مهدی آهنگری

آقای مهدی آهنگری

کد ملی 0055631592
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1256318
آگهی تغییرات شرکت سرآمد سنجش کیفیت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۰۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید میرزای فشمی به شماره ملی ۰۰۴۳۹۷۳۸۷۶ و مریم رحمانی به شماره ملی ۳۲۵۵۲۷۰۱۳۸ خسرو خسروی به شماره ملی ۰۰۷۱۳۹۲۱۸۱ به عنوان بازرس اصلی و مهدی آهنگری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۴۱۷۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413466
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان رایان دنیز سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۱۰۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۵۹۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشماره ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بعنوان بازرس اصلی آقای مهدی آهنگری بشماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۰۸۱۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413565
آگهی تغییرات شرکت تام تجارت آسیا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۲۳۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۶۴۶۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین عسگری بشماره ملی ۰۰۵۷۵۷۵۸۰۰ و فریبا صباغان کرمان بشماره ملی ۰۹۳۳۷۷۹۵۳۴ و مهدی صالحی راد بشماره ملی ۴۴۸۹۴۸۱۸۶۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. حسین پرتوی نکو بشماره ملی ۰۴۵۱۲۵۴۹۴۵ به عنوان بازرس اصلی و مهدی آهنگری بشماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۰۸۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9673701
آگهی تغییرات شرکت مازند دژ امید سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۹۸۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۲۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امید چهل امیرانی به شماره ملی ۰۰۷۹۱۰۷۵۳۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۳/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10016850
آگهی تغییرات شرکت پردیس تجارت علوی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۵۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدحسین ناظمی اردکانی به شماره ملی ۰۰۷۳۶۰۳۷۱۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10108608
آگهی تغییرات شرکت کاشی گستر مهربان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۱۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. ۲ خانم شهلا محمدعلی زاده به شماره ملی ۰۰۵۳۸۳۱۴۸۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10185461
آگهی تاسیس شرکت ابنیه عمران پارمیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۰۶۹۹۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۱۸۵۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در کلیه امور ساختمانی شامل ساخت و ساز ابنیه خصوصی و دولتی شامل امور عمرانی راه‌سازی جدول‌کشی سدسازی و پل‌سازی آسفالت‌کاری ایجاد و نگهداری فضای سبز آبنما راه و باند تاسیسات مکانیکی و تاسیساتی و برقی و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات انجام کلیه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی امور پیمانکاری موارد مذکور و تهیه و واردات قطعات و لوازم مربوط به صنایع دریایی مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات استفاده از وام و تسهیلات بانکی تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تهیه واحدهای سیستمهای الکترونیکی و دوربین‌های مدار بسته و امور زیباسازی و نماسازی و دکوراسیون داخلی ساختمانها. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت‌آباد خ سرو غربی خ آسمان آسمان ۴ شرقی پ ۶۵ واحد ۶ ـ کدپستی ۱۹۹۸۱۴۹۷۸۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال منقسم به یک‌هزارو دویست سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یک‌هزار و دویست سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۰۵۴۶۴ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰نزد بانک پارسیان شعبه سایکو پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای هوشمند فقیهی به شماره ملی ۳۷۳۲۳۱۶۱۷۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای هوشیار فقیهی به شماره ملی ۳۷۳۰۴۴۰۹۹۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای علیرضا صالحی به شماره ملی ۰۰۵۳۹۴۳۰۴۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ ۵ـ آقای علیرضا صالحی به شماره ملی ۰۰۵۳۹۴۳۰۴۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا دو نفر از سه نفر از اعضا هئیت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای فرهاد حسنی‌درآباد به شماره ملی ۰۰۵۹۸۰۴۳۲۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای مهدی آهنگری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10313527
آگهی تغییرات شرکت دریا تجهیز آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۵۲۸۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای پیمان گرامی ماشک به شماره ملی ۲۵۹۵۲۴۷۸۲۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10671227
آگهی تغییرات شرکت کشت و توسعه پیشگام ذرت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۹۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۴۸۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۳/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احمد برادران فیروزآبادی به شماره ملی۰۷۹۳۴۲۴۶۱۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملی۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۳/۰۳/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد تیرگر به شماره ملی۴۵۶۹۱۶۶۹۲۱ و آقای مسعود اعلائی پور به شماره ملی۰۰۴۴۱۰۵۷۸۹ و آقای حشمت اله شکری شیخی به شماره ملی۶۱۳۹۶۸۰۷۵۱ و آقای رضا مشکانی به شماره ملی۰۷۹۳۶۶۰۹۹۸ تا تاریخ۰۳/۰۳/۱۳۹۲. در تاریخ۰۴/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966749
آگهی تغییرات شرکت فن آوری داده‌های زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۱۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر جواد نظیفی شماره ملی ۰۳۲۱۶۸۸۷۰۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۲۴۲۷۱۸۲۲۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061221
آگهی تغییرات شرکت زیر ساخت سازان پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هادی بورکی به شماره ملی ۰۰۵۱۵۲۲۲۷۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۱۷۶۳۸۸۵۱۸۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254774
آگهی تغییرات شرکت بنیان بتن غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۱۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب رسید خانم حسنی آقائی حاجی به شماره ملی ۲۰۵۰۲۹۴۱۳۱ و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۰۲۵۴۸۲۷۸۷۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375390
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان فارمد پارسیان در تاریخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۷۹۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۹۱۲۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تهیه تولید و توزیع انواع تجهیزات، بیمارستانی، پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و دیگر موارد مرتبط با صنعت پزشکی اعم از لوازم مصرفی، تخصصی دارویی، مکملهای دارویی، مواد اولیه آنها، البسه بیمارستانی و ست های جراحی استریل و غیراستریل، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در زمینه فعالیت شرکت و مرتبط با صنعت پزشکی اعم از تجهیزات مصرفی عمومی و تخصصی از شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت شرکت ـ اداره داروخانه بیمارستانی و سرپایی، ارائه خدمات دارویی و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، راه اندازی و تجهیز داروخانه و بیمارستان ـ احداث و راه اندازی و اداره مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی اعم از بیمارستان و درمانگاه ـ انتقال دانش فنی و تکنولوژی و اجرای پروژههای مشترک سرمایه گذاری و تحقیقاتی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی داخلی و خارجی در زمینه فعالیت شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم ـ انجام کلیه امور مجاز مرتبط با موضوع شرکت و مطابق قانون تجارت که در روند توسعه و اهداف شرکت موثر باشد ۰شرکت در مزایدات و مناقصات و عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت شرکت ـ واردات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و مجاز بازرگانی از جمله لوازم و قطعات مورد نیاز تولید لوازم و تجهیزات مرتبط با صنعت پزشکی. اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی و اخذ ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی همچنین امور خدماتی در زمینه تامین و تجهیز آشپزخانه ها در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ مژده ـ خیابان شهید مصطفی مقدسی ـ کوچه مبارزین ـ پلاک ۲۵ ـ طبقه دوم ـ کدپستی ۱۹۷۱۸۴۷۴۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۲۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۲۰۰ سهم آن بانام می باشدکه مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰ ریال آن طی گواهی بانکی ۳۶۸۱۴۲/۹۵ مورخ ۱۱/۱۲/۹۵ بانک شهر شعبه نیاوران واریز و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای سعید اکبریان به شماره ملی ۰۰۶۲۴۳۳۳۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی خسروی به شماره ملی ۴۵۶۹۹۳۷۲۹۲ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قرار دادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایرنامه های عادی و اداری با امضا منفرد هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد خانجانی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۸۶۳۳۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۶۰۱۱۹۶۶۴۷۲۳۶۳۹   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13463840
آگهی تغییرات شرکت به فرین فرآور شایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۰۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل و برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا ذاکرعباسعلی به شماره ملی ۲۲۹۱۰۱۳۳۱۹ و خانم زیبا اوجی به شماره ملی ۲۲۹۲۱۲۹۲۶۴ خانم فائزه جوادی به شماره ملی ۳۹۳۴۶۲۱۷۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۲۰۹۰۱۶۶۴۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515687
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مشمع آذر آبادگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فرابین مشاور روش به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۴۰۸۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری بشماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۴۲۵۵۶۴۳۶۲۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661019
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص وستا نگار مهام درتاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۰۰۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۶۶۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: فعالیت در زمینه، خرید و فروش، صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی. مطالعه، طراحی، تحقیقات و پژوهش، مشاوره و انتقال تکنولوژی، نصب و راه اندازی در زمینه رایانه. تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای و مخابراتی، تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستم های الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات ابزار دقیق رایانه ای. طراحی، تولید، فروش و پشتیبانی نرم افزار، نرم افزارهای سفارش مشتری، بسته های نرم افزاری. طراحی و تولید و اجرای سیستم‎های امنیت شبکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه‎های مبتنی بر فیبر نوری و شبکه‎های بی‎سیم و راه حل‎های ارتباط با اینترنت جهت سازمان‎ ها، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، اخذ و اعطای شعب، دفاتر و نمایندگی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران-صادقیه-خیابان شهید مسیح صلاحی-خیابان شهید سعید گلاب-پلاک ۳۸-ساختمان آرین-طبقه همکف-واحد ۱- کدپستی ۱۴۵۱۹۷۸۵۷۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۴۵-۶۳۲۵۵ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ بانک ملت شعبه وزارت نفت واریز گردیده و الباقی در تعهد سهامداران میباشد اولین مدیران: آقای کیارث اسعدی زاده به شماره ملی ۰۰۴۸۲۴۲۷۱۳ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حسام حسینی به شماره ملی ۰۰۷۳۲۵۴۵۸۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی نان شکری به شماره ملی ۱۳۸۲۱۳۴۲۱۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسیح کیوانی به شماره ملی ۴۶۵۰۴۴۸۹۹۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قرار دادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی آهنگری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای امید سلیمانی راد به شماره ملی ۱۲۱۸۷۱۳۴۴۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۴۶۳۷۵۶۴۳۸۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13798876
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی روژان زاگرس باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۳۰۳۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا دستگیرعالی به شماره ملی ۱۴۶۵۹۰۹۵۴۰ تا تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۸ و آقای آلفرت میناسیان به شماره ملی ۰۰۵۰۸۳۰۴۳۰ تا تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۸ و آقای میرغنی موسوی به شماره ملی ۲۶۹۱۰۲۹۳۳۶ تا تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۸ ۲ آقای امیرسالار امیراحمدی به شماره ملی ۰۰۷۷۸۷۴۴۱۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی آهنگری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۱۳۶۸۴۶۳۶۴۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری هرسین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805698
آگهی تغییرات شرکت پارسیان کهن نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمود مصطفی به شماره ملی ۰۰۳۶۷۷۰۵۳۱ و خانم حنانه سادات مصطفی به شماره ملی ۰۰۲۰۶۶۲۴۹۱ آقای داود شاملو به شماره ملی ۳۹۳۲۲۸۵۱۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۰۱۸۳۲۵۱۷۱۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846925
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی کمپارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۸۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید منظم تبریزی بشماره ملی ۱۳۸۰۵۹۷۰۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مهدی آهنگری بشماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۱۱۰۸۸۱۳۲۵۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875573
آگهی تغییرات شرکت سازه سبک آرسام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صابر جلیلیان به شماره ملی ۶۴۱۹۶۷۴۱۰۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۱۱۲۸۸۰۵۶۱۰۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14002392
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و تجارت زیدشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۷۰۲۰۸۴۹۵۱۷۰۷۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14184001
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان رژان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین آگاهان حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۰۸۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۰۳۷۳۰۱۷۱۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330045
آگهی تغییرات شرکت پارس کوتر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۶۹ تصویب گردید. آقای علی خوش طینت سخنگو به شماره ملی ۰۰۴۴۰۵۵۱۰۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۹۰۵۳۴۳۶۸۳۱۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330068
آگهی تغییرات شرکت عرفان طب پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶ تصویب گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای حمیدرضا بوبور شیرازی کردی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۴۷۸۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای افشین قره گزلو به شماره ملی ۰۰۵۶۰۱۰۷۷۶ به سمت عضو ورئیس هیئت مدیره و مهری ملکی به شماره ملی ۰۰۳۲۸۶۷۹۷۲ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادهای تعهدآور و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی آهنگری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۳۱۵۹۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۹۰۵۳۰۸۴۹۸۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک