حسن مولایی

حسن مولایی

کد ملی 5909452940
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1242158
آگهی تغییرات شرکت خدماتی آریا پارس آرش شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۳۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۶۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی نوروزی با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه انان عبارت است از حسن مولایی کدملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال و هما نصیری کدملی ۵۹۰۹۸۰۳۲۰۴ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال. پ۱۷۳۵۹۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614675
آگهی تغییرات شرکت مشاهیر بنای الوند بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۰۴۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۸۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سامر فضلی گرمستانی به ش ملی ۲۰۹۲۳۴۶۴۴۱ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. روح اله سبز آبادی به ش ملی ۵۷۱۹۴۸۲۴۳۱ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: سامرفضلی گرمستانی به ش ملی ۲۰۹۲۳۴۶۴۴۱ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال روح اله سبز آبادی به ش ملی ۵۷۱۹۴۸۲۴۳۱ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال حسن مولایی به ش ملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ دارای ۹۹۰۰۰۰۰ ریال هما نصیری به ش ملی ۵۹۰۹۸۰۳۲۰۴ دارای ۱۰۰۰۰ ریال پ۹۳۰۶۲۳۱۴۶۱۸۷۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650516
آگهی تغییرات شرکت معمار طرح آگرین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۱۵۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۸۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن مولائی باکدملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گرید. آقای سعید مرادی باکدملی ۰۰۱۱۰۵۳۱۸۶ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲ ریال به مبلغ ۰۰۰۰۰۰ ۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء بشرح ذیل می‌باشد: حسین سپید نامه باکدملی ۱۷۵۴۳۹۰۹۹۴ دارای مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه علی رضائی نیری باکدملی ۰۰۷۷۷۱۴۸۷۳ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۴۱۱۲۰۴۰۴۱۸۵۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831211
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بلند پایه آدنیس درتاریخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۸۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۸۸۱۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : طراحی ، نظارت فنی ، مشاوره و اجرای امور پیمانکاری مربوط به پروژه های عمرانی از قبیل : ساختمان سازی ( ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی ) سازه های فلزی و بتنی ، امور راهسازی ، آسفالتکاری تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی ، برق و الکترونیک ، خطوط انتقال آب ، نفت ، گاز و تصفیه خانه و شبکه های آب و فاضلاب ، آبیاری ، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی ، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از اخذ مجوز مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران بلوار آیت اله کاشانی بزرگراه محمد علی جناح پلاک ۴ ساختمان سامان طبقه ۴ واحد ۶ کدپستی ۱۴۸۱۶۴۴۳۶۶ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸,۹۳۲ مورخ ۶/۲/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات ایران شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : میثم مقدم زآبادی به کد ملی۴۳۲۴۵۸۸۲۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن مولائی به کد ملی۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا صفی خانی به کد ملی ۴۳۲۲۸۸۲۰۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته برات قرارداد های عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : محمد بهرامی به شماره ملی ۴۳۲۴۱۸۷۱۷۷ به عنوان بازرس اصلی و جواد طاهری به شماره ملی ۴۳۲۲۹۶۵۸۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۰۳۱۲۱۵۷۷۷۰۶۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054541
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه دژ آگرین درتاریخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۳۸۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۱۸۵۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، نظارت فنی، مشاوره و اجرای امور پیمانکاری مربوط به پروژه های عمرانی از قبیل: ساختمان سازی (ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی) سازه های فلزی و بتنی، امور راهسازی، آسفالتکاری تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، برق و الکترونیک، شبکه های آب و فاضلاب، آبیاری، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار آیت الله کاشانی بلوار محمد علی جناح پلاک ۴ ساختمان اداری و تجاری سامان طبقه ۴ واحد ۷۳ کدپستی: ۱۴۸۱۶۴۴۳۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵ ـ ۴۴۴ مورخ ۳۱/۶/۹۵ نزد بانک سینا شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حسن مولائی شماره ملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰به سمت رئیس هیئت مدیره رضا باقری شماره ملی ۶۱۷۹۷۲۴۳۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محسن شاه بهرامی شماره ملی ۶۲۷۹۵۶۸۸۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد و تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و قرارداد های عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: هما نصیری به شماره ملی ۵۹۰۹۸۰۳۲۰۴ به عنوان بازرس اصلی آرش عسگری به شماره ملی ۰۰۶۳۱۸۹۵۴۲ به عنوان بازرس علی البدل.بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۷۱۳۱۹۳۷۸۵۸۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100144
آگهی تغییرات شرکت سیویل سازه آرنیکا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۷۳۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۳۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن مولائی به ش ملی:۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: مصطفی نصیری (۴۳۲۴۴۶۰۵۶۶) دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه علی حاجی رضا بروجردی (۰۰۶۲۰۲۳۶۵۹) دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آدرس شرکت از واحد ثبتی تهران به آدرس: استان قزوین شهرستان قزوین خیابان ملاصدرا خیابان معرفت کوچه معرفت هفتم پلاک ۲۲ واحد ۳ کدپستی: ۳۴۱۵۸۴۸۵۹۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۸۰۹۹۳۹۳۹۷۳۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13134030
آگهی تغییرات شرکت بلند پایه ایساتیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۹۳۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۷۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن مولائی به ش ملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. میثم دهقان به ش ملی ۱۲۸۲۸۹۲۹۶۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲ ریال به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. محل شرکت به آدرس: استان قزوین شهرستان قزوین خیابان جانبازان خیابان پیروزی کوچه ۱۲ ایثار پلاک ۲۵ کدپستی ۳۴۷۱۶۷۳۱۲۲ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر است: حسین عدنان به ش ملی ۰۰۴۸۰۴۸۰۳۸ دارای مبلغ ۰۰۰ ۹۰۰ ریال آرش عسگری به ش ملی ۰۰۶۳۱۸۹۵۴۲ دارای مبلغ ۰۰۰ ۱۰۰ ریال پ۹۵۰۸۲۹۳۳۵۳۹۹۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246801
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راد پی سازه آریا در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۷۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۷۶۷۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: طراحی، نظارت فنی، مشاوره و اجرای امور پیمانکاری مربوط به پروژه های عمرانی از قبیل: ساختمان سازی (ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی) سازه های فلزی و بتنی، ساخت و احداث واحد های تولیدی، امور راهسازی، آسفالتکاری تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، برق و الکترونیک، خطوط انتقال آب، نفت، گاز و تصفیه خانه و شبکه های آب و فاضلاب، آبیاری، کلیه امور خدماتی از قبیل مبلمان شهری، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان رسالت خیابان مجیدیه جنوبی پلاک ۲۴۳ کدپستی ۱۶۳۳۶۱۳۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ۳۵۰۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی شماره ۱۶۰/۹۵, ۱۴۲ مورخ ۰۲/۰۹/۹۵ بانک اقتصاد نوین شعبه نفت پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای امیر حسین احسانیان به شماره ملی ۰۰۶۴۷۴۶۸۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امید احسانیان به شماره ملی ۰۴۵۳۳۸۷۹۱۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ارسلان احسانیان به شماره ملی ۱۲۵۰۴۳۶۵۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد و تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و قرارداد های عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیر ه یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای نیما پاک طینت به شماره ملی ۱۳۷۶۶۹۹۷۷۱ به سمت بازرس علی البدل آقای حسن مولائی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۰۱۹۳۷۰۱۲۲۲۴۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251114
آگهی تغییرات شرکت معمار طرح شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۹۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین عدنان به ش ملی ۰۰۴۸۰۴۸۰۳۸ به سمت بازرس اصلی وآقای حسن مولائی به ش م۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقای علی اکبرگزی حسین آباد به ش م ۲۱۲۰۵۱۱۱۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای فرزاد اکبری به ش م ۲۵۹۲۴۰۶۷۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سکینه مقصود لوراد به ش ملی ۲۲۶۹۹۴۸۹۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته قراردادها و عقود اسلامی با امضا ی مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۲۲۶۲۳۷۸۹۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319736
آگهی تغییرات نیک پویان یاسا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۰۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۱۰۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل احمری حصار به شماره ملی ۰۵۳۳۱۲۰۸۰۲ آقای حسن مولائی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ آقای مصطفی نصیری به شماره ملی ۴۳۲۴۴۶۰۵۶۶ پ۹۵۱۲۰۲۵۴۶۹۴۲۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458350
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده گستر رامیار در تاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۰۳۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۳۶۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره اتاقهای کنترل از جمله نظارت فنی، طراحی، اجرا، مشاوره، تأمین متریال و بطور کلی هرگونه اقدام که برای نصب اتاقهای کنترل مورد نیاز است در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی و ایجاد شعب داخلی، اخذ وام و اعتبار ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ میدان آرژانتین ـ خیابان الوند ـ خیابان اهورامزدا ـ کوچه آویز ـ پلاک ۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۵۱۶۹۱۴۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی بانکی شماره ۳۴/۹۶,۱۷۵ مورخ ۱۰/۲/۹۶ بانک اقتصاد نوین شعبه میدان هروی پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: زهره احمدی به شماره ملی ۰۶۸۱۷۰۶۳۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عطیه نصیری به شماره ملی ۴۳۱۰۹۸۶۸۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم نصیری به شماره ملی ۴۳۲۳۵۹۲۳۹۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مریم نصیری مدیرعامل منفردا" همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسن مولائی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ به سمت بازرس اصلی و سعید مرادی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۵۳۱۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۱۳۳۸۸۵۶۵۵۶۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578620
آگهی تغییرات شرکت نگار انرژی ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۱۳۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسن مولائی به ش ملی:۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰ ۹۹۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت فوق ندارد. - آقای آرش عسگری به ش ملی:۰۰۶۳۱۸۹۵۴۲ با دریافت مبلغ ۰۰۰ ۱۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت فوق ندارد. - سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲ ریال به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکابعد از کاهش سرمایه مهرداد زارعی دارای مبلغ ۰۰۰ ۹۹۰ ریال علیرضا صفی خانی دارای مبلغ ۰۰۰ ۱۰ ریال ش۹۶۰۶۰۴۶۷۶۷۴۰۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676737
آگهی تغییرات شرکت مشاهیر انرژی آگرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۶۷۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۵۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا آذربایجانی ک. م ۴۳۲۴۲۵۹۵۹۳ به سمت بازرس اصلی و خانم هما نصیری ک. م۵۹۰۹۸۰۳۲۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند آقای محمد محبوبی یامچی ک. م ۰۰۷۷۸۱۵۰۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ندری ک. م ۰۳۲۲۲۹۵۰۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای حسن مولائی ک. م ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۰۲۵۱۶۹۰۶۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682149
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود هیراب راه شمال درتاریخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۷۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۶۹۸۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، نظارت فنی، مشاوره و اجرای امور پیمان کاری مربوط به پروژه های عمرانی از قبیل: ساختمان سازی (ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی) سازه های فلزی و بتنی، امور راه سازی، آسفالت کاری تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، برق و الکترونیک، خطوط انتقال آب، نفت، گاز و تصفیه خانه و شبکه های آب و فاضلاب، آبیاری، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ فردوس ـ خیابان شهید حسین باقری ـ کوچه شهیدبهرام مصطفوی دهزوئی ـ پلاک ۴ ـ ساختمان سامان ـ طبقه پنجم ـ واحد ۵.۳ ـ کدپستی ۱۴۸۱۶۴۴۱۷۰ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای یاسر قرائی به شماره ملی ۴۶۰۹۴۳۱۳۱۹ دارنده ۱۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن مولائی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ دارنده ۹۹۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای یاسر قرائی به شماره ملی ۴۶۰۹۴۳۱۳۱۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن مولائی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۰۷۸۰۷۳۲۸۸۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768855
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود شالوده راه مشاهیر درتاریخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۳۶۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۶۱۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:طراحی، نظارت فنی، مشاوره و اجرای امور پیمانکاری مربوط به پروژه های عمرانی از قبیل:ساختمان سازی(ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی)سازه های فلزی و بتنی، امور راهسازی، آسفالتکاری تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، برق و الکترونیک، خطوط انتقال آب، نفت، گاز و تصفیه خانه و شبکه های آب و فاضلاب، آبیاری، خرید و فروش واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از اخذ مجوزدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:البرز - شهرستان کرج - بخش مرکزی - شهر کرج-مهرویلا-کوچه مهر۱-بلوار انوشیروان شرقی-پلاک ۴۱۳-طبقه اول-واحد ۲- کدپستی ۳۱۳۶۹۶۵۸۵۳ سرمایه شخصیت حقوقی:۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:آقای حسن مولائی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ دارنده ۱۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهرداد زارعی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۷۰۸۵۱ دارنده ۹۹۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران:آقای حسن مولائی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد زارعی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۷۰۸۵۱ و به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت نامحدودانتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد تعهداورشرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای عقوداسلامی " و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه ش۹۶۰۹۲۸۱۵۸۳۲۹۶۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793092
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بانژ بام ایساتیس درتاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۸۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۶۷۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:طراحی، نظارت فنی، مشاوره و اجرای امور پیمانکاری مربوط به پروژه های عمرانی از قبیل: ساختمان سازی(ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی) سازه های فلزی و بتنی، امور راهسازی، آسفالتکاری تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، برق و الکترونیک، خطوط انتقال آب، نفت، گاز و تصفیه خانه و شبکه های آب و فاضلاب، آبیاری، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری؛ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-فردوس-خیابان شهید حسین باقری-کوچه شهیدبهرام مصطفوی دهزوئی-پلاک ۴-ساختمان سامان-طبقه چهارم-واحد ۴.۱- کدپستی ۱۴۸۱۶۴۴۳۶۶ سرمایه شخصیت حقوقی:۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:آقای حسن مولائی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ دارنده ۱۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهرداد زارعی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۷۰۸۵۱ دارنده ۹۹۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران:آقای حسن مولائی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهرداد زارعی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۷۰۸۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۱۱۴۷۰۶۲۹۳۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862250
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آباد راه ارغوان درتاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۲۶۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۰۴۸۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام:آباد راه ارغوان شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :طراحی، نظارت فنی، مشاوره و اجرای امور پیمانکاری مربوط به پروژه های عمرانی از قبیل:ساختمان سازی(ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی ) سازه های فلزی و بتنی، امور راهسازی، آسفالتکاری تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، برق و الکترونیک، خطوط انتقال آب، نفت، گاز و تصفیه خانه و شبکه های آب و فاضلاب، آبیاری، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از اخذ مجوز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-فردوس-خیابان شهید حسین باقری-کوچه شهیدبهرام مصطفوی دهزوئی-پلاک ۴-ساختمان سامان-طبقه چهارم-واحد ۴.۶ کدپستی ۱۴۸۱۶۴۴۳۷۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴۴۲۸۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ نزد بانک سینا شعبه صادقیه با کد۴۴۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای نوید غلامیان مقدم به شماره ملی ۰۶۵۰۱۶۷۵۷۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسن مولائی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم هما نصیری به شماره ملی ۵۹۰۹۸۰۳۲۰۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و قرارداد های عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرسان آقای امیر حسین گیتی نژاد به شماره ملی ۰۰۶۴۳۶۶۲۹۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای بهنام کمالوند به شماره ملی ۳۹۶۲۱۰۳۸۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۱۱۷۶۷۹۶۳۳۳۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13893064
آگهی تغییرات شرکت لوتوس راه مشاهیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۵۲۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۳۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن مولائی ش ملی: ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ با دریافت مبلغ ۹۹۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا ء بعد از کاهش سرمایه نوید غلامیان مقدم دارای مبلغ ۹۹۰٫۰۰۰ ریال رضا ماهوئی باجگیران دارای مبلغ ۰۰۰ ۱۰ ریال پ۹۶۱۲۰۵۵۶۲۷۵۲۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952830
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده آل بتن مشاهیر درتاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۶۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۹۹۳۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی، نظارت فنی، مشاوره و اجرای امور پیمانکاری مربوط به پروژه های عمرانی از قبیل: ساختمان سازی (ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی) سازه های فلزی و بتنی، امور راهسازی، آسفالتکاری تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، برق و الکترونیک، شبکه های آب و فاضلاب، آبیاری، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ فردوس ـ خیابان شهید حسین باقری ـ کوچه شهیدبهرام مصطفوی دهزوئی ـ پلاک ۴ ـ ساختمان سامان ـ طبقه اول ـ واحد ۴۰ کدپستی ۱۴۸۱۶۴۴۳۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۰,۴۴۴ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک سینا شعبه صادقیه با کد ۴۴۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سیاوش ضیائی به شماره ملی ۳۷۳۲۱۲۱۷۳۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا صفی خانی به شماره ملی ۴۳۲۲۸۸۲۰۴۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهرداد زارعی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۷۰۸۵۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهداورشرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای عقود اسلامی " و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حسن مولائی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم هما نصیری به شماره ملی ۵۹۰۹۸۰۳۲۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۲۷۹۵۸۳۹۶۹۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963801
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایا کنگره ایساتیس درتاریخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۳۴۱۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۸۵۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی، نظارت فنی، مشاوره و اجرای امور پیمانکاری مربوط به پروژه های عمرانی از قبیل: ساختمان سازی (ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی) سازه های فلزی و بتنی، امور راهسازی، آسفالتکاری تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، برق و الکترونیک، خطوط انتقال آب، نفت، گاز و تصفیه خانه و شبکه های آب و فاضلاب، آبیاری، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از اخذ مجوز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز ـ شهرستان کرج ـ بخش مرکزی ـ شهر کرج ـ گلشهر ـ کوچه بهار ـ خیابان ش علیرضا ناصر ترابی ـ پلاک ۱۸ ـ ساختمان گل ـ طبقه سوم ـ واحد ۷ کدپستی ۳۱۳۸۹۱۳۵۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک ملت شعبه چهار راه گلزار با کد ۸۸۱۰۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سیاوش ضیائی به شماره ملی ۳۷۳۲۱۲۱۷۳۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهرداد زارعی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۷۰۸۵۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم هما نصیری به شماره ملی ۵۹۰۹۸۰۳۲۰۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد و تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و قرارداد های عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای بهزاد کمالوند به شماره ملی ۳۹۵۰۲۵۱۱۹۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای حسن مولائی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۱۸۹۱۵۸۹۵۴۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008621
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماندگار اقلیم میهن در تاریخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۳۴۲۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۶۰۸۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی، نظارت فنی، مشاوره و اجرای امور پیمانکاری مربوط به پروژه های عمرانی از قبیل: ساختمان سازی (ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی) سازه های فلزی و بتنی، امور راهسازی، آسفالتکاری تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، برق و الکترونیک، شبکه های آب و فاضلاب، آبیاری، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از اخذ مجوز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز ـ شهرستان کرج ـ بخش مرکزی ـ شهر کرج ـ گلشهر غربی ـ خیابان شهیدان ترابی (شایسته) ـ بن بست دوم ـ پلاک ۳ ـ مجتمع یاس ـ طبقه پنجم ـ واحد ۹ کدپستی ۳۱۹۸۷۹۷۹۶۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک ملت شعبه چهار راه گلزار با کد ۸۸۱۰۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای هیراد نوری قراقانی به شماره ملی ۰۴۵۳۵۹۲۴۵۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسن مولائی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم هما نصیری به شماره ملی ۵۹۰۹۸۰۳۲۰۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهداورشرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای عقود اسلامی " و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیاوش ضیائی به شماره ملی ۳۷۳۲۱۲۱۷۳۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مهرداد زارعی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۷۰۸۵۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۱۱۹۰۳۲۹۵۵۹۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008674
آگهی تغییرات شرکت زیگورات بنای تخت جمشید شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۴۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۲۴۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) آقای حسن مولائی به ش ملی: ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ با دریافت مبلغ ۹۹۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت فوق ندارد. ب) آقای محمد محبوبی یامچی به ش ملی: ۰۰۷۷۸۱۵۰۷۶ با دریافت مبلغ ۱۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت فوق ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه آقای محمد بهرامی دارای مبلغ ۹۹۰٫۰۰۰ ریال آقای آرش نصرت اللهی دارای مبلغ ۱۰٫۰۰۰ ریال ش۹۷۰۲۱۱۶۲۹۹۳۴۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14010813
آگهی تغییرات شرکت آریا ابنیه تخت جمشید شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۲۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن مولائی کدملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ و مهردادزارعی کدملی ۵۹۰۴۹۷۰۸۵۱ هر یک با دریافت مبلغ پانصد هزار ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ سه میلیارد و دو میلیون ریال به مبلغ سه میلیارد و یک میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و سهم الشرکه شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: خانم زهرا نصرت آبادی مبلغ پنجاه هزار ریال و آقای محسن زید آبادی نژاد مبلغ سه میلیارد و نهصد و پنجاه هزار ریال سهم الشرکه. ش۹۷۰۲۱۳۷۵۹۴۶۱۲۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110948
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بانژ بنای آویژه درتاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۸۲۸۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۰۲۲۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی، نظارت فنی، مشاوره و اجرای امور پیمانکاری مربوط به پروژه های عمرانی از قبیل: ساختمان سازی (ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی) سازه های فلزی و بتنی، امور راهسازی، آسفالتکاری تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، برق و الکترونیک، خطوط انتقال آب، نفت، گاز و تصفیه خانه و شبکه های آب و فاضلاب، آبیاری، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله فردوس ـ خیابان شهید حسین باقری(شرقی) ـ کوچه شهیدبهرام مصطفوی دهزوئی ـ پلاک ۴ ـ ساختمان سامان ـ طبقه چهارم ـ واحد ۴.۶ کدپستی ۱۴۸۱۶۴۴۳۷۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۳ مورخ ۰۵/۴/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه چهار راه گلزار با کد ۸۸۱۰۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد بیانی به شماره ملی ۰۰۷۶۱۹۵۳۷۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد بهرامی به شماره ملی ۴۳۲۴۱۸۷۱۷۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهرداد زارعی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۷۰۸۵۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهداورشرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای عقوداسلامی و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا ربیعی به شماره ملی ۱۸۱۹۵۰۶۴۱۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حسن مولائی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۴۱۷۲۳۹۴۴۲۵۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198159
آگهی تغییرات شرکت شمیم رویش دالاهو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۲۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۹۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسن مولائی به ش ملی: ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰ ۵۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت فوق ندارد. - در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ ریال به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ ریال کاهش یافت و ماده ۴ در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه نام شرکا میزان سهم الشرکه اسداله نصیری دارای مبلغ ۰۰۰ ۵۰۰ ریال پریسا داوری دارای مبلغ ۰۰۰ ۵۰۰ ریال ش۹۷۰۶۱۲۷۶۱۷۲۸۲۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14301051
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس عمران نارین درتاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۳۵۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۳۰۱۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: طراحی و نظارت فنی مشاوره و اجرای امور پیمانکاری مربوط به پروژهای پیمانکاری از قبیل ساختمان سازی (ابنیه سبک وسنگین بتنی و فلزی )و سازه های فلزی وبتنی امور راهسازی و آسفالتکاری و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی برق و الکترونیک خطوط انتقال اب و فاضلاب ابیاری وزهکشی و امور کشاورزی و فضای سبز و واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی اخذ وام وتسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی واعتباری. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله سعادت آباد ـ خیابان شکوفه ـ خیابان سپیدار ـ پلاک ۷۷ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۹۹۸۷۸۹۵۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۱۱ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک بانک ملت شعبه چهارراه گلزار با کد ۸۸۱۰۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای ملک محمد جمشیدی به شماره ملی ۰۶۳۸۲۶۳۳۹۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسن مولایی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهرداد زارعی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۷۰۸۵۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعد اور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادهای عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های اداری و عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد بیانی به شماره ملی ۰۰۷۶۱۹۵۳۷۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای حسن حسین پور به شماره ملی ۴۳۲۴۰۳۷۰۲۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۸۱۴۲۰۳۵۷۲۱۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344727
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس سازان آمیتیس البرز درتاریخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت۱۵۴۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۸۶۲۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی و نظارت فنی مشاوره و اجرای امور پیمانکاری مربوط به پروژهای پیمانکاری از قبیل ساختمان سازی (ابنیه سبک وسنگین بتنی و فلزی)و سازه های فلزی وبتنی امور راهسازی و آسفالتکاری و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی برق و الکترونیک خطوط انتقال اب و فاضلاب ابیاری وزهکشی و امور کشاورزی و فضای سبز و انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی و ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، تهیه ساخت خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انبارداری و انبارش کلیه کالاهای مجاز، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور، سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های تولیدی صنعتی خدماتی و بازرگانی مجاز، گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی و اخذ وام و اعتبارات و انواع ضمانت نامه های بانکی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکی بصورت ارزی ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، عقد قرارداد با هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات و سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و مشارکت با شرکتها و موسسات اقتصادی و بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی، در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان قزوین، شهرستان قزوین، بخش مرکزی، شهر قزوین، نوروزیان، بلوار دانشگاه امام خمینی، کوچه حکمت شصت و یکم، پلاک ۸، طبقه اول، واحد جنوبی کدپستی ۳۴۱۴۸۹۵۳۹۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۶۴ مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه چهارراه گلزار با کد ۸۸۱۰۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای ملک محمد جمشیدی به شماره ملی ۰۶۳۸۲۶۳۳۹۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امیر حسین طغیانی به شماره ملی ۱۲۹۲۹۶۲۲۰۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علی عمران دوستی به شماره ملی ۴۳۲۲۹۸۸۷۶۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعد اور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادهای عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های اداری و عادی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حسن مولائی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۵۲۹۴۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مهرداد زارعی به شماره ملی ۵۹۰۹۴۷۰۸۵۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۹۱۴۹۶۹۵۶۳۲۲۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک