شهریار آصفی

شهریار آصفی

کد ملی 0064333061
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12658347
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه طرح نصب عمرانی ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۱۴۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۵۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا داداش پور به شماره ملی ۱۵۵۲۷۴۸۲۱۹ با پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل می‌باشد: آقای قادر قهرمان پور بناب با کدملی ۱۶۸۹۵۱۶۵۹۳دارای۶۰۰۰۰۰ ریال خانم حمیده نجفی مقدم با کدملی۴۸۶۹۹۰۳۶۵۲ دارای۴۰۰۰۰۰ ریال شهریار آصفی با کدملی۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ دارای ۵۰۰۰۰۰ریال آقای محمد رضا عباسی با کدملی۴۳۲۲۳۸۵۷۴۵ دارای۵۰۰۰۰۰ ریال آقای رضا داداش پور با کدملی ۱۵۵۲۷۴۸۲۱۹دارای ۴۰۰۰۰۰ریال مرکز شرکت به: اتوبان نواب صفوی نرسیده به خیابان امام خمینی بعد از خیابان هاشمی ساختمان پوپک ۲ واحد ۲۱۱ کد پستی ۱۳۴۶۹۴۴۳۹۳انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۴۱۱۲۵۸۷۴۳۷۲۲۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12699236
آگهی تغییرات شرکت گیتی سازه گستر جاوید شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۸۱۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۱۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار آصفی ک. م۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. - خانم مهتاب مهاجری ک. م۰۰۶۰۲۲۷۳۱۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد. پیمانه رؤفی ک. م ۱۳۷۵۷۵۳۷۵۴دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای شهرام باقری نخجوانلو ک. م ۱۵۰۲۲۲۶۸۳۹دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه بنابر این سرمایه شرکت از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۴۱۲۱۷۵۴۷۴۰۰۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778255
آگهی تغییرات شرکت تدبیر بنای کهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۸۴۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۳۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مروارید ترکمن به شماره ملی۰۳۲۳۴۴۷۳۲۵ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. - آقای مرتضی ترکمن به شماره ملی ۳۹۳۲۷۴۶۴۷۳ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. - در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. - اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکها بعد از افزایش سرمایه: - شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه - خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای مرتضی ترکمن به شماره ملی ۳۹۳۲۷۴۶۴۷۳ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه - خانم مروارید ترکمن به شماره ملی ۰۳۲۳۴۴۷۳۲۵ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه - تعداد اعضای هیئت مدیره به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۲۱۴۴۶۲۴۰۱۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12857001
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس سازه آفاق درتاریخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۶۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۸۰۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و عمرانی شهرداری و خصوصی مربوط به ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پل هل ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو ؛اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور حمل و نقل و ترافیک درون شهری و زیبا سازی شهر و فضای سبز شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان شهید کریمی کوچه شهید رحیمی پلاک ۶ طبقه اول کدپستی ۱۸۶۴۹۱۳۷۸۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۰/۳۰۶۲۹ مورخ ۱۹/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: راضیه هاشمی نسب شماره ملی ۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ سکینه دانش آبجهان شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شهریار آصفی شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای شهریار آصفی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حامد اسماعیلی نیری به شماره ملی ۰۳۲۳۱۷۰۰۵۶ به عنوان بازرس اصلی و منصور گوری به شماره ملی ۰۰۶۳۵۶۷۱۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۳۲۶۵۴۵۹۰۹۷۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895429
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس سازان رهپاد درتاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۷۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۹۹۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و عمرانی شهرداری و خصوصی مربوط به ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پل ها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو ؛اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور حمل و نقل و ترافیک درون شهری و زیبا سازی شهر و فضای سبز شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت.گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور.خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان ۲۴ متری خسرو شمالی پلاک ۴۶ برج بهاران طبقه ۱۱ واحد ۴ کدپستی ۱۴۵۱۶۹۷۵۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۹/۳۰۶۲۹ مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵نزد بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره راضیه هاشمی نسب به شماره ملی ۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای خانم سکینه دانش آبجهان (مدیرعامل)همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: کامیار کوکب زاده به شماره ملی ۱۷۵۴۵۹۹۳۶۲ به عنوان بازرس اصلی. امیر هوشنگ شیخ کبیر به شماره ملی ۰۴۵۱۱۲۰۶۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۰۴۱۴۵۳۳۶۹۸۷۵۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055491
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اقلیم سازه کیان درتاریخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۴۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۰۰۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و عمرانی شهرداری و خصوصی مربوط به ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی، مرمت وبازسازی ، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی ، بزرگراهها ، آزادراهها و پل هل ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب ، نظافت ساختمانها، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز ، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو ؛اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی ، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور حمل و نقل و ترافیک درون شهری و زیبا سازی شهر و فضای سبز شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت ، معماری و دکوراسیون داخلی. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت.گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور.خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ شهیدحمید اسدی خ ستارخان پلاک ۹۸۰ مجتمع کیش طبقه سوم واحد ۴۱ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۶۴۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک ازآنان: فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ -شهریار اصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: فیاض محبی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ ـ شهریار اصفی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات وقراردادها و عقود اسلامی باامضای آقای شهریار آصفی به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۷۱۳۲۲۱۷۹۷۶۴۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089423
آگهی تغییرات شرکت پیشگام راه عرش شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۹۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۹۰۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا رستمی به کد ملی ۱۶۷۱۳۳۶۷۷۱ باپرداخت ۶۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. خانم رویا ابراهیمی به کد ملی ۱۶۷۱۳۳۷۷۱۹ باپرداخت ۲۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. آقای میلاد رستمی به کد ملی ۱۴۵۱۴۳۴۹۹۵ با پرداخت ۱۰۰۰۰۰ به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. آقای مجید رستمی به کد ملی ۱۶۶۰۱۴۴۲۶۴ باپرداخت ۱۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ به ۲۰۰۰۰۰۰ریال افزایش و ماده مربوط به اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد خانم سکینه دانش آبجهان با کدملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای شهریار آصفی با کدملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ دارنده ۱۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضارستمی با کدملی ۱۶۷۱۳۳۶۷۷۱ دارنده ۶۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم رؤیا ابراهیمی با کدملی ۱۶۷۱۳۳۷۷۱۹ دارنده ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای میلادرستمی با کدملی ۱۴۵۱۴۳۴۹۹۵ دارنده ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مجید رستمی با کدملی ۱۶۶۰۱۴۴۲۶۴ دارنده ۱۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۸۰۲۴۲۲۳۰۲۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147885
آگهی تغییرات شرکت آبتین راگا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار آصفی به کدملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم سکینه دانش آبجهان به کدملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی سلطانی به کدملی ۰۴۵۳۶۳۶۲۹۲ نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم هما گوهری به کدملی ۰۰۱۷۷۵۱۱۵۲به سمت بازرس اصلی و آقای فیاض محبی به کدملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با آقای شهریار آصفی مدیرعامل وعضو هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۹۰۲۶۸۷۷۷۵۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160242
آگهی تغییرات شرکت تندیس سازه راگا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار آصفی با کدملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به شماره شناسنامه ۴۵۲ نام پدر سیروس با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند خانم هما گوهری با کدملی ۰۰۱۷۷۵۱۱۵۲ به شماره شناسنامه ۰۰۱۷۷۵۱۱۵۲ نام پدر حسن با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند در نتیجه سرمایه از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی سهامداران بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد خانم فاطمه روزبهانی به کد ملی ۵۵۷۹۷۰۳۹۰۲ دارای ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم شایسته سلیمانی به کد ملی ۳۸۳۹۴۱۵۶۶۷ دارای ۶۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۹۰۷۶۸۱۹۳۶۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240251
آگهی تغییرات شرکت امین آب فعال شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۶۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۹۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدامین تارا به کدملی ۰۰۸۰۲۸۰۰۳۱ باپرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. بهروز هرمزی به کدملی ۵۴۵۹۱۴۲۹۴۶ باپرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش و ماده مربوط به اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. اسامی سهامداران بعد از افزایش سرمایه خانم سکینه دانش آبجهان به کدملی۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای شهریار آصفی به کدملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدامین تارا به کدملی ۰۰۸۰۲۸۰۰۳۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بهروز هرمزی به کدملی ۵۴۵۹۱۴۲۹۴۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۱۰ نفر انتخاب شدند و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع فعالیت شرکت بشرح ذیل تغیر یافت: کلیه امور مربوط به پیمانکاری، مشاوره، طراحی، نظارت و اجرا و خدماتی کلیه پروژه‌های پیمانکاری، مشاوره و عمرانی باادارات دولتی و خصوصی مربوط به ساخت سازه‌های فلزی و مخازن آب وانواع ابنیه و سازه‌ها و ساختمانها اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پل‌ها ساخت سازه‌های آبی و سازه‌های هیدرولیکی و تونلها و مخازن آب و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب و عملیات ساختمانی (سیویل)، اجرای کلیه امورمربوط به بندها و سد سازی و پروژه‌های آب و ساختمان و نیروگاه‌های آبی، آبیاری زهکشی احداث حوضچه‌های تکثیر آبزیان و بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و تاسیسات شبکه، خط انتقال، توزیع و جمع آوری و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلابی) صنایع و پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی خطوط انتقال نفت وگاز، تاسیسات بالادستی زیر زمینی و تولید و توزیع انتقال نیرو؛ اعم از نیروگاهها شبکه‌های برق و تاسیسات برقی، پست‌های توزیع الکترونیک عام و خاص، انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور حمل و نقل و ترافیک درون شهری و زیبا سازی فضای سبز شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم. در نتیجه ماده اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۱۰۱۴۱۶۷۹۶۱۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13257627
آگهی تغییرات شرکت رول کار ایران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۹۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۴۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام رشیدی به کد ملی ۰۰۴۶۷۵۶۱۵۹ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. اقای دانیال رشیدی به کد ملی ۰۰۱۸۰۲۲۱۵۴ باپرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش و ماده مربوط به اساسنامه اصلاح گردید. اسامی سهامداران بعد از افزایش سرمایه آقای شهریار آصفی به کد ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سکینه دانش آبجهان به کد ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بهرام رشیدی به کد ملی ۰۰۴۶۷۵۶۱۵۹ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای دانیال رشیدی به کد ملی ۰۰۱۸۰۲۲۱۵۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۱۰ نفر انتخاب شدند و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۱۰۲۶۵۰۶۶۶۱۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308437
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش ماکان درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۰۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۸۸۰۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه های مرمت ،معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی ، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی ، بزرگراهها ،آزادراهها و پلها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب ، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب،گاز ،برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی ،پست های توزیع الکترونیک عام و خاص،پروژه های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیبا سازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت.گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور.خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-صادقیه-خیابان شهید حمید اسدی-خیابان شهید سلمان کسرائی-پلاک ۶۳-طبقه همکف-واحد شرقی- کدپستی ۱۴۵۱۶۷۵۳۸۱ سرمایه شرکت :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۱۰۰سهم ان با نام می باشد و تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد بموجب نامه شماره ۵۵۶/۳۰۶۲۹مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران:فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و راضیه هاشمی نسب به شماره ملی ۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت بازرس اصلی و علی گوهری به شماره ملی ۰۰۱۴۰۱۸۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۱۱۲۵۹۸۹۳۹۵۴۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328503
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش زانیار در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۷۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۰۲۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه های مرمت، معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژه های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیباسازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. ) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران ـ صادقیه ـ خیابان شهید حمید اسدی ـ خیابان ستارخان ـ پلاک ۹۸۴ ـ مجتمع کیش ـ طبقه زیر زمین ـ واحد ۱۱ ـ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۶۴۴۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۹ ـ ۳۰۶۲۹ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: آقای فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی ۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عقود اسلامی بانکی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای علی گوهری به شماره ملی ۰۰۱۴۰۱۸۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۵۱۲۰۸۳۸۱۷۹۶۱۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328523
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش آژند در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۷۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۰۳۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه های مرمت، معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژه های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیباسازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. ) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران ـ صادقیه ـ خیابان شهید حمید اسدی ـ خیابان ستارخان ـ پلاک ۹۸۰ ـ مجتمع کیش ـ قطعه ۱۵ ـ جنوب غربی ـ طبقه چهارم ـ واحد ۴۵ ـ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۶۴۸۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۸ ـ ۳۰۶۲۹ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: آقای فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی ۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور و عقود اسلامی بانکی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی گوهری به شماره ملی ۰۰۱۴۰۱۸۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل و آقای شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۵۱۲۰۸۴۶۷۲۳۹۷۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373845
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش اقلیم در تاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۷۹۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۹۱۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و عمرانی شهرداری و خصوصی مربوط به ساخت ساختمانهای ابنیه اعم از چوبی، مرمت وبازسازی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، معماری و دکوراسیون داخلی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو ؛اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژها های نفت و گاز انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور خدمات اداری، تامین نیرو جهت شرکت، حمل و نقل، ترافیک درون شهری، زیبا سازی شهر، فضای سبز و طبخ غذا شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت، ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان شهید حمید اسدی خیابان ستارخان پلاک ۹۸ مجتمع کیش طبقه ۴ واحد ۴۵ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۶۴۸۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی بانکی بشماره ۶۳۲/۳۰۲۹ مورخ ۸/۱۲/۹۵ بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی ۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت بازرس اصلی آقای علی گوهری به شماره ملی ۰۰۱۴۰۱۸۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۶۰۱۱۶۲۰۹۸۸۶۹۰۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13383986
آگهی تغییرات شرکت ایرسا گستر سورین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۶۳۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۵۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهریار آصفی با کدملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ با دریافت ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. هماگوهری با کدملی ۰۰۱۷۷۵۱۱۵۲ با دریافت ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی سهامداران بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد مرضیه خزائی به شماره ملی ۰۴۸۰۴۰۸۸۲۳ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سمانه جعفری به شماره ملی ۳۹۲۰۲۸۲۷۵۲ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران - شهر تهران - مسعودیه - خیابان عباسپور خیابان شهید محمد رضا قناعتیان پلاک ۴۵ طبقه دوم کدپستی ۱۷۸۸۷۸۶۱۹۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۰۱۲۳۱۱۴۳۴۲۷۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386224
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش کهن درتاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۳۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۵۸۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه های مرمت، معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژه های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیبا سازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت.گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ صادقیه ـ خیابان شهید حمید اسدی ـ خیابان ستارخان ـ پلاک ۹۸۰ ـ مجتمع کیش ـ قطعه ۱۵ ـ جنوب غربی ـ طبقه چهارم ـ واحد ۴۵ ـ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۶۴۸۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۳۱ ـ ۳۰۶۲۹ مورخ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای علی گوهری به شماره ملی۰۰۱۴۰۱۸۴۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای شهریار آصفی به شماره ملی۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضاء آقای شهریار آصفی(رئیس هیئت مدیره) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت بازرس اصلی و خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۶۰۱۲۶۹۳۴۳۷۹۷۵۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386303
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش آهوان درتاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۳۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۶۰۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه های مرمت، معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژه های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیبا سازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت.گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران ـ شهر تهران ـ صادقیه ـ خیابان شهید حمید اسدی ـ خیابان ستارخان ـ پلاک ۹۸۴ ـ مجتمع کیش ـ طبقه زیر زمین ـ واحد ۱۱ ـ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۶۴۴۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن طی نامه شماره ۶۳۳ ـ ۳۰۶۲۹ مورخ ۸/۱۲/۹۵ بانک قوامین پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای علی گوهری به شماره ملی۰۰۱۴۰۱۸۴۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای شهریار آصفی به شماره ملی۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره آقای شهریار آصفی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فیاض محبی به شماره ملی۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت بازرس اصلی وخانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۶۰۱۲۶۴۶۶۳۴۷۶۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622872
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان جهان آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۶۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاءهیئت مدیره عبارتند از خانم عاطفه حسین زاده جوبیجار کلی به کدملی ۲۵۹۳۴۶۸۹۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای شهریار آصفی به کدملی۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سکینه دانش آبجهان به کدملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای فیاض محبی به کدملی۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عادل قیامی به کدملی ۴۲۸۴۸۵۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای آقای شهریار آصفی (رئیس هیئت مدیره) یا خانم سکینه دانش آبجهان هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۰۱۱۴۹۳۲۹۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714835
آگهی تغییرات شرکت آبتین کهن افروز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۹۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - فرج اله کیومرثی به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۲۱۹ با پرداخت ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. احمد کیومرثی به شماره ملی ۰۸۷۲۸۷۲۷۹۳ با پرداخت ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. محمود کیومرثی به شماره ملی ۶۳۵۹۲۲۷۷۴۶ با پرداخت ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از ۱۰۰۰۰۰۰ به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. - لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. فرج اله کیومرثی به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۲۱۹ دارای ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. احمد کیومرثی به شماره ملی ۰۸۷۲۸۷۲۷۹۳ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. محمود کیومرثی به شماره ملی ۶۳۵۹۲۲۷۷۴۶ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. - تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۸۲۴۲۸۶۵۷۷۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752052
آگهی تغییرات شرکت دیبا دژ پاسارگارد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۱۸۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۳۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ با دریافت مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. آقای فرهاد انگورج تقوی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۷۸۸۹۲ با دریافت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. بر این پایه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: خانم رقیه بیگم نورافشان به شماره ملی ۱۸۶۱۰۲۲۰۴۲ دارنده مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، آقای سید علی ساداتی طباطبائی به شماره ملی ۱۸۶۱۲۸۴۹۷۷ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران خیابان شهید حمید اسدی خیابان ستارخان پلاک ۹۸۴ مجتمع کیش طبقه زیرزمین واحد ۱۴ کد پستی ۱۴۵۱۸۷۶۴۴۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. حق امضاء کلیه اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت را هیئت مدیره تعیین می‌کند و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. پ۹۶۰۹۱۹۸۸۷۲۶۶۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13794908
آگهی تغییرات شرکت تحکیم آبراه سازه گستران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۵۹۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۸۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار آصفی به کدملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ با دریافت ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم سکینه دانش آبجهان به کدملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ با دریافت ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه از ۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاءبعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: آقای محمد زیبائی با کدملی دارای ۹۹۰۰۰۰ریال خانم سهیلا زیبائی با کدملی دارای۱۰۰۰۰ ریال پ۹۶۱۰۱۱۲۶۷۶۸۵۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13863995
آگهی تغییرات شرکت اقلیم گستر راگا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۹۴۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۰۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ با دریافت مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ با دریافت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل است: رامین سامانی پور به شماره ملی ۰۰۶۰۰۳۳۶۳۰ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال خانم زهره عطار به شماره ملی ۱۰۶۰۲۸۲۷۰۴ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال پ۹۶۱۱۱۸۵۳۲۱۹۰۵۷۰ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13885975
آگهی تغییرات شرکت دیبا دژ مهراز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۰۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۰۲۴۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سکینه دانش آبجهان با کدملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ با دریافت ۱۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. شهریار آصفی به کد ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ با دریافت ۹۹۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازافزایش سرمایه: فرهاد انگورج تقوی به کد ملی ۰۰۷۱۴۷۸۸۹۲ دارنده ۹۹۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه کامیار آصفی به کد ملی ۰۰۶۴۷۴۷۴۸۴ دارنده ۱۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهرتهران صادقیه خیابان ۲۴ متری خسروشمالی پلاک ۴۶ مجتمع بهاران طبقه هشتم واحد ۶ کدپستی ۱۴۵۱۶۹۷۵۵۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۱۱۳۰۳۹۳۸۳۸۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904592
آگهی تغییرات شرکت درسا پرتو سازه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۵۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره زارعی مقدم به کد ملی ۰۹۰۰۱۶۰۱۸۷ با پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت درردیف شرکا قرار گرفت. خانم زهره دارابی به کد ملی ۰۷۹۱۵۹۷۱۵۶ با پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت درردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۵۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد آقای شهریار آصفی کد ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ دارنده مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال آقای فیاض محبی کد ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال خانم طاهره زارعی مقدم کد ملی ۰۹۰۰۱۶۰۱۸۷ دارنده مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال خانم زهره دارابی کد ملی ۰۷۹۱۵۹۷۱۵۶ دارنده مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال حق امضای شرکت را اعضای هیات مدیره با حضور در مجمع عادی به صورت فوق العاده یا جلسه هیات مدیره مقرر نمایند و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - نیروی هوائی - خیابان شهید عزیزاله بیات سرمدی - خیابان دهقان - پلاک ۸۶ - طبقه اول - کد پستی ۱۷۳۶۹۳۶۶۹۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۱۲۰۹۱۷۵۶۰۲۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099131
آگهی تغییرات شرکت آمل سازه گستران سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۶۱۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود پویامهر به شماره ملی ۱۶۹۹۶۵۰۵۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای خیراله خورشیدی به شماره ملی ۱۶۸۹۹۴۳۸۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء سعید پویامهر و داود پویامهر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۴۰۹۸۷۴۳۰۶۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک