روح اله قدیانی

آقای روح اله قدیانی

کد ملی 0065405854
50
شرکت‌ها
50
آگهی‌ها

شرکت های روح اله قدیانی

حسابرسی تدبیر محاسبان توانا
حسابرسی تدبیر محاسبان توانا
1
ساختمانی بتن دو کوهه
ساختمانی بتن دو کوهه
1
سبزآوران نیک
سبزآوران نیک
1
شایان پرچین سبز
شایان پرچین سبز
1
آرمان سرنا
آرمان سرنا
1
پانیذکاو تهران
پانیذکاو تهران
1
مشاوران آزمای نفت ایرانیان
مشاوران آزمای نفت ایرانیان
1
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
1
صبا البرز ایرانیان
صبا البرز ایرانیان
1
سنان شیمی
سنان شیمی
1
ساختمانی بنا ساز ایستا
ساختمانی بنا ساز ایستا
1
بازرگانی کیهان شیمی مهر
بازرگانی کیهان شیمی مهر
1
آرام پلاستیک دماوند
آرام پلاستیک دماوند
1
اپرا ثمین
اپرا ثمین
1
گشایش اندیشه آرمانی
گشایش اندیشه آرمانی
1
فولاد گران نامی کیمیا
فولاد گران نامی کیمیا
1
1
1
1
پخش کارامد پارسا
پخش کارامد پارسا
1
صنایع بسته بندی کارنشان پلاستیک
صنایع بسته بندی کارنشان پلاستیک
1
تولیدی و صنعتی پلی سازان
تولیدی و صنعتی پلی سازان
1
تولیدی صنعتی کاسپین لوله ایرانیان
تولیدی صنعتی کاسپین لوله ایرانیان
1
پویندگان راه سعادت
پویندگان راه سعادت
1
آرین تجارت مانا
آرین تجارت مانا
1
تولیدی کشت وصنعت جوانه سفید
تولیدی کشت وصنعت جوانه سفید
1
صنایع لاستیک سازی شهاب تایر آسیا
صنایع لاستیک سازی شهاب تایر آسیا
1
تولیدی بازرگانی سهند نما آرا هنر
تولیدی بازرگانی سهند نما آرا هنر
1
کشت و صنعت ماریان
کشت و صنعت ماریان
1
فرآورده های گوشتی پاکدام پارس
فرآورده های گوشتی پاکدام پارس
1
تولیدی بازرگانی پخش دوکا
تولیدی بازرگانی پخش دوکا
1
صنعت موتورشکوهیه
صنعت موتورشکوهیه
1
پرند تجارت پرشیا
پرند تجارت پرشیا
1
ایران قطعه
ایران قطعه
1
تیوا تجارت آرامیس
تیوا تجارت آرامیس
1
گروه صنایع غذایی پاکبان
گروه صنایع غذایی پاکبان
1
پدیده تجارت فیدار
پدیده تجارت فیدار
1
بید پلاستیک
بید پلاستیک
1
آریا فولاد پارسیان ایرانیان
آریا فولاد پارسیان ایرانیان
1
کران کاو
کران کاو
1
صنعت خودرو آتی ری
صنعت خودرو آتی ری
1
تولیدی بازرگانی فلز سبک پویا کاردان ایرانیان
تولیدی بازرگانی فلز سبک پویا کاردان ایرانیان
1
فرآورده های گوشتی و کنسرو میکائیلیان
فرآورده های گوشتی و کنسرو میکائیلیان
1
خوش طعم جنگلی
خوش طعم جنگلی
1
پخش کالا آوران پاکبان
پخش کالا آوران پاکبان
1
گسترش فن آوری اطلاعات پاکبان
گسترش فن آوری اطلاعات پاکبان
1
سپاهان نیمروز کار
سپاهان نیمروز کار
1
ساختمانی و تأسیساتی اسپیلت
ساختمانی و تأسیساتی اسپیلت
1
ترش افروز پاک
ترش افروز پاک
1
آرمان تجارت پدیده مهام
آرمان تجارت پدیده مهام
1
پخش فرآورده های لبنی پاکبان
پخش فرآورده های لبنی پاکبان
1
رهپویان مسیر سروش
رهپویان مسیر سروش
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1344083
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری
حسابرسی تدبیر محاسبان توانا در تاریخ ۹/۱۱/۹۲ بشماره ثبت ۳۳۲۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی، بازرسی قانونی، مشاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم مالی، خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی، نظارت بر امور تصفیه، ارزیابی سهام و سهم الشرکه، داوری مالی، خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود. سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تأیید می شود. ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی موسسه: تهران ـ ستارخان ـ باقرخان ـ نبش فرزین جنوبی ـ پلاک ۷ ـ واحد ۴ کدپستی: ۱۴۴۱۶۴۳۱۵۶ ـ سرمایه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. روح الله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ دارنده ۰۰۰/۳۴۰ ریال بیژن گیاه چائی به شماره ملی ۰۰۴۹۹۲۴۲۲۲ دارنده ۰۰۰/۳۳۰ ریال محمد نصرالهی فکجور ۲۶۹۰۵۳۴۰۲۹ به شماره ملی دارنده ۰۰۰/۳۳۰ ریال ـ اولین مدیران موسسه: روح الله قدیانی بسمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ بیژن گیاه چائی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۹۹۲۴۲۲۲ محمد نصراللهی فکجور بسمت نائب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۲۶۹۰۵۳۴۰۲۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردید. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. باستناد نامه شماره ۶۵۶۳۶/۹۲ مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ جامعه حسابداران رسمی آگهی شد. پ۱۷۷۱۹۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381662
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بتون دوکوهه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۶۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ بسمت بازرس اصلی و آقای روح اله قدیانی به شماره ملی: ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای سید رامین حقیقی زاده به شماره ملی: ۳۳۰۸۹۵۴۲۹۱ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای نیما فامیلی به شماره ملی: ۰۰۵۹۰۲۹۴۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره مهدی خان فامیلی به شماره ملی: ۴۵۶۹۰۱۹۶۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۹۰۷۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1395168
آگهی تغییرات شرکت سبزآوران نیک سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۶۷۳۴۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱/۱۲/۹۲ موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا شماره ثبت ۳۳۲۹۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ بسمت بازرس اصلی و آقای روح اله قدیانی بشماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. ش۱۸۰۰۶۳۴ کفیل ثبت رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397206
آگهی تغییرات شرکت شایان پرچین سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای روح اله قدیانی۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۷۹۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397301
آگهی تغییرات شرکت آرمان سرنا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۶۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند آقای علی گیوه چیان به کدملی ۰۳۸۱۵۸۸۷۱۸ به سمت رییس هیات مدیره و خانم مریم نژادستاری به کدملی ۱۲۸۲۳۱۰۶۰۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل حق امضاء ذیل اسناد و مدارک رسمی و تعهدآور با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت می‌باشد موسسه تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای روح الله قدیانی کدملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۹۸۶۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401979
آگهی تغییرات شرکت پانیذ کاو تهران سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۱۲۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۹۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی گیوه چیان به کد ملی ۰۳۸۱۵۸۸۷۱۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مریم نژاد ستاری به کد ملی ۱۲۸۲۳۱۰۶۰۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضا ذیل اسناد و مدارک رسمی و تعهدآور با امضا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه تدبیر محاسبان توانا شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ بسمت بازرس اصلی روح الله قدیانی کد ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۸۰۳۵۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422070
آگهی تغییرات شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۶۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فیروز سهرابی کدملی ۳۳۴۱۱۵۶۵۲۶ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و وحید ابراهیمی کدملی ۰۵۳۳۴۳۹۵۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و رحمن قاسمی دولت سرا کدملی ۱۴۶۰۷۳۹۱۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به سمت بازرس اصلی و روح اله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۱۳۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443423
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی موسسه غیر تجاری شماره ثبت ۷۹۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۹۲۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ و مجوز شماره ۱۷۲۱۱۷/۹۲/۱۵ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منوچهر شاهسواری به کد ملی ۱۹۵۰۷۵۱۱۸۱ عضو هیئت امناء و مهدی مسعود شاهی به کد ملی ۳۳۷۹۷۷۴۳۳۲ عضو هیئت امناء و میر سید احمد محیط طباطبایی به کد ملی ۰۰۴۰۰۴۷۴۳۱ عضو هیئت امناء و حجت اله ایوبی به کد ملی ۶۲۷۹۸۶۲۳۰۵ بسمت رئیس هیئت امناء و حسین ترابی به کد ملی ۰۷۹۲۸۰۴۱۹۸ را بعنوان نایب رئیس هیئت امناء برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند. سید محمد مهدی طباطبایی نژاد به کد ملی ۱۱۸۹۸۴۳۹۷۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مرتضی رزاق کریمی بعنوان عضو هیئت عامل و قائم مقام مدیر عامل برای مدت چهار سال و جمشید مدرس سعیدی به کد ملی ۲۷۲۰۱۴۹۲۶۸ بعنوان عضو هیئت عامل و خزانه دار بمدت سه سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا بشناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ بسمت بازرس قانونی اصلی و روح اله قدیانی بشماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک، سفته، برات با امضاء مدیر عامل و خزانه دار به همراه مهر مرکز معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۱۷۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454542
آگهی تغییرات شرکت صبا البرز ایرانیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۸۸۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۲۹۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا شماره ثبت ۳۳۲۹۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای روح اله قدیانی بشماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۲۵۴۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454620
آگهی تغییرات شرکت سنان شیمی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷۸۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۹۹۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ بعنوان بازرس اصلی و روح اله قدیانی بشماره کد ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۸۲۵۴۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454701
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بنا ساز ایستا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۳۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۸۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای روح اله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۵۶۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456451
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کیهان شیمی مهر سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۴۱۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۵۲۶۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ بسمت بازرس اصلی و روح اله قدیانی بشماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۵۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464630
آگهی تغییرات شرکت آرام پلاستیک دماوند شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۹۹۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۴۲۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ بسمت بازرس اصلی و آقای روح اله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۲۸۵۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476105
آگهی تغییرات شرکت اپرا ثمین سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۳۸۰۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۹۶۵۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای روح الله قدیانی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۳۵۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531294
آگهی تغییرات شرکت گشایش اندیشه آرمانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۰۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرمحاسبان توانا به شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به سمت بازرس اصلی و روح اله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۲۵۱۶۴۳۹۶۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531300
آگهی تغییرات شرکت فولاد گران نامی کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۱۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود وزیان سال مالی۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرمحاسبان توانا به شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای روح اله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۲۵۷۴۶۹۲۵۵۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577904
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۴/۱۳۹۳ در شرکت پخش فرآورده‌های لبنی پاکبان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۴۴۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۷۶۰۰ که در تاریخ ۱۹/۵/۹۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان و سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا شماره ثبت ۳۳۲۹۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مالی و مالیاتی و آقای روح الله قدیانی بشماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۸۶۰۸۹۹ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602153
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پخش کارامد پارسا در تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۲۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۱۷۳۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: پخش و توزیع فرآورده های غذائی و آشامیدنی مجاز و خوراکی مجاز و بهداشتی مجاز محصولات داخل کشور و ماشین آلات با کمپرسورهای مربوطه انجام امور بازرگانی خریدو فروش به صورت مستقیم و غیر مستقیم احداث انبار و سردخانه در نقاط توزیع در سراسر کشور و انعقاد قراردادها ی داخلی و خارجی در زمینه سایر امور بازرگانی که به نوعی به موضوع فوق مرتبط باشد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان البرز کرج کمالشهر ـ خیابان شهید بهشتی ـ بعد از مسجد ساختمان پاسارگاد طبقه چهارم کد پستی ۳۱۹۹۹۳۵۴۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی که تعداد ۳۳۰۰ سهم بانام و ۶۷۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۲۷/۹۳,۱۴۳ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳نزد بانک اقتصاد نوین شعبه ستارخان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای وحیدرضا طاهری با کد ملی ۳۹۳۲۶۷۹۰۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و خانم میترا مشیراوبهی با کد ملی ۰۰۴۹۳۰۷۰۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و آقای علی ربانی رانکوهی با کد ملی ۰۰۷۰۸۱۷۳۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نازیلا مشیراوبهی با کد ملی ۰۰۳۹۳۵۸۵۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ عضو اصلی و آقای محمدمهدی ربانی رانکوهی با کد ملی ۶۳۰۹۷۰۰۹۳۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای نازیلا مشیراوبهی (مدیرعامل) و یک نفر از اعضاء هئیت مدیره همراه بامهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هئیت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء علی ربانی رانکوهی (رئیس هئیت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شماره ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای روح اله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۶۱۱۷۱۶۱۵۳۵۸۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621802
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی کارنشان پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ بسمت بازرس اصلی و روح الله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به شرح زیر انتخاب گردیدند. زمان میرزا بابائی زردآبی با کد ملی ۲۷۰۹۲۷۷۱۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره علی ربانی رانکوهی با کد ملی ۰۰۷۰۸۱۷۳۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره جعفر ابراهیمیان راد با کد ملی ۰۰۳۶۵۹۰۳۳۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بها دار چکها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدات آور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۲۶۵۱۱۹۳۸۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635455
آگهی تغییرات شرکت پلی سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شماره ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ بسمت بازرس اصلی وآقای روح اله قدیانی بشماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۷۰۶۱۶۳۹۲۷۶۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635458
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاسپین لوله ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیرمحاسبان توانا به شماره ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ بسمت بازرس اصلی وآقای روح اله قدیانی بشماره ملی۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۷۰۶۲۱۱۲۱۶۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705805
آگهی تغییرات شرکت پویندگان راه سعادت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۷۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا یعقوب زاده طاری با کد ملی۰۰۴۳۰۰۵۰۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد یعقوب زاده طاری با کد ملی۰۰۳۲۹۱۰۸۰۰ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقایان غلامرضا یعقوب زاده طاری با کد ملی۰۰۴۲۸۶۴۰۱ و محسن شایان آرانی با کد ملی ۰۰۳۳۰۲۵۸۷۸و علیرضا یعقوب زاده طاری با کد ملی۰۰۴۳۰۴۴۵۴۹ برای مدت۲ سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء آقای عبدالرضا یعقوب زاده طاری و آقای محمد یعقوب زاده طاری متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هر کدام منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مؤسسه تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای روح الله قدیانی به کد ملی۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۰۱۱۶۱۴۵۰۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724021
آگهی تغییرات شرکت آرین تجارت مانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۴۱۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی دارستانی فراهانی به کد ملی۰۴۵۱۹۷۴۳۱۱ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا دارستانی فراهانی به کد ملی ۰۶۸۴۹۲۷۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین جلیلوند به کد ملی ۰۰۷۸۰۰۱۵۷۹به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای روح اله قدیانی به شماره ملی: ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۱۶۸۳۹۲۸۹۵۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735565
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کشت و صنعت جوانه سفید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۲۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ و آقای روح الله قدیانی به کد ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی ربانی رانکوهی با کد ملی۰۰۷۰۸۱۷۳۲۴ بعنوان رئیس هئیت مدیره، آقای محمد مهدی ربانی رانکوهی با کد ملی۶۳۰۹۷۰۰۹۳۶ بعنوان نایب رئیس هئیت مدیره، آقای وحید رضا طاهری با کد ملی ۳۹۳۲۶۷۹۰۳۲ بعنوان عضو هئیت مدیره و آقای مسعود مویدی با کد ملی ۰۰۶۴۲۵۴۲۴۰ بعنوان مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره). کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۲۵۶۸۴۲۷۵۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648924
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیک سازی شهاب تایر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۷۶۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسیدمؤسسه خدمات حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای روح اله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۴۱۱۱۹۲۵۲۷۵۰۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665023
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی سهند نما آرا هنر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۵۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای روح اله قدیانی به شماره ملی: ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۱۲۸۳۴۶۸۹۰۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12676806
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت ماریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۲۵۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای روح اله قدیانی با کد ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۲۰۵۹۵۰۶۴۴۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681683
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های گوشتی پاکدام پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۴۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید - آقای قاسم پاینده آزاد به شماره ملی۰۰۳۹۹۸۵۱۲۱وخانم بهنوش پوستچی به شماره ملی۰۰۴۶۴۱۴۶۸۱وخانم نگین پاینده آزادبه شماره ملی ۰۰۶۳۱۹۸۶۷۳ وخانم نازنین پاینده آزاد به شماره ملی ۰۰۷۹۰۵۶۹۱۱به عنوان اعضای هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شماره ثبت۳۳۲۹۷و شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱به عنوان حسابرس وبازرس اصلی و آقای روح اله قدیانی به شماره ملی۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۳مورد تصویب قرار گرفت ش۹۴۱۲۰۹۲۷۵۴۰۶۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710877
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی پخش دوکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۸۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیرمحاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱به عنوان بازرس اصلی وآقای روح اله قدیانی به شماره ملی۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. آقای رامین میرعمادی فرزندمحمدبه شماره ملی ۰۰۵۶۶۱۳۹۶۲بسمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره آقای محمدرضاگرجی زاده فرزندحسینعلی به شماره ملی۲۱۴۰۱۶۴۲۴۵به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی مهدویان فرزندرمضانعلی به شماره ملی۲۱۴۳۱۵۸۰۱۷به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. امضاکلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآورشرکت باامضامدیرعامل به تنهایی به همراه مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضارئیس هیئت مدیره ونایب رئیس هیات مدیره به همراه مهرشرکت معتبرمی باشد. پ۹۴۱۲۲۴۴۷۴۲۵۰۵۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718920
آگهی تغییرات شرکت صنعت موتورشکوهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۹۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا بشماره ثبت ۳۳۲۹۷ به شماره ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ تهران به عنوان بازرس اصلی و آقای روح اله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ - صورتهای مالی سال ۹۳ به تصویب رسید. ش۹۴۱۲۲۷۸۱۹۳۸۳۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769868
آگهی تغییرات شرکت پرند تجارت پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای روح الله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: خانم پاترا زرقام به شماره ملی ۱۸۱۰۵۶۶۵۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، خانم پروین الدین وند بختیاری به شماره ملی ۱۸۱۸۷۰۰۳۹۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، خانم مریم علی اصفهانی پور به شماره ملی ۱۷۵۴۵۲۶۳۷۳ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات - قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۰۲۰۸۴۱۰۱۸۲۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948408
آگهی تغییرات شرکت ایران قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید مهدی میر اسکندری به شماره ملی ۰۶۰۲۱۹۹۴۹۲ و کاوه میر اسکندری به شماره ملی ۰۴۵۲۸۸۳۱۹۹ و خانم الهه میر اسکندری به شماره ملی ۰۰۴۱۰۸۴۸۱۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای روح الله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۱۴۳۳۰۹۹۳۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995438
آگهی تغییرات شرکت تیوا تجارت آرامیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی جلالی به کدملی ۰۰۴۹۷۶۸۹۱۳ به سمت عضو هئیت مدیره ناصر شاد آرام به کدملی ۰۰۴۷۱۴۵۹۴۳ به سمت عضوهئیت مدیره جواد امیری به کدملی ۰۰۳۹۹۶۸۴۸۰ به سمت عضوهئیت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به سمت بازرس اصلی و روح الله قدیانی به کدملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. حق امضاء مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای ۲ نفر از ۳ نفر اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۶۰۹۸۸۳۳۰۱۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003310
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۵ و مجوز اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران به شماره ۱۹۴۴۷/۱۱ مورخ ۳/۶/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای روح اله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای محمدمهدی ربانی رانکوهی با کد ملی شماره ۶۳۰۹۷۰۰۹۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی ربانی رانکوهی با کد ملی ۰۰۷۰۸۱۷۳۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و میترا مشیر اوبهی با کد ملی شماره ۰۰۴۹۳۰۷۰۲۹ عضو هیئت مدیره ونازیلا مشیراوبهی با کد ملی شماه ۰۰۳۹۳۵۸۵۷۷عضو هیئت مدیره وماندنا ربانی رانکوهی با کد ملی شماره ۰۴۵۱۶۹۸۶۵۷ عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادارو چک‌ها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهداور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۶۱۴۲۱۴۹۹۸۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003735
آگهی تغییرات شرکت پدیده تجارت فیدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی جلالی به کدملی ۰۰۴۹۷۶۸۹۱۳ آقای رسول خالدی به کدملی ۰۰۵۶۴۴۲۰۲۵ آقای جواد امیری به کدملی ۰۰۳۹۹۶۸۴۸۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ و شماره ثبت ۳۳۲۹۷ به سمت بازرس اصلی و آقای روح الله قدیانی به کدملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای ۲ نفر از ۳ نفر اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۶۱۴۱۵۴۴۰۵۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112462
آگهی تغییرات شرکت بید پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۹۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمود قلیچ خانی به شماره ملی۰۰۴۳۱۶۴۹۸۶ به سمت رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل و خانم نازی پیرزاد سنوکش به شماره ملی۰۰۶۱۱۳۱۳۶۶۱به سمت نایب رئیس هئیت مدیره و خانم معصومه علیزاده به شماره ملی ۰۰۴۰۱۷۲۳۹۲ به سمت عضو هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - آقای روح اله قدیانی به شماره ملی۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ظهره وند بشماره ملی ۰۰۶۸۱۰۳۵۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی شرکت تعیین گردید - امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای محمود قلیچ خانی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ش۹۵۰۸۱۶۱۳۸۸۳۷۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259858
آگهی تغییرات شرکت آریا فولاد پارسیان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۲۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر محاس بان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ و آقای روح اله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۱۰۲۷۴۶۱۹۰۳۶۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323575
آگهی تغییرات شرکت کران کاو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۹۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرش رضی زاده کد ملی ۱۷۵۳۵۶۸۴۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ساسان آریائی کد ملی ۱۷۵۳۵۸۱۸۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای هومن سادات کد ملی ۱۷۵۳۵۷۴۸۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای روح الله قدیانی به کد ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۱۲۰۴۱۹۷۸۱۱۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347585
آگهی تغییرات شرکت صنعت خودرو آتی ری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای روح الله قدیانی به کدملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۵۱۲۲۱۶۰۲۱۴۱۸۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402376
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی فلز سبک پویا کاردان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۰۸۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به نمایندگی آقای روح اله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای ایرج صالحی به شماره ملی ۲۱۶۱۶۴۲۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند ش۹۶۰۲۰۶۲۲۷۵۲۹۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581507
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های گوشتی و کنسرو میکائیلیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف غوکاسیان به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۰۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آمال لیه باغداساریان به شماره ملی ۲۰۹۱۶۹۷۰۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و گئورگ غوکاسیان به شماره ملی ۰۰۷۰۶۹۰۸۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهاءدار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک دو امضاء از سه امضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مؤسسه تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به عنوان بازرس اصلی و روح اله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۰۶۸۶۰۵۰۵۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585873
آگهی تغییرات شرکت خوش طعم جنگلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ بسمت بازرس اصلی و آقای روح الله قدیانی بشماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۰۸۵۰۳۱۳۵۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613232
آگهی تغییرات شرکت پخش کالا آوران پاکبان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه وحساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱به عنوان بازرس اصلی و آقای روح الله قدیانی به کدملی۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - علی ربانی رانکوهی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۱۷۳۲۴ به سمت رئیس هیات مدیره - محمد مهدی ربانی رانکوهی به شماره ملی ۶۳۰۹۷۰۰۹۳۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل - میترا مشیر اوبهی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۰۷۰۲۹ به سمت عضو هیات مدیره - نازیلا مشیر اوبهی به شماره ۰۰۳۹۳۵۸۵۷۷ به سمت عضو هیات مدیره - وحید رضا طاهری به شماره ملی ۳۹۳۲۶۷۹۰۳۲ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و غیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد سایر اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره به تنهائی با مهر شرکت معتبر میباشد. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۶۲۶۶۴۲۹۶۳۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694536
آگهی تغییرات شرکت گسترش فن آوری اطلاعات پاکبان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۳۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۸۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱به عنوان بازرس اصلی و آقای روح الله قدیانی به کدملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند علی ربانی رانکوهی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۰۱۷۳۲۴ به نمایندگی شرکت پخش کالاآوران پاکبان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۴۵۳۵ سمت رئیس هیات مدیره و محمد مهدی ربانی رانکوهی به شماره ملی ۶۳۰۹۷۰۰۹۳۶ به نمایندگی گروه صنایع غذایی پاکبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای وحید رضا طاهری به شماره ملی ۳۹۳۶۷۶۰۳۲ به نمایندگی شرکت پخش فروآورده‌های لبنی پاکبان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۸۷۶۰۰ به سمت عضو هیت مدیره و آقای جعفر ابراهیمیان راد به شماره ملی ۰۰۶۵۵۹۰۳۳۹ به نمایندگی شرکت صنایع بسته بندی کارنشان پلاستیک به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۴۳۰۹ به سمت عضو هیت مدیره و آقای حمید رضا سرفرازی به شماره ملی ۰۰۷۳۰۱۰۰۲۴۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و غیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره به تنهائی با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۸۱۴۴۹۲۷۳۲۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13758965
آگهی تغییرات شرکت سپاهان نیمروز کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۶۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: آقای مجید شایان ارانی به شماره ملی ۰۰۵۹۹۹۵۹۶۳ و آقای احمد میر به شماره ملی ۵۳۳۹۰۹۱۶۵۱ وآقای حسین میر به شماره ملی ۳۶۷۰۲۱۰۹۰۳ و آقای محمدمهدی یاقوتی به شماره ملی ۰۹۴۳۰۲۴۳۱۵به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به نمایندگی آقای روح الله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس اصلی و خانم مرجان نوری غلامی به شماره ملی ۰۰۱۱۸۹۱۴۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳. روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۲۲۹۳۶۷۴۲۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13928363
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تأسیساتی اسپیلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای روح اله قدیانی کدملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۹۶۱۲۱۹۲۲۴۲۹۰۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13950668
آگهی تغییرات شرکت ترش افروز پاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۶۰۵۱
آگهی تغییرات شرکت ترش افروز پاک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۶۰۵۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ بسمت بازرس اصلی و آقای روح الله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14017052
آگهی تغییرات شرکت آرمان تجارت پدیده مهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۳۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند علیرضا نیک زاد منفرد با شماره ملی ۰۰۷۱۲۴۷۱۵۷ - مهدی شوشتری با شماره ملی ۰۰۷۹۲۴۵۵۶۰ - زهرا رزجی با شماره ملی ۰۵۲۰۰۲۷۱۵۹ موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به سمت بازرس اصلی - روح اله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۷۰۲۱۷۸۶۳۱۵۱۷۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239805
آگهی تغییرات شرکت پخش فرآورده‌های لبنی پاکبان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: _ تراز نامه و سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶به تصویب رسید. _ موسسه حسابرسی تدبیرمحاسبان توانا به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مالی و مالیاتی اقای روح الله قدیانی به کدملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. – روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۷۰۹۹۱۰۱۵۹۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14316927
آگهی تغییرات شرکت رهپویان مسیر سروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا با شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ بسمت بازرس اصلی وآقای روح اله قدیانی با شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند خانم لیلا عبدلی با شماره ملی ۰۵۵۷۷۹۶۲۸۸بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه یارمحمدی باشماره ملی ۰۵۵۹۵۱۰۹۶۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فتانه عبدلی با شماره ملی ۰۵۵۹۸۶۱۷۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند حق امضاءکلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها وعقود اسلامی واوراق عادی واداری باامضاءمدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۷۰۸۲۶۵۰۳۱۹۴۶۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک