جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۵۰  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۹۱
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۴
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۵۰۸۴۰۰۰۱۰۳۴۸۱۷
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۵
آگهی تقاضای ثبت تغییر علامت تجاری
به موجب اظهارنامه ثبت علامت به شماره ۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۱۰۳۱۶۰۳ مورخ: ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تقاضای ثبت شده است. مالک اظهارنامه: شرکت مینو مهر پارس نوع شخص حقوقی: با مسئولیت محدود شماره ثبت: ۲۶۹۳۲ نشانی: شیراز شهرک صنعتی بزرگ - خ پژوهش شمالی - خ ۳۰۶ - سمت راست تابعیت: ایران نماینده قانونی: آقای علیرضا عرب غنی نشانی: شیراز شهرک صنعتی بزرگ - خ پژوهش شمالی - خ ۳۰۶ - سمت راست اجزاء علامت: تغییر علامت ثبت شده به شماره ۲۴۳۹۸۱، کلمه رمانتا به فارسی طبق نمونه. به علامت کلمه رمانتا ROMANTA به فارسی و لاتین که گلبرگها و شاخه های به صورت زنجیره ای بهم متصل شده به دور آن قرار دارد به صورت فانتزی به رنگهای سیاه، سفید، سبز، قرمز، زرد و نارنجی .طبق نمونه کالا / خدمات / طبقه / طبقات: طبقه ۳۰: بیسکویت، شیرینی جات، انواع کیک، نقل، مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. معترضین میتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارند.
پ۹۵۰۷۰۵۴۹۱۹۷۶۹۷۱  اداره ثبت علائم تجاری