امید علیجانی

آقای امید علیجانی

کد ملی 0078345979
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1534768
آگهی تغییرات شرکت صنعت سازه گستر مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۷۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای طاهر پارسا جوبه ک. م ۱۴۶۶۱۹۸۰۶۰به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، اقای عبدالصمد نیک ذات به ک. م ۱۳۷۸۷۱۰۵۷۶ به سمت نایب رییس هیت مدیره و اقای رامین زربخش به ک. م ۱۸۱۹۱۷۶۷۵۴ به سمت رییس هیت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. اقای محرمعلی رجبی کل جار دارای کد ملی ۲۶۹۰۷۷۶۲۲۷ به عنوان بازرس اصلی و اقای امید علیجانی دارای کدملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت ۱ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۴۲۹۹۳۹۶۶۲۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312796
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اندیشه تجارت آرسس در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۲۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۴۰۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت درمناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در سراسر کشور، اخذ نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسسات دولتی و خصوصی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فلکه دوم صادقیه خیابان مرودشت پلاک۶ واحد ۴ غربی کدپستی ۱۴۵۱۶۱۳۵۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۸۱,۲۴۰ مورخه ۲۸/۱۰/۹۵ بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده و مبلغ ۶۵۰.۰۰۰ ریال در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: خانم فاطمه علیجانی به شماره ملی ۰۰۱۱۳۶۲۳۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امید علیجانی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهرداد قنبری قراجه قیائی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۲۶۱۵۹ به سمت بازرس اصلی و سعید محمدرضائی مهدی آباد به شماره ملی ۰۹۴۷۲۱۸۶۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۱۱۲۸۶۵۳۹۶۶۶۵۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312824
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آتش فام ایده در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۲۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۴۰۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و اجرای پروژه ها، ابنیه ساختمانی و تاسیسات اعم از مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، تفریحی به صورت مستقیم یا از طریق مباشرت و مشارکت با سایرین. طراحی و اجرای تاسیسات زیربنایی شهری به صورت مستقیم یا با مشارکت سایرین. انجام خدمات مهندسی مشاور از جمله (مطالعه، طراحی و نظارت) در انواع پروژه های ساختمانی و تاسیساتی بصورت مستقیم یا با مشارکت سایرین و همچنین انجام فعالیت های مجاز بازرگانی و خرید و فروش شامل قطعات، مواد اولیه، ماشین آلات ساختمانی و محصولات مجاز و مرتبط با موضوع شرکت. مدیریت اجرایی، مدیریت طرح، پیمانکاری، نگهداری و بهره برداری از ابنیه و تاسیسات و ارائه خدمات پژوهشی و مطالعاتی. تامین منابع مالی شرکت از طریق مشارکت با سایرین با اخذ تسهیلات مالی از شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: فلکه دوم صادقیه خیابان مرودشت پلاک۶ واحد چهار غربی کدپستی ۱۴۵۱۶۱۳۵۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۰,۲۴۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ نزد بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم فاطمه علیجانی به کدملی ۶۳۰۹۶۱۴۳۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امید علیجانی به کدملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهرداد قنبری قراجه قیائی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۲۶۱۵۹ به عنوان بازرس اصلی و سعید محمدرضائی مهدی آباد به شماره ملی ۰۹۴۷۲۱۸۶۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۱۲۸۷۵۹۷۳۵۵۰۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312838
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده پیاب آرسس در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۲۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۴۱۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان با استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه های راه سازی شامل اتوبان ها، بزرگراه ها، راه های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه های ریلی و فرودگاه ها و طراحی و اجرای پروژه های آب و فاضلاب، شامل سد سازی، تونل سازی، پل سازی، و شبکه های آبرسانی، کانال کشی وامور باغبانی، طراحی و اجرای پروژه های تأسیساتی الکتریکال و مکانیکال شامل کلیه سیستم های الکتریکی و الکترونیکی، طراحی، اجرا، و خدمات شهری شامل جدول کشی رنگ آمیزی المانهای شهری (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فلکه دوم صادقیه خیابان مرودشت پلاک ۶ واحد ۴ غربی کدپستی ۱۴۵۱۶۱۳۵۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره ۸۲,۲۴۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای امید علیجانی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره رضائی خمیر محله به شماره ملی ۲۶۹۰۷۱۹۶۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهرداد قنبری قراجه قیائی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۲۶۱۵۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید محمدرضائی مهدی آباد به شماره ملی ۰۹۴۷۲۱۸۶۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۱۲۸۳۱۳۴۹۳۵۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335454
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پیاب آفرید در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۹۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۲۳۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان با استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه های راه سازی شامل اتوبان ها، بزرگراه ها، راه های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه های ریلی و فرودگاه ها و طراحی و اجرای پروژه های آب و فاضلاب، شامل سد سازی، تونل سازی، پل سازی، و شبکه های آبرسانی، کانال کشی وامور باغبانی، طراحی و اجرای پروژه های تأسیساتی الکتریکال و مکانیکال شامل کلیه سیستم های الکتریکی و الکترونیکی، طراحی، اجرا، و خدمات شهری شامل جدول کشی رنگ آمیزی المانهای شهری پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فلکه دوم صادقیه خیابان مرودشت پلاک ۶ واحد ۴ غربی کدپستی ۱۴۵۱۶۱۳۵۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳۸/۹۵,۱۱۹ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه فلکه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: خانم فرشته علیجانی به شماره ملی ۰۰۱۶۸۹۳۵۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای امید علیجانی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهرداد قنبری قراجه قیائی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۲۶۱۵۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید محمدرضائی مهدی آباد به شماره ملی ۰۹۴۷۲۱۸۶۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۲۱۱۳۳۱۴۱۸۵۸۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335481
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پالیزبان آداک کاسپین در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۹۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۲۳۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: فعالیتهای اقتصادی اعم از واردات و صادرات هر گونه محصولات قانونی در زمینه های صنعتی، کشاورزی، دامپروری، ساختمانی، عقد قراردادهایی دولتی و خصوصی در زمینه های مشاوره ـ طراحی ـ نقشه کشی و دامپروری ـ نظارت فنی بر اجراء نگه داری و اجرای کامل طرح ها و پروژه های گوناگون در زمینه های صنعتی کشاورزی، دامپروری و ساختمانی، به ویژه انجام کلیه کارهای ساختمانی به طور اعم کشت و صنعت و دامداری و دامپروری، پرورش انواع گل وگیاه، آبزیان و ماکیان و فضای، تهیه طرحهای استاندارد برای واحدهای تولیدی و کشاورزی ـ ارائه خدمات مشاوره، کارشناسی و ارزبیابی فنی و اقتصادی، طرح های تولیدی، صنعتی وکشاورزی (توزیعی ـ خدماتی) اجراء و انجام و طراحی و احیاء و نگهداری و توسعه فضای سبز و فعالیتهای کشاورزی و باغبانی و گلخانه ای شهری و روستایی، ایجاد واحد های تولیدی و تحقیقاتی و صنعتی و کشاورزی، ارائه کلیه خدمات در زمینه کشت و صنعت و خدمات کشاورزی و صنایع تبدیلی پرورش دام و طیور و شتر مرغ، تولید و توزیع، پخش و بسته بندی کلیه محصولات غذایی الخصوص کلیه فرآورده های دام وطیور. "در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم " مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ صادقیه ـ بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی ـ کوچه مرودشت ـ پلاک ۶ ـ مجتمع آرش ـ طبقه اول ـ واحد ۴ ـ کدپستی ۱۴۵۱۶۱۳۵۸۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانک اقتصاد نوین بشماره ۷۳۹/۹۵,۱۱۹ مورخ ۴/۱۲/۹۵ شعبه صادقیه پرداخت گردید و الباقی آن در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای امید علیجانی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم طاهره رضائی خمیر محله به شماره ملی ۲۶۹۰۷۱۹۶۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهرداد قنبری قراجه قیائی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۲۶۱۵۹ به سمت بازرس اصلی وآقای سعید محمدرضائی مهدی آباد به شماره ملی ۰۹۴۷۲۱۸۶۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. "ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد " پ۹۵۱۲۱۱۷۱۲۵۷۴۱۱۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341320
آگهی تغییرات شرکت عمران بنای امرداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۰۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۴۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امید علیجانی بشماره ملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ بسمت رئیس هیأت مدیره هوشنگ نیکفام بشماره ملی ۳۷۳۱۸۰۹۵۵۹بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سعید محمد رضائی مهدی آباد بشماره ملی ۰۹۴۷۲۱۸۶۱۰ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای آقای امید علیجانی بسمت عضو و رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۵۱۲۱۷۷۰۴۷۳۷۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13374310
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ابنیه سازه درنیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امید علیجانی بشماره ملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم فرشته علیجانی کدملی ۰۰۱۶۸۹۳۵۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سعید محمدرضائی مهدی آباد به شماره ملی ۰۹۴۷۲۱۸۶۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد قنبری قراجه قیائی کدملی ۰۰۸۲۷۲۶۱۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و اوراق تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۱۱۶۳۱۴۶۷۷۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452445
آگهی تغییرات شرکت مشاوران سرآمدان ادوار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۰۰۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۶۸۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل اعلام گردید آقای امید علیجانی به کد ملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ به آدرس تهران سعادت آباد، میدان سرو، بلوار بهرود خیابان ابوالفضل آهنگران، انتهای کوچه شهرک پاسارگاد، بلوک بی سی، واحد ۳۱۴ به کد پستی ۱۹۸۱۸۱۸۱۹۵ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد پ۹۶۰۳۰۹۱۰۳۳۲۰۱۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520075
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اندیشه سرآمدان آمارد درتاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۵۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۸۶۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی انجام خرید،فروش، توزیع، صادرات و واردات کلیه ی کالاهای مجاز بازرگانی،اخذ و اعطای نمایندگی شرکت در کلیه ی نمایشگاه ها و سمینارها و همایش های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، ارائه خدمات اداری شامل مشاوره و اخذ رتبه پیمانکار و مشاور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران-صادقیه-بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی-کوچه مرودشت-پلاک ۶-مجتمع آرش-طبقه اول-واحد ۴- کدپستی ۱۴۵۱۶۱۳۵۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۱۱۹۹ / ۰۱۱۹ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ نزد بانک دی شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۷۰۰۵۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امید علیجانی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فریبا جوادنیا به شماره ملی ۰۰۵۰۴۵۶۸۴۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مهناز شفامهر به شماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۷۵۰۲۱۹۶۷۵۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520100
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایده گستر شاران درتاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۵۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۸۶۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (در صورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شهر تهران-صادقیه-بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی-کوچه مرودشت-پلاک ۶-مجتمع آرش-طبقه اول-واحد ۴- کدپستی ۱۴۵۱۶۱۳۵۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی:۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:خانم پریسا عزیزی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۷۰۰۵۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امید علیجانی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران:خانم پریسا عزیزی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۷۰۰۵۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امید علیجانی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۷۵۲۷۷۱۵۱۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520118
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران پی هورمند درتاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۵۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۸۷۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (در صورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شهر تهران-صادقیه-بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی-کوچه مرودشت-پلاک ۶-مجتمع آرش-طبقه اول-واحد ۴- کدپستی ۱۴۵۱۶۱۳۵۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی:۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:پریسا عزیزی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۷۰۰۵۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه امید علیجانی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران:پریسا عزیزی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۷۰۰۵۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود امید علیجانی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۷۱۴۰۲۳۶۵۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525370
آگهی تغییرات شرکت سلیم الکترونیک صالح شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۵۲۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به مهندسی ابزار دقیق تاران تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. امید علیجانی به کدملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ با پرداخت مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت فرشته علیجانی به کدملی ۰۰۱۶۸۹۳۹۵۱ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست سهامداران بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد. سعید محمدرضائی مهدی آبادکدملی ۰۹۴۷۲۱۸۶۱۰ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه علی قاسمی کدملی ۲۳۹۱۹۴۰۳۸۶ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه امید علیجانی کدملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ دارای مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه فرشته علیجانی کدملی ۰۰۱۶۸۹۳۹۵۱ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: صادقیه - بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی - کوچه مرودشت - پلاک ۶ - مجتمع آرش - طبقه اول - واحد ۴ - کدپستی ۱۴۵۱۶۱۳۵۸۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ۹۶۰۵۰۱۱۳۰۳۳۳۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683539
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آسا طرح تاران درتاریخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۷۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۲۰۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی ـ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ صادقیه ـ خیابان شهید امیر عباس رحیمی ـ خیابان شهید ناصر سیار(۱۹) ـ پلاک ۶۰ ـ طبقه سوم ـ واحد ۷ ـ کدپستی ۱۴۵۱۸۶۳۶۱۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۷۰۰۵۷ دارنده ۱۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امید علیجانی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ دارنده ۹۹۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۷۰۰۵۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امید علیجانی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۰۷۳۰۶۲۸۳۴۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683567
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران بنای آگرین درتاریخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۷۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۲۱۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان سپیدار ـ بن بست سپیدار ـ پلاک ۰ ـ مجتمع ونوس ـ بلوک c۱ ـ طبقه سوم ـ واحد ۱۶ ـ کدپستی ۱۹۹۸۱۱۶۷۶۵ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فریبا جوادنیا به شماره ملی ۰۰۵۰۴۵۶۸۴۹ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امید علیجانی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم فریبا جوادنیا به شماره ملی ۰۰۵۰۴۵۶۸۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای امید علیجانی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۰۷۶۹۱۲۹۳۸۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13730254
آگهی تغییرات شرکت دژ سازه سوین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۸۱۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۷۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امید علیجانی کدملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم پریسا عزیزی به کدملی ۰۰۱۷۲۷۰۰۵۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ۱۰۰۰۰ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لسیت شرکا بعد از کاهش به شرح زیر می‌باشد. حسن چهاردولی کدملی ۳۹۳۰۸۱۶۱۱۳ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه احمدرضا مسعودی نژاد به کدملی ۳۹۳۲۷۸۹۳۷۷ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شعبه شرکت به آدرس: همدان. شهر ملایر بخش مرکزی شهر ملایر خیابان پارک بلوار سیف الدوله کوچه باقری پلاک ۰ طبقه اول کدپستی ۶۵۷۱۹۳۶۳۱۸ تاسیس گردید و آقای احمدرضا مسعودی نژاد با کدملی ۳۹۳۲۷۸۹۳۷۷ به سمت مدیر شعبه تعیین گردید. پ۹۶۰۹۰۴۱۱۷۶۲۳۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171087
آگهی تغییرات شرکت سرین گستر نامدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۳۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۴۷۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید احسان متقی قمصری کدملی ۰۰۱۴۳۹۶۹۳۹ با پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سید نصراله متقی قمصری به کدملی ۱۲۶۲۶۳۲۰۷۲ با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰ به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سید عرفان متقی قمصری به کدملی ۰۰۲۱۱۱۵۱۶۸ با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح می‌گردد. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: ۱ امید علیجانی کدملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲ طاهره رضائی خمیر محله کدملی ۲۶۹۰۷۱۹۶۴۹ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۳ سید احسان متقی قمصری کدملی ۰۰۱۴۳۹۶۹۳۹ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۴ سید نصراله متقی قمصری به کدملی ۱۲۶۲۶۳۲۰۷۲ دارای مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۵ سید عرفان متقی قمصری به کدملی ۰۰۲۱۱۱۵۱۶۸ دارای مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آدرس شرکت به نشانی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله مرزداران خیابان ش علی ماشالله ابراهیمی کوچه مهدی سوم پلاک ۹۰ طبقه همکف کدپستی ۱۴۶۴۷۷۸۱۱۳تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید تعداد اعضا هیئت مدیره به ۳نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ۹۷۰۵۲۴۵۸۰۷۴۴۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14263679
آگهی تغییرات شرکت تدبیر تجارت نامدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۴۷۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امید علیجانی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. طاهره رضائی خمیر محله به شماره ملی ۲۶۹۰۷۱۹۶۴۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش: سیدعرفان خسروی (کدملی۳۸۷۵۴۹۳۳۳۸) مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه امید همتی روزبهانی (کدملی۴۱۲۰۰۰۵۸۴۴) مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۷۲۵۹۱۶۹۱۸۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک