ایمان رحیمی آلوقره

ایمان رحیمی آلوقره

کد ملی 0058170812
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1031657
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و فضای سبز سردارآباد خدرآباد سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۱۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۶۱۰۵
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد. ۱ آقایان صفدر رحیمی آلوقره کد ملی ۱۸۴۱۰۳۸۱۶۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فردوسی رحیمی کد ملی ۱۸۴۱۰۳۸۱۷۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و ایمان رحیمی آلوقره کد ملی ۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و چک‌ها و سفته‌ها، بروات و اسناد تعهدآور عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری و تعهدات شرکت با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ آقای محسن ولی پور کد ملی ۱۲۹۰۹۴۸۱۵۱ بسمت بازرس اصلی و خانم سروش پور حسن کد ملی ۱۹۷۱۵۰۲۳۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ۴ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به سال ۱۳۹۰ بتصویب مجمع عمومی رسید. ۵ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۴۴۰/۱ ریال منقسم به ۱۴۴ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی با نام که تماما برابر گواهی شماره ۱۴۵۴۵ مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ بانک کشاورزی شعبه بروجن بحساب شرکت واریز گردید، افزایش یافت و بدین ترتیب ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۷۸۰۰۰۴۵۷۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150448
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت تات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله علیخانی به کدملی ۴۳۹۱۴۷۲۸۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن درویش ورجه زاد به کدملی ۰۰۴۹۵۹۵۹۳۸ به نمایندگی شرکت تجارت گران پویا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عباس حبیبی به کدملی ۰۰۶۱۴۵۶۴۳۸ به نمایندگی شرکت پیشگامان تجارت آرکا و سپهر خلیلی به کدملی ۰۰۶۰۳۶۹۵۱۵ و ایمان رحیمی آلوقره به کدملی ۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۹۰۵۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542305
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت پترو شایان نصب در تاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۰۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۹۷۷۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام خدمات مشاوره ای شامل طراحی، ساخت، مدیریت پیمان، نظارت فنی، سرویس های پس از ساخت، مشاوره، راه اندازی و پیش راه اندازی، مهندسی خرید، تامین تجهیزات، اجرا، نصب در زمینه تاسیسات و تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت آب و فاضلاب، نیروگاه، سازه، ابنیه و کلیه فعالیت های مهندسی، مشاوره فنی مهندسی و واردات بازرگانی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانجات صنعتی و مصارف خانگی شامل کلیه تجهیزات و تاسیسات مربوطه، واردات و فروش و انجام کلیه کالاهای بازرگانی و قطعات صنایع نفت، گاز، پترو شیمی نیروگاه ها و صنعتی شرکت در مناقصات پیمان ها، مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی انجام پروژه های پایپینگ، سازه، استراسچه، برق و ابزار دقیق و فرایند شامل محاسبه و طراحی مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه طرح ها و پروژه های مربوطه با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد روابط و مناسبات صنعتی، تجاری، اقتصادی، بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی، ایجاد شعب و اخذ نمایندگی در داخل و خارج از کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی و داخلی (بنا به ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، پایین تر از همت، خ شیراز جنوبی، ک یاس، پ ۱۴، واحد ۲ کدپستی: ۱۴۳۶۹۴۳۶۸۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۲۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۸ مورخ ۳/۳/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه ملا صدرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای سیامک جوان شایانی شماره ملی: ۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد جواد زاده بستان آباد به شماره ملی: ۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ سمت نائب رئیس مدیره شرکت مهندسین مشاور پترو سازان شایان به نمایندگی مریم زاغری شماره ملی: ۰۰۷۱۵۸۶۹۹۷ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ آقای میرمسعود سادات محمدی به شماره ملی ۱۳۷۶۷۵۲۷۳۵ به عنوان بازرس اصلی نینا حیدری به شماره ملی ۰۰۷۸۶۸۷۱۹۵ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۰۴۳۴۷۱۵۸۵۵۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575852
آگهی تغییرات شرکت فولاد تیام بیستون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صفرعلی براتی به شماره ملی ۱۱۴۲۰۱۵۳۷۸ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک تات ش. م ۱۰۷۶۰۳۳۵۶۳۰ به عنوان رییس هیات مدیره و آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات ش. م ۱۰۳۲۰۴۰۳۹۷۸ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی ۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا ش. م ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴ به سمت عضوهیات مدیره و آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به نمایندگی از شرکت بانک آینده ش. م ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد علی جدید بناب به شماره ملی ۱۵۸۲۰۴۸۳۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا ش. م ۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد بابائیان به شماره ملی ۵۴۰۹۸۴۹۱۷۵ (خارج از هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل جناب آقای محمد بابائیان و رییس هیات مدیره جناب آقای صفرعلی براتی، و در غیاب رییس هیات مدیره، با امضای نائب رییس هیات مدیره جناب آقای افشین تیرداد لسکوکلایه و در غیاب مدیرعامل، با امضای عضو هیات مدیره جناب آقای اسماعیل جاهدی، همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر است. پ۹۳۰۵۲۶۲۵۲۳۲۳۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691431
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی صافات سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۸۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۴۰۸۰۷ مورخ ۹۳. /۲۹/۷ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه هواپیمایی تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۶۸۶ به نمایندگی غلامحسین یوسفی به کد ملی ۰۰۴۷۹۱۱۳۳۶ و محمد زارع پور اشکذری به کد ملی ۴۴۳۲۲۲۵۶۱۰ و ایمان رحیمی آلو قره به کد ملی ۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۱۸۳۸۷۲۰۴۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031358
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی البرز تات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۰۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن عدل خواه به شماره ملی ۰۰۴۶۰۳۲۶۴۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محمدرضا بمانیان به شماره ملی ۱۲۸۵۵۴۸۷۱۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی ۲۷۳۹۱۱۵۱۳۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی ۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت بانک تات بشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۷۴۴ با نمایندگی آقای اکبر بدخش به شماره ملی ۲۶۹۰۸۹۱۴۸۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نیز عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا عضو هیات مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۳۱۸۱۴۷۳۷۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189554
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان پارس آناهید در تاریخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۴۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۲۴۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع: طراحی علائم تجاری داخلی و خارجی و راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور. ارائه خدمات مشاوره و بازرگانی در حوزه فعالیت شرکت. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: میدان آرژانتین خیابان الوند نبش کوچه کامبیز پلاک ۳۷ کدپستی ۱۵۱۶۶۳۶۶۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می باشد که بموجب گواهی شماره ۳۱۸/۰۲۰۹/۹۵ مورخ ۱۰/۶/۹۵ بانک آینده شعبه محمودیه مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی ۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن تقی پور نیچکی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۰۴۳۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سیدعلی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محسن تقی پور نیچکی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رضا مرندی به شماره ملی ۰۰۶۳۳۹۰۵۱۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۹۲۳۴۲۴۳۳۹۵۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222815
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۱۲۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت هر یک از اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل می‌باشد: آقای حبیب اله ثانی کد ملی۰۰۴۲۰۳۰۶۷۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمود عبداللهی نمین کد ملی ۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای ایمان رحیمی آلوقره کد ملی ۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت تجارت پیشگان صنعت پرشین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۲۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وبه نمایندگی آقای حسن عدلخواه کد ملی ۰۰۴۶۰۳۲۶۴۹ وشرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۶۷۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آقای محمدرضا بمانیان کد ملی ۱۲۸۵۵۴۸۷۱۱ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات عقوداسلامی و قرارداد‌ها با امضا مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۰۸۹۱۶۶۶۹۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290245
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۹۰۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا بمانیان به شماره ملی۱۲۸۵۵۴۸۷۱۱ به نمایندگی از شرکت بانک آینده به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی ۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ به نمایندگی از شرکت سنجش امید آینده به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۳۹۷۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، و آقای عباس هادیان به شماره ملی ۰۰۴۷۴۲۰۵۶۱ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴ به عنوان هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو عضو از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۱۱۳۶۱۸۹۶۸۹۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498948
آگهی تغییرات شرکت تجارت ایران مال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه پترو صنعت صدر بشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۷۷۲۸۳ بنمایندگی آقای سیدعباس حسینی بشماره ملی ۰۰۵۳۱۳۷۱۰۸ شرکت مبین سازه بتن بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۶۶۰ بنمایندگی آقای ایمان رحیمی آلوقره بشماره ملی۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ شرکت زینت تجارت آریا بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ آقای علی رحمانی بشماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ شرکت پیشگامان تجارت آرکا بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۲۶۶ بنمایندگی آقای علی حاتمی بشماره ملی ۱۳۸۰۰۴۱۸۵۶ آقای محسن قرائی کدملی۲۹۴۹۲۳۴۶۲۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند پ۹۶۰۴۱۴۱۵۵۶۸۱۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825123
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۹۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ به نمایندگی از شرکت بانک آینده به ش. م ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای سید علیرضا مختار به شماره ملی ۲۲۹۵۳۵۰۶۰۳ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان آینده به ش. م ۱۰۳۲۰۸۸۹۰۶۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا اقائی وزیری به شماره ملی ۰۰۳۴۸۵۰۵۱۱ به نمایندگی از شرکت سنجش امید آینده به ش. م ۱۰۳۲۰۴۰۳۹۷۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هریک با امضای عضو دیگر هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبراست. پ۹۶۱۰۳۰۸۸۶۸۳۱۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899211
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر صدف شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۵۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - بیمه - بزرگراه امیرسرلشگرشهیدحسین لشگری - خیابان تورج فلسفی - پلاک ۱ - طبقه همکف - ک. پ ۱۳۹۳۷۵۳۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ با پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای ابراهیم شوشتری دهشال به شماره ملی ۲۷۳۹۵۷۶۶۶۸ با پرداخت ۳۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای عبداله ثقفیان به شماره ملی۱۴۶۵۷۲۸۴۰۶ باپرداخت ۳۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت از۲نفر به۳نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاءپس ازافزایش سرمایه به شرح فوق میباشد: آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ دارنده۴۰۰۰۰۰ ریال آقای ابراهیم شوشتری دهشال به شماره ملی ۲۷۳۹۵۷۶۶۶۸ دارنده۳۰۰۰۰۰ ریال آقای عبداله ثقفیان به شماره ملی۱۴۶۵۷۲۸۴۰۶ دارنده۳۰۰۰۰۰ ریال آقای میرصادق موسوی به شماره ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷ دارنده۵۰۰۰۰۰ ریال آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ دارنده۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۱۲۰۷۴۶۳۲۷۹۳۷۴ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13910003
آگهی تغییرات شرکت ستاره تابناک هشتم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: محمدرضا بمانیان به شماره ملی ۱۲۸۵۵۴۸۷۱۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره جواد عطائی به شماره ملی ۰۹۳۷۴۴۶۷۷۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره نایبعلی قنبری الموتی به شماره ملی ۵۸۰۹۷۶۶۲۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ایمان رحیمی آلوقره کدملی ۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره آرش داورپناه تنها قوچان کدملی ۰۰۶۴۱۵۲۹۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۱۲۷۵۹۶۵۵۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978978
آگهی تغییرات شرکت ستاره تابناک هشتم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۴۸ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: محمدرضا بمانیان به شماره ملی ۱۲۸۵۵۴۸۷۱۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره جواد عطائی به شماره ملی ۰۹۳۷۴۴۶۷۷۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره نایبعلی قنبری الموتی به شماره ملی ۵۸۰۹۷۶۶۲۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ایمان رحیمی آلوقره کدملی ۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره آرش داورپناه تنها قوچان کدملی ۰۰۶۴۱۵۲۹۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۱۲۷۵۹۶۵۵۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242370
آگهی تغییرات شرکت سفیران سلامت فرنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۳۱۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی ۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سارا هاشم گلوگردی به شماره ملی ۱۹۷۰۳۴۳۸۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مژگان هاشم زاده به شماره ملی ۱۹۷۱۳۹۱۲۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۷۱۱۲۵۱۸۰۱۷۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366467
آگهی تغییرات آموزشی عالی آزاد اندیشه معین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۳۸۹۴
آگهی تغییرات موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین به شماره ثبت ۲۱۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۳۸۹۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ ومجوزشماره ۲۲۱۹۰۲ مورخ ۱۱/۹/۹۷ وزارت علوم تحقیقات وفناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب سند صلح به شماره۳۲۳۸۳ مورخ ۲۶/۰۸/۹۷ صادره از دفترخانه اسناد رسمی ۱۵۰۵ تهران آقایان فرشاد قوشچی کد ملی۰۶۸۱۷۶۶۹۹۹ میزان ۲۵۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خودرا به آقای حسین محمد پورزرندی کد ملی۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ فرزاد نیرومند کد ملی۰۰۵۰۷۱۶۴۰۹ میزان ۲۵۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خودرا به مهدی صادقی شاهدانی کد ملی۱۲۸۴۵۹۹۳۹۶ حکیم فرجی کد ملی ۰۴۲۰۹۸۵۸۸۳میزان ۲۵۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خودرا به آقای ایمان رحیمی آلوقره کد ملی۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ اصغر مهاجری کد ملی۶۱۵۹۶۳۷۸۷۸ میزان ۱۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خودرا به آقای سید عباس حسینی کد ملی۰۰۵۳۱۳۷۱۰۸ و مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خودرا به سید محسن طباطبایی مزدآبادی کد ملی ۰۰۶۷۱۰۷۶۵۶ واگذار واز موسسه خارج گردیدند اسامی شرکا و مقدار سهم الشرکه بعد از انتقال سهم الشرکه به قرار زیر می‌باشد: حسین محمد پورزرندی مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال مهدی صادقی شاهدانی مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال ایمان رحیمی آلوقره مبلغ ۱۵۰۰۰۰ریال سید عباس حسینی مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال سید محسن طباطبایی مزدآبادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک