حسن رضا زارعی

حسن رضا زارعی

کد ملی 0651686131
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 649836
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فولاد معراج کردکوی شماره ثبت ۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۴۶۵۳۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره و صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ (موضوع آگهی دعوت شماره ۷۵۶۹ مورخ ۳۱/۳/۹۱ منتشره در روزنامه رسالت) تغییرات زیر در شرکت حاصل شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۰ شرکت بتصویب رسید. ۲ آقای شهریار باب الله زاده کد ملی ۰۰۸۱۲۳۹۱۵۷ و آقای داریوش باب الله زاده کد ملی ۵۷۷۹۸۳۲۹۲۷ و خانم مریم قادری کد ملی ۰۰۴۹۱۰۸۸۳۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۳ آقای حسن رضا زارعی کد ملی ۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ بسمت بازرس اصلی و آقای ایرج الوار زندی کد ملی ۲۲۴۹۶۱۸۲۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ آقای شهریار باب الله زاده بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای داریوش باب الله زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم قادری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید خواجه وند بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت فقط با امضاء منفرد آقای داریوش باب الله زاده (نایب رئیس) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۶۶۷۷۶۰۰۰۰۱۷۷۰۰۰۴۸۳۱۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کردکوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053457
آگهی تاسیس شرکت مجتمع کشت و صنعت ایتوک غذای سالم فردا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۳۸۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۹۵۶۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: کشاورزی شامل احیاء اراضی و کشت نباتات علوفه ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف طراحی و احداث و اجرای دامداری های صنعتی و واحدهای پرورش طیور و آبزیان طراحی محاسبه و اجرا و تجهیز و احداث مجتمع های گلخانه ای بمنظور پرورش انواع گل و گیاه و سیفی جات و میوه جات گلخانه ای ایجاد حوضچه ها و استخرهای پرورش آبزیان فروش کلیه محصولات باغی و فراورده های کشاورزی و دامی و آبزیان واردات تجهیزات ماشین آلات و خوراک دام و طیور و آبزیان خرید دام و طیور از داخل و خارج از کشور فراوری کلیه محصولات کشاورزی بسته بندی کلیه فرآورده های غذایی و کشاورزی بازرگانی شامل خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکهاو ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی ایجاد شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات پیمانها مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی آماده و نیمه آماده و تولید و بسته بندی ساندویچهای آماده و نیمه آماده و تولید و بسته بندی انواع میوه جات و سالاد ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران جاده قدیم تهران قم روبروی پلیس راه حسن آباد ـ حسن آباد فشاپویه ـ ۱۲ جاده چرم ـ چرم ورامین ـ کدپستی ۱۸۳۳۱۰۰۰۰۰ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۳۰۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۰۸۹۲۲۶ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۲ نزد بانک تجارت شعبه حسین آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای سیداسداله میوه چی به شماره ملی ۲۱۴۰۲۷۵۵۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم مینا آتشی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۱۱۷۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای یاسر میوه چی به شماره ملی ۲۱۴۳۰۹۶۹۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای یاسر میوه چی به شماره ملی ۲۱۴۳۰۹۶۹۹۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای عبدالله وحدت به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۸۸۳۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای حسن رضا زارعی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۴۴۶۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166153
آگهی تغییرات شرکت خوشنویس ساری (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۲۹۶۷ ثبت ساری به کدپستی ۴۸۱۷۱۱۸۴۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف) موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شماره ثبت ۲۶۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ با نمایندگی آقای حسن رضا زارعی بشماره ملی ۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ و کدپستی ۴۸۱۴۸۹۳۸۷۱ بعنوان حسابرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردید. ب) آقای امیرمسعود رحیمیان بشماره ملی ۰۴۵۲۳۱۰۴۲۳ و کدپستی ۱۹۳۵۷۸۳۷۱۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن رضا زارعی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ و کدپستی ۴۸۱۴۸۹۳۸۷۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند. ش۱۶۹۹۴۳۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167471
آگهی تصمیمات شرکت مرکز پزشکی نیمه شعبان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۵۶۸ ساری به شناسه‌ی ملی ۱۰۷۶۰۱۹۹۵۹۸ و کدپستی ۴۸۵۸۰۳۸۴۸۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی ارقام بهین آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای حسن رضا زارعی به کدملی ۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ و کدپستی ۴۸۱۴۸۹۳۸۷۱ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش۱۶۹۹۴۶۷ ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182938
آگهی تغییرات شرکت ام. جی. ای کوتیر ایلیا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۷۷۶ قائمشهر شناسه ملی۱۰۷۶۰۲۶۳۵۰۴ و کدپستی ۴۷۸۳۱۸۸۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۹/۴/۹۲ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۷۲۲ بسمت بازرس اصلی و آقای حسن زارعی به شماره ملی ۶۵۱۶۸۶۱۳۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای مدت یکسال برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۷۰۹۱۶۴ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220361
آگهی تصمیمات شرکت نکا چوب سهامی خاص شماره ثبت ۱۳ میاندرود و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۶۰۱۷۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره شرکت مذکور مورخ ۱۳/۶/۹۲ و ۸/۷/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف) ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالهای مالی ۲۹/۱۲/۹۰ و ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ب) مدیران و صاحبان امضاء مجاز: آقای سید علی حجازی کد ملی ۲۰۹۰۱۹۲۵۵۰ و کدپستی ۴۸۱۸۶۷۴۹۴۶ به نمایندگی از بانک ملی ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف آقای تورج سپاهی کد ملی ۰۰۵۰۰۳۱۷۸۳ و کدپستی ۴۸۱۷۱۱۸۴۵۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف آقای حسنعلی کاظم زاده کد ملی ۴۹۸۹۴۴۳۸۰۲ و کدپستی ۴۸۱۸۸۱۷۶۵۵ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر بانک ملی (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و عضو غیرموظف آقای رمضانعلی اصغری پایین دهی کد ملی ۵۷۶۹۴۷۵۱۵۳ و کدپستی ۴۸۱۸۷۹۳۶۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) کد ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و کدپستی ۱۵۱۸۸۵۳۱۱۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای ذکریا دیان خوشابی کد ملی ۲۰۹۲۹۷۰۸۶۰ و کدپستی ۴۱۸۷۹۱۶۶۸۱ به نمایندگی از شرکت ملی و مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) کد ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و عضو موظف برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه چکها، اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل یا معاون مالی و اداری باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و معاون مالی و اداری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج) بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ و کدپستی ۴۸۱۴۷۸۹۳۶۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن رضا زارعی با کد ملی ۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ و کدپستی ۴۸۱۴۸۹۳۸۷۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. د) روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ش۸۰۰۹۰۰۰۴۸۱۱۱۲۲۰۴۴۸۹۹ رئیس ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238966
آگهی تغییرات شرکت مرغ آزاد بال شرق سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۰۷ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۴۰۹۵۰۶
به استناد به صورت جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۸/۹۲ و صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۶/۸/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ علی اصغر کردنوکنده بشماره ملی۲۲۴۹۶۹۳۴۰۴ , محمدابراهیم کردنوکنده بشماره ملی۲۲۴۹۷۶۵۲۳۵ , ایرج الوار زندی بشماره ملی۲۲۴۹۶۱۸۲۲۴ بعنوان اعضای هیات مدیره , محمداسماعیل کردنوکنده بشماره ملی۲۲۴۹۸۱۰۲۳۰ عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی ارقام بهین آراء به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسن رضا زارعی به شماره ملی۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. ۴ علی اصغر کردنوکنده به عنوان رئیس هیات مدیره , محمدابراهیم کردنوکنده بعنوان نائب رئیس هیات مدیره , اسماعیل کردنوکنده بعنوان مدیرعامل منصوب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک , سفته , قراردادها و غیره با امضای هریک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۷۳۲۷۱۴ ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474113
آگهی تغییرات شرکت صنایع سپهر ایلیا سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۵۲ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۳۸۸۷۹ کدپستی ۴۷۸۳۱۸۸۱۴۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل اتخاذ شد. ۱ تراز مالی سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ آقای مازیار ناظری به شماره ملی ۰۰۶۸۸۲۴۴۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ماندانا ناظری به شماره ملی ۰۰۶۹۴۷۳۷۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سیلوانا ناظری به شماره ملی ۰۰۵۱۳۲۷۲۰۱ به عنوان مدیرعامل همگی به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و سایر قراردادها و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ به نمایندگی آقای حسن رضا زارعی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد تقی ذاکری به شماره ملی ۲۲۵۹۶۴۹۸۰۷ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۸۳۴۶۷۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668164
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرهنگی ورزشی آسایش صنایع چوب و کاغذ مازندران در تاریخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۲۸۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۶۳۲۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ ـ موضوع شرکت: برنامه ریزی برای توسعه و تعمیم فعالیتهای فرهنگی ورزشی از طریق اجاره اماکن فرهنگی ورزشی خرید و واگذاری اماکن در رشته های مختلف ورزشی فرهنگی تامین ونگهداری و بازسازی مراکز ذیربط با موضوع فعالیت مشارکت با سایر ارگانها وموسسات مالی اعتباری خرید و فروش و اردات و صادرات و محصولات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت دریافت وام و کمک های مالی و همچنین سایر فعالیتهایی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشددر صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. تبصره: ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ساری کیلومتر ۱۲ جاده ساری سمنان روبروی شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران ابتدای ورودی شهرک ۲۱۰ واحدی ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۳ نزد بانک ملی شعبه مجتمع صنایع چوب و کاغذ مازندران پرداخت گردیده است ۵ ـ اولین مدیران شرکت: خانم /آقای علیرضا معتمدی به کدملی ۲۰۹۰۲۹۹۳۵۵ دارای یک سهم اصالتا به سمت رئیس هیئت مدیره آقای تورج سپاهی به کدملی ۰۰۵۰۰۳۱۷۸۳ به نمایندگی از شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۴۸۹بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید مهدی موسوی به کدملی ۲۰۹۱۳۹۴۵۸۰ به نمایندگی از شرکت گردشگری سالاردره به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۷۴۱۲ به سمت عضو هئیت مدیره آقای ناصر سنگینی به کدملی ۲۷۵۴۱۲۵۵۴۱ به نمایندگی از شرکت فراکود آلی مازندران به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۷۶۰۹۲ عضو هیئت مدیره آقای علی دزائی پور به کدملی ۲۰۹۳۲۰۲۸۶۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ارژن کاغذ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۳۹۵ به عنوان عضو هئیت مدیره و آقای علی دزائی پور به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۶ ـ دارندگان حق امضا: کلیه چکها و اسناد تعهدآور و قرارداد ها و... با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم / آقای ارقام بهین آرا به شماره ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ به عنوان بازرس اصلی. آقای/خانم حسن رضا زارعی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ به عنوان بازرس علی البدل. ش۹۳۰۷۲۷۴۸۱۲۱۰۵۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295115
آگهی تغییرات مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شماره ثبت ۲۶۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس اعظمی به شماره ملی ۵۰۱۰۱۳۳۷۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس توفیقی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۰۵۲۵۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن رضا زارعی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای داود بحری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای داود بحری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور مؤسسه ازقبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701096
آگهی تغییرات شرکت مرکز پزشکی نیمه شعبان ساری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۹۹۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ -، موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به شماره ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ به عنوان بازرس اصلی وآقای حسن رضا زارعی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۲شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۴۱۲۱۸۸۶۱۴۶۲۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846732
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۳۶۷۱۷/۹۵ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالوهاب بریمانی به شماره ملی۲۰۹۱۸۲۸۱۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن رضا زارعی به شماره ملی۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای موسی محسنی به شماره ملی۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای موسی محسنی به شماره ملی۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ به سمت مدیرعامل. - ۲ کلیه گزارشاتی که در مورد انجام خدمات حرفه‌ای به صاحبکار ارائه می‌شود توسط دو نفر از شرکاء، امضاء همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود و اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و اوراق تجاری و سایر نامه‌های اداری با امضاء منفرد یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبرمیباشد. همچنین مصوبات هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبرمیباشد. ش۹۵۰۳۲۲۴۶۵۴۸۷۱۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234166
آگهی تغییرات شرکت گردشگری سالاردره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۷۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وصورت سودوزیان مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شرکت موردتصویب قرارگرفت روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی وخدمات مالی نمود گرروش به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳بعنوان حسابرس وبازرس قانون اصلی و آقای حسن رضا زارعی به کدملی ۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ وشماره شناسنامه ۱۰۹بعنوان بازرس عل البدل برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بمدت یکسال انتخاب گردیدند ش۹۵۱۰۱۳۹۵۳۷۵۱۲۷۴اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301093
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ارژن کاغذ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت ۹۳۷ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن رضا زارعی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۱۲۰۹۹۶۱۲۲۷۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310042
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ایمن راه کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۷۰۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۷به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فردین غلام پور به شماره ملی ۲۰۶۲۸۳۲۳۶۲ آقای شیرین باوند مازندرانی به شماره ملی ۲۰۶۳۰۵۴۹۰۸ آقای جعفر اکبری آری به شماره ملی ۲۰۵۰۰۵۴۰۳۳۲ موسسه غیرتجاری حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت ۹۳۷ و به شناسه ملی ۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ بانمایندگی آقای حسن رضا زراعی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ بسمت بازرس اصلی، آقای محمد قاسمی خانقاهی به شماره ملی ۲۲۵۹۱۴۵۲۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۲۶۵۴۸۳۸۰۳۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13350204
آگهی تغییرات شرکت فرا کود آلی مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۷۶۰۹۲
بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای حسن رضا زارعی به شماره ملی۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۲۲۵۴۵۹۳۰۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080628
آگهی تغییرات آتیه اندیش نمودگر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ ومجوز۲۰۱۹۹۰/۹۷مورخه جامعه حسابدارن رسمی ایران ۱۳/۳/۱۳۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: حسن رضا زارعی با شماره ملی ۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره خیراله گلناریان با شماره ملی ۱۹۵۰۴۰۹۴۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیامک اعتمادی نژاد با شماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فرهاد نژادفلاطوری مقدم با شماره ملی ۰۰۴۳۷۶۰۶۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره موسی محسنی با شماره ملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره و همراه با مهر موسسه معتبر است پ۹۷۰۳۲۸۵۳۸۵۳۸۱۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216860
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت زیتون پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۲۶۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین راسخ به کدملی ۲۲۹۶۵۹۸۸۴۶ و پرویز ارجمند به کدملی ۰۹۳۷۴۴۹۳۷۷ و سیدعلی شیوایی به کدملی ۰۰۴۱۳۹۰۴۲۳ و ایرج امینی به کدملی ۰۹۳۷۴۱۱۵۴۱ و محمد مهدی اصلانی محمودی به کدملی ۳۹۶۱۶۱۱۹۱۲ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ایرج الوار زندی به کدملی ۲۲۴۹۶۱۸۲۲۴ به سمت بازرس اصلی و حسن رضازارعی به کدملی ۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۲۴۶۵۴۹۰۵۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک