علی مشرقی آرانی

آقای علی مشرقی آرانی

کد ملی 6199494105
126
شرکت‌ها
126
آگهی‌ها

شرکت های علی مشرقی آرانی

لیزینگ شهر
لیزینگ شهر
1
سرمایه گذاری اندیشه محوران
سرمایه گذاری اندیشه محوران
1
دوار محرک
دوار محرک
1
خدماتی کالای شهروند
خدماتی کالای شهروند
1
بافلران
بافلران
1
توربین های گازی صنعتی خاورمیانه
توربین های گازی صنعتی خاورمیانه
1
رایان نقشه
رایان نقشه
1
سرمایه گذاری صنعت نفت
سرمایه گذاری صنعت نفت
1
مرکب البرز ایران
مرکب البرز ایران
1
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان
1
الین شیمی
الین شیمی
1
جویبار اندیشه نیرو
جویبار اندیشه نیرو
1
تولیدی پلی اوره تان ایران
تولیدی پلی اوره تان ایران
1
افزودنیهای روغن پایه نفت
افزودنیهای روغن پایه نفت
1
فرش پارس
فرش پارس
1
بازرگانی نفت یاب
بازرگانی نفت یاب
1
تولیدی منیزیم گستر اریش
تولیدی منیزیم گستر اریش
1
تولیدی اریش خودرو
تولیدی اریش خودرو
1
صرافی شهر
صرافی شهر
1
گسترش خدمات بازرگانی بهساز
گسترش خدمات بازرگانی بهساز
1
تجهیزات توربو کمپرسور نفت
تجهیزات توربو کمپرسور نفت
1
گروه توسعه اقتصادی رستا
گروه توسعه اقتصادی رستا
1
صبانیرو
صبانیرو
1
توسعه بازرگانی بین الملل شهر
توسعه بازرگانی بین الملل شهر
1
چاپ و نشر همراهان هنر فردا
چاپ و نشر همراهان هنر فردا
1
طراحی مهندسی نواور تدبیر
طراحی مهندسی نواور تدبیر
1
ارج زاد
ارج زاد
1
خدمات ارج
خدمات ارج
1
کارگزاری پارس ایده بنیان
کارگزاری پارس ایده بنیان
1
فن آوران پلی اوره تان کاسپین
فن آوران پلی اوره تان کاسپین
1
مجتمع پارس سامانه های دانش پویا
مجتمع پارس سامانه های دانش پویا
1
کمپرسور سازی ایران
کمپرسور سازی ایران
1
توسعه بازار سرمایه تهران
توسعه بازار سرمایه تهران
1
نو سازان منطقه پانزده شهر تهران
نو سازان منطقه پانزده شهر تهران
1
صنایع لاستیکی پارمیدا
صنایع لاستیکی پارمیدا
1
توربین های صنعتی غدیر یزد
توربین های صنعتی غدیر یزد
1
کنترل گاز اکباتان
کنترل گاز اکباتان
1
جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان
جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان
1
صنایع پتروشیمی هگمتانه
صنایع پتروشیمی هگمتانه
1
عمران ونوسازی ری
عمران ونوسازی ری
1
توسعه کشت دانه های روغنی
توسعه کشت دانه های روغنی
1
ایران پرسیت
ایران پرسیت
1
راهبران جوان آرمان
راهبران جوان آرمان
1
صنایع سیمان سامان غرب
صنایع سیمان سامان غرب
1
ارتباط مشترک شهر
ارتباط مشترک شهر
1
او آزه خاورمیانه
او آزه خاورمیانه
1
سازنده توربو کمپرسور
سازنده توربو کمپرسور
1
مسکن و ساختمان جهان
مسکن و ساختمان جهان
1
نماد نوین آناهیتا
نماد نوین آناهیتا
1
فیدار تجارت سابین
فیدار تجارت سابین
1
اکتشافی معدنی زرکاوان ارسباران
اکتشافی معدنی زرکاوان ارسباران
1
مهندسی و خدمات نفتکاو ژرف
مهندسی و خدمات نفتکاو ژرف
1
توربو کمپرسور تک خاورمیانه
توربو کمپرسور تک خاورمیانه
1
پرشیا خودرو
پرشیا خودرو
1
سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج
سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج
1
توسعه زیست فناوری ملت
توسعه زیست فناوری ملت
1
مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر
مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر
1
کارگزاری شهر
کارگزاری شهر
1
فریر آسا طب
فریر آسا طب
1
نوسازان منطقه هفده شهر تهران
نوسازان منطقه هفده شهر تهران
1
واسپاری ملت
واسپاری ملت
1
1
1
1
ایوان بهشت
ایوان بهشت
1
آماد انرژی دژ
آماد انرژی دژ
1
نوسازان منطقه ده شهر تهران
نوسازان منطقه ده شهر تهران
1
حمل ونقل صنایع روغن بار گلزا
حمل ونقل صنایع روغن بار گلزا
1
سپهر صنعت سورنا
سپهر صنعت سورنا
1
گروه بازرگانی ثمین پردازان کبیر
گروه بازرگانی ثمین پردازان کبیر
1
گروه پترو انرژی شهر
گروه پترو انرژی شهر
1
گروه توسعه کارآفرینی ملت
گروه توسعه کارآفرینی ملت
1
گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه
گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه
1
تجارت الکترونیک دی
تجارت الکترونیک دی
1
مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
1
توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید
توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید
1
صنعت خورشیدی پارس
صنعت خورشیدی پارس
1
پارس مشعل
پارس مشعل
1
مجتمع کشت وصنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه
مجتمع کشت وصنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه
1
تجارت بین الملل صنایع و معادن ایرانیان
تجارت بین الملل صنایع و معادن ایرانیان
1
تجارت الکترونیک پارس شهروند
تجارت الکترونیک پارس شهروند
1
توسعه اندیشان اطلس
توسعه اندیشان اطلس
1
پیشگامان کاتالیست الوند
پیشگامان کاتالیست الوند
1
شیشه شناور ایران
شیشه شناور ایران
1
بانک شهر
بانک شهر
1
مهندسی خدمات نفتگران
مهندسی خدمات نفتگران
1
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین
1
آتیه سازان دی
آتیه سازان دی
1
استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه
استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه
1
توسعه رسانه همشهری
توسعه رسانه همشهری
1
ذوب و نورد فولاد هکمتان
ذوب و نورد فولاد هکمتان
1
عمران و مسکن آباد دی
عمران و مسکن آباد دی
1
واسپاری صنعت نفت آیندگان
واسپاری صنعت نفت آیندگان
1
خدمات فنی مهندسی پارس شهروند
خدمات فنی مهندسی پارس شهروند
1
منحله مهندسی پشتیبانی پخش فرآورده‌های نفتی امین
منحله مهندسی پشتیبانی پخش فرآورده‌های نفتی امین
1
سازنده مخازن تحت فشار کاوش
سازنده مخازن تحت فشار کاوش
1
توسعه دیدار ایرانیان
توسعه دیدار ایرانیان
1
سرمایه گذاری شهرآتیه
سرمایه گذاری شهرآتیه
1
زرین پخش بهشهر
زرین پخش بهشهر
1
سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران
سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران
1
نان نو شهروند
نان نو شهروند
1
قند هکمتان
قند هکمتان
1
خدمات صبا تجارت یاس
خدمات صبا تجارت یاس
1
خدمات اداری بازرگانی امین شهروند
خدمات اداری بازرگانی امین شهروند
1
همشهری
همشهری
1
کارگزاری آگاه
کارگزاری آگاه
1
صندوق سرمایه گذاری بانک دی
صندوق سرمایه گذاری بانک دی
1
گنجینه آتیه
گنجینه آتیه
1
صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان
صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان
1
واسط مالی تیر
واسط مالی تیر
1
واسط مالی اسفند یکم
واسط مالی اسفند یکم
1
واسط مالی شهریور دوم
واسط مالی شهریور دوم
1
واسط مالی آذر دوم
واسط مالی آذر دوم
1
واسط مالی اسفند دوم
واسط مالی اسفند دوم
1
بین الملی تک چهره دارو درمان
بین الملی تک چهره دارو درمان
1
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
1
واسط مالی اردیبهشت
واسط مالی اردیبهشت
1
واسط مالی مرداد
واسط مالی مرداد
1
واسط مالی مرداد دوم
واسط مالی مرداد دوم
1
حکمت آشنا ایرانیان
حکمت آشنا ایرانیان
1
کارگزاری بهمن
کارگزاری بهمن
1
واسط مالی تیر سوم
واسط مالی تیر سوم
1
واسط مالی شهریور چهارم
واسط مالی شهریور چهارم
1
واسط مالی مهر سوم
واسط مالی مهر سوم
1
واسط مالی آذر سوم
واسط مالی آذر سوم
1
حسابرسی بهمند
حسابرسی بهمند
1
گروه مالی ایرانیان
گروه مالی ایرانیان
1
کلهر دانه جنوب
کلهر دانه جنوب
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 575939
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ شهرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۶۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۶۱۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۲۶۸۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593786
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اندیشه محورانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۹۷۰و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۳۱۳۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618265
آگهی تصمیمات شرکت دوار محرکسهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۲۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۰۳۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی ش م ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۹۴۱۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622890
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۷۲۱۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655994
آگهی تصمیمات شرکت بافلرانسهامی خاص به شماره ثبت۴۹۳۵۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۵۳۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدعلی یزدانفر به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۹۲۶ و سیدجلیل مرسلیمی به کدملی ۴۸۹۸۸۱۵۶۱۸ و محمدکاظم اخوان صراف به کدملی ۱۲۸۷۴۶۷۵۴۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ محمدکاظم اخوان صراف به سمت رئیس هیئت مدیره، سیدعلی یزدانفر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تعهدآور با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و اسناد داخل با مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۰۳۳۸۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659820
آگهی تغییرات شرکت توربین‌های گازی صنعتی خاورمیانهسهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۳۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۸۱۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688796
آگهی تصمیمات شرکت سازنده توربوکمپرسورسهامی خاص به شماره ثبت۸۶۶۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۱۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۸۸۲۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696178
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۶۷۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۵۶۲۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699838
آگهی تصمیمات شرکت مرکب البرز ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۴۹۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۹۴۲۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700878
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۳۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۹۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۸/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۳۲۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707412
آگهی تصمیمات شرکت الین شیمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۲۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۶۰۷۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710605
آگهی تغییرات شرکت جویبار اندیشه نیروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۱۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۱۸۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712769
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۲۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۶۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به ک م ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۴۰۵۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 713990
آگهی تغییرات شرکت افزودنیهای روغن پایه نفت (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۷۵۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۰۰۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که درتاریخ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و علی مشرقی آرانی به کدملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰ به نمایندگی مرتضی موحدی زاده اصفهانی به کدملی۰۳۸۰۵۴۹۶۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی نیک نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۸۰۸۲۶ به نمایندگی مهدی حقیقی منش به کدملی۲۲۵۹۶۲۶۵۶۴ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت بازرگانی نفت یاب به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۵۰۵۰ به نمایندگی نعمت اله فلسفی به کدملی۱۷۵۵۹۰۴۲۷۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح بندهای۱و۴و۸و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۲۰ مندرج در ماده۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۷۵۵۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719881
آگهی تصمیمات شرکت فرش پارسسهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۲۲۰۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721547
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی نفت یاب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۷۴۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۵۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه جسابرسی بهمند به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به ک م ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به ش م ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰ و شرکت بازرگانی نیک نفت به ش م ۱۰۱۰۱۸۸۰۸۲۶ و شرکت مدیریت و ساخت طرحهای نفت گستر به ش م ۱۰۱۰۱۷۳۴۹۸۵ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۱ مرتضی موحدی زاده به ک م ۰۳۸۰۵۴۹۶۵۴ به نمایندگی شرکت مدیریت و ساخت طرحهای نفت گستر بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد نصیری به ک م ۰۰۴۹۴۸۷۴۸۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود محمدی وندیش به ک م ۰۴۵۲۳۸۵۶۲۸ به نمایندگی شرکت بازرگانی نیک نفت بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۸ ماده ۴۵ اساسنامه تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۰۰۱۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730665
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منیزیم گستر اریشسهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۷۴۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۹۰۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737047
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی اریش خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۵۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۱۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقیآرانی به ک م ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۰۹۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886953
آگهی تغییرات شرکت صرافی شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۱۴۳۰۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890613
آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۵۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۵۳۴۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 911989
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۳۹۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۰۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به ک م ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۱۵۷۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 920741
آگهی تاسیس شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۴۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار همشهری و دنیای اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: ایجاد تاسیس مشارکت توسعه تکمیل و خرید انواع کارخانجات و بنگاههای اقتصادی و خدماتی در بخش های مختلف اعم از صنعت معدن سیستم های حمل و نقل فناوری کشاورزی بازرگانی خدماتی درمانی ورزشی ساختمانی انرژی مدیریتی مشاوره ای و ارائه انواع خدمات مشاوره ای در مدیریت امور اشخاص حقیقی و حقوقی در انواع بازارها در داخل و خارج از کشور به تنهایی یا با مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی ارائه خدمات مورد در خواست سرمایه گزاران حقیقی و حقوقی بویژه سهامداران در موضوع و اهداف اساسنامه آنان در زمینه تولید سرمایه گذاری توسعه تکمیل برنامه ریزی بودجه بندی پروژه ها و تهیه گزارش های توجیهی طراحی سیستم های مدیریتی و کامپیوتری جهت تسهیل و افزایش کارائی آنها مباشرتا یا از طریق تشکیل شرکت و موسسه انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی فنی مدیریتی و نظارت بر اجرای طرح های سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی بویژه سهامداران انجام فعالیت های پیمانکاری حق العمل کاری و نمایندگی در کلیه زمینه فعالیت های اقتصادی و تکنولوژیکی در بازارهای مختلف داخلی و خارجی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشارکت در تاسیس ایجاد و اداره شرکتهای کارگزاری در زمینه فعالیت های اقتصادی در بازارهای مختلف داخلی و خارجی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم پس از اخذ مجوزهای لازم طراحی ساخت احداث و تجهیز انواع مراکز خدماتی اقامتی تفریحی درمانی آموزشگاهی نمایشگاهی و فروشگاهی در داخل و خارج از کشور به تنهائی یا با مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی در کلیه زمینه های موضوع فعالیت شرکت تامین کالا و خدمات و تاسیسات اماکن فرهنگی آموزشی و ورزشی و تجاری سازی و تسهیل گری برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی واردات و صادرات انواع کالا و خدمات در هریک از حوزه های یادشده در موضوع فعالیت انجام امور فناوری سیستم های رایانه ای شامل تهیه طراحی ساخت بهره برداری نگهداری و اجرای نرم افزارهای کاربردی و تجهیزات سخت افزاری برای خود و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور انجام هرگونه اموری که به نحوی از انحنا با فعالیت های فوق مرتبط باشد. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آفریقا شمالی بلوار ستاری ک مدیر پ ۲ ـ کدپستی ۱۹۶۸۸۱۵۵۵۲ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیارد سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیارد سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۷۹۲۷/۹۱ مورخ ۲/۸/۱۳۹۱ نزد بانک بانک شهر شعبه مستقل سپهبد قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت بانک شهر سهامی عام با نمایندگی آقای غلامرضا حاجی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا عسکری مارانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ شرکت لیزینگ شهر سهامی خاص با نمایندگی آقای حجت اله صیدی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ شرکت صرافی شهر سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا هادیان همدانی به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ ـ شرکت کارگزاری شهر سهامی خاص با نمایندگی آقای عباسعلی ارجمندی به سمت عضو هیئت مدیره ۶ـ۵ ـ آقای سیاوش محمدی رودباری به شماره ملی ۰۰۴۹۹۴۸۵۸۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد و سایر نامه ها اداری با امضا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۴۶۴۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923191
آگهی تصمیمات شرکت صبا نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی با کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۸۰۲۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934137
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت شهر آتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۸۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۴۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم بانام , به ارزش هر سهم۰۰۰/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده , افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی , آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ آفریقا بلوار ستاری نبش کوچه مدیر پلاک۲ واحد۱ کدپستی۱۹۶۸۸۱۵۵۵۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۰۹۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941509
آگهی تاسیس شرکت چاپ و نشر همراهان هنر فردا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ تحت شماره ۴۳۳۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۲۳۳۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار کاروکارگر آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: ایجاد و اداره چاپخانه ، لیتوگرافی، صحافی، و سایر مشغال مرتبط با چاپ پس از اخذ مجوزهای قانونی. ـ۲ نشر و پخش کتاب، نشریات و محصولات فرهنگی پس از اخذ مجوزهای قانونی ۳ـ صادرات و واردات کالاهای مجاز ۴ـ بطور کلی شرکت می تواند به کلیه معاملات و عملیات تجاری، صنعتی، طراحی و سرمایه گذاری در سایر شرکتهای تولیدی، تجاری و تعاونی ها مبادرت نماید. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان فاطمی ـ خ دائمی ـ کوچه همتی ـ پلاک ۱۳ـ کدپستی ۱۴۱۵۹۹۴۹۶۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱/۲۵۶۴/۱۲ مورخ ۸/۳/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه بلوار سامان پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای علی طارمی راد بشماره ملی ۵۸۸۹۸۴۵۹۲۶ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ آقای افشین فتاح زاده بشماره ملی ۰۰۸۱۱۶۱۴۵۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ آقای اصغر پیله وریان به شماره ملی ۱۲۶۱۶۴۳۹۰۹ به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ خانم مریم سادات حسینی بشماره ملی ۴۱۷۰۰۷۷۴۰۷ بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ـ۵ـ آقای داود شایسته خصلت بشماره ملی ۰۰۴۳۰۸۵۰۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره. ۶ـ۵ـ آقای محمد مجری سازان طوسی بشماره ملی ۰۹۳۷۵۷۳۶۲۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: مشخصات حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند بشماره ثبت ۲۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای علی مشرقی آرانی بشماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۰۵۲۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978515
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی نورآور تدبیر سهامی خاص شماره ثبت۱۲۸۲۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۶۰۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: مجمع حسابرسی بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به ک م ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۱۷۸۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980961
آگهی تصمیمات شرکت ارج زاد سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۲۱۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۴۳۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به ش م۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به ک م۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۷۹۷۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999307
آگهی تصمیمات شرکت خدمات ارج سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۱۶۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۴۹۲۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به ش م۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس قانونی و اصلی و علی مشرقی به ک م۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۰۱۸۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004115
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۸۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۱۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۹/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۹/۱۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ژاک نصیری به شماره ملی۰۰۴۹۷۰۶۱۲۸ و آقای محمدرضا ستایش به شماره ملی۰۰۵۲۳۱۹۱۱۳ و آقای محمدرضا علوب به شماره ملی۵۶۵۹۳۶۳۷۷۶ تا تاریخ۰۹/۱۱/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۲۴۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028683
آگهی تغییرات شرکت فن آوران پلی اوره تان کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۵۸۸۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۲۲۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1050179
آگهی تاسیس شرکت مجتمع پارس سامانه‌های دانش پویا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۶/۲/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۳۸۱۸۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۸۴۸۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی و اقتصادی مشتمل برطراحی نصب اجرا راه اندازی نظارت و پشتیبانی فنی در انواع پروژه های مدیریتی و مهندسی تجهیزات و فن آوری اطلاعات (آی ـ تی) و ارائه کلیه خدمات مرتبط با سیستم های امنیتی شبکه سرمایه گذاری در پروژه های بازرگانی مدیریتی پژوهشی مطالعاتی مرتبط با سامانه های فن آوری مشارکت برای اجرای پروژه ها با سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی و همچنین مشارکت و سرمایه گذاری در انواع شرکتها از طریق خرید یا تعهد سهام برای شرکت ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مدیریتی و سامانه های فن آوری و تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور شرکت در مزایدات و مناقصات بخش خصوصی و دولتی اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب و برگزاری و شرکت در نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر داخلی و خارجی در راستای اهداف شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران تجریش ـ خ جعفرآباد ـ کوچه سعادتی ـ پ ۲۶ زنگ اول ـ کدپستی ۱۹۸۹۶۶۴۶۹۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال منقسم به شش هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد شش هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۲/۹۲/۹۶ مورخ۴/۲/۱۳۹۲نزد بانک اقتصاد نوین شعبه تجریش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای علی رضا قدس طینت به شماره ملی ۰۹۳۷۴۵۸۴۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ آقای حمید آئینه ساز به شماره ملی ۰۰۳۱۱۳۳۲۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ ۵ـ آقای فریدون کورنگی به شماره ملی۱۲۸۵۵۰۱۸۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای فرخ ملیحی باسمنج به شماره ملی ۰۰۴۰۵۴۴۶۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ـ آقای فریدون کورنگی به شماره ملی۱۲۸۵۵۰۱۸۵۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند با نمایندگی آقای علی مشرقی آرانی به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۴۳۸۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078726
آگهی تصمیمات شرکت کمپرسور سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۶۰۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۳/۱۲/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و آقای علی مشرقی به شماره ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ , شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۱۶۶۰ , شرکت ارج (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۵۵۹ , شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۵۸۲۴ و شر کت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۳۴۵۴ سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ به سمت اعضای علی البدل پ۱۶۵۶۰۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085545
آگهی تصمیمات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ و هیئت مدیره شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام ش. م ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به نمایندگی امید علیجانی به کدملی ۲۲۱۷۹۳۴۶۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت و توسعه آیسان ش. م ۱۰۱۰۲۹۱۶۴۶۰ به نمایندگی محمدشهاب سیدجلالی گنابادی به شماره ۰۰۳۹۵۰۸۰۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی به ش م ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴ به نمایندگی حمیدرضا غیایی به شماره ۰۰۵۳۰۳۹۵۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه ساختمان مهر آریا بوم به ش م ۱۰۱۰۳۶۲۰۷۷۲ به نمایندگی مصطفی ازگلی به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مهرآسا به ش. م ۱۰۱۰۲۹۱۶۴۵۶ به نمایندگی فرید فیوضاتی حق به شناسه ملی ۱۸۱۶۹۳۷۸۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مریم باقری کلهرودی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۶۶۲۵۵ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد چک و سایر مدارک تعهدآور با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هیئت مدیره موضوع بندهای ۷ ۴ ۱ و ۱۸ الی ۲۱ ماده ۸۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۵۹۹۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093003
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه پانزده شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۵۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۶۴۷۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124555
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلاستیکی پارمیدا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۹۹۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. ۲ برای موسسه حسابرسی بهمند ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و آقای علی مشرقی آرانی کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۷۹۱۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157228
آگهی تغییرات شرکت توربین‌های صنعتی غدیر یزد سهامی خاص شماره ثبت ۸۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۲۸۱۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت ۲ موسسه حسابرسی بهمند بسمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۹۰۰۰۳۶ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161222
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۱۵۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کدملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای۱ سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۶۹۶۵۸۷ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173497
آگهی تغییرات شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۳۴۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۲۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ که در تاریخ ۳۰/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۲۴۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184285
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی هگمتانه سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۱۶۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۳۵۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۰ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی بهمند ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی ش ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۷۲۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189188
آگهی تغییرات شرکت عمران و نوسازی ری سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۳۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیر الانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترزنامه وحساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی ک. م ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۱۱۷۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233599
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۷۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود مشرقی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۳۲۰۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237275
آگهی تصمیمات شرکت ایران پرسیت (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۱۷۵۳۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۲/۷/۹۲ شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ شرکت به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهمند و آقای علی مشرقی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقایان علیرضا روحانی به شماره ملی ۰۹۳۷۴۷۱۸۷۹ و مهدی ثقه الاسلامی به شماره ملی ۱۳۷۷۷۳۳۲۳۸ و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به نمایندگی آقای حسین کاظمی به شماره ملی ۲۶۵۹۷۸۶۹۳۳ و داود چمنی حیدری به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۷۲۹ و سرکارخانم مهربانوعاملی به شماره ملی ۰۰۴۷۰۸۸۸۷۷ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند درنتیجه آقای علیرضا روحانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی ثقه الاسلامی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به نمایندگی حسین کاظمی و آقای داود چمنی حیدری و سرکار خانم مهربانو عاملی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ثقه الاسلامی با حفظ سمت به عنوان قائم مقام مدیرعامل تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات با امضای علیرضا روحانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به اتفاق یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره یا وکلای قانونی ایشان متفقا «با مهر شرکت یا با امضای مهدی ثقه الاسلام نائب رئیس هیئت مدیره و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره یا وکلای قانونی ایشان متفقا» با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق مربوط به دادگاهها در کلیه مراحل دارسی و تفویض وکالت به وکلای دادگستری جهت دفاع از حقوق شرکت منحصرا" با امضای رئیس هیئت مدیره یا وکیل قانونی ایشان به تنهایی و یا نائب رئیس هیئت مدیره یا وکیل قانونی ایشان به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و نامه‌های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۷۳۱۷۹۵ ثبت شرکتهای رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249144
آگهی تغییرات شرکت راهبران جوان آرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۸۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۳۶۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272171
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان سامان غرب سهامی خاص شماره ثبت ۹۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۹۳۹۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف) ترازنامه به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ و صورت سود و زیان و جریانات وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ب) موسسه حسابرسی بهمند شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی کد ملی کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۶۳۷۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۳۸۶۳۰۶۸ مسئول ثبت شرکت‌های کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274473
آگهی تغییرات شرکت ارتباط مشترک شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی با کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۵۰۶۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292607
آگهی تغییرات شرکت اوآزه خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۳۹۲۰ و شرکت توربین‌های گازی صنعتی خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۳۴۶۰ و شرکت انرژی اوآزه آلمان و آقای محمد کبیری اصفهانی به شماره ملی ۰۰۳۳۳۳۷۴۲۱ و آقای تورج رنجبری وحید به شماره ملی ۰۰۴۳۷۷۹۱۷۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. پ۱۷۵۶۷۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292608
آگهی تغییرات شرکت سازنده توربو کمپرسور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ را بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: سازمان صنایع هوافضا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۹۳۵۵ و شرکت ثمین پردازان کبیر به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۱۳۲۲ و صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰ و مهدی نوحی به شماره ملی ۰۳۸۳۵۷۶۳۸۵ و ماشااله عدالتی به شماره ملی ۱۲۶۰۳۷۳۶۲۲ پ۱۷۵۶۷۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296105
آگهی تغییرات شرکت مسکن و ساختمان جهان سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۴۵۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۲۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۵۸۴۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299674
آگهی تغییرات شرکت نماد نوین آناهیتا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۷۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی سلطان محمدی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۷۹۱۰۸ آقای محمدرضا صاحب نسق به شماره ملی ۰۰۴۵۳۳۳۷۵۰ آقای ارسلان شکیبی به شماره ملی ۰۰۴۴۳۳۶۵۵۱ آقای حکمت اله ملاصالحی به شماره ملی ۴۸۹۹۵۵۳۵۴۴ آقای فروزان ستوده به شماره ملی ۲۲۹۰۹۲۷۹۶۱ آقای عبدالمجید ظاهری به شماره ملی ۴۷۲۲۸۱۸۲۷۴ آقای سلیمان شریفی نارانی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۹۸۹۲۱ به عنوان اعضای اصلی و آقایان: کامران صالحی به شماره ملی ۰۰۴۰۰۰۲۵۳۵ کیخسرو کیارش به شماره ملی ۱۷۳۳۹۷۱۳۸۶ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۶۱۴۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304568
آگهی تاسیس شرکت فیدار تجارت سابین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ بشماره ثبت۴۴۱۱۳۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۵۴۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ـ موضوع شرکت: خرید و فروش تولید توزیع بسته بندی واردات و صادرات و خدمات پس از فروش نهادهای کشاورزی اعم از انواع کود و سم های مجاز و نهادهای دامی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تهیه تامیین تجهیز ساخت و نصب و نگهداری فنی و نظارت فنی بر کلیه ماشین آلات و تجهیزات و قطعات صنعتی و کشاورزی عقد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی ایجاد شعب در سراسر کشور و ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی تامین نیروی انسانی مورد نیاز و اخذ وام و تسهیلات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی و ایجاد مراکز خرید و فروش بوجاری بذرگیری ضدعفونی بسته بندی محصولات کشاورزی و ساخت انواع کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی و انجام مطالعات کاربردی و بازرسی فنی بمنظور توسعه تولید انواع نهاده های کشاورزی خرید و فروش توزیع و واردات و صادرات کلیه محصولات پتروشیمی مجاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت: استان تهران ـ شهر تهران خ ونک غربی روبروی بوستان آفتاب پ ۱۷۲ ط اول جنوبی ـ کدپستی ۱۹۹۱۸۱۶۳۷۳ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲۱۱۴۲۶۰ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ نزد بانک دی شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ آقای محمود مهدیه به شماره ملی ۰۰۴۲۰۹۶۶۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ آقای علی قلعه نوی به شماره ملی ۰۰۵۲۰۴۷۷۲۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ آقای ناصر دارایی پور ارانی به شماره ملی ۰۴۹۲۳۳۵۵۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای ناصر دارایی پورارانی به شماره ملی ۰۴۹۲۳۳۵۵۹۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و یا رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی ۲ـ آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۷۶۳۶۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306355
آگهی تغییرات شرکت اکتشافی معدنی زرکاوان ارسباران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۳۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرس بهمند با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی به شماره ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل: شرکت اییدا (سهامی خاص) با کدملی۳۶۰۱۰۰۱۰۰۶۰۱۳ و آقای علی تابش به شماره ملی۱۲۸۰۸۷۱۰۵۷ و آقای علیرضا اورعی به شماره ملی۵۵۶۹۸۹۷۴۴۵ و آقای علی محمدی جوآبادی به شماره ملی۴۷۲۲۳۴۶۵۶۹ و آقای دونگ بینگ هویی با کدملی۳۶۲۲۲۳۶۲۱۰۲۶۴۹۱۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۶۲۷۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344585
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و خدمات نفتکاو ژرف سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۱۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۷۳۹۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347646
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور تک خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۴۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ و حساب سود و زیان سال منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند و آقای علی مشرقی آرانی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ۱۷۷۶۵۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351406
آگهی تغییرات شرکت پرشیا خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ ملی به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۷۶۲۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383003
آگهی تغییرات شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد. پ۱۷۹۴۲۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396219
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه زیست فناوری ملت
در تاریخ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ به شماره ثبت۴۵۲۰۸۶ به شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۶۱۴۲۳ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: بررسی و امکان سنجی طرح های تقاضا محور در حوزه ی زیست فناوری بررسی بازار سرمایه و سرمایه گذاری در طرح های دارای توجیه اقتصادی و فنی مناسب در حوزه زیست فناوری فراهم ساختن زمینه ی مناسب برای تسریع تجاری سازی نتایج تحقیقات طرحهای زیست فن آوری و جلب مشارکت افراد حقیقی و حقوقی صاحب دانش فنی و صاحب سرمایه خارجی و داخلی در جهت گسترش حوزه زیست فن آوری شناسایی ایده های ناب دانش بنیان مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و سرمایه گذاری در آنها با هدف کسب سود تجاری سازی محصولات دانش بنیان و خلق ثروت از دانش فنی مربوطه حمایت از نخبگان دانشگاهی با تاکید بر تجاری سازی دانش فنی آنها با رویکرد خلق مزیت و ارزش افزوده در بازار کمک به ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان در چهارچوب قوانین و مقررات همکاری, سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها, پروژه ها و طرح های تولیدی, پیمانکاری, مشاوره ای, خدماتی و بازرگانی و هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوعات فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور انتقال و بومی سازی تکنولوژی و صدور تکنولوژی در سطوح ملی و بین المللی و عقد قراردادها و تفاهمنامه های لازم در این خصوص برگزاری سمینارها و همایش های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت انجام خدمات نظارت فنی بر پروژه های پژوهشی, اجرایی و مشاوره ای و برنامه ریزی در اجرا در سطوح ملی, منطقه ای و جهانی مرتبط با اخذ نمایندگی از سایر شرکت های داخلی و خارجی و نیز اعطای نمایندگی و تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور در خصوص موضوع فعالیت شرکت دریافت تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات داخلی و خارجی برای شرکت انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید, فروش, واردات و صادرات کالا و خدمات, تجهیزات, ماشین آلات و مواداولیه در خصوص موضوع فعالیت شرکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولنجک خیابان هجدهم بن بست شب بو پلاک۳ ک پ ۱۹۸۵۷۴۳۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به۱۰۰۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۶۵۴۱/۱۸۹مورخ۸/۱۱/۹۲ نزد بانک ملت شعبه ولنجک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ـ ولی اله روشن به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) علی کمیلی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به نمایندگی از شرکت بیمه ما و اکبر بابانیا به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت زیست فناوری زیست درمان محمدمهدی احمدآخوندی به سمت عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از جهاد دانشگاهی و محمدابراهیم محمدپورزرندی به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از گروه مالی ملت و محمدعلی جلیلی به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد. بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی بهمند به شماره ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی علی مشرقی آرانی به شماره ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۸۴۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418606
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قند شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل ۲ سال تعیین گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ شرکت به پخش (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ پ۱۸۰۸۹۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420864
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری شهر سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۳۴۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. پ۱۸۱۱۳۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441937
آگهی تغییرات شرکت فریر آسا طب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۴۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۲۰۸۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450864
آگهی تغییرات شرکت نو سازان منطقه هفده شهر تهران سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۸۱۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۷۴۴۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک شهر شماره ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ و شرکت عمران و مسکن سازان ایران شماره ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ و شرکت نو سازان شهر تهران شماره ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۴۴۶ پ۱۸۲۳۷۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456486
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۲ و مجوز شماره ۳۱۴۸۷۹ مورخ ۲۴/۲/۹۲ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمند شناسه ملی بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره برای ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مالی ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ شرکت چاپ بانک ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ شرکت ساختمانی بانک ملت شناسه ملی ۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ شرکت بهسازان ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲ بسمت اعضا هیئت مدیره برای ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۶۳۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1496761
آگهی تصمیمات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۲ شرکت اوجان شیمی تبریز سهامی خاص بشماره ثبت ۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۵۵۴۱ که در مورخه ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ به این اداره واصل گردیده، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردیده است: ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ با توجه به موارد مطرح شده در مجمع باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی بهمند شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۹۰۶۵۲۲۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510599
آگهی تغییرات شرکت ایوان بهشت سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۴۰۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۳۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۵۴۴۴، شرکت ایران سازه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۹۶۳، شرکت پارس سازه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۰۵۲۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۴۵۸۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535160
آگهی تغییرات شرکت آماد انرژی دژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۵۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۴۲۹۹۷۸۳۱۹۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614194
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه ده شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌ها شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ شرکت نوسازان شهر تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۲۴۴۶ شرکت بانک شهر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ پ۹۳۰۶۲۳۹۳۸۱۹۶۴۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614371
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل صنایع روغن بار گلزا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۲۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۵۹۱۷/ ۱۱ مورخ ۵/ ۵/ ۹۳ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۷۸۰۴ شرکت توسعه کشت نوآوران پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۵۳۹۸ شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه‌های روغنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۳۵۵۶ انجمن صنفی صنایع روغن ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۰۷۸۸۰ شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۱۲۶۶ پ۹۳۰۶۲۳۲۸۹۵۳۱۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627447
آگهی تغییرات شرکت سپهر صنعت سورنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۷۱۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰بعنوان بازرس اصلی و علی مشرقی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۳۱۵۳۱۱۷۵۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1654475
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی ثمین پردازان کبیر سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۶۱۶ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۱۳۲۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲) موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت تعیین گردیدند. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۸۵۳۱۸۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655490
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه پترو انرژی شهر در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۱۴۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۸۳۵۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت:سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی در داخل و خارج ازکشور.انجام امور بازرگانی، واردات و صادرات در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی وانرژی.ارائه کلیه خدمات تجاری، فنی و مهندسی و تخصصی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی، اعم از انرژی خورشیدی، بادی و سایرانرژی های نو. ایجاد شرکت و مشارکت در سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری و صندوقهای مربوط به حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی، خرید سهم الشرکه واحدهای سرمایه‎‎گذاری و صندوقهای مربوط به موضوع. مشارکت و فعالیت در امور حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی واردات و صادرات ماشین الات در انرژی و پتروشیمی و پالایشگاه و ترخیص کالا.کارگزاری قراردادهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی واجرای قراردادهای مذکور.خرید و فروش مصالح و مواد صنعتی و معدنی و خرید و فروش اموال منقول از جمله خودرو و موتورسیکلت و سایر موارد. خرید و فروش اموال غیر منقول جهت توسعه و گسترش فعالیت.اخذ نمایندگی از شرکتهای حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی اخذ تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه پذیر از منابع مختلف داخلی و خارجی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی. شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و موسسات وابسته و خصوصی و انجام فعالیت های که بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط و جهت تحقق اهداف شرکت لازم و ضروری است.موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان خسرو بانک شهر کدپستی ۱۵۸۴۶۴۳۱۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳۱۹۰/۹۳ مورخ ۲۷/۵/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ بانک شهر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ به نمایندگی آقای حسین محمد پورزرندی کدملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره ۲ ـ گروه توسعه اقتصادی رستا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۴۸ به نمایندگی آقای مرتضی عزیزی کدملی ۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ به عنوان عضوهیئت مدیره ۳ ـ صرافی شهر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۶۰ به نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی دانا کد ملی ۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ۴ ـ سرمایه گذاری شهر آتیه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹ به نمایندگی آقای فریدون ثقفیان کد ملی ۱۲۸۰۸۱۹۴۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره ۵ ـ توسعه تجارت جهان اتیه شهر کیش شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۲۰۳۵۰ به نمایندگی آقای سیدمصطفی موسوی کد ملی ۲۱۶۲۴۱۳۹۶۵۷ به عنوان مدیرعامل وعضو مدیره اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ شرکت حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی. ـ علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۱۵۲۰۴۳۰۹۹۰۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667804
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه کارآفرینی ملت در تاریخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۰۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۵۶۳۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: موضوع فعالیت شرکت عبارتست از مشارکت در راه اندازی،توسعه و تجاری سازی طرح های کارآفرینی با فن آوری بالا اعم از تولیدی و خدماتی و نیز کلیه عملیات و اقداماتی که در اجرای این موضوع مفید و ضروری باشند نظیر: ـ انجام کلیه معاملات و عملیات و اقداماتی که در اجرای موضوع فعالیت شرکت (نظیر خرید، تهیه، اجاره و یا در اختیار گرفتن زمین، ساختمان و یا هر نوع مال غیرمنقول) در داخل و خارج از کشور ضروری باشند. ـ . مطالعه، طراحی، تهیه طرح کسب و کار، ارزشگذاری و مشارکت در اجرای طرح ها و پروژه های کارافرینی با فن اوری بالای افراد و نهادها ـ . ارایه مشاوره فنی،حقوقی و مالی در زمینه راه اندازی،توسعه و تجاری سازی پروژه های کارافرینی. ـ مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های کارافرینی با فن اوری بالا اعم از خرید مستقیم یا خرید از طریق بازار ایده در فرابورس ـ . تشکیل کنسرسیوم و شرکت در همکاریهای استراتژیک با نهادهای دولتی، شرکتها و دانشگاههای داخلی و خارجی در راستای تحقق اهداف شرکت ـ مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی (از قبیل تأسیس شرکت). ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها درون مرزی و برون مرزی هر قسم کسب و کار مجاز. ـ مشارکت در راه اندازی شرکتهای جدیدالتاسیس با فن اوری بالا درون مرزی و برون مرزی و ایجاد هلدینگ ـ . حضور در همایشها، نمایشگاهها و سمینارهای تجاری بازرگانی صنعتی عمرانی تولیدی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ هرگونه وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سایر نهادهای مجاز داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ـ اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنان در کلیه زمینه های مذکور. ـ خرید، فروش، اداره، در اختیار گرفتن، تاسیس، ایجاد، توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع کارخانه ها و واحد ها و شرکت های تولیدی اعم از صنعتی و معدنی و کشاورزی، عمرانی و هرگونه اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت های شرکت مرتبط باشد در داخل و خارج از کشور. ـ راه اندازی، توسعه و تجاری سازی شرکت های کارافرینی در کلیه مراحل تاسیس اعم از مطالعات بازار، انتخاب تیم مدیران کلیدی، تهیة طرح کسب و کار و مدیریت طرح تا مرحله خروج ـ هماهنگی جهت تشکیل سندیکا جهت تأمین منابع شرکت های کارافرینی متقاضی با هدف کمک به اینگونه شرکتها در افزایش ظرفیت تولید، توسعة محصولات و بازارها ـ همکاری و عقد قرارداد با سرمایه گذاران نهادی و شخصی جهت تأمین منابع مراحل مختلف سیکل عمر شرکت های کارفرینی، ـ مشارکت در تشکیل صندوق های سرمایه گذاری فعال در سرمایه گذاری شرکت های کارافرینی و تأسیس این صندوق ها با همکاری نهادهای دولتی، موسسات و نهادهای پولی و مالی و اشخاص حقیقی در راستای اهداف شرکت ـ عقد قرارداد و تفاهم نامه با افراد، شرکت ها، دولت، سازمان های حرفه ای یا هر نهاد قانونی دیگر که برای پیشبرد اهداف شرکت ضروری باشد. ـ عضویت در انجمن ها و نهادهای مرتبط با حوزة فعالیت شرکت یا هر نهاد دیگری که به پیشبرد اهداف شرکت کمک نماید و یا اقدام به تأسیس اینگونه انجمن ها و تشکل ها در صورت لزوم، ـ افتتاح حساب برای شرکت نزد بانک ها و قبول و یا صدور چک، برات، سفته، بارنامه، و سایر اوراق بهادار قابل ظهر نویسی یا قابل واگذاری در ارتباط با عملیات شرکت، ـ ادغام، تملیک، اکتساب یا پیشنهاد خرید صندوق های مرتبط با حوزة فعالیت شرکت، ـ انعقاد هر گونه قرارداد، موافقت نامه، تفاهم نامه در چارچوب قوانین و مقررات با افراد، شرکت های دولتی و خصوصی و نهادهای عمومی واجد شرایط برای پیشبرد اهداف شرکت، ـ کسب حقوق و امتیازات ضروری برای پیشبرد اهداف شرکت از نهادهای دولتی و عمومی، ـ افتتاح شعب و نمایندگی های شرکت در ایران و سرتاسر جهان در صورت لزوم. ـ انجام فعالیت های بین المللی راساً یا از طریق عامل و کارگزار، یا شرکت فرعی و یا هر شکل قانونی دیگر، ـ عقد هر گونه قرارداد تجاری و اقتصادی با کشورهای جهان و عملیات بازرگانی که برای پیشرفت کار شرکت لازم باشد. ـ اخذ نمایندگی از نهاد های مالی و سرمایه گذاری کارافرینی ایرانی و خارجی و نیز اعطای نمایندگی به شرکت ها و مؤسسات مجاز برای پیشبرد اهداف شرکت، ـ ایجاد نمایشگاه و برگزاری همایش داخلی و خارجی و نیز شرکت در نمایشگاه ها و همایش های ملی و بین المللی و در کل هرگونه اقدام ترویجی برای پیشبرد اهداف شرکت. ـ در هریک از موارد فوق در صورت لزوم از هریک از مراجع ذیصلاح مجوزهای لازم اخذ خواهد شد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان هفتم پلاک ۶ کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲ مورخ ۲/۱/۹۳ نزد بانک ملت شعبه خیابان پارک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: قربان قدیری به شماره ملی ۴۳۹۱۷۲۳۷۷۸به نمایندگی ازشرکت گروه مالی ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ (سهامی عام) به سمت ریس هیأت مدیره،رضا باقری به شماره ملی۱۸۱۷۲۹۷۹۴۵ به نمایندگی از طرف طرف دانشگاه صنعتی شریف با شناسه ملی۱۴۰۰۲۸۳۰۲۵۶ به سمت نایب ریس هیأت مدیره،عباس نیکچری به شماره ملی۲۸۰۲۵۴۹۷۹۰ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ به سمت عضو هیأت مدیره، محمود هوشمند جنید اباد ۶۳۵۹۶۵۳۷۶۱به نمایندگی از طرف شرکت تامین سرمایه بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ به عنوان عضو هیأت مدیره، آقای مجید ده بیدی پور با کد ملی ۵۰۳۹۹۰۶۷۹۱ به سمت عضو هیأت مدیره و اقای حجت اله گودرزیبه شماره ملی ۵۵۷۹۴۴۹۰۹۷ به سمت مدیر عامل خارج از اعضا هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیر عامل با امضاء ریس هیأت مدیره و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی. علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد پ۹۳۰۷۲۷۹۷۸۸۱۰۷۰۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708674
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه درتاریخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۹۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۶۸۵۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام عملیات بازرگانی، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز مرتبط ساختمانی و بهداشتی وارائه کلیه خدمات تجاری فنی و تخصصی و مشاوره ای مرتبط در داخل و خارج از کشور.عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های ابرسانی و مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی.احداث ساختمان و شهرک و مجتمع های مسکونی و تأسیس کارخانجات و احداث هر نوع ساختمان و احداث هر نوع کارخانه که برای انجام عملیات قید شده در بند فوق الذکر ضروری باشد.مشارکت و سرمایه گذاری در کارخانجات تولید مصالح ساختمانی و خرید و فروش اجاره ابزار و ماشین آلات ساختمانی و راهسازی و مصالح ساختمانی از داخل و خارج کشور.همچنین خرید وفروش مصالح ساختمانی صادرات و واردات تجهیزات و مصالح نوین استفاده از فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان و انتقال تکنولوژی از خارج کشور.اخذ تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی.ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ شعب و نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی.شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی.کارگزاری در واردات و صادرات و ترخیص از گمرکات کشور کلیه ماشین آلات، تجهیزات و مصالح و لوازم و سایر اقلام مرتبط با نوع فعالیت و موضوع شرکت.انجام کلیه فعالیتهای مجاز صنعتی، ساختمانی و بازرگانی.مشارکت برای انجام تمام و یا هر یک از عملیات و اقدامات بالا در شرکت های موجود، تأسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت و مبادرت به انواع معاملات و عقوداسلامی. و انجام فعالیت های که بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط و جهت تحقق اهداف شرکت لازم و ضروری است هر یک از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ضلع جنوب غربی میدان فردوسی برج شاهنامه ط۱۴ کدپستی ۱۱۳۱۹۶۵۸۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۰۳۶۰/۹۳ مورخ ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک شهر شعبه احمد قیصر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: احمد دنیامالی به شماره ملی ۲۶۴۸۶۰۳۷۹۴ به نمایندگی از شرکت ساختمان عمران شهر پایدار به شناسه ملی ۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وناصر اخوندی به شماره ملی ۵۷۵۹۱۶۰۰۴۴به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وغلامحسین تابش فر به شماره ملی ۲۰۰۰۷۴۵۲۶۱به نمایندگی از شرکت جهان تجارت شهر آتیه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۴۹۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و کاظم شاکر به شماره ملی ۰۰۵۱۴۹۳۵۴۳به نمایندگی از شرکت مسکن و ساختمان جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۷۸۱به سمت عضو هیئت مدیره و حسین محمدپورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰به نمایندگی از شرکت بانک شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۰۳۶۸۱۷۷۴۵۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713746
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک دی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی باکدملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۹۰۸۳۴۹۴۱۴۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713823
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۸۰۳۲۱ , ۱۲۱ مورخ ۲۷/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب گردید. مؤسسة حسابرسی بهمند به ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. شرکت‌های تأمین سرمایۀ نوین به ش. م ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ و کارگزاری تأمین سرمایۀ نوین به ش. م ۱۰۵۳۰۳۰۴۳۰۶ و مدیریت سرمایۀ اقتصاد نوین به ش. م ۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامة دنیای اقتصاد به عنوان روزنامة کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۰۸۳۵۴۱۳۵۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761816
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی باکدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۱۰۱۳۹۰۴۵۶۵۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768373
آگهی تغییرات شرکت صنعت خورشیدی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر سپهری ش م ۴۲۸۰۷۲۹۱۷۴ آقای آرش سپهری ش م۰۰۶۸۵۳۳۷۶۴ وخانم حمیراء مغازه ش م ۰۰۷۹۸۲۲۳۳۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰به سمت بازرس اصلی وآقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۳۱۰۱۷۱۶۷۸۵۳۹۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768392
آگهی تغییرات شرکت پارس مشعل سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان منوچهر سپهری به کدملی ۴۲۸۰۷۲۹۱۷۴ آرش سپهری به کدملی ۰۰۶۸۵۳۳۷۶۴ خانم حمیراء مغازه به کدملی ۰۰۷۹۸۲۲۳۳۹ به عنوان اعضا هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نماینگی آقای رضا آتش به سمت بازرس اصلی وآقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۳۱۰۱۷۲۸۳۲۵۳۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413360
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت وصنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۵۳۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بعنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی بهمند بشماره ثبت ۲۰۳۵ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را بعنوان بازرس برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۱۱۰۹۷۴۴۸۹۸۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416189
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت بین الملل پترو انرژی درتاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۷۴۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۴۳۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور بازرگانی مجاز در حوزه نفت گاز و پتروشیمی در داخل و خارج از کشور واردات و صادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی ارائه کلیه خدمات تجاری و فنی و مهندسی و تخصصی در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی مشارکت و فعالیت در امور پایین دستی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی واردات و صادرات ماشین آلات و تجهیزات و قطعات مربوط به حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و موسسات وابسته و خصوصی اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی انرژی وسایط نقلیه انجام امور تجاری مربوط به واردات و صادرات امور گمرکی و فروش کلیه وسایط نقلیه (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران , خیابان آفریقا , بالاتر از میرداماد, خ شهید ستاری , نبش کوچه مدیر, پلاک ۲ کدپستی: ۱۹۶۸۸۱۵۵۶۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۷/۹۳,۳۲۹ /ش مورخ ۹/۹/۹۳ نزد بانک شهر شعبه میدان فردوسی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه شماره ثبت ۳۱۴۷۸۰ شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹ بنمایندگی پیام عزیزی شماره ملی ۳۲۵۶۲۸۰۱۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت جهان آتیه شهر کیش شماره ثبت ۱۰۰۵۶ شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۲۰۳۵۰ بنمایندگی اسمعیل غفاری شماره ملی ۰۶۰۰۵۱۳۴۶۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره شرکت گروه پترو انرژی شهر شماره ثبت ۴۶۱۴۸۸ شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۸۳۵۰بنمایندگی علی مروی شماره ملی ۴۵۷۹۲۱۲۷۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ساختمان عمران شهر پایدار شماره ثبت ۳۸۶۴۷۱ شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۷۳۸ بنمایندگی آرش شهبازی شماره ملی ۰۰۶۴۱۲۶۵۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره جهان تجارت شهر آتیه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۳۱۱۱۱۵۶۱۶۰۸۳۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9541427
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروندسهامی خاص بشماره ثبت ۳۱۰۰۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی , آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9560940
آگهی تاسیس شرکت توسعه اندیشان اطلس (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۱۸/۳/۱۳۹۰ تحت شماره۴۰۴۸۳۱ و شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۵۶۶۳۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۸/۳/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور طراحی، تولید، اجرا، مشاوره، خرید، فروش، کنترل کیفی فنی، بازرسی فنی، کنترل پروژه و تحقیق و توسعه پروژه‌ها در حوزه انرژی نو، واردات، صادرات، انجام عملیات عمرانی، پیمانکاری، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، گشایش اعتبارات اسنادی ال‌سی برای شرکت، ایجاد شعب در سراسرکشور، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین‌المللی، مشارکت در سرمایه شرکتها، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌ها و پیمانهای دولتی و خصوصی درچارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ‌ایران. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران، شهرک ژاندارمری، بلوار مرزداران، خ ایثار ک مالک، پ۱۰۸۹ کدپستی:۱۴۶۳۷۵۵۷۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم۰۰۰/۱۰ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۶۵۱۷۷۶۹۱ مورخ۱۰/۳/۱۳۹۰ نزد بانک ملت شعبه ونک پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای مسعود کاظم‌بیگی به شماره ملی۲۰۶۲۷۶۸۹۱۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ آقای علیرضا سلطان‌طرزه به شماره ملی۰۰۳۶۱۶۴۸۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ اقای صفی‌الله کریمی‌طائمه به شماره ملی۳۹۳۲۰۴۱۷۵۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای علیرضا حریریان به شماره ملی۰۰۴۵۶۰۸۲۸۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۵ـ۵ـ آقای خیراله سلیمی‌ترکمانی به شماره ملی۵۴۵۹۷۲۴۹۴۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۶ـ۵ـ اقای صفی‌الله کریمی‌طائمه به شماره ملی۳۹۳۲۰۴۱۷۵۵ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای علی مشرقی‌ارانی به شماره ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9579251
آگهی تصمیمات شرکت پیشگامان کاتالیست الوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۸۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۶۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲/۸۹ شرکت گسترش مواد پیشرفته به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۲۷۶۱ به نمایندگی مصطفی پارسا به کدملی ۱۵۳۱۸۳۶۶۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت مهندسی و تحقیقات افق طلایی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۰۸۳ به نمایندگی سیدمهدی حسینی خامنه‌ای به کدملی ۰۹۳۲۰۲۹۵۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا رخشاء به کدملی ۰۰۵۰۱۳۹۰۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9599571
آگهی تصمیمات شرکت شیشه شناور ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۳۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۰۲۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی‎آران به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9713304
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر سهامی عام به شماره ثبت۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی , آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9782612
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی خدمات نفتگران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۳۶۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9795947
آگهی تصمیمات شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۲۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کدملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9868981
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان دی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9968848
آگهی تصمیمات شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۲۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به ش م۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به ک م۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ ب سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی شیشه قزوین به ش م۰۱۰۰۴۱۴۵۱۰ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به ش م۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶و شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه به ش م۰۱۰۰۳۹۲۹۰۳ و شرکت تعاونی معدنی شیشه قزوین به ش م۰۱۰۴۸۰۰۶۴۱۵۸ و شرکت تهیه و نصب شیشه‌های ایمنی آبگینه به ش م۱۰۸۶۱۴۲۷۱۹۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۴/۹۱ حسن مسچی به ک م۳۸۷۳۲۲۵۰۷۷ به نمایندگی از سهامی شیشه قزوین و سید عطاءاله هزاوه به ک م۰۵۳۲۰۷۶۵۵۹ به نمایندگی شرکت تعاونی معدنی شیشه قزوین و ماشااله ع مقسمی به ک م۴۱۳۱۷۸۸۰۹۸ به نمایندگی شرکت تهیه و نصب شیشه‌های ایمنی آبگینه و زهرا ع مقسمی به ک م۰۰۳۶۱۳۵۲۶۷ به نمایندگی شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه و امین اله صدر به ک م۶۱۹۹۶۰۲۷۸۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن و حسن مسچی به سمت رئیس هیئت مدیره و ماشااله ع مقسمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد شکوهی رازی به ک م۰۰۳۹۵۸۳۴۳۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضا مشترک رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره امضاء مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و امضاء کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10036256
آگهی تغییرات شرکت توسعه رسانه همشهری سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۵۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۲۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ۲۷/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10225592
آگهی تغییرات شرکت ذوب و نورد فولاد هکمتان سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۳۸۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۱۳۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان آرژانتین خیابان الوند بالاتر از بیمارستان کسری پلاک۴۱ طبقه دوم واحد۴ کدپستی۱۵۱۶۶۷۳۶۱۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۳۰/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10246403
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن آباد دی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10259960
آگهی تاسیس شرکت توسعه خدمات بازرگانی صبا نفت سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۹۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۷۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشارکت تاسیس، توسعه، تکمیل انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی تولیدی صنعتی معدنی کشاورزی ساختمانی و هرگونه اموری که به نحوی از انحناء با فعالیت‌های فوق مرتبط باشد مشارکت در کلیه بخشهای خصوصی و دولتی خرید و فروش انواع سهام مشارکت در سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود موسسات مالی و اعتباری و شخصیت‌های حقوقی برای شرکت شرکت در کلیه پروژه‌های ساختمانی و عمرانی اعم از طراحی نظارت فنی و اجراء انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی فنی و مدیریتی و نظارت فنی و یا ایجاد شرکتهای ذیربط اخذ تسهیلات بانکی بصورت ریالی و ارزی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی‌های داخلی و خارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ونک غربی ـ روبروی بوستان آفتاب ـ پ ۱۷۲ ـ کدپستی ۱۹۹۱۸۱۶۳۷۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد نود و نه هزار و نهصد و هشتاد سهم بانام تعداد بیست سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۷۵۵۶۲ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه شیراز شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی سهامی خاص با نمایندگی آقای نیما وطن‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت مهندسی ساختمانی صبا نفت سهامی خاص با نمایندگی آقای حبیب محمدی‌مقدم به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ شرکت عملیات اکتشاف نفت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود دارسنجانی به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ آقای محمود دارسنجانی به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10280045
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مهندسی پارس شهروند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۳۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۹۹۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «همشهری» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۰۴/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10334534
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و پشتیبانی پخش فرآورده‌های نفتی امین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۳۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۶۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10337314
آگهی تصمیمات شرکت سازنده مخازن تحت فشار کاوش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۰۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۷۱۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10352541
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۷۹۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۵۹۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۱/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین رحمتی به شماره ملی ۰۶۵۲۲۱۴۳۹۸ و آقای علی فتاحی به شماره ملی ۴۹۶۹۲۷۴۴۶۰ و آقای علی یاوری به شماره ملی ۰۰۵۴۶۰۰۳۵۹ و آقای محمدرضا سید زنوزی به شماره ملی ۲۱۶۱۲۴۷۸۶۷ و آقای وحید ایزدپناه به شماره ملی ۲۴۹۱۰۷۹۲۰۸ تا تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ در تاریخ۱/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10395567
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10444365
آگهی تصمیمات شرکت زرین پخش بهشهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۸۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی شرقی‎آرانی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10688258
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سازمان نظام مهندسی استان مازندران و عبداله کوپایی به کد ملی ۱۲۸۵۳۷۳۶۲۶ و سازمان نظام مهندسی استان گلستان و جعفر جعفری به کد ملی ۴۵۹۰۴۳۷۹۹۶ و ابراهیم فرخ نژاد به کد ملی ۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سازمان نظام مهندسی استان لرستان و سازمان نظام مهندسی استان قزوین بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ عبداله کوپایی بسمت رئیس هیئت مدیره و جعفر جعفری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم فرخ نژاد بسمت مدیرعامل و حسین ویزواری به کد ملی ۰۰۳۰۸۰۹۵۹۲ بعنوان نماینده سازمان نظام مهندسی استان گلستان و محسن قربانی به کد ملی ۲۰۹۱۹۴۱۵۰۶ به عنوان نماینده سازمان نظام مهندسی استان مازندران در هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10790849
آگهی تغییرات شرکت نان نو شهروند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۸۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۵۱۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «همشهری» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۰۴/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10820615
آگهی تصمیمات شرکت قند هکمتان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۶۷۸۲۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳ بنمایندگی مسعود هنرور به کد ملی ۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷ و مرتضی علیجانی به کد ملی ۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱ و مصطفی علیجانی به کد ملی ۴۳۲۲۷۰۵۰۳۰ و سید جمال معصوم زاده به کد ملی ۴۳۲۲۷۵۱۳۶۹ و مهزاد علیجانی به کد ملی ۴۳۱۰۱۱۸۹۰۹. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ مرتضی علیجانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی علیجانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود هنرور به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. و در استان همدان انجام عملیات بانکی و برداشت از حسابهای استان همدان با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و امضای فرامرز شماسایی (مدیر مالی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11096814
آگهی تاسیس شرکت خدمات صبا تجارت یاس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۴۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۷۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ مشارکت در خرید یا ایجاد دامداری و بهره‌برداری از آنها، کشتارگاهها، سردخانه‌ها، کارگاههای بسته‌بندی گوشت و فراهم‌نمودن و تهیه و توزیع گوشت قرمز و سفید و متفرعات آنها و نگهداری دام و طیور. ۲ـ مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طیور و گوشت قرمز و سفید و متفرعات آنها و نهادهای دامی و کشاورزی. ۳ـ مشارکت با موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه وظائف شرکت. ۴ـ مشارکت و همکاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیت‌های توجیه‌پذیر در داخل و خارج از کشور. ۵ـ انجام هرگونه معاملات و عملیات مجاز بازرگانی در زمینه وظائف شرکت. ۶ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی یا خارجی. ۷ـ دریافت و ارایه خدمات مشاوره‌ای، نظارت، سرپرستی، مدیریت و نمایندگی در زمینه فعالیت‌های شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولی‌عصر شمالی ـ بالاتر از توانیر کوچه شاهین پلاک ۸ ـ کدپستی ۱۴۳۴۸۷۶۵۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۱۰۱۳۰۲ مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۱ نزد بانک سرمایه شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ شرکت بازرگانی پیشکسوتان صبا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمود مهدیه به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ شرکت خدمات بازرگانی و کالای گاز پارس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای میرمسعود میرخواه به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ شرکت مبدل شیمی البرز سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سیدمحمد دلیل به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای سیدمحمد دلیل به نمایندگی از شرکت مبدل شیمی البرز سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11112142
آگهی تصمیمات شرکت خدمات اداری و بازرگانی امین شهروند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۷۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کدملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11119154
آگهی تصمیمات شرکت همشهری سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۳۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۷۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۸۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647544
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری اگاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ و شماره ثبت ۴۶۸۴ تهران با نمایندگی آقای مهرداد آل علی با شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و شماره ثبت ۲۰۳۵ تهران با نمایندگی آقای علی مشرقی آرانی با شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد ۲ صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۱۱۸۹۷۰۳۳۹۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12656813
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری بانک دی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۸۲۰ , ۱۲۲ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل صندوق در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان ولی عصر، بالاتر از جام جم، نبش کوچه پروین، ساختمان مرکزی بانک دی، کدپستی ۱۹۶۶۸۳۵۶۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. صورتهای سال مالی منتهی به ۲۲/۰۳/۱۳۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به جای موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان حسابرس صندوق وشرکت سبدگردان آسمان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴ به جای موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان متولی صندوق و شرکت کارگزاری بانک دی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲ به جای شرکت گارگزاری آگاه با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷ به عنوان مدیر صندوق انتخاب گردیدند و در نتیجه ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشد: شرکت کارگزاری بانک دی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲ به نمایندگی آقای حامد فلاح جوشقانی با کدملی۱۲۶۳۲۷۴۵۶۰به عنوان مدیر صندوق بانک دی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ به نمایندگی آقای احمد شفیع زاده با کدملی۱۲۸۵۵۴۵۹۷۴ به سمت مدیر ثبت و ضامن نقد شوندگی صندوق شرکت سبدگردان آسمان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴ به نمایندگی آقای حمزه کاظمی محسن آبادی با کدملی۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰به عنوان متولی صندوق موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی آقای علی مشرقی آرانی با کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان حسابرس صندوق پ۹۴۱۱۲۵۳۵۰۲۵۳۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769516
آگهی تغییرات شرکت گنجینه آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۵۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کفایی محمدنژاد به کدملی ۰۴۹۲۳۲۶۳۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت لیزینگ شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۶۱۷۳ آقای نادر نوروزی به شماره کدملی ۳۲۵۶۹۸۵۹۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۷۳۸ آقای سیدحسین مظلوم فرزقی به کدملی ۰۷۰۲۳۱۱۰۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۲۰۸۳۰۴۹۴۶۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785062
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۴۳۹
به استناد صورتجلسه صندوق مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۳۲۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند «و» ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص تعداد واحدهای مجاز تحت تملک هرسرمایه گذار به شرح زیر اصلاح می‌شود: به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، مؤسسان و ضامن نقد شوندگی هر سرمایه گذار می‌تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود. رکن ضامن جبران خسارت یا سود از ارکان صندوق حذف می‌گردد. اساسنامه جدیدی مشتمل بر۷۱ ماده و ۷۸ تبصره و یک امیدنامه بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید که مطابق با اساسنامه صندوقهای سرمایه گذاری «صرفا در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل از درخواست و با پیش بینی سود». ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب گردید: شرکت تأمین سرمایه نوین ش. م ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ بنمایندگی مرتضی احمدی ک. م ۱۲۸۸۳۳۵۸۱۴ بسمت مدیر صندوق و بانک سرمایه ش. م ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷ بنمایندگی مجتبی مالی ک. م ۲۱۲۱۹۴۸۵۱۱ بسمت مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی و شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه ش. م ۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹ بنمایندگی بنفشه عزآبادی ک. م ۰۰۱۰۰۱۳۶۵۲ بسمت متولی و مؤسسه حسابرسی بهمند ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بنمایندگی علی مشرقی آرانی ک. م ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت حسابرس. پ۹۵۰۲۱۹۶۹۳۵۱۴۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925528
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی تیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۰۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۳۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۶۹۴۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۸/۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۳۰/۱۰/۹۴ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بنمایندگی آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس بمدت یکسال انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۵۰۲۱۱۳۱۳۰۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925591
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اسفند یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۶۹۴۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۸/۲/۹۵ ساز مان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۹۴ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰، آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس قانونی و، برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵انتخاب شد. پ۹۵۰۵۰۲۱۲۴۴۶۷۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925612
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۶۹۴۰/۱۲۲مورخ ۱۸/۲/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ تصویب شد مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰، آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۹۵ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ انتخاب شد. پ۹۵۰۵۰۲۴۰۳۴۸۰۹۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925620
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آذر دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۶۹۳۹/ ۱۲۲ مورخ ۱۸/ ۲/ ۱۳۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ وآقای علی مشرقی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۵۰۲۹۶۲۵۲۱۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925637
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اسفند دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۶۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۶۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ ومجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۶۹۳۹/۱۲۲مورخ ۱۸/۲/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در راستای ماده ۲۵ اساسنامه، مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰، آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس این شرکت، برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵انتخاب شدند. پ۹۵۰۵۰۲۵۶۴۵۳۷۹۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113871
آگهی تغییرات شرکت بین الملی تک چهره دارو درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۳۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ با نمایندگی آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار به منظوردرج آگهی‌های شرکت تعیین شد پ۹۵۰۸۱۶۸۶۳۵۹۸۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408627
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۱۵۱۰۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۰۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان جدید صندوق و نمایندگان به شرح ذیل تعیین گردیدند: مدیرومدیرثبت صندوق شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸به نمایندگی شهریارشهمیری به شماره ملی۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ و ضامن نقدشوندگی بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸ به نمایندگی مجید دهقان به شماره ملی ۲۳۸۰۰۹۰۸۲۳ و متولی موسسه حسابرسی بهمندبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی علی مشرقی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ و حسابرس موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵به نمایندگی محمود محمدزاده به شماره ملی۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ پ۹۶۰۲۱۱۲۵۵۱۳۰۲۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450987
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اردیبهشت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۷۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۶ ومجوز۲۰۲۲۲/۱۲۲مورخ ۹/۲/۱۳۹۶سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰، آقای علی مشرقی آرائی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۶نتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۳۰۸۷۱۶۳۷۴۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474601
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مرداد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۹۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۲۰۲۲۲ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۲۷۲۸۱۸۹۷۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491116
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مرداد دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۰۲۲۲/۱۲۲مورخ ۹/۲/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰، آقای علی مشرقی آرائی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۴۱۰۶۸۶۹۶۳۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13530819
آگهی تغییرات شرکت آینده آشنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶و مجوز شماره ۲۲۳۶۸/۱۲۲ مورخ ۴/۴/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام صندوق به صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۹/۴/۱۳۹۹ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری به کدملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱به سمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی فاطربه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به نمایندگی محمد رضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴به سمت متولی بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸ به نمایندگی مجید دهقان به کدملی ۲۳۸۰۰۹۰۸۲۳به سمت ضامن نقدشوندگی موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی علی مشرقی آرانی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت حسابرس شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸به نمایندگی شهریار شهمیری به کدملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷به سمت مدیر ثبت پ۹۶۰۵۰۳۲۴۷۷۶۱۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571644
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ وصورت جلسه تنفسی مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ونامه شماره ۱۹۳۰۸ , ۱۲۲ مورخ ۰۸/۰۱/۱۳۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسۀ حسابرسی بهمند شناسۀ ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی آقای علی مشرقی با شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسۀ حسابرسی حسابرسین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به نمایندگی ابوالفضل بسطامی با شماره ملی ۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵ عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶انتخاب گردیدند. ۲روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها ی شرکت تعیین گردید. ۳صورتهای مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۵۳۰۳۷۹۹۵۹۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628314
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی تیر سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۲۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۰۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۲۴۹۹۹/ ۱۲۲ مورخ ۸/ ۶/ ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای رضا غلامعلی پور به شماره ملی ۳۰۷۱۱۰۳۸۳۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف آقای محمد سجاد سیاهکارزاده به شماره ملی ۱۷۵۵۱۳۲۶۶۲ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای غلامرضا ابوترابی به شماره ملی ۰۴۹۲۴۹۴۵۶۸ (خارج از شرکاء) به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای سیدمحمدحسن ملیحی به شماره ملی ۰۰۱۰۱۷۲۸۷۴ (خارج از اعضاء و شرکاء) به سمت مدیرعامل غیرموظف انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ وآقای علی مشرقی آرانی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس قانونی شرکت، برای یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۷۰۳۵۷۱۸۵۹۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631875
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور چهارم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۷۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۸۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ به استناد مجوز شماره ۲۵۰۰۱ , ۱۲۲ مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد سجاد سیاهکارزاده به شماره ملی ۱۷۵۵۱۳۲۶۶۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن خدابخش به شماره ملی ۱۴۶۶۱۹۴۸۷۱ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای غلامرضا ابوترابی به شماره ملی ۰۴۹۲۴۹۴۵۶۸ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سیدمحمدحسن ملیحی به شماره ملی ۰۰۱۰۱۷۲۸۷۴ (خارج از اعضاء و شرکاء) به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس این شرکت، برای یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۶۰۷۰۵۸۹۲۳۰۶۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631892
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مهر سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۱۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۴۹۹۹ , ۱۲۲ مورخ ۸/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل، به مدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای رضا غلامعلی پور به شماره ملی ۳۰۷۱۱۰۳۸۳۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف. آقای محمد سجاد سیاهکارزاده به شماره ملی ۱۷۵۵۱۳۲۶۶۲ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای غلامرضا ابوترابی به شماره ملی ۰۴۹۲۴۹۴۵۶۸ (خارج از شرکاء) به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای سیدمحمدحسن ملیحی به شماره ملی ۰۰۱۰۱۷۲۸۷۴ (خارج از اعضاء و شرکاء) به سمت مدیرعامل غیر موظف. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و سایرنامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس این شرکت، برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ انتخاب شدند. پ۹۶۰۷۰۵۳۹۷۱۴۲۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631914
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آذر سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۱۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۱۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۴۹۹۹ , ۱۲۲ مورخ ۸/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا غلامعلی پور به شماره ملی ۳۰۷۱۱۰۳۸۳۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد سجاد سیاهکارزاده به شماره ملی ۱۷۵۵۱۳۲۶۶۲ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره. غلامرضا ابوترابی به شماره ملی ۰۴۹۲۴۹۴۵۶۸ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره. سیدمحمدحسن ملیحی به شماره ملی ۰۰۱۰۱۷۲۸۷۴ (خارج از اعضاء و شرکاء) به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰، علی مشرقی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس این شرکت، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۰۵۱۷۱۸۹۸۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682727
آگهی تغییرات حسابرسی بهمند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۱۹۷۴ / ۹۶ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا آتش به شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره آقای هومن هشی به شماره ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به سمت رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات، و سایر اوراق تجاری با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر موسسه معتبر است. سایر مکاتبات عادی با امضاء انفرادی هر یک از اعضاء هیات مدیره اعتبار دارد. پ۹۶۰۸۰۷۱۸۲۲۳۳۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13773346
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰به نمایندگی آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ۹۶۱۰۰۲۵۹۴۶۰۶۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14023886
آگهی تغییرات شرکت کلهر دانه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۸۱۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. موسسه حسابرسی بهمند بشماره ثبت ۲۰۳۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ با نمایندگی آقای علی مشرقی آرانی باکدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس قانونی شرکت و خانم اکرم بکشلو باکدملی ۰۰۸۴۷۷۸۸۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۲۲۲۳۵۹۱۱۴۴۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک