فاطمه وجدی

خانم فاطمه وجدی

کد ملی 6019569926
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1726321
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود باغرو بنای پدیده الوند درتاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۱۸۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۴۸۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. (پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح). (ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرک کارشناسان کارمندان شهرداری شهرک ساحلی پلاک۹۷ طبقه سوم کدپستی: ۵۶۱۶۶۴۳۷۴۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه ایشان بدین شرح می باشد: آقای داور سید موسوی به شماره ملی ۱۴۶۳۱۱۸۸۶۴ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: آقای داور سید موسوی به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره خانم فاطمه وجدی به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۳۰۹۱۷۸۷۷۴۹۸۲۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983359
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماه سنگ نگار سبلان درتاریخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۷۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۹۸۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل، کمربندی دوم، نرسیده به پل کلخوران، روبه روی پمپ بنزین وحدت کد پستی: ۵۶۱۵۸۵۳۸۷۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۳۳۵/ت/۱۳۲مورخ ۲۰/۵/۹۵نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. آقای حامد جهانیان شیخ احمد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۷۹۵۲۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای حسین قسمتی شیخ احمد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۶۵۱۷۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یاسوب حمزه زاده ملاباشی به شماره ملی ۱۴۶۷۷۳۶۱۲۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای میثم عباس زاده آستارائی به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۵۴۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۰۳۹۰۰۹۳۸۲۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010251
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستیغ ارتفاع ساوالان درتاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۸۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۵۶۳۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم از مر اجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل، خیابان شهدا کمربندی دوم نرسیده به پل سعدی جنب بهداشت مرکزی پلاک۲ طبقه ی دوم کد پستی: ۵۶۱۵۷۵۴۵۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۴۶/۴۳۳۵ مورخ ۳/۶/۹۵زد بانک صادرات شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت ـ . آقای محمدرضا بناء سابق به شماره ملی ۱۵۰۰۱۸۲۸۷۷بعنوان رئیس هیئت مدیره. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم اسماء بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۱۷۶۲۹۲۲۵۱۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13116678
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارگ شناژ آسمانه در تاریخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۱۱۱۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهرک مخابرات، میدان طلائیه، خیابان ۲۴ متری امید، قطعه ۱۹۶، طبقه سوم کدپستی: ۵۶۱۸۹۵۹۶۴۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳۶۱, ۱۷۱ مورخ ۸/۸/۹۵ نزد بانک کشاورزی شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. خانم ام گلثوم بنای سابق به شماره ملی ۱۴۶۵۱۵۷۹۶۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای میثم عباس زاده آستارائی به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۵۴۳۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم معصومه عباس زاده آستارائی به شماره ملی ۱۴۶۷۱۳۷۱۱۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل خانم معصومه عباس زاده آستارائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ به عنوان بازرس اصلی. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۱۷۶۰۰۲۸۶۶۷۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193937
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مسطح کاشانه عاج درتاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۹۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۷۸۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اردبیل ـ شهرک کارشناسان، میدان ساحلی، خیابان پونه جنوبی، لاله ۲، قطعه ۴۴۴، طبقه چهارم، کدپستی ۵۶۱۵۸۴۷۶۱۶ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳۸۲/۱۷۱مورخ ۹/۸/۹۵ نزدکشاورزی شعبه اردبیل پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل از ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تا ۲۳/۰۶/۱۳۹۷ آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تا ۲۳/۰۶/۱۳۹۷ آقای محمدرضا بناء سابق به شماره ملی ۱۵۰۰۱۸۲۸۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره از ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تا ۲۳/۰۶/۱۳۹۷برای مدت ۲سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور ونامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ به سمت بازرس اصلی از ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تا ۲۳/۰۶/۱۳۹۶ خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به سمت بازرس علی البدل از ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تا ۲۳/۰۶/۱۳۹۶برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۲۴۸۶۱۶۴۰۷۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221797
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیباسازان عمران تراب درتاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۰۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۶۱۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ میدان وحدت به طرف دروازه آستارا، رو به روی پمپ بنزین، پلاک ۹۷ کدپستی ۵۶۱۵۷۵۳۸۵۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ.۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۹۴ مورخ ۱۵/۹/۹۵ نزد بانک سپه شعبه شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اسماء بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۰۰۷۶۰۰۷۸۱۷۰۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222481
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بینش پادیاو پیشگام در تاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۰۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۷۳۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ خیابان عطائی، جنب بیمارستان امام خمینی، کوی عرفان اول، پلاک ۳۸. کدپستی ۵۶۱۹۶۴۷۱۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۶ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۵ نزد بانک شریعتی شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم معصومه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۷۱۳۷۱۱۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۰۰۸۶۶۱۱۵۶۶۲۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222604
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران معمار پر کران در تاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۰۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۷۵۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل، فلکه مادر، خیابان مفتح، روبروی شهرداری، کوچه مهتاب ۳، پلاک ۴۸۴. کدپستی ۵۶۱۴۸۳۵۶۶۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۸ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۵ نزد بانک سپه شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای آرش رضایی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۰۰۸۳۰۱۱۱۲۵۱۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241653
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آذین استوار زیستاب در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۰۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۹۳۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اردبیل، خیابان شهدا کمربندی دوم نرسیده به پل سعدی جنب بهداشت مرکزی پلاک۲ طبقه ی دوم، کدپستی ۵۶۱۵۷۵۴۵۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۴ مورخ ۲۷/۸/۹۵ نزد بانک سپه شعبه ـ اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.اولین مدیران: ۱. خانم فاطمه وجدی شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، . آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای: اشکان بناءسابق، شماره ملی: ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸، به سمت بازرس اصلی اسماء بناءسابق، شماره ملی: ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰. به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۰۱۵۹۲۱۷۴۴۹۲۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262160
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جاودان ساخت ارگ درتاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۰۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۲۶۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اردبیل، خیابان عطائی، جنب بیمارستان امام خمینی، کوی عرفان اول، پلاک ۳۸، کدپستی ۵۶۱۹۶۴۷۱۳۴ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد مبلغ: ۳۵۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک سپه شعبه: شریعتی بشماره: ۷۳۶ به شماره حسابک ۱۴۳۱۳۰۱۱۵۸۴۰۷ مورخه: ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ پرداخت گردیده و مبلغ: ۶۵۰۰۰۰ ریال در تعهد سهام داران می باشد اولین مدیران: ۱. آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل وخانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۰۲۸۴۵۴۵۵۶۷۲۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269816
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهساز مشاور ایده پایدار درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۱۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۵۲۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل- شهرک کارشناسان، میدان کاج، کوچه لاله ۱، قطعه ۴۸۰، طبقه چهارم کدپستی ۵۶۱۶۶۱۵۱۹۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳۵ مورخ ۸/۱۰/۹۵ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقایان مقصود اعطائی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷و آرش رضائی عباس آباد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ و رامین مهرداد به سمت مدیرعامل عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به عنوان بازرس اصلی وخانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۱۰۳۷۴۹۲۲۴۷۶۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284120
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پا بند احداث درتاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۱۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۶۹۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:.اردبیل- بزرگراه شهدا، نبش میدان جهاد، جنب چلو کبابی احد زاده. کدپستی ۵۶۱۴۹۹۵۷۳۸ سرمایه شرکت :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ با نام می باشد مبلغ :۳۵۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک سپه شعبه:.شریعتی بشماره:.۹۰۰ به شماره حساب: ۱۴۶۱۳۰۱۱۶۳۶۰۹ مورخه:۱۸/۱۰/۹۵ پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهام داران می باشد. اولین مدیران:. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره.خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره.آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ به سمت بازرس علی البدل وآقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۱۱۵۸۹۶۳۸۲۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13351995
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش یاس پارسیان درتاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۱۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۰۰۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.اردبیل ـ بزرگراه شهدا ـ مابین ایستگاه سرعین و چهارراه حافظ ـ کوچه امام خمینی ـ پلاک۱۵۹ کد پستی:۵۶۱۴۷۱۶۹۱۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۴۳ مورخ ۱۰/۱۲/۹۵ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای میثم عباس زاده آستارایی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۵۴۳۶و خانم الهه عباس زاده آستارائی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶و خانم معصومه عباس زاده آستارائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۶۷۱۳۷۱۱۱برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حامد جهانیان شیخ احمد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۷۹۵۲۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۲۲۲۷۸۹۹۲۰۶۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609711
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان طاق شمال درتاریخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۵۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۴۸۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: اردبیل شهر اردبیل-راه جیرال-کوچه شهیدکوهی فرد-خیابان نهضت-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۵۶۱۶۶۳۳۷۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد. که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷۰/۹۶/۱۴۳۱ مورخ ۳۰/۵/۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: خانم مهناز قاسمی جناقرد به شماره ملی ۱۴۶۱۹۶۷۹۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا نائب رئیس هیئت مدیره آقای مقصود اعطائی زاده همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۶۲۳۹۱۷۴۱۲۸۸۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611304
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص امین برج شهریار درتاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۵۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۷۲۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهر اردبیل-شهرک بسیجیان فازاول-کوچه وصال ۹-کوچه وصال ۱۰-پلاک ۷-طبقه اول-- کدپستی ۵۶۱۵۸۵۷۶۱۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۶۸/۹۶/۱۴۳۱مورخ ۳۰/۵/۹۶نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم ژیلا پورجعفر به شماره ملی ۰۰۸۳۱۶۶۰۶۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره آقای شهرام پورجعفر به شماره ملی ۱۴۵۰۱۵۱۷۰۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای التفات پورجعفر به شماره ملی ۱۴۶۲۰۵۹۲۰۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا نائب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام پورجعفر همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به عنوان بازرس اصلی. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۲۵۸۵۵۶۳۷۲۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701126
آگهی تغییرات شرکت زرافشان سازه آسان توان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۹۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۴۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه وجدی به کدملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ با پرداخت ۲۵ , ۰۰۰ , ۰۰۰ریال آقای اشکان بناءسابق به کدملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ با پرداخت ۲۴ , ۹۹۰ , ۰۰۰ریال خانم شادی عزیزالهی به کدملی ۱۴۵۰۱۵۲۵۳۸ با پرداخت ۱۰ , ۰۰۰ریال آقای افشین سلیملر به کدملی ۱۶۷۲۶۴۲۹۱۴ با پرداخت ۱۰ , ۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. خانم سیما آقائی آغچه کهل به کدملی ۶۰۳۹۰۵۷۷۸۵ با پرداخت ۲۴ , ۶۷۰ , ۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۲۵ , ۰۰۰ , ۰۰۰ریال افزایش داد. خانم پریسا عبدی خرایم به کدملی ۱۴۵۱۳۸۵۸۳۸ با پرداخت ۲۴ , ۶۶۰ , ۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۲۴ , ۹۹۰ , ۰۰۰ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ریال به ۱۰۰ , ۳۴۰ , ۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می‌گردد. لیست شرکاء: میزان سهم الشرکه. محرم عبدی خرایم مبلغ ۳۴۰ , ۰۰۰ ریال. سیما آقائی آغچه کهل مبلغ ۲۵ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال. پریسا عبدی خرایم مبلغ ۲۴ , ۹۹۰ , ۰۰۰ ریال. فاطمه وجدی مبلغ ۲۵ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال. اشکان بناءسابق مبلغ ۲۴ , ۹۹۰ , ۰۰۰ ریال. شادی عزیزالهی مبلغ ۱۰ , ۰۰۰ ریال. افشین سلیملر مبلغ ۱۰ , ۰۰۰ ریال ش۹۶۰۸۱۷۱۲۰۲۹۹۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13726292
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شاغول ابنیه همت درتاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۶۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۲۵۳۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذمجوز های لازم ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهر اردبیل-راه جیرال-کوچه شهیدکوهی فرد-خیابان نهضت-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۵۶۱۶۶۳۳۷۱۵ سرمایه شرکت: مبلغیک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹۷/۹۶/۱۴۳۱مورخ ۱۱/۷/۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. خانم اعظم شیری جناقرد به شماره ملی ۱۴۶۱۰۳۳۷۹۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای سجاد شیری جناقرد به شماره ملی ۱۴۵۰۰۹۹۲۶۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم مهربان شیری جناقرد به شماره ملی ۱۴۶۱۰۳۳۷۸۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا نائب رئیس هیئت مدیره آقای سجاد شیری جناقرد همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به عنوان بازرس اصلی وآقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس علی البدلبرای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۰۱۷۱۷۷۲۳۳۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877053
آگهی تاسیس
تأسیس شرکت سهامی خاص تابان ابنیه کوپال درتاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۷۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۱۵۳۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تأسیسات برقی و پستهای توزیع، انجام امور پیمانکاری کلیه فعالیتهای زیربنایی کشاورزی،نیروگاه آبی.مخازن آب و شبکه های توزیع آب،شبکه های آبیاری و زهکشی،آبیاری تحت فشار،سازه های دریایی ـ ساحلی،شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذمجوز های لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ بخش مرکزی ـ شهر اردبیل ـ شهرک بسیجیان فازاول ـ کوچه وصال ۳ ـ کوچه وصال ۴ ـ پلاک ۱۱۷ ـ طبقه دوم ـ ـ کدپستی ۵۶۱۵۸۵۵۸۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۹۸/۹۶/۱۴۳۱مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۶نزد بانک سپه شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: . خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای شهرام پورجعفر به شماره ملی ۱۴۵۰۱۵۱۷۰۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه وجدی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اسماء بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به عنوان بازرس اصلی. وآقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۱۲۸۳۸۳۲۴۷۹۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877486
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اندیشمند سازان آروند درتاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۷۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۱۵۳۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ بخش مرکزی ـ شهر اردبیل-علی آباد-خیابان شهید معادی-کوچه شهیدمعادی نوزدهم-پلاک ۱۵-طبقه پنجم--کدپستی ۵۶۱۳۹۶۹۶۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ریال۱۰۰۰۰۰۰ منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۹۹/۹۶/۱۴۳۱ مورخ ۲۸/۹/۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم مهناز قاسمی جناقرد به شماره ملی ۱۴۶۱۹۶۷۹۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم مکرم جهانشیر به شماره ملی ۱۶۲۱۷۱۷۵۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه وجدی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اسماء بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۱۲۸۴۶۰۸۶۳۳۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983139
آگهی تغییرات شرکت آداک سازه شاهکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۳۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * عبداله آقائی به کدملی ۱۴۶۵۹۵۱۱۳۱، وشیرین قرآنی اردبیلی به کدملی ۱۴۶۷۱۹۴۴۰۹، و فاطمه وجدی به کدملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند* * روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. * * خانم پریسا فرضی به کدملی ۱۴۶۷۳۵۲۵۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای یوسف فرضی به کدملی ۱۴۵۰۴۴۵۹۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند* ش۹۷۰۱۲۸۵۹۵۸۹۷۷۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک