غلامرضا خلیل ارجمندی

آقای غلامرضا خلیل ارجمندی

کد ملی 6599393977
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651851
آگهی تصمیمات شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۷۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۴۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه اعتباری توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹ به نمایندگی حیدر مستخدمین حسینی به کدملی ۵۳۰۹۸۰۳۲۵۴ شرکت بیمه توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴ به نمایندگی غلامرضا خلیل ارجمندی به کدملی ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ پژمان خلیل زاده به کدملی ۴۷۲۳۰۲۸۵۰۱ پدرام خلیل زاده به کدملی ۰۶۸۵۴۸۹۷۴ محمدرضا سلطانخواه بیدختی به کدملی ۰۹۱۹۵۲۴۵۸۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۱ پژمان خلیل زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سلطانخواه بیدختی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید سیما به کدملی ۰۶۵۱۷۰۱۴۹۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۶۵۳۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 754953
آگهی تاسیس شرکت مدیریت دانش اقتصاد روزسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۸۲۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ مشارکت، ایجاد، توسعه و تکمیل انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، معدن، کشاورزی و واحدهای خدماتی و انجام هرگونه اموری که به نحوی از انحناء با فعالیت های فوق در ارتباط با شد خصوصا راه اندازی و تجهیز بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط با مشارکت کارآفرینان و سایر سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی ۲ـ ارایه و انجام خدمات مشاوره ای مدیریت برای اشخاص حقیقی و حقوقی در انواع بنگاههای اقتصادی در کلیه بخش های تولیدی و غیرتولیدی در داخل و خارج از کشور ۳ـ مشارکت در انواع پروژه ها اعم از تولیدی، خدماتی، ساختمانی و مدیریتی در داخل و خارج از کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی ۴ـ مشارکت در سهام شرکتها و بنگاهای اقتصادی از طریق خرید یا تعهد سهام برای شرکت. ۵ـ انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، فنی و مدیریتی و نظارت فنی و پیگیری اجرای طرح های عمرانی و صنعتی در داخل و خار از کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی. ۶ـ اخذ و اعطای نمایندگی در کلیه زمینه های موضوع فعالیت در داخل و خارج از کشور با یا بدون ایجاد شعبه. ۷ـ انجام کلیه معاملات بازرگانی و فعالیت های پیمانکاری و حق العمل کاری و قبول نمایندگی از موسسات داخلی و خارجی، صادرات و واردات کالاهای مجاز به طور کلی ۸ـ انجام کلیه امور مجاز بازرگانی و مبادرت به کلیه عملیات های مجازی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق موضوع شرکت لازم و مفید باشد. ۹ـ مشارکت در سایر شرکتها از طریق خرید سهام شرکتهای جدید یا قدیم در داخل یا خارج از کشور برای شرکت و مشارکت در طرح های تولیدی اعم از جدید یا قدیم. ۱۰ـ شرکت در نمایشگاهها، مزایده ها، مناقصه ها در داخل و خارج از کشور ۱۱ـ ایجاد شرکت و موسسات خدمات مدیریت و مشاوره مدیریت ۱۲ـ انجام معاملات و عقد انواع قراردادهای مجاز قانونی در داخل و خارج از کشور با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۱۳ـ اخذ و استفاده از تسهیلات مالی بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه در داخل و خارج از کشور ۱۴ـ خرید و فروش تکنولوژی دانش های فنی و مدیریتی در داخل و خارج از کشور ۱۵ـ طراحی، ساخت، احداث و تجهیز انواع مراکز خدماتی، اقامتی، تفریحی، آموزشگاهی، نمایشگاهی و فروشگاهی در داخل و خارج از کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران چهارراه فرمانیه ـ نبش خیابان بوستان ـ ساختمان آسمان ـ طبقه ۱۴ ـ واحد D ـ کدپستی ۱۹۵۷۶۱۷۴۱۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۰۵۰/۲۰۹۴ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ نزد بانک کارآفرین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای علیرضا هادیان همدانی به شماره ملی ۳۸۷۴۵۷۶۶۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای موسی عبدالعلی زاده صالح به شماره ملی ۱۳۷۶۴۰۲۹۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای موسی عبدالعلی زاده صالح به شماره ملی ۱۳۷۶۴۰۲۹۵۵به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل (موسی عبدالعلی زاده) و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای سردار بارگاهی به شماره ملی ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۰۳۶۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929313
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۱ خلیل خلیل زاده به ک م ۰۰۴۲۰۸۶۶۵ به نمایندگی از شرکت اعتباری توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، قدرت اله اسدی به ک م ۱۵۳۲۶۸۹۹۷ بنمایندگی شرکت شادان شهر باختر ش م ۱۰۱۰۳۳۰۴۹۳۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و پدرام خلیل زاده به ک م ۰۰۶۸۵۴۸۹۷۴ بنمایندگی شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۰۴۴۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید داود سیدمهدی به ک م ۰۰۴۳۱۹۱۲۲۳ بنمایندگی از شرکت زرین ساختمان خاور به ش م ۱۰۱۰۲۴۰۰۴۵۱ غلامرضا خلیل ارجمندی به ک م ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمان برج آوران به ش م ۱۰۱۰۱۹۱۵۷۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند حق امضا شرکت بشرح ذیل میباشد امضاء ثابت شرکت خلیل خلیل زاده و قدرت اله اسدی. امضا دوم شرکت پدرام خلیل زاده و غلامرضا خلیل ارجمندی و سید داود سیدمهدی. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، با یک امضا ثابت خلیل خلیل زاده و امضا دوم سید داود سیدمهدی یا غلامرضا خلیل ارجمندی یا امضا ثابت قدرت اله اسدی و امضا دوم پدرام خلیل زاده همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۶۶۰۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356225
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک شهر (سهامی عام) شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ بنمایندگی آقای حسین محمدپورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت مسکن و ساختمان جهان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۴۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۷۸۱ بنمایندگی آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت صرافی شهر (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۷۱۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۶۰ بنمایندگی آقای مرتضی خامی به شماره ملی ۴۱۳۰۴۶۶۲۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری شهر (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۵۳۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۸۲۲ بنمایندگی آقای ناصر آخوندی به شماره ملی ۵۷۵۹۱۶۰۰۴۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص) شماره ملی ۲۳۵۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۶۱۷۳ بنمایندگی آقای غلامرضا حاجی زاده به شماره ملی ۱۹۵۰۳۶۵۹۷۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۷۷۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418056
آگهی تاسیس
موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی کانون بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی ایرانیان در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۳۳۵۹۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۶۹۶ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: ایجاد هماهنگی، وحدت رویه در عملیات بانکی و همکاری بین اعضای کانون و تلاش در جهت بهبود کیفیت، ارائه خدمات و استقرار روش های نوین بانکداری منطبق با بانکداری اسلامی و ضوابط بانک مرکزی، هماهنگی بین اعضاء در امور آموزشی، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز اعضاء همکاری با بانک مرکزی و سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط برای گسترش خدمات بانکداری و مطالعات در زمینه پولی و بانکی و سایر زمینه های مرتبط فعالیت کانون و ارائه نظرات مشورتی حقوقی در خصوص تهیه و لوایح طرح های مربوط به قوانین پولی و بانکی به کلیه مراجع ذیربط و پیوستن به انجمن ها و موسسات مشابه، حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء در کلیه مراجع قضائی و سایر مراجع قانونی راساً یا به نمایندگی از اعضاء یا از طریق انتخاب وکیل و پشتیبانی از آنان در مراجع و سازمانهای ذیربط و پیگیری حل مشکلات عمومی و مشکلات اعضای کانون در کلیه مراجع و دفاع از منافع مشترک آنها در مراجع و سازمانهای دولتی و ملتی و مراجع قضائی و حل اختلاف بطور مستقل یا با تقبل نمایندگی آنها در برابر سایر مراجع اعم از قضائی و اداری و انتظامی و نهادهای عمومی غیر دولتی، حکمیت و داوری بین اعضاء و نصب داور در خصوص رسیدگی به اختلافات یا دعاوی بین اعضاء و یا دعاوی اعضاء با سایر اشخاص در صورت توافق اصحاب دعوی با رعایت قوانین و مقررات ذیربط، سایر معاملات، اقدامات و فعالیت هایی که در جهت نیل به اهداف و فعالیت های قانونی کانون مورد نیاز است. مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران، بلوار میر داماد مابین خیابان نفت و خیابان شمس پلاک ۲۰۷ طبقه فوقانی کدپستی ۱۹۱۹۶۱۴۵۵۳ سرمایه موسسه: ندارد اولین مدیران موسسه: شرکت بانک کارآفرین بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶ به نمایندگی مسعود عزمی شبستری بشماره ملی ۱۷۲۹۳۵۱۷۱۹ بسمت عضو هیئت عامل ساکن تهران خیابان ظفر بین بلوار آفریقا و خیابان ولیعصر پلاک ۳۱۵ شرکت بانک اقتصاد نوین بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ به نمایندگی افشین کریمی بشماره ملی ۱۲۸۳۵۹۲۶۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره ساکن تهران بلوار اسفندیار بین ولیعصر و آفریقا پلاک ۲۴ موسسه اعتباری توسعه بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹ به نمایندگی غلامرضا خلیل ارجمندی بشماره ملی ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره ساکن تهران آفریقا خیابان شهید صانعی پلاک ۳۲ شرکت بانک پاسارگاد بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ به نمایندگی مصطفی بهشتی روی بشماره ملی ۰۰۴۹۲۹۷۴۷۳ بسمت عضو هیئت عامل ساکن تهران، خیابان میر داماد پلاک ۴۳۰ شرکت بانک انصار بشماره ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰ به نمایندگی محمد مراد بیگی بشماره ملی ۳۳۰۹۷۴۳۱۲۸ بسمت عضو هیئت عامل ساکن تهران خ پاسداران نبش نارنجستان دهم پلاک ۵۳۹ سید محمود مرتضوی بسمت دبیر کل بشماره ملی ۴۴۳۱۳۵۰۹۰۱ ساکن تهران بلوار میر داماد مابین خیابان نفت و خیابان شمس پلاک ۲۰۷ طبقه فوقانی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و عادی و اداری با امضا دبیر کل و یکی از اعضای هیئت عامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات دبیر کل: طبق اساسنامه بموجب نامه شماره ۳۲۸۵۶۵/۹۲ مورخ ۹/۱۱/۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره مطالعات و مقررات بانکی آگهی گردید. پ۱۸۰۸۲۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772697
آگهی تغییرات موسسه هنرمندان پیشکسوت به شماره ثبت ۳۰۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت امناء مورخ ۱۸/۱۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود عزیزی سلدوز به شماره ملی ۰۰۳۹۵۵۵۹۴۱ و سید عباس عظیمی به شماره ملی ۴۱۷۲۰۲۷۲۱۰ و حسن ریاحی به شماره ملی۰۰۳۹۵۶۲۴۲۵، غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷، حسن مهرجردی به شماره ملی ۰۹۴۰۵۷۶۸۵۶ به عنوان اعضاء هیئت امناء تعیین گردیدند. پ۹۳۱۰۲۱۶۰۹۳۰۴۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410627
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه جنوب شرق تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۷۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا خلیل ارجمندی ک. م ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ به نمایندگی از شرکت بانک شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای صالح نقی پورویجویه ک. م ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به نمایندگی از شرکت نوسازان شهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۴۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن نیکخواه ک. م۱۵۵۱۹۰۷۲۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد ابراهیم توانپور ک. م ۰۶۵۱۶۸۶۱۵۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۷۶۶۸۸۱۰۷۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9754321
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۸۹ علی اخوان فرد به کد ملی ۲۰۹۱۹۹۵۵۹۳ به نمایندگی از بانک سپه به جای سید نصرت اله طاهری بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. درنتیجه غلامرضا خلیل ارجمندی به کد ملی ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اخوان فرد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رشیدی به کد ملی ۰۰۳۷۱۸۵۰۲۰ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10817936
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شماره ثبت۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید وارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: غلامرضا خلیل ارجمندی به کد ملی۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ بجای شهامرز وحیدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038295
آگهی تغییرات صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۱۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ میرسعید نیکزاد لاریجانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۱۳۱۸ ابوالقاسم ایرجی به شماره ملی ۶۲۶۹۵۶۳۳۸۰ سید محمد مجتبی حسینی به شماره ملی ۲۲۹۷۶۵۳۲۳۹ روح الله خدارحمی به شماره ملی ۳۹۶۱۱۴۶۷۹۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره صندوق و بنیاد فرهنگی و هنری رودکی به شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۴۵۵۶۲ و بنیاد سینمایی فارابی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۴۹۸۹ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. پ۹۵۰۷۰۵۱۰۵۵۵۷۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308416
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد هنر آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۳۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم ایرجی کجوری به شماره ملی ۶۲۶۹۵۶۳۳۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان نویسندگان و روزنامه نگاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۱۳۲۰ سیدمحمد مجتبی حسینی به شماره ملی ۲۲۹۷۶۵۳۲۳۹ بسمت عضو هیات مدیره آقای سیدمحسن مصطفوی به شماره ملی ۱۲۶۲۹۲۴۳۲۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره و سهامداران) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته وبروات قراردادها و عقوداسلامی و هرگونه اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به تهران الهیه خیابان بیدار برج جم طبقه ۲ واحد ۱۱ و کدپستی ۱۹۶۴۹۱۶۶۳۳ تغییر یافت. پ۹۵۱۱۲۵۳۳۵۲۴۲۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13542531
آگهی تغییرات شرکت آتیه اندیشان سپهر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین واعظ قمصری به شماره ملی ۰۰۴۱۰۸۵۱۸۳ به سمت رییس هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف بانک سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ به سمت نائب رییس هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف شرکت توسعه امید آتیه اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۷۶۰۱ مصطفی امید قائمی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷ یوسف علی شریفی به شماره ملی ۶۳۳۹۳۵۹۷۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴ هادی برخوردار به شماره ملی ۴۷۲۶۳۲۵۸۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره قاسم سرخوش به شماره ملی ۲۹۱۹۵۳۷۸۷۳ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا با امضای رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مفاد بندهای ۱، ۴، ۷، ۹ و ۱۳ از ماده ۳۹ اساسنامه به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و تنفیذ گردید. پ۹۶۰۵۱۱۵۰۳۳۳۳۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647524
آگهی تغییرات اتحادیه موسسات پژوهشی غیر دولتی علوم موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۳۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۱۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۱۴۱۹۶/۱۸/۳ مورخ ۳۰/۰۵/۹۶ وزارت علوم تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و عملکرد سال ۱۳۹۵ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار به عنوان روزنامه موسسه انتخاب گردید. موسسه مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۰۹۱۷ با نمایندگی احمد آکوچکیان به شماره کد ملی ۱۲۸۶۵۴۳۲۸۲ (عضو علی البدل هیئت مدیره) جایگزین موسسه پژوهشکده هنر معماری و شهرسازی نظر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۵۰۵۶ با نمایندگی سید امیر منصوری به شماره کد ملی ۰۰۴۶۴۰۱۳۱۸ (عضو اصلی هیئت مدیره) و موسسه پژوهشی معماری شبستان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۹۰ با نمایندگی بابک داریوش به کد ملی ۰۰۶۸۱۴۳۰۵۲ (عضو علی البدل هیئت مدیره) جایگزین موسسه پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۱۹۱۳با نمایندگی محمود صفارزاده به شماره کد ملی۳۴۱۹۰۳۴۱۰۸ (عضو اصلی هیئت مدیره) گردیدند. موسسه مرکز پژوهشی زمین شناسی و محیط زیست زمین کاو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۹۷۶۵با نمایندگی ناصر عبادتی با اخذ به کد ملی ۰۰۴۹۰۴۱۲۳۱ به عنوان عضو علی البدل اول هیئت مدیره و موسسه شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۶۵۱ با نمایندگی سعید تقوایی گنجه علی به کد ملی۰۰۵۶۸۳۱۱۱۰ بعنوان عضو علی البدل دوم هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ناصر پرتوی به شماره ملی۲۵۹۳۶۶۶۲۹۳ به عنوان بازرس اصلی و غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسنادی که برای اتحادیه ایجاد تعهد مالی نماید از جمله و بدون قید انحصار، چک‌ها بروات و سفته و حوالجات باید به امضای دبیرکل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره بعلاوه مهر اتحادیه برسد. پ۹۶۰۷۱۷۷۷۳۹۶۶۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738891
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه امید زائر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۴۵۰۸/۵۰۰/۹۶ مورخه ۳۰/۷/۱۳۹۶ سازمان حج و زیارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا خلیل ارجمندی با کدملی ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ به نمایندگی از طرف موسسه فرهنگی عمره سعادت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۷۹۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد زاهدی دادوکلائی به شماره ملی ۰۰۴۳۴۳۶۱۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات زیارتی میثاق نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۹۱۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین اسماعیلی به شماره ملی ۰۵۶۹۷۳۸۱۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات زیارتی طلیعه فلق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۹۲۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره محمد جواد دانشیار به شماره ملی ۱۲۶۲۲۸۱۸۰۶ به نمایندگی از طرف شرکت مرکزی دفاتر خدمات زیارتی سراسر ایران (شمسا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۳۶۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی شهسواری به شماره ملی ۵۳۸۹۴۷۵۴۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان حج و زیارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۶۹۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره محمدحسین ترابی زاده به شماره ملی ۱۸۱۸۰۲۲۷۸۸ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بانکی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۱۱۸۸۳۷۶۵۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13937882
آگهی تغییرات انجمن حسابداری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۷۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۳۳۱۱۷/۳ مورخ ۲۱/۶/۹۶ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر پرتوی به شماره ملی ۲۵۹۳۶۶۶۲۹۳ آقای ایرج نوروش به شماره ملی ۰۰۴۰۹۱۸۱۸۱ آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ آقای حسن همتی به شماره ملی ۴۵۶۹۰۸۲۸۵۸ آقای سید علی حسینی به شماره ملی ۵۲۳۹۷۶۱۹۵۷ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره خانم گیتی اعظم شاهوردی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۴۱۴۱۷ خانم آزیتا جهانشاد به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۱۰۹۸ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ تصویب شد روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های انجمن انتخاب شد. پ۹۶۱۲۲۱۳۰۸۱۲۶۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975264
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۲۱۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶، آقای عباس نوربخش با کدملی ۲۲۹۵۳۲۹۷۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)، آقای غلامرضا خلیل ارجمندی با کدملی ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ طی حکم شماره ۲۱۰۰۱۱۸۳۹/۹۶ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)، آقای ابراهیم غلام زاده با کدملی ۵۱۵۹۳۳۰۵۷۷ طی حکم شماره ۲۱۰۰۱۱۸۳۸/۹۶ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۱۲۲۸۰۶۴۶۴۲۴۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976997
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری اقتصاد خلاق پویا درتاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۴۴۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۲۰۷۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تولید محتوا در کلیه قالب ها(خبر، گزارش، گفتگو، مقاله، عکس، ترجمه، چند رسانه ای)انتشار رسانه های عمومی، تخصصی، اختصاصی و یا نشریات داخلی، اعم از مکتوب و الکترونیک برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت رسانه ای اخذ نمایندگی از موسسات و رسانه های خارجی برگزاری جلسات نقد و بررسی رسانه ها شماره مجوز ۲۴۹۱۱۷ / ۹۶ تاریخ مجوز ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ مرجع صادرکننده: معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-کشاورز-خیابان ش قدرت الله قموشی رامندی(سوم)-کوچه شهرام-پلاک ۱-طبقه سوم-واحد ۶- کدپستی ۱۴۱۵۷۷۵۱۶۵ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم سیده هانیه هاشمی مرزونی به شماره ملی ۲۰۶۰۳۷۶۱۵۷ دارنده ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ دارنده ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم سیده هانیه هاشمی مرزونی به شماره ملی ۲۰۶۰۳۷۶۱۵۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۳ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای غلامرضا خلیل ارجمندی مدیر مسؤول(مدیرعامل) و ممهور به مهر مؤسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۹۷۰۱۲۲۶۶۶۲۱۵۷۲۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323468
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۱۵۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۷ و با توجه به خروج آقای ابراهیم غلام زاده از عضویت هیئت مدیره تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱) آقای سیدرضا سراج با کدملی ۰۰۵۴۱۰۴۳۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای عباس نوربخش با کدملی ۲۲۹۵۳۲۹۷۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)، آقای غلامرضا خلیل ارجمندی با کدملی ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)، آقای محمود افتاده با کدملی ۱۲۸۳۵۹۷۱۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ش۹۷۰۸۲۹۳۰۵۸۵۲۳۵۹ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14372380
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۲۲۶۱/۱۲۲مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا خلیل ارجمندی به کد ملی۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ نماینده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به سمت رئیس هیات مدیره و جواد عشقی نژاد به کد ملی۱۲۸۴۸۴۷۰۲۰ نماینده شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان به شناسه ملی۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و سید نیما فاضلی تبار به کد ملی۰۰۶۹۸۴۶۸۷۱ شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و فرهاد ذاکری به کد ملی ۰۶۵۱۸۲۹۶۹۰ نماینده شرکت پتروشیمی ممسنی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸ به سمت عضو هیات مدیره و نوید قدوسی به کد ملی۰۰۶۵۹۴۷۹۱۶ نماینده شرکت توسعه فن آوری مدبران خلیج فارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۸ به سمت عضو هیات مدیره و کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۴، ۵، ۸، ۱۶ ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۲، ۲۱، ۲۰ و ۲۳ از ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیر عامل تفویض گردید. د - معاملات سهام و سایر اوراق بهادار طبق آئین نامه معاملات می‌باشد. شرح بندهایی از اساسنامه، تفویضی از اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل براساس صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۷ ۱ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۴ - اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. ۵ - پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ۸ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۱۶ - تنظیم صورت‌های مالی میان دورهای و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات. ۱۷ - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ۱۸ - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. ۱۹ - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. ۲۰ - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. ۲۱ - استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چار چوب قوانین، اساسنامه، مقررات وآیین نامه‌های داخلی شرکت. ۲۲ - همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. ۲۳ - تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت وموسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت وبرای انجام وظایف وتحقق اهداف شرکت (خرید وفروش سهام و اوراق بهادار با هدف اجرای ماده ۳ اساسنامه ورعایت آیین نامه‌های داخلی شرکت به استثناء تحصیل دارایی وتاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت وموسسات دیگر)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک