میترا کرمی چشمه کبودی

میترا کرمی چشمه کبودی

کد ملی 0074520751
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 740611
آگهی تاسیس شرکت ویژن ویرا فیدار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۴/۷/۹۱ تحت شماره۴۲۹۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۶۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و مشاوره و اجرای و نصب تاسیسات و تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی در داخل و خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران خرید و فروش و واردات، صادرات و توزیع کلیه کالاهای مرتبط با تجهیزات و تاسیسات صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی و ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی، ایجاد و تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران و گشایش اعتبارات اسنادی و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام امور فنی، مدیریتی در ارتباط با موضوع و تامین نیروی انسانی کارآمد برای شرکت از صنایع مختلف داخلی وخارجی برگزاری همایش ها و سمینار و کنفرانس های مرتبط با موضوعات شرکت و پیاده سازی سیستم های کاربردی و مدیریتی و تعمیرات و نگهداری فنی مرتبط. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه ارتش ـ شهرک محلاتی ـ فاز ۳ ـ خ ولایت ۴ ـ مجتمع شقایق ـ پ۴۴ ـ واحد ۴۴ B ـ کدپستی۱۹۵۵۷۶۵۱۴۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۴۷۹۱۳۹۸ مورخ۱/۷/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه بزرگراه ارتش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حمیدرضا مشایخی به شماره ملی۰۵۵۸۹۴۳۹۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای علی اوسط دمیرچلی به شماره ملی۰۰۳۵۲۱۲۰۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای ایمان شیخی به شماره ملی۲۲۱۹۴۰۳۸۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای ایمان شیخی به شماره ملی۲۲۱۹۴۰۳۸۷۴ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت می باشد.. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم میترا کرمی چشمه کبودی به شماره ملی۰۰۷۴۵۲۰۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای تقی رستمی بلمیری به شماره ملی۱۱۵۹۳۴۳۲۸۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۸۳۱۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741851
آگهی تاسیس شرکت صنعت قوطی ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۳۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: تولید انواع قوطی های فلزی و واردات مواد اولیه مورد نیاز شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران پاسداران خ دروس بلوار شهرزاد پ ۵ ط ۲ شرقی ـ کدپستی ۱۹۴۴۹۱۴۹۳۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۱۸۴۶۲۹۷ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۱ نزد بانک ملت شعبه باقرآباد ورامین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمد راه نورد به شماره ملی ۰۰۴۳۰۴۲۲۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ خانم مژگان منوچهری خواه به شماره ملی ۰۰۵۴۷۱۸۹۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای محمد راه نورد به شماره ملی ۰۰۴۳۰۴۲۲۳۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم میترا کرمی چشمه کبودی به شماره ملی ۰۰۷۴۵۲۰۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای تقی رستمی بلمیری به شماره ملی ۱۱۵۹۳۴۳۲۸۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۳۷۶۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932914
آگهی تاسیس شرکت هرمزگان پدیده فارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۳/۱۰/۱۳۹۱تحت شماره۴۳۲۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۳۸۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و مشاوره و محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین و فلزی و بتنی، راه و باند، ایستگاه های پمپاژ، مخازن آب، پتروشیمی ایستگاه های کمپرسور گاز ـ تعمیر و نگهداری خطوط لوله آب و فاضلاب و نفت و گاز و پتروشیمی، طراحی و ساخت و تجهیز سکو، اسکله و جایگاه های سوخت رسانی و طراحی و مشاوره و محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های تاسیساتی اعم از تاسیسات برقی و مکانیکی و الکترونیکی و اتوماسیون و تاسیسات مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و تعمیر و نگهداری فنی و سوخت و طراحی و محاسبه و نظارت فنی و مشاوره و اجرای کلیه پروژه های نیروگاهی اعم از تولید و انتقال نیرو و توزیع تامین تجهیزات و ارائه خدمات فنی و مشاوره و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های صنعتی و طراحی و نصب و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی، تهیه تولید و تامین تجهیزات و قطعات مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، طراحی و ایجاد و نگهداری فضای سبز و محوطه سازی و احداث آبنما و زیباسازی معابر و بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی در زمینه خرید و فروش و تهیه و تولید و توزیع و صادرات و واردات و پخش و بسته بندی و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی اعم از کلیه محصولات و مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی و کلیه تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و بیمارستانی همگی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و درمان و کلیه مواد و محصولات شیمیایی و ماشین آلات و تجهیزات و قطعات مورد نیاز در صنایع مادر و تبدیلی به خصوص صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، تهیه و طبخ غذا و سلف سرویس، شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی، برپائی سمینارها و همایش ها و کنفرانس ها، اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی، مشارکت و سرمایه گذاری در انجام کلیه پروژه های تولیدی و صنعتی و بازرگانی و عمرانی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مشاوره مدیریت پروژه و پیمان MC و مشاوره مدیریت استراتژیک و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک غرب ـ بلوار فرحزادی ـ ارغوان غربی ـ خیابان شهید ایرانی ـ پلاک ۱۳ ـ واحد ۶ ـ کدپستی ۱۴۶۸۹۹۵۶۶۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۰۰۰/۵ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۵ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۲۱۴۴۲۵۲۴۵ مورخ۲۰/۹/۱۳۹۱ نزد بانک صادرات شعبه زرافشان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای تیمور شهوند میجی به شماره ملی ۲۲۹۵۷۸۴۸۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم فاطمه رفیع خیاط به شماره ملی ۱۷۵۳۹۹۲۰۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ خانم معصومه شهوند میجی به شماره ملی ۱۷۵۰۶۱۵۲۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ خانم معصومه شهوند میجی به شماره ملی ۱۷۵۰۶۱۵۲۳۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم میترا کرمی چشمه کبودی به شماره ملی ۰۰۷۴۵۲۰۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای تقی رستمی بلمیری به شماره ملی ۱۱۵۹۳۴۳۲۸۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۵۵۶۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937982
آگهی تاسیس شرکت اهورا بهین آزما سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۳/۱۰/۹۱ تحت شماره۴۳۳۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۳۷۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیز و راه اندازی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه تجهیزات آزمایشگاهی ایجاد آزمایشگاههای کانی های معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم و اکتشاف معادن پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ مطهری بعد از چهار راه علی اکبری جنب سازمان تعزیرات حکومتی پ۱۲۹ ط ۳ ـ کدپستی۱۵۷۶۹۱۹۹۱۵. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۵۱۴ مورخ۳۰/۹/۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای ابراهیم نیک آئین به شماره ملی ۰۰۶۸۳۵۵۴۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای مجید غفارزاده به شماره ملی۰۳۸۱۸۲۴۶۷۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای مجید غفارزاده به شماره ملی۰۳۸۱۸۲۴۶۷۵ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای تقی رستمی بلمیری به شماره ملی۱۱۵۹۳۴۳۲۸۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم میترا کرمی چشمه کبودی به شماره ملی۰۰۷۴۵۲۰۷۵۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۸۹۷۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993878
آگهی تاسیس شرکت پادیر گستر پاسارگاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ تحت شماره ۴۳۴۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۴۰۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام طراحی محاسبه نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باند سدسازی و تاسیسات مربوطه ساخت راه آهن مترو باند فرودگاه برج مراقبت احداث کانال احداث تونل نقشه برداری و تسطیح اراضی گودبرداری تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی سدهای خاکی و بتنی و بندهای آبی تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها سندبلاست و جوشکاری و ساخت انواع سازه های فلزی بازسازی ابنیه تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران فلکه دوم شهران کوچه مهدی پلاک ۵۵ واحد ۳ـ کدپستی ۱۴۷۸۶۱۹۶۴۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۱۰۱۵۲۴ مورخ ۳/۱۲/۹۱ نزد بانک ملت شعبه گلسار رشت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم فاطمه بزرگ دعاگودیوشلی بشماره ملی ۲۵۹۴۱۱۷۳۵۸ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ آقای محمد محمدی بشماره ملی ۲۱۴۱۸۶۱۲۶۸ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ آقای محمد محمدی بشماره ملی ۲۱۴۱۸۶۱۲۶۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ خانم میترا کرمی چشمه کبودی بشماره ملی ۰۰۷۴۵۲۰۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای تقی رستمی بلمیری بشماره ملی ۱۱۵۹۳۴۳۲۸۴ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۹۴۹۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015311
آگهی تاسیس شرکت لیان عطر آویژه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۶۶۳۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۱۱۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از کلیه محصولات و لوازم آرایشی و بهداشتی و انواع عطر و ادکلن همگی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و درمان، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت در انجام کلیه پروژه های تولیدی و صنعتی و عمرانی و بازرگانی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ مطهری خ فجر ک کامیاب پ ۱۹ واحد ۳ ـ کدپستی ۱۵۸۹۷۸۸۵۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۰۶/۹۱۱۷۵ مورخ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه میدان هروی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ خام رویا خانمحمدی کلخوران به شماره ملی ۰۰۴۵۵۹۱۳۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ آقای وحید آقاعلی زاده کلخوران به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۳۴۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ ۵ـ آقای وحید آقاعلی زاده کلخوران به شماره ملی۰۴۵۱۶۶۹۳۴۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم میترا کرمی چشمه کبودی به شماره ملی ۰۰۷۴۵۲۰۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای تقی رستمی بلمیری به شماره ملی۱۱۵۹۳۴۳۲۸۴ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۲۷۴۵۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070914
آگهی تغییرات شرکت راش بتن دنا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۴۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۹۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای پیام رحمانی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۴۰۹۱۸ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم میترا کرمی چشمه کبودی به شماره ملی ۰۰۷۴۵۲۰۷۵۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۴۱۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133473
آگهی تغییرات شرکت راد رهرو مارلین بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۹۷۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۳۲۴۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدحامد رادکانی به کد ملی ۰۰۶۶۴۶۶۸۳۳۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی بهمنی راد به کد ملی ۰۷۹۲۱۰۵۷۵۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و میترا کرمی چشمه کبودی به کد ملی ۰۰۷۴۵۲۰۷۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۸۲۲۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187700
آگهی تغییرات شرکت الماس آفرین سمرقند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ میترا کرمی چشمه کبودی کد ملی ۰۰۷۴۵۲۰۷۵۱ و تقی رستمی بلمیری کد ملی ۱۱۵۹۳۴۳۲۸۴ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ افراد ذیل بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای محمدرضا پاکدهی کد ملی ۰۰۶۸۹۶۰۶۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم فریده سلطان دوست کد ملی ۳۸۷۵۰۶۸۶۳۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای جمشید شیرچی ساسی کد ملی ۲۰۶۳۵۴۵۴۱۳ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره و سهامداران ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۰۳۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9562510
آگهی تاسیس شرکت توسعه معادن سیمین کویر پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۱/۹/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۶۳۳۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیتهای معدنی و صنعتی در زمینه اکتشاف و استخراج و فرآوری و تولید انواع محصولات فلزی و غیر فلزی فلزات معدنی در صورت نیاز پس از اخذ مجورهای لازم تهیه ماشین‌آلات تجهیزات و مواد اولیه احداث تجهیز و راه‌اندازی کارخانجات و خطوط، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی خارجی و داخلی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شیراز جنوبی ـ خیابان آقاعلیخانی ـ خیابان یاس ـ کوچه یاس ـ ساختمان یاس ـ پلاک ۶ ـ واحد ۴ ـ کدپستی ۱۴۳۶۹۵۳۸۵۹ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۰۵ مورخ۱۳/۹/۱۳۹۱ نزد بانک ملی شعبه کوی قام زنجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای عبداله زارعی‌انگورانی به شماره ملی ۶۱۴۹۴۳۷۲۳۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای ولی‌الله نیک‌بخت به شماره ملی ۵۶۳۹۳۴۲۰۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ آقای محمدرضا پیرحسینلو به شماره ملی ۰۰۵۶۹۸۱۲۱۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای مهدی زارعی‌انگورانی به شماره ملی ۴۲۷۰۵۰۴۱۵۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ آقای محمدرضا پیرحسینلو به شماره ملی ۰۰۵۶۹۸۱۲۱۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم میترا کرمی‌چشمه‌کبودی به شماره ملی ۰۰۷۴۵۲۰۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای تقی رستمی‌بلمیری به شماره ملی ۱۱۵۹۳۴۳۲۸۴ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10125135
آگهی تاسیس شرکت سلامت اندیش ایلیا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۷۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه تولید، خرید و فروش و صادرات و واردات و تهیه و توزیع و بسته‌بندی کلیه مواد غذایی اعم از خام، آماده و نیمه آماده و کنسروجات و کلیه اقلام آرایشی و بهداشتی و مکمل‌های غذائی و انواع کرم، شامپو، لوسیون‌ها و گلاب و عرقیات گیاهی و تونیک‌ها و انواع نوشیدنیهای غیرالکلی و آب معدنی (پس از اخذ مجوزهای لازم) ـ اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ـ اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ ایجاد کارخانجات مورد نیاز در سراسر ایران و جهان ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه جلال آل‌احمد ـ بعد از پل شهرک آزمایش ـ ابتدای بلوار جانبازان ـ نبش کوچه مطهری ـ پلاک ۱ ـ طبقه ۲ ـ واحد ۱۴ ـ کدپستی ۱۴۶۴۷۱۴۵۸۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۴۷/۳۰۱/۳۴ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۱ نزد بانک تجارت شعبه ولیعصر مطهری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای حسام محروقی به شماره ملی ۰۰۷۳۶۱۸۷۷۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ آقای منصور رستمی به شماره ملی ۲۲۷۹۴۴۰۵۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ آقای منصور رستمی به شماره ملی ۲۲۷۹۴۴۰۵۷۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای تقی رستمی‌بلمیری به شماره ملی ۱۱۵۹۳۴۳۲۸۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم میترا کرمی‌چشمه‌کبودی به شماره ملی ۰۰۷۴۵۲۰۷۵۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10182036
آگهی تاسیس شرکت آگاهان تراز مبنا (با مسئولیت محدود)
شرکت فوق در تاریخ۲۱/۴/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۷۴۱۵ و شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۸۰۲۹۳۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۱/۴/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات مشاوره‌ای و حسابداری و تنظیم دفاتر قانونی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و پیاده‌سازی سیستم‌های مالی و اداری و اصلاح حساب‌ها و تهیه نظام‌های مالی اداری تهیه صورت‌حساب‌های مالی و توجیه فنی و اقتصادی طرحها و سایر امور مرتبط به مسائل فوق و حسابداری اعم از بازرگانی و صنعتی و دولتی و خصوصی و واحدهای اقتصادی بخش دولتی خصوصی و تعاونی و انجام کلیه خدمات اداری از قبیل تایپ و تکثیر و فتوکپی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی، ارائه کلیه خدمات درزمینه سخت‌افزار و تجهیزات کامپیوتری و نصب و اسمبل و ارتقاء تجهیزات و سیستم‌های سخت‌افزاری کامپیوتری، اخذ و اعطاء نمایندگی، اخذ وام و اعتبارات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران، شهرتهران، بازار، کوچه سیدولی، پاساژ سرای وحید، پلاک۲۰/۱، کدپستی۱۱۶۱۹۷۷۷۸۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمد برجی به شماره ملی۰۰۶۲۷۳۲۸۸۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ خانم خورشید تقوی‌جدیدی به شماره ملی۰۰۶۲۹۳۴۰۰۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ خانم میترا کرمی‌چشمه‌کبودی به شماره‌ملی۰۰۷۴۵۲۰۷۵۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ خانم خورشید تقوی‌جدیدی به شماره ملی۰۰۶۲۹۳۴۰۰۷ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفرداً با مهرشرکت معتبراست. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10324927
آگهی تاسیس شرکت هنر رویایی تیراژه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۶/۷/۹۱ تحت شماره۴۳۰۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۴۸۲در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات در زمینه سخت‌افزار و تجهیزات کامپیوتری و نصب و اسمبل و ارتقاء سیستم‌های کامپیوتری، خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و سیستم‌های کامپیوتری و تهیه و تولید و خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتر اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران انتهای اقدسیه ـ بلوار ارتش ـ بلوار اوشان ـ خ احمدلو ـ کوی نیلوفر ـ پلاک ۱۰ واحد ۳ ـ کدپستی ۱۹۵۵۶۳۷۱۸۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۳۹/۳۸۵ مورخ۲۰/۷/۱۳۹۱ نزد بانک تجارت شعبه سهروردی جنوبی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای پوریا احمدخانی به شماره ملی ۰۴۴۰۱۰۲۶۴۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای حسن احمدخانی به شماره ملی۰۰۳۴۷۴۳۹۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ آقای پوریا احمدخانی به شماره ملی۰۴۴۰۱۰۲۶۴۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم میترا کرمی‌چشمه‌کبودی به شماره ملی ۰۰۷۴۵۲۰۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای تقی رستمی‌بلمیری به شماره ملی ۱۱۵۹۳۴۳۲۸۴ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10387137
آگهی تاسیس شرکت موج نگار ویستا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۴/۷/۹۱ تحت شماره۴۲۹۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۷۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نصب و راه‌اندازی کلیه سیستم‌های الکترونیکی اعم از دوربین‌های مداربسته داخلی، سیستم‌های کنترل تردد و اعلان حریق، طراحی و مشاوره و محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی و الکترونیکی و الکتریکی و اتوماسیون، انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی اعم از کلیه تجهیزات و قطعات الکترونیکی و سخت‌افزار کامپیوتری، اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهر زیبا ـ بلوار تعاون ـ خیابان شربیانی ـ رحمان‌پور شرقی ـ پلاک۳۲ ـ واحد۲ ـ کدپستی۱۴۸۷۷۵۶۳۵۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۸۵۴ مورخ۲۹/۶/۹۱ نزد بانک سپه شعبه مطهری مدرس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای علی آذرم‌سام به شماره ملی۰۰۵۸۲۵۲۴۲۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای رضا آذرم‌سا به شماره ملی۰۰۵۸۲۵۲۴۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ آقای رضا آذرم‌سا به شماره ملی۰۰۵۸۲۵۲۴۳۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای تقی رستمی‌بلمیری به شماره ملی۱۱۵۹۳۴۳۲۸۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم میترا کرمی‌چشمه‌کبودی به شماره ملی۰۰۷۴۵۲۰۷۵۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13334252
آگهی تغییرات شرکت خاک و پی پرهون ژرف شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۲۲۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۳۷۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا پاداش به شماره ملی ۰۰۷۴۵۲۰۷۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن قربان جنت به شماره ملی ۵۶۵۰۰۰۱۴۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند کلیه‌ی اسناد و اوراق بهادار با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۱۲۱۱۱۲۹۵۸۹۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406514
آگهی تغییرات شرکت الکترو آراز آروین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۳۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۳۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم میترا کرمی چشمه کبودی به شماره ملی ۰۰۷۴۵۲۰۷۵۱ با دریافت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود، از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۱۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: حامد قاسمی نژاد به شماره ملی ۰۰۶۵۸۸۵۵۵۴ دارای مبلغ ۹۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حمید قاسمی نژاد به شماره ملی ۰۰۱۰۵۶۹۱۲۱ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۲۱۰۶۶۸۶۰۳۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293631
آگهی تغییرات والا نیک کیمیا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۰۹۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند: امیرسعید قاسمی به شماره ملی ۰۰۶۲۶۹۴۶۴۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و میترا کرمی چشمه کبودی به شماره ملی ۰۰۷۴۵۲۰۷۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۰۹۲۶۰۳۵۲۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک