پرویز شایسته شجاعی

آقای پرویز شایسته شجاعی

کد ملی 0066084970
72
شرکت‌ها
72
آگهی‌ها

شرکت های پرویز شایسته شجاعی

آرتین روش پارسیان
آرتین روش پارسیان
1
مقدم تجهیز
مقدم تجهیز
1
البرز بنا ایرانیان
البرز بنا ایرانیان
1
توسعه فن آوری نصر آفرینان نور
توسعه فن آوری نصر آفرینان نور
1
سنجش
سنجش
1
پویندگان تجارت الیت
پویندگان تجارت الیت
1
اتصال استیل هما
اتصال استیل هما
1
پرشیا فارمد
پرشیا فارمد
1
طاهر نیروی پارسیان
طاهر نیروی پارسیان
1
خدمات مشاوره ای جمع اندیش
خدمات مشاوره ای جمع اندیش
1
پیشرو صنعت روان گرد
پیشرو صنعت روان گرد
1
بابک سفر
بابک سفر
1
چرم گستر ونداد
چرم گستر ونداد
1
تولیدی و صنعتی نمونه اطلس کار
تولیدی و صنعتی نمونه اطلس کار
1
پارس ایتوک
پارس ایتوک
1
1
1
1
آرین توشه فهام
آرین توشه فهام
1
تجارت ایرانیان
تجارت ایرانیان
1
مهندسی و گسترش عمید
مهندسی و گسترش عمید
1
مهندسی فولاد ساب
مهندسی فولاد ساب
1
مهر آسیم آریانا
مهر آسیم آریانا
1
پاک گستر پیشگام
پاک گستر پیشگام
1
پاتن جامه
پاتن جامه
1
بهسام افزار تهران
بهسام افزار تهران
1
ثمین ایمن ساز آریا
ثمین ایمن ساز آریا
1
ماندگار تجارت فرتاک
ماندگار تجارت فرتاک
1
مبرد صنعت تهران
مبرد صنعت تهران
1
رایان مهردانش سنج
رایان مهردانش سنج
1
زیرا
زیرا
1
گروه فنی و مهندسی فرآینده های صنعت تهران
گروه فنی و مهندسی فرآینده های صنعت تهران
1
صبا ماشین
صبا ماشین
1
شیر ولبنیات پاستوریزه بیستون
شیر ولبنیات پاستوریزه بیستون
1
مهندسی نیک سازان
مهندسی نیک سازان
1
گسترش شبکه نورا
گسترش شبکه نورا
1
مهندسی مشاور نهاد آب
مهندسی مشاور نهاد آب
1
رایا تدبیر کویر
رایا تدبیر کویر
1
طاهر پدیده پارسا
طاهر پدیده پارسا
1
حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس
حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس
1
پادنا پایا شرق
پادنا پایا شرق
1
صنایع پزشکی پزشکیاران امین راه سلامت
صنایع پزشکی پزشکیاران امین راه سلامت
1
پاک نقش آسیا
پاک نقش آسیا
1
تارا نام آسیا
تارا نام آسیا
1
شیلات خلیج فارس نوین
شیلات خلیج فارس نوین
1
صنایع پترو گاز نامداران
صنایع پترو گاز نامداران
1
بنادر
بنادر
1
صنعت اندیش جاوید
صنعت اندیش جاوید
1
اسپرلوس آریا
اسپرلوس آریا
1
توسعه فن اوری پارس سیستم شرق
توسعه فن اوری پارس سیستم شرق
1
مبین پوشش توانا
مبین پوشش توانا
1
ترانه بهمن
ترانه بهمن
1
موج آب پایش
موج آب پایش
1
مبتکران تجارت آفتاب
مبتکران تجارت آفتاب
1
تامین اطلاعات رایانه
تامین اطلاعات رایانه
1
گسترش خدمات صنعتی ایران
گسترش خدمات صنعتی ایران
1
صنایع تولیدی کروز
صنایع تولیدی کروز
1
ناورود
ناورود
1
پارس پلاست کیهان
پارس پلاست کیهان
1
رویش سبز تهران
رویش سبز تهران
1
ساراب سازان
ساراب سازان
1
گروه جهانی سیرجان گستر
گروه جهانی سیرجان گستر
1
خانه طلائی نوین
خانه طلائی نوین
1
همراه پرستو
همراه پرستو
1
بهسازان پولادین پاکدشت
بهسازان پولادین پاکدشت
1
پارس ایمن تجهیز میهن
پارس ایمن تجهیز میهن
1
ساروج بن پی
ساروج بن پی
1
صنعتی و بازرگانی مبتکر ره آورد سپید
صنعتی و بازرگانی مبتکر ره آورد سپید
1
آذین تراز ارقام
آذین تراز ارقام
1
تولید خوراک آبزیان فر اندیش
تولید خوراک آبزیان فر اندیش
1
قادر گستران آریا
قادر گستران آریا
1
تولیدی صادراتی دوک نخ
تولیدی صادراتی دوک نخ
1
مهندسی ساباط نقش جهان
مهندسی ساباط نقش جهان
1
تابش تابلو
تابش تابلو
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 584729
آگهی تغییرات موسسه آرتین روش پارسیان به شماره ثبت۲۶۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۶ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۶/۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ و آقای سید حسن رسول زاده کاشانی به شماره ملی ۰۴۹۰۳۸۰۴۶۸ و آقای محمدتقی رستمی به شماره ملی ۰۰۷۳۷۱۲۴۲۶ و آقای سید ابراهیم مهدویان به شماره ملی ۰۰۵۷۹۷۹۷۳۱ تا تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسن رسول زاده کاشانی به شماره ملی ۰۴۹۰۳۸۰۴۶۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدتقی رستمی به شماره ملی ۰۰۷۳۷۱۲۴۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید ابراهیم مهدویان به شماره ملی ۰۰۵۷۹۷۹۷۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدتقی رستمی به شماره ملی ۰۰۷۳۷۱۲۴۲۶ به سمت مدیرعامل ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای تعهدآور و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۵۳۱۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584960
آگهی تصمیمات شرکت مقدم تجهیزسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۸۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۸۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ به سمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۳۴۴۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593791
آگهی تصمیمات شرکت البرز بنا ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۲۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۹۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ به سمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۹۵۸۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 596073
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری نصر آفرینان نور سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۰۵۷۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۷۵۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آرتین روش پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۲/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای موسی غفوری به شماره ملی۰۹۳۸۶۷۶۴۲۳ و آقای حمید غفوری به شماره ملی۰۹۲۰۲۲۵۶۹۱ و آقای ماشااله حقیقی به شماره ملی۰۹۴۰۵۵۱۷۵۶ تا تاریخ۱۲/۱۱/۹۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای موسی غفوری به شماره ملی۰۹۳۸۶۷۶۴۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید غفوری به شماره ملی۰۹۲۰۲۲۵۶۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ماشااله حقیقی به شماره ملی۰۹۴۰۵۵۱۷۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ماشااله حقیقی به شماره ملی۰۹۴۰۵۵۱۷۵۶ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. در تاریخ۳۰/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۶۷۸۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 605518
آگهی تصمیمات شرکت سنجشسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۴۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۳۳۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ به سمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به کدملی۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۰۲۴۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618057
آگهی تغییرات شرکت پویندگان تجارت الیتسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۴۷۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۵۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۱۴۷۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661960
آگهی تصمیمات شرکت اتصال استیل هماسهامی خاص به شماره ثبت۲۴۸۰۸۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۶۸۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ به سمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۰۱۱۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668617
آگهی تصمیمات شرکت پرشیا فارمدسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۶۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۷۹ به سمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۹۱۶۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683733
آگهی تغییرات شرکت طاهر نیروی پارسیانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۳۴۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۱۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۷۲۴۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687597
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاوره‌ای جمع اندیشسهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ بسمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به کدملی۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۸۵۲۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893576
آگهی تصمیمات شرکت پیشرو صنعت روانگرد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۰۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به ش م ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ بسمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به ک م ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۵۴۸۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910060
آگهی تصمیمات شرکت بابک سفر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۸۲۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ به سمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۸۷۲۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972461
آگهی تصمیمات شرکت چرم گستر ونداد سهامی خاص شماره ثبت۱۷۲۹۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۵۳۶۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش به سمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به ک م ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کاظم نورمحمدی به ک م ۰۰۵۷۴۰۶۸۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شاهین فاطمی به ک م ۰۰۵۵۲۵۴۳۰۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منوچهر مدنی به ک م ۰۰۵۷۱۵۲۷۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۸۵۷۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972483
آگهی تصمیمات شرکت نمونه اطلس کار سهامی خاص شماره ثبت۱۱۴۴۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۸۰۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سالی و مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به ک م ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ به سمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به ک م ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۶۷۶۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976128
آگهی تصمیمات شرکت پارس ایتوک سهامی خاص شماره ثبت۸۶۲۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۷۳۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ به سمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۱ محل شرکت به تهران خ شهید بهشتی پ ۲۶ ط۲ واحد ۵ کدپستی ۱۵۶۹۸۳۴۵۱۸ منتقل گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۲۸۹۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011153
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساباط نقش جهان سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حسابرسی مستقل اندیشان پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد شیروانی جوزدانی به شماره ملی ۱۲۸۵۹۸۲۶۳۶ و آقای وحید خیالی به شماره ملی ۰۰۷۶۶۰۱۱۷۱ و آقای مسعود شیروانی جوزدانی به شماره ملی ۱۲۸۵۸۶۹۴۹۴ تا تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد شیروانی جوزدانی به شماره ملی ۱۲۸۵۹۸۲۶۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید خیالی به شماره ملی ۰۰۷۶۶۰۱۱۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود شیروانی جوزدانی به شماره ملی ۱۲۸۵۸۶۹۴۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود شیروانی جوزدانی به شماره ملی ۱۲۸۵۸۶۹۴۹۴به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۳۱۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011388
آگهی تصمیمات شرکت آرین توشه فهام سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵۶۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۸۴۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به ش. م ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ بسمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به ک م ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۶۲۶۳۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015709
آگهی تصمیمات شرکت تجارت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به ش م ۱۰۳۲۰۴۰۰۸۳۷۹ بسمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به ک م ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۵۶۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033475
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و گسترش عمید سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۰۴۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به سمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به ش ملی۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۵۲۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033553
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فولاد ساب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۲۸۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به ک م ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به سمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به ک م ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناهید ابطحی به ک. م ۰۰۹۰۰۱۰۶۲۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا چنگیزی به ک. م ۲۰۳۰۰۸۶۳۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ندا چنگیزی به ک. م ۰۹۴۱۶۷۰۸۹۹ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۴۷۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034802
آگهی تغییرات شرکت مهر آسیم آریانا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۷۴۸۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه مستقل اندیشان پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۴۶۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053588
آگهی تصمیمات شرکت پاک گستر پیشگام سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵۰۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۰۸۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ بسمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۵۱۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1057195
آگهی تصمیمات شرکت پاتن جامه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۰۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۶۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ بسمت بازرس اصلی و پرویز شایسته به کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۷۰۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063895
آگهی تصمیمات شرکت بهسام افزار تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۶۸۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ بسمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به ش ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۴۹۸۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078248
آگهی تغییرات شرکت ثمین ایمن ساز آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۹۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۶۰۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092908
آگهی تغییرات شرکت ماندگار تجارت فرتاک سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی درویشوند به شماره ملی ۲۶۵۹۰۱۲۳۷۷ و آقای حمزه شهیدی به شماره ملی ۴۸۹۸۳۴۹۰۹۹ و آقای هوشنگ دامیار به شماره ملی ۳۲۵۴۳۲۶۰۵۹ و خانم ناهید غفوری به شماره ملی ۴۲۸۴۲۰۱۸۰۸ و آقای رحمن نادری به شماره ملی ۰۰۴۹۳۸۷۳۸۳ تا تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هادی درویشوند به شماره ملی ۲۶۵۹۰۱۲۳۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمزه شهیدی به شماره ملی ۴۸۹۸۳۴۹۰۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ دامیار به شماره ملی ۳۲۵۴۳۲۶۰۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم ناهید غفوری به شماره ملی ۴۲۸۴۲۰۱۸۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رحمن نادری به شماره ملی ۰۰۴۹۳۸۷۳۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رسول طهماسبی به شماره ملی ۰۰۴۶۳۴۹۰۱۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۶۴۷۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094847
آگهی تصمیمات شرکت مبرد صنعت تهران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۴۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۲۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به ش م ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ بسمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به ک م ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۵۱۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1102063
آگهی تصمیمات شرکت رایان مهر دانش سنج سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۲۲۸۱
به موجب صورتجلسات هیئت مدیره مورخ۵/۱/۹۲ و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۸/۱/۹۲ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۰/۱/۹۲ که در تاریخ۲۲/۳/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید. موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ و آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به۰۰۰/۱ سهم بانام۰۰۰/۰۰۰/۵ ریالی تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل دفاتر از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۱/۴/۹۲ تکمیل امضا گردید. پ۱۶۶۷۶۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1107000
آگهی تصمیمات شرکت زیرا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۴۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۷۶۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ بسمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به ش ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۱۱۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111602
آگهی تصمیمات شرکت گروه فنی و مهندسی فرایندهای صنعت تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۸۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱/۹۲ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به ش. م ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ بسمت بازرس اصلی و پرویز شایسته به ش. م۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۳۲۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149070
آگهی تغییرات شرکت صبا ماشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ بسمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی کد ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند محمد نونهال کد ملی ۰۰۳۷۹۴۲۷۱۹ و نادره نونهال کد ملی ۰۰۴۱۱۳۸۶۳۵ و علی نونهال کد ملی ۰۰۴۱۵۵۹۲۸۲ برای مدت ۲ سال دیگر به سمت اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۱۰۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153075
آگهی تصمیمات شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۱۸۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید الف اشخاص زیر بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان هادی درویشوند به شماره ملی ۲۶۵۹۰۱۲۳۷۷، هوشنگ دامیار به شماره ملی ۳۲۵۴۳۲۶۰۵۹ و تورج رمضانی به شماره ملی ۳۳۲۹۵۹۵۹۶۵ ب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس به شماره ثبت ۳۱۰۸۹ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ و آقای پرویز شایسته شجاعی با کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب شدند. ج صورتهای مالی شرکت (ترازنامه و حساب سود و زیان) برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. د روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ه طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۲ هادی درویشوند به سمت رئیس هیئت مدیره، هوشنگ دامیار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تورج رمضانی بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۶۹۲۵۱۵ ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184376
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیک سازان سهامی خاص به شماره ثبت۷۰۵۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۶۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به نمایندگی پرویز شایسته به شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به عنوان بازرس اصلی و محمدتقی رستمی به شماره ملی ۰۰۷۳۷۱۲۴۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۰۷۴۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249075
آگهی تغییرات شرکت گسترش شبکه نورا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۲۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ بسمت بازرس اصلی و آقای پرویز شایسته شجاعی ک. م ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۷۰۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250437
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور نهاد آب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۳۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به نمایندگی آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ و آقای محمدتقی رستمی به شماره ملی ۰۰۷۳۷۱۲۴۲۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا رضائی نیا به شماره ملی ۱۸۶۰۹۵۲۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش دادگر به شماره ملی ۱۸۱۶۹۰۹۴۲۴ به سمت مدیرعامل نائب رئیس هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۶۱۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256499
آگهی تغییرات شرکت رایا تدبیر کویر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۲۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به نمایندگی پرویز شایسته شجاعی به کد ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به عنوان بازرس اصلی و محمدتقی رستمی به شماره ملی ۰۰۷۳۷۱۲۴۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۴۱۰۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351357
آگهی تغییرات شرکت طاهر پدیده پارسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۴۱۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل: آقای هادی درویشوند به شماره ملی ۲۶۵۹۰۱۲۳۷۷ خانم فاطمه درویشوند به شماره ملی ۰۰۶۳۰۰۱۷۰۵ و آقای حسن خلوصی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۲۰۸۵۵ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۷۷۳۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351516
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس به شماره ثبت ۳۱۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز شایسته شجاعی به کد ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکای موسسه خارج گردیده درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لذا لیست اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکای موسسه پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. آقایان محمدتقی رستمی ک م ۰۰۷۳۷۱۲۴۲۶، ناصر شکاری وانقی ک م ۶۰۳۸۶۸۸۹۳۵ و ناصر سلیمانی ک م ۰۷۹۲۹۳۸۹۳۳ هر یک دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه. عضای هیئت مدیره مرکب از سه نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۱۷۷۷۲۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383878
آگهی تغییرات شرکت پادنا پایا شرق (سهامی خاص) به شماره ۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۲۷۴۸۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ که با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید. مموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شماره ثبت ۳۳۳۰۴ و شماره شناسه ملی ۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰ به نمایندگی آقای پرویز شایسته شجاعی به کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای باقر کری وند به کدملی ۴۱۷۱۳۵۰۱۰۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۱۷۹۳۹۶۱ اداره ثبت بخش مرکزی تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384731
آگهی تغییرات شرکت پزشکیاران امین راه سلامت (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۴۷۷۳۵
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد. ۱ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شماره ثبت ۳۳۳۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵ به نمایندگی آقای پرویز شایسته شجاعی به کد ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای کاوه معظمی گودرزی به کد ملی ۰۳۲۲۰۹۱۱۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۷۹۹۸۱۱ کفیل ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1414222
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پاک نقش آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۱۳۱۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۲ واصل شده است با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ شد. ۱ تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه آذین تراز ارقام بشماره ثبت۳۳۳۰۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰بسمت بازرس اصلی و آقای پرویز شایسته شجاعی به کد ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ خانم طاهره محمدی به کد ملی ۰۳۲۳۰۹۳۵۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد امین محمدی به کد ملی ۰۳۲۳۵۰۹۴۵۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم فاطمه محمدی به کد ملی ۱۳۷۸۳۴۰۶۷۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سعید رحیمیان به کد ملی ۰۳۲۲۱۰۲۶۷۷ (خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره) بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضا چک، سفته، سایر اسناد و اوراق تعهد آور شرکت با امضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر اسناد و اوراق عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۰۸۲۷۶ کفیل ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462353
آگهی تغییرات شرکت تارا نام آسیا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۹۵۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰ و آقای پرویز شایسته‎شجاعی به کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ذیل دفتر ثبت شرکتها در تاریخ تکمیل امضا شد. ش۱۸۲۸۶۷۷ ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523360
آگهی تغییرات شرکت شیلات خلیج فارس نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۲۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب صورت سود و زیان سال مالی ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰ و آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۳۰۴۲۳۸۷۱۷۸۴۷۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9562896
آگهی تغییرات شرکت صنایع پترو گاز نامداران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۸۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۱۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9579006
آگهی تغییرات در شرکت بنادر سهامی خاص به شماره ثبت۸۰۶۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۲۱۸۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۶/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: پرویز شایسته شجاعی به ک م ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به ش م ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ و جهانشاه احمدی به ک م ۶۴۱۹۷۷۶۵۳۸۸ به سمت بازرسان اصلی و علیرضا وثیق به ک م ۰۴۵۲۴۰۸۷۳۳ و فیروزه خدادادی به ک م ۰۰۷۹۳۲۶۷۹۱ به سمت بازرسان علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9720216
آگهی تصمیمات شرکت صنعت اندیش جاوید سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۹۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۷۰۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ بسمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به کد ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9742944
آگهی تغییرات شرکت اسپرلوس آریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۰۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۷۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9869427
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فن آوری پارس سستم سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۱۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۷۶۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی ۱۰۰۳۲۴۰۸۳۷۹ بسمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به ش ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10015714
آگهی تغییرات شرکت مبین پوشش توانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۳۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی اصغر اشرف به شماره ملی ۴۵۶۹۷۲۱۷۲۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10131552
آگهی تصمیمات شرکت ترانه بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۹۱۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی رسمتی به کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10135732
آگهی تغییرات شرکت موج آب پایش سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۶۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. در تاریخ۳۰/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10186452
آگهی تغییرات شرکت مبتکران تجارت آفتاب (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۹۵۰۴۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۲۴۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۸/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10281304
آگهی تصمیمات شرکت تامین اطلاعات رایانه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۸۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۷۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ بسمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به ش ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10313033
آگهی تصمیمات شرکت گسترش خدمات صنعتی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ واصل گردید: پرویز شایسته شجاعی به کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به سمت بازرس اصلی و مصطفی ریحانی به کدملی ۰۰۴۵۷۷۸۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: منصور رحیمی به کدملی ۰۰۴۸۶۹۷۴۱۹ مصطفی اریمی به کدملی ۲۰۹۱۷۴۲۵۳۸ فریدون بیات به کدملی ۴۲۸۴۵۷۴۹۵۷ محمود رحیمی به کدملی ۰۰۵۷۴۲۱۵۹۵ مسعود رحیمی به کدملی ۰۰۶۰۵۹۲۹۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10376805
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تولیدی کروز سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۲۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۸۶۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۵/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ به سمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به کدملی۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حمید کشاورزتوچائی به کدملی۲۵۹۵۴۹۶۵۸۱ و محمد علیپورفطرتی به کدملی۲۵۹۳۶۸۰۸۵۷ و فردانه علمیه به کدملی۰۰۴۷۵۰۹۲۶۸ و سروناز فطرتی به کدملی۰۰۷۹۳۶۲۵۲۴. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۵/۹۰ محمد علیپورفطرتی به سمت رئیس هیئت مدیره و فردانه علمیه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید کشاورزتوچائی به سمت مدیرعامل و نادر عبدالحسینی سخاء (خارج از اعضاء) به کدملی۱۳۷۸۹۸۰۰۰۱ بسمت قائم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضاء قائم مقام مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء قائم مقام مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10408377
آگهی تصمیمات شرکت ناو رود سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۷۰۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ بسمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اصغر غفاری به کدملی ۳۸۷۳۱۸۰۲۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم شیعه بیگی به کدملی ۴۴۳۱۳۷۳۲۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی شیعه بیگی به کدملی ۴۴۳۱۲۹۸۰۵۳ به سمت مدیرعامل و جعفر خضری به کدملی ۲۹۲۹۰۸۵۲۲۳ و بابک شیعه بیگی به کدملی ۰۴۵۲۴۸۸۸۵۰۰ تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10574141
آگهی تغییرات شرکت پارس پلاست کیهان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۰۱۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۶۴۰۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708023
آگهی تصمیمات شرکت رویش سبز تهران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۷۳۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۴۷۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ واصل گردید: هیات مدیره مرکب از ۵ نفر خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ بسمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس کریمی به کدملی ۶۵۸۹۹۲۱۹۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و داود کریمی به کدملی ۶۵۸۹۹۰۸۱۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل مسلمی به کد ملی ۰۰۶۶۵۴۳۶۵۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و پرویز مزیدآبادی به کدملی ۰۵۳۱۵۴۷۴۷۷ و محمدحسن حسینخانی به کدملی ۰۰۵۵۷۰۹۲۲۲ بسمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10899822
آگهی تصمیمات شرکت ساراب سازان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۴۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۶۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ به نمایندگی محمدتقی رستمی به کد ملی ۰۰۷۳۷۱۲۴۲۶ بسمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به کد ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10923020
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی سیرجان گستر سهامی خاص ثبت ۵۱۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۷۲۳۷
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۹۰ و ۲۵/۴/۹۰ شرکت فوق الذکر: ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال ۱۳۸۹ تصویب شد ۲ موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای پرویز شایسته شجاعی ش ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۰ انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیارد ریال بمبلغ بیست و هشت میلیارد ریال از طریق اساسنامه شرکت بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۲۸۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریالی با نام عادی می‌باشد و تماما تامین و پرداخت گردیده و شرکت آورده غیر نقدی و سهام بینام و ممتاز ندارد مسئول ثبت شرکت‌های ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10925509
آگهی تصمیمات شرکت خانه طلائی نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۰۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ به نمایندگی محمدتقی رستمی به کدملی ۰۰۷۳۷۱۱۴۲۶ به سمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11010479
آگهی تصمیمات شرکت همراه پرستو سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۱۳۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۱۵۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به کد ملی۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ بسمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به کد ملی۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: زهرا رامهران به کد ملی۰۰۶۹۳۸۹۵۵۱ فریده امینی به کد ملی۰۰۳۴۸۸۲۷۱۵ پروین عبدالرحیم به کد ملی۰۰۳۰۱۳۳۱۴۹ احمد رامهران به کد ملی۰۰۳۵۵۱۷۹۱۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۹۰ زهرا رامهران به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم رامهران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد رامهران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و چکها با امضاء مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11028667
آگهی تصمیمات شرکت بهسازان پولادین پاکدشت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۲۱۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۴/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ به نمایندگی پرویز شایسته شجاعی به کدملی۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی رستمی به کدملی۰۰۷۳۷۱۲۴۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11038462
آگهی تغییرات شرکت پارس ایمن تجهیز میهن سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۸۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. در تاریخ۳۰/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11145502
آگهی تصمیمات شرکت ساروج بن پی به سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۶۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۹۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۸/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ بسمت بازرس اصلی و پرویز شایسته شجاعی به کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842646
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی مبتکر ره آورد سپید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۹۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ به تصویب رسید موسسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی شجاعی ک م ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۳۱۹۸۸۰۸۴۹۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556216
آگهی تغییرات آذین تراز ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۳۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۱۳۴۹/۹۵ مورخ ۱۲/۴/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: باقر کری وند به شماره ملی ۴۱۷۱۳۵۰۱۰۷ به سمت رئیس هیأت مدیره پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره همت کریمی کوکنده به شماره ملی ۲۱۶۲۳۶۱۷۳۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره پ۹۶۰۵۲۳۳۴۹۸۴۵۳۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13621517
آگهی تغییرات شرکت تولید خوراک آبزیان فر اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آذین تراز ارقام به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰ به نمایندگی آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ ۱۴۳۱۷۱۳۵۱۳ به سمت بازرس اصلی و خانم هاله داودی شماره ملی ۱۰۶۲۶۵۸۱۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۳۰۷۱۷۲۵۹۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13895671
آگهی تغییرات شرکت قادر گستران آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۹۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲. موسسه آذین تراز ارقام به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰ با نمایندگی آقای پرویز شایسته شجاعی کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسلم رضائی کدملی ۴۳۱۰۱۵۲۱۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۲۰۶۶۱۱۸۹۱۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13914632
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صادراتی دوک نخ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۳۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آذین تراز ارقام به شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰به نمایندگی پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰به سمت بازرس اصلی ومرثا رضی به شماره ملی ۰۰۱۰۰۸۸۶۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. مریم حسن پور سیدآبادی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۵۱۷۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهدی بلورچیان به شماره ملی ۰۰۷۴۸۶۰۷۴۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ناصر بلورچیان به شماره ملی۰۰۴۷۱۲۷۲۰۱به سمت رئیس هیئت مدیره محمد حسین بلورچیان به شماره ملی ۰۰۸۱۰۷۸۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره الهه بلورچیان به شماره ملی ۰۰۱۴۴۴۷۹۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره ریحانه بلورچیان به شماره ملی ۰۰۱۴۴۴۷۹۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۱۳۵۷۵۶۰۱۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300481
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساباط نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۶۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شماره ثبت ۳۳۳۰۴ و شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰ به نمایندگی آقای پرویز شایسته شجاعی به شماره کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بعنوان بازرس اصلی و خانم پریسا صدق باکدملی۳۸۷۳۵۳۸۶۷۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۸۱۴۸۴۷۱۵۴۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364816
آگهی تغییرات شرکت تابش تابلو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۹۸۹۹
آگهی تغییرات شرکت تابش تابلو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۹۸۹۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه شرکت در پایان سال ۱۳۹۶ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۶ به تصویب مجمع عمومی رسید. . - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شماره ثبت ۳۳۳۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰ به نمایندگی آقای پرویز شایسته شجاعی با کد ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس و همچنین آقای مهدی محمدی با کد ملی ۰۳۸۱۸۰۳۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک