سهیل مظلوم

سهیل مظلوم

کد ملی 0063347199
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 974931
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی کشت کاران کیهان بامسئولیت محدود به شماره ثبت۳۶۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۰۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای موسی بیرامی به شماره ملی ۳۳۴۰۵۴۴۰۶۹ و آقای میلاد سعیدی راد به شماره ملی ۳۳۳۰۰۶۲۱۰۱ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای موسی بیرامی به شماره ملی ۳۳۴۰۵۴۴۰۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میلاد سعیدی راد به شماره ملی ۳۳۳۰۰۶۲۱۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای موسی بیرامی به شماره ملی ۳۳۴۰۵۴۴۰۶۹ به سمت مدیرعامل ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۴ آقای سهیل مظلوم به شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۴۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۴۱/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۹۵۳۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9769243
آگهی تاسیس شرکت دامپروری نمونه کاران شفق با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۰۷۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۳۲۸۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: فعالیتهای دامپروری شامل گاو شیری گوساله تولید و توزیع شیر احداث ایستگاه جمع‌آوری شیر و انتقال به کارخانجات مشاوره فنی دام مکانیزاسیون و زراعت اجرای طرح‌های دامپروری مطالعه آماری ارائه خدمات پژوهشی زهکشی احیا قنوات اجرای پروژه‌های زراعت باغبانی دام ارائه طرح و نظارت فنی بر طرح‌ها واردات و صادرات ماشین‌آلات و محصولات کشاورزی مجاز جهت صادرات اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایجاد شعب در سراسر کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م انقلاب خ جمالزاده جنوبی ک رشتچی پ ۳۶ ط ۲ ـ کدپستی ۱۳۱۳۸۳۳۸۵۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای میلاد سعیدی‌راد به شماره ملی ۳۳۳۰۰۶۲۱۰۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای سهیل مظلوم به شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ ـ آقای سهیل مظلوم به شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10250761
آگهی تاسیس شرکت آرمان پاک‌اندیش فردا بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۰۹۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۸۳۴۲در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود. ۱ـ موضوع شرکت:طراحی ساخت نصب و راه‌اندازی خرید و فروش کلیه ماشین‌الات کشاورزی ساخت انواع سوله مجتمع صنعتی و گلخانه‌ای جهت تولید انواع محصولات گلخانه‌ای و کشاورزی خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی اخذ و اعطا نمایندگی در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات تولید و کاشت کلیه محصولات گلخانه‌ای و خارج از فصل. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م انقلاب خ جمالزاده جنوبی ک رشتچی پ۳۶ ط۲ ـ کدپستی ۱۳۱۳۸۳۳۸۵۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حمیدرضا رضایی ‌به‌شماره ملی ۲۰۹۰۲۱۷۹۸۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ آقای سهیل مظلوم ‌به‌شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ آقای سهیل مظلوم ‌به‌شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657564
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه انرژی آذر خاک درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۲۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۸۸۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: نصب و راه اندازی تجهیزات نفت و گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، انتقال خطوط نفت و گاز، واردات وصادرات و خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها وموسسات مالی سراسر کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات ـ اخذ واعطاء نمایندگی در داخل وخارج از کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان ونک ـ خ ملاصدرا ـ پ ۱۵ طبقه ۸ واحد یک کدپستی۱۹۹۱۹۱۳۹۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۳۷ ـ ۸۴۹ ـ ۹۴ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک سامان شعبه سی تیر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای عبدالستار پرنا شماره ملی: ۳۳۷۹۵۸۹۰۰۴ نماینده شرکت صنایع آذر آب شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم طاهره علی محمدی شماره ملی ۳۳۳۰۰۷۱۱۲۵ نماینده توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۶۸۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم سارا مرادمند جلالی شماره ملی ۵۱۱۰۳۰۰۹۶۸ نماینده شرکت تبدیل انرژی سامان شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۲۲۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سهیل مظلوم به شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ به عنوان بازرس اصلی. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد موسی بیرامی به شماره ملی ۳۳۴۰۵۴۴۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۴۱۱۲۵۵۰۰۷۷۹۹۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663214
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تدبیر سازه آذر خاک در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۴۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۵۵۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه و انجام کلیه خدمات فنی، مهندسی، طراحی، انجام امور مطالعاتی و ارائه خدمات مشاوره ای، اجرا، ساخت، نصب وراه اندازی کلیه پروژه های عمرانی، صنعتی و غیرصنعتی، ساختمانی، ابنیه، شهرسازی، کارخانجات، ساخت و ساز مصنوعات فلزی و غیرفلزی، ابزارآلات، ماشین آلات، خریدوفروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز وخدمات منجمله صدور خدمت فنی و مهندسی، اخذ واعطا نمایندگی از شرکتهای داخلی وخارجی ـ مشارکت در انجام پروژه ها بصورت منفرد و یا با سایر شرکتهای داخلی وخارجی وانجام کلیه اموریکه مربوط به فعالیتهای شرکت باشد ـ شرکت در مناقصات و مزایدات ـ اخذ وام واعتبار از کلیه بانکها وموسسات مالی سراسر کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان ونک ـ خ ملاصدرا پ۱۵ طبقه ۸ واحد یک کدپستی۱۹۹۱۹۱۳۹۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۲۴ ـ ۸۴۹ ـ ۹۴ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک سامان شعبه سی تیر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: عبدالستار پرنا شماره ملی ۳۳۷۹۵۸۹۰۰۴ نماینده توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۶۸۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره. سارا مرادمند جلالی شماره ملی ۵۱۱۰۳۰۰۹۶۸ نماینده شرکت صنایع آذر آب شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. طاهره علی محمدی شماره ملی ۳۳۳۰۰۷۱۱۲۵ نماینده شرکت تبدیل انرژی سامان شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۲۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سهیل مظلوم به شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ به عنوان بازرس اصلی. موسی بیرامی به شماره ملی ۳۳۴۰۵۴۴۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۴۱۱۲۷۳۰۹۳۹۶۳۰۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735134
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو صنعت آذر تجارت درتاریخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۷۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۴۵۶۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام خدمات پیمان مدیریت، پیمانکاری، ارائه وانجام کلیه خدمات فنی، مهندسی، طراحی وارائه خدمات مشاوره ای، اجرا، ساخت، نصب، راه اندازی تجهیزات نفت و گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، نیروگاههای بخار، انتقال خطوط نفت و گاز، برق کلیه پروژه های عمرانی، صنعتی و غیرصنعتی، ساختمانی، ابنیه، شهرسازی، کارخانجات، ساخت و ساز مصنوعات فلزی و غیرفلزی، ابزارآلات، ماشین آلات، واردات وصادرات و خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها وموسسات مالی سراسر کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات ـ اخذ واعطاء نمایندگی در داخل وخارج از کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان ونک ـ خ ملاصدرا ـ نرسیده به پل کردستان ـ پ۱۵ طبقه۵ جنوبی کد پستی ۱۹۹۱۹۱۳۹۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴۵/۵۵/۸۱۳۰مورخ۸/۱۲/۹۴ نزد بانک سامان شعبه سی تیر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴با نمایندگی آ قای میثم سعیدی رادبا کد ملی ۳۳۳۰۳۰۳۲۲۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تبدیل انرژی سامان با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۲۲۹با نمایندگی آقای حمید رضا رضائی با کد ملی ۲۰۹۰۲۱۷۹۸۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت دهکده گردشگری الماس اراک با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۵۴۴۷۳با نمایندگی آقای تورج پورطیب با کدملی ۳۳۴۱۴۴۱۰۳۴بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای سهیل مظلوم به شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ به عنوان بازرس اصلی. آقای حسین محبت به شماره ملی ۰۰۱۲۳۳۴۹۶۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۱۲۱۵۴۶۱۰۷۴۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735188
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع پالایشی سازه گستر تجارت آذرخش درتاریخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۷۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۴۵۷۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام خدمات پیمان مدیریت، پیمانکاری، ارائه وانجام کلیه خدمات فنی، مهندسی، طراحی وارائه خدمات مشاوره ای، اجرا، ساخت، نصب، راه اندازی تجهیزات نفت و گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، نیروگاههای بخار، انتقال خطوط نفت و گاز، برق کلیه پروژه های عمرانی، صنعتی و غیرصنعتی، ساختمانی، ابنیه، شهرسازی، کارخانجات، ساخت و ساز مصنوعات فلزی و غیرفلزی، ابزارآلات، ماشین آلات، واردات وصادرات و خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها وموسسات مالی سراسر کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات ـ اخذ واعطاء نمایندگی در داخل وخارج از کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان ونک ـ خ ملاصدرا ـ نرسیده به پل کردستان ـ پ۱۵ طبقه۷ شمالی کد پستی ۱۹۹۱۹۱۳۹۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۴۱/۵۵,۸۳۰ مورخ ۸/۱۲/۹۴ نزد بانک سامان شعبه سی تیر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت تبدیل انرژی سامان با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۲۲۹با نمایندگی آقای عبدالستار پرنا با کد ملی ۳۳۷۹۵۸۹۰۰۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت دهکده گردشگری الماس اراک با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۵۴۴۷۳با نمایندگی آقای موسی صادقی با کد ملی ۶۴۱۹۵۷۰۱۳۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴با نمایندگی آقای ادیب حیدری با کد ملی ۳۳۳۰۲۵۷۰۱۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای سهیل مظلوم به شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ به عنوان بازرس اصلی. آقای حسین محبت به شماره ملی ۰۰۱۲۳۳۴۹۶۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۱۲۱۱۴۸۹۶۹۶۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736771
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولید انرژی آذر پاد البرز درتاریخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۸۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۴۷۸۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام خدمات پیمان مدیریت، پیمانکاری، ارائه وانجام کلیه خدمات فنی، مهندسی، طراحی وارائه خدمات مشاوره ای، اجرا، ساخت، نصب، راه اندازی تجهیزات نفت و گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، نیروگاههای بخار، انتقال خطوط نفت و گاز، برق کلیه پروژه های عمرانی، صنعتی و غیرصنعتی، ساختمانی، ابنیه، شهرسازی، کارخانجات، ساخت و ساز مصنوعات فلزی و غیرفلزی، ابزارآلات، ماشین آلات، واردات وصادرات و خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها وموسسات مالی سراسر کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات ـ اخذ واعطاء نمایندگی در داخل وخارج از کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان ونک ـ خ ملاصدرا ـ نرسیده به پل کردستان ـ پ۱۵ طبقه ۵ شمالی کد پستی ۱۹۹۱۹۱۳۹۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۴۴/۵۵,۸۳۰ مورخ ۸/۱۲/۹۴ نزد بانک سامان شعبه سی تیر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴ با نمایندگی آقای حمید رضا رضائی با کد ملی ۲۰۹۰۲۱۷۹۸۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تبدیل انرژی سامان با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۲۲۹با نمایندگی آقای میثم سعیدی راد با کد ملی ۳۳۳۰۳۰۳۲۲۰به عنوان رئیس هیئت مدیره توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس با شناسه ملی۱۰۹۸۰۱۱۶۸۳۰با نمایندگی آقای موسی صادقی با کد ملی ۶۴۱۹۵۷۰۱۳۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای سهیل مظلوم به شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ به عنوان بازرس اصلی. آقای حسین محبت به شماره ملی ۰۰۱۲۳۳۴۹۶۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۱۲۱۲۳۸۸۹۷۳۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740213
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پدیده عمران و اقتصاد آراد در تاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۹۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۲۸۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، سرمایه گذاری و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی، عمرانی، تاسیساتی، خدماتی، بازرگانی، تهیه، نصب، نگهداری تاسیسات شامل حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آسانسور، بهداشتی، بیمارستانی، سردخانه، وتهیه واجرای طرحهای مربوط به آب، برق، تلفن، گاز ونظایر آن ـ واردات و صادرات خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز ـ مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها وموسسات اعتباری ـ انجام خدمات مشاوره و مدیریتی و اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و ایجاد شعبه و اعطا نمایندگی در داخل وخارج از کشور ـ اخذ موافقت اصولی برای شرکت بمنظور اجرای طرحهای تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود ـ ترخیص کالا از گمرکات ـ شرکت در مناقصات ومزایدات ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ م انقلاب ـ خ جمالزاده جنوبی ـ کوچه رشتچی ـ پ۳۶ طبقه۴ واحد۷ کدپستی۱۳۱۳۹۶۳۶۶۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸, ۹۷۲, ۱۴۸ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ نزد بانک سامان شعبه سی تیر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: حسین محبت شماره ملی: ۰۰۱۲۳۳۴۹۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و میثم سعیدی راد شماره ملی: ۳۳۳۰۳۰۳۲۲۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سهیل مظلوم به شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا رضائی به شماره ملی ۲۰۹۰۲۱۷۹۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۱۲۳۶۰۲۶۴۱۵۰۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740264
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اعتماد گستر خبره در تاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۹۰۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۲۸۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: واردات و صادرات خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز ـ مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها وموسسات اعتباری ـ اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و ایجاد شعبه و اعطا نمایندگی در داخل وخارج از کشور ـ اخذ موافقت اصولی برای شرکت بمنظور اجرای طرحهای تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود ـ ترخیص کالا از گمرکات ـ شرکت در مناقصات ومزایدات ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان انقلاب ـ خیابان جمالزاده جنوبی ـ کوچه رشتچی ـ پ۳۶ طبقه۴ واحد۷ کدپستی۱۳۱۳۹۶۳۶۶۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹, ۹۷۲, ۱۴۸ مورخ ۱۰/۱۲/۹۴ نزد بانک سامان شعبه سی تیر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: میثم سعیدی راد به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۳۳۳۰۳۰۳۲۲۰ موسی بیرامی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۳۳۴۰۵۴۴۰۶۹ عبدالستار پرنا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شماره ملی ۳۳۷۹۵۸۹۰۰۴ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سهیل مظلوم به شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ به عنوان بازرس اصلی. حسین محبت به شماره ملی ۰۰۱۲۳۳۴۹۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۱۲۳۱۰۹۱۱۹۷۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740282
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش اقتصاد برتر آراد در تاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۹۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۲۹۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: واردات و صادرات خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز ـ مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها وموسسات اعتباری ـ اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و ایجاد شعبه و اعطا نمایندگی در داخل وخارج از کشور ـ اخذ موافقت اصولی برای شرکت بمنظور اجرای طرحهای تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود ـ ترخیص کالا از گمرکات ـ شرکت در مناقصات ومزایدات ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان انقلاب خیابان جمالزاده جنوبی کوچه رشتچی پ۳۶ طبقه۴ واحد۷ کدپستی۱۳۱۳۹۶۳۶۶۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷, ۹۷۲, ۱۴۸ مورخ ۱۰/۱۲/۹۴ نزد بانک سامان شعبه سی تیر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: . موسی بیرامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۳۳۴۰۵۴۴۰۶۹ میثم سعیدی راد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۳۳۳۰۳۰۳۲۲۰ عبدالستار پرنا به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۳۳۷۹۵۸۹۰۰۴ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سهیل مظلوم به شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ به عنوان بازرس اصلی. حسین محبت به شماره ملی ۰۰۱۲۳۳۴۹۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۱۲۳۹۵۵۱۹۶۲۱۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743499
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه تدبیر آذر البرز درتاریخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۰۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۷۹۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام خدمات پیمان مدیریت، پیمانکاری، ارائه وانجام کلیه خدمات فنی، مهندسی، طراحی وارائه خدمات مشاوره ای، اجرا، ساخت، نصب، راه اندازی کلیه پروژه های عمرانی، صنعتی و غیرصنعتی، ساختمانی، ابنیه، شهرسازی و خدمات پس از فروش ـ واردات وصادرات و خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها وموسسات مالی سراسر کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات ـ اخذ واعطاء نمایندگی در داخل وخارج از کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان ونک ـ خ ملاصدرا ـ پ ۱۵ طبقه۸ واحد یک کدپستی۱۹۹۱۹۱۳۹۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۳۱ ـ ۸۴۹ ـ ۹۴ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک سامان شعبه سی تیر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: میثم سعیدی راد به شماره ملی ۳۳۳۰۳۰۳۲۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. حمیدرضا رضائی به شماره ملی ۲۰۹۰۲۱۷۹۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. فریبرز پرنا به شماره ملی ۳۳۴۰۶۱۰۹۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مد ت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سهیل مظلوم به شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ به عنوان بازرس اصلی. موسی بیرامی به شماره ملی ۳۳۴۰۵۴۴۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مد ت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۰۱۲۴۸۳۰۹۶۷۴۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743629
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انرژی گستر سامان البرز درتاریخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۰۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۸۰۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام خدمات پیمان مدیریت، پیمانکاری، ارائه وانجام کلیه خدمات فنی، مهندسی، طراحی وارائه خدمات مشاوره ای، اجرا، ساخت، نصب، راه اندازی تجهیزات نفت و گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، نیروگاههای بخار، انتقال خطوط نفت و گاز، برق کلیه پروژه های عمرانی، صنعتی و غیرصنعتی، ساختمانی، ابنیه، شهرسازی، کارخانجات، ساخت و ساز مصنوعات فلزی و غیرفلزی، ابزارآلات، ماشین آلات، واردات وصادرات و خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها وموسسات مالی سراسر کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات ـ اخذ واعطاء نمایندگی در داخل وخارج از کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان ونک ـ خ ملاصدرا ـ نرسیده به پل کردستان ـ پ۱۵ طبقه ۷ شمالی کد پستی ۱۹۹۱۹۱۳۹۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴۳/۵۵/۸۳۰مورخ ۸/۱۲/۹۴نزد بانک سامان شعبه سی تیر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت تبدیل انرژی سامان با شماره ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۲۲۹با نمایندگی آقای ادیب حیدری با کد ملی ۳۳۳۰۲۵۷۰۱۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴با نمایندگی آقای عبدالستار پرنا با کد ملی ۳۳۷۹۵۸۹۰۰۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت دهکده گردشگری الماس اراک با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۵۴۴۷۳با نمایندگی علیرضا مقدس با کد ملی ۰۰۷۲۸۸۲۶۸۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای سهیل مظلوم به شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ به عنوان بازرس اصلی. آقای حسین محبت به شماره ملی ۰۰۱۲۳۳۴۹۶۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۱۲۴۳۶۰۵۱۰۳۳۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12750729
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انرژی سازه آذر پاد در تاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۲۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۶۲۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه وانجام کلیه خدمات فنی، مهندسی، طراحی وارائه خدمات مشاوره ای، اجرا، ساخت، نصب، راه اندازی کلیه پروژه های پیمانکاری، عمرانی، صنعتی و غیرصنعتی، ساختمانی، ابنیه، شهرسازی و خدمات پس از فروش ـ واردات وصادرات و خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها وموسسات مالی سراسر کشور ـ ایجاد شعبه و اخذ واعطا نمایندگی در داخل وخارج از کشور ـ ترخیص کالا از گمرکات ـ شرکت در مناقصات و مزایدات ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان ونک ـ خ ملاصدرا پ۱۵ طبقه ۸ واحد یک کدپ ۱۹۹۱۹۱۳۹۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۲۶ ـ ۸۴۹ ـ ۹۴ مورخ ۱۰/۱۱/۹۴ نزد بانک سامان شعبه سی تیر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: فریده رضائی به کدملی ۰۴۹۲۲۹۳۹۷۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت تبدیل انرژی سامان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۲۲۹ و عبدالستار پرنا به کدملی ۳۳۷۹۵۸۹۰۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۶۸۳۰ و علیرضا مقدس به کدملی ۰۰۷۲۸۸۲۶۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نماینده شرکت صنایع آذر آب به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سهیل مظلوم به شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ به عنوان بازرس اصلی. آقای موسی بیرامی به شماره ملی ۳۳۴۰۵۴۴۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۱۲۹۱۸۳۲۸۷۱۲۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12776569
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فن آوران تجارت صنعت سروش درتاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۰۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۷۶۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: واردات و صادرات خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز ـ مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها وموسسات اعتباری ـ اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و ایجاد شعبه و اعطا نمایندگی در داخل وخارج از کشور ـ اخذ موافقت اصولی برای شرکت بمنظور اجرای طرحهای تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود ـ ترخیص کالا از گمرکات ـ شرکت در مناقصات ومزایدات ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ م انقلاب ـ خ جمالزاده جنوبی ـ کوچه رشتچی ـ پ۳۶ طبقه ۴ واحد۷ کد پستی ۱۳۱۳۹۶۳۶۶۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵۱۰۵ مورخ ۶/۲/۱۳۹۵ نزد بانک سامان شعبه سی تیر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: موسی بیرامی به شماره ملی ۳۳۴۰۵۴۴۰۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سهیل مظلوم به شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره تورج پورطیب به شماره ملی ۳۳۴۱۴۴۱۰۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: میثم سعیدی راد به شماره ملی ۳۳۳۰۳۰۳۲۲۰ به عنوان بازرس اصلی حسین محبت به شماره ملی ۰۰۱۲۳۳۴۹۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۲۱۳۹۳۹۲۱۸۱۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777920
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذر آب درتاریخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۱۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۹۵۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: پیمانکاری عمومی، مدیریت پیمان در قالب مهندسی، بازرگانی، فعالیتهای اجرایی ساختمان، طراحی، ساخت، نصب وراه اندازی و خدمات پس از فروش و بهره برداری پروژه های حوزه انرژی اعم از نیروگاهی، نفت گاز، پتروشیمی، احداث کارخانجات سیمان، قند، فولاد و نظایر آن ـ مشارکت مباشرت مشاوره با شرکتهای داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث و اجرای انواع پروژه های فوق الذکر وهمچنین تاسیس مراکز، کارگاهها، دفاتر و کارخانجات، صنایع وابسته در جهت انجام فعالیت های مذکور ـ واردات و صادرات وخریدوفروش کلیه مواد و قطعات، ابزارآلات و ماشین آلات تجهیزات وانواع محصولات و سایر فرآورده های صنعتی، تولیدی، خدمات فنی ومهندسی در داخل وخارج از کشور و مرتبط با فعالیتهای شرکت ـ طراحی، بازرگانی، خرید، ساخت، نصب وراه اندازی تمامی پکیجهای بالادستی و پایین دستی صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، اخذ لیسانس مربوطه وتاسیس دفتر نمایندگی از شرکتهای خارجی مربوطه واخذ واعطاء نمایندگی وعقد هرگونه قرارداد کنسرسیوم با شرکتهای داخلی وخارجی پیرامون پکیجهای فوق و صادرات آنها و یا دانش تکنولوژی مربوطه به خارج از کشور ـ مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت، بطور کلی هرگونه فعالیت مجازیکه مربوط به موضوع شرکت باشد ـ اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها وموسسات مالی سراسر کشور ـ (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان ونک ـ خ ملاصدرا ـ پ۱۵ طبقه ۸ واحد یک کد پستی ۱۹۹۱۹۱۳۹۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۵/۹۵مورخ۲۰/۱/۹۵ نزد بانک سامان شعبهسی تیر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای محمد محمدی با کد ملی ۰۵۳۲۲۹۱۵۸۱ به نمایندگی از شرکت تبدیل انرژی سامان با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۲۲۹عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای عبدالستار پرنا با کد ملی ۳۳۷۹۵۸۹۰۰۴ به نمایندگی از شرکت صنایع آذر آب شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی قیم با کد ملی ۱۸۱۹۷۳۷۵۲۷به نمایندگی از شرکت سازه انرژی آذر خاک شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۸۸۰۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل خسروی با کد ملی ۰۶۲۰۴۵۹۵۶۵به نمایندگی از شرکت تدبیر سازه آذر خاک با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۵۵۴۷بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا رضائی با کد ملی ۲۰۹۰۲۱۷۹۸۷به نمایندگی ازشرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۶۸۳۰بعنوان عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا"همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: سهیل مظلوم به شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ به عنوان بازرس اصلی. حسین محبت به شماره ملی ۰۰۱۲۳۳۴۹۶۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۲۱۴۷۶۲۴۴۴۲۴۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898805
آگهی تغییرات شرکت خبرگان تجارت البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۶۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تورج پور طیب به شماره ملی ۳۳۴۱۴۴۱۰۳۴ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: تورج پور طیب به شماره ملی ۳۳۴۱۴۴۱۰۳۴ دارای مبلغ ۴۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال حمیدرضا رضائی به شماره ملی ۲۰۹۰۲۱۷۹۸۷ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهیل مظلوم به شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افسانه روستا به شماره ملی ۳۳۳۰۰۳۷۷۱۷ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ادیب حیدری به شماره ملی ۳۳۳۰۲۵۷۰۱۶ دارای مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۴۱۹۲۲۶۹۹۳۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13174187
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه بازرگانی و برنامه ریزی اقتصاد کالای خاورمیانه درتاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۲۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۳۰۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه، تولید، توزیع، واردات و صادرات و خریدوفروش کلیه کالاهای مجاز از قبیل مواد غذائی، شیرینیجات، قندوشکر (در صورت نیاز پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه بنکداران مواد غذائی تهران) ـ مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت ـ اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها وموسسات مالی سراسر کشور ـ اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ـ ترخیص کالا از گمرکات ـ شرکت در مناقصات و مزایدات ـ عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ جمهوری ـ خ سی تیر ـ نبش کوچه رستمی جاهد ـ طبقه ۲ بانک ملی ایران پ۶۷ کدپستی۱۱۳۵۸۱۷۴۳۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱۱۲۷۶/۹۵/۱ مورخ۲۹/۰۸/۹۵ نزد بانک سپه شعبه مرکزی تهران کد۰۰۰۱ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حسین محبت به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۱۲۳۳۴۹۶۰ ـ مهدی روستا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۳۳۳۰۲۲۱۲۵۹ ـ ادیب حیدری به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۳۳۳۰۲۵۷۰۱۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سهیل مظلوم به شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۷۱۹۹ به عنوان بازرس اصلی ـ پویا بهمنی به شماره ملی ۶۵۵۹۹۲۵۳۱۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۹۱۷۱۰۰۸۲۲۳۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک