زهرا مصطفلو

خانم زهرا مصطفلو

کد ملی 0065486498
31
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1190456
آگهی تغییرات شرکت پایدار سازه مشاهیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی حیدری پویا به شماره ملی ۰۰۷۵۲۳۰۶۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره خانم زهرا مصطفلو کدملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد واحدی گشنیانی کدملی ۵۷۷۹۶۴۶۰۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی حیدری پویا کدملی ۰۰۷۵۲۳۰۶۸۲ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری و قراردادهای اسلامی با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۱۲۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264291
آگهی تغییرات شرکت ماهر عمران آراز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم سیما لطفی کدملی ۰۳۲۲۷۰۱۰۰۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، خانم زهرا مصطفلو کدملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید جعفر حسینی کدملی ۶۲۴۹۶۸۸۶۵۱ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۳۸۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397079
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص آسا دژ پارینا در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۴۵۱۱۱۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۴۷۱۰ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه ها با موضوع ساختمانی اعم از ساختمان های تحقیقاتی و تربیتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه ها و مسکونی و تجاری، اداری، صنعتی، کارخانه ها، بهسازی، نوسازی و سازماندهی و توانمند سازی بافت های ویژه و میادین و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزار آلات و صنایع سنگین و تاسیسات سر چاهی و شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستم های سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و کلیه کارهای کشاورزی و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوش های دریایی و اکتشاف معدن و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راه ها و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار سیستم های برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق، گاز، آب، فاضلاب و جمع آوری زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاه های پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستم های هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی و زیر سازی و رو سازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراه ها و راه های ریلی و سیستم های انتقال هوایی پایه دار و راه های زیر زمینی و عملیات آسفالتی و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و ابنیه های عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیر زمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیر زمینی و راه های روستایی و شهری و اصلی و فرعی و آزاد راه ها و پل ها و تونل ها انجام موضوعات فوق، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهر ری، بلوار قدس، شهرک عقیق، قطعه ۵۳، کدپستی ۱۸۵۶۷۷۴۶۸۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۶۷/۱۲۵ مورخ ۵/۱۱/۹۲ نزد بانک سرمایه شعبه آزادی ـ والعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ابراهیم معنوی بسمت رئیس هیئت مدیره، نرگس بقایی بابا نظر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، فاطمه ابراهیمی گلچوان بسمت عضو هیئت مدیره، فاطمه ابراهیمی گلچوان بسمت مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای نرگس بقایی بابا نظر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا مصطفلو بشماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ بعنوان بازرس اصلی ماریه غلامی بشماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۸۸۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397105
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص آژند دژ نیوساد
شرکت سهامی خاص آژند دژ نیوساد در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۴۵۱۳۳۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۰۶۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه ها با موضوع ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی تربیتی بهداشتی درمانی آزمایشگاه ها مسکونی و تجاری و اداری صنعتی کارخانه ها بهسازی نوسازی سازماندهی توانمند سازی بافت های ویژه میادین شبکه های آبرسانی بندهای انحرافی شبکه های آبیاری زهکشی اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار تاسیسات مربوطه مخازن آب تلمبه خانه ها تصفیه خانه های آب و تاسیسات تجهیزات صنایع غذایی صنایع فلزی کارخانجات ابزار آلات صنایع سنگین تاسیسات سرچاهی شبکه های برق و پست های توزیع تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ فضای سبز ایجاد مجتمع های زراعی دامی گلخانه ای کلیه کارهای کشاورزی تسطیح و بهسازی اراضی کاوش های دریایی اکتشاف معدن و ابنیه فنی نگهداری ماشین آلات راهسازی بهسازی راهها تاسیسات مکانیکی و الکتریکی الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی آبرسانی فاضلاب و برق تلفن و هوای فشرده بخار سیستمهای برفگیر خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز آب و فاضلاب جمع آوری زباله و آسانسور پله برقی ماسه پاشی حفاظت کاتدی ایستگاه های پمپاژ آب کوچک و بزرگ سلف سرویس شبکه های آب شهری جمع آوری انتقال فاضلاب شهری و صنعتی پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی زیر سازی و رو سازی راه آهن و ایستگاه راه آهن جاده های دسترسی و بزرگراه ها راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوایی پایه دار و راههای زیرزمینی عملیات آسفالتی و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک ابنیه های عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی فلزی جمع آوری و رفع آبهای سطحی زیرزمینی و رودخانه تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی نیروگاه آب و تونل آب آبرسانی سطحی و زیرزمینی راههای روستایی شهری و اصلی فرعی آزاد راهها پلها و تونلها انجام موضوعات فوق در صورت نیاز پس از اخذ مراجع ذیصلاح خرید و فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران شهر ری میدان نماز خیابان شهید پاک طینت کوچه شهید واحدی پلاک ۱۹ طبقه سوم کدپستی ۱۸۴۷۷۵۸۸۸۷. سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۲۵۴۶۸ مورخ ۵/۱۱/۹۲ نزد بانک سرمایه شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. سمیه معنوی گلچوان بسمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی ۲. عدلیه معنوی گلچوان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی ۳. نرگس بقایی بابا نظر بسمت مدیرعامل ۴. نرگس بقایی بابا نظر بسمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: زهرا مصطفلو بشماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ بعنوان بازرس اصلی ماریه غلامی بشماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ بعنوان بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار. پ۱۷۹۸۸۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570653
آگهی تغییرات شرکت آسا سازان دژ نیارش سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۲۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۷۴۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن جان علی پور به شماره ملی: ۴۳۲۳۱۰۱۹۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید صابری به شماره ملی: ۱۲۶۲۰۹۶۱۸۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا خانم زهرا مصطفلو به کدملی۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ (احدی از سهامداران) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۵۲۲۵۵۶۴۱۳۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581885
آگهی تغییرات شرکت افرنگ خشت پارینا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۴۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فرزانه قرایلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم ملیحه حمزه به شماره ملی ۰۳۸۴۲۹۴۴۳۱ به سمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره آقای ناصر ابراهیمیان به شماره ملی ۱۴۶۱۵۳۵۲۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۰۱۷۴۴۸۵۸۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9746834
آگهی تغییرات شرکت مبتکر سازه فیدار (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۳۸۳۷۸۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۳۴۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۹/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان تهران واحد کرج به نشانی جدید استان تهران شهرکرج، هشتگرد انتهای خ امیرکبیر پلاک۲۱۶ کدپستی:۳۳۶۱۷۴۵۶۸۴ انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ خانم زهرا مصطفلو به شماره ملی۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۰۰ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. آقای عباسعلی طالقانی به شماره ملی۰۰۴۴۰۶۱۴۴۷ با دریافت مبلغ۰۰۰/۱۰۰ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۸/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9789188
آگهی تغییرات شرکت صبا راه تندیس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۵۵۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۶/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهرا مصطفلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مصطفی یگانه فرد به شماره ملی ۴۴۳۲۵۰۰۶۰۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9796655
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان نیارش با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مرآت تام زاد به شماره ملی ۰۰۶۲۸۳۷۳۴۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم زهرا مصطفلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای سهیل نیازمند به شماره ملی ۰۰۶۴۵۳۵۳۹۸ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10412127
آگهی تغییرات شرکت آب گستران قرن بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۰۸۳۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای منصور ولی پورعرب به شماره ملی ۳۰۷۱۷۸۰۴۵۱ به شماره شناسنامه ۲۸۸۶ تاریخ تولد ۲۵/۶/۶۴ فرزند علی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم زهرا مصطفلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به شماره شناسنامه ۵۳۱۶ تاریخ تولد ۴/۶/۵۸ فرزند محمود با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم بنت الهدی صابرشهرستانی به شماره ملی ۰۰۵۸۹۳۸۶۸۰ به شماره شناسنامه ۲۸۶۶۰ تاریخ تولد ۹/۷/۵۶ فرزند مهدی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجید رستمی کیا به شماره ملی ۰۴۵۲۶۵۷۰۳۲ به شماره شناسنامه ۴۱ تاریخ تولد ۱۱/۱/۵۹ فرزند یداله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال منقسم به چهار هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد چهار هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منصور ولی پورعرب به شماره ملی ۳۰۷۱۷۸۰۴۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجید رستمی کیا به شماره ملی ۰۴۵۲۶۵۷۰۳۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم بنت الهدی صابرشهرستانی به شماره ملی ۰۰۵۸۹۳۸۶۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره، خانم بنت الهدی صابرشهرستانی به شماره ملی ۰۰۵۸۹۳۸۶۸۰ بسمت مدیرعامل. ۴ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۲ خانم زهرا مصطفلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیینن شد. در تاریخ ۹/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10441154
آگهی تاسیس شرکت بدیع گستر خاک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۱/۱۰/۹۱ تحت شماره۴۳۳۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۰۶۳۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت و ترمیم و بازسازی ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده‌روها و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی، تونل‌ها، پل‌ها، راههای زیرزمینی و راهسازی و عملیات آسفالتی و بندها و سدها، و ساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی و تونل‌های آب، مخازن آب و شبکه آب، شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، سازه‌های دریایی و ساحلی و عملیات ساختمانی (سیویل) و خطوط انتقال (خطوط آب، نفت و گاز) تاسیسات مکانیکی، هیدرومکانیکی، تاسیسات سیستمهای سردکننده و گرم‌کننده ابنیه و تهیه و نصب تاسیسات و تجهیزات خطوط انتقال برق، آب، گاز و فاضلاب نصب و راه‌اندازی انواع آسانسور و بالابر و پله‌برقی امور خدماتی، تولید و انتقال نیرو، اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق و تاسیسات برقی، پستهای توزیع و الکترونیک و نظایر آنها. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران هفت‌حوض خیابان رضوان غربی میدان شصت و دو پلاک۱ واحد ۱۱ ـ کدپستی۱۶۴۸۸۷۷۱۱۸. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۹۷۰۵۲۰ مورخ۴/۱۰/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه جلال آل‌احمد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم لیلا رخشانپور به شماره ملی۰۰۶۶۸۵۰۴۵۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم پانته‌آ لاترانی به شماره ملی۰۰۶۴۷۵۸۲۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم پانته‌آ لاترانی به شماره ملی۰۰۶۴۷۵۸۲۴۹ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای فرهاد جباری‌بر به شماره ملی۰۰۸۱۲۵۴۶۴۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم زهرا مصطفلو به شماره ملی۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705859
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرتوک خشت در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۸۸۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۱۲۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب، نیرو، ارتباطات. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. شرکت در مناقصات، اخذ و اعطای نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور برای شرکت. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خ آزادی، خ جمالزاده جنوبی، نبش دیلمان، پلاک ۱۰۰ طبقه۲ واحد۳ کدپستی ۱۳۱۳۸۴۵۷۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۴۵ مورخ ۲۷/۸/۹۴ نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان پرچم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: صابر آروندی رودسر شماره ملی ۰۰۱۲۰۲۸۱۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سمیه معنوی گل چوان شماره ملی ۱۵۵۲۷۷۴۵۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات، قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا مصطفلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به عنوان بازرس اصلی سلمی قرایلو به شماره ملی ۰۵۸۹۸۸۴۸۳۲ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۴۱۲۱۹۵۸۷۱۸۴۶۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778674
آگهی تغییرات شرکت مسیر گستر سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۶۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید محمد هاشمی به شماره ملی:۳۴۵۹۶۷۱۶۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای عباس خان محمدی هزاوه به شماره ملی:۰۵۳۴۵۳۷۶۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای محمد کریمی پور به شماره ملی:۴۳۲۳۹۷۹۶۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. خانم زهرا مصطفلو به شماره ملی:۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ بسمت بازرس اصلی و آقای هاشم شادان فر به شماره ملی:۳۴۵۰۰۶۲۹۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۲۱۴۸۴۰۱۹۱۳۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125207
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیوا دژ روشنا در تاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۳۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۶۰۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (در صورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران جمالزاده جنوبی نبش دیلمان پلاک ۱۰۰ واحد ۳ کدپستی ۱۳۱۳۸۴۵۷۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۶ مورخ ۲۶/۷/۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان پرچم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: کبری معنوی گل چوان کد ملی ۱۵۴۰۵۳۳۴۵۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. طاوس معنوی گل چوان کد ملی ۱۵۵۱۴۹۴۲۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (خانم کبری معنوی گل چوان) منفرداً به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا مصطفلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به عنوان بازرس اصلی. فریبا حنیفی به شماره ملی ۵۰۷۰۱۴۶۰۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۰۸۲۳۳۸۵۶۷۷۸۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125214
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پی ژیوار در تاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۳۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۶۰۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (در صورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران جمالزاده جنوبی نبش دیلمان پلاک ۱۰۰ واحد ۳ کدپستی ۱۳۱۳۸۴۵۷۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۱ مورخ ۲۶/۷/۹۵ نزد بانک ملی شعبه خیابان پرچم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فاطمه ابراهیمی گلچوان به شماره ملی۱۵۴۰۳۵۴۰۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سمیه معنوی گل چوان به شماره ملی۱۵۵۲۷۷۴۵۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک بروات سفته قراردادها و عقود اسلامی و نیز اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره (خانم فاطمه ابراهیمی گلجوان) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا مصطفلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به عنوان بازرس اصلی و اصغر یعقوبی به شماره ملی ۱۵۴۰۳۵۳۰۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۸۲۳۲۸۰۸۷۰۶۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125247
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسا دژ مهدیس در تاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۳۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۶۰۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (در صورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران - جمالزاده جنوبی نبش دیلمان پلاک ۱۰۰ واحد ۳ کد پستی ۱۳۱۳۸۴۵۷۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۹ مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان پرچم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فریبا حنیفی به شماره ملی ۵۰۷۰۱۴۶۰۱۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و طاوس معنوی گل چوان به شماره ملی ۱۵۵۱۴۹۴۲۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک بروات سفته قراردادها و عقود اسلامی و نیز اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره (خانم فریبا حنیفی) منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه ابراهیمی گلچوان به شماره ملی ۱۵۴۰۳۵۴۰۳۲ به عنوان بازرس اصلی و زهرا مصطفلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۵۰۸۲۳۵۲۷۱۵۹۶۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125296
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسا دژ دنیز درتاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۳۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۶۱۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (در صورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران جمالزاده جنوبی نبش دیلمان پلاک ۱۰۰ واحد ۳ کدپستی ۱۳۱۳۸۴۵۷۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان پرچم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: اصغر یعقوبی به کد ملی ۱۵۴۰۳۵۳۰۷۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره زهرا مصطفلو به کد ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک برات سفته قراردادها و عقود اسلامی و نیز اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره (خانم زهرا مصطفلو) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیه معنوی گل چوان به شماره ملی ۱۵۵۲۷۷۴۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی. خانم فاطمه ابراهیمی گلچوان به شماره ملی ۱۵۴۰۳۵۴۰۳۲ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۸۲۳۳۴۵۷۸۶۳۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148792
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهار دژ صدرا در تاریخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۸۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۳۹۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (در صورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران جمالزاده جنوبی نبش دیلمان پلاک ۱۰۰ واحد ۳ کدپستی ۱۳۱۳۸۴۵۷۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۲ مورخ ۲۶/۷/۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان پرچم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فریبا حنیفی به به کد ملی ۵۰۷۰۱۴۶۰۱۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و کبری معنوی گل چوان به کد ملی ۱۵۴۰۵۳۳۴۵۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک برات سفته قراردادها و عقود اسلامی و نیز اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره (خانم فریبا حنیفی) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا مصطفلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به عنوان بازرس اصلی و اصغر یعقوبی به شماره ملی ۱۵۴۰۳۵۳۰۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۹۰۳۴۲۰۳۲۲۳۵۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148804
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان دژ روشنا در تاریخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۸۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۳۹۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (در صورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران جمالزاده جنوبی نبش دیلمان پلاک ۱۰۰ واحد ۳ کدپستی ۱۳۱۳۸۴۵۷۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۷ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان پرچم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سمیه معنوی گل چوان به کد ملی ۱۵۵۲۷۷۴۵۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - فاطمه ابراهیمی گلچوان به کد ملی ۱۵۴۰۳۵۴۰۳۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک برات سفته قراردادها و عقود اسلامی و نیز اوراق عادی و اداری با امضای نائب رئیس هیات مدیره (خانم فاطمه ابراهیمی گلچوان) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا مصطفلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به عنوان بازرس اصلی و اصغر یعقوبی به شماره ملی ۱۵۴۰۳۵۳۰۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۹۰۳۱۴۰۷۶۴۴۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158217
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صبا دژ کانیار در تاریخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۰۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۳۹۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (در صورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران جمالزاده جنوبی نبش دیلمان پلاک ۱۰۰ واحد ۳ کدپستی ۱۳۱۳۸۴۵۷۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۸ مورخ۲۶/۷/۹۵ نزد بانک ملی شعبه خیابان پرچم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: خانم زهرا مصطفلو به کد ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ فرزند محمود به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و آقای اصغر یعقوبی به کد ملی ۱۵۴۰۳۵۳۰۷۹ فرزند جعفر به سمت نائب رییس هیات مدیره دارندگان امضا مجاز کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک بروات سفته قراردادها و عقود اسلامی و نیز اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره (خانم زهرا مصطفلو) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین: فاطمه ابراهیمی گلچوان به شماره ملی ۱۵۴۰۳۵۴۰۳۲ به عنوان بازرس اصلی. سمیه معنوی گل چوان به شماره ملی ۱۵۵۲۷۷۴۵۰۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت درج آگهی ها انتخاب شد موضوع فعالیت ثبت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۹۰۷۳۶۵۵۵۸۳۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675310
آگهی تغییرات شرکت پولاد جهان جیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۷۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: فریبا احمدی ناصرانی به شماره ملی ۲۵۸۰۰۸۷۸۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره زهرا مصطفلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سلمی قرایلو به شماره ملی ۰۵۸۹۸۸۴۸۳۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء زهرا مصطفلو (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش۹۶۰۸۰۲۵۴۶۳۵۸۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13679696
آگهی تغییرات شرکت گیتی بنای خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۳۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: زهرا مصطفلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و فریبا احمدی ناصرانی به شماره ملی ۲۵۸۰۰۸۷۸۹۳ به سمت رئیس هیات مدیره و سلمی قرایلو به شماره ملی ۰۵۸۹۸۸۴۸۳۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء زهرا مصطفلو (مدیرعامل و عضو هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش۹۶۰۸۰۴۱۰۰۵۶۶۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696625
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهار دژ مهر درتاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۱۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۸۷۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی ، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی ، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی ، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذی ربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ محمودیه ـ خیابان شهید محسن ملکی ـ خیابان مقدس اردبیلی ـ پلاک ۸۲ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۹۸۶۷۸۵۸۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که به موجب گواهی بانکی شماره ۱۹۲/۹۶/۱۲۵۷ مورخ ۹/۸/۹۶ بانک پارسیان شعبه فرخی یزدی مبلغ ۳۵۰ هزارریال پرداخت والباقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای مسعود حسنی بورخیلی به شماره ملی ۰۰۷۷۰۴۱۹۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی نجار کریم آباد به شماره ملی ۰۹۴۵۳۱۱۶۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء خانم زهرا مصطفلوک.م۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ (سهامدار) یا امضاء آقای مسعود حسنی بورخیلی (مدیرعامل) هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حامد فارسی به شماره ملی ۴۳۲۲۲۳۰۳۳۴ به سمت بازرس علی البدل وآقای حسین طالبی به شماره ملی ۴۳۲۳۵۶۱۰۶۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۱۵۵۴۸۳۱۲۸۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715113
آگهی تغییرات شرکت ایپک الماس زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۰۶۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ زهرا مصطفلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ و پیمان عنایت اللهی به شماره ملی ۱۷۵۷۵۳۸۶۶۶ و فریبا احمدی ناصرانی ماسوله به شماره ملی ۲۵۸۰۰۸۷۸۹۳ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ زهرا درمانلو به شماره ملی ۰۵۸۹۹۴۴۹۶۷ به سمت بازرس اصلی و سلمی قرایلو به شماره ملی ۰۵۸۹۸۸۴۸۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۸۲۴۷۳۵۲۹۱۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13717872
آگهی تغییرات شرکت دیبا راه دیماس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۶۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت بشرح زیر: آقای مسعود حسنی بورخیلی به شماره ملی ۰۰۷۷۰۴۱۹۱۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای پیمان عنایت اللهی به شماره ملی ۱۷۵۷۵۳۸۶۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. خانم زهرا مصطفلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مصطفلو به شماره ملی ۰۰۱۱۱۹۹۶۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۰۸۲۷۸۹۴۷۱۷۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13747305
آگهی تغییرات شرکت اطلس نگین اطمینان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۵۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ زهرا مصطفلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ و فریبا احمدی ناصرانی به شماره ملی ۲۵۸۰۰۸۷۸۹۳ و سلمی قرایلو به شماره ملی ۰۵۸۹۸۸۴۸۳۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ پیمان عنایت اللهی به شماره ملی ۱۷۵۷۵۳۸۶۶۶ به سمت بازرس اصلی و سمیه معنوی گل چوان به شماره ملی ۱۵۵۲۷۷۴۵۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۹۱۶۵۳۰۵۲۰۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13755908
آگهی تغییرات شرکت ایمن عمران آرمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۸۴۰۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: پیمان عنایت اللهی به شماره ملی ۱۷۵۷۵۳۸۶۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره زهرا مصطفلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سمیه معنوی گل چوان به شماره ملی ۱۵۵۲۷۷۴۵۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء زهرا مصطفلو (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۹۲۱۹۴۰۶۶۰۴۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796136
آگهی تغییرات شرکت بتن آژند کوهستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۵۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: زهرا درمانلو به شماره ملی ۰۵۸۹۹۴۴۹۶۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره زهرا مصطفلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره و حسین طالبی به شماره ملی ۴۳۲۳۵۶۱۰۶۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء زهرا مصطفلو (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۱۰۱۲۱۳۱۶۳۶۹۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861621
آگهی تغییرات شرکت کیارش اطمینان پادنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۵۴۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: رضا فروتن پور به شماره ملی ۲۴۴۰۱۰۹۴۴۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و زهرا مصطفلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره و زهرا درمانلو به شماره ملی ۰۵۸۹۹۴۴۹۶۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء زهرا مصطفلو (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۱۱۱۷۳۴۴۷۲۱۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861961
آگهی تغییرات شرکت اطلس برج زیتون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: هانیه میرزائی به شماره ملی ۰۰۶۰۸۷۵۵۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره حامد فارسی به شماره ملی ۴۳۲۲۲۳۰۳۳۴ به سمت رئیس هیات مدیره و زهرا مصطفلو به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء زهرا مصطفلو (نایب رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۱۱۱۷۳۸۴۲۶۴۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14315926
آگهی تغییرات شرکت سهند پی شایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۹۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: مهدی شهرستانی کیا به شماره ملی ۰۰۶۵۴۸۶۴۹۸ و مجید علوی به شماره ملی ۴۳۲۲۲۳۰۳۳۴ و پیمان عنایت اللهی به شماره ملی ۱۷۵۷۵۳۸۶۶۶ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش۹۷۰۸۲۶۵۲۵۹۱۰۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک