نوشین شاپورزاده

نوشین شاپورزاده

کد ملی 0068749988
48
شرکت‌ها
48
آگهی‌ها

شرکت های نوشین شاپورزاده

تولیدی پارس فرآورد
تولیدی پارس فرآورد
1
دیبا ذر تجارت
دیبا ذر تجارت
1
هادی برق الماس
هادی برق الماس
1
رسانه چهره نما
رسانه چهره نما
1
مهندسی و خدمات مدیریت پرمان پویش
مهندسی و خدمات مدیریت پرمان پویش
1
گسترش ارتباطات مبنا
گسترش ارتباطات مبنا
1
خدمات مهندسی حفار تزریق
خدمات مهندسی حفار تزریق
1
صنایع برق و الکترونیک بال صبا
صنایع برق و الکترونیک بال صبا
1
صنعتی ماهکار فلز
صنعتی ماهکار فلز
1
کیمیا فام
کیمیا فام
1
برج فولاد پامنار
برج فولاد پامنار
1
ژرفا پژوه
ژرفا پژوه
1
ماشین پارس بتون پایدار
ماشین پارس بتون پایدار
1
مهندسی گویان افزار
مهندسی گویان افزار
1
راهبرد تجارت وکا
راهبرد تجارت وکا
1
تکساز مکانیک
تکساز مکانیک
1
سنگ آهن اسپیدان
سنگ آهن اسپیدان
1
سامانه سبز رایان
سامانه سبز رایان
1
ساختمانی شمشه
ساختمانی شمشه
1
کاویان سیم بیهق
کاویان سیم بیهق
1
خدمات مالی آمارگران پاسارگاد
خدمات مالی آمارگران پاسارگاد
1
عمران صنعت مارلیک
عمران صنعت مارلیک
1
مهندسی آب سازه فاضلاب
مهندسی آب سازه فاضلاب
1
کوره های القایی دماوند
کوره های القایی دماوند
1
مهندسی کیا دژ پرشین
مهندسی کیا دژ پرشین
1
فراورده های پیشرفته ساختمانی
فراورده های پیشرفته ساختمانی
1
ناودیس راه
ناودیس راه
1
تولیدی وصنعتی گلین گاز
تولیدی وصنعتی گلین گاز
1
مشارکت سهند آذر ناودیس راه سانا
مشارکت سهند آذر ناودیس راه سانا
1
آذین جام ایرانیان
آذین جام ایرانیان
1
ساختمانی تراکم
ساختمانی تراکم
1
نام آوران سمام خزر
نام آوران سمام خزر
1
کویر سازان هامون عمران کیش
کویر سازان هامون عمران کیش
1
کیلینیک ساختمان ایران
کیلینیک ساختمان ایران
1
مهندسین مشاور امواج تتیس
مهندسین مشاور امواج تتیس
1
جیحون رود آریا
جیحون رود آریا
1
مهندسی سنجش تک فرآیند پارسیان
مهندسی سنجش تک فرآیند پارسیان
1
بین المللی نام آوران راه و ابنیه
بین المللی نام آوران راه و ابنیه
1
تلاشگران فولاد جهان
تلاشگران فولاد جهان
1
بازرگانی سفیر تجارت ایرانیان
بازرگانی سفیر تجارت ایرانیان
1
مهندسین شهراراشرق
مهندسین شهراراشرق
1
تکوین ارتباطات پیشرو
تکوین ارتباطات پیشرو
1
فلات ویژن
فلات ویژن
1
توسعه تجارت یوتاب
توسعه تجارت یوتاب
1
نوآوران پنجره توران
نوآوران پنجره توران
1
1
1
1
سیمان صدف نطنز
سیمان صدف نطنز
1
یکتا اندیشان بهمن
یکتا اندیشان بهمن
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562242
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پارس فرآورد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۵۲۶۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و نوشین شاپورزاده به کدملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی تبریزی به کدملی ۰۴۳۹۵۴۶۸۴۲ مهرداد تبریزی به کدملی ۱۰۶۲۶۵۳۱۹۱ پیمان تبریزی به کدملی ۰۰۷۴۶۸۷۶۱۱ سارا تبریزی به کدملی ۰۰۷۴۸۷۷۸۴۴ مولود مسگرزادگان به کدملی ۰۰۴۹۵۸۱۸۴۸ به موجب نامه هیات مدیره به شماره ۶۶۴ مورخ ۱۶/۱/۹۱ پلاک شرکت توسط شهرداری از پلاک ۷ به پلاک ۵ تغییر یافت. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۱۱/۹۰ مهدی تبریزی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهرداد تبریزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و سارا تبریزی بسمت عضو مالی هیات مدیره و پیمان تبریزی بسمت منشی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و عضو مالی هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای قائم مقام مدیرعامل و عضو مالی هیات مدیره و در غیاب عضو مالی هیات مدیره با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۹۲۰۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612530
آگهی تغییرات شرکت دیبا ذر تجارتسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۷۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۹۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، خانم نوشین شاپورزاده به شماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۹۱۷۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619280
آگهی تغییرات شرکت هادی برق الماسسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۷۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۰۰۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، خانم نوشین شاپورزاده به شماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۹۱۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622891
آگهی تصمیمات شرکت رسانه چهرنما سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۸۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۷۷۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و نوشین شاپورزاده به کدملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۴۶۰۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651862
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و خدمات مدیریت پرمان پویش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۹۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۴۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ به نمایندگی شهرام صالحی لشکاجانی به کدملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۱۴ به سمت بازرس اصلی و نوشین شاپورزاده به کدملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۴۲۴۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663682
آگهی تصمیمات شرکت گسترش ارتباطات مبناسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۸۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۴۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و نوشین شاپورزاده به کدملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد اسمی به کدملی ۰۰۵۴۰۹۵۸۸۳ و محسن اسمی به کدملی ۰۰۶۰۳۵۱۶۳۲ و حمید مهدیانی به کدملی ۰۰۷۳۱۹۳۴۰۲ و سهیلا اسمی به کدملی ۰۰۷۵۵۱۸۷۳۲ و علیرضا اسمی به کدملی ۰۴۵۳۶۳۶۳۷۳ و کیوان تیموری به کدملی ۰۰۶۸۷۵۴۷۰۱ و علی اصغر تیموری و علی اصغر تیموری به کدملی ۰۰۷۰۳۰۵۵۸۷ و عبارت واردات و صادرات هر گونه کالا و واردات و صادرات کالاهای الکترونیک کامپیوتر و تجهیزات ارتباطی شبکه تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۱ حمید مهدیانی به سمت رئیس هیئت مدیره، محسن اسمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمد اسمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل محمد اسمی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۶۲۷۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677968
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی حفار تزریق سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۰۷۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۸۱۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و نوشین شاپورزاده به کد ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۲۹۴۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681249
آگهی تصمیمات شرکت صنایع برق و الکترونیک بال صباسهامی خاص به شماره ثبت۱۲۳۹۲۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۷۳۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و نوشین شاپورزاده به ک م ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۶۶۱۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693791
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی ماهکار فلزسهامی خاص به شماره ثبت۱۱۳۰۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۶۶۸۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه آمارگران پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و نوشین شاپورزاده به ک م ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل سیدمهدی شهرستانی به ک م ۴۷۲۳۴۹۴۰۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدرضا شهرستانی به ک م ۰۰۵۳۰۲۴۵۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدصالح شهرستانی به ک م ۰۰۵۵۲۰۲۶۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک سفته برات قراردادها و اوراق عادی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۵۳۳۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701104
آگهی تصمیمات شرکت کیمیا فام سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۵۶۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۶۶۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و نوشین شاپورزاده به ک م ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۱۷۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701129
آگهی تصمیمات شرکت برج فولاد پامنار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۰۰۶۷و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۵۰۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و نوشین شاپورزاده به کد ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۵۰۵۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938248
آگهی تصمیمات شرکت ژرفا پژوه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۱۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۹۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بازرس اصلی و نوشین شاپورزاده به کدملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سحر سناجو به کدملی ۰۰۷۰۹۵۷۹۲۴ کیا شرقی یزدی به کدملی ۰۰۵۰۸۲۵۴۲۹ مجتبی دهقانی به کدملی ۰۰۷۳۶۱۰۳۲۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۹۱ کیا شرقی یزدی بسمت رئیس هیئت مدیره و سحر سناجو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی دهقانی بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۸۵۱۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005513
آگهی تغییرات شرکت ماشین پارس بتون پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال منقسم به هفت هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطابات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، خانم نوشین شاپورزاده به شماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۱۲۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026812
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی گویان افزار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۴۲۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵ بسمت بازرس اصلی و نوشین شاهپورزاده به کدملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۱۴۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070876
آگهی تغییرات شرکت راهبرد تجارت وکا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۱۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، خانم نوشین شاپورزاده به شماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا عاشوری به شماره ملی ۱۶۳۹۰۶۶۸۲۹ و آقای محمدامین عاشوری به شماره ملی ۱۶۳۷۹۸۸۷۸۸ و خانم توفیقه عاشوری به شماره ملی ۱۶۳۹۰۶۲۵۱۳ تا تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا عاشوری به شماره ملی ۱۶۳۹۰۶۶۸۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدامین عاشوری به شماره ملی ۱۶۳۷۹۸۸۷۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم توفیقه عاشوری به شماره ملی ۱۶۳۹۰۶۲۵۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عاشوری به شماره ملی ۱۶۳۹۰۶۶۸۲۹ به سمت مدیر عامل. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۴۱۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079849
آگهی تصمیمات شرکت تکساز مکانیک سهامی خاص بشماره ثبت ۹۲۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۷۸۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به ش. م ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و نوشین شاپورزاده به ش. م ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۷۵۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167702
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن اسپیدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۷۸۸۰ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۰۶۲۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۲ به قرار ذیل تعیین گردیدند. محمدرضا خطیب دماوندی به کدملی ۰۰۳۲۸۲۵۶۴۱ و جواد توکلی طرقی به کدملی ۰۰۵۵۹۷۳۶۶۳ و بابک توکلی به کدملی ۰۰۶۷۸۳۰۰۴۸ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و نوشین شاپورزاده به کدملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۶۹۸۹۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169361
آگهی تغییرات شرکت سامانه سبز رایان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۵۹۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و خانم نوشین شاپورزاده به کد ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۰۲۵۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208027
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی شمشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۴۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. و موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به کد ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و نوشین شاپورزاده به کد ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۰۲۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215707
آگهی تغییرات شرکت کاویان سیم بیهق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به نمایندگی شهرام صالحی لشکاجانی به شماره ملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۱۴ و خانم نوشین شاپورزاده به شماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای آرمان میلادی لاری به شماره ملی ۰۴۴۰۳۷۹۷۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ایرج میلادی لاری به شماره ملی ۳۱۳۰۷۴۷۲۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم آرزو صدیقی مورنانی به شماره ملی ۰۴۵۲۷۸۷۴۴۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۵۰۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274139
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شماره ثبت ۲۴۴۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نوشین شاپورزاده ک. م۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۴۹۸۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386824
آگهی تغییرات شرکت عمران صنعت مارلیک شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۲۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۱۶۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه یکتا اندیشان بهمن شماره ثبت ۳۳۰۴۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۷۲۹۷ به نمایندگی خانم نوشین شاپور زاده به کد ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ بسمت بازرس اصلی و خانم فاطمه مرسی گو به کد ملی ۰۰۷۹۸۸۶۴۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۰۰۲۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387956
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آب سازه فاضلاب سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۱۴۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۳۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه یکتا اندیشان بهمن شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۷۲۹۷بعنوان بازرس اصلی خانم نوشین شاپور زاده بشماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۰۷۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1395715
آگهی تغییرات شرکت کوره‌های القائی دماوند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۵۸۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ که با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی یکتا اندیشان بهمن به شماره ثبت ۳۳۰۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۷۲۹۷ به سمت بازرس اصلی و خانم نوشین شاپورزاده شماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۱۷۹۷۲۸۸ اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418077
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کیا دژ پرشین سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۳۹۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۴۵۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه یکتا اندیشان بهمن شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۷۲۹۷ و خانم نوشین شاپور زاده کد ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای احسان کول به کد ملی ۳۶۲۰۳۷۳۱۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا کول به کد ملی ۳۶۷۴۰۳۷۶۰۲ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای محسن کول به کد ملی ۳۶۲۱۵۳۱۸۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره پ۱۸۰۸۵۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422270
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های پیشرفته ساختمانی سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۵۵۹۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۷۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی یکتا اندیشان بهمن شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۷۲۹۷ بسمت بازرس اصلی و خانم نوشین شاپورزاده فرزند ناصر بشماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای بقیه دوران تصدی (پایان سال مالی ۹۲) انتخاب شدند. پ۱۸۱۱۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457843
آگهی تغییرات شرکت ناودیس راه سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۷۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۱۲۶۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی یکتا اندیشان بهمن به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۷۲۹۷ بسمت بازرس اصلی و نوشین شاپورزاده به کد ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۶۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1517293
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی گلین گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فهیمه اجلالیان با کد ملی ۰۰۴۲۶۶۳۱۰۵ و آقای محمدرضا نمازی با کد ملی ۰۴۵۳۶۵۱۱۷۸ و خانم هدی نمازی با کد ملی ۰۴۵۰۱۷۳۳۳۱ بسمت اعضا هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی یکتا اندیشان بهمن به شماره ثبت ۳۳۰۴۲ تهران و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۷۲۹۷ به سمت بازرس اصلی و خانم نوشین شاپورزاده کد ملی۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۴۱۸۷۵۶۷۹۱۶۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530865
آگهی تغییرات شرکت مشارکت سهند آذر ناودیس راه سانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی یکتا اندیشان بهمن با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۷۲۹۷ به سمت بازرس اصلی و خانم نوشین شاپورزاده به کدملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۴۲۵۲۸۲۵۸۵۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561093
آگهی تغییرات شرکت آذین جام ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی یکتا اندیشان بهمن باا شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۹۷۲۹۷ و خانم نوشین شاپورزاده به شماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۱۸۹۸۶۲۸۱۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627588
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تراکم سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۲۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نوشین شاپور زاده به شماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به عنوان بازرس اصلی و امیر مهبد احمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۰۷۷۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۳۱۴۸۱۶۳۷۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690805
آگهی تغییرات شرکت نام آوران سمام خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی یکتا اندیشان بهمن ۱۴۰۰۳۷۹۷۲۹۷ و خانم نوشین شاپورزاده بشماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۱۸۹۹۴۲۸۹۷۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418967
آگهی تاسیس شرکت کویر سازان هامون عمران کیش سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۹۴۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۷۷۹۸
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۳ شماره ثبت ۱۱۹۴۰ در این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام امور و فعالیتهای مرتبط با راهسازی، ابنیه های سنگین بتنی و فلزی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی، تاسیسات الکتریکی، تصفیه خانه آب و فاضلاب، نفت و گاز، شهر سازی و انبوه سازی. ۲ـ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش، برج صدف، طبقه سوم، واحد ۳۰۱، صندوق پستی شماره ۱۲۷. ۳ـ میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تمامی آن بموجب گواهی شماره ۴۴۱ مورخ ۳۰/۱۰/۹۳ بانک سپه شعبه کیش بحساب شرکت واریز گردیده است. ۴ـ مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۵ـ مدیران شرکت: آقای محمد رجبی بشماره ملی ۳۶۷۰۸۱۴۰۷۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، خانم فاطمه میر تیموری بشماره ملی ۳۶۲۲۰۱۱۳۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم عادله پور پاکدل توچائی بشماره ملی ۲۵۹۳۷۷۷۸۰۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری باامضای آقای محمد رجبی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه. ۸ـ اولین بازرسان: خانم نوشین شاپورزاده بشماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای اسداله محمودی بشماره ملی ۶۵۹۹۳۸۹۰۶۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۹ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۱۹۰۳۰۹۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9557073
آگهی تصمیمات شرکت کلینیک ساختمانی ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۷۰۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۴۹۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و نوشین شاپورزاده به شماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالحسن رامین فر به ش ملی ۱۲۸۶۲۵۸۹۷۹ و کیوان رامین فر به ش ملی ۰۰۳۴۵۶۱۲۷۷ و فرزاد جعفری به ش ملی ۳۷۳۱۸۳۳۳۴۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ ابوالحسن رامین فر بسمت رئیس هیئت مدیره و کیوان رامین فر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رها رامین فر بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9733663
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور امواج تتیس سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۰۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۹۰۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و نوشین شاپورزاده به کدملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا کاظمی به کد ملی ۰۰۵۵۱۴۳۲۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرحسین آفاقی به کد ملی۰۰۵۶۷۸۴۶۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن سمینه به کد ملی ۰۰۶۰۵۱۴۲۵۶ به سمت مدیرعامل و مرتضی نوری به کد ملی ۰۰۶۷۴۹۰۶۲۱ تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9899885
آگهی تغییرات شرکت جیحون رود آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۰۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۴۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، خانم نوشین شاپور زاده به شماره ملی۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۵/۱۰/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهران اطعامی به شماره ملی۰۰۴۷۳۷۳۲۳۷ و آقای حسین سوری به شماره ملی۰۳۸۴۴۰۸۷۴۵ و آقای ابوالفضل سوری به شماره ملی۰۳۸۴۳۷۰۰۳۹ تا تاریخ۰۵/۱۰/۱۳۹۲ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهران اطعامی به شماره ملی۰۰۴۷۳۷۳۲۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین سوری به شماره ملی۰۳۸۴۴۰۸۷۴۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل سوری به شماره ملی۰۳۸۴۳۷۰۰۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل سوری به شماره ملی۰۳۸۴۳۷۰۰۳۹ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد در تاریخ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917701
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سنجش تک فرآیند پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۷۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۸۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، خانم نوشین شاپورزاده به شماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9957902
آگهی تغییرات شرکت بین المللی نام آوران راه و ابنیه سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۷۸۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۸۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، خانم نوشین شاپورزاده به شماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9960394
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران فولاد جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۰۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، خانم نوشین شاپورزاده به شماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9992532
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی سفیر تجارت ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۸۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۷۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و نوشین شاپور زاده به کد ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10082720
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین شهرآرا شرق سهامی خاص بشماره ثبت ۲۰۰۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۶۵۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و نوشین شاپورزاده به کدملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10248940
آگهی تصمیمات شرکت تکوین ارتباط پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۸۰۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و نوشین شاپورزاده به کدملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10425180
آگهی تغییرات شرکت فلات ویژن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۸۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، خانم نوشین شاپورزاده به شماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۹/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10467717
آگهی تغییرات شرکت فولادگر ایرانیان کوشیار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۳۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، خانم نوشین شاپورزاده به شماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ تعداد ۱۰۰۰ سهم از سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم آن با نام می‌باشد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم گلستان رونقی به شماره ملی ۱۴۶۴۱۴۱۸۸۶ و آقای منصور بغدادی به شماره ملی ۰۰۴۷۰۹۳۴۷۱ و آقای فریور قریشی به شماره ملی ۱۷۵۳۵۶۰۷۲۱ تا تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم گلستان رونقی به شماره ملی ۱۴۶۴۱۴۱۸۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور بغدادی به شماره ملی ۰۰۴۷۰۹۳۴۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فریور قریشی به شماره ملی ۱۷۵۳۵۶۰۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فریور قریشی به شماره ملی ۱۷۵۳۵۶۰۷۲۱ به سمت مدیر عامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10607209
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نوآوران پنجره عایق توران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۷۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، خانم نوشین شاپورزاده به شماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10766090
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه راهبردی آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۱۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، خانم نوشین شاپورزاده به شماره ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11101935
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان صدف نطنز سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۵۰۸۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: پروین محسن زاده کرمانی کد ملی ۱۲۸۲۲۶۶۲۳۳ و کدپستی ۸۱۵۸۸۷۴۸۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید رضا کوچک زاده کد ملی ۴۴۳۲۳۹۷۷۰۵ و کدپستی ۸۱۶۸۶۶۳۹۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا کوچک زاده کد ملی ۱۲۸۲۲۱۶۹۱۰ و کدپستی ۸۱۵۸۸۷۴۸۴۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد کد ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۵۵۰ و کدپستی ۱۹۳۱۶۱۴۱۹۷ و نوشین شاپور زاده کد ملی ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ و کدپستی ۱۹۳۱۶۱۴۱۹۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۱۱/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14304730
آگهی تغییرات یکتا اندیشان بهمن موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۷۲۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شمار ۲۱۰۵۰۷/۹۷ مورخ ۲۴/۷/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نوشین شاپورزاده به ک. م ۰۰۶۸۷۴۹۹۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدعلی صابری افتخار به ک. م ۰۹۴۰۳۳۶۶۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهناز پرافکنده حقیقی به ک. م ۱۳۷۳۷۴۲۴۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه لوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۱۹۵۲۴۶۱۶۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک