طاهره سادات رضوی مهر

خانم طاهره سادات رضوی مهر

کد ملی 0064077772
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12869483
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدات انرژی قصر شیرین ایرانیان درتاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۹۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۶۱۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تاسیس و احداث نیروگاه ـ مشارکت در اجرای پروژه های عمرانی ـ ساختمانی و ابنیه ـ نقشه برداری ـ راه سازی ـ پل سازی ـ سد سازی ـ تونل سازی ـ جدول سازی ـ حفاری و خاکبرداری. بازرگانی داخلی و خارجی ـ واردات و صادرات ـ خرید و فروش ـ تهیه و توزیع کالاهای مجاز بازرگانی ـ بازریابی و غیرهرمی و غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی ـ ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک ها و موسسات مای و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها اعم از دولتی و خصوصی ـ اخذ و یا اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی ـ ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان ولیعصر ـ بلوار اسفندیار ـ پلاک ۴۸ ـ طبقه دوم ـ واحد غربی کدپستی ۱۹۶۸۶۵۳۷۸۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره م ف ۱۱۱۱ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. یونیت اینترنشنال انرژی آ.ش به کد فراگیر ملی ۳۰۰۲۷۰۱۹۴۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به کد فراگیر ملی ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت یونیورسال انرژی اس.آ به کد فراگیر ملی ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای ازگور سائیم دوندار به کد فراگیر ملی ۹۴۵۷۷۹۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به عنوان بازرس اصلی و آرزو عصار به شماره ملی ۰۴۵۰۹۸۵۰۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درجآگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۵۰۴۰۱۸۳۹۸۱۸۹۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883513
آگهی تغییرات شرکت آرنیکا برق الکترونیک آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۷۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ وبرابر مجوز شماره د/م/۲۴۳ ۲۹/۳/۹۵ از مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت ۱۹۸۸۸۳ و شماره ملی فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای اوزکور سائیم دوندار به شماره گذرنامه ۰۶۱۵۹۰۵۱ و کد فراگیر ۹۴۵۷۷۹۷۰ و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ ش به شماره ملی فراگیر ۳۰۰۲۷۰۱۹۴۸ و شماره ثبت ۹۸۵۲۳۳ به نمایندگی مصطفی تولکا آلتونداس به شماره گذرنامه ۰۱۸۹۴۹۵۶ و شماره ملی فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ بعنوان بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه عصر آزادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۰۹۶۰۳۵۸۱۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571554
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آینده برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۶۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۱۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۱۲/۲۰۱۶ به تصویب رسید. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به شماره فراگیر ۹۴۵۷۷۹۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شماره فراگیر ۳۰۰۲۸۲۹۶۴۰ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به شماره فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اورهان سیلان به شماره فراگیر ۹۹۵۶۲۵۲۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۳۰۵۹۴۹۹۲۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571564
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی کادوس برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۴۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۹۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامة و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۰۱۶ میلادی به تصویب رسید. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای کورای مسجی به شماره فراگیر۱۰۰۳۳۹۸۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شماره فراگیر ۳۰۰۲۸۲۹۶۴۰ به نمایندگی آقای آلپ تانری اور به شماره فراگیر ۹۴۸۹۸۷۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کورای مسجی به شماره فراگیر ۱۰۰۳۳۹۸۶۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۳۰۱۹۹۶۸۷۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578570
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی دنا برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۱۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامة و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۰۱۶ میلادی به تصویب رسید. - خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند - شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت ۱۹۸۸۸۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به ش. فراگیر۹۴۵۷۷۹۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شماره ثبت ۷۹۱۷۷۵ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۸۲۹۶۴۰ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ودات گولن به ش. فراگیر ۹۹۵۶۲۲۵۸به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۶۰۴۲۶۸۹۶۷۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578582
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آرمیا برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۲۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامة وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۰۱۶ میلادی به تصویب رسید. - خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند - شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت ۱۹۸۸۸۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به ش. فراگیر۹۴۵۷۷۹۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به شماره ثبت ۹۸۵۲۳۳و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۰۱۹۴۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد اوزتورک به ش. فراگیر ۹۹۷۲۷۲۲۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۶۰۴۴۴۹۲۲۲۹۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578590
آگهی تغییرات شرکت پیشرو برق آمیتیس جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۴۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۰۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامة و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۰۱۶ میلادی (۱۰/۱۰/۹۴ شمسی) به تصویب رسید. - خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت ۱۹۸۸۸۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای اوزگورسائیم دوندار به ش. فراگیر ۹۴۵۷۷۹۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به شماره ثبت ۹۸۵۲۳۳و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۰۱۹۴۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۶۰۴۴۴۸۴۵۴۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578606
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آروین برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۵۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۲۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۰۱۶ میلادی به تصویب رسید. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند شرکت یونیورسال انرژی اس. آ ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به ش. فراگیر۹۴۵۷۷۹۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۰۱۹۴۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ظفر باسکایا به ش. فراگیر ۹۴۵۷۴۰۵۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۶۰۴۴۱۰۵۴۵۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13593647
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آرون برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۴۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۹۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامة و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۰۱۶ میلادی به تصویب رسید. خانم ماندانا بهرامی به شناسه ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شناسه ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت ۱۹۸۸۸۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای کورای مسجی به ش. فراگیر۱۰۰۳۳۹۸۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شماره ثبت ۷۹۱۷۷۵ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۸۲۹۶۴۰ به نمایندگی آقای آلپ تانری اور به ش. فراگیر ۹۴۸۹۸۷۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سلیمان تورهان به ش. فراگیر۱۰۰۲۸۳۷۴۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۶۱۳۸۸۵۴۴۴۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13689014
آگهی تغییرات شرکت پردیس برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۶۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۵۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامة وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی (۲۰۱۶) میلادی به تصویب رسید. خانم ماندانا بهرامی به شناسه ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شناسه ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت ۱۹۸۸۸۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به ش. فراگیر۹۴۵۷۷۹۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به شماره ثبت ۹۸۵۲۳۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۰۱۹۴۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۸۱۰۸۷۳۶۹۳۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13689280
آگهی تغییرات شرکت ارس کیهان برق آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۷۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۷۰۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۵ بتصویب رسید. خانم ماندانا بهرامی به شناسه ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شناسه ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت ۱۹۸۸۸۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به ش. فراگیر۹۴۵۷۷۹۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به شماره ثبت ۹۸۵۲۳۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۰۱۹۴۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز حکیم فعال به شماره ملی ۱۲۸۱۶۴۸۰۴۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۸۱۰۲۷۰۸۲۰۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792384
آگهی تصمیمات شرکت توانیر پردیس گستر ارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۵۴۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۴۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ تحت شماره ۲۷۶۲/ث۹۶ و۲۷۶۳/ث۹۶ به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. شرکت انرژی بین المللی یونیت به شماره ملی فراگیر ۳۰۰۲۷۰۱۹۴۸ به نمایندگی مصطفی تولکا آلتونداس به کد ملی فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت دالا اینوستمنت ای. او. اودی به شماره ملی فراگیر ۳۰۰۳۲۶۹۳۳۳ به نمایندگی اوزگور سائیم دوندار به کد ملی فراگیر ۹۴۵۷۷۹۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ودات گولن به کد ملی فراگیر ۹۹۵۶۲۲۵۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء به مدت دو سال انتخاب شدند. ماندانا بهرامی به کد ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چکها، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود ش۹۶۱۰۱۰۸۴۶۲۱۲۳۰۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13929242
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آتی صنعت پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۰۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شناسه فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ با نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به شماره فراگیر ۹۸۲۳۹۴۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شناسه فراگیر ۳۰۰۲۸۲۹۶۴۰ با نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به شماره فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرت کارگوزیان به شماره فراگیر ۹۹۵۲۷۰۱۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۶۱۲۱۹۳۷۹۳۲۷۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13929938
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی سیوان برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۴۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۹۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت ۱۹۸۸۸۳ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای کورای مسجی به ش. فراگیر۱۰۰۳۳۹۸۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شماره ثبت ۷۹۱۷۷۵ و ش. فراگیر ۳۰۰۲۸۲۹۶۴۰ به نمایندگی آقای آلپ تانری اور به ش. فراگیر ۹۴۸۹۸۷۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ساناز نادری به ش. ملی ۰۰۷۷۵۹۵۱۲۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۱۲۱۹۱۶۴۹۴۸۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930012
آگهی تغییرات شرکت ستاره یاقوت سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۴۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۲۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گونی توریزم آ. ش به ش. فراگیر ۳۰۰۲۸۲۳۳۶۱ به نمایندگی آقای آلپ تانری اور به ش. فراگیر ۹۴۸۹۸۷۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت اگه مادنجیلیک صناعی تیجارت آ. ش به ش. فراگیر ۳۰۰۲۸۲۳۲۰۵ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آسل هواچیلیک توریزم و تیجارت آ. ش به ش. فراگیر ۳۰۰۲۸۲۳۱۹۷ به نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به ش. فراگیر ۹۸۲۳۹۴۵۲ و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای بهروز حکیم فعال به شماره ملی ۱۲۸۱۶۴۸۰۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم ساناز نادری به شماره ملی ۰۰۷۷۵۹۵۱۲۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۶۱۲۱۹۸۴۱۷۶۰۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930177
آگهی تغییرات شرکت تجهیز الکترونیک ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۱۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۳۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آلتان اوزتاش به ش. فراگیر ۹۸۲۳۹۴۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به ش. فراگیر ۳۰۰۲۷۰۱۹۴۸ به نمایندگی مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی کارگر به ش. ملی ۵۶۳۹۸۳۷۱۸۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ماندانا بهرامی به شماره ملی ۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۱۲۱۹۲۴۷۷۵۵۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943944
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آذر برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۰۹۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی۲۵۷۲۵۸۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی ۰۰۶۴۰۷۷۷۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره فراگیر ملی ۳۰۰۲۷۱۶۹۱۲ به نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به شماره فراگیر ملی ۹۸۲۳۹۴۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شماره فراگیر ملی۳۰۰۲۸۲۹۶۴۰ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به شماره فراگیر ملی ۹۸۷۵۹۳۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای آلتان اوزتاش به شماره فراگیر ملی ۹۸۲۳۹۴۵۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۳۷۷۸۹۵۴۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک