کیومرث ضیائی فرد

آقای کیومرث ضیائی فرد

کد ملی 0055265103
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1592632
آگهی تغییرات شرکت ملزومات اداری آرسام تحریر شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۴۷۶۵۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۲۹۰۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای کیومرث ضیائی فرد به کد ملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران زیر پل کریم خان زند خیابان آذر شهر پلاک ۳۸ کدپستی ۱۶۶۴۷۷۷۳۹۹ پ۱۸۶۳۱۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686446
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایان گستر آنیل درتاریخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۸۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۵۵۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: پخش و بسته بندی کلیه مواد غذایی ـ ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از تهیه خرید و فروش، تولید و واردات و صادرات و خرید و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، پوشاک بچه گانه و زنانه و مردانه و لوازم خانگی (پس از اخذ مجوز های لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان امام حسین (ع) ـ خیابان مازندران ـ پلاک ۶۳ ـ طبقه ۲ ـ واحد ۶ کدپستی ۱۱۵۱۶۶۵۳۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۴ مورخ ۳۰/۷/۹۳ نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان مازندران کد ۶۰۸ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. آقای محمد علی صحرانورد سعدآباد به شماره ملی ۱۷۱۷۸۴۵۹۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ۲. خانم اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی ۰۳۸۱۴۲۰۸۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۳. آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای آقای کیومرث ضیائی فرد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا میراحمدی به شماره ملی ۰۰۸۱۵۰۶۹۱۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم معصومه گل محمدی باشکند به شماره ملی ۰۰۶۱۰۳۶۲۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار " ابرار " جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۱۱۴۶۳۷۱۷۸۰۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405315
آگهی تغییرات شرکت ماه لاستیک صالحی بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۹۹۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۰۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان انقلاب پیچ شمیران ساختمان تنکابن طبقه پنجم واحد ۲۳کدپستی: ۱۱۴۸۹۶۳۳۶۸ می‌باشد. پ۹۳۱۱۰۴۹۸۷۹۳۴۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720570
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انبوه سازان خلیج فارس ارغوان درتاریخ ۰۹/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۲۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۰۰۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه وباند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، بازسازی ابنیه، تزریقات داخلی و خارجی ساختمانها، تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید آسفالت و شن و ماسه، پخش و بسته بندی کلیه مواد غذایی ـ ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از تهیه خرید وفروش، تولید و واردات و صادرات و خرید و تهیه وتوزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، پوشاک بچه گانه و زنانه و مردانه و لوازم خانگی، کشاورزی شامل احیاءاراضی و کشت نباتات علوفه ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی، طراحی و احداث و اجرای دامداری های صنعتی و واحدهای پرورش طیور، و آبزیان طراحی محاسبه و اجرا و تجهیز و احداث مجتمع های گلخانه ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و سیفی جات و میوه جات گلخانه ای ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان امام حسین (ع) ـ خیابان مازندران ـ پلاک۶۳ ـ طبقه ۲ ـ واحد ۶ کدپستی ۱۱۵۱۶۶۵۳۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۱/۱۰۴۳/۳۲مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه تخصصی بورس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: کیومرث ضیائی فرد کدملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ شهناز مردانه سیاه پوش کدملی۰۰۳۵۵۳۵۱۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ اعظم صحرانورد سعدآباد کدملی۰۳۸۱۴۲۰۸۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سمیرا میراحمدی به شماره ملی ۰۰۸۱۵۰۶۹۱۰ به عنوان بازرس اصلی و دنا فیض مقدم به شماره ملی ۰۰۷۹۴۶۲۸۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۱۰۹۱۷۴۱۵۹۶۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729715
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ گستر ایرانیان درتاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۵۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۷۱۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه وباند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی،بازسازی ابنیه، تزریقات داخلی و خارجی ساختمانها،تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید آسفالت و شن و ماسه،پخش و بسته بندی کلیه مواد غذایی ـ ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از تهیه خرید وفروش،تولید و واردات و صادرات و خرید و تهیه وتوزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی،پوشاک بچه گانه و زنانه و مردانه و لوازم خانگی،کشاورزی شامل احیاءاراضی و کشت نباتات علوفه ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی،طراحی و احداث و اجرای دامداری های صنعتی و واحدهای پرورش طیور، و آبزیان طراحی محاسبه و اجرا و تجهیز و احداث مجتمع های گلخانه ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و سیفی جات و میوه جات گلخانه ای ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان امام حسین (ع) ـ خیابان مازندران پلاک۶۳ ـ طبقه ۲ ـ واحد ۶ کدپستی ۱۱۵۱۶۶۵۳۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۳/۱۰۴۳/۳۲ مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه تخصصی بورس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: اعظم صحرانورد سعدآباد شماره ملی ۰۳۸۱۴۲۰۸۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. شهناز مردانه سیاه پوش شماره ملی ۰۰۳۵۵۳۵۱۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. کیومرث ضیائی فرد شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: دنا فیض مقدم به شماره ملی ۰۰۷۹۴۶۲۸۴۷ به عنوان بازرس اصلی. سمیرا میراحمدی به شماره ملی ۰۰۸۱۵۰۶۹۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۰۱۱۷۸۳۱۳۶۵۹۶۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729972
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرسان امید تجارت درتاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۶۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۷۶۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، بازسازی ابنیه، تزریقات داخلی و خارجی ساختمانها، تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید آسفالت و شن و ماسه، پخش و بسته بندی کلیه مواد غذایی، ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از تهیه خرید وفروش، تولید و واردات و صادرات و خرید و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی،پوشاک بچه گانه و زنانه و مردانه و لوازم خانگی، کشاورزی شامل احیاء اراضی و کشت نباتات علوفه ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی، طراحی و احداث و اجرای دامداری های صنعتی و واحدهای پرورش طیور و آبزیان طراحی محاسبه و اجرا و تجهیز و احداث مجتمع های گلخانه ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و سیفی جات و میوه جات گلخانه ای ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانی های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان امام حسین (ع) ـ خیابان مازندران ـ پلاک۶۳ ـ طبقه ۲ ـ واحد ۶ ـ کدپستی ۱۱۵۱۶۶۵۳۱۸. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۲/۱۰۴۳/۳۲ مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه تخصصی بورس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شهناز مردانه سیاه پوش به شماره ملی ۰۰۳۵۵۳۵۱۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی ۰۳۸۱۴۲۰۸۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا"همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: سمیرا میراحمدی به شماره ملی ۰۰۸۱۵۰۶۹۱۰ به عنوان بازرس اصلی. دنا فیض مقدم به شماره ملی ۰۰۷۹۴۶۲۸۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.) پ۹۵۰۱۱۷۸۸۶۹۶۲۳۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930595
آگهی تغییرات شرکت تندیس سازان تاج شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۲۲۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهشاد برازنده با کدملی ۵۰۱۰۹۲۷۹۸۵ با پرداخت ۳۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای محمد رضا خلیلی با کدملی ۰۰۶۳۳۱۸۱۹۹ با پرداخت ۲۵۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای داریوش رستمی با کدملی ۴۷۲۳۷۴۱۳۹۹ با پرداخت ۲۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای محمد جلائی هاشمیان با کدملی ۰۰۱۰۸۴۱۲۰۲ با پرداخت ۲۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیات مدیره از ۲ نفر به ۶ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس جدید: تهران میدان هروی، خیابان ضابطی، کوچه فرزاد، پلاک ۹ واحد ۵ کدپستی: ۱۶۶۷۷۳۴۴۴۵ تغییریافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید: کترینگ، برگزاری همایش، برگزاری مراسم جشن، طبخ غذا، سمینارو همایش، آشپزخانه. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. اسامی شرکاء بشرح ذیل می‌باشد: خانم لیلی هادی باکدملی ۰۰۵۹۱۶۷۰۰۹ دارای ۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای کیومرث ضیائی فرد باکدملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ دارای ۹۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهشاد برازنده دارای ۳۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد رضا خلیلی دارای ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای داریوش رستمی دارای ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمد جلائی هاشمیان دارای ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۵۰۴۴۶۴۶۷۳۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12944671
آگهی تغییرات شرکت بهنیا گستران یکتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۲۲۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۴۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وخانم لیلی هادی به شماره ملی ۰۰۵۹۱۶۷۰۰۹ وخانم الهام گل سرخ (خارج از شرکا) به شماره ملی ۰۰۱۳۷۳۳۵۴۰ وآقای حسین محمدی (خارج از شرکا) به شماره ملی ۰۰۷۳۶۲۰۵۵۶ و خانم مریم اثنا عشری (خارج از شرکا) به شماره ملی ۱۲۸۶۸۶۸۰۰۹ به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۰۵۱۲۱۴۵۸۰۴۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003817
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ساعی پویش متین در تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۸۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۴۰۹۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه وباند، سدسازی و تاسیسات مربوطه تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید، بسته بندی کلیه مواد غذایی ـ ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از تهیه خرید وفروش، تولید و واردات و صادرات و خرید و تهیه وتوزیع، واحدهای پرورش طیور، و آبزیان طراحی محاسبه و اجرا و تجهیز و احداث مجتمع های گلخانه ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و سیفی جات و میوه جات گلخانه ای ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان امام حسین (ع) ـ خیابان مازندران ـ پلاک۶۳ ـ طبقه ۲ ـ واحد ۶ کدپستی ۱۱۵۱۶۶۵۳۱۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هرکدام: ـ نسرین صحرانورد به شماره ملی ۰۳۸۴۲۶۵۱۴۶ دارنده مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲ ـ کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی: ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ دارنده مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: محمد علی صحرانورد سعد آباد به سمت عضو هیئت مدیره (خارج ازشرکا) به شماره ملی ۱۷۱۷۸۴۵۹۹۱. نسرین صحرانورد به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. برای مدت نامحدودانتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای کیومرث ضیائی فرد منفردا همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای آقای کیومرث ضیائی فرد منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۶۱۴۱۳۸۱۸۳۱۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097982
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و تجارت بین المللی پیشرو کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۱۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ ۱ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به نمایندگی آقای پرویز آزادپیما به کدملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای کیومرث ضیائی فرد به کدملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای محسن علمدار نیاکی به کدملی ۲۱۴۱۸۷۵۰۸۰ آقای مهدی طاهری پور به کدملی ۲۱۴۳۰۵۸۷۵۶ شرکت توسعه صنعت و معدن اسپادانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۰۸۴۰ به نمایندگی آقای غلامعباس طاهری پور به کدملی ۲۱۴۰۲۵۵۶۱۵ ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۰۸۹۸۴۶۷۳۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310401
آگهی تغییرات شرکت عمران بتن مشاهیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۰۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای وحید سلیمی به شماره ملی ۲۴۸۰۲۰۳۳۱۱ آقای داود شکری شاهین تپه به شماره ملی ۴۳۲۴۱۲۰۲۲۶ آقای یاسر حبیب زاده چگینی شاد به شماره ملی ۴۳۱۰۴۵۵۸۳۲ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای مهدی مرادی به شماره ملی ۱۲۳۹۴۹۲۳۶۷ به سمت بازرس اصلی و آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار پارسه جهت نشر آگهی‌های شرکت عمران بتن مشاهیر انتخاب شد. ش۹۵۱۱۲۶۵۶۳۹۶۰۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384100
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آرتین سازه ماز درتاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۱۳۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۲۵۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ارائه خدمات مشاوره ای مدیریتی، بازار در زمینه صنعتی، بازرگانی، ارائه خدمات طراحی، مشاور، اجرا، نظارت فنی، ارائه خدمات مشاوره، پیاده سازی سیستمهای مدیریت فنی کیفیت، ارائه امور خدماتی)تایپ و کپی، توجیه فنی و اقتصادی، مشاوره وتنظیم طرح های توجیهی صنعتی، اقتصادی، تولیدی وبازرگانی، ارائه روشهای نوین مدیریتی جهت اداره شرکتهای خصوصی ودولتی، ارتقاء سطح دانش فنی مدیریت و مشاوره نظارت فنی بر اداره شرکتها، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ارگانها، سازمانها، نهادهای دولتی و خصوصی داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها وموسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه نمایشگاهها و سمینارهای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات ومزایدات سراسر کشور و طور کلی انجام هر گونه فعالیت مجازی که به نحوی موجب کسترش فعالیت موسسه مطابق با قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران باشد (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ فردوس ـ کوچه هفدهم (شهید محمدرضا نجاتی) ـ خیابان شهید ابراهیمی پوربسایی جنوبی ـ پلاک ۱۵ ـ طبقه سوم ـ واحد ۱۳ ـ کدپستی ۱۴۸۱۹۵۵۳۱۶ سرمایه شرکت: ۵۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران: آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای احمد هاشمی نژاد به شماره ملی ۰۰۶۸۶۷۶۸۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دارنده ۴۵۰۰۰۰۰ر یال سهم الشرکه به مدت نامحدودانتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اسناد بهادر و اوراق اصلی با امضاء مدیرعامل منفردا" همراه با مهر موسسه و حق امضاء اوراق عادی به امضاء مدیرعامل منفردا" همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۶۰۱۲۳۳۵۲۱۶۴۴۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505073
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی داناگیتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۰۷۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ به سمت مدیر تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی شرکت با امضاء آقای کیومرث ضیائی فرد مدیر تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۴۱۹۵۱۸۶۱۶۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13681120
آگهی تغییرات شرکت ساعی پویش رهام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۸۴۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۶۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نسرین صحرانورد به شماره ملی ۰۳۸۴۲۶۵۱۴۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. منصوره عبداللهی اصل به شماره ملی ۶۴۰۹۶۰۶۰۶۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالکاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح یافت. تعداد اعضاء هیات مدیره از ۵ نفر به ۲ نفرکاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. آقای آن هوآ جانگ دارای مبلغ ریال ۳۰۰۰۰۰۰۰ به کد فراگیر ۱۱۳۵۳۱۸۵۹ آقای تیان هوآ شی دارای مبلغ ریال ۷۰۰۰۰۰۰۰ به کد فراگیر ۱۱۳۵۳۲۰۸۹ پ۹۶۰۸۰۷۵۴۶۴۲۱۱۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703106
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی بازرگانی آوینا تجارت دینا مهر درتاریخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۳۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۶۶۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی ، ترخیص کالا از گمرکات داخلی ، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ میدان امام حسین ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ خیابان مازندران ـ پلاک ۶۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۶ ـ کدپستی ۱۱۵۱۶۶۵۳۱۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم الهام قنبری رحیملو به شماره ملی ۰۰۱۲۱۰۷۸۶۷ دارنده ۱۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ دارنده ۹۹۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم الهام قنبری رحیملو به شماره ملی ۰۰۱۲۱۰۷۸۶۷ و به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۱۷۸۳۳۹۸۸۹۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703115
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی بازرگانی آرمینا بهار ایرانیان درتاریخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۳۸۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۶۶۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی ، ترخیص کالا از گمرکات داخلی ، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی ، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ میدان امام حسین ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ خیابان مازندران ـ پلاک ۶۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۶ ـ کدپستی ۱۱۵۱۶۶۵۳۱۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم الهام قنبری رحیملو به شماره ملی ۰۰۱۲۱۰۷۸۶۷ دارنده ۱۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ دارنده ۹۹۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم الهام قنبری رحیملو به شماره ملی ۰۰۱۲۱۰۷۸۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل منفردا"همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا"همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۱۷۳۱۶۴۷۲۷۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703127
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی بازرگانی آویسا مهر ایرانیان درتاریخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۳۸۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۶۶۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی ، ترخیص کالا از گمرکات داخلی ، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی ، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ میدان امام حسین ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ خیابان مازندران ـ پلاک ۶۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۶ ـ کدپستی ۱۱۵۱۶۶۵۳۱۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم الهام قنبری رحیملو به شماره ملی ۰۰۱۲۱۰۷۸۶۷ دارنده ۱۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ دارنده ۹۹۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم الهام قنبری رحیملو به شماره ملی ۰۰۱۲۱۰۷۸۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۱۷۶۲۹۴۰۶۷۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764541
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرنیکا مهر ایرانیان در تاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۱۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۰۹۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ کوچه نادر ـ خیابان ولی عصر ـ پلاک ۲۱۰۹ ـ بلوک شرقی ـ طبقه دوم ـ واحد شمالی ـ کدپستی ۱۵۱۱۷۱۹۶۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ دارنده ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی ۰۳۸۱۴۲۰۸۶۸ دارنده ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۵۱۰۳ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۲۶۱۸۱۷۴۷۵۲۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک