غلامرضا محمدی

آقای غلامرضا محمدی

کد ملی 0069035687
31
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

شرکت های غلامرضا محمدی

ستیغ فرا افق
ستیغ فرا افق
1
بین المللی تجهیزات پزشکی ایلیا بینش ایرانیان
بین المللی تجهیزات پزشکی ایلیا بینش ایرانیان
1
رشد همکاری های سامان یافته ایثار
رشد همکاری های سامان یافته ایثار
1
خدمات رفاهی شکوفه عقیق سپهر
خدمات رفاهی شکوفه عقیق سپهر
1
مهندسی و توسعه تجهیزات پایوران پارسیان
مهندسی و توسعه تجهیزات پایوران پارسیان
1
صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
1
سروش انرژی پارسیان
سروش انرژی پارسیان
1
مسکن کارکنان قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء ع
مسکن کارکنان قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء ع
1
آریا فن برتر کیش
آریا فن برتر کیش
1
عمران و بهسازی بافت فرسوده شهری ایلیا
عمران و بهسازی بافت فرسوده شهری ایلیا
1
کیان پارس پارمیس
کیان پارس پارمیس
1
مهندسی احیاء صنعت ادوات
مهندسی احیاء صنعت ادوات
1
فناوران توسعه ارتباطات پایوران
فناوران توسعه ارتباطات پایوران
1
رواق چهار باغ
رواق چهار باغ
1
سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان
سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان
1
گروه صنایع ریل فراز تیما
گروه صنایع ریل فراز تیما
1
مسکن میثاق مرآت
مسکن میثاق مرآت
1
زمرد فام پرشین
زمرد فام پرشین
1
واگن پارس
واگن پارس
1
وثوق عصر گنجینه
وثوق عصر گنجینه
1
تولیدی توزیعی مهر طوبی نور
تولیدی توزیعی مهر طوبی نور
1
باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت واگن پارس اراک
باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت واگن پارس اراک
1
سروش اقتصاد مهر
سروش اقتصاد مهر
1
نیروگاههای بادی آترین ایرانیان
نیروگاههای بادی آترین ایرانیان
1
راهسازی و عمران ایران
راهسازی و عمران ایران
1
تامین اجزاء واگن
تامین اجزاء واگن
1
مهندسی و ساختمان شمس عمران
مهندسی و ساختمان شمس عمران
1
توسعه انرژی پترو پردازان پویا
توسعه انرژی پترو پردازان پویا
1
مشاور عمران ایران
مشاور عمران ایران
1
گروه اعتماد مهر پارس
گروه اعتماد مهر پارس
1
طراحی و ساخت توربین های بادی آترین نقش جهان
طراحی و ساخت توربین های بادی آترین نقش جهان
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1085534
آگهی تصمیمات شرکت ستیع فرا افق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۰۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید: غلامرضا محمدی به ک م ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت بازرس اصلی و سید شهرام موحدی ۰۰۵۱۳۳۲۵۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید جلال اشرفیان به نمایندگی از شرکت توسعه الکترونیک پایدار به ش م ۱۰۳۲۰۸۱۴۲۱۰ و محمد شهبازی به نمایندگی از شرکت فناوران توسعه ارتباطات پایوران به ش. م ۱۰۳۲۰۵۱۲۷۶۹ و اعظم دژاهنگ به ک م ۴۶۰۹۴۱۴۶۷۸ محمد شهبازی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید جلال اشرفیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۶۰۲۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751904
آگهی تغییرات شرکت بین المللی تجهیزات پزشکی ایلیا بینش ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسنعلی معظمی با کد ملی ۰۰۴۳۲۰۸۳۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای پرویز قاسمی رئوف با کد ملی ۰۰۳۹۵۸۳۶۴۳ به سمت نایب رئیس هیت مدیره وآقای غلامرضا عباسی نشقی با کد ملی ۰۰۵۶۶۸۱۶۷۴ به نمایندگی از شرکت بین المللی نسوج و بافت زنده ساخت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۳۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای شهاب کوهستانی آزاد با کد ملی ۰۰۶۸۰۸۹۷۴۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیر عامل برای مدت ۲ سال انتحاب گردیدند وامضاء اسناد بانکی و اوراق بهادار و تعهد آور و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشدونیز آقای غلامرضا محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا منصوری به شماره ملی ۰۰۷۹۵۰۴۰۴۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۱۲۹۹۶۳۶۱۳۳۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083585
آگهی تغییرات رشد همکاری‌های سامان یافته ایثار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و غلامرضا محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. سید حجت اله قریشی به شماره ملی ۵۹۲۹۸۶۹۷۴۱، به نمایندگی موسسه سرمایه گذاری تولیدی و عمرانی کارکنان حکمت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۸۱۲ و نصراله ناظریان به شماره ملی ۲۲۱۸۰۵۰۴۳۹، به نمایندگی شرکت خدمات بیمه‌ای پیشگامان آتیه صنعت ایثار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۶۱۳۶ و سعید عرب پناهی به شماره ملی ۰۰۵۵۴۳۷۷۳۷، به نمایندگی موسسه شکوفه عقیق سپهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۲۰۷۹ و احمد حقیقت طلب خارج از شرکاء به شماره ملی ۴۱۳۱۶۸۶۴۹۱ و رحمت اله ناصری بیرک علیا خارج از شرکاء به شماره ملی ۶۳۵۹۳۱۶۰۷۲، به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۲۸۱۶۱۱۵۹۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083587
آگهی تغییرات خدمات رفاهی شکوفه عقیق سپهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۲۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۶۶۴ مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۵ سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین محاسب روش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا محمدی ش م ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۷۲۸۲۶۵۴۵۳۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204913
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه تجهیزات پایوران پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۵۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا محمدی به کدملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۱۰۰۱۸۶۱۸۰۰۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204938
آگهی تغییرات صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۴۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۶۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مسلم صالح کوتاه با کد ملی ۴۱۷۰۱۸۶۴۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حمیدرضا منتظریان تبریزی با کد ملی ۰۰۴۵۹۷۲۱۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین میرزایی ازندریانی با کد ملی ۳۹۳۳۸۲۵۷۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای منصور غلامی باکدملی ۵۸۷۹۷۲۴۳۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا محمدی با کد ملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت عضو هیئت هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد بانکی، چک، سفته، برات، اوراق بهادار و تعهد آور، قراردادها و عقود اسلامی با امضاءمدیر عامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۰۰۱۷۳۰۴۵۲۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204964
آگهی تغییرات شرکت سروش انرژی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۹۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا محمدی ش ملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۴ به تصویب رسید پ۹۵۱۰۰۱۳۷۳۸۸۱۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290407
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء ع شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۳۱۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۹۵۹۵۳ / ۱۵ / ۹۵۲ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. امید تاجداری با کد ملی ۰۰۴۶۶۵۹۶۵۱ مهدی شهسواری با کد ملی ۱۱۱۰۷۶۵۱۶۹ غلامرضا محمدی با کد ملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به عنوان اعضای هیئت تصفیه برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۱۱۳۲۵۴۵۴۰۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347096
آگهی تصمیمات شرکت آریا فن برتر کیش (سهامی خاص) (در حال تصفیه) ثبت شده به شماره ۱۰۳۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۱۲۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ به تصویب رسید. ۲. مؤسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا محمدی با کد ملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۲۱۹۸۸۰۶۶۶۷۰۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358533
آگهی تغییرات شرکت عمران و بهسازی بافت فرسوده شهری ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی امین محاسب روش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محمدی کدملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۱۲۲۵۸۵۰۳۶۲۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13398121
آگهی تغییرات شرکت کیان پارس پارمیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۴۲۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای مظفر عربگری با کدملی ۵۴۵۸۷۸۹۷۱۷ و آقای غلامرضا محمدی با کدملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت مدیران تصفیه و آقای سعید حیدری با کدملی ۱۱۹۹۱۸۴۳۷۳ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب شدند. آدرس محل تصفیه، تهران میدان نوبنیاد خیابان شهید لنگری ساختمان الماس کدپستی ۱۶۹۳۶۱۸۸۱۱ می‌باشد. پ۹۶۰۲۰۳۴۴۴۴۹۵۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416009
آگهی تغییرات شرکت مهندسی احیاء صنعت ادوات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی روشنگر بصیر (۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷) به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محمدی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۲۱۶۶۸۷۳۳۷۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416017
آگهی تغییرات شرکت فناوران توسعه ارتباطات پایوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۲۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی روشنگر بصیر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محمدی با کدملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۲۱۶۵۵۴۷۰۷۲۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416024
آگهی تغییرات شرکت رواق چهار باغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۰۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای محمد بشروتنی با کدملی ۱۰۶۲۷۳۱۹۷۲ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. آدرس محل تصفیه: تهران بالاتر از میدان مادر (محسنی)، میدان مینا، خیابان مینا، نبش رودبار غربی، پلاک۴۶، طبقه اول، واحد۲ کدپستی ۱۹۱۱۹۹۳۳۵۱ می‌باشد. آقای غلامرضا محمدی با کدملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت ناظر تصفیه انتخاب شدند. پ۹۶۰۲۱۶۴۹۸۵۱۲۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416043
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۰۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی روشنگر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محمدی کدملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۲۱۶۴۱۲۵۳۶۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453394
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع ریل فراز تیما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی روشنگر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۰۹۴۵۵۸۸۹۶۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455628
آگهی تغییرات شرکت مسکن میثاق مرآت شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۰۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۶۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ ومجوز شماره۳۷۹۳۱/۱۵/۹۶۲مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۶اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. سید مسلم صالح کوتاه به کدملی ۴۱۷۰۱۸۶۴۱۹ باقر پیرمرادی به کدملی ۳۷۸۰۴۶۶۱۰۴ مهدی شمسعلی به کدملی۰۴۹۲۱۳۱۹۰۲ به عنوان اعضای هیئت تصفیه و غلامرضا محمدی به کدملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷به عنوان ناظر تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب شدند پ۹۶۰۳۱۰۹۸۳۷۷۹۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461738
آگهی تغییرات شرکت زمرد فام پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی روشنگر بصیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۳۱۷۱۵۲۸۵۰۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461745
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی روشنگر بصیر ش. م ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محمدی ک. م ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۳۱۷۶۴۱۷۸۱۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502650
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق عصر گنجینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۸۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر بابائی به شماره ملی ۱۲۸۸۸۴۰۷۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴به سمت رئیس هیئت مدیره - سعید حیدری به شماره ملی ۱۱۹۹۱۸۴۳۷۳ به نمایندگی از موسسه خدمات رفاهی شکوفه عقیق سپهر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۲۰۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - غلامرضا محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به نمایندگی از شرکت زمرد فام پرشین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۲۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقی مانده تصدی انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و عقود اسلامی و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و مکاتباتی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در ردیف ۱، ۳، ۴ (بجز نمایندگی‌های خارج از کشور) ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۸ الی ۲۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید تا براساس قوانین جاری کشور اقدام نماید. پ۹۶۰۴۱۷۱۷۲۲۶۷۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518762
آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی مهر طوبی نور شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۲۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۵۲۰۷/۱۵ , ۹۶۲ مورخه ۲۲/۳/۹۶ وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید آقای منصوررستگاردولت آباد با کدملی ۴۲۳۰۳۸۳۷۷۰ و آقای نجف جشن نژاد با کدملی ۱۹۱۱۶۵۳۳۸۵ و آقای ایرج بوریایی با کدملی ۰۵۶۹۷۵۸۷۸۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره همچنین آقای رضا پارسیان نژاد با کدملی ۴۲۳۰۱۵۱۶۶۷ و آقای کیوان پلویی با کدملی ۰۰۸۲۴۶۳۶۸۹ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند همچنین آقای غلامرضا محمدی کدملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید حیدری کدملی ۱۱۹۹۱۸۴۳۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۴۲۶۴۴۹۲۷۶۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523571
آگهی تغییرات باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت واگن پارس اراک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۴۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی روشنگر بصیر حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷به سمت بازرس اصلی و غلامرضا محمدی به شماره ملی۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۴۳۱۳۸۴۳۲۸۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534637
آگهی تغییرات شرکت سروش اقتصاد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی روشنگر بصیر شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محمدی ک م ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۵۰۷۸۱۷۳۶۳۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534652
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی روشنگر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا محمدی به کدملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۵۰۷۱۱۴۱۶۹۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534659
آگهی تغییرات شرکت راهسازی و عمران ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی روشنگر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محمدی به کدملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۵۰۷۷۵۸۸۰۹۲۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568240
آگهی تغییرات شرکت تامین اجزاء واگن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی روشنگر بصیر ش م ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محمدی ش م ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۹۹۹۷۵۷۸۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584246
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان شمس عمران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی روشنگر بصیر ش. م ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محمدی ک. م ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: کرامت توکلی با کدملی ۰۴۵۱۰۵۱۶۷۱ نماینده شرکت بین المللی عمران آسمان سروش منطقه آزاد چابهار ش. م ۱۰۳۲۰۳۳۰۹۷۲بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین نظری با کدملی ۰۵۱۹۸۴۱۰۷۷ نماینده شرکت بین المللی نفت فلات سازه منطقه آزاد چابهار ۱۴۰۰۳۲۲۸۵۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا علیمیرزایی با کدملی ۲۲۶۹۶۹۰۷۱۰ نماینده شرکت سروش اقتصاد مهر ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد حسن فلاحی با کدملی ۴۸۹۹۷۴۲۲۳۱ نمایده موسسه خدمات رفاهی شکوفه عقیق سپهر ش. م ۱۴۰۰۳۳۰۹۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد زمان کبیر باکدملی ۲۱۲۱۳۴۴۲۰۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان ش. م ۱۰۳۲۰۳۳۲۰۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا قربانی به شماره ملی ۲۱۲۰۷۰۸۶۴۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور، قراردادها، عقود اسلامی، چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۶۰۷۴۳۸۸۱۹۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13802661
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی پترو پردازان پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۹۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی روشنگر بصیر (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محمدی کدملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۱۰۱۶۲۰۶۳۱۷۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837851
آگهی تغییرات شرکت مشاور عمران ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی روشنگر بصیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۱۱۰۴۹۷۳۵۷۷۷۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963806
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: سعید سرشک به شماره ملی ۰۰۴۷۷۰۱۸۰۳ به نمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره. محمد ابن سعیدی به شماره ملی ۱۹۱۱۷۳۱۰۹۲ به نمایندگی از شرکت توسعه بهسان بهرامن با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. غلامرضا محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به نمایندگی از شرکت وثوق عصر گنجینه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۸۵۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک برات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضا مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۱۸۵۰۱۶۵۶۴۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037278
آگهی تغییرات شرکت طراحی و ساخت توربین‌های بادی آترین نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۶۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بسطام علی گل چشمه به کدملی ۶۲۴۹۵۶۸۶۷۰ و خانم نیلوفر زرنگاری با کدملی ۴۹۰۰۱۷۰۰۴۶ به مدت یکسال به سمت مدیران تصفیه انتخاب گردید. آقای غلامرضا محمدی به کدملی ۰۰۶۹۰۳۵۶۸۷ به سمت ناظر بر عملیات تصفیه به مدت یکسال انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و یا هرگونه تعهد مالی از قبیل قراردادها متفقا با امضای ثابت مدیران تصفیه به همراه مهر شرکت معتبرخواهد بود. و مکاتبات عادی با امضای ثابت آقای گل چشمه از مدیران تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۷۰۲۳۰۵۶۰۲۳۷۴۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک