بانمایندگی فریدون زارعی

بانمایندگی فریدون زارعی

کد ملی 0060977371
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1347474
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما به شماره ثبت ۳۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۷۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار صندوق از جمله قراردادها و اوراق تعهداور چک و سفته برات با امضا دو نفر از سه نفر آقایان فریدون زارعی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ و علی تیموری شندی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ و فرشید زارعی ۰۰۸۳۰۱۷۲۴۰ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر میباشد. پ۱۷۷۴۵۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735424
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت کاریزما درتاریخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۵۱۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۲۱۳۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در امد ثابت , سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی وموضوع فعالیت فرعی ان مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از انها در امیدنامه ذکر شده است مدت صندوق سرمایه گذاری: از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال می باشد. مرکز اصلی صندوق:.تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحدغربی کد پ ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۱ سرمایه صندوق سرمایه گذاری: سرمایه صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال است. ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ به نمایندگی آقای فریدون زارعی به ش م ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ بسمت مدیر صندوق و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بشماره ثبت ۷۰۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ با نمایندگی سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به ش م ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت متولی صندوق و موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان بشماره ثبت ۳۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ با نمایندگی علی امانی به ش م ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷به سمت حسابرس صندوق برای مدت ۳ سال شمسی تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته وبرات با امضاء دو نفر از آقایان فریدون زارعیبه ش م ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱، علی تیموری شندی به ش م ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ و علیرضا سیری به ش م ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به همراه مهر صندوق معتبر می باشد. سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار صندوق جهت درج آگهی های صندوق روزنامه دنیای اقتصاد می باشد. بموجب مجوز شماره ۲۹۳۱۲۵,۱۲۱ مورخ ۱۰/۹/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۳۰۹۲۵۵۲۸۷۸۸۶۱۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9402474
آگهی تغییرات شرکت سبد گردان کاریزما سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۹۴۳۱۳/۱۲۱ مورخ ۱۸/۹/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی تیموری شندی ک م ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فریدون زارعی ک م۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علیرضا سیری ک م ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد عابد ک م ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین صفری ک م ۰۵۷۹۷۵۴۶۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها بروات و سفته‌ها سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۱۱۰۴۲۵۰۲۸۵۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10043094
آگهی تاسیس شرکت نوید گسترش تجارت نوآوران سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۷۵۱۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۹۱۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز پخش ترخیص کالا از گمرکات حق‌العمل‌کاری اخذ و اعطای نمایندگی ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین‌المللی تاسیس شرکت و سرما‌یه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا نرسیده به میرداماد نبش سپیدار شماره ۶۱ ط پنجم ـ کد پستی ۱۵۱۸۹۴۶۳۱۴. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام تعداد دو هزار و پانصد سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۰۳۴ ـ ص ۸۹ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای نوروز لطیفی به شماره ملی۳۹۶۲۳۸۷۸۲۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای سعید توتونچی‌درزه‌کنانی به شماره ملی ۰۰۷۲۴۹۶۸۴۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای فریدون زارعی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای فریدون زارعی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ثبت۱۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10323293
آگهی تغییرات شرکت کاریزما تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۶۴۵۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۵۰۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقای مهدی کباری به شماره ملی ۳۹۳۴۳۲۲۷۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرخ حسین پور به شماره ملی ۲۲۹۸۳۵۱۰۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه قربانی به شماره ملی ۶۵۸۹۸۷۵۴۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون زارعی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲/۹/۱۳۹۱ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۵/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658783
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان اینده نگر توسعه سینا در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۷۹۰۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است خصوصیات دارایی ها موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت سه سال. مرکز اصلی صندوق: خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶ واحد۴۰۷ کدپستی ۱۴۱۶۹۳۵۱۳۵ سرمایه صندوق: متغیرمی باشد ودرزمان تاسیس ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد ارکان صندوق: شرکت سبد گردان کاریزما بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ بنمایندگی فریدون زارعی بشماره ملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ بسمت متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بسمت حسابرس سیدعبدالرحیم رستمکلائی به شماره ملی ۲۰۹۱۸۱۱۴۴۰ بسمت نماینده کارگزاری اینده نگر خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱بسمت مدیر صندوق برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق ازجمله قرار دادها، چک، سفته، برات...، با امضای دونفر از (عباسعلی ارجمندی و پرهام سیدین و سیدعبد الرحیم رستمکلائی به همراه مهر صندوق معتبر می باشد. سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای سیدعبدالرحیم رستمکلائی و مهر صندوق معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی صندوق تعییین گردید. مجوز شماره ۲۸۹۸, ۱۲۲ مورخه ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار پ۹۴۱۱۲۶۴۸۵۹۴۳۵۱۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663946
آگهی تغییرات شرکت مشترک ارزش کاوان آینده صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۰۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۷۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۴ ومجوز۱۰۹۶/۱۲۲مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح زیر است: مدیر صندوق شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵۱ بانمایندگی محمد اصولیان باکدملی ۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱ ضامن نقد شوندگی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵۱ بانمایندگی محمد اصولیان باکدملی ۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱ متولی شرکت سبدگردان کاریزما با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ بانمایندگی فریدون زارعی باکدملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ حسابرس موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی ۱۹۰۷۴ ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بانمایندگی جهانگیرذوالفقاری با کدملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ پ۹۴۱۱۲۷۶۰۳۷۹۸۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775697
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران درتاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۸۴۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۶۰۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، و حق تقدم خرید سهام است که خصوصیات آنها و درصد سرمایه گذاری در هر کدام در امیدنامه صندوق ذکر شده است مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال مرکز اصلی صندوق: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، ساختمان نگین آزادی پلاک ۲۸۳ طبقه چهارم، واحد غربی کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است.سرمایه صندوق در زمان تاسیس ۸۶۰۲۰ میلیون ریال می باشد ارکان صندوق: شرکت سبدگردان کاریزما به ش م ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ با نمایندگی آقای فریدون زارعی به ش م ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ به سمت مدیر صندوق- فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به ش م ۱۴۰۰۳۳۷۲۳۷۶ با نمایندگی آقای رسول خادم به ش م ۰۹۳۴۴۷۸۵۲۱ به سمت مدیر اجرا- شرکت تامین سرمایه سپهر به ش م ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ با نمایندگی آقای رضا عیوض لو به ش م ۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶ به سمت ضامن نقدشوندگی - بانک پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ با نماینده آقای مجتبی کباری به ش م ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به سمت ضامن سودآوری و جبران خسارت- شرکت کارگزاری سرمایه و دانش به ش م ۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱ با نمایندگی آقای علی گشاده فکر به ش م ۲۷۵۳۵۹۲۸۷۱ به سمت مدیر ثبت- موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ با نمایندگی آقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به ش م ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت متولی- موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ با نمایندگی آقای علیرضا خالق به ش م ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به سمت حسابرس برای مدت ۳ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته و برات با امضا دو نفر از سه نفر آقایان فریدون زارعی، علی تیموری شندی و علیرضا سیری به همراه مهر صندوق معتبر می باشد سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه پ۹۵۰۲۱۳۶۴۸۱۲۹۸۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856869
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری کارآفرینان برتر آینده موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۴۶۷ , ۱۲۲ مورخ ۳/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تمدید گردید. حسابرس صندوق به موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳تغییر یافت. ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵۱ به نمایندگی افشین عزیزیان به کدملی ۲۹۳۹۱۴۵۳۱۸ به سمت مدیر صندوق شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵۱ به نمایندگی افشین عزیزیان به کدملی ۲۹۳۹۱۴۵۳۱۸ به سمت ضامن نقد شوندگی شرکت سبدگردان کاریزما به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ به نمایندگی فریدون زارعی به کدملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ به سمت متولی موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به نمایندگی جهانگیر ذوالفقاری به کدملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت حسابرس پ۹۵۰۳۲۶۵۷۴۵۹۶۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13257786
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان نگین آزادی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۴۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ الف اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای فریدون زارعی با کد ملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ آقای مهدی قاسم پور با کد ملی ۳۱۷۹۸۱۰۶۲۹ آقای فرشید زارعی با کد ملی ۰۰۸۳۰۱۷۲۴۰ ب آقای حسین صفری با کد ملی ۰۵۷۹۷۵۴۶۶۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن صوری با کد ملی ۰۰۸۰۳۰۱۹۵۹ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۰۲۶۶۰۷۵۵۹۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13365351
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای حسین ابوطالبی ش م ۰۰۷۳۴۶۹۵۱۳به نمایندگی از شرکت بانک اقتصادنوین به سمت رئیس هیئت مدیره جناب آقای فریدون زارعی ش م۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ به نمایندگی از شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصادنوین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جناب آقای ابراهیم میرگلوی بیات ش م ۶۱۸۹۸۲۰۲۸۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصادنوین به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱۲ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ و ۱۸ از ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۱۰۶۵۷۱۴۷۰۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13497307
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۱۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۲۰۹۵/۱۲۲ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رکن ضامن نقد شوندگی صندوق از ارکان صندوق حذف شد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. رکن مدیر ثبت به ارکان صندوق اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۹ ماده، ۷۷ تبصره و یک امید نامه به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی صندوق گردید. ارکان صندوق و نمایندگان ایشان به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارگزاری با نک توسعه صادرات با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۶۷۷۷ به نمایندگی آقای سیدرضا علوی به شماره ملی ۰۰۶۹۰۸۱۹۶۴ به عنوان مدیر ثبت و مدیر صندوق، شرکت سبدگردان کاریزما با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ به نمایندگی آقای فریدون زارعی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ به عنوان متولی صندوق و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به نمایندگی آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان حسابرس تعیین گردیدند. پ۹۶۰۴۱۳۳۵۸۶۹۶۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13519363
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد درتاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۲۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۷۵۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ آرژانتین ـ خیابان شهید خالد اسلامبولی ـ خیابان شهید عماد مغنیه (بهاران) ـ پلاک ۸ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۵۱۳۹۵۴۵۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۶۷۷۷ دارای مبلغ سه میلیارد ریال و شرکت پست بانک ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۷۴۷ دارا ی مبلغ هفت میلیارد ریال ارکان صندوق: ـ شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات ش.م ۱۰۱۰۱۷۵۶۷۷۷ به نمایندگی آقای سیدرضا علوی به شماره ملی ۰۰۶۹۰۸۱۹۶۴ به سمت مدیرصندوق و مدیرثبت و شرکت سبد گردان کاریزما به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ به نمایندگی فریدون زارعی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ به سمت متولی صندوق تعیین گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به نمایندگی حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت حسابرس صندوق تعیین گردید دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته و برات با امضای دو نفر از سه نفر آقایان سیدرضا علوی ک.م ۰۰۶۹۰۸۱۹۶۴ و محمد مشاری ک.م ۰۰۷۲۸۳۴۷۶۵ و علی علیزاده ک.م ۱۲۴۹۷۵۴۵۱۸ و مهر صندوق وسایر مکاتبات اداری و عادی باامضای آقای سیدرضاعلوی و مهرصندوق معتبر است اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. طبق مجوز شماره ۲۲۰۹۶,۱۲۲ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید پ۹۶۰۴۲۷۶۸۴۸۷۲۱۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13791645
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ ومجوز۲۹۰۴۴/۲۲ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رکن ضامن نقدشوندگی صندوق حذف گردید. شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران" به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵ به عنوان مدیرثبت صندوق انتخاب گردید. اساسنامه جدید صندوق تصویب گردید. بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است: مدیر شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵با نمایندگی مهدی دلبری باکدملی ۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳ مدیر ثبت شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران ب اشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵بانمایندگی مهدی دلبری باکدملی ۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳ متولی شرکت سبدگردان کاریزما باشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ با نمایندگی فریدون زارعی باکدملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ حسابرس مؤسسه حسابرسی دایارهیافت باشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ با نمایندگی علی امانی باکدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ پ۹۶۱۰۱۰۶۳۶۲۸۳۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816827
آگهی تغییرات شرکت با درآمد ثابت کمند صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۱۹۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۷۱۴/۱۲۲ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و... با امضاء دو نفر از پنج نفر فریدون زارعی کدملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ محمد مهدی ناسوتی فرد کدملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ آرش غفاری کدملی ۰۰۷۰۰۲۸۵۲۴ محمد عابد کدملی ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷ حسین صفری کدملی ۰۵۷۹۷۵۴۶۶۹ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۱۰۲۴۸۶۳۲۸۷۸۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816856
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۶۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۴۸۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ مجوز شماره ۲۹۷۲۰/۱۲۲ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفر (فریدون زارعی کدملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ محمد مهدی ناسوتی فرد کدملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ آرش غفاری کدملی ۰۰۷۰۰۲۸۵۲۴ محمد عابد کدملی ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷ حسین صفری کدملی ۰۵۷۹۷۵۴۶۶۹) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۱۰۲۴۲۹۷۱۸۶۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13833002
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری دانشگاه تهران صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۳۹۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۹۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۷۱۶ , ۱۲۲ مورخ ۷/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریدون زارعی به کدملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ محمد مهدی ناسوتی فرد به کدملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ آرش غفاری به کدملی ۰۰۷۰۰۲۸۵۲۴ محمد عابد به کدملی ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷ حسین صفری به کدملی ۰۵۷۹۷۵۴۶۶۹ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … با امضاء دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۱۱۰۳۲۹۰۱۹۸۶۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک