جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۹۲  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۲۱
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۹/۷
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۵۰۸۴۰۰۰۱۰۳۹۸۱۷
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی رسمی ثبت علامت تجاری
شماره اظهارنامه ثبت علامت: ۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۱۰۱۲۶۵۹ مورخ: ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ شماره ثبت علامت: ۲۵۶۴۳۸ مورخ: ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ مالک علامت: آقای محمدتقی عباس زاده نشانی: زرین شهر خ شهید بهشتی ک شهید خادمیان تابعیت: ایران کالاها / خدمات / طبقه / طبقات: طبقه ۱۲: سیستم ترمز چرخ عقب، اجزاء علامت: تصویر یک نیم هلال در بالا و یک نیم چرخ دنده در پائین و کلمات ترمز توانا به فارسی در وسط تصویر طبق نمونه (متقاضی نسبت به کلمه عام ترمز حق استفاده انحصاری ندارد) مدت اعتبار ثبت علامت: ده سال از تاریخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ الی ۰۸/۰۴/۱۴۰۳
پ۹۵۰۷۰۴۱۱۹۵۷۵۸۲۱  اداره ثبت علائم تجاری