محمدحسین برخورداری

محمدحسین برخورداری

کد ملی 0065164288
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1115901
آگهی تغییرات شرکت کاریز مجد اندیش بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۱۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۶۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت مذکور منحل اعلام گردید و آقای محمدحسین برخورداری کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به سمت مدیرتصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ آزادی جنب بانک پارسیان پلاک ۲۱۵ طبقه ۴ کدپستی ۱۴۱۹۹۴۳۴۸۸ می‌باشد. پ۱۶۷۴۲۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116715
آگهی تغییرات موسسه توسعه انرژی پایوران به شماره ثبت ۸۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۷۶۲
به استناد صورتجلسه صورتجلسه هیات امنا مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد حیدری به کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به نمایندگی شرکت بهساز فراز ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۹۱۶۰ و آقای حمیدرضا مرادیان به کدملی ۰۰۴۳۳۵۸۰۷۱ به نمایندگی از شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸ و آقای سید مهدی میرمحمدی به کدملی ۰۰۳۶۷۴۳۰۷۰ به نمایندگی از شرکت خدمات رفاهی لاله به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۲۲۳ و هم چنین آقای سهراب تقی پورآهنگری به کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری به کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۴۹۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1202066
آگهی تغییرات شرکت کفش نوید بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سهراب تقی پورآهنگر به کدملی۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری به کدملی۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.. ۴ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علیرضا ربیعی به کدملی۴۵۶۹۸۲۴۱۴۵ به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه , و سید حجت اله قریشی به کدملی۵۹۲۹۸۶۹۷۴۱ به نمایندگی از شرکت خدمات رفاهی لاله و محمد حیدری به کدملی۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع غذایی مائده و رضا بصیر به کدملی۰۰۳۶۱۵۱۴۸ به نمایندگی از شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ و محسن صمدی مرزوئی به کدملی۲۰۶۴۱۶۵۸۵۰ به نمایندگی از شرکت گروه به ساز فراز ایرانیان. پ۱۷۱۶۴۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242127
آگهی تغییرات شرکت اندیشه و عمران محیط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۵۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادیبطورفوق العاده مورخ ۲۷/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تا مورخ ۱۰/۱۰/۹۳ انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین برخورداری به کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۰۱۴۱، احمدرضا امین به کدملی ۴۵۶۹۳۳۵۹۸۵ به نمایندگی از شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۰۵۸ , سید جواد شهرآبادی به کدملی ۰۷۹۲۲۶۹۱۲۸ به نمایندگی از شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸، محمدرضا فرجی پور به کدملی ۱۲۶۲۲۴۷۴۸۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره‌ای کامپیوتر گویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۲۰۷، اکبر عندلیب به کدملی ۱۲۸۰۸۶۴۶۳۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و صنعتی ایران اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۳۴۷، سیاوش نصرت پناه به کدملی ۰۰۴۸۷۶۵۱۷۱ به نمایندگی از شرکت خدمات رفاهی لاله به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۲۲۳ , مسعود عبداله زاده به کدملی ۱۷۵۵۴۲۷۹۸۰ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن پهنه تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۰۳۵۳۶، ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ شرکت مورد تصویب اعضاء مجمع قرار گرفت. آقای سهراب تقی پورآهنگر به کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید گلبن به کدملی ۰۰۴۲۵۹۳۷۱۹به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی هایشرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۵۰۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305441
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت فردوس سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین خالقی به کدملی ۰۰۴۹۴۸۸۲۴۴ نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۹۴۳ و عباسعلی امینی به کدملی ۱۰۹۱۹۲۹۵۷۲ به نمایندگی از شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۰۵۸، عبدالعلی تاجی اشکفتکی به کدملی ۴۶۲۱۴۱۴۲۱۶ نمایندگی از شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸، علی توکلی با کدملی ۴۲۸۰۴۴۱۴۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۸۰۳۵، سید مهدی میرمحمدی با کدملی ۰۰۳۶۷۴۳۰۷۰ به نمایندگی از موسسه خدمات بازرگانی و مشاوره راهیان کمیل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۷۹۸۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای سهراب تقی پورآهنگر به کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری به کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۰۰۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425814
آگهی تغییرات شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۲۷۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهراب تقی‎پورآهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین برخورداری به شماره ملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین شد. پ۱۸۱۳۳۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460209
آگهی تغییرات موسسه کانون بازنشستگاه سپاه به شماره ثبت۱۶۱۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۵۰۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسین سلامی به کدملی۱۲۱۹۶۵۲۱۷۲ به نمایندگی از موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن کارکنان سپاه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۰۲۳۰ و حمید اصلانی به کدملی۰۰۵۰۲۸۸۵۸۱ به نمایندگی از موسسه صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصار المجاهدین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۸۳۵۷ و سید پرویز فتاح به کدملی۶۳۷۹۸۸۶۴۹۴ به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی۱۰۰۰۰۰۱۴۱ و احمد کریمی به کدملی۰۳۸۲۹۴۷۹۸۳ به نمایندگی از شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۹۴۰۵۸ و علی اصغر نوروزی به کدملی۴۵۹۱۹۶۷۵۷۳ به نمایندگی از شرکت خدمات رفاهی لاله به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۱۲۲۳ و حسین خالقی محمدی به کدملی۰۰۴۹۴۸۸۲۴۴ به نمایندگی از موسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵ و غفار حاجی سالم به کدملی۲۷۵۴۰۵۳۳۳۶ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن پهنه تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۰۳۵۳۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره موسسه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سهراب تقی پورآهنگر به کدملی۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری به کدملی۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. پ۱۸۲۶۹۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544904
آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد حیدری با کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به نمایندگی از موسسه توسه انرژی پایوران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۷۶۲، جواد رجب پور با کدملی ۰۹۰۱۰۶۳۸۰۰ به نمایندگی از شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸، سید حجت اله قریشی با کدملی ۵۹۲۹۸۶۹۷۴۱ به نمایندگی از شرکت کفش نوید بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۸۶۰، محسن صمدی مزرونی با کدملی۲۰۶۴۱۶۵۸۵۱ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت فردوس با شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۵۶۶۷، عباسعلی قاسمی با کدملی ۰۸۳۹۰۸۱۴۵۶ به نمایندگی از شرکت پیام طبیعت البرز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۵۷۵۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای سهراب تقی پور آهنگر به کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری به کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۰۵۱۴۴۱۶۶۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690514
آگهی تغییرات شرکت بهساز بناگستر سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۰۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ط/۳۱/۸/۵۰۵۲ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۳ معاون طرح وبرنامه وبودجه ستاد کل نیروهای مسلح تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۹۴۳و موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۷۹۸۷ و شرکت خدمات رفاهی لاله به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۲۲۳ و شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸ و شرکت گروه بهساز فراز ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۹۱۶۰ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای سهراب تقی پور آهنگر به کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری به کد ملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۱۸۹۴۶۲۹۴۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1773452
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی طلایه نور هجرت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۶۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۸۵۴۳/۱۷/۹۳ مورخ ۱۵/۹/۹۳ سازمان حج و زیارت و مجوز شماره ۱۳۵۲۱ , ۱۲۶ , ۹۳۲ مورخ ۱۸/۹/۹۳ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران و مجوز شماره ۴۸۹۱۹ مورخ ۱۵/۹/۹۳ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: موسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه (ع) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵ با نمایندگی آقای حسن آشتیانی عراقی باکدملی ۰۵۱۹۴۷۷۷۵۸ شرکت احیاگردشگرتوس با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۵۸۵۰ با نمایندگی آقای مهدی ملکی با کدملی ۱۰۹۰۹۹۱۶۹۱ شرکت ثامن الائمه (ع) کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۹۲۱۸ بانمایندگی آقای بهروزیبلوئی با کدملی ۱۲۹۰۹۳۵۷۹۳ آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری با کدملی۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار «ایران» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۱۰۲۲۲۲۶۹۵۲۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9551023
آگهی تصمیمات شرکت خدمات رفاهی لاله سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۸۵۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۱۲۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ بتصویب رسید. موسسه امین محاسب دقیق به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۶۹۳۱ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین برخورداری به کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۰۱۴۱ به نمایندگی سیدامین اله امامی به کدملی ۴۴۸۹۲۶۰۲۲۹ شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۰۵۲ به نمایندگی جمال بابامرادی به کدملی ۰۰۳۶۸۲۴۲۴۰ شرکت خانه سازی رزمندگان تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۱۰۹۰ به نمایندگی محسن فرشچی به کدملی ۰۷۰۰۱۹۳۸۹۸ شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده به شناسه ملی ۰۱۰۱۰۱۱۸۹۳۸ به نمایندگی رضا روستایی به کدملی ۶۲۱۹۸۳۹۸۷۰ شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۹۲۸ به نمایندگی بهروز بختیاری به کدملی ۳۹۷۸۶۵۷۶۵۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۰ سیدامین اله امامی به سمت رئیس هیئت مدیره و جمال بابامرادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن فرشچی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضا متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10548664
آگهی تصمیمات شرکت مادر تخصصی آلاله کبود کویر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۵۶۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه امین محاسب دقیق به ش م ۱۰۸۶۱۷۹۶۹۳۱ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین برخوارداری به ک م ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی صمدی به ک م ۴۰۱۰۱۰۵۵۸۵ به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه به ش م ۱۰۱۰۰۰۰۰۱۴۱ و محمد حیدی به ک م ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به نمایندگی از شرکت بهارستان کیش به ش م ۱۰۸۶۱۵۳۱۲۱۷ و شهرام مقدسی به ک م ۲۶۹۰۹۶۹۰۸۴ به نمایندگی از شرکت بهارستان قشم به ش م ۱۰۸۶۱۵۰۱۸۳۶ و عبدالنبی غبیشاوی به ک م ۱۷۵۲۳۳۸۹۹۵ به نمایندگی از موسسه خدمات بازرگانی و مشاوره‌ای راهیان کمیل به ش م ۱۰۱۰۰۴۶۷۹۸۷ و سید مهدی میرمحمدی به ک ۰۰۳۶۷۴۳۰۷۰ به نمایندگی از شرکت مکفش نوید بهمن به ش م ۱۰۱۰۲۲۴۷۸۶۰ و شمس اله مویدی نیا به ک م ۰۰۳۹۳۳۹۶۲۹ به نمایندگی از شرکت کفش نوید بهمن به ش م ۱۰۱۰۲۲۴۷۸۶۰ و شمس اله مویدی نیا به ک م ۰۰۳۹۳۳۹۶۲۹ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع غذایی مائده به ش م ۱۰۱۰۱۲۵۶۷۳۷ و سید مهدی مصطفوی به ک م ۰۰۳۵۰۷۲۰۴۰ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت فردوس به ش م ۱۰۱۰۱۲۶۵۶۶۷ و بند ۲ ماده ۱۳ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ محمدعلی صمدی بسمت رئیس هیئت مدیره و شمس اله مویدی نیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی واشقانی فراهانی (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11043209
آگهی تصمیمات شرکت تهران گسترش سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۹۱۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۱۳۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه امین محاسب دقیق به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۶۹۳۱ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین برخورداری به کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالنبی غبیشاوی به کدملی ۱۷۵۲۳۳۸۹۹۵ به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۰۱۴۱ عباداله عبدالهی به کدملی ۴۲۰۹۲۱۵۰۶۶ به نمایندگی از شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۰۵۸ حمید جلایرسرنقی به کدملی ۲۸۵۱۵۱۸۲۱۶ به نمایندگی از شرکت خدمات رفاهی لاله به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۲۲۳ بابک لارتی به کدملی ۳۲۵۰۷۶۱۲۹۱ به نمایندگی از شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸ جواد زارعپور به کدملی ۲۵۷۱۵۰۷۹۳۱ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن پهنه تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۳۵۳۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ عباداله عبدالهی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید جلایر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بابک لارتی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و محمدرضا کبیران بعنوان معاون مالی همراه با امضای متغیر یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11059862
آگهی تصمیمات شرکت پیام طبیعت البرزسهامی خاص به شماره ثبت۲۰۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۵۷۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه امین محاسب دقیق به شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۹۶۹۳۱ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل محمودی به کدملی۰۰۵۴۰۱۷۹۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی صمدی به کدملی۴۰۱۰۱۰۵۵۸۵ به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۰۱۴۱ و سید مهدی میرمحمدی به کدملی۰۰۳۶۷۴۳۰۷۰ به نمایندگی از شرکت گروه بهساز فراز ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۹۱۶۰ و مرتضی فضل الهی ۰۰۴۳۹۹۰۹۹۱ به نمایندگی از شرکت خدمات رفاهی لاله به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۱۲۲۳ و عبدالرضا علی بخشی به کدملی۳۹۶۲۲۴۳۳۶۴ به نمایندگی شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۹۴۰۵۸ و محمدحسین برخورداری به کدملی۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به نمایندگی شرکت خدمات مالی حفیظ سامانه به شناسه ملی۱۰۸۶۲۰۹۴۹۵۰۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۲/۹۰ محمدعلی صمدی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی میرمحمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین برخورداری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغییر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685116
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان فردای کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۳۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۱۷۵۳/۸/۲۲/۹۴ مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ بیمه کوثر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای سید امین ا … امامی طباطبایی با کدملی ۴۴۸۹۲۶۰۲۲۹ به نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۹۴۳ آقای جمال بابامرادی با کدملی ۰۰۳۶۸۲۴۲۴۰ به نمایندگی از شرکت گروه طلیعه سبز جهان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۶۵۰ آقای عیسی احمد نژاد با کدملی ۱۶۰۱۹۰۱۸۶۰ به نمایندگی از موسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه (ع) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵ آقای رستم الوانی با کدملی ۱۷۰۹۷۳۰۱۸۸ به نمایندگی از شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۰۵۸ آقای جهانگیر عسگری با کدملی ۲۱۴۱۹۲۷۶۰۹ به نمایندگی از شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸ آقای سهراب تقی پورآهنگر باکدملی۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی وآقای محمدحسین برخورداری باکدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۲۱۱۴۱۰۴۸۱۵۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909793
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی و توسعه اقتصاد البرز فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. سیدمهدی میرمحمدی به کدملی ۰۰۳۶۷۴۳۰۷۰ به نمایندگی از شرکت حامی سرمایه اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۲۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسین برخورداری به کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصادی آساره با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۵۶۲ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و سعید سرشک به کدملی ۰۰۴۷۷۰۱۸۰۳ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه بامداد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۵۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۲۳۴۸۰۸۱۴۷۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948736
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره عام ثامن الحجج شرکت تعاونی به شماره ثبت ۷۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۷۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ ونامه شماره ۲۱۸۶۸ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۵ مدیریت تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان (سهامی خاص) به شماره ثبت۹۵۳۴۲ با نمایندگی آقای عبدالنبی غبیشاوی به شماره ملی ۱۷۵۲۳۳۸۹۹۵ وشرکت کشت و صنعت فردوس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۱۹۱۶ با نمایندگی آقای محمدحسین برخورداری به شماره ملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت عمرانی بهساز بناگستر سامان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۵۱۷۵با نمایندگی آقای سیدحسام الدین نوابی به شماره ملی ۱۲۹۱۳۴۱۰۱۳ وشرکت رزمندگان تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت۹۹۹۱۷ با نمایندگی آقای هادی ربیع به شماره ملی ۰۰۷۱۳۲۶۹۸۷ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۱۴۷۶۶۵۳۴۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995726
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای سهند مشاور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۴۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵و مجوز شماره ۳۵۳۵۲۳/۹۵ مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نواندیش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۴۱۲۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین برخورداری به کد ملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرهاد یوسفی به کدملی۰۰۴۵۵۱۳۵۲۱ آقای جمال بابامرادی به کدملی۰۰۳۶۸۲۴۲۴ آقای سیدمحمود موسوی به کدملی۲۰۹۲۶۱۱۲۲۴ پ۹۵۰۶۰۹۱۵۶۷۹۷۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050092
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان ‎سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. آقای سهراب تقی پورآهنگر به کدملی۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به ‎عنوان بازرس‎اصلی و آقای محمدحسین برخورداری به کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به ‎عنوان بازرس ‎علی‎البدل برای یکسال ‎مالی انتخاب‎شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۹۳۸۰ شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸ شرکت خانه سازی رزمندگان تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۱۰۹۰ شرکت جهادخانه سازی استان خراسان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۸۳۵۴ شرکت مهندسین مشاور سازه‌های پیش ساخته سبک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۴۴۰۲ پ۹۵۰۷۱۱۹۶۶۱۰۰۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183495
آگهی تصمیمات شرکت بهارستان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۱۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای رحمت اله حیدری به نمایندگی از شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای جمشید اسحاقی به نمایندگی از شرکت بهاران به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا فرزادی به نمایندگی از شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرار دادها با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء آقای غلامرضا فرزادی عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۳. آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین برخورداری با کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۹۲۱۲۵۵۵۰۲۶۸۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189166
آگهی تغییرات شرکت مخابراتی و الکترونیکی موج نصر گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۲۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ شرکت به تصویب رسید. آقای سهراب تقی پور آهنگر به شناسه ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مجتبی طیبی تفرشی به شناسه ملی ۰۴۹۱۱۵۴۰۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۲۱۷ به نمایندگی آقای مسعود ترکمن با کد ملی ۳۹۷۹۲۳۴۱۰۱ شرکت بهارستان کیش به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۳۱۲۱۷به نمایندگی آقای اسماعیل حیدری با کدملی۰۵۶۹۷۵۹۷۰۶ شرکت صابرین کیش به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۲۸۴۷۰به نمایندگی آقای احمدرضا فرح بخت با کد ملی ۲۲۹۱۲۱۴۷۲۱ شرکت بهاران گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۳۵۸ به نمایندگی آقای حمید باباخانیان با کد ملی ۳۸۷۱۲۸۱۸۷۵ شرکت بهارستان قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۱۸۳۶ به نمایندگی آقای یعقوب بشارتی امیر کنده با کدملی ۵۱۸۹۲۸۴۰۴۲ شرکت مهندسی افق توسعه صابرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۷۲۵۸ به نمایندگی آقای هادی مخدومی با کدملی۳۸۰۱۶۵۳۳۳۱ شرکت اندیشه و عمران محیط به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۵۵۱۷۵به نمایندگی آقای محمد حسین برخورداری با کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ پ۹۵۰۹۲۳۵۳۱۳۴۵۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13293029
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی سبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای لطف الله فروزنده دهکردی به شماره ملی ۴۶۲۱۴۰۱۷۰۱به نمایندگی از شرکت مهر گستر یمین پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد شهسواری با شماره ملی ۰۰۵۲۹۲۱۸۹۱ به نمایندگی از شرکت افق توسعه پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین برخورداری با شماره ملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸به نمایندگی از شرکت شهریار مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا فهمی با شماره ملی ۲۸۰۲۵۰۲۷۵۱به نمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سعید محمد با شماره ملی ۰۰۴۱۸۸۳۰۱۲به نمایندگی از شرکت توسعه بهسان بهرامن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۶۵۵۵۶۳۶۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13325870
آگهی تغییرات شرکت احیاء گردشگر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۵۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۳/۱۳۹۵ و نامه شماره ۵۵۶۵۶ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ سازمان هواپیمایی کشوری و نامه شماره ۱۶۹۰۴ , ۱۲۸ , ۹۵۲ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۵ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره ۲۰۴۵/۱۹۲/۹۵ مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ سازمان حج و زیارت استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سهراب تقی پور آهنگر به کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین برخورداری با کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه فرهنگی خدماتی زیارتی ثامن الائمه به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵ و موسسه ثامن الائمه سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۰۴۱۰ و شرکت طلایه نور هجرت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۶۲۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۱۲۰۷۴۷۰۷۳۶۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13350358
آگهی تغییرات فرهنگی خدمات مسافرت هوایی گردشگری و زیارتی ثامن الائمه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز سازمان هواپیمایی کشوری بشماره ۵۵۰۳۶ مورخ ۳/۱۱/۹۵ و مجوز سازمان حج و زیارت بشماره ۲۹۵۴/۱۷/۹۵ مورخ ۳۰/۹/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ موسسه به تصویب رسید. شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۰۵۸ با نمایندگی آقای حسین خالقی محمدی با کدملی ۰۰۴۹۴۸۸۲۴۴، بنیاد تعاون سپاه با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۹۴۳ با نمایندگی آقای حسن آشتیانی عراقی با کدملی ۰۵۱۹۴۷۷۷۵ و موسسه صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصارالمجاهدین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۸۳۵۷ با نمایندگی آقای رضا روستایی با کدملی ۶۲۱۹۸۳۹۸۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد برخورداری با کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند پ۹۵۱۲۲۲۱۹۵۶۵۰۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485689
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۰۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۶۱۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: سعید محمد به کد ملی ۰۰۴۱۸۸۳۰۱۲ به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۵۶۱۹ علیرضا نجف پور کردی به کد ملی ۴۹۸۸۹۳۳۵۶۳ به نمایندگی از شرکت توسعه ارتباطات تابا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶ محمدرضا مدرس خیابانی کد ملی۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به نمایندگی از شرکت ارتباطات ضحی کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۰۳۴ محمد شهسواری به کد ملی ۰۰۵۲۹۲۱۸۹۱ به نمایندگی از شرکت رسا تجارت مبین به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۱۷۶۰ محمدحسین برخورداری به کد ملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به نمایندگی از شرکت سامان مجد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۴۰۳۸۰۳۴۵۱۶۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526726
آگهی تغییرات خدمات مسافرت هوائی و گردشگری و زیارتی ثامن الائمه ع سپاهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۰۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۳۷۵/۱۲۳/۹۶ مورخ ۲۶/۲/۹۶ سازمان میراث فرهنگی اصفهان و نامه شماره ۱۲۵۳۹ مورخ ۱۰/۳/۹۶ سازمان هواپیمایی کشوری و نامه شماره ۸۱۴/۱۳/۹۶ مورخ ۲۰/۲/۹۶ سازمان حج و زیارت اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه و حساب سود وزسان سال مالی منهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ موسسه تصویب شد. * موسسه بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۹۴۳ به نمایندگی آقای حسن آشتیانی عراقی با کدملی ۰۵۱۹۴۷۷۷۵۸ موسسه ثامن الائمه با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵ بنمایندگی آقای محسن روناسی با کدملی ۱۲۸۱۸۲۰۲۸۸ و موسسه فرهنگی آموزشی نسیم رحمت رضوی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵ بنمایندگی آقای منوچهر افخم نیا با کدملی ۱۲۸۹۴۰۹۷۳۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. * آقای سهراب تقی پور آهنگر باکدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری با کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. * روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. ش۹۶۰۵۰۱۶۹۶۴۱۳۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک