سردار بارگاهی

سردار بارگاهی

کد ملی 6109809047
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 650628
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی سلامت تدبیر البرزسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۷۰۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۳۹۱۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس اصلی، آقای سردار بارگاهی به شماره ملی ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۳۳۱۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683920
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمرسهامی خاص به شماره ثبت۱۴۷۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۸۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نیک روشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ به سمت بازرس اصلی و سردار بارگاهی به کدملی ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۵۲۵۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705233
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرین سرمدسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۹۵۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۲۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات نیک روشان به عنوان بازرس اصلی، آقای سردار بارگاهی به شماره ملی۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۳۱/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۹۱۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 754953
آگهی تاسیس شرکت مدیریت دانش اقتصاد روزسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۸۲۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ مشارکت، ایجاد، توسعه و تکمیل انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، معدن، کشاورزی و واحدهای خدماتی و انجام هرگونه اموری که به نحوی از انحناء با فعالیت های فوق در ارتباط با شد خصوصا راه اندازی و تجهیز بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط با مشارکت کارآفرینان و سایر سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی ۲ـ ارایه و انجام خدمات مشاوره ای مدیریت برای اشخاص حقیقی و حقوقی در انواع بنگاههای اقتصادی در کلیه بخش های تولیدی و غیرتولیدی در داخل و خارج از کشور ۳ـ مشارکت در انواع پروژه ها اعم از تولیدی، خدماتی، ساختمانی و مدیریتی در داخل و خارج از کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی ۴ـ مشارکت در سهام شرکتها و بنگاهای اقتصادی از طریق خرید یا تعهد سهام برای شرکت. ۵ـ انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، فنی و مدیریتی و نظارت فنی و پیگیری اجرای طرح های عمرانی و صنعتی در داخل و خار از کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی. ۶ـ اخذ و اعطای نمایندگی در کلیه زمینه های موضوع فعالیت در داخل و خارج از کشور با یا بدون ایجاد شعبه. ۷ـ انجام کلیه معاملات بازرگانی و فعالیت های پیمانکاری و حق العمل کاری و قبول نمایندگی از موسسات داخلی و خارجی، صادرات و واردات کالاهای مجاز به طور کلی ۸ـ انجام کلیه امور مجاز بازرگانی و مبادرت به کلیه عملیات های مجازی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق موضوع شرکت لازم و مفید باشد. ۹ـ مشارکت در سایر شرکتها از طریق خرید سهام شرکتهای جدید یا قدیم در داخل یا خارج از کشور برای شرکت و مشارکت در طرح های تولیدی اعم از جدید یا قدیم. ۱۰ـ شرکت در نمایشگاهها، مزایده ها، مناقصه ها در داخل و خارج از کشور ۱۱ـ ایجاد شرکت و موسسات خدمات مدیریت و مشاوره مدیریت ۱۲ـ انجام معاملات و عقد انواع قراردادهای مجاز قانونی در داخل و خارج از کشور با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۱۳ـ اخذ و استفاده از تسهیلات مالی بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه در داخل و خارج از کشور ۱۴ـ خرید و فروش تکنولوژی دانش های فنی و مدیریتی در داخل و خارج از کشور ۱۵ـ طراحی، ساخت، احداث و تجهیز انواع مراکز خدماتی، اقامتی، تفریحی، آموزشگاهی، نمایشگاهی و فروشگاهی در داخل و خارج از کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران چهارراه فرمانیه ـ نبش خیابان بوستان ـ ساختمان آسمان ـ طبقه ۱۴ ـ واحد D ـ کدپستی ۱۹۵۷۶۱۷۴۱۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۰۵۰/۲۰۹۴ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ نزد بانک کارآفرین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای علیرضا هادیان همدانی به شماره ملی ۳۸۷۴۵۷۶۶۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای موسی عبدالعلی زاده صالح به شماره ملی ۱۳۷۶۴۰۲۹۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای موسی عبدالعلی زاده صالح به شماره ملی ۱۳۷۶۴۰۲۹۵۵به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل (موسی عبدالعلی زاده) و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای سردار بارگاهی به شماره ملی ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۰۳۶۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929685
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله سپنتا مرند (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۰۹۲۴۷
پیرو آگهی ۱۰۳۱۳/۶/۱۰۴ ۱۳/۴/۹۱ و باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۹/۶/۹۱ تغییراتی بشرح فوق حاصل گردید که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ موسسه حسابرسی نیک روشان شماره ثبت ۶۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ بعنوان بازرس اصلی و سردار بارگاهی بشماره ملی ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ و کدپستی ۱۶۶۵۹۷۴۷۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت باقیمانده سال ۹۱ انتخاب شدند. ش۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۸۴۲۱۰۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مرند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936022
آگهی تصمیمات شرکت فن آوران سرزمین پارس سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۱۲۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۲۶۹۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۹/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه نیک روشان به ش م ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ به سمت بازرس اصلی و سردار بارگاهی به ک م ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۸۲۴۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1002924
آگهی تغییرات شرکت توسعه و نوآوری شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس اصلی، آقای سردار بارگاهی به شماره ملی ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۰۵۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051555
آگهی تصمیمات شرکت مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران سهامی خاص بشماره ثبت۸۸۹۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۳۵۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نیک روشان به ش. ملی۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ به سمت بازرس اصلی و سردار بارگاهی به کدملی۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۴۳۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168026
آگهی تصمیمات در شرکت آبهای معدنی پاک آب سبلان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۱ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۷۰۵۵۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۵/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید. ۱ آقایان سید ناصر رئیسی به شماره کدملی ۱۴۶۶۰۲۸۹۷۱ و سید یوسف رئیسی به شماره کدملی ۱۴۶۶۱۹۷۱۲۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی نیک روشان به سمت بازرس اصلی و سردار بارگاهی به شماره ملی ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ ترازنامه سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۵ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۲ آقای سید یوسف رئیسی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید ناصر رئیسی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب و کلیه اوراق بهادار رسمی و تعهدآور و مالی و غیره کلا هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش۱۷۰۰۳۶۸ ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269805
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص فن آوری شهر آوازه
در تاریخ۰۱/۱۰/۱۳۹۲ به شماره ثبت۴۴۷۳۸۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۰۲۰۸۹ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و ارائه خدمات تخصصی و مشاوره در حوزه انفورماتیک و فناوری اطلاعات, خدمات مدیریت پیمان در حوزه فوق. خدمات خرید و فروش تجهیزات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی. تاسیس و ایجاد شعب در داخل و خارج کشور. صادرات و واردات کالاهای مجاز. اقدام به افتتاح حساب ریالی و ارزی و اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز. پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان بیهقی ـ خیابان شانزدهم شرقی ـ پلاک۲۲ کدپستی۱۵۱۵۶۶۵۳۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم۰۰۰/۱ ریالی که تعداد۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۷۱۳۶/۹۲ ش مورخ۲۷/۸/۹۲ نزد بانک شهر شعبه ولنجک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت توسعه و نوآوری شهر (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۰۷۵۸ بنمایندگی حسن پورشاطری به شماره ملی۴۴۴۹۶۱۰۶۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عبدالرضا گلزاری به شماره ملی۰۰۴۶۷۰۴۵۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۳۲۷۴۸ بنمایندگی سیاوش محمدی رودباری به شماره ملی۰۰۴۹۹۴۸۵۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ پویان جنتی به شماره ملی۴۱۳۲۲۸۶۰۰۲ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی نیک روشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ به عنوان بازرس اصلی سردار بارگاهی به شماره ملی۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۵۰۵۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353750
آگهی تغییرات شرکت تهران گالوانیزه برنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۴۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی نیک روشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ بسمت بازرس اصلی و سردار بارگاهی به شماره ملی ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۷۵۶۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359598
آگهی تغییرات شرکت فولاد ایکاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نیک روشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سردار بارگاهی با کدملی ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۸۱۹۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364611
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه همیان شهر
در تاریخ۱۹/۱۱/۹۲ به شماره ثبت۴۴۹۸۳۹ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۸۶۵۶۶ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد: ۱ـ موضوع شرکت: تولید و ارائه خدمات تخصصی و مشاوره در حوزه فناوری اطلاعات خدمات مدیریت پیمان در حوزه فوق خدمات خرید و فروش تجهیزات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور صادرات و واردات کالاهای مجاز اقدام به افتتاح حساب ریالی و ارزی اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بیهقی خیابان ۱۶ شرقی پلاک ۲۲ کدپستی ۱۵۱۵۶۶۵۳۱۱ ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۳۰۱۷۱/۹۳۹۲ مورخ۱/۵/۹۲ نزد بانک شهر شعبه ولنجک پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: حسن پورشاطری به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش م۴۴۴۹۶۱۰۶۶۰ عبدالرضا گلزاری به ش م ۰۰۴۶۷۰۴۵۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی غلامرضا حاجی زاده بنمایندگی از طرف شرکت توسعه و نوآوری شهر به ش م ۱۰۳۲۰۵۰۰۷۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی حمیدرضا سعداله به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره به ش م ۴۵۶۹۳۷۹۸۷۷ سیاوش محمدی رودباری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش م ۰۰۴۹۹۴۸۵۸۱ محمدجواد صمدی راد به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش م ۳۲۵۷۱۱۹۷۳۹ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی ها انتخاب شد. ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۸ـ موسسه حسابرسی نیک روشان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ به عنوان بازرس اصلی ۸ـ آقای سردار بارگاهی به شماره ملی ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۸۲۰۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512134
آگهی تغییرات شرکت پاکینه شوی سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۳۱۵۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۲۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نیک روشان شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ به بازرس اصلی و آقای سردار بارگاهی کد ملی ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیده است. پ۱۸۴۶۲۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535996
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی فراگیرسپنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب گردید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید موسسه حسابرسی نیک روشان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ به سمت بازرس اصلی و اقای سردار بارگاهی شماره ملی ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۳۰۴۳۰۳۷۸۶۸۹۶۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613681
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۶۱۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۲ ومجوز شماره ۲۲۷۰۶۷ مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نیک روشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴به عنوان بازرس اصلی و آقای سردار بارگاهی با کدملی ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۳۷۹۹۸۶۱۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9817828
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی رکن سوله سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۲۰۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۳۹۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی نیک روشان به ش م ۱۰۱۰۱۳۶۳۹۹۷ بسمت بازرس اصلی و سردار بارگاهی به ک م ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9858598
آگهی تصمیمات شرکت واشرهای صنعتی کلینگران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۷۲۷۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۵۲۲۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ و عادی بطور فوق العاده ۱۸/۵/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نیک روشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ بسمت بازرس اصلی و سردار بارگاهی به ش ملی ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن ثقفی فر به ش ملی ۰۰۵۸۲۰۲۲۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مجید حسینی به ش ملی ۱۲۸۳۸۲۵۳۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و افشین عقیلی به ش ملی ۰۰۵۷۱۹۰۰۷۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9921266
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی نیک روشان بشماره ثبت۶۶۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: غلامرضا زریابی لنگرودی به کدملی۲۷۰۹۱۹۵۳۸۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ۰۰۰/۰۵۰/۱ریال به مبلغ۰۰۰/۹۲۵ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. سردار بارگاهی به کدملی۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و لقمان سینکا کریمی به کدملی۶۲۷۹۵۵۰۹۹۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و ولی خلیفه نیری به کدملی۵۵۲۹۴۴۱۷۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت سه سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته با امضا مدیرعامل همراه با مهرموسسه و درغیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهرموسسه معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10158020
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۷۵۰۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۹۸۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نیک روشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ بسمت بازرس اصلی و سردار بارگاهی به کدملی ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10258303
آگهی تغییرات شرکت آریا فولاد سیف سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۸۴۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۶۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس اصلی، آقای سردار بارگاهی به شماره ملی ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۲/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10291893
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه هتلهای ملل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۸۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس اصلی، آقای سردار بارگاهی به شماره ملی ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۰۲/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10482985
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و پخش آرین و البرز (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۲۹۵۲۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۰۶۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ۱۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نیک روشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ به سمت بازرس اصلی و سردار بارگاهی به کدملی۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13017920
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مبنا فرتاک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۱۲۵۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۶۸۷۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۴/۹۵ و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای محمدرضا مدیری با کدملی ۰۹۱۹۷۷۹۲۲۱۲به نمایندگی از شرکت فناوری و راه حلهای هوشمند سپهر با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۱۲۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای شهرام رشتی ۰۰۶۱۷۸۴۴۳۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدجعفر صدری با کدملی ۰۰۵۵۵۱۲۵۰۱ به نمایندگی از شرکت گسترش انفورماتیک ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۳۰۹ و آقای بابک رهنما پور با کدملی ۰۰۳۱۱۷۸۱۳۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی سپهر صادرات با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵ و آقای شهریار رشتی با کدملی ۴۷۲۳۴۷۹۷۶۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور با امضای مدیرعامل و دو نفر از اعضاء متفقا و امضاء سایر اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. موسسه حسابرسی نیک روشان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای سردار بارگاهی با کدملی ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۶۲۱۴۷۰۴۴۴۳۹۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13060891
آگهی تغییرات غیر انتفاعی کانون بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۵۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۶۹۶
به استناد صورتجلسه شورای عالی مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای کورش پرویزیان به سمت ریاست شورای عالی کانون برای مدت یکسال انتخاب گردید. آقایان مصطفی بهشتی روی به شماره ملی ۰۰۴۹۲۹۷۴۷۳ رضا آقابابایی با شماره ملی ۰۰۶۴۱۴۷۷۹۷ افشین کریمی به شماره ملی ۱۲۸۳۵۹۲۶۶۵ ناصر صنعتی نژادفرد به شماره ملی ۰۰۳۳۸۴۹۴۲۰ و علی ریحانی شهرستانی به شماره ملی ۵۱۸۹۸۱۶۷۰۲ بااکثریت آرا برای دوره دوساله اینده بعنوان اعضای هیأت عامل کانون انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا جمشیدی با شماره ملی ۰۰۴۵۲۶۸۲۷۴ به سمت دبیرکل کانون برای مدت دو سال انتخاب گردید. موسسه حسابرسی نیک روشان بعنوان حسابرس مستقل و آقای سردار بارگاهی به شماره ملی ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ بعنوان بازرس قانونی موسسه تعیین شدند. روزنامه کثیراالانتشار اطلاعات بمنظور درج اطلاعیه‌های موسسه برای دوره مالی جدید انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۱۷۲۲۸۷۰۶۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک