کاظم وادی زاده

آقای کاظم وادی زاده

کد ملی 0055741525
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 570460
آگهی تغییرات شرکت فولاد فام اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۰۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ابتکار نوین عنوان بازرس اصلی، آقای کاظم وادی زاده به شماره ملی ۰۰۵۵۷۴۱۵۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۵/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۹۸۵۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619278
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۲۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۹۳۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ابتکار نوین به عنوان بازرس اصلی، آقای کاظم وادی زاده به شماره ملی ۰۰۵۵۷۴۱۵۲۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۹۷۰۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628031
آگهی تغییرات شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیسسهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ابتکار نوین به عنوان بازرس اصلی، آقای کاظم وادی زاده به شماره ملی ۰۰۵۵۷۴۱۵۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۵۱۳۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 756298
آگهی تاسیس شرکت عمران و ساختمان حامی امیدسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۸۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار حمایت آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: کلیه خدمات ساختمانی، طراحی مشاوره و اجرای پروژه های ساختمانی و عمرانی و صنعتی ـ احداث شهرکهای مسکونی ـ تاسیسات آسانسور، برودتی و حرارتی ـ کلیه امور عمرانی و راه سازی سد سازی و تونل سازی ـ تهیه و تولید مصالح ساختمانی ـ انجام امور بازرگانی شامل خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه قطعات و ماشین آلات و تجهیزات و مصالح ساختمانی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ مشارکت در ساخت و پیمانکاری پرروژه های دولتی و خصوصی تعاونی ها شهرداری ها ـ اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه فعالیت هایی که در راستای منافع شرکت تاثیر گذار باشد. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی، دو راهی قلهک ، ایستگاه یخچال، مجتمع ادرای تجاری قلهک، طبقه ۲ ـ کدپستی ۱۹۱۳۸۷۷۵۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۸۷/۱۹۶ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ نزد بانک انصار شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ بنیاد تعاون و حرفه آموزی صنایع زندانیان کشور با نمایندگی آقای اکبر غمخوار به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای رحیم مطهرنژاد به شماره ملی ۰۰۵۱۴۷۶۸۹۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای مجیدرضا داوری به شماره ملی ۳۲۵۶۶۶۸۱۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای علی اصغر مونسان به شماره ملی ۰۰۴۸۴۹۸۰۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ ـ آقای حسین کاظم پور به شماره ملی ۰۰۴۵۸۶۱۶۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ـ۵ ـ آقای یداله کلانتری دهقی به شماره ملی ۱۰۹۱۹۳۶۵۸۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ابتکار نوین به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای کاظم وادی زاده به شماره ملی ۰۰۵۵۷۴۱۵۲۵ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۲۵۳۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960900
آگهی تصمیمات شرکت اطلس بوبین سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۳۲۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۹۲۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ابتکار نوین به ش م۱۰۳۲۰۴۵۱۵۴۶ به سمت بازرس اصلی و کاظم وادی زاده به ک م۰۰۵۵۷۴۱۵۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۲۱۵۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960963
آگهی تصمیمات شرکت اطلس سلولز سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۲۲۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۳۶۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ابتکار نوین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۵۱۲۴۶ به سمت بازرس اصلی و کاظم وادی زاده به کدملی۰۰۵۵۷۴۱۵۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۲۱۳۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 965194
آگهی تغییرات شرکت تجارت گستران منصور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۹۷۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ابتکار نوین به عنوان بازرس اصلی، آقای کاظم وادی زاده به شماره ملی ۰۰۵۵۷۴۱۵۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۲۴۴۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105997
آگهی تاسیس شرکت نگین پایدار ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۰۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۴۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: اجرای کلیه امور ساختمانی اعم از احداث تعمیرات و اتمام ساختمانهای نیمه تمام و پروژه های عمرانی شهری مقاطعه کاری هرگونه عملیات ساختمانی سیویل و کارهای تاسیساتی و کلیه امور مهندسی فنی و تهیه و تامین کلیه احتیاجات مرتبط با مجمتع های ساخته شده تاسیس و ایجاد کارخانجات مرتبط با تولید مصالح و مواد ساختمانی مبادرت به انجام عملیات ساختمانی خرید و فروش و خدمات مشارکت و سرمایه گذاری واگذاری اموال منقول و غیرمنقول برای شرکت و برگزاری مزایده و مناقصه و سایر خدمات مربوطه استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشت باشد مدیریت و نظارت بر پروژه های عمرانی و ساختمانی جهت اجرای موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران مرزداران ـ خ سرسبز شمالی نبش کوچه آفتاب ـ پلاک ۲۴ ط اول ـ کدپستی ۱۴۶۳۸۸۶۱۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲۱۱۱۶۲۰ مورخ ۵/۴/۱۳۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای محمد عمویی به شماره ملی ۴۵۷۹۲۹۸۵۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای ناصر جعفری به شماره ملی ۰۰۳۳۹۸۲۸۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای سجاد فروغی به شماره ملی ۰۰۷۶۵۹۷۸۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای محمد عمویی به شماره ملی ۴۵۷۹۲۹۸۵۹۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای کاظم وادی زاده به شماره ملی ۰۰۵۵۷۴۱۵۲۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای علیرضا خدادادیان به شماره ملی ۰۰۶۱۲۲۷۶۴۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۷۰۲۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565113
آگهی تغییرات شرکت حساب افزار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۶۱۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر پوریانسب به کدملی ۰۰۴۲۸۹۵۵۷۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و تاچارا روحی کریمی به کدملی ۰۰۵۶۹۳۷۹۶۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آیدا پوریا نسب به کدملی۰۰۱۱۱۹۳۲۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. کاظم وادی زاده به کدملی ۰۰۵۵۷۴۱۵۲۵ بسمت بازرس اصلی و احمد عیسائی خوش به کدملی ۲۴۳۰۱۴۳۱۲۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۲۰۴۱۸۵۴۴۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9620716
آگهی تصمیمات شرکت نقره فام پوش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۸۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی ابتکار نوین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۱۵۴۶ به سمت بازرس اصلی و کاظم وادی زاده به ش ملی ۰۰۵۵۷۴۱۵۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نساء ملکی به ش ملی ۱۷۲۹۴۹۱۳۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره و صالح بیاضیان بنیس به ش ملی ۰۰۶۱۵۵۴۶۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیما بیاضیان بنیس به ش ملی ۰۰۵۷۱۴۱۹۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه سهام بی نام شرکت به بانام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریالی بانام می‌باشد. مرکز اصلی شرکت به تهران جاده مخصوص کرج روبروی پل فرودگاه خ ریاحی پلاک ۶ کدپستی ۱۳۹۱۹۴۷۶۱۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10266875
آگهی تصمیمات شرکت خدمات هلی کوپتری نوید سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۳۰۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی یکتا تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۵۱۲ به سمت بازرس اصلی و کاظم وادی زاده به کدملی ۰۰۵۵۷۴۱۵۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10354909
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ابتکار نوین به شماره ثبت۲۶۸۰۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۵۱۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای کاظم وادی زاده به شماره ملی ۰۰۵۵۷۴۱۵۲۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۶۵۰/۱۹ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درتاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517383
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیورسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی یکتا تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای کاظم وادی زاده به شماره ملی ۰۰۵۵۷۴۱۵۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11037050
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان صادرات آسیا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۰۳۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۶۴۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ابتکار نوین به عنوان بازرس اصلی، آقای کاظم وادی زاده به شماره ملی ۰۰۵۵۷۴۱۵۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681525
آگهی تغییراتبنیاد امام رضا علیه السلام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ ومجوز شماره۱۴۱۱۷۵مورخ ۲۲/۱۰/۹۴وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی کرم کرمی به کدملی۰۰۵۰۳۷۸۹۱۰ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره حامد خانی به کدملی۰۰۷۰۲۳۱۷۰۲بعنوان عضو اصلی هیات مدیره حامد رشادی به کدملی ۰۰۷۱۸۷۰۱۵۶بعنوان عضو اصلی هیات مدیره محمدرحیم نیکوسرشت به کدملی۳۹۶۱۵۹۲۵۶۱بعنوان عضو اصلی هیات مدیره رسول اسدزاده به کدملی ۰۰۷۰۱۵۹۱۲۲ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره محمدحسن اختری به کدملی۴۶۰۹۵۷۲۷۳۷بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره ابوالفضل مرادیان به کدملی ۰۰۷۳۶۰۰۷۳بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند کاظم وادیزاده به کدملی۰۰۵۵۷۴۱۵۲۵بعنوان بازرس اصلی محمدعلی آجرلو به کدملی ۰۰۳۰۱۰۶۰۴۴بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد. پ۹۴۱۲۰۹۲۷۰۹۲۸۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376196
آگهی تغییرات شرکت مروارید پایدار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کاظم وادی زاده به ش. م ۰۰۵۵۷۴۱۵۲۵ و شهرام مختاریان دهکردی به ش. م ۰۰۳۰۷۹۳۲۵۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - هادی حسن زاده دهکاء به ش. م ۰۰۵۱۴۳۱۶۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و اصغر مقدمی به ش. م ۲۷۵۰۵۵۸۹۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین مرادی به ش. م ۶۲۲۹۷۵۱۹۸۴ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و مرتضی کلاته به ش. م ۴۹۱۴۱۳۴۰۸ و غلامرضا کریمی نژاد به ش. م ۵۷۲۹۸۲۷۷۷۶ و حسین اصلانپور به ش. م ۱۴۶۴۴۹۳۶۱۸ و علی خردمند به ش. م ۰۰۶۹۱۹۶۴۳۵ و محمدرضا اعظمی به ش. م ۰۰۴۹۱۰۰۸۳۱ و علیرضا خسروی به ش. م ۰۰۵۴۱۳۷۱۹۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات - قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از عضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۱۱۹۱۳۵۷۸۱۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585060
آگهی تغییرات شرکت ایلیا درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و آقای کاظم وادی زاده به شماره ملی ۰۰۵۵۷۴۱۵۲۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۰۷۷۴۱۶۰۶۲۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822316
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع غذایی برساد نوشان سلامت درتاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۱۶۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۵۵۹۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه خدمات پخش و توزیع مواد غذایی بهداشتی مهندسی و بازرگانی وتهیه مواد غذایی و بهداشتی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز اخذ و قبول نمایندگی از کلیه شرکت های داخلی و خارجی اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور اخذ تسهیلات بانکی .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ مهران ـ خیابان بهنام ـ خیابان شهید مرتضی عطاران (چهارم) ـ پلاک ۲۶ ـ مجتمع تجاری اداری میری ـ طبقه دوم ـ واحد ۵ ـ کدپستی ۱۴۷۱۶۱۳۷۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۱۴۰/۶۵۳۴۲ مورخ ۲۸/۹/۹۶ نزد بانک ملت شعبه ملاصدرا توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای علی کرم کرمی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۷۸۹۱۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای زلمال عاطفی به شماره فراگیر ۱۱۴۸۲۸۵۵۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۱ سال آقای محمدرضا سلیمی به شماره ملی ۲۲۲۹۵۲۳۴۷۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به علاوه مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای کاظم وادی زاده به شماره ملی ۰۰۵۵۷۴۱۵۲۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی و خدمات مالی اتیه نگر حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۲۷۶۸۴۴۹۶۱۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317361
آگهی تغییرات شرکت توسعه پایدار شایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۸۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و آقای کاظم وادی زاده به شماره ملی ۰۰۵۵۷۴۱۵۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۷۰۸۲۶۱۸۷۲۱۴۱۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک