مرتضی چمنی

مرتضی چمنی

کد ملی 0083142649
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12887058
آگهی تغییرات شرکت پایدارپی سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۶۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلی آقا میری کدملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ بسمت بازرس اصلی و مرتضی چمنی کدملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ۹۵۰۴۱۲۶۴۴۲۴۷۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893173
آگهی تغییرات شرکت همیشه سبز متین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان هادی صدری بشماره ملی: ۰۰۷۲۷۴۹۴۱۵، غلامرضا عموزادخلیلی بشماره ملی: ۲۱۸۰۰۴۵۳۲۸ و محرم بخشی بشماره ملی: ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای مجید سرخوش سرکندی با شماره ملی:۶۲۳۹۴۳۳۵۱۹ و آقای مرتضی چمنی بشماره ملی:۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۱۴۶۸۳۷۱۱۹۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967164
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زینت تجارت آسیا درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۷۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۳۰۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:تهیه و تولید و توزیع انواع لوازم آرایشی و بهداشتی پس از اخذ مجوزهای لازم خرید سهام و اوراق بهادار شرکتها و موسسات داخلی و خارجی برای شرکت مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی از طریق خرید یا تعهد سهام برای شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ی دولتی و خصوصی اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب و اعطای نمایندگی با اشخاص حقیقی و حقوقی برگزاری و شرکت در نمایشگاهای مربوط داخلی و خارجی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش توزیع و بسته بندی ترخیص کالا از گمرکات کشور و انبارداری اخذ وام و اعتبار و هر گونه تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعاونیهای داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه حمید صدیق پلاک۲۳ اول شرقی کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۵۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۱/۲۰۹/۹۵ مورخ ۳۱/۴/۹۵ نزد بانک اینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:محرم بخشی شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ابراهیم علی خانی شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره غلامرضا محبی باروق شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷به سمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی. مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۵۲۴۸۲۱۸۸۵۷۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982086
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن تجارت سهیل درتاریخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۲۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۸۲۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی تهیه و تولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه خرید و فروش و تعمیر ماشین آلات راه سازی و صنعتی تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد و فعالیت در بخش ساختمانی ساخت و تکمیل پروژه های انبوهسازی در بخش های اداری تجاری مسکونی اقامتی و پیمانکاری و ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه نمایشگاهای بین المللی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت - درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه صدیق پلاک ۲۳ اول شرقی کدپستی۱۵۶۱۸۳۸۴۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۶/۲۰۹/۹۵ مورخ ۴/۵/۹۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه ۰۲۰۹ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ابراهیم علی خانی ک م ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت مدیرعامل و محرم بخشی ک م ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا محبی باروق ک م ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۶۰۲۵۴۱۸۸۰۵۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104829
آگهی تغییرات شرکت ویستر انصار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۸۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: ابراهیم نورانی لیساربه کد ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸و مرتضی چمنی به کد ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۱۱۶۱۷۹۷۳۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105014
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه گستر ارغوان درتاریخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۷۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۹۹۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و غیر مجازبازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور. ارائه خدمات مشاوره و بازرگانی در مورد فعالیت شرکت (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه حمید صدیق پلاک ۲۳ اول شرقی کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۰/۲۰۹/۹۵ مورخ ۳۱/۴/۹۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محرم بخشی شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره ابراهیم علی خانی شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا محبی باروق شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای محرم بخشی به سمت مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر است شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محرم بخشی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به عنوان بازرس علی البدل.بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد ) پ۹۵۰۸۱۱۸۰۶۹۸۱۸۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189000
آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده‌های لبنی آرنگ البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۶۱۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مرتضی چمنی به کد ملی۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹به سمت بازرس اصلی و اقای ابراهیم نورانی به کد ملی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای سید علی اقامیری به کد ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ و اقای غلامرضا محبی باروق به کد ملی۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ و اقای مهرداد قدیری حیدری به کد ملی ۰۰۸۳۴۰۴۶۲۷ تعیین گردیدند. ش۹۵۰۹۲۳۹۷۲۶۴۰۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189554
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان پارس آناهید در تاریخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۴۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۲۴۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع: طراحی علائم تجاری داخلی و خارجی و راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور. ارائه خدمات مشاوره و بازرگانی در حوزه فعالیت شرکت. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: میدان آرژانتین خیابان الوند نبش کوچه کامبیز پلاک ۳۷ کدپستی ۱۵۱۶۶۳۶۶۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می باشد که بموجب گواهی شماره ۳۱۸/۰۲۰۹/۹۵ مورخ ۱۰/۶/۹۵ بانک آینده شعبه محمودیه مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی ۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن تقی پور نیچکی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۰۴۳۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سیدعلی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محسن تقی پور نیچکی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رضا مرندی به شماره ملی ۰۰۶۳۳۹۰۵۱۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۹۲۳۴۲۴۳۳۹۵۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222801
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۱۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی آقامیری (کد ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱) بسمت بازرس اصلی آقای مرتضی چمنی (کد ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹) بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت تجارت پیشه گان صنعت پرشین ش م ۱۰۳۲۰۴۰۷۲۵۱ بنمایندگی آقای حسن عدل خواه کد ملی ۰۰۴۶۰۳۲۶۴۹ شرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۶۷۲۹ به نمایندگی آقای محمد رضا بمانیان کد ملی ۱۲۸۵۵۴۸۷۱۱ آقای حبیب اله ثانی کد ملی ۰۰۴۲۰۳۰۶۷۶ آقای محمود عبداللهی نمین کد ملی ۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱ وآقای ایمان رحیمی آلوقره کد ملی ۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ پ۹۵۱۰۰۸۷۷۹۹۴۹۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354073
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت پیشگان آریا پارت درتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۴۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۱۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی تهیه و تولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه خرید و فروش و تعمیر ماشین آلات راه سازی و صنعتی تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد وفعالیت در بخش ساختمانی ساخت و تکمیل پروژه های انبوهسازی در بخش های اداری تجاری مسکونی اقامتی و پیمانکاری و ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه نمایشگاهای بین المللی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ پیچ شمیران ـ کوچه طباطبائی مقدم ـ خیابان شهید حمید صدیق ـ پلاک ۲۳ ـ طبقه همکف ـ واحد شرقی ـ کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۶۸/۲۰۹/۹۵ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل و آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۲۲۳۸۶۹۷۰۸۹۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378219
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل اعلام گردید و آقای مرتضی چمنی به شماره ملی۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه: تهران خیابان شهید بهشتی خیابان پاکستان کوچه هشتم ساوجی نیا پلاک ۶ واحد ۱کدپستی ۲۱۳۵۴۳۵۱۳۴ می‌باشد. پ۹۶۰۱۲۰۱۰۹۹۰۹۴۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505475
آگهی تغییرات شرکت زینت تجارت آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم علی خانی کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ و مرتضی چمنی کدملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. محسن مرادی شماره ملی ۰۰۷۲۳۶۰۰۱۱، غلامرضا محبی باروق شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ و شرکت تجارت پیشه گان صنعت پرشین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۲۵۱ بنمایندگی آقای سیدمحمدرضا جعفری شماره ملی ۰۰۶۵۶۵۵۷۵۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال ذیل انتخاب شدند. پ۹۶۰۴۱۹۴۵۰۹۳۶۹۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507369
آگهی تغییرات شرکت افق هورکلا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۶۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم علی خانی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴و نادر اثنا عشری ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲و محرم بخشی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای سید علی آقا میری به کدملی۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی چمنی کدملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۴۲۰۴۹۹۶۷۲۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510660
آگهی تغییرات شرکت راه سازان تلاش معدن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۷۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۲۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی آقا میری به کدملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مرتضی چمنی به کدملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۴۲۱۹۱۹۶۲۹۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583645
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه سازه تجارت تات درتاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۳۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ، خرید وفروش آهن آلات ، فولاد و تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی ، تهیه وتولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه ، خرید وفروش و تعمیر انواع ماشین آلات راهسازی و صنعتی ، تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا" مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد، فعالیت در بخش ساختمانی ، ساخت و تکمیل پروژ ه های انبوه سازی در بخشهای تجاری و مسکونی و پیمانکاری ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی وبخشهای خصوصی داخلی وخارجی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی و ترخیص کالا از گمرکات کشور و وام واعتبار از کلیه بانکها و موسسات دولتی و بخشهای خصوصی بصورت ارزی وریالی ، شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران ـ پسیان ـ خیابان پسیان ـ خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی ـ پلاک ـ ۱ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۹۸۷۹۱۳۱۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ .ریال طی گواهی بانکی به شماره ۶۱۲۵۱۴مورخ ۱۶/۵/۹۶نزدبانک آینده شعبه محمودیه پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران: شرکت تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ با نمایندگی سیدعلی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱و به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت توسعه پترو صنعت صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۲۸۳ با نمایندگی میرصادق موسوی به شماره ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷و به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۲۶۶ با نمایندگی ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا"و در غیاب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پرسیان پاد حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۷۷۵ به سمت بازرس اصلی آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۷۱۱۳۵۸۸۶۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583679
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه سرمایه تجارت تات درتاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۳۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ، خرید وفروش آهن آلات ، فولاد و تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی ، تهیه وتولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه ، خرید وفروش و تعمیر انواع ماشین آلات راهسازی و صنعتی ، تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا" مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد، فعالیت در بخش ساختمانی ، ساخت و تکمیل پروژ ه های انبوه سازی در بخشهای تجاری و مسکونی و پیمانکاری ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی وبخشهای خصوصی داخلی وخارجی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی و ترخیص کالا از گمرکات کشور و وام واعتبار از کلیه بانکها و موسسات دولتی و بخشهای خصوصی بصورت ارزی وریالی ، شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ پسیان ـ خیابان پسیان ـ خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی ـ پلاک ـ ۱ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۹۸۷۹۱۳۱۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۴۶۶/۰۲۰۹/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۹۶ از بانک آینده شعبه محمودیه به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: مبین سازه بتن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۶۶۰ و به نمایندگی نادر اثناعشری به شماره ملی ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ و به نمایندگی مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال زینت تجارت آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ و به نمایندگی غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا"و در غیاب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدعلی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پرسیان پاد حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۷۷۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۷۲۳۷۷۲۴۶۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696702
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی مهرآوران آتیه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید رضا کوروش فر به شماره ملی ۰۰۴۷۰۶۷۶۱۶ و مرتضی خلجانی دیبازر به شماره ملی ۰۰۶۳۴۴۹۴۳۹ و مهرداد مراد زاد به شماره ملی ۰۰۶۱۳۸۱۱۸۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سید علی آقا میری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ بعنوان بازرس اصلی و مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۱۵۳۲۸۳۵۳۷۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715374
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه اماکن صنایع غذا و نوشیدنی تجارت تات درتاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۶۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۷۷۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره توسعه ساخت تجهیز راه اندازی مدیریت بهره برداری خرید تجهیزات و مشارکت در احداث اماکن غذایی و آشامیدنی و تنقلات و نان و شیرینی و خشکبار و خوار بار و مواد پروتئینی و لبنی و مشاوره و مطالعات توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه و تامین نیرو و پرسنل بهره برداری خرید و فروش و اجاره اماکن فوق الذکرو نظارت بر فروش خالص و نا خالص و مذاکره با برندهای ایرانی و خارجی و امور بازرگانی آنهاو اعطا و دریافت نمایندگی برای ایران و جهان درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ پسیان ـ خیابان پسیان ـ خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی ـ پلاک ـ ۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۸۷۹۱۳۱۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۵۵۷/۲۰۹/۹۶ مورخ ۹/۸/۹۶ نزد بانک آینده شعبه محمودیه توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می باشد اولین مدیران: شرکت تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ با نمایندگی پیمان جهانی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۴۲۱۱۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۲۶۶ با نمایندگی قاسم اکبری به شماره ملی ۳۹۷۹۱۸۰۹۰۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت زینت تجارت آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ با نمایندگی سید علیرضا زرمینا به شماره ملی ۰۴۵۰۵۷۲۱۶۱و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر میباشدو در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی وآقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدلبه مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۴۷۰۵۹۲۱۹۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783943
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ورزش تجارت پارس درتاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۶۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۴۶۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساخت و تجهیز و نگهداری و اداره اماکن و تاسیسات ورزشی و طراحی و مجری تجهیز اماکن ورزشی و تهیه و توزیع واردات وصادرات ملزومات ورزشی و تجهیز سالن های چند منظوره و مدیریت فضاهای ورزشی و فضاهای مرتبط با مدیریت ورزش. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی وبخش خصوصی داخلی وخارجی و اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ پسیان ـ خیابان پسیان ـ خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی ـ پلاک ـ ۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۸۷۹۱۳۱۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و بموجب گواهی شماره ۵۷۰/۰۲۰۹/۹۶مورخ ۲۷/۸/۹۶ بانک آینده شعبه محمودیه مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ به نمایندگی امید قراچورلو به شماره ملی ۰۰۵۵۰۳۲۹۳۱و به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه سازه تجارت تات به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۰۳ به نمایندگی مهدی شیرزادی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۹۲۵۸۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه سرمایه تجارت تات به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۳۷ به نمایندگی سیدعلی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا"همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۰۵۱۱۵۴۰۹۳۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922400
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید علی آقامیری کدملی۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ و مرتضی چمنی کدملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۶۱۲۱۶۵۳۷۷۹۳۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14017251
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه سلامت و محیط زیست تجارت پارس درتاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۵۹۵۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۷۲۱۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:بررسی و پایش سلامت افراد و در صورت نیاز مداخله جهت بهبود شرایط سلامت افراد و شناسایی و استقرار شرایط بهینه زیست محیطی در اماکن مورد بهره برداری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ پسیان ـ خیابان شهید مهندس کاوه پرزین بغدادی ـ خیابان شهید سرلشگر فلاحی ـ پلاک ۲ ـ طبقه هفتم ـ واحد غربی کدپستی ۱۹۸۷۹۱۴۳۴۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۶۰۲۰۹۵۸۷ مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک آینده شعبه محمودیه با کد ۰۲۰۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ و به نمایندگی لیلی حسینی به شماره ملی ۱۳۷۶۵۷۱۹۷۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گسترش تجارت سرمایه پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۰۳۰ و به نمایندگی قاسم اکبری به شماره ملی ۳۹۷۹۱۸۰۹۰۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال پیشگامان سرمایه تجارت پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۳۷ و به نمایندگی سید علیرضا زرمینا به شماره ملی ۰۴۵۰۵۷۲۱۶۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادهابا امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی چمنیبه شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید علی آقامیریبه شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۲۱۷۹۶۰۲۷۴۱۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080055
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه اماکن تفریحی و سرگرمی تجارت پارس درتاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت۵۲۷۴۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۵۷۷۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: مشاوره و توسعه و ساخت و تجهیز و راه اندازی و مدیریت و بهره بری و خرید تجهیزات و مشارکت در احداث اماکن تفریحی و سرگرمی شهر بازی و سالنهای سینما مشاوره و مطالعات توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه و تامین نیرو و پرسنل بهره برداری خرید فروش و اجاره اماکن تفریحی و سرگرمی و نظارت بر فروش خالص و نا خالص مذاکره با برندهای ایرانی و خارجی جهت مشاوره اعطا دریافت نمایندگی برای ایران و جهان، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ پسیان ـ خیابان شهید مهندس کاوه پرزین بغدادی ـ خیابان شهید سرلشگر فلاحی ـ پلاک ۲ ـ طبقه ۱۲ ـ کدپستی ۱۹۸۷۹۱۴۳۲۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۷۶/۰۲۰۹/۹۶ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ نزد بانک آینده شعبه محمودیه با کد ۰۲۰۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره تجارت ایران مال به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ و به نمایندگی سید علیرضا زرمینا به شماره ملی ۰۴۵۰۵۷۲۱۶۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مهندسی و مدیریت مسیرهای ارتباطی پارس به شناسه ملی۱۴۰۰۷۰۲۱۷۲۱ و به نمایندگی پیمان جهانی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۴۲۱۱۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال پیشگامان سازه تجارت پارس به شناسه ملی۱۴۰۰۷۰۲۶۱۰۳ و به نمایندگی قاسم اکبری به شماره ملی ۳۹۷۹۱۸۰۹۰۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۳۲۸۶۲۰۸۹۰۹۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088203
آگهی تغییرات شرکت ایمن فراز سپند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۳۰۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی آقامیری به کدملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ و مرتضی چمنی به کدملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۴۰۲۲۱۷۶۳۵۸۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187084
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویا فرتاک قرن درتاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۰۶۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۲۷۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات از طریق مشارکت با خرید یا تعهد سهام شرکتهای مذبور و مشارکت در طرح های اقتصادی مجاز در داخل و خارج از کشور و برپایی و شرکت در نمایشگاها و همایش و سمینارها و کنفرانس های داخلی و ترخیص کالا از گمرکات داخل کشور و مشاوره مدیریتی به سازمانها و ارگانها و نهادها و موسسات و شرکتها و جذب سرمایه ذاری خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی اخذ واعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد شعب در اخل و خارج از کشور و شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی گشایش اعتبار و ال سی نزد بانکها و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هر گونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع شرکت به نحوی که سود آوری داشته باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-پسیان-خیابان شهید مهندس کاوه پرزین بغدادی-خیابان شهید سرلشگر فلاحی-پلاک ۲-طبقه ۱۰-واحد شرقی کدپستی ۱۹۸۷۹۱۴۳۵۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۴/۲۰۹/۹۷ مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک آینده شعبه محمودیه با کد۰۲۰۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ و به نمایندگی جمشید اثنا عشری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۷۹۲۲۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال پیشگامان سرمایه تجارت پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۳۷ و به نمایندگی محمد رضا نظری به شماره ملی ۰۰۵۱۳۸۷۵۴۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه صنایع غذا و نوشیدنی تجارت پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۷۷۷۳ و به نمایندگی محمد حسین فرمهینی فراهانی به شماره ملی ۵۴۴۹۷۷۸۲۳۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۰۴۴۵۷۵۴۷۷۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک