جواد جمشیدی قلعه

آقای جواد جمشیدی قلعه

کد ملی 5969641480
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12683010
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بهپرور گروه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی فارغی به کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰، آقای سعید کلهر به کدملی ۰۰۳۶۹۸۵۶۱۹ به نمایندگی شرکت توسعه فرآورده‌های غذایی بهپرور ارومیه به شماره ملی۹ ۱۰۲۲۰۰۴۸۷۹، آقای احمدرضا رزازی به کدملی ۲۶۶۹۲۲۰۲۶۶ به نمایندگی شرکت کوه مرغ شمال به شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۱۹۲۶۰، خانم صفیه فارغی به کدملی ۲۷۵۳۷۳۳۶۳۵ به نمایندگی از شرکت مرغداری بهپرور شمال به شماره ملی ۱۰۸۴۰۱۲۱۱۰۵ و آقای محمد تقی کاظمی کیا به کدملی ۱۳۸۰۸۰۱۱۷۶ به نمایندگی شرکت صنایع غذایی بهپرور آریا به شماره ملی ۱۰۱۰۲۷۶۰۶۲۱به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ و آقای جواد جمشیدی قلعه به کدملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۴۱۲۱۰۶۶۳۹۷۶۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12734506
آگهی تغییرات شرکت والا تجارت به پرور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۵۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۱۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس اصلی و جواد جمشیدی قلعه به کد ملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۱۱۹۶۰۵۳۱۰۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797976
آگهی تغییرات شرکت پرورش مرغ شباهنگ شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۸۲۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه با کد ملی۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی فارغی با کد ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ و شرکت مرغداری بهپرور شمال به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۲۱۱۰۵ و شرکت مرغ تالاب گیلان به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۴۵۸۲۶ ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا پایان سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۲۲۶۵۹۷۴۲۵۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807930
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص والا درمان امیر کبیر درتاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۱۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۵۸۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت: خرید فروش واردات و صادرات تجهیزات پزشکی و دارویی انسانی و دام واردات و تولید انواع کالاهای مجاز انجام کلیه امور خدمات مهندسی از طراحی و اجراء ـ اجراء طرحهای پژوهشی مشاوره و راه اندازی واحدهای فنی و مهندسی و صنعتی و تولیدی و بازرگانی و بیمارستانی و پزشکی مشاوره و پیاده سازی سیستمهای مدیریت کیفیت و اتوماسیون و کالیبراسیون صنعتی اخذ و اعطای نمایندگی مجاز داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی برپایی و اجرای سمینارها و همایشها و کنفراس ها انجام سایر اموری که جهت بهبود موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد از قبیل اخذ تسهیلات بانکی تحصیل یا واگذاری و ترهین مستغلات سرمایه گذاری در سهام بورس و اوراق مشارکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان توحید خیابان توحید خ شهید غلامرضا طوسی پلاک۱۴۸ کدپستی ۱۴۱۹۷۴۴۴۶۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۰مورخ ۲۲/ ۲/ ۱۳۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه ستارخان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: غلامعلی فارغی ش م ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره رحیم فتوره چی ش م۲۷۵۵۶۹۳۴۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شیوا دارابی ش م ۴۹۱۱۶۳۴۳۳۲ به سمت مدیرعامل سعید کلهرش م ۰۰۳۶۹۸۵۶۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل با یکی از اعضا ء هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: آقای جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به عنوان بازرس اصلی ومیر ابوالفضل موسوی به شماره ملی ۰۰۵۲۰۹۲۳۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت بمنزله مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری نمیباشد. پ۹۵۰۳۰۱۳۳۲۵۲۸۶۴۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12987713
آگهی تغییرات شرکت کیمیا پرور ارسباران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۵۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ به نمایندگی غلامعلی فارغی به کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ رضا فهمی به کدملی ۲۸۰۲۴۵۶۵۳۹ محمدرضا خداوردی زاده به کدملی ۲۸۰۰۳۲۲۱۸۷ اسحق دریاکناری به کدملی ۲۸۰۲۳۷۰۵۹۶ مینو حدادپورخیابان به کدملی ۱۳۷۶۳۵۹۰۸۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت (تا تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵) انتخاب شدند. جواد جمشیدی قلعه به کدملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس اصلی بهمن پورکاظم چورسی به کدملی ۴۹۳۹۸۵۰۹۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۰۶۸۰۳۴۵۷۵۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015503
آگهی تغییرات شرکت مرغ گوشتی به پر لنگرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۷۸۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۱/۲/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی فارغی با کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ وشرکت کوه مرغ شمال به شماره ثبت ۹۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۱۹۲۶۰ با نمایندگی آقای حمید فضل الهی با کدملی ۶۲۵۹۶۲۳۳۰۵ وطی حکم شماره۱۰۰۵۵وشرکت مرغ تالاب گیلان به شماره ثبت ۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۴۵۸۲۶ با نمایندگی آقای حسن رهنما با کدملی۶۳۵۸۸۱۲۵۳۱ وطی حکم شماره ۱۲۳۰۱ انتخاب گردیدند. ۲ آقای مهدی خورشیدی به شماره ملی ۵۶۹۹۶۵۴۴۲۹ به سمت بازرس اصلی وآقای جواد جمشیدی قلعه با کدملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا پایان سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۶۲۱۲۳۲۸۲۰۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290121
آگهی تغییرات شرکت مرغداری بهپرور شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۲۱۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیات مدیره تاتاریخ ۲۵/۲/۹۷ عبارتند از: آقای غلامعلی فارغی با کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ آقای امیدرضا علی حسینی با کدملی ۲۸۰۲۶۶۵۸۶۳ شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شماره ثبت ۳۲۶۳ وشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ با نمایندگی آقای حجت سقط فروش با کدملی ۲۸۰۲۴۷۵۸۴۳ ۲ آقای مهدی خورشیدی چوبری به کدملی ۵۶۹۹۶۵۴۴۲۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه با کدملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا پایان سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. ش۹۵۱۱۱۳۹۷۵۴۳۵۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301089
آگهی تغییرات شرکت سرو شمال آریا شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۴ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۰۳۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۵ و برابر تاییدیه شماره ۴۱۰۸مورخ۱۶/۱۰/۹۵اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان شفت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم صفیه فارغی به شماره ملی ۲۷۵۳۷۳۳۶۳۵ وآقای حجت سقط فروش به شماره ملی ۲۸۰۲۴۷۵۸۴۳ و آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای علی فارغی به شماره ملی ۲۷۴۰۵۲۳۱۲۲ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ آقای جواد جمشیدی به شماره ملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به عنوان بازرس اصلی و اقای حسین شعرای نجاتی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۹۵۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۲۵۰۰ سهم ۸۰۰۰۰۰ ریالی از محل مطالبات سهامداران افزایش یافت. ۴ صورتهای مالی سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت ش۹۵۱۱۲۰۵۰۵۷۹۱۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13327715
آگهی تغییرات شرکت کوه مرغ شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۱۹۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال تاتاریخ ۱۴/۳/۹۷به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقای غلامعلی فارغی با کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ وشرکت صنایع غذایی بهپرور آریا به شماره ثبت ۲۳۵۱۱۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۰۶۲۱ با نمایندگی آقای حسن رهنماء با کدملی ۶۵۳۸۸۱۲۵۳۱ طی حکم شماره ۳۳۳۸۹مورخ ۱۳/۳/۹۵وآقای امید رضا علی حسینی با کدملی ۲۸۰۲۶۶۵۸۴۳ ۲ آقای جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس اصلی وآقای جلیل امامی سیاه چالی به شماره ملی ۲۶۳۱۵۳۹۹۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا پایان سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. ش۹۵۱۲۰۸۸۱۲۳۱۱۴۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری املش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378372
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل محصولات دام وطیور رهپویان بهپرور شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۲۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۲/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شماره ثبت ۳۲۶۳ وشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ وشرکت کوه مرغ شمال به شماره ثبت ۹۸ وشناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۱۹۲۶۰ و آقای جعفر صباغی با کدملی ۰۹۴۳۱۵۴۱۶۲ وشرکت تولیدی مرغ تالاب گیلان به شماره ثبت ۲۹۱ وشناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۴۵۸۲۶ وشرکت کارخانه جوجه کشی بهپرور گیلان به شماره ثبت ۴۴۶ وشناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۶۳۴۹۶ انتخاب گردیدند. ۲ آقای مهدی خورشیدی چوبری با کدملی ۵۶۹۹۶۵۴۴۲۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه با کدملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا پایان سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. ش۹۶۰۱۲۰۷۴۲۳۴۰۳۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473946
آگهی تغییرات شرکت سبز دانه سحر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۷۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس اصلی و جواد جمشیدی قلعه به کد ملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۲۷۶۵۷۲۶۳۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515445
آگهی تغییرات شرکت کارآفرین والا آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۶باستناد مجوز شماره ۲۲۳۵/۹۶/۲۲/۹۹ مورخ ۱۳/۰۲/۹۶ بیمه کار آفرین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد جمشیدی قلعه به کدملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی منتظری به کدملی ۰۴۵۱۳۹۲۹۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۴۲۵۷۹۳۹۴۵۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559145
آگهی تغییرات شرکت درخشان طیور تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدیه فارغی به شماره ملی (۰۳۲۳۲۴۱۰۶۹) حسین شعرای نجاتی به شماره ملی (۱۲۸۴۴۹۵۴۸۵) بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسین مشهدی به شماره ملی (۳۸۷۳۲۵۰۱۱۱) به سمت بازرس اصلی و جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی (۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰) به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۵۲۳۴۸۶۸۲۸۳۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566826
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی بهپرور آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۰۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی ش. م ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه به کدملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی فارغی به کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور ش. م ۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ با نمایندگی آقای حجت سقط فروش ک. م ۲۸۰۲۴۷۵۸۴۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حسن رهنماء به کدملی ۶۳۵۸۸۱۲۵۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای فرشید جعفری به کدملی ۰۰۵۶۸۶۰۳۶۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سعید کلهربه کدملی ۰۰۳۶۹۸۵۶۱۹ به سمت عضو هیات مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۸۵۷۹۱۷۷۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573701
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهین توسعه هوشمند برنا در تاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۰۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۹۰۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: فعالیت های فنی، بازرگانی و ساخت در حوزه ساختمان و ساختمانهای هوشمند اعم از طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بازسازی و تعمیر تجهیزات آنها طراحی و تدوین سیستم ها وابزارهای مدیریتی اعم از سیستم های تولید، مالی، منابع انسانی عموما سیستم های پشتیبانی تحقیق و پژوهش در حوزه های ای تی و ابزارهای مدیریتی، در مستند سازی ساختمان های مسکونی، اداری، صنعتی ارائه خدمات در خصوص بازاریابی محصول و توسعه آن فعالیت فنی و بازرگانی در حوزه های تخصصی ارتباطات هوشمند اعم از سخت افزار و نرم افزار ایجاد ویا مشارکت در طرح ها و بنگاه ها و کارخانجات صنعتی، خدماتی، اقتصادی وتجاری انجام کلیه فعالیت های بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات کالا و خدمات مجاز در چهارچوب قوانین کشور و پذیرش نمایندگی برندهای معتبر تجاری فعالیت در حوزه های تخصصی ای تی وسیستم های یکپارچه (ای. آر. پی) بومی اعم از فعالیت های فنی و بازرگانی، طراحی، نصب و پیاده سازی سخت افزار ونرم افزار وپذیرش نمایندگی برندهای تجاری معتبردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ پاسداران ـ خیابان پاسداران ـ خیابان شهید حسینعلی بابائی (گلستان ۹) ـ پلاک ۸ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۶۶۸۶۳۴۶۹۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بی نام عادی می باشد گواهی شماره ۲۰۰۶/۹۶/۱۶ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ از بانک کارآفرین شعبه ظفر به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخای گردیدند: آقای محمد حسین کلهر به شماره ملی ۰۰۱۰۳۷۲۸۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید کلهر به شماره ملی ۰۰۳۶۹۸۵۶۱۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمد حسین سلیلی به شماره ملی ۰۰۷۸۸۵۷۰۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی منتظری به شماره ملی ۰۴۵۱۳۹۲۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر رسانه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۳۱۳۴۲۱۱۵۱۰۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771032
آگهی تغییرات شرکت والا صنعت توسعه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰به نمایندگی اقای سعید کلهرکدملی ۰۰۳۶۹۸۵۶۱۹ آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ آقای حسن رهنماء به شماره ملی ۶۳۵۸۸۱۲۵۳۱ امید رضا علی حسینی به شماره ملی ۲۸۰۲۶۶۵۸۶۳ و آقای احمد رضا رزازی به شماره ملی۲۶۶۹۲۲۰۲۶۶ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰به به نمایندگی آقای سعید کلهربه کدملی ۰۰۳۶۹۸۵۶۱۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ به سمت عضو هیات مدیره حسن رهنماء به شماره ملی ۶۳۵۸۸۱۲۵۳۱ به سمت رئیس هیات مدیره امید رضا علی حسینی به شماره ملی ۲۸۰۲۶۶۵۸۶۳به سمت عضو هیات مدیره و احمد رضا رزازی به شماره ملی ۲۶۶۹۲۲۰۲۶۶به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین سمت گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه به کدملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۹۲۹۲۶۱۹۶۸۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13849726
آگهی تغییرات شرکت کارخانه جوجه کشی بهپرور گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۶۳۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال تا۱۶/۰۲/۱۳۹۸ عبارتند از: آقای غلامعلی فارغی با کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ و آقای سهیل ساعت ساز با کدملی ۲۱۴۱۹۳۸۱۲۰ و شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شماره ثبت ۵۱۱۲۴۶ وشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ با نمایندگی حجت سقط فروش با کدملی ۲۸۰۲۴۷۵۸۴۳ طی حکم شماره ۶۱۹/۹۶ مورخ ۱۶/۲/۹۶ انتخاب شدند. ۲ اقای جواد جمشیدی قلعه با کدملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی خورشیدی چوبری با کدملی ۵۶۹۹۶۵۴۴۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا پایان سال۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۱۱۱۱۹۰۸۸۹۶۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13849745
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ تالاب گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۴۵۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی فارغی با کد ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ وشرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شماره ثبت۵۱۱۲۴۶ وشناسه ملی۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ با نمایندگی آقای حسن رهنماء با کد ملی ۶۳۵۸۸۱۲۵۳۱ طی حکم شماره ۲۲۲۷۷۶ مورخ ۱۱/۲/۹۶ وآقای سهیل ساعت ساز با کد ملی ۲۱۴۱۹۳۸۱۲۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای جواد جمشیدی قلعه با کد ملی۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس اصلی وآقای مهدی خورشیدی چوبری با کد ملی ۵۶۹۹۶۵۴۴۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت تا پایان سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۱۱۱۳۶۳۲۴۳۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040931
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بسته بندی نفیس بسته شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۲۵۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶ وبرابر تائیدیه شماره ۱۹۳۱مورخ ۲۶/۱۲/۹۶ اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان املش تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حسن رهنماء به شماره ملی ۷۵۰ ۶۳۵۸۸۱۲۵۳۱ وجعفر صباغی به شماره ملی ۰۹۴۳۱۵۴۱۶۲ و امیدرضا علی حسینی به شماره ملی ۴۸ ۲۸۰۲۶۶۵۸۶۳ وحجت سقط فروش به شماره ملی ۷۲۹ ۲۸۰۲۴۷۵۸۴۳ و سهیل ساعت ساز به شماره ملی۲۱۴۱۹۳۸۱۲۰ وخانم مریم فتوره چی به شماره ملی ۹۲۰ ۲۸۰۲۴۶۴۸۹۲ که نفرات اول تا پنجم به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و نفر ششم به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲ آقایان جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ و جلیل امامی به شماره ملی ۲۶۳۱۵۳۹۹۹۰ که نفر اول به عنوان بازرس اصلی و نفر دوم بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۲۳۱۴۲۶۸۴۰۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری املش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14054547
آگهی تغییرات شرکت نیکان پخش بهپرور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۸۳۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شماره ثبت۱۱۸۶۸به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به مدیر عاملی آقای مصطفی دیلمی پور به شماره ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه به کدملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۳۰۸۵۸۳۳۸۲۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070158
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص والا سپهر تامین ایرانیان درتاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۷۲۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۴۴۱۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: اخذ و اعطای نمایندگی شرکت ها داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری مجاز شامل خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و محصولات تولید شده و فرآوری شده به خارج از کشور واردات و صادرات اقلام صنعتی، تجهیزات کارخانجات، ماشین آلات و قطعات یدکی ـ مونتاژ، تولید و انتقال دانش فنی ارائه کلیه فعالیت های صنعتی در زمینه مشاوره طراحی و نصب و راه اندازی کلیه ماشین آلات و دستگاه های صنعتی ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف احداث خریدو فروش تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات مرتبط با راه اندازی کارخانجات صنعتی و تولیدی مرتبط با قطعات یدکی و صنعتی و تاسیسات صنایع مادر و ماشین آلات و دستگاه های صنعتی در خصوص صنایع تولیدی و پتروشیمی نیروگاهی پالایشگاهی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ جمالزاده ـ خیابان شهید یدالله امیرلو(گلبار) ـ خیابان شهیدغلامرضاطوسی (شباهنگ) ـ پلاک ۱۴۸ ـ طبقه سوم ـ واحد ۸ کدپستی ۱۴۱۹۷۴۴۴۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۷۸۷۴/۵۷ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک بانک شهر شعبه میدان جمهوری با کد ۲۷۷ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سعید کلهر به شماره ملی ۰۰۳۶۹۸۵۶۱۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال والا صنعت توسعه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۵۱۳ و به نمایندگی غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احمدرضا رزازی به شماره ملی ۲۶۶۹۲۲۰۲۶۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجتبی محمدی یمقی به شماره ملی ۴۸۹۰۰۸۷۵۰۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۳۲۱۴۲۸۵۶۷۶۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14275357
آگهی تغییرات شرکت ایمن سلامت ایستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۹۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۴۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید ونشانی محل تصفیه تهران جمالزاده خیابان شهید یدالله امیر لو (گلبار) خیابان شهید غلامرضا طوسی (شباهنگ) پ۱۴۸ طبقه۱ واحد۳ به کدپستی ۱۴۱۹۷۴۴۴۶۵ می‌باشد. پ۹۷۰۸۰۱۱۴۴۵۹۲۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14325202
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فناوری اطلاعات رستا مبین درتاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۴۲۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۶۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارائه خدمات مدیریت اطلاعات و خدمات پایش و تولید اطلاعات برای شرکت های بخش خصوصی، ارائه خدمات داده کاوی اطلاعات محور به بخش خصوصی و دولتی و خدمات رایانش ابری واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و طراحی و اجرا نرم افزارهای غیرفرهنگی، غیر هنری سفارش مشتری اخذ و اعطای نمایندگی معتبر داخلی و خارجی، مدیریت پیمان، مدیریت پروژه، امکان سنجی و شناسایی بازارهای هدف برپایی و برگذاری سمینارها و همایش ها، شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی انجام کلیه فعالیت های فوق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، دانشگاه تهران، خیابان کارگر شمالی، بلوار کشاورز، پلاک ۲۹۸، طبقه پنجم، واحد ۱۰ کدپستی ۱۴۱۷۹۹۴۳۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷ ـ ۸۲۹ ـ ۲۱۶۷ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا با کد ۸۲۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای حامد اکبری دافساری به شماره ملی ۰۰۶۳۴۰۴۸۴۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد مینایی به شماره ملی ۱۲۸۸۰۳۹۱۳۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی غروبی به شماره ملی ۲۸۰۰۴۳۱۴۲۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای میر ابوالفضل موسوی به شماره ملی ۰۰۵۲۰۹۲۳۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۸۳۰۲۰۰۹۷۷۵۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک