کیوان ستاره

آقای کیوان ستاره

کد ملی 0078676304
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 564272
آگهی تاسیس شرکت دژار طرح ایرانیان (با مسئولیت محدود)
شرکت فوق در تاریخ۲/۲/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۳۱۷۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۶۰۲۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲/۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه هایEPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج ازکشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از یخچال، روبروی ایستگاه مترو قلهک، ساختمان آ.اس.پ، طبقه۴، واحد۴۶، کدپستی۱۹۴۱۹۳۴۱۸۳. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای کیوان ستاره به شماره ملی۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای کیوان ستاره به شماره ملی۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۴۳۹۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740603
آگهی تاسیس شرکت ماندگار بتن اقلیمسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۱۲۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی، راهسازی، تاسیساتی، آبیاری، زهکشی، سازه های آبی، پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق، انجام پروژه های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ نارمک ـ خیابان مهرانپور غربی ـ پلاک ۲۸ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۴۳۸۲۹ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۱۸۶۸۱۷۱۳ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۱ نزد بانک سامان شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ خانم مهتاب محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ خانم مهتاب محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای کامران ستاره به شماره ملی ۰۰۱۳۷۷۸۹۷۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای کیوان ستاره به شماره ملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۴۸۶۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932898
آگهی تاسیس شرکت آریا نورد صنعت خلیج فارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۶۲۷۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: تولید لوله و پروفیل، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی شرکتها در همایشها و سمینارهای داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بصورت ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی از/ به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران انتهای خیابان پیروزی خیابان ششم نیروی هوایی فرعی ۲۱/۶ پلاک ۱۷ ط اول ـ کدپستی ۱۷۳۹۹۷۳۹۴۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۱۹۱۶۹۹ مورخ۶/۸/۱۳۹۱نزد بانک اقتصاد نوین شعبه خیابان طالقانی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای مهدی کریمی رامشه به شماره ملی ۰۰۱۴۸۴۶۵۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم زهرا حیدری رامشه به شماره ملی ۰۰۵۶۵۷۹۰۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ خانم زهرا حیدری رامشه به شماره ملی ۰۰۵۶۵۷۹۰۰۴ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: امضای کلیه اوراق عادی و اداری و اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم مهتاب محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای کیوان ستاره به شماره ملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۵۵۴۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 935810
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازه ارم بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۴۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سارا سیفی آزاد به شماره ملی ۰۰۷۰۹۷۹۵۷۱ و آقای مسعود تقدمی عصمتی حسینی به شماره ملی ۰۹۳۳۲۱۳۴۷۶ تا تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۳. ۳ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سارا سیفی آزاد به شماره ملی ۰۰۷۰۹۷۹۵۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود تقدمی عصمتی حسینی به شماره ملی ۰۹۳۳۲۱۳۴۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سارا سیفی آزاد به شماره ملی ۰۰۷۰۹۷۹۵۷۱ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق عادی و اداری و امضای اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (خانم سارا سیفی آزاد) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ آقای محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای کیوان ستاره به شماره ملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۲۳۰۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013962
آگهی تغییرات شرکت پیمان کاژه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۹۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۳۳۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی محرابی بشماره ملی ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۹۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای کیوان ستاره بشماره ملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۶۵۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238393
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص گروه پزشکی رونیا طب گستر
در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۲به شماره ثبت ۴۴۵۵۱۲ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۰۶۴۰ ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع شرکت: مشاوره و فعالیت در بخشهای مختلف اقتصادی تجاری صنعتی در داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی انتقال دانش فنی تخصصی داخلی و خارجی واردات و صادرات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی احداث تجهیز راه اندازی و بهره برداری و اداره مرکز جراحی محدود و سرپایی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم اخذ وام و اعتبارات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خ جمهوری خ شیخ هادی پ ۱۸۶ کدپستی ۱۱۳۸۷۵۸۴۱۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰ سهم ۰۰۰/۲۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲۷۴۲ص۲۲۱ مورخ ۱۰/۷/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه سلیمان خاطر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ علی اصغر نقش بند به شماره ملی۴۴۳۱۸۱۹۷۶۲ به سمت رییس هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۲ـ پروانه سرداری عمیدآبادی به شماره ملی۰۰۴۶۳۲۷۵۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ عضو. اصلی ۳ـ مازیار فروزانی به شماره ملی۰۰۶۴۱۹۲۴۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: ـ کیوان ستاره به شماره ملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ به عنوان بازرس اصلی ـ کامران ستاره به شماره ملی ۰۰۱۳۷۷۸۹۷۸ به عنوان بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار می باشد. پ۱۷۳۵۷۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299759
آگهی تغییرات شرکت ماندگار بتن استوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۱۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیوان ستاره به کد ملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ بسمت بازرس اصلی و آقای کامران ستاره به کد ملی ۰۰۱۳۷۷۸۹۷۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. فاطمه زارعی به کد ملی ۱۸۸۲۰۶۹۸۴۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهتاب محرابی به کد ملی ۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ بسمت رییس و بهمن فرخ نژادکل تپه به کد ملی ۱۵۵۲۷۸۷۵۰۸ بسمت نایب رئیس و کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۱۸۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351410
آگهی تغییرات شرکت نوژان پناه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان کیوان ستاره به شماره ملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ و کامران ستاره به شماره ملی ۰۰۱۳۷۷۸۹۷۸ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان سید رضا ابوالقاسمی رشتی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۲۳۵۰۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، علی محرابی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۸۸۲۲۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۷۲۷۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره امضای کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۷۴۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359089
آگهی تغییرات شرکت پایدار پایه آپامه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردید: آقای فرزین جورابلو به کدملی (۰۰۶۸۵۹۵۲۵۵) و آقای محمدحسین کربلائی آقاجان به کدملی (۰۰۷۵۲۳۳۹۳۲) و خانم زهرا تهرانی شاد به کدملی (۰۴۵۳۴۸۱۲۹۹) سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای فرزین جورابلو به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین کربلائی آقاجان به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا تهرانی شاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. آقای کیوان ستاره به کدملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ به سمت بازرس اصلی و آقای پیمان پازوکی به کدملی ۴۷۱۰۰۶۸۵۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۸۰۸۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359091
آگهی تغییرات شرکت ماندگار بنای شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کامران ستاره به کدملی ۰۰۱۳۷۷۸۹۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای کیوان ستاره به کدملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای پیام غفاری به کدملی ۲۲۹۶۸۳۵۸۶۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم اکرم حاجی حسینی به کدملی ۰۰۴۹۳۴۰۹۷۲ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره آقای فرهاد پازوکی به کدملی ۰۰۴۵۵۳۶۸۳۱ بسمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۸۰۸۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406106
آگهی تغییرات شرکت ماندگار بنای قرن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دیار کلیجی به کد ملی ۲۸۷۱۹۶۹۷۴۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم اکرم حاجی حسینی به کد ملی ۰۰۴۹۳۴۰۹۷۲ بسمت رییس خانم زهرا تهرانی شاد به کد ملی ۰۴۵۳۴۸۱۲۹۹ بسمت نائب رئیس برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای کیوان ستاره به کد ملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ بسمت بازرس اصلی و آقای کامران ستاره به کد ملی ۰۰۱۳۷۷۸۹۷۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۹۲۹۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576981
آگهی تغییرات شرکت استوار بنای اقلیم شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۵۸۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۱۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیوان ستاره به کدملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴با دریافت مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید - آقای پیام فاطمی مقدم بادی به کدملی ۱۲۹۱۹۹۳۰۷۱با دریافت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می‌باشد. آقای بهزاد منصوری ک م ۰۰۸۰۸۶۲۴۵۴ دارای ۹۹۹۰۰۰ ریال - آقای بابک قزلباش نادری ک م ۰۹۴۱۸۳۵۲۵۱ دارای ۱۰۰۰ ریال پ۹۳۰۵۲۷۱۸۸۲۴۳۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684166
آگهی تغییرات شرکت ماندگار بنای اقلیم با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۵۰۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۱۴۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد فخری به کدملی ۰۰۱۴۲۸۹۶۲۸ با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت و نورالدین ویسی مال امیری به کدملی ۴۹۶۰۱۸۰۷۱۴ با پرداخت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. بنابراین لیست شرکاء ومیزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش بشرح زیر می‌باشد. کیوان ستاره به کدملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴دارای مبلغ ۹۰۰٫۰۰۰ ریال سینا خزاعی اسفزار به کدملی۰۰۱۴۹۶۰۵۹۱دارای مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال فرهاد فخری دارای مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال نورالدین ویسی مال امیری دارای مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال مرکز اصلی شرکت به تهران میدان هلال احمر خیابان سمنگان پشت مسجد جامع دفتر پیشخوان دولت کدپستی ۱۹۵۸۹۳۶۷۱۱منتقل گردید و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. امضا کلیه اوراق عادی و اداری و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده ۱۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۳۰۸۱۰۴۲۹۳۲۱۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693789
آگهی تغییرات شرکت ماندگار سازه هستی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۲۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیوان ستاره به کدملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ به سمت بازرس اصلی و آقای کامران ستاره به کدملی ۰۰۱۳۷۷۸۹۷۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای مهدی پورمهرازبرمی به کدملی ۵۱۷۹۶۷۱۲۴۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه کریمی به کدملی به کدملی ۰۴۸۰۰۰۳۱۶۵ بسمت رییس هیئت مدیره و آقای احسان صبوری به کدملی ۰۹۴۲۰۶۰۴۸۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۲۰۶۲۹۷۲۲۶۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9825968
آگهی تاسیس شرکت ماندگار سازه قرن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۱۱۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی، راهسازی، تاسیساتی، آبیاری، زهکشی، سازه‌های آبی، پلسازی و تونلسازی و محوطه‌سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق، انجام پروژه‌های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش‌ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران نارمک ـ خیابان سامان ـ کوچه جلیلوند ـ پلاک ۱۲ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۳۳۳۲۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۱۸۶۸۷۱۲ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۱ نزد بانک سامان شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ خانم مهتاب محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای کیوان ستاره به شماره ملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای کامران ستاره به شماره ملی ۰۰۱۳۷۷۸۹۷۸ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10707257
آگهی تاسیس شرکت بیتا سازه استوار با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۱۶۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۳۶۸۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ تهران خیابان آیت الله مدنی چهارراه گلبرگ کوچه نصیری پلاک ۱۴ کدپستی ۱۶۳۴۳۵۶۶۸۴ شعبه ندارد ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ کیوان ستاره به شماره ملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ عضو اصلی به سمت عضو هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ کیوان ستاره به شماره ملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ عضو اصلی به سمت مدیرعامل ۳ـ۵ ـ محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء : ۱ـ۶ـ امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302704
آگهی تغییرات شرکت اطلس نگین شمس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۰۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۲۸۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید تقی زاده کهنه اوغاز به کدملی ۰۸۲۰۱۱۲۴۰۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد محرابی به کدملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴بسمت رییس هیئت مدیره آقای احسان صبوری به کدملی ۰۹۴۲۰۶۰۴۸۲ بسمت نائب رئیس هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا نائب رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای فرهاد شفیعی کدملی ۰۵۶۹۷۷۱۵۷۹ به سمت بازرس اصلی و آقای کیوان ستاره کدملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۷۰۸۱۵۴۴۷۹۱۸۲۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312758
آگهی تغییرات شرکت شایان افق میلاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۳۶۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره عبارتنداز: آقای فرهاد شفیعی کدملی ۰۵۶۹۷۷۱۵۷۹ آقای حسین فتحی صفار کدملی ۰۷۹۳۷۹۷۷۶۴ آقای سید مجید مهدی نژاد ثابت کدملی ۲۷۲۱۴۹۱۳۵۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای ۲سال انتخاب گردیدند. آقای کامران ستاره کدملی ۰۰۱۳۷۷۸۹۷۸به سمت بازرس اصلی و آقای کیوان ستاره کدملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای حسین فتحی صفار به کدملی ۰۷۹۳۷۹۷۷۶۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سید مجید مهدی نژاد ثابت به کدملی ۲۷۲۱۴۹۱۳۵۰بسمت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد شفیعی به کدملی ۰۵۶۹۷۷۱۵۷۹ بسمت نائب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۲۳۹۱۸۱۱۶۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک