سمیرا حسین آبادی فراهانی

خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی

کد ملی 0070020809
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 617949
آگهی تاسیس شرکت سوده پناه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۴۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۸۵۵۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل: ساختمانی، راهسازی پس از اخذ مجوزهای لازم، تاسیساتی، آبیاری، زهکشی، سازه های آبی، پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی ، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرائی و محاسباتی و پروژه های فوق ـ انجام پروژه های و فضای سبز و کشاورزی و شهرسازی ـ بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته و انجام عملیات خاکی و گودبرداری و پی سازی و تحکیم پی انتقال آب و آب خیزداری ـ نقشه کشی و نقشه برداری و معماری و شهرسازی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت ـ انجام پروژه های : ابنیه، عمران و راه و آب و تاسیسات و برق ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیت مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت ـ خیابان کرمان جنوبی ـ کوچه هفت خانگی ـ پلاک ۱۰ طبقه سوم واحد شمالی ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۴۵۵۳۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۳ـ۵ــ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۸۴۲۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747810
آگهی تاسیس شرکت سازه پایدار لاوین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۹۷۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل ابنیه عمران راهسازی و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ملت ـ خیابان مجیدیه شمالی ـ کوچه نیلوفر ـ پلاک ۴۱ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۷۳۱۴۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۴۱۳۷۳مورخ۲۶/۶/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی ۰۰۷۶۷۹۷۱۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای ابراهیم حسن پور به شماره ملی ۱۴۶۱۶۱۷۸۲۰به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای ابراهیم حسن پور به شماره ملی ۱۴۶۱۶۱۷۸۲۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای مسعود غلامی به شماره ملی۰۰۵۲۷۹۴۹۰۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۳۹۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748795
آگهی تاسیس شرکت عمران بتن صدرا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۹۸۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب، و تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ آیت اله مدنی ـ چهار راه گلبرگ ـ پلاک ۱۲ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۱۷۵۶۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۰۷۶۴۴ مورخ۲۷/۶/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ خانم زهرا سادات حسینی اله چالی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۴۸۵۶۲به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ خانم کبری عبادی به شماره ملی ۰۹۳۴۷۳۰۱۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ خانم کبری عبادی به شماره ملی ۰۹۳۴۷۳۰۱۹۹ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقو داسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی۰۰۱۱۰۸۰۲۵۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۴۱۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015315
آگهی تاسیس شرکت تنیده خشت سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۶۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۰۲۵۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت ـ خیابان هنگام ـ کوچه فرخنده ـ پلاک ۵۱ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۴۶۵۳۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۰۳/۴۱۳ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی ۰۰۷۶۷۹۷۱۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای مرتضی ساعدی پور به شماره ملی ۰۳۲۲۳۰۲۸۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای مرتضی ساعدی پور به شماره ملی ۰۳۲۲۳۰۲۸۴۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۸۰۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۲۷۲۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075982
آگهی تاسیس شرکت عمران خشت آلتون سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۴/۰۳/۱۳۹۲ تحت شماره۴۳۹۷۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۷۳۷۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۴/۰۳/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: موضوع: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهرانپارس ـ فلکه دوم ـ نبش خیابان۱۹۶ ـ پلاک۷۹۰ ـ کدپستی۱۴۶۴۶۵۳۴۳۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۱۳/۵۹ مورخ۰۲/۰۲/۱۳۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای ابراهیم حسن پور به شماره ملی۱۴۶۱۶۱۷۸۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای محمد ناصری سربرجی به شماره ملی۰۰۱۷۹۶۳۴۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای محمد ناصری سربرجی به شماره ملی۰۰۱۷۹۶۳۴۱۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق و اسناد عادی و اداری با امضا منفردا هریک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی۰۰۱۱۰۸۰۲۵۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی۴۲۱۰۰۸۷۹۱۲ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۵۶۲۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148828
آگهی تاسیس شرکت عمران خشت آژند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۱۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۱۵۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق ـ تهیه و تولید و پخش و خرید و فروش و واردات و صادرات قطعات و ماشین آلات ساختمانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران سرسبز ـ خیابان صدم ـ کوچه احمدی ـ پلاک ۳۶ ـ کدپستی ۱۳۶۴۶۳۷۴۹۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۳۲۹۴ مورخ ۸/۴/۱۳۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خ شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم زهره بورقی به شماره ملی ۰۹۳۲۲۰۵۵۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم زهراسادات حسینی اله چالی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۴۸۵۶۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای اسداله پورسیف به شماره ملی ۰۴۹۰۷۷۸۹۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای اسداله پورسیف به شماره ملی ۰۴۹۰۷۷۸۹۷۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۸۰۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۲۲۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148829
آگهی تاسیس شرکت عمران خشت نیلاب سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۲۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۱۵۱۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه رسالت ـ خیابان ۱۶ متری دوم ـ خیابان جمشید رویان ـ پلاک ۲۱۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۵۵۴۶۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۸/۴۱۳ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۸۰۲۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ خانم محبوبه ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۵۴۲۳۴۵۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ خانم محبوبه ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۵۴۲۳۴۵۹۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای فرشاد نصرت زادگان به شماره ملی ۰۰۱۱۱۶۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی ۴۲۱۰۰۸۷۹۱۲ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۲۲۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148838
آگهی تاسیس شرکت عمران خشت فیدار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۲۵۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران نارمک ـ خیابان زرکش ـ پلاک ۸ ـ طبقه ۱ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۷۸۵۳۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۶/۴۱۳ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای فرشاد نصرت زادگان به شماره ملی ۰۰۱۱۱۶۳۱۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی ۴۲۱۰۰۸۷۹۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم محبوبه ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۵۴۲۳۴۵۹۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۲۲۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148842
آگهی تاسیس شرکت عمران خشت تاژنگ سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۰۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۱۳۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان هلال احمر خ گلستان پ ۱۴۶ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۸۳۵۵۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۳۲۵۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خ شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای ابوالفضل استرکی به شماره ملی ۰۰۸۲۹۰۸۹۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای مسعود غلامی به شماره ملی ۰۰۵۲۷۹۴۹۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای مرتضی ساعدی پور به شماره ملی ۰۳۲۲۲۳۰۲۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای مرتضی ساعدی پور به شماره ملی ۰۳۲۲۲۳۰۲۸۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای فرشاد نصرت زادگان به شماره ملی ۰۰۱۱۱۶۳۱۱۹ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۲۲۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148844
آگهی تاسیس شرکت عمران خشت پناه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۲۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۳۳۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه رسالت ـ خیابان ۱۶ متری دوم ـ خیابان جمشید رویان ـ پلاک ۲۱۲ ـ طبقه ۱ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۵۵۴۶۲ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۳۲۴۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خ شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی ۴۲۱۰۰۸۷۹۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۸۰۲۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۸۰۲۵۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم محبوبه ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۵۴۲۳۴۵۹۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۲۲۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148846
آگهی تاسیس شرکت آبیژ خشت سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۱۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۱۱۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه رسالت خ ۱۶ متری دوم خ جمشیدرویان پ ۲۱۲ ط۲ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۵۵۴۶۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۳۲۵۷ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی ۴۲۱۰۰۸۷۹۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۸۰۲۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای ابوالفضل استرکی به شماره ملی ۰۰۸۲۹۰۸۹۵۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای فرشاد نصرت زادگان به شماره ملی ۰۰۱۱۱۶۳۱۱۹ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۲۲۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509115
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص دمان بتن آوادیس در تاریخ ۱۲/۳/۹۳ شماره ثبت ۴۵۵۲۰۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق، خرید و فروش، صادرات و واردات قطعات و ماشین آلات ساختمانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک چهل شش متری شرقی پلاک ۱۲۳ کدپستی ۱۶۳۴۶۶۵۳۴۵. سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۱۳/۱۴۴۱ مورخ ۸/۱۲/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: علیرضا رفیعی مقدم ضیابری بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی شفیعی کمال آباد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و احسان اله شجری خاوه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری نیز باامضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: سمیرا حسین آبادی فراهانی بشماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ بعنوان بازرس اصلی و محمد علی فروتن بشماره ملی ۰۹۱۹۵۹۹۰۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۴۵۴۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509284
آگهی تغییرات شرکت ایمن سازه لیماک با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۶۰۴۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۷۰۲۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر محبی بشماره ملی ۰۰۷۳۳۱۶۹۱۱ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. محمد ملائی بشماره ملی ۰۰۶۶۲۷۷۳۶۱ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. هادی طاهر خانی بشماره ملی ۴۳۹۱۸۴۱۰۱۰ با پرداخت مبلغ ۳۲۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. بهرام رحمانی بشماره ملی ۴۳۹۱۳۲۷۵۴۶ با پرداخت مبلغ ۳۴۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. روح اله طاهر خانی بشماره ملی ۴۳۹۱۳۵۰۷۲۶ با پرداخت مبلغ ۳۲۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه شرکت در تاکستان خیابان امام روبروی شهرداری ساختمان آراد طبقه ۲ کدپستی ۳۴۸۱۹۱۳۴۹۴ تاسیس گردید. لیست شرکا پس از افزایش بشرح ذیل می‌باشد: ناصر محبی بشماره ملی ۰۰۷۳۳۱۶۹۱۱ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال محمد ملائی بشماره ملی ۰۰۶۶۲۷۷۳۶۱ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال هادی طاهر خانی بشماره ملی ۴۳۹۱۸۴۱۰۱۰ دارای مبلغ ۳۲۰۰۰۰ ریال روح اله طاهرخانی بشماره ملی ۴۳۹۱۳۵۰۷۲۶ دارای مبلغ ۳۲۰۰۰۰ ریال سمیرا حسین آبادی فراهانی بشماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ دارای مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال مهناز ناصری سربرجی بشماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال بهرام رحمانی به کد ملی ۴۳۹۱۳۲۷۵۴۶ دارای مبلغ ۰۰۰/۳۴۰ ریال. پ۱۸۴۵۴۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594464
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پناه سازه هونام در تاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۵۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۳۲۵۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ خرید و فروش و صادرات و واردات قطعات و ماشین آلات ساختمانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید مدنی جنوبی روبروی پارک فدک پلاک ۲۲۲ واحد ۵ کد پ ۱۶۴۴۳۲۵۳۶۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۵۵/۱۴۴۱ مورخ ۲/۵/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهرنوش خلیقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۶۵۵۶۳۵۶۵ و وحید نصیری به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی ۰۰۶۵۸۶۲۳۹۲ و مهدیه احمدیان به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۰۰۸۰۳۶۰۶۲۹ بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شر کت و اوراق عادی و اداری به امضای هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عزیزه حسن زاده به شماره ملی ۲۵۹۳۱۷۸۳۹۶ به عنوان بازرس اصلی وخانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۰۸۸۱۲۹۷۷۱۳۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705683
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماندگار سازه دیماس درتاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۷۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۶۱۳۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل : عمران ابنیه راه و آب تأسیسات و برق ـ خرید و فروش و صادرات و واردات قطعات و ماشین آلات ساختمانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری . مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . مرکز اصلی شرکت : تهران ـ بزرگراه رسالت ـ ابتدای خیابان ۱۶ متری دوم ـ پلاک ۱۶ ـ طبقه اول، کد پستی ۱۶۷۳۴۹۴۳۳۷ سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷۶/۱۴۴۱ مورخ ۱/۸/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : . حسن حیدرآبادی به شماره ملی ۰۰۳۱۸۱۳۴۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ۲ . مرتضی خطیبی به شماره ملی ۰۰۵۳۹۹۰۵۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ۳ . مسعود چوپانی به شماره ملی ۳۷۶۲۰۲۳۶۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی و اوراق عادی و اداری به امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه . بازرس اصلی و علی البدل : خانم سمیرا حسین ابادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم عزیزه حسن زاده به شماره ملی ۲۵۹۳۱۷۸۳۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار " ابرار " برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . پ۹۳۰۹۰۱۱۸۳۲۲۴۸۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711020
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوید بتن پرگاس درتاریخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۰۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۲۹۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ خرید و فروش صادرات و واردات قطعات و ماشین آلات ساختمانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران خیابان شهید مدنی جنب مترو سبلان کوچه عارف پلاک ۱۶ کد پستی ۱۶۹۷۳۶۷۴۹۵ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷۵/۱۴۴۱ مورخ ۱/۸/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : . مرتضی خطیبی به شماره ملی ۰۰۵۳۹۹۰۵۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ . سمیرا حسین ابادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۳ . مهرنوش خلیقی به شماره ملی ۰۰۶۵۵۶۳۵۶۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شر کت و اوراق عادی و اداری به امضای هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : کیومرث مهدویان به شماره ملی ۰۰۵۹۰۳۷۸۱۴ به عنوان بازرس اصلی . مسعود چوپانی به شماره ملی ۳۷۶۲۰۲۳۶۹۷ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارشرکت:ابرار پ۹۳۰۹۰۵۶۸۶۲۳۹۵۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713581
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خاک و پی آرکا درتاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۱۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۷۸۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ خرید و فروش صادرات و واردات قطعات و ماشین آلات ساختمانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان استاد حسن بنا ـ کوچه گلستان دوم ـ پلاک ۲۰ کدپستی ۱۶۵۵۳۳۷۴۶۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۸۳,۱۴۴ مورخ ۱/۸/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امیرحسین کریمی به شماره ملی: ۱۲۶۲۰۱۲۱۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحمیدرضا شاهرودی به شماره ملی: ۴۵۹۱۱۴۵۶۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن حسنی به شماره ملی: ۰۵۵۸۴۱۲۰۲۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی هریک از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری هریک از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سلمان موسی نسب به شماره ملی ۱۶۷۱۹۴۶۱۱۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم سمیرا حسین ابادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۰۸۲۸۳۴۱۹۷۷۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771973
آگهی تغییرات شرکت عمران بتن لاوین بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۷۱۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۰۸۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین آزادی ریکنده به شماره ملی ۲۲۵۹۹۵۷۳۶۶ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. یاسین آیگانی به شماره ملی ۰۳۲۲۹۲۸۴۵۱ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضا هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۱۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: تعیین دارندگان حق امضاء با هیئت مدیره خواهد بود. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: سمیرا حسین آبادی فراهانی ک. م ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال و زهره امیر غیاثوند ک. م ۲۲۹۱۷۱۰۲۱۴ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال و آقای حسین آزادی ریکنده ک. م ۲۲۵۹۹۵۷۳۶۶ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و یاسین آیگانی ک. م ۰۳۲۲۹۲۸۴۵۱ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال. پ۹۳۱۰۲۱۹۵۹۶۱۹۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10329831
آگهی تاسیس شرکت آلونک پناه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۰۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۹۴۶در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل ساخت ابنیه، عمران،راهسازی و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ خیابان مدائن ـ کوچه نورمحمدی ـ پلاک ۶۲۵ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۸۳۱۴۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۴۱/۳۷۵مورخ۲۶/۶/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ـ آقای اسداله پورسیف به شماره ملی ۰۴۹۰۷۷۸۹۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم شیما سمواتی به شماره ملی ۰۰۱۱۱۸۱۰۴۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ خانم شیما سمواتی به شماره ملی ۰۰۱۱۱۸۱۰۴۴ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم کبری عبادی به شماره ملی۰۹۳۴۷۳۰۱۹۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سمیرا حسین‌آبادی‌فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770197
آگهی تغییرات شرکت آرکا سازه قرن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۶۰۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۲۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد کلانتری فرزند: منصور متولد: ۱۳۶۷/۰۷/۱۲ به شمارهشناسنامه:۱۵۷۰۴ صادره از: قزوین به شماره ملی:۴۳۲۴۲۷۷۵۷۵ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. آقای سیدمحمدرضا هاشمی فرزند: سیدکاظم متولد: ۱۳۶۵/۰۶/۲۹ به شمارهشناسنامه: ۷۹۸۳ صادره از: قزوین به شماره ملی:۴۳۲۴۲۰۰۱۳۰ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای جواد کلانتری شماره ملی:۴۳۲۴۲۷۷۵۷۵ دارای ۵۰۰۰۰۰ریال آقای سیدمحمدرضا هاشمی شماره ملی:۴۳۲۴۲۰۰۱۳۰ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی شماره ملی:۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای ناصر یزدانی قوشچی شماره ملی:۱۶۵۳۱۲۳۳۵۴ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۲۰۸۸۸۵۳۴۹۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824558
آگهی تغییرات شرکت زرین بنای خاتم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۵۹۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۶۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو احسان جو به شماره ملی: ۱۵۵۱۹۵۹۵۴۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج و هیچگونه حق و سمتی ندارد. خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی: ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج و هیچگونه حق و سمتی ندارد. سرمایه شرکت از مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوط اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا و میران سهم الشرکه ایشلن بشرح ذیل می‌باشد: آقای علی بدلی به شماره ملی: ۰۰۵۸۲۹۱۴۹۰ دارای۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای آرش حکیمی مهر به شماره ملی: ۰۴۵۱۵۶۶۲۹۷ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۳۰۹۶۸۷۳۳۳۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک