انوش کوگیر چگینی

انوش کوگیر چگینی

کد ملی 5889933574
31
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1407383
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صبا دیبا تجارت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۱۸۴۸۶۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۹۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهرپور به کدملی ۰۰۴۷۲۴۳۹۲۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا عرفان به کدملی ۰۰۶۱۵۱۴۵۹۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد قیومی ثانی نوقابی به کدملی ۰۰۴۹۴۱۴۵۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای انوش کوگیر چگینی به کدملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بهمراه مهر شرکت و یا امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی بهمراه مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۰۵۵۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582884
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صادراتی بارز ماد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای انوش کوگیرچگینی به کدملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و خانم ماندانا امیری به کدملی ۳۲۴۰۲۷۸۳۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین کردند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۱۷۶۹۲۹۱۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683114
آگهی تغییرات شرکت سپید بام دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند بشمارهشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۱۰۴۴۴۶۲۳۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12823938
آگهی تصمیمات شرکت ایرتویا کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۸۴۰۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:۱. ماده ۳۱ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: «شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای حداقل مرکب از دو نفر که در مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌گردند اداره خواهد شد.» ۲. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: «انجام کلیه امور تولیدی و صنعتی و ساختمانی و بازرگانی، واردات و صادرات انواع خودروهای سبک و سنگین و همچنین واردات و صادرات و تامین و تجهیز انواع لوازم خودروهای سبک و سنگین و توزیع و فروش انواع خودرو‌های سبک و سنگین، واردات و صادرات انواع ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و مواد اولیه، قطعات یدکی و منفصله مربوط و توزیع و فروش از جمله انواع خودروهای سواری و موتورسیکلت و غیره و انجام خدمات پس از فروش خودروها و ماشین آلات مزبور، مونتاژ و تولید ماشین آلات مربوطه در داخل کشور و ایجاد خطوط تولید یا مونتاژ ماشین آلات مربوطه، ایجاد تعمیرگاه، ارائه آموزشهای فنی لازم به نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌های سراسر کشور و اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی داخلی یا خارجی و مبادرت به واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز صنعتی و ساختمانی و بازرگانی و خدمات مربوط و حق العمل کاری و مشارکت در شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی دولتی یا خصوصی، اخذ وام یا دریافت اعتبار از بانکها یا موسسات مالی و یا اعتباری داخلی و خارجی، تاسیس شعبه در داخل یا خارج از کشور، انعقاد هرگونه قرارداد با طرفهای داخلی یا خارجی، ارتباط با مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و هر گونه فعالیتی که در ارتباط با موضوع شرکت باشد.» ۳. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.۴. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب رسید.۵. آقای انوش کوگیر چگینی با کدملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن جلیلیان با کدملی ۴۹۸۸۴۶۰۵۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.۶. روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۰۹۸۴۴۷۵۱۹۲۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12829080
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه حمل و نقل مسافر آرین تاکسی درتاریخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۷۵۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۸۴۲۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : منحصر به حمل و نقل عمومی مسافر در محدوده و حریم قانونی شهر تهران است.-اراِئه خدمات رفاهی به تاکسیرانان، ارائه تعمیرات و خدمات پس از فروش ،ارائه خدمات فنی و تعمیراتی و همچنین آموزشی و شرکت در مناقصات و مزایدات، دریافت تسهیلات و وام از بانکهای دولتی و خصوصی ،سرمایه گذاری در کلیه امور حمل ونقلی وانعقاد هرگونه قرارداد با طرفهای داخلی یا خارجی ، ارتباط با مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و هرگونه فعالیتی که در ارتباط با موضوع شرکت باشد. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران- تهران پارس خیابان دماوند پلاک۸۹ طبقه ۱۰ کدپستی ۱۷۴۶۶۹۳۴۱۱ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸/۰۱۱۶/۹۵ مورخ ۲۷/۲/۹۵ نزد بانک دی شعبه یوسف آباد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت : اقایان مهدی خطیبی ک م۰۰۵۶۱۱۰۶۳۴ به نمایندگی از شرکت پرتو نگین ناصح به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۲۶۶۴ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا فهیمی ک م ۲۲۹۵۲۶۵۶۷۳ به نمایندگی از شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۷۵۲ سمت رئیس هیئت مدیره به وجمشید حسینی به به نمایندگی از شرکت توسعه خدماتی بازرگنی نگین خودرو ایرسا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۱۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ، کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۳۱۱۳۰۹۹۸۳۵۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080607
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۷۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند دارنده شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۷۲۷۵۱۴۹۹۸۵۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098150
آگهی تغییرات شرکت ایر تو یا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۵۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۸۰۸۴۱۹۲۷۳۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13229656
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسوده سازان آناهید درتاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۲۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۲۹۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : موضوع فعالیت شرکت بطور انحصاری، عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از شرکت بیمه پاسارگاد با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری و مصوبات شورای عالی بیمه ، قرارداد نمایندگی ، بخشنامه و دستور العمل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه طرف قرارداد است. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : تهران ابتدای جاده آبعلی بعد از اتحاد پلاک ۲۰۸ کدپستی ۱۶۵۸۹۹۶۸۱۱ سرمایه شرکت :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳۴ / ۰۱۱۶ / ۹۵ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک دی شعبه یوسف آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند : شرکت پرتو نگین ناصح به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۲۶۶۴ با نمایندگی کورش مرشد سلوک به شماره ملی ۰۰۶۲۵۰۴۴۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ارغوان خالقی به شماره ملی ۰۴۵۳۲۹۳۹۹۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ندا نیک سرشت ماسوله به شماره ملی ۰۴۵۳۴۰۷۸۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آگهی به موجب مجوز شماره ۸۰۱۷ / ۲۱۰۰ / ۹۵۱ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ شرکت بیمه پاسارگاد صادر گردیده است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391793
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی توسعه و خدمات و تجارت راه ابریشم جم در تاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۵۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۴۰۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ۱ـ ارائه کلیه خدمات بازرگانی، تجاری، صادرات، واردات، خرید وفروش در داخل و خارج کشور ـ شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی ـ اخذ وام و اعتبار از سیستم موسسات و بانکهای داخل و خارج از کشور ـ تاسیس شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ شعبه و نمایندگی از داخل و خارج از کشور ـ سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز ـ هر گونه فعالیت که به موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ سه راه تهرانپارس ـ کوچه دوم ـ خیابان دماوند ـ پلاک ۹۳ ـ برج دماوند ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۷۴۶۶۹۳۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی بانام میاشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی به شماره ۳۹۰/۰۱۱۶/۹۵ مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ نزد بانک دی شعبه یوسف آباد نقدا توسط موسسین پرداخت گردیده است. اولین مدیران: علیرضا بورنگ به شماره ملی ۰۰۵۳۶۱۳۸۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی خطیبی به کدملی ۰۰۵۶۱۱۰۶۳۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرتو نگین ناصح به شناسه ملی۱۴۰۰۴۱۰۲۶۶۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آناند ساندان راجاگوپالان به کدفراگیر ۱۰۱۶۳۸۴۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و محمداقبال شاهول حامد به کدفراگیر ۱۰۷۲۲۰۲۸۷ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: شرکت حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۶۰۱۲۹۷۵۰۶۵۸۷۶۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393777
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدماتی بازرگانی نگین خودرو ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی وآقای انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۱۳۰۱۰۴۱۸۲۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502009
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه خدماتی بازرگانی پرتو اندیش ناصح درتاریخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۰۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۱۰۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه خدمات و مشاوره در زمینه مالی و اداری، سرمایه ای، مالیاتی، خدمات توسعه و نوسازی، انواع خدمات رایانه ای، انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی در زمینه فنی، اقتصادی، مالی و غیره، قبول نمایندگی خارجی و اعطای نمایندگی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی و قرارداد مشاوره، پیمان و مدیریت و انجام پروژه ها، اخذ تسهیلات و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در مناقصات و مزایدات، واردات و صادرات کلیه کالاها و خدمات مجاز و سایر فعالیت های مجاز بازرگانی، در هر یک از موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم اقدام خواهد شد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ سه راه تهرانپارس ـ کوچه دوم ـ خیابان دماوند ـ پلاک ۸۹ ـ برج دماوند ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۷۴۶۶۹۳۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۳۶۲/۰۱۱۶/۹۵ مورخه ۲۸/۱۰/۹۵ بانک دی شعبه یوسف آباد پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: احمد بیابانی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۵۴۶۳۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و شرکا) و عبدالرضا فهیمی به شماره ملی ۲۲۹۵۲۶۵۶۷۳ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و جمشید حسینی به شماره ملی ۲۶۳۰۰۴۰۵۷۷ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و انوش کوگیرچگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۱۷۶۵۵۳۰۲۳۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552187
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت آناهید ایرانیان درتاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۴۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۷۴۵۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: واردات و صادرات کلیه کالاهای صوتی و تصویری و الکتریکی و الکترونیکی و همچنین واردات و صادرات انواع محصولات خرد و کلان لوازم خانگی و آشپزخانه و توزیع و فروش محصولات و تهیه تامین و تجهیز بلندگوهای ثابت و سیار و همچنین گوشی های تلفن ثابت و سیار و قطعات یدکی و منفصله مربوطه و فروش و نصب آنها در مکان های مختلف از جمله تالارها ، هتل ها ،استادیوم های ورزشی و منازل و مراکز تجاری یا اداری و انجام خدمات بعد از فروش آنها یا قبول نمایندگی های خارجی یا داخلی و اعطای هر گونه نمایندگی داخلی و مبادرت به واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز صنعتی و بازرگانی و خدمات مربوطه و حق العمل کاری ،مونتاژ یا تولید هر گونه ماشین آلات و ابزار مربوطه ، اخذ هر گونه وام یا اعتبار از بانکها یا موسسات مالی و یا اعتباری داخلی یا خارجی دولتی یا خصوصی و انعقاد هر گونه قرارداد دیگری که در راستای انجام موضوع شرکت باشد. تاسیس شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ، انعقاد هر گونه قرارداد با طرفهای داخلی یا خارجی ، ارتباط با مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و هرگونه فعالیتی که در ارتباط با موضوع شرکت باشد و در کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان تهران شهر تهران ـ اراج ـ خیابان شهید عباسعلی پروین ـ جاده لشگرک ـ پلاک ۱۵۶ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۶۹۴۸۱۳۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ریال طی گواهی بانکی به شماره ۵۵۴/۰۱۱۶/۹۶مورخ ۱۳/۴/۹۶نزدبانک دی شعبه یوسف آباد پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران: آقای امیر البدوی به شماره ملی ۰۰۴۰۶۹۰۸۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت پرتو نگین ناصح با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۲۶۶۴با نمایندگی آقای کورش مرشد سلوک به شماره ملی ۰۰۶۲۵۰۴۴۴۴ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای شهریار ایزدنیا به شماره ملی ۱۸۱۷۴۷۱۴۰۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای جمشید حسینی به شماره ملی ۲۶۳۰۰۴۰۵۷۷ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضایمدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی آقای انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۱۸۵۷۹۹۸۵۵۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561045
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سانا موتورسیکلت آناهید در تاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۷۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۰۹۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور تولیدی و صنعتی و ساختمانی و بازرگانی، واردات و صادرات انواع خودروهای سبک و سنگین و همچنین واردات و صادرات و تأمین و تجهیز انواع لوازم و کاربری های مختلف خودروهای سبک و سنگین و توزیع و فروش انواع خودروهای سبک و سنگین، واردات و صادرات انواع ماشین آلات، موتور سیکلت و تجهیزات صنعتی و مواد اولیه، قطعات یدکی و منفصله مربوط و توزیع و فروش از جمله انواع خودروها و خودروهای سنگین و سواری و موتور سیکلت و غیره و انجام خدمات پس از فروش خودروها و ماشین آلات مزبور، مونتاژ و تولید ماشین آلات مربوطه در داخل کشور و ایجاد خطوط تولید یا مونتاژ ماشین آلات مربو.طه، ایجاد تعمیرگاه، ارائه خدمات آموزشهای فنی لازم در ضمینه موضوع فعالیت شرکت به نمایندگی ها و تعمیرگاههای سراسر کشور و اخذ و اعطای هر گونه نمایندگی داخلی یا خارجی و مبادرت به واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز صنعتی و ساختمانی و بازرگانی و خدمات مربوطه و حق العمل کاری و مشارکت در شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی دولتی یا خصوصی، اخذ وام یا دریافت اعتبار از بانکها یا موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی، تأسیس شعبه در داخل یا خارج از کشور، انعقاد هرگونه قرارداد با طرفهای داخلی یا خارجی، ارتباط با مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و هرگونه فعالیتی که در ارتباط با موضوع شرکت باشد. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ سه راه تهرانپارس ـ کوچه دوم ـ خیابان دماوند ـ پلاک ۸۹ ـ برج دماوند ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۷۴۶۶۹۳۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۵۹۳/۱۱۱۶/۹۶ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۶ از بانک دیشعبه یوسف آباد به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید.و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای حجت اله جهان خانی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۸۶۳۶۵ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال پرتو نگین ناصح به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۲۶۶۴ و به نمایندگی احمد بیابانی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۵۴۶۳۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا شامل اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سیدمحسن جلیلیان به شماره ملی ۴۹۸۸۴۶۰۵۲۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۲۴۴۶۸۲۸۴۸۹۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591441
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرژنگ موتور آناهید درتاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۶۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۳۷۸۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور تولیدی و صنعتی و ساختمانی و بازرگانی ، واردات و صادرات انواع خودروهای سبک و سنگین و نیمه سنگین و همچنین واردات و صادرات و تأمین و تجهیز انواع لوازم و کاربری های مختلف خودروهای سبک و سنگین و نیمه سنگین و توزیع و فروش انواع خودروهای سبک و سنگین و نیمه سنگین ، واردات و صادرات انواع ماشین آلات ، موتور سیکلت و وانت و تجهیزات صنعتی و مواد اولیه ، قطعات یدکی و منفصله مربوط و توزیع و فروش از جمله انواع خودروها و خودروهای سبک و سنگین و نیمه سنگین و سواری و موتور سیکلت و وانت و غیره و انجام خدمات پس از فروش خودروها و ماشین آلات مزبور ، مونتاژ و تولید ماشین آلات مربوطه در داخل کشور و ایجاد خطوط تولید یا مونتاژ ماشین آلات مربو.طه ، ایجاد تعمیرگاه ، ارائه خدمات آموزشهای فنی لازم در زمینه موضوع فعالیت شرکت به نمایندگی ها و تعمیرگاههای سراسر کشور و اخذ و اعطای هر گونه نمایندگی داخلی یا خارجی و مبادرت به واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز صنعتی و ساختمانی و بازرگانی و خدمات مربوطه و حق العمل کاری و مشارکت در شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی دولتی یا خصوصی ، اخذ وام یا دریافت اعتبار از بانکها یا موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی ، تأسیس شعبه در داخل یا خارج از کشور ، انعقاد هرگونه قرارداد با طرفهای داخلی یا خارجی ، ارتباط با مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و هرگونه فعالیتی که در ارتباط با موضوع شرکت باشد. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ سه راه تهرانپارس ـ کوچه دوم ـ خیابان دماوند ـ پلاک ۸۹ ـ برج دماوند ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۷۴۶۶۹۳۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ریالی بانام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی بانکی شماره ۱۲۷۱/۰۱۱۶ / ب د مورخ ۱۶/۵/۹۶ بانک دی شعبه یوسف آباد پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: شرکت پرتو نگین ناصح به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۲۶۶۴ به نمایندگی الهه امیدی به شماره ملی ۰۰۷۷۸۴۱۹۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل و حجت اله جهان خانی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۸۶۳۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره الهه امیدی به شماره ملی ۰۰۷۷۸۴۱۹۷۲ و انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضا شامل اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و سید محسن جلیلیان به شماره ملی ۴۹۸۸۴۶۰۵۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۱۲۳۳۱۵۸۰۴۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612739
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بام و افق پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۱۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند دارنده شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی وآقای انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۶۲۶۴۷۹۱۳۱۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660802
آگهی تغییرات شرکت پیشرو صنعت آرین ماشین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۴۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۲۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰به سمت بازرس اصلی و آقای انوش کوگیر چگینی دارنده کدملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۲۴۵۶۲۲۲۵۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667223
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیرو موتور راهگشا درتاریخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۲۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۴۶۱۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه امور تولیدی و صنعتی و ساختمانی و بازرگانی، واردات و صادرات انواع خودروهای سبک و سنگین و نیمه سنگین و همچنین واردات و صادرات و تأمین و تجهیز انواع لوازم و کاربری های مختلف خودروهای سبک و سنگین و نیمه سنگین، واردات و صادرات، خرید و فروش لاستیک انواع خودرو های سبک، سنگین و نیمه سنگین و توزیع و فروش انواع لاستیک و انواع خودروهای سبک و سنگین و نیمه سنگین، واردات و صادرات انواع ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و مواد اولیه، قطعات یدکی و منفصله مربوط و توزیع و فروش از جمله انواع خودروهای کار با کاربری های مختلف و خودروهای سنگین و سواری و موتور سیکلت و غیره و انجام خدمات پس از فروش خودروها و ماشین آلات و مزبور، مونتاژ و تولید ماشین آلات مربوطه در داخل کشور و ایجاد خطوط تولید یا مونتاژ ماشین آلات مربو.طه، ایجاد تعمیرگاه، ارائه آموزشهای فنی لازم به نمایندگی ها و تعمیرگاههای سراسر کشور و اخذ و اعطای هر گونه نمایندگی داخلی یا خارجی و مبادرت به واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز صنعتی و ساختمانی و بازرگانی و خدمات مربوطه و حق العمل کاری و مشارکت در شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی دولتی یا خصوصی، اخذ وام یا دریافت اعتبار از بانکها یا موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی، تأسیس شعبه در داخل یا خارج از کشور، انعقاد هرگونه قرارداد با طرفهای داخلی یا خارجی، ارتباط با مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و هرگونه فعالیتی که در ارتباط با موضوع شرکت باشد.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شهر تهران-سه راه تهرانپارس-کوچه دوم-خیابان دماوند-پلاک ۸۹-برج دماوند-طبقه همکف- کدپستی ۱۷۴۶۶۹۳۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی بانکی بشماره ۱۳۹۵,۱۱۶ ۰/ب د مورخ ۱۵/۷/۹۶ بانک دی شعبه یوسف آباد پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران:آقای احمد بیابانی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۵۴۶۳۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیر محققی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۱۳۸۶۲ و به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا:حق امضا شامل اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره یا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی آقای انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۶۶۱۵۲۱۳۳۳۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13691262
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خدمات پارس مه گستر آناهید درتاریخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۰۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۱۶۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تأمین نیروی انسانی شرکتها و اماکن، ارائه خدمات آشپزخانه و کترینگ ، ارائه خدمات پیمانکاری عمومی و تخصصی در کلیه امور خدماتی و نظافتی ادارات ، شرکتها و سایر اماکن ، طراحی ، اجراء و تأمین و تعمیر و نگهداری ابنیه و تأسیسات ، سرویس ایاب و ذهاب درون شهری ، انجام کلیه امور باغبانی و طراحی و تهیه و نگهداری از آن ، نگهداری تأسیسات ـ خدمات و پذیرش امور تشریفاتی و مناسبتها ، خرید ، فروش ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز ، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی دولتی یا خصوصی ، اخذ وام یا دریافت اعتبار از بانکها یا موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی ، انعقاد هرگونه قرارداد با طرفهای داخلی یا خارجی کلیه موارد فوق.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ سه راه تهرانپارس ـ کوچه دوم ـ خیابان دماوند ـ پلاک ۸۹ ـ برج دماوند ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۷۴۶۶۹۳۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۱۴۰۸ /۰۱۱۶/ ب د مورخ ۲۳/۷/۹۶ نزد بانک دی شعبه یوسف آباد کد ۰۱۱۶ توسط سهامداران پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای مصطفی مداحی به شماره ملی ۰۰۳۵۹۳۴۳۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی اصلانی به شماره ملی ۰۰۵۱۹۹۷۹۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کورش مرشد سلوک به شماره ملی ۰۰۶۲۵۰۴۴۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت پرتو نگین ناصح به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۲۶۶۴ با نمایندگی کورش مرشد سلوک به شماره ملی ۰۰۶۲۵۰۴۴۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای خسرو فرج زاده ارنسا به شماره ملی ۲۷۵۳۴۸۴۶۶۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد زهری به شماره ملی ۳۸۷۴۳۵۵۳۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر می باشد و مکاتبات عادی واداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی آقای انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۱۳۱۶۲۱۹۰۹۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13698503
آگهی تغییرات شرکت محرک پارس روانکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۳۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند دارنده شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی وآقای انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۸۱۶۳۸۹۷۰۶۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721663
آگهی تغییرات شرکت آرین خودرو پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و انوش کوگیرچگینی با کدملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۶۰۸۲۹۳۰۲۵۲۵۷۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13728612
آگهی تغییرات شرکت خدمات تجارت نگین خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سید رضا فاطمی فرد بشماره ملی ۲۲۹۹۰۶۰۹۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی، همچنین کلیه مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۰۴۱۸۵۱۳۵۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13894680
آگهی تغییرات شرکت آناهید خودرو اروند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۴۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۱۴۶۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ شرکت واصله به تاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ تصویب شد. ۲ مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیر الانتشارکارون جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ مرکز اصلی شرکت از نشانی قبلی به آبادان، کوی کارگر، بلوار دهداری، پلاک ۱، طبقه همکف، کدپستی: ۶۳۱۶۷۶۳۴۸۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۰۶۴۶۹۷۹۷۴۲۶ سازمان منطقه آزاد اروند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13998945
آگهی تغییرات شرکت پرتو نگین ناصح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۱۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۲۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و انوش کوگیر چگینی به کد ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۲۰۵۹۹۵۸۴۱۶۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999571
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیک خودرو اوژن در تاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۵۵۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۴۹۸۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور تولیدی و صنعتی و ساختمانی و بازرگانی، خرید، فروش، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی، از جمله انواع خودروهای سبک و سنگین و نیمه سنگین و سواری و همچنین خرید، فروش، واردات و صادرات و تأمین و تجهیز انواع لوازم و کاربری های مختلف خودروهای سبک و سنگین، نیمه سنگین و سواری و توزیع و فروش انواع خودروهای سبک و سنگین و نیمه سنگین، واردات و صادرات انواع ماشین آلات، موتور سیکلت و تجهیزات صنعتی و مواد اولیه، قطعات یدکی و منفصله مربوط و توزیع و فروش از جمله انواع خودروهای سبک، سنگین، نیمه سنگین و سواری و موتور سیکلت و غیره و انجام خدمات پس از فروش خودروها و ماشین آلات مزبور، مونتاژ و تولید ماشین آلات مربوطه در داخل کشور و ایجاد خطوط تولید یا مونتاژ ماشین آلات مربو.طه، ایجاد تعمیرگاه، ارائه خدمات آموزشهای فنی لازم در ضمینه موضوع فعالیت شرکت به نمایندگی ها و تعمیرگاههای سراسر کشور و اخذ و اعطای هر گونه نمایندگی داخلی یا خارجی و مبادرت به واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز صنعتی و ساختمانی و بازرگانی و خدمات مربوطه و حق العمل کاری و مشارکت در شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی دولتی یا خصوصی، اخذ وام یا دریافت اعتبار از بانکها یا موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی، تأسیس شعبه در داخل یا خارج از کشور، انعقاد هرگونه قرارداد با طرفهای داخلی یا خارجی، ارتباط با مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و هرگونه فعالیتی که در ارتباط با موضوع شرکت باشد در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ تهرانپارس ـ خیابان شهید کیخسرو کیخسروی (۱۱۷) ـ خیابان شهید بهزاد اختیاری (۱۳۶ غربی) ـ پلاک ۲ ـ طبقه دوم ـ واحد ۱۸ کدپستی ۱۶۵۱۷۷۸۱۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۹۹/۰۱۱۶ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک بانک دی شعبه یوسف آباد با کد ۰۱۱۶ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای عبداله زعفرانلو به شماره ملی ۰۰۴۷۲۸۴۲۴۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای آرش قهرمانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۵۳۶۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای الهه امیدی به شماره ملی ۰۰۷۷۸۴۱۹۷۲و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ویا دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حجت اله جهان خانی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۸۶۳۶۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۲۰۵۵۹۸۷۵۴۱۵۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037660
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری طریق فردوس ایرانیان درتاریخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۴۷۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۹۹۶۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: الف: کلیات تحت پوشش قراردادن و حمایت مادی و غیر مادی از ایتام ب: روش اجرای هدف طراحی و پیاده سازی طرح های متنوع در راستای حمایت از افراد و خانواده های ایتام از قبیل: کمک هزینه های تحصیلی، کمک هزینه ازدواج و تأمین جهیزیه، کمک هزینه های آموزش و تحصیل، کمک هزینه تأمین مسکن و سرپناه، کمک به اشتغال و کارآفرینی مجوز شماره ۵۲۵۹/۲۲ / د مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶وزارت کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ سه راه تهرانپارس ـ کوچه دوم ـ خیابان دماوند ـ پلاک ۸۹ ـ برج دماوند ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۷۴۶۶۹۳۴۱۱ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای علی اصلانی به شماره ملی ۰۰۵۱۹۹۷۹۴۰ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کورش مرشد سلوک به شماره ملی ۰۰۶۲۵۰۴۴۴۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احمد بیابانی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۵۴۶۳۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهنام صفروند جلایر به شماره ملی ۱۴۶۱۰۱۴۶۴۶ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای جمشید حسینی به شماره ملی ۲۶۳۰۰۴۰۵۷۷ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای علیرضا ابوالفتحی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۷۰۶۰۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای جعفر موئد ناصری به شماره ملی ۲۷۲۲۵۰۷۸۲۱ به عنوان خزانه دارموسسه انتخاب گردید. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۹۷۰۲۳۰۹۶۳۹۱۷۲۸۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037822
آگهی تصمیمات سرمایه شرکت مه شکن سازه کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۶۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۱۷۹۲۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ماده ۳۱ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: «شرکت توسط هیئت مدیره‌ای مرکب از حداقل ۲ نفر که از بین صاحبان سهام انتخاب می‌گردند اداره می‌شود.» ۲. آقای محمد حیدری با کدملی ۰۰۶۴۳۳۵۸۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمود اسکوئی با کدملی ۰۰۵۵۴۴۹۳۴۴ به نمایندگی از شرکت توسعه خدماتی بازرگانی پرتو اندیش ناصح با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۱۰۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا میرزاده حسینی با کدملی ۰۰۳۹۴۶۰۸۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای انوش کوگیر چگینی با کدملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۳۰۱۷۸۲۱۹۴۳۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14054941
آگهی تغییرات شرکت مه شکن سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۰۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه خدماتی بازرگانی پرتو اندیش ناصح به نمایندگی امیر البدوی به شماره ملی ۰۰۴۰۶۹۰۸۸۱ به سمت رییس هیات مدیره و سید رضا فاطمی فرد به شماره ملی ۲۲۹۹۰۶۰۹۷۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حمید رضا میرزاده حسینی به شماره ملی۰۰۳۹۴۶۰۸۸۶ به سمت عضو هیات مدیره و محمود اسکوئی به شماره ملی ۰۰۵۵۴۴۹۳۴۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرار داد‌ها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ موسسه حسابرسی بهمند دارنده شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵٫۱۲٫۳۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۵ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۳۰۸۸۵۸۴۴۲۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188849
آگهی تغییرات شرکت اروند موتور ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۴۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۹۸۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰به سمت بازرس اصلی و آقای انوش کوگیر چگینی با کد ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی ۹۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۰۵۲۱۵۸۶۹۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197998
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه خدماتی و بازرگانی سانیار بین الملل درتاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۰۹۶۵ به شناسه ملی۱۴۰۰۷۸۱۶۰۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور تولیدی و صنعتی و ساختمانی و بازرگانی، خرید، فروش و واردات و صادرات انواع خودروهای سبک و سنگین، نیمه سنگین، انواع ماشین آلات،موتورسیکلت و... و همچنین خرید، فروش، واردات و صادرات و تأمین و تجهیز انواع لوازم جانبی و کاربری های مختلف خودروهای سبک و سنگین ونیمه سنگین و خرید و فروش، توزیع و فروش تجهیزات صنعتی و مواد اولیه، قطعات یدکی و منفصله مربوط و انجام خدمات پس از فروش خودروها و ماشین آلات مزبور، مونتاژ و تولید ماشین آلات مربوطه در داخل کشور و ایجاد خطوط تولید یا مونتاژ ماشین آلات مربوطه، ایجاد تعمیرگاه، ارائه خدمات آموزشهای فنی لازم در زمینه موضوع فعالیت شرکت به نمایندگی ها و تعمیرگاههای سراسر کشور و اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی داخلی یا خارجی ؛و مبادرت به خرید،فروش، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز صنعتی و ساختمانی، بازرگانی و محصولات شیمیایی، خدمات مربوطه و حق العمل کاری و توزیع و فروش آنها،مشارکت در شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی دولتی یا خصوصی، اخذ وام یا دریافت اعتبار ازبانکها یا موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی، تأسیس شعبه در داخل یا خارج از کشور، انعقاد هرگونه قرارداد با طرفهای داخلی یا خارجی، ارتباط بامناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و انجام عملیات مجاز سودآوروهرگونه فعالیتی که درارتباط با موضوع شرکت باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله سه راه تهرانپارس ـ کوچه دوم ـ خیابان دماوند ـ پلاک ۸۹ ـ برج آناهید ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۷۴۶۶۹۳۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۵۹۷۱۲۰ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ نزد بانک پاسارگاد شعبه خیابان دماوند با کد ۲۷۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای هادی سرهنگی کادیجانی به شماره ملی ۰۰۷۴۱۱۹۲۲۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آرین خودرو پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۳۲۷۴ و به نمایندگی رادین پیمان فر به شماره ملی ۱۵۳۲۶۹۰۱۰۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه خدماتی بازرگانی آریتا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۰۹۷۵۲ و به نمایندگی احمد محمد علی خاکی به شماره ملی ۰۰۵۱۱۷۹۲۲۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه خدماتی بازرگانی نگین خودرو ایرسا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۷۱۹۳ و به نمایندگی جمشید حسینی به شماره ملی ۲۶۳۰۰۴۰۵۷۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قرار داد ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۱۲۶۰۳۵۳۰۳۴۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14207043
آگهی تصمیمات شرکت نگین خودرو کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۳۳۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۱۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷٫۰۴٫۳۱، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای انوش کوگیرچگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲. روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۶۱۸۹۱۰۸۸۸۹۵۷ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220585
آگهی تغییرات شرکت ناصح تجارت ارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۹۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۱۵۲۴۶
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ تحت شماره ۲۰۰۲/ث۹۷ به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی انوش کوگیر چگینی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۳۳۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه آبادگران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش۹۷۰۶۲۶۸۴۴۲۶۵۳۹۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک