مجید صفاتی

آقای مجید صفاتی

کد ملی 0790309157
163
شرکت‌ها
163
آگهی‌ها

شرکت های مجید صفاتی

پارس پرند دیبا
پارس پرند دیبا
1
توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا
توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا
1
شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار
شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار
1
فرآوری معدنی اپال کانی پارس
فرآوری معدنی اپال کانی پارس
1
عمرانی سرمایه گذاری ایران
عمرانی سرمایه گذاری ایران
1
کارگزاری بورسیران
کارگزاری بورسیران
1
آپادانا پترو بازرگان
آپادانا پترو بازرگان
1
مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان
مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان
1
آجر سفال ابنیه شرق
آجر سفال ابنیه شرق
1
کمپرسور سازی تبریز
کمپرسور سازی تبریز
1
مهندسی شفاب
مهندسی شفاب
1
هوا فناور پارس
هوا فناور پارس
1
شاهین نفت و گاز
شاهین نفت و گاز
1
ارا پوش گستر
ارا پوش گستر
1
حمل و نقل امید سیمان داراب
حمل و نقل امید سیمان داراب
1
ایرسا پلیمر
ایرسا پلیمر
1
احداث نگهداری و بهره برداری آزاد راه اصفهان شیراز
احداث نگهداری و بهره برداری آزاد راه اصفهان شیراز
1
مهندسی سرووس پدیسار
مهندسی سرووس پدیسار
1
پترو شمیران
پترو شمیران
1
پیشگامان فن اندیش تهران
پیشگامان فن اندیش تهران
1
صنایع ریخته گری ایران خودرو
صنایع ریخته گری ایران خودرو
1
آتیه پردازش آریس
آتیه پردازش آریس
1
پژوهش و نو آوری صنایع آموزشی
پژوهش و نو آوری صنایع آموزشی
1
رایان پژوه سلامت
رایان پژوه سلامت
1
مهندسی فن گسترپارس
مهندسی فن گسترپارس
1
طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی
طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی
1
راویس پرداز
راویس پرداز
1
لیزینگ پیمان کارافرین
لیزینگ پیمان کارافرین
1
سرمایه گذاری نوش مازندران
سرمایه گذاری نوش مازندران
1
سرمایه گذاری تجارت غرب آسیا
سرمایه گذاری تجارت غرب آسیا
1
سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد
سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد
1
سرمایه گذاری مدبران اقتصاد
سرمایه گذاری مدبران اقتصاد
1
توربین بادی آبان
توربین بادی آبان
1
فولاد پارس آرین نیزار
فولاد پارس آرین نیزار
1
فراگامان صنعت و تجارت
فراگامان صنعت و تجارت
1
رفاه تجارت حافظ
رفاه تجارت حافظ
1
بازرگانی پتروشیمی
بازرگانی پتروشیمی
1
رایاوران توسعه
رایاوران توسعه
1
خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین
خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین
1
خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین
خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین
1
سرمایه گذاری صنعت فولاد آرین پاژ
سرمایه گذاری صنعت فولاد آرین پاژ
1
عمران و توسعه داراب
عمران و توسعه داراب
1
خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین
خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین
1
سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
1
ماوی سازان سپهر
ماوی سازان سپهر
1
ماوی سازان قرن
ماوی سازان قرن
1
بین المللی فرا ساحل پارسیان ایرانیان
بین المللی فرا ساحل پارسیان ایرانیان
1
پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن جم
1
آفتاب سرزمین فرشتگان
آفتاب سرزمین فرشتگان
1
سرمایه گذاری گسترش هوانوردی پارس
سرمایه گذاری گسترش هوانوردی پارس
1
مشاوره ای و خدماتی فراز اندیشه دماوند
مشاوره ای و خدماتی فراز اندیشه دماوند
1
پتروشیمی ایلام
پتروشیمی ایلام
1
کلر پارس
کلر پارس
1
آدان سرمایه پارسی
آدان سرمایه پارسی
1
خدمات اقتصادی افرند اعتماد
خدمات اقتصادی افرند اعتماد
1
طراحان فراز سپهر
طراحان فراز سپهر
1
آتیه سپهر قرن
آتیه سپهر قرن
1
مجتمع فولاد سازی نیزار پارس مرصاد
مجتمع فولاد سازی نیزار پارس مرصاد
1
فرا ساحل ایران
فرا ساحل ایران
1
توسعه صنعت و تجارت آرین پاژ
توسعه صنعت و تجارت آرین پاژ
1
کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران
کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران
1
لاستیک پارس
لاستیک پارس
1
1
1
1
کالا بازار ایرانیان
کالا بازار ایرانیان
1
صنایع نخ خمین
صنایع نخ خمین
1
مجتمع صنعت پلیمر دماوند
مجتمع صنعت پلیمر دماوند
1
توسعه بازار دماوند
توسعه بازار دماوند
1
توسعه گردشگری آریا زیگورات
توسعه گردشگری آریا زیگورات
1
امتداد زنجیره پایدار
امتداد زنجیره پایدار
1
توسعه ساختمان سرمایه
توسعه ساختمان سرمایه
1
تندیس تجارت باختر
تندیس تجارت باختر
1
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
1
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
1
تجارت بین المللی راهبرد پارسیان
تجارت بین المللی راهبرد پارسیان
1
جهاد تحقیقات
جهاد تحقیقات
1
سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان
سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان
1
بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان
بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان
1
کارگزاری حافظ
کارگزاری حافظ
1
آرامش سازان پیشرو
آرامش سازان پیشرو
1
گروه توسعه بازرگانی بصیر
گروه توسعه بازرگانی بصیر
1
آرتا لطیف سبلان
آرتا لطیف سبلان
1
پترو توسعه رهجو
پترو توسعه رهجو
1
صنعتی سردساز خودرو
صنعتی سردساز خودرو
1
توسعه صادرات صنعت سیمان
توسعه صادرات صنعت سیمان
1
مهندسان مشاور باوند
مهندسان مشاور باوند
1
گروه سرمایه گذاری و بازرگانی اول سازان مبین راحیل
گروه سرمایه گذاری و بازرگانی اول سازان مبین راحیل
1
همیار صنعت نوین
همیار صنعت نوین
1
پارس صنعت انتقال نیرو
پارس صنعت انتقال نیرو
1
گروه راهبرد مبین کوثر
گروه راهبرد مبین کوثر
1
توسعه پارس گستر نگین گردشگری
توسعه پارس گستر نگین گردشگری
1
صنعت ورق آرین پاژ
صنعت ورق آرین پاژ
1
توسعه تجارت رهیاب فن گستر
توسعه تجارت رهیاب فن گستر
1
سپهرکارامدان
سپهرکارامدان
1
پتروشیمی قوچان
پتروشیمی قوچان
1
آریس پردازش آریا
آریس پردازش آریا
1
مهندسین مشاور عرصه
مهندسین مشاور عرصه
1
پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان
پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان
1
حمل و نقل جاده ای بین شهری کالا فولاد سازان امیرآباد
حمل و نقل جاده ای بین شهری کالا فولاد سازان امیرآباد
1
رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن
رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن
1
طراحی تامین و تجهیز قطعات گلپا
طراحی تامین و تجهیز قطعات گلپا
1
تابناک بازرگان کرمانشاه
تابناک بازرگان کرمانشاه
1
آژند توسعه شهرستانک
آژند توسعه شهرستانک
1
صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس
صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس
1
قصر روشن گلستان
قصر روشن گلستان
1
پیمان قصر سفید گلستان
پیمان قصر سفید گلستان
1
جاودان کادوس کیش
جاودان کادوس کیش
1
ارتباطات پرشیا
ارتباطات پرشیا
1
اندیشه گستر فردا
اندیشه گستر فردا
1
گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان
گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان
1
توسعه پتروشیمی هزاره سوم
توسعه پتروشیمی هزاره سوم
1
توسعه سرمایه رفاه
توسعه سرمایه رفاه
1
مهرکام پارس
مهرکام پارس
1
بین المللی تجارت و توسعه فر سمن آسیا
بین المللی تجارت و توسعه فر سمن آسیا
1
تامین و پخش سراسری انتخاب اول ایرانیان
تامین و پخش سراسری انتخاب اول ایرانیان
1
پترو نگین خاورمیانه
پترو نگین خاورمیانه
1
گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان
گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان
1
نخل بارانی پردیس
نخل بارانی پردیس
1
امیم
امیم
1
دلتا صنعت پارس نیزار
دلتا صنعت پارس نیزار
1
فرآورده های روغنی انتخاب ایرانیان
فرآورده های روغنی انتخاب ایرانیان
1
خاک چینی سپیدان کوه سمند
خاک چینی سپیدان کوه سمند
1
یارا طب ثامن
یارا طب ثامن
1
تجارت پایا طاها
تجارت پایا طاها
1
فن آوری اطلاعات سپهر ایرانیان
فن آوری اطلاعات سپهر ایرانیان
1
فراز پلیمر فردوس
فراز پلیمر فردوس
1
گروه اقتصاد سابین
گروه اقتصاد سابین
1
اکتشاف و تولید تاسیسات دریایی
اکتشاف و تولید تاسیسات دریایی
1
کارگزاری تدبیرگر سرمایه
کارگزاری تدبیرگر سرمایه
1
توسعه صنایع گاز لنگرود
توسعه صنایع گاز لنگرود
1
آرین ماهواره
آرین ماهواره
1
پدیسار انفورماتیک
پدیسار انفورماتیک
1
بین المللی آوادیس جهان آرا
بین المللی آوادیس جهان آرا
1
ساتراپ بهداد
ساتراپ بهداد
1
جهش ساز
جهش ساز
1
طراحی مهندسی وتامین قطعات کاوه خودرو سایپا
طراحی مهندسی وتامین قطعات کاوه خودرو سایپا
1
کار آفرینان توسعه صنعت مهر
کار آفرینان توسعه صنعت مهر
1
تامین مسکن فرهنگیان
تامین مسکن فرهنگیان
1
کارخانجات جهد بنای توس
کارخانجات جهد بنای توس
1
افق سازه پایا آدخ
افق سازه پایا آدخ
1
سیمان سفید فردوس
سیمان سفید فردوس
1
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
1
کارگزاری کار آمد
کارگزاری کار آمد
1
مهندسی قدس نیرو
مهندسی قدس نیرو
1
اسو شید تجارت
اسو شید تجارت
1
گروه صنایع آموزشی ساعی
گروه صنایع آموزشی ساعی
1
توسعه تجارت انتخاب اول
توسعه تجارت انتخاب اول
1
بین المللی توسعه مهندسی پارس پیدکو
بین المللی توسعه مهندسی پارس پیدکو
1
تینا سامانه
تینا سامانه
1
ژرف اندیشان فن گستر پارس
ژرف اندیشان فن گستر پارس
1
بازرگانی واژگان تجارت کوشا
بازرگانی واژگان تجارت کوشا
1
خورشید درخشان سلامت
خورشید درخشان سلامت
1
توسعه هوانوردی پارس
توسعه هوانوردی پارس
1
طرح و ساخت کیهان نیروی مدبر
طرح و ساخت کیهان نیروی مدبر
1
انرژی گستر جم
انرژی گستر جم
1
سرمایه گذاری ایران
سرمایه گذاری ایران
1
فولاد غرب آسیا
فولاد غرب آسیا
1
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی
1
سفیران صنعت و تجارت مانا
سفیران صنعت و تجارت مانا
1
یاتاقان بوش ایران
یاتاقان بوش ایران
1
تجهیزات مدارس ایران
تجهیزات مدارس ایران
1
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
1
حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
1
کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه
کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 561688
آگهی تصمیمات شرکت پارس پرند دیبا (سهامی خاص) شماره ثبت۱۳۹۱ ابهرو شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۴۶۹۴۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ تصمیماتی به شرح زیر در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت به شماره شناسه ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۰ مورد تایید و تصویب قرار گرفت. ش۱۱۳۹۱۰۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 574696
آگهی تغییرات شرکت ژرف کوشان امردادسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فرا ساحل ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۵۸۵ با نمایندگی آقای عباس صمیمی و شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۵۹۳ با نمایندگی آقای سید علی نقی سید خاموشی و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۸۰۴ با نمایندگی آقای محمدصادق کیانی نژاد تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲. در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۸۸۰۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577907
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۷۱۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۹/۰۸/۹۰ که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشماره ثبت ۵۸۹ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی بشماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ بتصویب رسید. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۶۱۲۰۲۳۶۷ رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 579021
آگهی تغییرات شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۸۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۹۷۸۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584728
آگهی تغییرات شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۳۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۸۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۵۹۳ با نمایندگی آقای سید علی نقی سید خاموشی و شرکت مهندسی مجدد آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۶۸۱ با نمایندگی آقای مهدی حکمی و شرکت فراسر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵۹۱ با نمایندگی آقای مهدی مظهری و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدصادق کیانی نژاد و شرکت کیسون سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ با نمایندگی آقای شاهرخ بیات تا تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۴۴۲۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 588960
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بورس ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۰۴۵۷۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ و شرکت شیمی صنعت فرزان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲ و محمدرضا امیری به کدملی۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۸۲۳۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 590910
آگهی تغییرات شرکت آپادانا پترو بازرگانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۹۲۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۳۱۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۴۲۹۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 646668
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۰۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. علی نظافتی به کد ملی ۰۹۳۴۰۸۸۹۳۴ و رامین آقارضی درمنی به کد ملی ۰۰۴۰۸۱۶۳۰۳ به جای راضیه صادقیه و بیژن طالعی فاز بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا ۲۱/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۳/۹۱ محمدعلی طالعی فاز به کد ملی ۰۹۴۰۱۲۵۴۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیما آموزگار به کد ملی ۰۹۳۲۳۵۶۸۵۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی نظافتی بسمت مدیرعامل و رامین آقارضی درمنی و شرکت فولاد الکتریک به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۱۴۹۴ به نمایندگی حمید سنگتراشها به کد ملی ۰۰۳۳۸۹۹۶۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و نامه‌ها و اوراق و اسناد بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره (محمدعلی طالعی فاز) همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۸۳۹۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658589
آگهی تغییرات شرکت آجر سفال ابنیه شرق سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۴۷۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه و عمران فردوس شاد سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی مرادحاصلی و شرکت تدبیران تجارت راه نور سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن عباسی معروفان و شرکت سرمایه گذاری حامی گستره شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد پرهام تا تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۷/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۳۴۰۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671347
آگهی تصمیمات شرکت کمپرسورسازی تبریزسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی نقی لو به کدملی ۰۰۴۶۲۷۸۷۷۱ علیرضا پوررضا به کدملی ۲۵۹۳۱۹۴۴۰۵ سعید نقی لو به کدملی ۰۰۴۶۷۲۹۲۹۱ احمد ممتازپور به کدملی ۰۵۳۳۱۶۲۴۶۷ ناصر یکتن به کدملی ۱۳۸۰۰۳۴۱۸۳ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ علی نقی لو به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا پوررضا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید نقی لو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء ثابت سعید نقی لو مدیرعامل به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را مندرج در ردیف ۱۹ ۱۸ ۱۳ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۴ ۱ از ماده ۵۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۲۹۳۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677894
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی شفاف سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۰۰۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۷۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۱۷۹۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680932
آگهی تغییرات شرکت هوا فناور پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۰۰۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۷۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۸/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۰۸۸۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 682275
آگهی تغییرات شرکت شاهین نفت و گازسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۳۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۹۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری حامی گستره شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد پرهام و شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا سهامی خاص با نمایندگی آقای فرامرز بختیاری و شرکت آسا گستران خراسان سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن عباسی معروفان تا تاریخ ۵/۲/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۲۸۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689655
آگهی تصمیمات شرکت آراپوش گسترسهامی خاص به شماره ثبت۲۳۰۲۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۱۳۱۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۷۱۴۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 692172
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل امید سیمان داراب سهامی خاص شماره ثبت ۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۲۶۱۷ کدپستی ۵۵۶۷۷ ۷۱۶۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ و نامه واصله از اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان فارس شماره ۱۳۵۴۸/۴۱ مورخ ۱۰/۵/۹۱ تغییرات زیر در شرکت فوق الذکر اعمال گردید. ۱ صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بهمراه یادداشت‌های پیوست و گزارش فعالیت هیئت مدیره بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شماره ثبت ۸۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به نمایندگی آقایان حسین شیخ سفلی کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ و جواد عیش آبادی کد ملی ۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ بعنوان بازرس قانونی و حسابرسی اصلی شرکت و موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ثبت ۵۸۹ مشهد مقدس به نمایندگی آقای مجید صفاتی کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال ۹۱ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه خبر جنوب بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال ۹۱ انتخاب گردید. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۶۵۷۸۳۴۹۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697111
آگهی تغییرات شرکت ایرسا پلیمرسهامی خاص به شماره ثبت۳۶۸۸۶۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۶۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۵۴۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705235
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری قطعه دوم آزاد راه اصفهان شیراز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۱۸۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۱۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «کیهان» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۳۱/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۸۷۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706216
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی سرو وس پدیسارسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۰۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده و عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ماده ۱۱۵ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. منوچهر پورمحمدی به کدملی ۰۰۴۰۴۸۳۸۳۵ و هارون حسینازارکان به شماره پاسپورت ۰۴۰۳۵۳۳۴ و مهمت اکن به شماره پاسپورت ۸۵۲۶۷۸ ضمنا ماده ۱۲۴ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ منوچهر پورمحمدی به سمت رئیس هیئتمدیره و هارون حسینازارکان به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و مسعود زمردی به کدملی ۰۰۳۰۷۳۰۷۲۶۶ به سمت مدیرعامل خارج از هیئتمدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا امضاء رئیس هیئتمدیره با یکی از اعضا هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۳۷۹۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710839
آگهی تصمیمات شرکت پترو شمیران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۹۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۳۳۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پتروشیمی شازند به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵ شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت مدیریت سرمایهگذاری بانک ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ شرکت سرمایهگذاری سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ شرکت صنایع دریا فن قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۵۰۳ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۹۵۶۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711830
آگهی تصمیمات شرکت پیشگامان فن اندیش تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۵۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش. م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ک. م ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۷۲۱۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719849
آگهی تصمیمات شرکت ریخته‌گری ایران خودروسهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۳۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به ش ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ک م ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به ش م ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ و مرتضی رمضانی به ک م ۰۶۰۳۱۱۹۷۸۶ و محمدرضا محمدی به ک م ۴۴۴۹۸۲۶۸۱۷ و عبداله نوری پور به ک م ۲۲۳۹۷۲۵۴۹۴ و ابوالحسن علیزاده گنجی به ک م ۲۰۶۲۱۷۰۰۹۲. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۱۲۹۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745066
آگهی تغییرات شرکت آتیه پردازش آریسسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۲۱۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا علایی رحمانی به شماره ملی ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ و آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ و آقای رسول شوبیری به شماره ملی ۳۹۳۲۵۵۷۰۲۶ تا تاریخ ۲۸/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۰۷۴۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753852
آگهی تصمیمات شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشیسهامی خاص به شماره ثبت۷۹۳۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۱۴۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت به ش م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و حمید صفاتی به ک م ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۰۷۳۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886958
آگهی تغییرات شرکت رایان پژوه سلامت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۵۱۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۱۴۴۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910061
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فن گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۵۳۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ک م ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۸۷۷۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912088
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به ش م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ک م ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۶۱۰۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914412
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۴۱۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931255
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۷۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۳۰۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ک م ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۰۰۷۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938270
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۶۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به ش م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ک م ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۷۱۵۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972505
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۸۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰به تصویب رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۰۵۸۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981703
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۸۴۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۳۳۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004834
آگهی تغییرات شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۱۸۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009879
آگهی تغییرات شرکت توربین بادی آبان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۰۴۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات مدیریت و حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی بشماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۳۲۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019418
آگهی تغییرات شرکت فولاد پارس آرین نیزار سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۵۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۳۷۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ثبت ۵۸۹ مشهد بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۱۶۱۵۸۸۴ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025508
آگهی تصمیمات شرکت فراگامان صنعت و تجارت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۶۲۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس ملکی طهرانی به کدملی ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲ به نمایندگی از شرکت خدمات اقتصادی افرند اعتماد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۶۹۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و فرزاد هاشمی به کدملی ۱۲۱۸۷۱۳۷۰۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و حسن صابر به کدملی ۱۸۱۵۳۴۶۱۶۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۲۱۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1057052
آگهی تغییرات شرکت رفاه تجارت حافظ (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۰۵۰۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۸۶۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، اقای مجید صفاتی به شماره ملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ۲۲/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۷۰۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065954
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی خاص به شماره ثبت۷۹۴۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت همکاران شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفائی شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۱۰۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072885
آگهی تصمیمات شرکت رایاوران توسعه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش. م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ک. م ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید به ش. م ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۶۹ بنمایندگی خانم فیروزه فتیق به ک. م ۰۰۳۹۴۴۵۱۷۸ سید حسین پروری به ک. م ۲۰۶۲۸۱۶۳۹۱ و سید سینا مرعشی شوشتری به ک. م ۰۰۵۵۱۰۲۴۰۹ خانم فیروزه فتیق بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجارت امید بسمت رئیس هیئت مدیره و سید سینا مرعشی شوشتری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید حسین پروری به سمت مدیرعامل و عضو انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت امضاء اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۴۹۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1109911
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۷۰۴۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114527
آگهی تغییرات شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصادنوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۷۲۵۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121465
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی سرمایه گذاری و توسعه آرین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۴۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سالی و مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ک م ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۷۶۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1125092
آگهی تغییرات در شرکت عمران و توسعه داراب سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۶ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۷۵۵۳ کدپستی ۷۴۸۱۷۴۷۵۹۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۴/۹۲ تغییرات زیر در شرکت فوق الذکر اعمال گردید. ۱ صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به همراه یادداشتهای پیوست و گزارش فعالیت هیئت مدیره و برنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ قرائت و بتصویب رسید. ۲ بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات رهبین شماره ثبت ۸۹۷۷ شناسه ملی ۰۱۰۰۷۳۹۳۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران بنمایندگی آقای حسین شیخ سفلی بشماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ثبت ۵۸۹ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ مشهد مقدس بنمایندگی آقای مجید صفاتی بشماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال ۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۴۳۴۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۰۷۴۲۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127558
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی ایدرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۴۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سالی و مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ک م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفایی به ک م ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۱۶۸۰۳۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151495
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۶۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفایی کدملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.. اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال به قرار ذیل تعیین شدند: شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به ش. م۱۰۱۰۱۴۰۲۸۵ شرکت توسعه سازه‌های دریایی تسدید به ش. م۱۰۱۰۲۳۵۸۳۱۲ شرکت صنعت گستر کیش به ش. م۱۰۱۰۲۹۸۳۱۳ شرکت اورینتال اویل کیش به ش. م ۱۰۸۶۱۵۳۰۲۰۱ شرکت ارتباطات پرشیا به ش. م ۱۰۱۰۲۶۳۱۴۰۹ پ۱۶۹۳۲۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159390
آگهی تاسیس شرکت ماوی سازان سپهر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۳۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۶۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشارکت بازسازی، نوسازی انواع شرکتها و موسسات در داخل و خارج ـ تعیین ایجاد و اعطا نمایندگی ارائه خدمات اداری شامل تایپ تکثیر و ارائه خدمات مجاز بازرگانی و صنعتی و کشاورزی که در موضوع شرکت باشد و اجرای طرحهای ساختمانی اعم از شهرک سازی و مجتمع سازی و طرحهای تاسیساتی و زیربنایی و تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی و احداث ساختمانهای تجاری و اداری و سایر خدمات مرتبط انجام کلیه خدمات پشتیبانی فنی، مشاوره مدیریتی در زمینه های مختلف با تمرکز در طراحی، ارائه و اجرای راهکارها، سیستمها و سامانه های مدیریتی نظارت فنی، برنامه ریزی و ارائه سیستمهای سخت افزار کامپیوتری، مدیریت سازمانی، تدارکاتی و امور پشتیبانی فنی، انعقاد قرارداد و هرگونه پیمان با شرکتها، بانکها، ادارات اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سهروردی شمالی خ هویزه غربی کوچه مرجان پ۲ واحد۲ طبقه۳ ـ کدپستی ۱۵۳۳۹۴۶۶۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۸۷۴۳۹مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۲ نزد بانک مسکن شعبه شهید قندی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی بختیاری به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت آتیه سپهر قرن سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد صفری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ موسسه مدیریت همیاری آتیه امید با نمایندگی خانم اعظم نوری زاده به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ خانم اعظم نوری زاده به نمایندگی از موسسه مدیریت همیاری آتیه امید به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا و در غیاب ایشان دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه رهیافت به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۷۰۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159393
آگهی تاسیس شرکت ماوی سازان قرن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۳۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۷۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشارکت بازسازی، نوسازی انواع شرکتها و موسسات در داخل و خارج ـ تعیین ایجاد و اعطا نمایندگی ارائه خدمات اداری شامل تایپ تکثیر و ارائه خدمات مجاز بازرگانی و صنعتی و کشاورزی که در موضوع شرکت باشد و اجرای طرحهای ساختمانی اعم از شهرک سازی و مجتمع سازی و طرحهای تاسیساتی و زیربنایی و تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی و احداث ساختمانهای تجاری و اداری سایر خدمات مرتبط انجام کلیه خدمات پشتیبانی فنی، مشاوره مدیریتی در زمینه های مختلف با تمرکز در طراحی، ارائه و اجرای راهکارها، سیستمها و سامانه های مدیریتی نظارت فنی، برنامه ریزی و ارائه سیستمهای سخت افزار کامپیوتری، مدیریت سازمانی، تدارکاتی و امور پشتیبانی فنی، انعقاد قرارداد و هرگونه پیمان با شرکتها، بانکها، ادارات اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سهروردی شمالی خ هویزه غربی کوچه مرجان پ۲ واحد ـ کدپستی ۱۵۳۳۹۴۶۶۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۸۷۴۳۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۲ نزد بانک مسکن شعبه شهید قندی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۹۴ با نمایندگی آقای مصطفی بختیاری به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ موسسه مدیریت همیاری آتیه امید به شماره ثبت ۲۹۷۱۳ با نمایندگی خانم اعظم نوری زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ شرکت آتیه سپهر قرن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۳۴۷ با نمایندگی آقای محمد صفری به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای محمد صفری به نمایندگی از شرکت آتیه سپهر قرن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۳۴۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا و در غیاب ایشان دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۵۸۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۷۰۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173365
آگهی تاسیس شرکت بین‌المللی فرا ساحل پارسیان ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۳۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۶۵۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: سرمایه گذاری در انجام تحقیقات دریایی و نفت و گاز فراساحلی و ارائه خدمات بازرسب فنی و راه بندی و تعمیر و تاسیسات و سکوهای دریایی و بندری و ارائه خدمات فنی و دریایی جهت سکئوهای نفتی و بنادر نفتی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه ماشین آلات و تجهیزات و قطعات مرتبط با امور دریایی ـ اخذو اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و ارائه خدمات مدیریت بنادر، جزایر تا پایه ها و سکوئی دریایی، خدمات خریداری و تملک سهام و سرمایه گذاری مشارکت با کلیه شرکتهای داخلی و خارجی در کلیه موارد فوق انجام خدمات مهندی دریایی ـ ارائه خدمات مشاوره فنی در زمینه ساخت و خرید و فروش شناورهای دریایی و قطعات و تجهیزات دریایی، تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات داخلی و بین المللی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان شهید بهشتی کوچه دل افروز پ ۲۳ ـ کدپستی ۱۵۱۱۷۳۹۷۴۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۵۳/۹۱/۳۴۹ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد فرجی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت فرا ساحل ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی خانم معصومه مددی مهر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ شرکت بین المللی فرا ساحل پترو بینا کیش سهامی خاص با نمایندگی خانم افسانه جانی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای محمد فرجی به شماره ملی ۱۶۵۱۳۳۰۶۲۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضا و در غیاب هر یک از آنها با امضاء ۲ عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۷۰۲۱۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182424
آگهی تغییرات شرکت پلی پروپیلن جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۲۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به شماره ملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. صورتهای مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۰۵۰۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189925
آگهی تغییرات شرکت آفتاب سرزمین فرشتگان (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۸۲۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۷۲۸۶۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۲ که در تاریخ ۷/۷/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ شرکت مهندسی فن گستر پارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۰۲۸۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۵۳۷۹ تهران با نمایندگی آقای جواد امیری بشماره ملی ۰۰۴۶۰۰۴۰۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۹۴۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۷۱۶۲ قم با نمایندگی آقای محمود محمودی بشماره ملی ۰۳۸۱۷۷۳۴۹۳ نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی تامین صنعت نیزار شماره ثبت ۱۰۹۵۷ شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۲۸۲۸۲ با نمایندگی آقای حمید رضا محمد زاده بشماره ملی ۰۵۷۹۷۲۰۵۷۸ عضو هیئت مدیره و آقای عباس رحیمی بشماره ملی ۰۵۷۹۶۴۳۸۸۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره یا با دو امضای اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ثبت ۵۸۹ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ مشهد حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی بشماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ صورتهای مالی سال ۹۱ بتصویب رسید. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۵۵۸۰۷۱۱ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192152
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش هوانوردی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۷۸۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۲۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رهیافت ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۲۱۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196292
آگهی تغییرات شرکت مشاوره‌ای و خدماتی فراز اندیشه دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۴۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۴۵۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200709
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ایلام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۸۵۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204092
آگهی تصمیمات شرکت کلر پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۵۸۲۵
برابر صورتجلسه هیئت مدیره ۱/۴/۱۳۹۱ و مجمع عمومی عادی مورخه ۳/۴/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۷/۴/۱۳۹۱ که در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ به این اداره واصل گردیده: پس از نقل و انتقال سهام (ترازنامه حساب سود و زیان صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ تصویب و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۵۸۹ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و کدپستی ۹۱۳۷۵۵۴۷۷ به سمت (بازرس اصلی و حسابرس) و آقای مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ و کدپستی ۹۱۹۷۹۱۵۵۳۳ به سمت (بازرس علی البدل) به مدت یکسال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره ثبت ۲۴۹۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۶۲۳ و کدپستی ۱۵۱۴۷۴۴۱۱۱ و شرکت شیمیایی ره آورد تامین به شماره ثبت ۲۳۳۵۶۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ و کدپستی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ و شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شماره ثبت ۱۴۹۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ و کدپستی ۱۳۹۷۱۱۶۳۹۵ و شرکت اوزان به شماره ثبت ۱۳۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵ و کدپستی ۱۵۹۸۷۸۱۱۶۸ و شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران به شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹ و کدپستی ۱۴۳۱۶۶۳۱۱۴ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند سپس آقای داود حسن زاده به کدملی ۰۰۳۹۶۹۹۱۹۶ و کدپستی ۵۱۶۵۶۵۳۹۹۷ به نمایندگی از شرکت شیمیایی راه آورد تامین به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احد بدیعی به کدملی ۱۳۷۶۲۸۱۹۶۱ و کدپستی ۵۱۳۸۶۵۳۸۵۱ به نمایندگی از شرکت اوزان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف) آقای محمدجعفر عظمایی به کدملی ۱۳۷۵۷۰۰۷۹ و کدپستی ۵۱۵۶۹۷۶۳۳۷ به نمایندگی از شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شاهین عمو به کدملی ۳۲۵۷۴۲۸۱۳۸ و کدپستی ۳۱۸۳۷۵۵۳۵۷ به نمایندگی از شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای مجید اسنقی به کدملی ۱۳۷۶۳۷۱۳۳۲ و کدپستی ۵۱۸۳۸۳۳۹۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) انتخاب و کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت و مدارک عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره به استناد ماده ۱۵ اساسنامه اختیارات زیر را به مدیرعامل تفویض نمود. ۱) استخدام پرسنل شرکت در چهارچوب آیین نامه، استخدامی شرکت و بودجه مصوب هیئت مدیره ۲) انجام معاملات جاری برحسب اختیارات تفویض شده در آیین نامه مالی و معامله مصوب هیئت مدیره ۳) اختیارات مندرج در بندهای ۳/۱۲/۱۴۶/۱۲/۱۴ و ۱۱/۱۲/۱۴ و ۱۳/۱۲/۱۴ اساسنامه و نیز اختیارات مندرج در بندهای ۲/۱۲/۱۴ و ۴/۱۲/۱۴ به جز حیطه خارج از کشور و همچنین بند ۷/۱۲/۱۴ اساسنامه در چهار چوب آیین نامه معاملات و بودجه مصوب هیئت مدیره ش۱۷۱۷۳۳۳ اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216922
آگهی تغییرات شرکت آدان سرمایه پارسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۲۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی و مجید صفاتی کدملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.. ۳ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیه‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۳۴۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228088
آگهی تغییرات شرکت خدمات اقتصادی افرند اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۶۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اسوشید تجارت به ش. ملی ۱۰۳۲۰۴۵۶۵۴۰ به نمایندگی آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل به ش. ملی ۰۹۴۴۰۵۹۰۷۴ شرکت آریس پردازش آریا به ش. ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱ به نمایندگی آقای مجتبی صمیمی به ش. ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا به ش. ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۴۰ به نمایندگی آقای عباس ملکی طهرانی به ش. ملی ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۶۹۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249242
آگهی تغییرات شرکت طراحان فراز سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۱۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۷۰۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249259
آگهی تغییرات شرکت آتیه سپهر قرن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۸۷۵۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254219
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولادسازی نیزار پارس مرصاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۱۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای عملکرد منتهی به پایان تیرماه ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۴۲۶۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292502
آگهی تغییرات شرکت فراساحل ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۵۶۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299728
آگهی تغییرات شرکت بازیافت خودروهای فرسوده آرین پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۶۱۷۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343113
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۷۱۸۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360184
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۲ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی مجید صفاتی با کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۷۸۱۴۴۰ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383884
آگهی تغییرات شرکت دامغان خودرو برمی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۸۱
با استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۰/۹۲ و عادی بطور فوق العاده ۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشماره ثبت ۵۸۹ مشهد و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ با نمایندگی آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس اصلی و آقای داود رامشانی با کدملی ۰۰۴۵۲۵۱۶۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. تغییرنام شرکت: باستناد تائید نامه شماره ۱۳۹۲۱۱۳۲۹۱۰۶۰۰۰۲۷۱ ۳/۱۲/۹۲ نام شرکت به خودروسازان متین کویر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۱۷۹۴۱۲۸ ثبت اسناد و املاک دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384275
آگهی تغییرات شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۹۲ شرکت به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی با شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۹۲۶۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397250
آگهی تغییرات شرکت صنایع نخ خمین سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۸/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی بشماره ملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۸۳۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400639
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعت پلیمر دماوند شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۳۹۶۱ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۹۵۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشماره شناسنامه ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی مجید صفاتی بشماره کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۳۳۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406016
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار دماوند سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۳۰۸۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۸۶۱۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی آقای مجید صفاتی کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. تراز مالی و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۰۴۸۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428346
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۲۲۸۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۳۴۵۱
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۷۳/۹۳۲۹۰ مورخ ۱/۲/۱۳۹۳ سازمان میراث فرهنگی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهیافت ش م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی ک م ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۱۴۳۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464567
آگهی تغییرات شرکت امتداد زنجیره پایدار شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۵۹۵۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۲۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با ش م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۸۲۸۹۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468385
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمان سرمایه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۵۶۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۱۸۰۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ۱۸۳۰۰۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470424
آگهی تغییرات شرکت تندیس تجارت باختر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۷۶۸۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۳۵۳۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی شرکت آقای مجید صفاتی با شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی گردشگری ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ آقای حمید واثقی بشماره ملی ۰۰۴۱۰۸۰۶۳۷ خانم سمیه ستاره بشماره ملی ۲۹۹۲۶۶۰۷۵۲ پ۱۸۳۱۷۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470425
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۰۹۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۹۶۸۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای مجید صفاتی با شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی گردشگری ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ آقای احمد شریف زاده بشماره ملی ۰۰۵۴۳۰۲۰۲۱ آقای احسان فلاحتی گیلوایی بشماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ پ۱۸۳۱۷۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471392
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۰۹۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۹۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی با شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی گردشگری ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ شرکت توسعه مجتمع‌های تفریحی تجاری سمگا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۹۵۰ شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۹۶۸۸ به سمت اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۱۷۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473323
آگهی تصمیمات شرکت تجارت بین المللی راهبرد پارسیان سهامی خاص (در حال تصفیه) به شماره ثبت ۲۶۷۵۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب مجمع رسید. آقای مجید صفاتی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ را به عنوان ناظر تصفیه شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردید. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۳۳۸۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490379
آگهی تغییرات موسسه جهاد تحقیقات موسسه غیر تجاری شماره ثبت ۷۵۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی با شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل مؤسسه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های مؤسسه انتخاب شد. پ۱۸۳۹۳۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490599
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۴۱۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷ شرکت سخت آژند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹ شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۴۹۱ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۱۸۳۸۹۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492057
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ و مجوز شماره ۱۲۱/۲۷۰۲۹۸ مورخ ۹۳/۰۳/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید شایسته کدملی ۱۳۷۵۵۱۲۰۶۴ و آقای امیرصالح آزادی نمین کد ملی ۰۰۵۸۱۳۱۸۱۷ و آقای سید محمد حسین مدنی کد ملی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ و آقای رامین خدابنده کد ملی ۰۰۴۰۷۲۳۰۰۳ و آقای امیرحسین تائبی نقندری کد ملی۰۰۶۴۳۴۳۲۲۷ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت به ش ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی کد ملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۳۰۴۰۲۴۸۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492687
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری حافظ سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۳۴۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۸/۹۲ تاییدیه شماره ۲۴۵۷۰۸/۱۲۱ مورخ ۶/۹/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی بشماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید. پ۱۸۴۰۵۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497805
آگهی تغییرات شرکت آرامش سازان پیشرو سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۸۰۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱، شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۴۲۷، شرکت مهرنوین کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۷۳۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. پ۱۸۴۱۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509149
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص گروه توسعه بازرگانی بصیر در تاریخ ۲/۴/۹۳ به شماره ثبت ۴۵۶۲۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۲۴۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، خرید، فروش و پخش کلیه کالاها و خدمات مجاز، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، تأسیس شرکت و ایجاد شعب در داخل و یا خارج از کشور، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشارکت در پروژه ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصه ها و مزایده های بخش دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مؤسسات و ادارات بخش دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکت ها اعم از داخلی یا خارجی از طریق تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید سهام شرکت های فعال، ارائه خدمات مدیریتی، مشاوره ای و مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی و ارزیابی اقتصادی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی، آماده سازی توزیع و فروش کلیه کالاهای مجاز با استفاده از ابزارهای متداول مانند، بازارهای نقدی، بازارهای آتی، خرید و فروش، ساخت و توسعه سیلو و انبارهای ذخیره مورد نیاز بخش های مختلف تجاری، صنعتی و کشاورزی، ارائه خدمات فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات (آی تی) مرتبط با حوزه فعالیت شرکت، انجام خدمات بازرگانی در بخش های مختلف اقتصاد از قبیل کشاورزی اعم از خرید، فروش، مشارکت، یا سرمایه گذاری در محصولات زراعی و دامی (دام، طیور و آبزیان)، صنایع و معادن، بازرگانی، سلامت (دارو و تجهیزات پزشکی)، صنایع نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی، صنایع دستی، گردشگری و جهانگردی، خرید سهام برای شرکت و مشارکت در سهم الشرکه بنگاه ها و مؤسسات اقتصادی، نهادهای مالی و صندوق ها، اوراق بهادار دارای حق رأی و بدون حق رأی با هدف کسب انتفاع، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر سازمان های تأمین کننده منابع مالی داخلی و خارجی، تأسیس، توسعه و تکمیل انواع کارخانجات، فروشگاه های زنجیره ای و کلیه اموری که بنحوی از انحاء با موضوع شرکت مرتبط باشند، مشارکت در امور تحقیقاتی، انتقال دانش، آموزش، برگزاری یا شرکت در نمایشگاه ها و کنفرانس های داخلی و خارجی، برگزاری دوره ها، کارگروه ها و سمینارهای آموزشی و تخصصی داخلی و بین المللی مرتبط با فعالیت های شرکت، اجرا و مشاوره در پروژه های علمی، تحقیقاتی و صنعتی، انجام انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت ها و امور عملیاتی مجاز که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به موضوع شرکت ارتباط دارد و برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. در صورت لزوم کسب مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای تحقق اهداف شرکت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بالاتر از میدان ولیعصر، نبش کوچه روشن، ساختمان اطباء، طبقه پنجم، واحد۱۵ کدپستی ۱۴۱۵۸۵۵۳۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹/۱۱۰ مورخ ۴/۳/۹۳ نزد بانک ایران زمین شعبه فلسطین شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. شرکت جراح نگر طوس با نمایندگی آقای علی ربیعی موغاری به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. شرکت توسعه تجارت سهند عمران هیراد آریانا با نمایندگی آقای احمد رسولی به سمت عضو هیئت مدیره ۳. شرکت توسعه تجارت زرین مبتکر پاژ با نمایندگی آقای مهدی محمدی به سمت عضو هیئت مدیره ۴. گروه توسعه اقتصادی بصیر با نمایندگی آقای محمد رضا رشیدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۵. شرکت بازرگانی رویان تجارت امید پاژ با نمایندگی آقای محسن اسکندری به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید صفاتی بشماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان شخص حقیقی نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت بعنوان بازرس اصلی. برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۴۵۲۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1515329
آگهی تغییرات شرکت آرتا لطیف سبلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۳۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضاء هیات مدیره شرکت به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت ساختمانی معلم (سهامی خاص) به نمایندگی غلامرضا شیخ بشماره ملی ۲۲۶۹۰۲۵۷۲۵ شرکت توسعه ساختمان سرمایه (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمدرضا لوائی بشماره ملی ۴۰۷۲۲۲۴۴۲۱ شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام) به نمایندگی سیروس فتحعلی زاده عالی مراغی بشماره ملی ۱۵۵۰۳۵۳۸۳۷ ومؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به شماره ملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل (برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. وروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۴۱۸۳۶۱۲۲۸۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530914
آگهی تغییرات شرکت پترو توسعه رهجو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۲۵۴۶۸۵۷۴۷۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534001
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سرد ساز خودرو سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۶۳۸۰ کدپستی ۱۰۸۶۰۰۹۶۳۸۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۹/۳/۹۳ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماده ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای مجید صفاتی به کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و همشهری برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش۱۸۵۲۲۶۸ رئیس ثبت اسناد و املاک گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539532
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۷۸۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد موسسۀ حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۵۰۱۵۹۹۲۸۸۹۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599784
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور باوند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ تصویب شد آقای ایرج کلانتری طالقانی به کد ملی ۰۰۳۸۷۲۳۱۳۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای عباس فرخ زنوزی به کد ملی ۰۰۳۹۸۱۱۷۲۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حسین شیخ زین الدینی به کد ملی ۰۰۳۴۴۶۶۰۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران ش م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰و آقای مجید صفاتی ک م ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۶۱۰۹۴۱۷۷۶۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602203
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بازرگانی اول سازان مبین راحیل سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۶۱۱۶۴۷۶۳۶۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619056
آگهی تغییرات شرکت همیار صنعت نوین سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۳۹۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۶۰۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوید درفشی بشماره ملی ۳۳۴۱۱۶۶۳۵۱، منصور مودب بشماره ملی ۱۸۶۰۹۵۰۶۶۳، ناصر قطروئی بشماره ملی ۱۸۲۹۲۱۹۴۲۱، فنی مهندسی فولاد پایا بشماره ملی ۱۰۸۶۰۷۱۰۰۷۷، حاجت مهدی زارعی بشماره ملی ۱۸۸۱۸۹۵۴۹۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و مجید صفاتی بشماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۵۶۸۰۲۳۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620242
آگهی تغییرات شرکت پارس صنعت انتقال نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. شرکت رهیافت و همکاران ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به سمت بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷به سمت بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۶۲۵۸۳۳۵۶۱۵۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630290
آگهی تغییرات شرکت گروه راهبرد مبین کوثر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۷۰۱۶۹۹۵۳۵۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636448
آگهی تغییرات شرکت توسعه مجتمع‌های تفریحی تجاری سمگا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۳۶۵۲/۹۳۲۳۰۳مورخ ۳۰/۶/۹۳سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مجید صفاتی به کد ملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ به نمایندگی اکبر بهنامجو (به کد ملی ۳۸۷۴۸۶۵۵۴۱به سمت رئیس هیأت مدیره محمد سلطانی گردفرامرزی به کد ملی ۴۴۳۱۸۲۴۵۵۳ (نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل) مسلم آقا حسینی به کد ملی ۳۸۷۵۶۳۹۲۹۴ (عضو هیأت مدیره) پ۹۳۰۷۰۶۵۳۷۷۹۶۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1639122
آگهی تغییرات شرکت صنعت ورق آرین پاژ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۶۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشماره ثبت ۵۸۹ به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ مشهد به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیر الانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۷۰۹۶۶۴۱۲۷۶۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658098
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۱۹۱۲۶۶۶۳۱۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668882
آگهی تغییرات شرکت سپهرکارامدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۳۸۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۲ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی رهیافت وهمکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرسی اصلی وآقای مجید صفاتی به کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۳۰۷۲۸۲۷۰۸۰۴۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678490
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ تصویب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و شماره ثبت ۵۸۹ به عنوان بازرس اصلی و و آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۸۰۵۶۰۱۳۸۷۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678660
آگهی تغییرات شرکت آریس پردازش آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورتهای مالی و صورت سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۰۵۱۲۰۹۷۵۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690643
آگهی تغییرات شرکت مشاور عرصه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۷۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۱۸۷۹۲۹۲۳۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698606
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس به و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰ با نمایندگی محمدمهدی فداکار داورانی کدملی ۲۹۹۱۴۳۹۸۱۵و شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ با نمایندگی عزیز قشقایی کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶و شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ با نمایندگی بابک زنگنه کدملی ۴۸۱۸۸۶۰۰۱۸ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ با نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۸۲۵۲۹۰۴۷۵۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1701175
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل جاده ایی بین شهری کالا فولاد سازان امیر آباد سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۷۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۱۱۸۱ کدپستی ۴۸۵۴۱۱۸۶۵۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی/ فوق العاده/ عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۰/۹/۱۳۹۲ شرکت مزبور منضم به تاییدیه شماره ۱۶۰۹ ۳۰/۶/۱۳۹۳ اداره کل محترم حمل و نقل و پایانه‌های استان مازندران تصمیماتی اتخاذ گردید جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ موسسه حسابرسی نمودگر روش (حسابداران رسمی) بشماره ثبت ۱۷۸ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به نمایندگی آقای عباس توفیقی به کد ملی ۰۰۴۳۳۰۵۲۵۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) بشماره ثبت ۵۸۹ بشناسه ملی ۰۰۲۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی آقای مجید صفائی به کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱. روح الله مرادی ترابی به کد ملی ۳۳۴۱۴۴۲۸۳۹ ۲. حمید پور یگانه به کد ملی ۰۰۷۴۷۱۶۳۵۲ ۳. رضا مرادی ترابی به کد ملی ۳۳۴۱۴۴۵۰۶۴ ۴ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۰/۹/۱۳۹۲ آقایان روح الله مرادی ترابی بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و حمید پور یگانه بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و رضا مرادی ترابی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مراد سیفی بشلی به کد ملی ۲۱۶۱۴۷۷۹۰۰ بسمت مدیر عامل خارج از شرکت تعیین گردیدند و امضای کلیه چکها برات سفته و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مشترک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و سایر اوراق با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ش۱۸۸۸۷۳۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703177
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن درتاریخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۶۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۹۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: بررسی، مطالعه، ایجاد و توسعه، راه اندازی و سرمایه گذاری و مشارکت انواع طرح ها و پروژه های تولیدی،صنعتی خدماتی و مهندسی، بازرگانی و ساختمانی و مبادرت به هر گونه مشارکت با انواع شرکتهای یاد شده، خدمات بررسی و ارزیابی طرح ها، نظارت بر اجرای طرح ها، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور، انجام امور بازرگانی، انجام کلیه امور صادرات و واردات کالاهای مجاز. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان ولی عصر بالاتر از جهار راه پارک وی پلاک ۲۹۱۷ کد پستی ۱۹۱۶۵۶۴۳۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵۷/۰۱۰۱ مورخ ۲۳/۰۶/۹۳ نزد بانک صنعت و معدن شعبه مرکزی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: امان اله اسمعیلی آفتابدری به شماره ملی ۲۹۹۱۳۴۰۳۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدرضا زنگنه به شماره ملی ۰۰۵۲۳۸۹۰۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره میثم کریمی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره داریوش پرهیزکار به کد ملی ۰۰۵۱۰۸۲۸۳۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی. مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۸۲۸۳۷۲۷۸۸۸۲۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704834
آگهی تغییرات شرکت طراحی تامین و تجهیز قطعات گلپا (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت ۱۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۲۴۰۰ کدپستی ۸۷۸۷۱۴۴۱۸۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۵/۵/۹۳ و صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۵/۵/۹۳ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: اضافه نمودن بند ذیل به اساسنامه: تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفاصا حساب آن سال مالی خواهد بود. موسسه خدمات حسابرسی و مدیریتی رهیافت و همکاران بشماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی قانونی و آقای مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و مادام که بازرس جدید انتخاب نشده، بازرس قبلی می‌بایست در سمت خود انجام وظیفه نماید و تعیین حق الزحمه ایشان با هیئت مدیره خواهد بود. ش۱۰۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱۲۳۱۲۷۳۲۹ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716470
آگهی تغییرات شرکت تابناک بازرگان کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۱۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس و آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به سال ۳۱/۰۶/۱۳۹۳انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۹۱۰۷۸۶۷۰۲۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720138
آگهی تغییرات شرکت آژند توسعه شهرستانک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۱۲۷۷۰۷۶۷۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720281
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی با شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۱۲۴۹۰۷۴۳۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728253
آگهی تغییرات شرکت قصر روشن گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای محمد رضا مزیدی شرف آبادی به شماره ملی ۴۴۳۲۱۸۹۷۷۰ و شرکت تعاونی مولی الموحدین بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۷۷۰۲ بنمایندگی آقای حسن عباسی معروفان و شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۶۹ بنمایندگی آقای محمد صادق کیانی نژاد برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیأت مدیره بمدت دو سال تعیین و انتخاب گردیدند. تراز مالی وصورتهای مالی سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۹۱۹۱۸۴۴۵۸۳۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764366
آگهی تغییرات شرکت پیمان قصر سفید گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۱۷۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد رضا مزیدی شرف آبادی بشماره ملی ۴۴۳۲۱۸۹۷۷۰ وشرکت تعاونی مولی الموحدین بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۷۷۰۲ بنمایندگی آقای حسن عباسی معروفان بشماره ملی ۱۵۰۲۱۰۰۴۰۱ و شرکت سرمایه گذاری وتجارت امید بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۶۹ بنمایندگی آقای محمد صادق کیانی نژاد با کد ملی ۲۵۲۹۶۱۱۰۷۰۳ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس آقای مجید صفاتی کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. ش۹۳۱۰۱۴۵۳۸۲۱۷۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766074
آگهی تصمیمات شرکت جاودان کادوس کیش سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۴۳۴۵۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفائی با کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش۱۸۹۸۴۲۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767862
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات پرشیا سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۴۰۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۵/۹۳ واصله به تاریخ ۲۰/۷/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی آقای علی صفاتی بشماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۸۹۸۶۲۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای معنوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768154
آگهی تغییرات شرکت اندیشه گستر فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی بشماره ملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی‌های انتخاب گردید. پ۹۳۱۰۱۷۶۹۸۷۳۳۶۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768410
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰ با نمایندگی آقای حسن رضا دلیری کدملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان به شماره ثبت ۴۱۳۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۷۷۷ با نمایندگی آقای حمداله فاریابی کدملی ۳۰۳۱۵۸۷۵۰۲ شرکت توسعه اقتصاد گواشیر به شماره ثبت ۴۱۲۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۸۲۲۵ با نمایندگی آقای حسین مشایخی ساردوئی کدملی ۳۰۳۱۷۵۵۳۷۵ که برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی با کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۳۱۰۱۷۱۵۷۴۳۸۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406037
آگهی تغییرات شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۱۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۱۱۰۵۳۱۸۳۲۳۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412394
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اسماعیل لله گانی به شماره ملی ۶۳۳۹۸۵۴۳۲۱ به نمایندگی از بانک رفاه کارگران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ و احمد دهنوی به شماره ملی ۰۷۹۴۴۴۶۹۷۳ به نمایندگی از شرکت صرافی رفاه بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۶۲۹۵ و اکبر ترکیان به شماره ملی ۱۰۹۱۴۹۴۹۱۶ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵ و عباس سلیمیان به شماره ملی ۰۴۹۱۳۶۸۹۹۲ به نمایندگی از شرکت خدمات گستر رفاه پردیس بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۳۸۹ و یاسر ضیائی شیرکلائی به شماره ملی ۲۱۶۱۹۲۶۰۸۱ به نمایندگی از شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۳۷۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۱۱۰۸۳۷۶۱۸۲۵۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9536050
آگهی تصمیمات شرکت مهرکام پارس سهامی خاص به شماره ثبت۸۲۰۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کد ملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ و شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ و شرکت لیزینگ خودرو کار به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۵۹۰۳۸ و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9591929
آگهی تغییرات شرکت بین المللی تجارت و توسعه فر سمن آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹۳۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۲۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدصادق مقدم به شماره ملی ۳۸۷۴۲۶۲۰۵۷ و آقای مهرداد باقری به شماره ملی ۰۴۳۹۸۲۱۱۵۰ و شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳۱۹ با نمایندگی آقای فرامرز بختیاری تا تاریخ ۸/۱۱/۹۲. ۳ موسسه حسابرسی و مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9654893
آگهی تغییرات شرکت تامین و پخش سراسری انتخاب اول ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۲۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711663
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا علایی رحمانی به شماره ملی ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ و آقای عباس صمیمی به شماره ملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ و آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ تا تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9716529
آگهی تاسیس شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌ گذاری ایرانیان سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ تحت شماره ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری در سهام سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر به طوری که شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: ۱ـ تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده‌های فرعی آنها که از مواد خام آلی اعم از گازهای طبیعی و هیدروکربن‌ها به دست می‌آید. ۲ـ خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه و تولید و بازرگانی محصولات بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند از داخل یا خارج از کشور ۳ـ طراحی و مهندسی اصولی و تفصیلی پروژه‌های در دست اجرا و آتی سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر ۴ـ خرید تهیه و تولید کلیه ماشین‌آلات مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه تولید و بازرگانی محصولات بند ۱ فوق فعالیت می‌کند از داخل یا خارج از کشور ۵ـ حمل و نقل انبارداری بازاریابی توزیع و فروش محصولات و خدمات سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر و اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در زمینه‌ی تهیه تولید و بازرگانی محصولات موضوع بند ۱ فوق فعالیت می‌کند.۶ ـ انجام مطالعات تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی فنی علمی بازرگانی و اقتصادی برای توسعه‌ی فناوری انتقال دانش فنی و بهره‌برداری در سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در زمینه تهیه و تولید و بازرگانی مواد و محصولات موضوع بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند. ۷ـ تحصیل تسهیلات از بانکها شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه‌ی حاضر و تامین منابع مالی مورد نیاز شرکتهای سرمایه‌پذیر از منابع داخلی یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا به نام شرکت سرمایه‌پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طرف شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت ۸ـ تدوین و اجرای سیاست‌های کلی راهبردی و مدیریتی که باید توسط شرکتهای سرمایه‌پذیر رعایت گردند یا شرکت باید در اداره‌ی شرکتهای سرمایه‌پذیر رعایت کند. ۹ـ تحصیل و اجاره دارائی سرمایه‌گذاری تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت ۱۰ـ شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص موضوع بند ۱ فوق به منظور سرمایه‌گذاری در آن یا معرفی به شرکتهای سرمایه‌پذیر ۱۱ـ ارائه خدمات فنی مدیریتی و اجرایی و مالی به سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت : ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از خ شهید بهشتی کوچه دل‌افروز پ۲۳ ط ۴ـ کدپستی ۱۵۱۱۷۳۹۷۴۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یکصد میلیون سهم ۰۰۰/۱ریالی که تعداد یکصد میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۳۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۸۸۹۶۸۷ مورخ ۴/۸/۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه کاوه و همچنین مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شماره ۸۱۸۸۹۲۹۸ مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه کاوه پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت۲۸۶۵۹۳ با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ شرکت عمرانی سرمایه‌گذاری ایران سهامی‌خاص بشماره ثبت۳۱۸۴۵۷ با نمایندگی آقای محمدرضا انصاری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۳۷۸۰۴ با نمایندگی آقای رضا حمزه‌لو به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ شرکت فراساحل ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۰۴۵۸۵ با نمایندگی آقای سید ابوالحسن سیدخاموشی به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای داود شاددل به سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ۵ـ شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا معبودی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل). ۷ـ۵ـ شرکت نخل بارانی پردیس سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۲۵۶۸۳ با نمایندگی آقای محمدصادق مقدم به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل). ۸ـ ۵ـ آقای سید ابوالحسن سیدخاموشی به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۰۴۵۸۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مطرح در اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای یک هفت هشت نه ده یازده پانزده در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت۵۸۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9736382
آگهی تصمیمات شرکت نخل بارانی پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۵۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۳۰۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9739965
آگهی تصمیمات شرکت امیم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۰۵۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‎گذاری و تجارت امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۶۹ به نمایندگی فرامرز بختیاری به کدملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ و علیرضا علائی‎رحمانی به کدملی ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ و محمدعلی امینی‎فر به کدملی ۰۰۳۵۷۶۰۳۵۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ علیرضا علائی‎رحمانی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدعلی امینی‎فر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرامرز بختیاری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9754843
آگهی تغییرات شرکت دلتا صنعت پارس نیزار سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۵۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۳۷۴۷
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۸/۶/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی سال ۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ثبت ۵۸۹ مشهد بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ ماده ۵۱ اساسنامه اصلاح و بشرح ذیل تغییر یافت. ۵ سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال آغاز و روز آخر شهریور ماه سال بعدی به پایان می‌رسد. رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9865352
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های روغنی انتخاب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۷۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۵۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9888451
آگهی تغییرات شرکت خاک چینی سپیدان کوه سمندسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۱۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9909281
آگهی تغییرات شرکت یارا طب ثامن سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۰۱۸۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۱۴۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات مدیریت و حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۲/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9937316
آگهی تاسیس شرکت تجارت پایا طاها سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ تحت شماره ۴۳۰۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۵۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه معاملات بازرگانی مربوط به اقلام تجاری و صنعتی مجاز. ۲. انجام کلیه معاملات قانونی و عملیات تجاری و دادوستد بازرگانی مجاز داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی. ۳. قبول و اعطای نمایندگی و عملیات خرید و فروش و در زمینه انجام کلیه امور مجاز مربوط به موضوع شرکت و ایجاد شعب در داخل و خارج از شرکت. ۴. ارائه مشاوره مدیریتی در خصوص تجارت بازرگانی به اشـخاص حقیقی و حقوقی. ۵. انجام و احداث و نوسازی و مشارکت در واحدهای تولیدی و کارخانه جات مرتبط با موضوع شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه دل افروز، پلاک ۲۳، کدپستی ۱۵۱۱۷۳۹۷۴۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۱۱۵۲۱۳۴۶ مورخ ۲۵/۶/۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود مشیری به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ شرکت فراساحل ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی صفری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن رمضانی کیلانی به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای مسعود مشیری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای مجید صفاتی بشماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9970405
آگهی تغییرات شرکت فن آوری اطلاعات سرمایه گذاری ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۳۱۵۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۶۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‎العاده مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۵۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی بشماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‎ها شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10032530
آگهی تغییرات شرکت فراز پلیمر فردوس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۰۸۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ بتصویب رسید در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10038425
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصاد سابین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۷۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۱۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۲۷/۰۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۵۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۷/۰۷/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری آتیه نگر سپهر سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند سهامی خاص و شرکت آریس پردازش آریا سهامی خاص و شرکت امیم سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا سهامی خاص تا تاریخ۲۷/۰۷/۱۳۹۲ ۵ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۳/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۰/۰۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093102
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت تحکیم دریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۷۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10122354
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر‌گر سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۲۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۶۸۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۲۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10163375
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع گاز تولید لنگرود سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۳۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۸۴۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10211210
آگهی تصمیمات شرکت آرین ماهواره سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۰۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۷۲۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال شروع و در سی و یکم شهریور ماه سال بعد پایان می‌یابد و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10217388
آگهی تصمیمات شرکت پدیسار انفورماتیک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۸۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال شروع و در سی و یکم شهریور ماه سال بعد پایان می‌یابد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10248157
آگهی تغییرات شرکت بین المللی آوادیس جهان آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۱۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۲۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی رهیافت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10263217
آگهی تغییرات شرکت ساتراپ بهداد سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۴۹۲۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۷۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منوچهر پورمحمدی به شماره ملی ۰۰۴۰۴۸۳۸۳۵ و آقای رسول شوبیری به شماره ملی ۳۹۳۲۵۵۷۰۲۶ و آقای سیدامین قرشی سروستانی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۷۵۶۶۸ تا تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10322101
آگهی تصمیمات شرکت جهش ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۴۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۲۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ش ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10352084
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات کاوه خودرو سایپا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۸۲۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10370238
آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان توسعه صنعت مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۱۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۵/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10375283
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن فرهنگیان سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۰۴۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۲۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10382961
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات جهد بنای توس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۸۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10406752
آگهی تغییرات شرکت افق سازه پایا آدخ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۰۸۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10409981
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید فردوسسهامی خاص به شماره ثبت۳۲۱۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری حامی گستره شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۱۶ با نمایندگی آقای سید مسعود مهدوی و شرکت توسعه عمران فردوس شاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۳۷ با نمایندگی آقای ماشاء اله کامکار و شرکت تعاونی اعتبار مولی الموحدین به شماره ثبت ۳۱۴۷۱۲ با نمایندگی آقای سید مصطفی متولی زاده و شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹۰ با نمایندگی آقای محمود باویلی سفلی و شرکت آجر سفال ابنیه شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۷۱۲ با نمایندگی آقای محمدعلی مرادحاصلی تا تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ در تاریخ۲۷/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10442234
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۹۳۴۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10463649
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری کارآمد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۰۷۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10468793
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی قدس نیرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۸۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۴۰۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل بتصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش م ۱۰۸۶۱۳۵۶۹۰۴. بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ک م ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ضمنا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل معتبر و کلیه اسناد و اوارق بهادار و مالی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10537272
آگهی تغییرات شرکت اسو شید تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۶۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10678424
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آموزشی ساعی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۶۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۳۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۳/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10754316
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت انتخاب اول سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۷۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی چیت سازاصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۸۶۲۴۷۷ و آقای فرشید باقرنژادزاوره به شماره ملی ۱۲۸۸۱۰۹۹۱۱ و آقای محمدعلی خراسانی فردوانی به شماره ملی ۱۲۹۱۰۰۹۲۳۱ تا تاریخ ۳۰/۴/۹۲. در تاریخ ۱۸/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10772024
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس (پیدکو) سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۶۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد پرهام به کد ملی ۵۰۳۹۸۴۰۷۰۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری حامی گستره شرق به و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۱۰۵۹ و حسن عباسی معروفان به کد ملی ۱۵۰۲۱۰۰۴۰۱ به نمایندگی از شرکت شاهین نفت و گاز به و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۹۴۲۱ و محمدرضا اویسی به کد ملی ۰۰۷۰۵۸۹۸۹۵ به نمایندگی از شرکت آساگستران خراسان به و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۵۸۰۸ و سیدمرتضی امامی به کد ملی ۰۹۳۸۵۳۶۶۰۵ به نمایندگی از شرکت خاک چینی سپیدان کوه به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۵۱۵۹۰ و اسداله رستگارپور به کد ملی ۱۸۱۶۷۷۷۵۳۶ به نمایندگی از شرکت آجر سفال ابنیه شرق به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۸۶۷۵ و غلامحسین معین درباری به کدملی۰۹۳۵۰۹۲۲۲۶ به نمایندگی از شرکت فراز پلیمر فردوس به و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۷۷۱۵ و محمدعلی حاجی منیری به کدملی۰۹۳۹۴۴۰۴۰۷ به نمایندگی از شرکت توسعه عمران فردوس شاد به شناسه ملی۱۰۳۸۰۴۱۳۵۱۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ محمد پرهام بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن عباسی معروفان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی حاجی منیری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و قراردادهای موقت کار با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10835335
آگهی تصمیمات شرکت تینا سامانه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۰۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۷۳۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت به کدملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10861004
آگهی تغییرات شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۳۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۶/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرزاد حناچی به شماره ملی ۲۲۰۴۳۱۸۱۳ و آقای مهدی فقیهی به شماره ملی ۲۷۵۴۱۵۴۷۶۰ و شرکت کیمیا طرح اسپادان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۷۵ با نمایندگی آقای غلامرضا صالحپور و شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۷۵ با نمایندگی آقای حمید جعفری و شرکت شرکت مهندسی فن گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۸۲۸ با نمایندگی آقای حامد رضاشریف زاده تا تاریخ ۶/۲/۹۲. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرزاد حناچی به شماره ملی ۲۲۰۰۴۳۱۸۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی فقیهی به شماره ملی ۲۷۵۴۱۵۴۷۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کیمیا طرح اسپادان سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامرضا صالحپور بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی فن گستر پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد رضاشریف زاده بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید جعفری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی فقیهی به شماره ملی ۲۷۵۴۱۵۴۷۶۰ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۸/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10943048
آگهی تاسیس شرکت بازرگانی واژگان تجارت کوشا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ تحت شماره ۴۳۰۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۳۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه معاملات بازرگانی مجاز و اقلام تجاری و صنعتی مجاز. ۲. انجام کلیه معاملات قانونی و عملیات تجاری و دادوستد بازرگانی مجاز داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی. ۳. قبول و اعطای نمایندگی و عملیات خرید و فروش و در زمینه انجام کلیه امور مجاز مربوط به موضوع شرکت و ایجاد شعب در داخل و خارج از شرکت. ۴. ارائه مشاوره در خصوص تجارت بازرگانی به اشخاص حقیقی و حقوقی. ۵. مبادرت به احداث و مشارکت در امر پروژه های تولیدی شامل احداث کارخانجات تولیدی مرتبط با فعالیت تجاری شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه دل افروز، پلاک ۲۳، کدپستی ۱۵۱۱۷۳۹۷۴۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۱۱۵۲۱۳۴۷ مورخ ۲۵/۶/۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای امیررضا بنائی به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ شرکت فراساحل سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی صفری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی خانم ملیحه جام سحر به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای امیررضا بنائی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات ملی و مدیریت رهیافت به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10961341
آگهی تغییرات شرکت خورشید درخشان سلامت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۳۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس اصلی، به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10969329
آگهی تغییرات شرکت توسعه هوانوردی پارس سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۷۳۴۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۸۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10986354
آگهی تصمیمات شرکت توسعه مهندسی و احداث مدبر سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۰۳۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۵۳۸۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11027043
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۰۳/۱۱/۱۳۸۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11028497
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۶۵۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱۰/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای سید علی نقی خاموشی و آقای حبیب رضوی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۶۴۹۳۳ به عنوان عضو علی البدل و شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید سهامی خاص و شرکت تعاونی اعتبار مولی الموحدین و شرکت صنایع گچ خوزستان سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری تجارت غرب آسیا سهامی خاص و شرکت ای اف اس کیش سهامی خاص و شرکت پدیسار انفوماتیک سهامی خاص و شرکت کیسون سهامی عام و شرکت ساختمانی فراسر سهامی خاص و شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص تا تاریخ۲۸/۱۰/۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۰/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11055897
آگهی تصمیمات شرکت فولاد غرب آسیا به شماره ثبت۲۳۹۳۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۷۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش م۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ک م۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسن عرفانیان آسیائی به ک م۰۹۴۰۲۸۸۸۰۱ به نمایندگی از شرکت فن گستر پارس به ش م۱۰۱۰۲۴۴۵۳۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا علائی رحمانی به ک م۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید به ش م۱۰۱۰۲۷۹۱۸۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا خلیقی به ک م۰۳۸۱۹۵۷۵۱۹ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل و منوچهر پور محمدی به ک م۰۰۴۰۴۸۳۸۳۵ و سعید عرفانیان آسیائی به ک م۰۰۶۱۲۰۷۲۹۲ به ترتیب به عنوان نمایندگی شرکت‌های سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا به ش م۱۰۱۰۲۷۹۱۸۴۰ و فن آوران سرزمین پارس به ش م۱۰۱۰۲۵۲۶۹۳۲ در هیئت مدیره برای مدت۲ سال تعیین شدند. سید امین قرشی سروستانی به ک م۰۰۵۱۶۷۵۶۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شد. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11059472
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۷/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه خدمات مالی و مدیریت رهیافت و همکاران به ش م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و مجید صفاتی به ک م ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به ش م ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به نمایندگی علیرضا طلوع کاشف پاکدل به ک م ۰۹۴۴۰۵۹۰۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ به نمایندگی بهزاد پورقناد به ک م ۰۰۴۷۰۸۴۷۲۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به نمایندگی عباس ملکی طهرانی به ک م ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی تجارت و توسعه فرسمن آسیا به ش م ۱۰۳۲۰۱۳۲۹۵۲ به نمایندگی مهدی لری امینی به ک م ۲۹۹۱۲۶۸۵۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدصادق مقدم به ک م ۰۳۸۷۴۲۰۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و علی میرزابزرگ به ک م ۴۸۹۸۹۶۱۵۹۲ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11079646
آگهی تغییرات شرکت سفیران صنعت و تجارت مانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۸۶۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۳۳۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11119342
آگهی تصمیمات شرکت یاتاقان بوش ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۱۴۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به ش م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ک م ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11127913
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات مدارس ایران به شماره ثبت ۲۹۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۴۱۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و سالیانه و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۱ و ۱۸/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ش ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل شرکت صنایع آموزشی به ش م ۱۰۱۰۰۶۶۸۸۰۷ به نمایندگی بهروز کهزادی به ک م ۰۰۴۳۳۰۳۹۲۷ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به ش م ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به نمایندگی حمیدرضا اسکندری به ک م ۰۰۳۶۴۶۵۰۲۱ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به ش م ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به نمایندگی حسن خوشپور ۰۰۴۵۵۹۵۵۷۷ شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی به ش م ۱۰۱۰۲۴۱۴۵۵ به نمایندگی جواد کماسی به ک م ۴۱۳۱۸۸۴۱۳۵ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ به نمایندگی علی ملکی به ک م ۰۰۵۷۱۲۶۰۵۴ انتخاب گردیدند بهروز کهزادی بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا اسکندری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد جان آقایی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره اختیارات بندهای ۴ و ۶ و ۱۰ از قسمت ب ماده ۴۳ اسناد را به مدیرعامل تفویض نمودند. سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال آغاز و در پایان شهریور ماه سال بعد خاتمه می‌یابد. بدین ترتیب ماده ۵۱ اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11134794
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری معیار سهام سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۲۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187275
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۷۶۰۳/۹۵ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۵جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حجی زاده کلاته سالاری به کدملی۰۷۹۳۴۵۹۶۴۸ و تورج امجدیان به کدملی ۳۳۷۹۵۴۴۱۴۰ دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از زمره شرکاء موسسه خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه موسسه از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافته و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح زیر اصلاح شد: لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه بدین شرح می‌باشد مصطفی جهانبانی با کدملی۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰دارای ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و علی امانی با کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ دارای ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و مجید صفاتی به کدملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷دارای ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و غلامحسین دوانی به کدملی ۱۸۱۸۷۳۶۵۳۵ دارای۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و احمدحسنی با کدملی ۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱ دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه و کاظم محمدی با کدملی ۰۴۹۰۳۲۰۳۳۳ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و سیدجمیل خباز سرابی با کدملی ۰۹۳۱۴۹۹۰۰۳دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خسرو واشقانی فراهانی با کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه و عبدالحسین فرزان با کدملی ۰۰۴۴۸۴۹۸۱۸دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و مرتضی عسگری به کدملی ۰۷۰۰۸۴۲۱۷۹ دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و حسن منوچهری فرد به کدملی۴۵۶۹۲۰۲۰۳۹دارای ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و منصور اسد زاده به کدملی۰۰۵۰۷۸۱۹۲۸دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و سید خضرا …ولی زاده به کدملی۲۰۶۳۶۴۵۵۲۳دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و مهدی سوادلو به کدملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ دارای ۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و داریوش امین نژاد به کدملی ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ دارای ۶۶۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و سنجر مقبلی با کدملی۰۰۶۹۷۰۴۶۷۸ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و احمد وحیدنیا با کدملی۵۶۸۹۷۰۳۲۴۹ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و نوروزعلی میر با کدملی ۴۸۴۹۶۲۶۵۷۲ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم فریده محمدی با کدملی۴۳۲۳۵۰۱۴۵۵ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای ایرج جمشیدی فر با کدملی۰۰۴۲۴۸۵۶۹۱ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۹۲۲۲۹۵۴۳۴۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968756
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۳۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ ومجوز۳۱۲۰۴ , ۱۲۲ مورخه ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دوره مالی عملکرد منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۱۳۹۶مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به نمایندگی آقای اسفندیار گرشاسبی با کدملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به عنوان حسابرس اصلی و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی آقای مجید صفاتی با کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه جهت درج آگهی شرکت برای یکسال انتخاب گردید. پ۹۷۰۱۱۹۱۹۱۱۵۴۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور