جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۴۷  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۷
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۱
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۵۸۴۳
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۵
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود تامین و تجهیز کالای آرتین در تاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۸۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۴۲۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان یوسف آباد ـ خیابان شهید مهرام ـ کوچه ۲۸ شرقی ـ پلاک ۴۹ ـ طبقه دوم کدپستی: ۱۴۳۱۹۴۶۷۹۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: نازنین نیکوی سمیعی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۵۰۰۱۹۲۵۲ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آرش فرمهینی فراهانی به سمت مدیرعامل به شماره ملی ۰۰۶۹۹۲۷۴۳۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: ن کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
پ۹۵۰۷۰۵۸۰۹۴۷۳۴۷۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری