مهدی دیلم صالحی

آقای مهدی دیلم صالحی

کد ملی 6279409856
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13250864
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۰۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۵۵۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارایه خدمات ضمانت نامه ای برای اجرای طرح های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها.جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق. سرمایه گذاری خطرپذیر (وی سی) در طرح های پژوهشی و فناوری.مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت های پژوهشی و فناوری و دانش بنیان. تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی ها به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح ها. همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق. اخذ و اعطای کارگزاری و عاملی ت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری. ارایه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرحهای کسب وکار و نظارت، ارزش گذاری پروژه ها و طرح های پژوهشی و فناوری.مشارکت در تدوین سیاست ها و اولویت ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم افزایی حمایت های موجود در کشور. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان ۱۶ شماره ۶ طبقه ۳ کدپستی ۱۵۱۱۷۶۶۸۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۲۱۵/۳۴, ۰۳۴ مورخ ۲۳/۸/۹۵ بانک بانک تجارت شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است وبقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با نمایندگی آقای روح اله استیری به شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۰۲۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ ـ شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای رضا زرنوخی به شماره ملی ۰۴۵۰۴۹۸۶۴۶ به عنوان عضو هیات مدیره ـ موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان با نمایندگی آقای حامد افشاری به شماره ملی ۰۰۶۰۶۰۳۶۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت مدیریت صادرات ایرانیان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای مجید نجفیان نجف آبادی به شماره ملی ۱۰۹۰۳۷۳۱۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای مجید آمحمد کردستانی (خارج از اعضا) به شماره ملی ۰۰۸۰۰۴۴۵۲۲ به عنوان مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور (به غیراز قراردادهای کارکنان) به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری و قراردادهای کارکنان با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی آقای حامد بختیاری احمدروغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) بموجب نامه شماره ۱۵۰۲۵, ۱۲۲ مورخ ۲۰/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۳۰۸۴۲۹/۵ مورخ ۳۰/۹/۹۵ بانک مرکزی ج.ا.ا آگهی گردید. پ۹۵۱۰۲۲۱۰۸۸۷۶۵۳۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13371345
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۷۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی دیلم صالحی با کدملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶ به نمایندگی ستاد توسعه زیست فناوری با شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۴۴۲۹۳ برای بقیه مدت تصدی به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۶۰۱۱۶۶۳۵۲۰۳۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372683
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا ژن فارمد درتاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۷۹۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۷۳۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، بسته بندی، توزیع و پخش، واردات و صادرات انواع دارو و مواد اولیه دارویی و کلیه داروهای مجاز شیمیایی، بیولوژیکی، مکمل های دارویی، درمانی، خوراکی و فراورده های بیولوژیک و ملزومات دارویی و پزشکی و کلیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مجاز و کلیه فعالیت های مجاز و هرگونه خدمات و پشتیبانی در رابطه با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم، گشایش اعتبار و ال سی ترخیص کالا از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات بصورت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخد مجوز از مراجع قانونی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران، خیابان پاستور، خیابان ۱۲ فروردین، پلاک ۷۵، مرکز نوآوری انستیتو پاستور ایران، کدپستی ۱۳۱۶۹۴۳۵۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام، که تعداد ۸۰۰ سهم عادی و تعداد ۲۰۰ سهم ممتاز می باشد، و مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۹/۰۲۵۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک آینده شعبه کارگر شمالی مرکز قلب کد ۰۲۵۴ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ با نمایندگی آقای مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آرنا ژن فارمد به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۱۴۰۱ با نمایندگی خانم لیلا نعمت الهی به شماره ملی ۴۳۲۲۸۷۷۹۱۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ با نمایندگی آقای ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیات مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۶۰۱۱۶۱۵۶۴۰۲۵۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444926
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا بن یاخته در تاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۹۴۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۰۸۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: مشاوره، ساخت، ایجاد، تجهیز، نصب و راه اندازی و پشتیبانی آزمایشگاه، کشت سلول، تولید، خرید و فروش و صادرات و واردات انواع مواد و محصولات و تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی و بیولوژیکی، مهندسی بافت و فن آوری مربوطه، شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهر تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان باغ ـ خیابان دوم شرقی ـ پلاک ۹ ـ طبقه دوم ـ کدپستی ۱۹۹۷۷۷۵۵۵۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام (که مشتمل بر ۸۰۰ سهم عادی با نام و ۲۰۰سهم ممتاز بانام) می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره ۹۷/۹۶/۰۲۵۴ مورخ۱۰/۲/۹۶. نزد بانک آینده. شعبه کارگر شمالی پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت می باشد اولین مدیران به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت فن آوری بن یاخته به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۷۹۶ با نمایندگی احمد کریمی راهجردی به شماره ملی ۰۳۸۳۶۱۷۸۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ با نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ با نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای متغیریکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۰۳۷۱۶۳۰۳۳۴۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13508604
آگهی تغییرات شرکت توسعه راهکارهای فنی دانا ترفند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۹۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۲۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری با نمایندگی آقای مهدی دیلم صالحی با کد ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶ آقای محمدمهدی آهنگر سریزدی با کد ملی ۰۳۲۳۶۷۵۵۶۵؛ شرکت مبین ارتباطات آسیا با نمایندگی آقای ابوذر زرنوخی با کد ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶که برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۹۶۰۴۲۰۹۷۹۸۸۳۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532600
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا آرنا فارمد درتاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۰۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۹۴۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:خرید، فروش، بسته بندی، توزیع و پخش، واردات و صادرات انواع دارو و مواد اولیه دارویی و کلیه داروهای مجاز شیمیایی، بیولوژیکی طبیعی، مکمل های دارویی، درمانی، خوراکی و فراورده های بیولوژیک و ملزومات دارویی و پزشکی و کلیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مجاز و کلیه فعالیت های مجاز و هرگونه خدمات و پشتیبانی در رابطه با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم، گشایش اعتبارات اسنادی و ترخیص کالا از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-بلوارپژوهش-بزرگراه علامه جعفری(حکیم)-بلوار پژوهش-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۲۰۰ سهم آن با نام ممتاز وتعداد ۸۰۰سهم آن با نام عادی می باشد ومبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲/۰۲۵۴ مورخ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ نزد بانک آینده شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران:شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ و به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدرضا زمانی به شماره ملی ۶۲۲۹۸۵۵۱۸۶ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیأت مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل :آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حامد بختیاری احمدروغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۰۴۱۴۴۸۱۵۳۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560494
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا کیان آزما درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۶۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۰۱۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تولید، صادرات، و واردات مواد و تجهیزات پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ خواجه نظام الملک ـ خیابان شهید اجاره دار ـ کوچه شهید عزیزآبادی فراهانی ـ پلاک ۵۴ ـ طبقه چهارم ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۶۱۹۷۳۳۴۹۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۲۰۰ سهم آن بانام ممتاز تعداد ۸۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد بموجب گواهی بانکی شماره ۱۱۱/۰۲۵۴/۹۶ مورخ ۱/۵/۹۶ از بانک آینده شعبه کارگر شمالی به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ریال پرداخت گردید. والباقی در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: شرکت کیان ژن آزما به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۶۰۷۲ به نمایندگی زهرا هنرمند ساری به شماره ملی ۰۰۸۱۹۲۱۵۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیات مدیره و امضای متغیریکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۲۴۱۰۶۱۴۷۱۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13596897
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا برنا ژن در تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۸۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۵۶۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: طراحی و تولید، تهیه و توزیع انواع مواد شیمیایی، بیوشیمیایی، بیولوژیک مجاز، لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و بهداشتی و درمانی و پزشکی، کیت های تشخیص با اخذ مجوز از مراکز ذیصلاح. ارائه کلیه خدمات آزمایشگاهی، بهداشتی و پژوهشی، تأسیس و راه اندازی کارخانه ها و کارگاه ها و آزمایشگاه ها پس از اخذ مجوز وزارت بهداشت و مراکز خدماتی مجاز تولیدی و صنعتی و ارائه هر گونه خدمات مجاز که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد با اخذ مجوز از مراکز ذیصلاح. تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و انتقال فناوری و دانش فنی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، تحقیقات، تولید، واردات و صادرات موجودات تراریخت، ناقلین، میزبان ها، داروها و واکسن های نوترکیب با رعایت قوانین ایمنی زیستی و اخذ مجوزهای مربوطه از مراکز ذیصلاح. کشت، تولید، تکثیر، واردات و صادرات گیاهان زراعی، صنعتی، باغی و دارویی، قارچها و حیوانات آزمایشگاهی. ارائه کلیه خدمات آموزشی و مشاوره ای در زمینه زیست فن آوری، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و تخصصی. کلیه فعالیت های مرتبط با زیست پالایی، کودهای زیستی، کنترل زیستی، سوخت های زیستی و کشت بافت. خرید و فروش دانش فنی از/ به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، ارائه مشاوره جهت برگزاری همایش ها سمینارها و نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور و عقد قرارداد با کلیه شرکتها و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی، شرکت در مناقصات و مزایده های شرکت های داخلی (دولتی و خصوصی) و خارجی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ جاده سوم ـ بزرگراه شهید داود کریمی ـ کوچه شهیدحسین موسوی ـ پلاک ۳۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۸۶۳۸۹۶۴۴۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۲۰۰ سهم آن با نام ممتاز تعداد ۸۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد، بموجب گواهی شماره ۱۱۸/۰۲۵۴/۹۶ مورخ ۶/۶/۹۶ بانک آینده شعبه گارگر شمالی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال، معادل ۳۵ درصد سرمایه شرکت واریز و مابقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: شرکت زیست فناوری نوین آرکا ژن به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۱۳۵۰ به نمایندگی محبوبه ضیائی به شماره ملی ۰۹۴۳۴۳۴۶۹۶ به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای متغیریکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۱۴۷۸۹۳۹۲۸۴۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625248
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه ایده نو تک آشنا درتاریخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۸۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۶۴۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقیِ با موضوع فعالیت در پروژه های فکری و نوآورانه در طرح های زیست فناوری و سلامت، اطلاعات و ارتباطات، مواد پیشرفته و نانوتکنولوژی به منظور به بهره برداری و تجاری سازی دارایی های یاد شده از طریق تملک خرد یا مدیریتی می باشد. صندوق مانده وجوه خود را می تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. شماره مجوز ۲۵۰۶۲,۱۲۲ تاریخ مجوز۱۱/۰۶/۱۳۹۶ مرجع صادرکننده سازمان بورس و اوراق بهادار مدت: از تاریخ ثبت تا ۲۵/۰۲/۱۴۰۳ مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان بهزاد ـ خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸) ـ پلاک ۲۷ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۹۹۸۶۱۷۴۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری آن با نام عادی می باشد اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: صندوق توسعه فناوری های نوین به شماره ثبت ۲۲۲۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۹۸۵۱ به نمایندگی آقای حسین صابری زفرقندی میزان دارایی: ۳۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریالی معادل ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال شرکت کارگزاری سهم آشنا به شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ به نمایندگی آقای شهریار شهمیری میزان دارایی: ۱۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریالی معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران به شماره ثبت ۷۸۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲ به نمایندگی آقای رضا زرنوخی میزان دارایی: ۲۹۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریالی معادل ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال صندوق حمایت از زیست فناوری به شماره ثبت ۴۷۶۷۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ به نمایندگی آقای مهدی دیلم صالحی میزان دارایی: ۳۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریالی معادل ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال شرکت سرمایه گذاری فرانگر پرتو به شماره ثبت ۲۶۱۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۹۱۷۰ به نمایندگی آقای سید سروش قاضی نوری نائینی میزان دارایی: ۱۰۰۰واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریالی معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارکان صندوق: شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ سمت مدیرصندوق به مدت ۷ سال موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت متولی صندوق به مدت ۷ سال مؤسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ سمت حسابرس صندوق به مدت ۷ سال اعضای هیئت مدیره صندوق: صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲ و به نمایندگی رضا زرنوخی به شماره ملی ۰۴۵۰۴۹۸۶۴۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ و به نمایندگی شهریار شهمیری به شماره ملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱و به سمت نایب رئیس عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق توسعه فناوری های نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۹۸۵۱ و به نمایندگی حسین صابری زفرقندی به شماره ملی ۰۰۳۷۱۶۱۶۶۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری فرانگر پرتو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۹۱۷۰ و به نمایندگی سیدسروش قاضی نوری نائینی به شماره ملی ۰۹۴۳۳۷۳۱۳۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: شهریار شهمیری ک.م ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱، رضا زرنوخی ک.م ۰۴۵۰۴۹۸۶۴۶، مهدی دیلم صالحی ک.م ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶ حسین صابری زفرقندی ک.م ۰۰۳۷۱۶۱۶۶۰ سید سروش قاضی نوری نائینی ک.م ۰۹۴۳۳۷۳۱۳۱حدود اختیار صاحبان امضائ مجاز به شرح زیر است کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و ... با امضاء مشترک اقای شهریار شهمیری و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره صندوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای شهریار شهمیری به همراه مهر صندوق معتبر می باشد . اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۰۲۱۹۷۶۶۰۷۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13770428
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا آسیا ژن درتاریخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۲۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۷۸۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ارائه خدمات، تولید و فروش مواد، لوازم و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه های تحقیقاتی، تشخیص و درمان (پزشکی) و آموزشی، آموزش و مشاوره در امور پژوهشی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و ایجاد شعبه در ایران و خارج از کشور، انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور و بالعکس و سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، صادرات، واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ایجاد و شرکت در کلیه نمایشگاهها، همایشها و سمینارهای مرتبط با موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-فاطمی-کوچه اشراقی-خیابان هیئت-پلاک -۱۵-ساختمان گرد آفرید-طبقه اول-واحد ۲- کدپستی ۱۴۱۱۸۹۳۱۷۱ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۲۰۰ سهم آن با نام ممتاز تعداد ۸۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۱۰۱/۰۲۵۴/۹۶ مورخ ۲۸/۲/۹۶ نزد بانک آینده شعبه کارگر شمالی مرکز قلب توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می باشد. اولین مدیران:آقای سید جواد مولی به شماره ملی ۰۹۳۲۹۲۶۶۸۱ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال موسسه صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ با نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ با نمایندگی ابوذر زرنوخی به شناسه ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیأت مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۲۸۲۵۸۷۳۵۶۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807130
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا ژن آفرین درتاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۱۲۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۶۱۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:طراحی، ساخت و تولید، خرید و فروش، تعمیر، تحقیق و توسعه، واردات و صادرات انواع تجهیزات دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی، میکروسکوپ ها و سیستم های نوری، تجهیزات و وسایل مرتبط با علوم زیستی، زیست فناوری و ژنتیک، و خدمات علمی و فنی مرتبط، سیستم های کنترل حرکت و رباتیک، لایه نشانی در ابعاد نانو و میکرو، مشاوره های علمی و فنی در موضوع شرکت و خرید و فروش کالاهای مرتبط با موضوع شرکت، ارائه خدمات برگزاری نمایشگاه، آموزش، پزوهش و ترویج در حوزه موضوع فعالیت شرکت، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور، دریافت تسهیلات و ضمانت از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های داخلی و خارجی در راستای فعالیت های موضوع شرکت، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-تیموری-خیابان شهید داود حبیب زادگان-خیابان آزادی-پلاک ۴۹۳-ساختمان دانشگاه شریف-طبقه همکف-- کدپستی ۱۴۵۸۸۸۹۶۹۴ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۲۰۰ سهم آن با نام ممتاز تعداد ۸۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد به گواهی شماره۱۷۰/۰۲۵۴/۹۶ مورخ۲۵/۹/۹۶ از بانک آینده شعبه کارگر شمالی به مبلغ۳۵۰۰۰۰۰ پرداخت گردید و الباقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران:آقای سید ابوالفضل مطهری به شماره ملی ۰۰۵۸۶۲۰۴۳۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ و به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیأت مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۱۸۳۰۶۷۰۵۸۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812365
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع سلامت امید تجریش درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۱۴۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۴۱۸۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساخت و تجهیز آزمایشگاهها و مجتمع های درمانی و سایر مراکز دولتی و غیردولتی، مدیریت کلی و جزیی ساختمانها و آپارتمانها و آزمایشگاهها و مجتمع های درمانی و پزشکی و تشخیصی، ارائه انواع خدمات پزشکی تشخیصی و درمانی، ایجاد موسسات و مجتمع های بهداشتی و درمانی، ارائه انواع خدمات مشاوره و مدیریت، واردات و صادرات هرگونه کالای مجاز و انجام امور بازرگانی و صادرات و واردات، هرگونه مشاوره، پیمانکاری، طراحی، محاسبه، نظارت، مدیریت، اجرا و ساخت وساز انواع پروژه های مربوط به رشته های ابنیه، راه، حمل و نقل، تاسیسات و تجهیزات صنعتی و ساختمانی، برق، آب، صادرات همه گونه خدمات فنی و مهندسی و آزمایشگاهی، تاسیس و راه اندازی انواع آزمایشگاههای حوزه درمان و سلامت و تشخیص، سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه ها و طرحهای دولتی و غیردولتی اعم از داخلی و خارجی، مشارکت با سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی و خصوصی، ایجاد شعب و نمایندگی در ایران و یا سایر کشورها، اخذ یا اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی و مالی بصورت ارزی یا ریالی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای مالی داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات اسنادی در صورت نیاز و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات مجاز دولتی و خصوصی (انجام کلیه فعالیتهای فوق درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح خواهد بود).درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ تجریش ـ کوچه شهید بهمن محمودی ـ خیابان دکتر علی شریعتی ـ پلاک ۱۹۹۶ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۶۳۷۳۷۶۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۵۰۰۰ سهم آن با نام ممتاز تعداد ۹۵۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۲۵/۲۵۴/۹۶ مورخ ۱۷/۷/۹۶ از بانک آینده شعبه کارگر شمالی ـ مرکز قلب به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال تماما " پرداخت گردید. اولین مدیران: صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ و به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه کسب و کار علم و فناوری سیمرغ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۲۰۱۹ و به نمایندگی مجید آمحمد کردستانی به شماره ملی ۰۰۸۰۰۴۴۵۲۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۲۰۸۳۱۹۳۳۶۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13889692
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا کاسپین ژن درتاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۲۱۰۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۳۶۶۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:طراحی، ساخت و تولید، خرید و فروش، تعمیر، تحقیق و توسعه، واردات و صادرات انواع فناوری ها، تجهیزات، دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی، تجهیزات و وسایل مرتبط با علوم زیستی، زیست فناوری و ژنتیک، پروتئین های نوترکیب دارویی و آنتی بادی ها و خدمات علمی و فنی مرتبط، کمکهای علمی و فنی در موضوع شرکت و خرید و فروش کالاهای مرتبط با موضوع شرکت، ارائه خدمات، تولید و فروش مواد، لوازم و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه های تحقیقاتی، تشخیص و درمان(پزشکی) و آموزشی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و ایجاد شعبه در ایران و خارج از کشور، انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور و بالعکس و سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، صادرات، واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ایجاد و شرکت در کلیه نمایشگاهها، همایشها و سمینارهای مرتبط .در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان گیلان ـ شهرستان رشت ـ بخش مرکزی ـ شهر رشت-چمران-کوچه جام جم-خیابان جام جم-پلاک ۲۷-طبقه همکف- کدپستی ۴۱۸۵۷۵۳۶۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام ممتاز وتعداد ۹۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد. که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال آن نقداً برابر گواهی بانکی به شماره ۲۰۶/۰۲۵۴/۹۶مورخ ۷/۴۴/۹۶نزد بانک آینده شعبه تهران پرداخت گردیده و مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است. اولین مدیران:صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای شاهرخ قوتی رودسری به شماره ملی ۲۵۹۰۸۴۸۴۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای منوچهر قوتی رودسری به شماره ملی ۶۵۳۹۸۳۷۰۵۴ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضای هیئت مدیره )به مدت دو سال انتخاب گردیدند.دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیات مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی وآقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۲۰۳۵۹۱۶۷۸۵۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943947
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا صبا ژن درتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۴۱۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۹۱۴۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: زیستا صبا ژن شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :تولید، خرید و فروش انواع کیت های تشخیصی، اجزای تشکیل دهنده کیت ها و انواع آنزیم های داخلی و خارجی، تولید مارکرهای مولکولی و حوزه ژنتیک و بیوتکنولوژی و توسعه سازی و حوزه ی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تولید، خرید و فروش دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کیت ها، انواع دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی، ارائه خدمات پسماندهای زیستی، تولید و توسعه محتوای جهش های مرتبط با بیماریهای چند فاکتوره از قبیل دیابت، سرطان، ارائه خدمات جهش های مرتبط، مقاومت و حساسیت دارویی ، ارائه خدمات تشخیص گونه های حیوانی، ارائه خدمات تشخیص توالی های تکراری مرتبط با بیماری های ژنتیکی و عفونی، ارائه خدمات استفاده از مارکرهای مولکولی چند شکلی ژنتیکی در آزمایشگاه تولید پروتئین ها و آنزیم های طبیعی و نوترکیب، مشاوره های پزشکی در موضوع شرکت و خرید و فروش کالاهای مرتبط با موضوع شرکت، تولید پادتن در زرده تخم مرغ، تولید تخم مرغ های غنی شده پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد-دانشگاه فردوسی-بلوار وکیل آباد-بزرگراه شهید کلانتری-پلاک -۱-ساختمان دانشگاه فردوسی-مرکزرشدوفناوری ش۴-طبقه همکف-واحد ۴۰۰/۱۲۱- کدپستی ۹۱۷۷۹۴۹۱۷۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۸۰۰ سهم آن با نام عادی تعداد ۲۰۰ سهم آن ممتاز اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه منوط به موافقت تمامی دارندگان سهام ممتاز است و در زمان انحلال یا تصفیه شرکت سهام ممتاز نسبت به سایر سهام دارای حق تقدم در خصوص فروش اموال شرکت ناشی از انحلال یا تصفیه برای دریافت مبلغ اسمی سهم می باشد و دارندگان سهام ممتاز در صورتی که در هنگام انحلال یا تصفیه شرکت طلبکار باشند برای وصول مطالبات خود نسبت به دارندگان سهام عادی حق تقدم دارند. هر سهم ممتاز در جلسات مجمع عمومی عادی ومجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ومجمع عمومی فوق العاده دارای ده برابر حق رای می باشد مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۶۰۲۵۴۱۱۹ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۶ نزد بانک آینده شعبه کارگر شمالی مرکز قلب با کد ۰۲۵۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم اعظم المولی به شماره ملی ۰۹۳۰۷۶۶۸۴۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمدرضا نصیری به شماره ملی ۰۹۳۲۹۹۸۰۷۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ و به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیات مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۲۳۵۸۹۹۹۸۸۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14096352
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا آریا راد در تاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۷۸۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۸۱۷۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی، ساخت و تولید، خرید و فروش، تعمیر، تحقیق و توسعه، واردات و صادرات انواع فناوری ها، داروها، تجهیزات، دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی، تحقیقاتی و آموزشی، علوم زیستی، زیست فناوری و داروهای مونوکونال و آنتی بادی، خدمات علمی و فنی مرتبط، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و ایجاد شعبه در ایران و خارج از کشور، انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور و بالعکس و شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، صادرات، واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ایجاد و شرکت در کلیه نمایشگاهها، همایشها و سمینارهای مرتبط با موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ پونک جنوبی ـ بلوار عدل ـ خیابان شهید سرلشکر غلامرضا مخبری ـ پلاک ۱۰ ـ ساختمان گلستان ـ طبقه همکف ـ واحد ۱ کدپستی ۱۴۷۶۶۹۳۹۸۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۹۰۰ سهم آن با نام عادی تعداد ۱۰۰ سهم آن ممتاز هر سهم ممتاز در جلسات مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده دارای بیست برابر حق رای می باشد. در زمان انحلال یا تصفیه شرکت سهام ممتاز نسبت به سایر سهام دارای حق تقدم در خصوص فروش اموال شرکت ناشی از انحلال یا تصفیه برای دریافت مبلغ اسمی سهم می باشد و دارندگان سهام ممتاز در صورتی که در هنگام انحلال یا تصفیه شرکت طلبکار باشند، برای وصول مطالبات خود نسبت به دارندگان سهام عادی حق تقدم دارند. مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۶۰۲۵۴۲۱۷ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک آینده شعبه کارگر شمالی مرکز قلب با کد ۰۲۵۴ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ و به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین مهبودی به شماره ملی ۲۳۷۲۶۷۸۰۰۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۴۰۶۷۳۴۶۱۴۴۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14294645
آگهی تغییرات مطالعات بین المللی پویندگان توسعه فناوری و نوآوری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۰۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر است و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۰۹۳۴۸۷۶۱۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14318177
آگهی تغییرات شرکت توسعه کسب و کار علم و فناوری سیمرغ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۷۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۲۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی دیلم صالحی ک. م ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶ به نمایندگی از صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ با پرداخت ۱۸۰۶۲۶۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۱۸۱۱۱۶۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای حسن رمضانی ک. م ۲۱۶۱۹۳۳۶۶۳ بنمایندگی از شرکت تعاونی اعتباری کارکنان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و واحدهای تابعه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۳۷۹۰ با پرداخت ۱۸۷۳۷۴۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۱۸۷۸۸۴۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۳۶۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش و ماده ۴ اساسنامه به این شرح اصلاح می‌گردد. اسامی و میزان سهم الشرکه هرشریک پس از افزایش سرمایه بشرح متن آگهی است. پ۹۷۰۸۲۷۱۱۲۵۵۸۴۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353431
آگهی تغییرات شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۸۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۲۲۵۵۶
آگهی تغییرات شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۸۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۲۲۵۵۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی عمیدی با شماره ملی ۰۳۱۰۶۶۸۳۳۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و شرکت صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۵۵۹۰ به نمایندگی مهرداد امانی اقدم به کدملی ۰۰۷۱۸۶۴۸۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه گسترش نوآوری دیموند به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۶۷۷۳ به نمایندگی احمدرضا مسرور به کدملی ۱۲۶۲۰۷۴۷۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به کدملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک