جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۵۰  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۷
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۴
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۸۳۰۰
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود الماس اطمینان مهر درتاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۸۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۳۵۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت: خرید و فروش ، توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجاری اعم از کلیه لوازم خانگی و ملزومات آن و خدمات پس از فروش ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، اخذ وام از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه ، ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم)
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت: تهران ، خیابان پیروزی ، خیابان دهم فروردین ، خیابان تاجری ، کوچه انصاری قزوینی ، پلاک ۱۶ ، واحد ۶ کدپستی ۱۷۶۴۷۹۷۸۵۴
سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
اسامی شرکا: مهدی جهانشیری به شماره ملی ۰۰۶۶۸۰۰۴۵۵ دارنده ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و عباس کریمی نهستانی به شماره ملی ۰۰۴۲۵۹۹۱۸۰ دارنده ۶۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه.
اولین مدیران شرکت: مهدی جهانشیری به شماره ملی ۰۰۶۶۸۰۰۴۵۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عباس کریمی نهستانی به شماره ملی ۰۰۴۲۵۹۹۱۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند
دارندگان حق امضا: کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است .
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)