مهدی امیدوار فاز

آقای مهدی امیدوار فاز

کد ملی 0932149367
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

شرکت های مهدی امیدوار فاز

1
1
1
بین المللی پرنیان گستر روز
بین المللی پرنیان گستر روز
1
مهندسی توسعه راهبردی انرژی پارس
مهندسی توسعه راهبردی انرژی پارس
1
سیما سایش هوداک
سیما سایش هوداک
1
تفریحی و آب درمانی هلال فردوس ایرانیان
تفریحی و آب درمانی هلال فردوس ایرانیان
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج
1
سد فام سازه
سد فام سازه
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسفراین
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسفراین
1
سدفام توس
سدفام توس
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان جاجرم
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان جاجرم
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیروان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیروان
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه و سملقان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه و سملقان
1
حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران
حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاوزی استان خراسان رضوی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاوزی استان خراسان رضوی
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشا ورزی استان خراسان جنوبی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشا ورزی استان خراسان جنوبی
1
صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی ریحانه النبی شهرستان سرایان
صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی ریحانه النبی شهرستان سرایان
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان راز و جرگلان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان راز و جرگلان
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان
1
صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی شهرستان درمیان
صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی شهرستان درمیان
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1113476
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۹۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۱۰/۹۱ با واگذاری سهم شرکت تکچین تجارت شرق شرکت سحرشیر اسفراین شرکت صنایع غذایی گوهر باران و خروج از عضویت موافقت گردید باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه۲۷/۱۰/۹۱ شرکت تعاونی روستایی دانیال اسفراین شماره ثبت ۲۷ به نمایندگی آقای قیاس علی عباسی کد ملی۰۶۳۹۷۳۰۵۹۰ و کدپستی۹۶۶۱۸۵۶۱۱۳ و موسسه حسابرسی خدمات مالی آفاق کاوشگران شماره ثبت ۱۷۳۵ و به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز کد ملی ۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ و کدپستی ۹۱۸۳۸۴۴۹۸۷ بعنوان بازرسان اصلی شرکت و شرکت تعاونی تولید روستایی اترک۶ مرغزار شماره ثبت ۳۵۷ به نمایندگی علی اکبر عمارلو کد ملی۶۳۵۸۸۸۸۸۰۳ و کدپستی ۹۴۷۱۹۵۹۴۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ بتصویب رسید روزنامه خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۲۷۶۷۹۰۱۰۱۳۱۱۰۱۲۸۰۹۲۸ رئیس ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298400
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پرنیان گستر روز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۳۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۵۹۸۵۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی امیدوار به کدملی ۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۶۱۱۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443516
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه راهبردی انرژی پارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۴۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ به سمت بازرس اصلی و مهدی امیدوارفاز به کد ملی ۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۲۱۶۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718931
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیما سایش هوداک درتاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۴۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۶۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طرح و اجرای پروژه های ساختمانی و سازه ای وتاسیسات وراه سازی وآب و فاضلاب.صادرات واردات مصالح ساختمانی.کلیه موارد به امور ساختمانی تهیه زمین تجهیزات صنعتی و غیره اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات اعتباری و شرکت در مناقصات و مزایدات اسیاب نمودن کلینکر سیمان و تولید بتن آماده ومصنوعات بتنی و انجام هرگونه عملیات که برای شرکت سود آوری داشته باشد پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار آفریقا خیابان ناهید غربی پلاک ۳۸ طبقه اول واحد ۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۲۲ مورخ ۹/۹/۹۳ نزد بانک سپه شعبه پارک ملت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی رستمی یمین به شماره ملی ۰۰۷۱۰۱۶۶۵۱ سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نورا قاسمی پور به شماره ملی ۳۳۸۰۲۴۴۲۵۲سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وسعید رستمی یمین به شماره ملی ۰۰۶۱۸۹۸۸۳۱ سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی با امضای هریک ازاعضای هیات مدیره به تنهایی همراه بامهرشرکت معتبرخواهد بود وسایرنامه های اداری با امضای هریک ازاعضای هیات مدیره به تنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ به عنوان بازرس اصلی ومهدی امیدوارفاز به شماره ملی ۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالاانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۱۱۶۳۳۹۳۶۵۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10772768
آگهی تاسیس شرکت تفریحی و آب درمانی هلال فردوس ایرانیان (سهامی خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۶/۱/۹۱ تحت شماره ۱۰۹۰و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۹۵۰۰ در این اداره به ثبت رسیده به اطلاع عموم به شرح زیر آگهی می‌شود: ۱ـ نام شرکت: تفریحی و آب درمانی هلال فردوس ایرانیان ۲ ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات رفاهی،‌آب درمانی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی و تجاری، اقامتی، هتل و سوئیت و رستوران در مجموعه آبگرم معدنی فردوس و مطالعه ، طراحی، مشاوره، تاسیس، مدیریت،‌نگهداری، بهره‌برداری، توسعه مجتمع آب درمانی و تفریحی و ارائه خدمات مرتبط با مجموعه از جمله تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات و ساخت و ساز مربوط به مجتمع و سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های مربوطه فوق‌الذکر با موسسات و ادارات دولتی و یا خصوصی و استفاد از تسهیلات مالی و اعتباری، بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم ۳ـ موسسین شرکت: اقایان محمدرحیم شهریاری به شماره ملی ۰۶۵۲۰۳۰۹۷۱ به نمایندگی از جمعیت هلال احمر استان خراسان جنوبی، برابر معرفی نامه شماره۳۷۲۴/۱۱۴/۹۰-۸/۱/۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی محمدرضا فقیه به شماره ملی ۶۵۲۹۸۵۴۵۴۱ و محمدرضا رضایی به شماره ملی۵۶۳۹۳۳۷۴۲۷ ۴ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۵ـ مرکز اصلی شرکت: استان خراسان جنوبی ـ شهرستان فردوس ـ مجتمع آبگرم فردوس‌ـ کدپستی ۹۷۷۴۱۶۸۱۱۱ ۶ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال نقدی منقسم به ده هزار سهم یکهزار ریالی با نام که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن طی گواهی شماره ۱۳۰۷/۵۳۶۷۸ ـ‌۲۵/۱۲/۹۰ بانک ملت شعبه فردوس به حساب جاری جام ۲۰/۴۱۷۱۳۶۵۰ پرداخت گردیده است و بقیه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد که باید ظرف مدت دوسال پرداخت نمایند. ۷ـ اولین مدیران شرکت: آقایان محمدرحیم شهریاری به نمایندگی از جمعیت هلال احمر استان خراسان جنوبی، محمدرضا رضایی و محمدرضا فقیه به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب که آقای محمدرحیم شهریاری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا فقیه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اکبری به شماره ملی ۰۹۰۱۱۲۹۰۷۰ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۸ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۹ـ اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسیده است. ۱۰ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۱۱ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. ۱۲ـ بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ و آقای مهدی امیدوار فاز به شماره ملی ۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد و املاک فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13433322
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۰۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی ثبت شده به شماره ۸۱۰۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۷۱۰۰به نمایندگی آقای احمد کنعانی به شماره ملی ۰۸۷۰۳۶۱۵۶۲ و آقای محمود سیامکی مایوان با کدملی ۶۳۵۹۱۳۶۷۴۰ و آقای ابوالحسن باذوق با کدملی ۰۰۶۱۱۴۸۸۵۷ و آقای جواد حسین پوران باکدملی۶۳۵۸۷۱۱۳۶۹ و آقای جعفر چمنی تیکانلو با کدملی ۰۸۲۹۱۱۹۵۶۶ بسمت اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای ابوطالب قنبرزاده داغیان باکدملی ۶۳۵۹۳۵۱۴۴۷ و آقای بابک یساولیان با کدملی۰۸۷۲۳۷۹۱۰۸ بسمت اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محمدرضا منزوی مایوان باکدملی ۶۳۵۹۱۲۶۰۴۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملی ۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای عزیز نویدی کلاته سیاهدشت با کدملی ۶۳۵۸۹۴۸۹۱۱ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارخراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۲۲۶۴۸۵۴۱۳۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فاروج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13489333
آگهی تغییرات شرکت سد فام سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۱۰۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران به شماره ثبت۱۷۳۵ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز به شماره ملی ۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای موسی الرضا خاوری به شماره ملی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۴۰۸۱۲۱۳۴۴۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13524405
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسفراین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۷۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قیاسعلی عباسی با کدملی۰۶۳۹۷۳۰۵۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره ثبت ۱۷۳۵ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز با کدملی ۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا قربانی با کدملی ۰۶۳۹۷۳۵۷۲۱ و تاریخ تولد ۱۳۴۳/۰۱/۰۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۴۳۱۵۸۵۴۳۲۴۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسفراین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559619
آگهی تغییرات شرکت سدفام توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۹۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امید اکبرزاده به شماره ملی ۰۶۸۰۹۴۴۳۴۶ و آقای حسین قیصری فدائی به شماره ملی ۰۹۴۳۳۴۶۰۵۳ و آقای سعید مختاری مقدم به شماره ملی ۰۹۳۳۹۵۱۴۳۴ و آقای ایمان درانی به شماره ملی ۰۹۴۲۵۳۰۱۹۵ و آقای هامون رحمانی به شماره ملی ۰۳۲۱۶۵۲۰۲۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شماره ثبت۱۷۳۵ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوارفاز به شماره ملی ۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم شادی جعفری به شماره ملی ۰۶۸۰۳۳۳۰۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۲۳۴۷۵۶۹۶۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13729136
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان جاجرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۲۵۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر طالبی به شماره ملی ۰۷۵۹۲۹۲۳۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره ۱۷۳۵ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز به شماره ملی ۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد توکلی به شماره ملی ۰۷۵۹۱۵۸۴۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی (تا تاریخ ۳۱/۶/۹۶) انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اتفاقیه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۹۰۴۶۹۸۴۴۷۴۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جاجرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799768
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیروان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۸۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد منتظری به شماره ملی ۰۸۲۸۹۸۴۶۹۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شماره ثبت۱۷۳۵ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز به شماره ملی ۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین هاشمی به ملی ۰۸۲۰۱۱۱۸۷۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اتفاقیه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۰۱۴۸۷۵۷۱۹۹۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883018
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه و سملقان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۷۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج وحدانی با کدملی ۵۲۴۹۵۶۴۷۶۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره ۱۷۳۵ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳به نمایندگی آقای مهدی امیدوارفاز با کدملی ۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷تاریخ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی مکرمی با کدملی ۵۲۴۸۹۸۵۵۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی (تا تاریخ ۳۰/۹/۹۶) انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۱۲۹۸۹۵۱۲۴۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مانه و سملقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13894601
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۹۵۰۴۸/۹۶ مورخ ۰۷/۱۱/۹۶ جامعه حسابداری رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی امیدوار فاز به کدملی ۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ آقای حمید ابوالحسنی به کدملی ۰۹۴۱۸۲۰۸۳۱ آقای علی اکبرزاده به کدملی۵۷۲۹۵۷۹۳۴۹ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۱۲۰۶۷۴۶۲۴۰۳۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13912801
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاوزی استان خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۱۰۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستائی استان به شماره ثبت۱۳۵۴۳ به نمایندگی آقای امیر مسعود پژمان پور با کد ملی ۰۰۳۶۲۱۹۵۶۸ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره ۱۷۳۵ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار با کد ملی ۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ بعنوان بازرس اصلی اتحادیه تعاونی‌های تولید روستایی تربت حیدریه ثبت شده به شماره ثبت۶۸۶ به نمایندگی آقای علی حسن زاده با کد ملی ۰۹۰۰۱۲۸۹۶۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار خراسان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14020106
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشا ورزی استان خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۱۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی وحسابرس، صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۲ شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ثبت شده به شماره ۸۱۰۴۶ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۷۱۰۰ با نمایندگی آقای هاشم ولی پور مطلق با کد ملی۰۶۵۱۷۶۱۸۸۳ و اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی ثبت شده به شماره۱۸۱۶ با شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۵۳۱۶ با نمایندگی آقای جواد غریبی با کد ملی۰۶۵۲۳۸۲۶۳۰و اتحادیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی تولید استان خراسان جنوبی ثبت شده به شماره۶۰۳ با شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۰۸۱۳ با نمایندگی آقای علیرضا نیکوکار با کد ملی۰۶۵۲۲۳۵۸۸۳و اتحادیه شرکتهای تعاونی عشایری سامان ثبت شده به شماره۱۹۰۲ با شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۶۱۹۹ با نمایندگی آقای حسن شهسواری با کد ملی ۰۸۵۹۵۵۹۹۸۱و اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران ماکیان شرق ثبت شده به شماره۱۹۱۷ با شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۶۳۴۰با نمایندگی آقای علی عسکری با کد ملی۰۶۵۱۹۲۳۶۷۰به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت کشاورزی مرغداران شهرستان بیرجند و حومه ثبت شده به شماره ۱۶۵ با شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۸۱۷۸ با نمایندگی آقای سید محمد عسکری با کد ملی۵۲۳۹۴۰۷۶۳۰ و شرکت کشاورزی گلخانه داران زمرد شهرستان سرایان ثبت شده به شماره۷۷ با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۴۸۷۷۰ با نمایندگی آقای حسین طاهرپور کلانتری با کد ملی۰۸۵۹۴۲۳۱۲۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۳ اتحادیه تعاون روستایی استان خراسان جنوبی ثبت شده به شماره۱۸۷۷ با شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۵۹۵۸ با نمایندگی آقای احمد عزیزی با کد ملی۰۶۵۱۲۱۱۸۵۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شماره ثبت۱۷۳۵ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ با نمایندگی آقای مهدی امید وار فاز به شماره ملی ۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ به سمت بازرس اصلی وحسابرس مستقل و شرکت کشاورزی مرغداران ققنوس آرین شهرثبت شده به شماره ۶۳۵ وشناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۱۷۳۶ با نمایندگی آقای حسن شهریاری زاده به شماره ملی ۰۸۸۹۶۶۵۶۸۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۲۱۹۲۴۱۹۴۸۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14020886
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی ریحانه النبی شهرستان سرایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۷۱۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۲ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره ۸۱۰۴۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۷۱۰۰ با نمایندگی خانم مریم نقوی پاکباز با کدملی ۰۸۵۸۶۸۵۹۶۵ و خانم فاطمه افقهی به شماره ملی۸۵۹۵۴۴۵۲۴۰ و خانم معصومه یعقوبی اول به شماره ملی ۸۵۹۵۶۳۴۲۱۰ و خانم فاطمه آشور به شماره ملی ۰۸۵۹۵۴۰۹۳۶ و خانم فاطمه محرمی به شماره ملی ۰۸۵۸۷۳۱۶۳۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم کشور محمد پور به شماره ملی ۰۸۵۹۴۶۵۰۳۹ و خانم طاهره بهمدی به شماره ملی ۰۸۵۹۴۹۲۳۳۸ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ خانم طاهره زحمتکش دوحصاران با کدملی ۰۸۵۹۵۵۹۱۷۳ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره ۱۷۳۵وشناسه ملی۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ با نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز با کدملی ۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ بعنوان بازرسان اصلی و خانم مرضیه زارعی با کدملی ۰۸۵۹۵۱۵۵۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. مؤسسة حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت برای بررسی صورتهای مالی شرکت در سال مالی ۱/۱۰/۱۳۹۶ لغایت ۳۰/۹/۱۳۹۷ انتخاب گردید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۲۰۶۵۵۷۶۵۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سرایان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14046826
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۴۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ به تصویب مجمع عمومی رسیدند روزنامه کثیرالانتشار اتفاقیه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شیروان و حومه ثبت شده به شماره ۱۳۶ در اداره ثبت شیروان، شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۷۳۳۱۱به نمایندگی آقای عبدالرحمن حقیقی با کدملی ۰۸۲۹۵۵۳۰۹۶به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره ۱۷۳۵ در اداره ثبت مشهد، شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز با کدملی ۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس اصلی و شرکت تعاونی تولید روستایی اترک ۷ فاروج ثبت شده به شماره ۳۹ در اداره ثبت فاروج، شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۳۰۶۶به نمایندگی آقای علی عطارانفاروجی با کدملی ۶۳۵۹۶۷۲۰۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۶ لغایت۳۰/۰۹/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۳۰۳۲۶۴۶۶۵۴۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14050295
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان راز و جرگلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۵۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره ۱۷۳۵ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز به شماره ملی۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد مجردی با کدملی ۵۹۱۹۱۷۱۵۵۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن محمدزاده با کدملی ۰۶۷۰۰۴۰۵۸۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۳۰۶۸۷۹۳۰۴۶۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14072251
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۴۰۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ موردتصویب مجمع عمومی قرار گرفت. ۲ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره ۸۱۰۴۶ در اداره ثبت تهران با نمایندگی آقای محمد مالکی باکدملی ۵۶۳۹۵۹۳۸۰۶ و آقای محمد محمد قاسمی با کدملی ۵۶۳۹۳۵۹۲۶۹ و آقای ملک دادکاظمی با کدملی ۵۶۳۹۴۴۸۳۰۱ و آقای سجاد بهرامی با کدملی ۵۶۳۹۹۱۳۸۱۹ و آقای غلامرسول نخعی با کدملی ۵۶۳۹۵۰۰۳۹۵ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای غلامعلی روشن دل با کدملی ۵۶۳۹۷۷۴۳۰۴ و آقای حسین سلطانی با کدملی ۵۶۳۹۸۴۰۱۵۳به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ آقای خدابخش ناروئی باکدملی۵۶۳۹۷۲۲۵۴۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره ۱۷۳۵ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ با نمایندگی آقای مهدی امیدوار باکدملی۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا شبانی باکدملی۵۶۳۹۳۴۲۰۶۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۲۲۵۶۸۲۷۳۴۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نهبندان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14075997
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۲۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. آقای رمضان محمدزاده باکدملی ۰۶۸۲۱۳۲۸۹۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره ۱۷۳۵ در اداره ثبت مشهد و شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳به نمایندگی آقای مهدی امیدوارفاز باکدملی۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای شیردل نیازی باکدملی۵۹۱۹۵۵۳۳۶۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۳۲۳۶۸۲۴۵۰۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14086256
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۶۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از استماع گزارش بازرسین قانونی و حسابرس، صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۲ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۷۱۰۰ با نمایندگی آقای علیرضا مهمیز با کدملی ۰۸۵۸۹۰۶۸۳۱ و آقای هادی مرادی حسن آباد با کدملی ۰۸۵۹۳۱۵۸۷۸ و آقای رمضان میرزائی نسب با کدملی ۰۸۵۸۹۲۵۵۴۰ و آقای غلامرضا حراث با کدملی ۰۸۵۹۲۳۸۷۹۲ و آقای غلامرضا محمد شاهی با کدملی ۰۸۵۹۲۷۵۸۱۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد سعیدزاده با کدملی ۰۸۵۹۲۳۷۱۷۶ و آقای سیدکاظم خزاعی فر با کدملی ۰۸۵۹۲۵۴۰۱۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ آقای محمد حسین غفوری با کدملی ۰۸۵۹۲۶۴۳۸۶ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی آفاق کاوشگران بشماره ثبت ۱۷۳۵ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ با نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز با کدملی ۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ بعنوان بازرسان اصلی و آقای جواد رضائیان اول با کدملی ۰۸۵۹۶۳۰۳۲۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی آفاق کاوشگران بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت برای بررسی صورتهای مالی شرکت در سال مالی ۱/۱۰/۱۳۹۶ لغایت ۳۰/۹/۱۳۹۷ انتخاب گردید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۳۱۲۵۴۳۷۴۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14086267
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ثبت شده به شماره ۸۱۰۴۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۷۱۰۰به نمایندگی خانم مریم جوادی بایگی باکدملی ۰۹۳۹۸۷۴۹۳۸ وآقای عباس عسکری با کدملی ۰۶۵۱۵۴۸۳۴۹ و شرکت تعاونی روستایی الغدیر دشت حسین آباد سربیشه ثبت شده به شماره ۲۷۱۹ وشناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۴۱۳۴ به نمایندگی خانم آمنه سیاری با کدملی ۰۸۸۰۱۲۹۲۱۲ و آقای اسداله گیدسکی با کدملی ۰۶۵۳۰۶۲۰۰۱ وآقای حمید جناغی با کدملی ۰۶۵۱۷۹۴۶۷۶به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای کاظم سمیعی با کدملی ۳۷۰۱۳۳۴۷۴۹ وشرکت تعاونی تولید روستایی درح ثبت شده به شماره ۵۰۵ وشناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۸۴۸۹ به نمایندگی آقای سجاد حیدری با کدملی ۰۶۴۰۲۸۷۰۰۱ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای مرتضی اصغرزاده باکدملی ۰۹۳۸۸۵۲۰۲۷ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره ۱۷۳۵ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ به نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز با کدملی۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ بعنوان بازرسین اصلی و آقای مجتبی ملک نژاد به شماره ملی ۰۶۵۳۳۲۹۹۵۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار امروز خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ - صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14096568
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۲۲۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی وحسابرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. ۲ آقای علی اسحقی به کدملی ۰۸۵۹۴۷۴۳۰۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره ۱۷۳۵ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ با نمایندگی آقای مهدی امیدوارفاز باکدملی۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد آمیان بشماره ملی ۰۸۵۹۴۹۰۱۸۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۴۰۶۳۱۱۵۱۷۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سرایان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14179335
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی شهرستان درمیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۷۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از گزارش بازرسین قانونی وحسابرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. ۲ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره ۸۱۰۴۶ با نمایندگی آقای ابراهیم احراری باکدملی ۵۲۳۹۸۹۴۸۴۷ و خانم طاهره درمیانی با کدملی ۵۲۳۹۶۵۹۲۰۶ و خانم مرضیه رضایی با کدملی ۵۲۳۹۴۸۰۲۸۱ و خانم صدیقه بشاش با کدملی ۵۲۳۹۸۹۳۱۱۱ و خانم آمنه سلمانی با کدملی ۵۲۳۹۹۰۶۰۹۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم مریم صالحی با کدملی ۵۲۳۹۹۷۲۹۹۰ و خانم صغری رضایی با کدملی ۵۲۳۹۹۸۳۸۲۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ خانم زهرا خوشدل باکدملی۵۲۳۰۰۴۵۲۲۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره ۱۷۳۵ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳با نمایندگی آقای مهدی امیدوار فاز باکدملی ۰۹۳۲۱۴۹۳۶۷ بعنوان بازرس اصلی و خانم زیبا ترابی باکدملی ۵۲۳۹۸۶۹۸۳۹بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۵۲۹۵۴۹۵۸۵۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک