جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۶۳  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۲۶
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۸/۲
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۲۰۰۴
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرادید صنعت الکترونیک پارسیان درتاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۸۴۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۳۵۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: سیستم های امنیتی وحفاظتی. کنترل تردد. درب های اتوماتیک وراه بند.مشاوره.طراحی ونظارت آموزش مانیتورینگ ومدیریت هوشمند محیط داخلی. تجهیزات پیرامونی و جاده ایی، اعلام اطفاء حریق وتابلوهای هشدار اضطرار، طراحی وتولید سیستم های ویژه آلارم، دوربین مداربسته، آنتن مرکزی وشبکه های کامپیوتری، دربهای ضدحریق، واردات وصادرات، شرکت درمناقصات ومزایده های دولتی، خصوصی بین المللی، اخذ و اعطای نمایندگی فروش داخلی وخارجی، فروش کلیه مصالح مجاز مرتبط باموضوع فعالیت شرکت، ارائه خدمات مشاوره، نصب و راه اندازی تعمیر نگهداری تجهیزات رایانه ای والکترونیکی ومخابراتی وارتباطی و سوئیچینک و آنتن ها وکابل های ارتباطی مربوطه، مشاوره وطراحی واجرای سیستم های رایانه و پیاده سازی شبکه های نوین رایانه ای وتجهیزات جانبی رایانه ایی، طراحی وتولید واجرای سیستم های امنیت شبکه وارائه خدمات تخصصی دررابطه باشبکه ای مبتنی برفیبرنوری و شبکه های بی سیم و راه حل های ارتباط بااینترنت جهت سازمان ها، سخت افزار شبکه سیستم های هوشمند ساختمانی بی ام اس درسطح کشور وکشور های دیگر ـ درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نرسیده به میدان فردوسی خیابان ویلا کوچه شهید محمدی پلاک ۴۴ واحد۲۷ کدپستی ۱۵۹۹۹۵۴۱۳۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۹۹ / ص ۹۵ / ۲۰۱ مورخ ۴/۵/۱۳۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مجید مودی قالی باف ک م ۰۹۳۷۹۷۳۱۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهین گشایشی اول ک م ۰۹۴۰۳۲۷۱۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی مودی قالی باف ک م۰۹۳۰۵۵۰۹۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حوریه طاهری هروی به شماره ملی ۰۹۳۹۰۸۹۷۴۲ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمدجواد تحریرچی به شماره ملی ۰۹۳۲۰۴۰۷۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پ۹۵۰۷۰۴۵۳۳۱۴۲۷۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری