جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۴۷  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۶
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۱
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۵۰۸۴۰۰۰۱۰۳۵۵۳۱
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری
به موجب اظهارنامه ثبت علامت به شماره ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۱۰۵۶۴۴۹ مورخ: ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ علامت تجاری با مشخصات زیر تقاضای ثبت شده است. مالک اظهارنامه: شرکت پارس تاواتا پایا نوع شخص حقوقی:سهامی خاص شماره ثبت: ۳۷۰۷۳۰ نشانی: تهران خ مطهری خ سلیمان خاطر خ وراوینی پلاک ۲۰واحد ۲ تابعیت: ایران نماینده قانونی: آقای محمداسمعیل ادراکی نشانی: تهران خ مطهری خ سلیمان خاطر خ وراوینی پلاک ۲۰واحد ۲ اجزاء علامت: کلمات پارس تاپکو p a r s t a p k o به فارسی و لاتین که دو نوار که نیمی از آن توری می باشد و نیمه دیگر آن ساده و به رنگ طلایی می باشد و روبروی یکدیگر قرار دارد سمت چپ آن پارس تاپکو به فارسی به رنگ قهوه ای و زیر آن پارس تاپکو به لاتین به رنگ مشکی نوشته شده است. طبق نمونه متقاضی نسبت به کلمه پارس حق استفاده انحصاری ندارد کالاها / خدمات / طبقه / طبقات: طبقه ۱۶: کاغذ فیلتر، طبقه ۳۵: تبلیغات، فروش، طبقه ۳۹: بسته بندی کالاها، پخش، مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. معترضین میتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارند.
پ۹۵۰۷۰۴۵۶۳۲۳۲۱۲۴ اداره ثبت علائم تجاری