حامد نورانی

آقای حامد نورانی

کد ملی 0071518789
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 992181
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۱۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۴۵۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حامد نورانی به شماره ملی۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی سهامی خاص با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی معروفی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی معروفی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ۰۷/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۲۶۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065916
آگهی تغییرات شرکت آژند توسعه شهرستانک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حامد نورانی به شماره ملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سخت آژند سهامی عام با نمایندگی آقای غلامعلی خورسندی لالوی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان عمران توسعه شهری استان خراسان رضوی سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی معروفی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای هیبت اله مهربانی به شماره ملی ۳۷۸۰۳۳۲۸۰۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۴/۲/۹۴ ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ابتدای بزرگراه چمران بعد از چهارراه پارک وی خ جوانان بین خ الف و ب پ ۹ ط ۱ کدپستی ۱۹۸۵۶۳۵۱۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳۱/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۱۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100585
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان البرز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۰۲۴۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۴۰۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی ـ انجام کلیه طرحها و پروژه های عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی، شهرک سازی اعم از مسکونی و صنعتی ـ انجام کلیه امور اجرایی پروژه های عمرانی و پیمانکاری پروژه ها در رشته های ساختمان و راهسازی و تاسیسات و آب و فاضلاب و برق و ارتباطات و سازه های صنعتی ـ مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی و معماری و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ـ مدیریت پروژه های زنجیره تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ انجام کلیه معاملات تجاری، خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ابنیه و پروژه ها ـ تاسیس و یا مشارکت در تاسیس و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی و مدیریتی و مشاوره جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مشارکت در تاسیس شرکتها بویژه عمرانی و ساختمانی و موسسات اقتصادی و بطور کلی مشارکت حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشور ـ خرید سهام شرکتها و موسسات و خرید سهام در بازار بورس داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور ـ اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج کشور ـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرروت داشته باشد کلیه فعالیتهای فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران محمودیه، خیابان الف، خیابان جوانان، پلاک ۹، طبقه سوم ـ کدپستی ۱۹۸۵۶۳۵۳۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به پنج میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پنج میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۹۲۲۱۳ مورخ۴/۳/۱۳۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت سخت آژند سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامعلی خورسندی لالوی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ آقای حامد نورانی به شماره ملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای جمشید صوفی به شماره ملی ۳۲۵۷۱۳۱۲۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای جمشید صوفی به شماره ملی ۳۲۵۷۱۳۱۲۱۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای سید احمد حسینی تکلردی به شماره ملی۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۶۸۷۴۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213111
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی داتیس مد پارسیان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود بشرح ذیل: حامد نورانی ک م ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا یمینی شریف ک م ۰۴۵۳۳۸۰۴۶۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس ش م ۱۰۱۰۳۵۶۸۸۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم علی زاده ک م ۲۱۶۲۲۰۲۹۲۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم پارس ش م ۱۰۱۰۳۶۸۴۲۰۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نشانی شرکت به تهران خ ولی عصر چهارراه پارک وی ابتدای چمران پلاک ۹ ساختمان میله ک پ ۱۹۸۵۶۳۵۱۵۱ منتقل گردید. پ۱۷۲۱۷۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236402
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۹۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۸۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان حسن رضا دلیری با کد ملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، حامد نورانی با کد ملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عیسی عابدینی صدر با کد ملی ۰۳۷۲۴۴۰۷۸۹ به نمایندگی شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۴۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۰۹۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236407
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی بهداشتی هزاره سوم پارت آریا شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۹۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۵۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۸۸۷۹ با نمایندگی آقای حامد نورانی دارای کد ملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ با نمایندگی آقای حسین موحد دارای کد ملی ۰۴۳۹۵۷۹۹۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی داتیس مد پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۴۲۹ با نمایندگی آقای شاهد مزجی دارای کد ملی ۱۲۸۲۹۰۱۱۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند همچنین کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۰۹۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1504895
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دا تیس پارس شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۱۳۷۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید ملیا نی کدملی ۰۰۶۸۷۲۱۴۷۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال از شرکت خارج شد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ (یکصد میلیون) ریال کاهش یافته، ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. مشخصات شرکا پس از کاهش سرمایه: خانم زهرا مرزو قی کدملی ۰۴۵۰۱۷۰۴۶۲ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال سهم الشرکه آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه خانم مرضیه قمری حسابی کدملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال سهم الشرکه پ۱۸۴۴۱۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11151561
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت زنجیره تامین سپانو پارسه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۳۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۸۱۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حامد نورانی بشماره ملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۵ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای جمشید صوفی بشماره ملی ۳۲۵۷۱۳۱۲۱۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۵ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. شرکت توسعه اقتصاد گواشیر سهامی خاص با نمایندگی خانم مرضیه قمری حسابی با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۱/۷ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۶ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759117
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۰۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به نمایندگی شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۳۳۹۴ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۷۷۷ بجای آقای بابک زنگه کد ملی ۴۸۱۸۸۶۰۰۱۸بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی ۰۴۵۳۳۸۰۴۶۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۰۱۶۲۵۲۱۳۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877880
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضا دلیری کدملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ مؤسسه گروه فرهنگی دلیران پارس به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۱۹۲۹ با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی زاده با کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۴۱۹ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۰۶۳۲۶۸۳۰۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095242
آگهی تغییرات شرکت آرمان پدیده خراسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۲۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۸۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن عباسی معروفان به کدملی ۱۵۰۲۱۰۰۴۱۰ و آقای حامد نورانی به کدملی شماره ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به ترتیب با دریافت مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال و ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت کلیه سهم الشرکه خود را دریافت و از شرکت خارج گردیدو سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت.. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه: پیمان شاه علی به کدملی ۰۰۵۸۷۹۷۰۵۱ دارای ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال نیما وطن پور به کدملی ۰۰۷۱۲۰۱۸۹۰دارای ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۸۰۵۱۱۹۶۴۸۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240460
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۵ آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی جعفری کجور به کدملی ۲۲۰۰۷۴۲۳۸۱ به نمایندگی شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عزیز قشقایی کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی ۰۴۵۳۳۸۰۴۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر رضایی کدملی ۱۱۷۰۵۹۴۳۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت دو سال (تا تاریخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۱۰۱۵۶۱۳۹۷۹۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303889
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۷۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۱۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۷۶۳۳بنمایندگی آقای حامد نورانی به کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱بنمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا به کدملی۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷بنمایندگی آقای علی عالی پور مرغملکی به کدملی۱۷۵۳۸۶۶۶۹۳ به سمت عضو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۲۳۳۶۵۲۸۷۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496299
آگهی تغییرات شرکت توسعه کار آفرینی دلیران پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۶۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد نورانی به شماره ملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به جای آقای محمد مهدی فداکار داورانی به شماره ملی ۲۹۹۱۴۳۹۸۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۸۸۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۶۰۴۱۳۴۰۶۲۲۸۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661836
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی اسلامی زاده به کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن فدائی به کدملی ۱۲۶۱۶۰۷۹۷۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباسعلی اشرف به کدملی ۴۵۶۸۸۱۱۹۸۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمدجواد جوادی ندا به کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حامد نورانی به کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۲۴۵۹۲۴۲۸۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963467
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پاوان شن درتاریخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۴۷۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۸۰۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارایه کلیه خدمات ساخت و ساز و تاسیسات مربوطه آنها. ارایه کلیه خدمات مربوط به معادن اعم از تهیه انواع ماشین آلات مربوط به معادن، آماده سازی، مرمت، نگهداری و بهره برداری، عمل آوری و استخراج و استحصال از معادن(پس از اخذ مجوزهای لازم). تولید انواع شن، ماسه، فرآورده های بتنی و آسفالت. ارایه کلیه خدمات ریل سازی، راه سازی، امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سنگین و سبک، خدمات طراحی و نظارت فنی و مشاوره. اخذ وام و تسهیلات ازری و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری(داخلی و خارجی)، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های و عقد قرارداد با کلیه شخصیتهای حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ تهرانپارس ـ خیابان فرجام شرقی ـ خیابان شهید محمدمسعود گلشنی (۱۱۷) ـ پلاک ۳۹ ـ طبقه چهارم ـ واحد شمالی کدپستی ۱۶۵۳۹۷۳۱۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵۵۷۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک ملت شعبه گلستان پاسداران با کد ۶۵۵۷۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای ناصر سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۶۶۶۹۱۷۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال لوشان شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۳۲۲۸ و به نمایندگی حامد نورانی به شماره ملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال هومان ژن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۳۲۴۷ و به نمایندگی سیده فاطمه کعبه پرست حقیقی به شماره ملی ۲۲۹۱۹۷۲۵۲۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری آساره بین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۹۴۱۰ و به نمایندگی سعید امیدوار به شماره ملی ۱۲۸۹۶۷۴۸۴۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات، کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل متفقا با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و امضای کلیه نامه ها و مراسلات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علیرضا خاکی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۳۰۹۸۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی کاتوره نگار به شماره ملی ۱۰۱۰۱۸۵۹۰۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۱۱۸۵۵۲۶۷۹۷۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088250
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۰۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ - شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ - شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ با نمایندگی آقای روح اله معماری کدملی ۴۱۳۲۱۰۲۷۶۹ آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی کدملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۴۰۲۱۰۱۸۵۶۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230523
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۶۷۷ , ۱۲۲ مورخ ۷/۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین به شماره ثبت۴۴۲۱۹۹ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۹۱۰۸۱ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم به شماره ثبت۴۴۱۲۰۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۶۲۷۱ با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شماره ثبت۴۳۴۱۴۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ با نمایندگی خانم سیده مرضیه سیاه پوشان کدملی ۰۰۸۰۹۴۳۰۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره؛ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان البرز به شماره ثبت۴۴۰۲۴۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۴۰۳۷ با نمایندگی آقای عباسعلی اشرف کدملی ۴۵۶۸۸۱۱۹۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس به شماره ثبت۳۱۹۰۴۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۸۸۷۹ با نمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل؛ بعنوان اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ب کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۷۰۳۹۲۷۷۱۸۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254457
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۸۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا مرزوقی کدملی ۰۴۵۰۱۷۰۲۶۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. آقای غلامعلی مرزوقی کدملی ۰۰۳۰۷۱۱۲۷۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. آقای حسن رضا دلیری کدملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرذیل اصلاح گردید: شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ دارنده ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ با نمایندگی آقای روح اله معماری کدملی ۴۱۳۲۱۰۲۷۶۹ دارنده ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۸۸۷۹ با نمایندگی خانم مرضیه قمری حسابی کدملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ دارنده ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۷۱۸۷۶۹۹۸۹۶۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14275886
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد گواشیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۲۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۸۲۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت آرو پاژ به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۴۸۷ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی کدملی ۲۰۶۳۱۲۱۴۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تجلی فردای ایرانیان شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۹۸۲۳ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی ۳۰۳۱۴۳۵۵۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم المیرا عظیم پور کدملی ۱۵۳۰۳۵۲۲۲۳ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء و هیئت مدیره) برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و … با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۰۱۵۶۸۴۲۴۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333633
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شمال غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۷۷۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد نورانی به شماره ملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ بجای آقای اردشیر مردان پور پیوندی به عنوان نماینده شرکت سخت آژند به شماره ثبت۱۱۸۵۰۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹ برای مدت باقیمانده تعیین گردید. ش۹۷۰۹۰۷۲۰۲۵۴۶۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک