محمد حسین واحدی

آقای محمد حسین واحدی

کد ملی 5409817923
71
شرکت‌ها
71
آگهی‌ها

شرکت های محمد حسین واحدی

پویا فرآور پارت
پویا فرآور پارت
1
مهندسی شاخص کنترل اسپادان
مهندسی شاخص کنترل اسپادان
1
مصباح گستر سپاهان
مصباح گستر سپاهان
1
توسعه صنایع انرژی پیشگام
توسعه صنایع انرژی پیشگام
1
1
1
1
جهان پلیمر
جهان پلیمر
1
آلتون ترابر
آلتون ترابر
1
آماتیس تجارت اخوان
آماتیس تجارت اخوان
1
انبارهای عمومی اصفهان
انبارهای عمومی اصفهان
1
مجتمع پایا ذوب کاوه
مجتمع پایا ذوب کاوه
1
حایر تهران
حایر تهران
1
حایر آسا
حایر آسا
1
مطهر ضمیر
مطهر ضمیر
1
صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان
صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان
1
پایا آمین مهر
پایا آمین مهر
1
توسعه ساختمان و بتون همدانیان
توسعه ساختمان و بتون همدانیان
1
خدمات بیمه ای تکایار اصفهان
خدمات بیمه ای تکایار اصفهان
1
احسان شیمی استهبان
احسان شیمی استهبان
1
زمین نگار صفه
زمین نگار صفه
1
گروه صنعتی ارکان ساختار نوین ایرانیان
گروه صنعتی ارکان ساختار نوین ایرانیان
1
نفت احسان نقش جهان
نفت احسان نقش جهان
1
نفت گستر آناهیتا
نفت گستر آناهیتا
1
جهان طب پرتو
جهان طب پرتو
1
طب تصویر لقمان
طب تصویر لقمان
1
توسعه سرمد سپاهان
توسعه سرمد سپاهان
1
مدیا تجارت پویا
مدیا تجارت پویا
1
ملی خدماتی تدارک
ملی خدماتی تدارک
1
مجتمع مرغداری و گوشت اصفهان طیور
مجتمع مرغداری و گوشت اصفهان طیور
1
کیسان استیل صنعت
کیسان استیل صنعت
1
امین گستر سپاهان
امین گستر سپاهان
1
بازرگانی همدانیان
بازرگانی همدانیان
1
فنی مهندسی فراز فولاد آتیه سپاهان
فنی مهندسی فراز فولاد آتیه سپاهان
1
فیروز تجارت اقتصاد
فیروز تجارت اقتصاد
1
آسیا سازان حقیقی
آسیا سازان حقیقی
1
بندر خشک کاروان اصفهان
بندر خشک کاروان اصفهان
1
نو آوران پترو پاسارگاد
نو آوران پترو پاسارگاد
1
سپید مطهر انتخاب
سپید مطهر انتخاب
1
گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب
گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب
1
ثمین تجارت سپهر سپاهان
ثمین تجارت سپهر سپاهان
1
آسیا سازان مدرن طرح
آسیا سازان مدرن طرح
1
پروفیل پایا اصفهان
پروفیل پایا اصفهان
1
مبتکران فولاد آسیا
مبتکران فولاد آسیا
1
صعود گستر آسیا
صعود گستر آسیا
1
فولاد سازان نوین آیریک
فولاد سازان نوین آیریک
1
شرق تافته
شرق تافته
1
فرآورده های کائولن سپاهان مهر
فرآورده های کائولن سپاهان مهر
1
مهندسین دانشمند اصفهان
مهندسین دانشمند اصفهان
1
نوید سیمان سپاهان
نوید سیمان سپاهان
1
مجتمع تولیدی و بازرگانی هم کوش افرا
مجتمع تولیدی و بازرگانی هم کوش افرا
1
تولیدی بازرگانی تیراژه نقش جهان
تولیدی بازرگانی تیراژه نقش جهان
1
آذرنگ فولاد اصفهان
آذرنگ فولاد اصفهان
1
حمل و نقل همدانیان
حمل و نقل همدانیان
1
مترو منطقه اصفهان
مترو منطقه اصفهان
1
آشیا ن پترو
آشیا ن پترو
1
فروزان یخچال
فروزان یخچال
1
مدیا الکترونیک مهر
مدیا الکترونیک مهر
1
حسابرسی امجد ترازحسابداران رسمی
حسابرسی امجد ترازحسابداران رسمی
1
مهندسی فرزین بهسازان
مهندسی فرزین بهسازان
1
بازرگانی ساران تجارت نوین
بازرگانی ساران تجارت نوین
1
محصولات سامانه آوای پایتخت
محصولات سامانه آوای پایتخت
1
پیام انتخاب
پیام انتخاب
1
ارتباط سیستم میثاق
ارتباط سیستم میثاق
1
پتروشیمی هرمس کبیر اصفهان
پتروشیمی هرمس کبیر اصفهان
1
تولیدی بازرگانی شیرین نام سپاهان
تولیدی بازرگانی شیرین نام سپاهان
1
صبا فرآیند سپاهان
صبا فرآیند سپاهان
1
تولیدی بازرگانی پاشا نقش جهان
تولیدی بازرگانی پاشا نقش جهان
1
کاروانا
کاروانا
1
تولیدی و بازرگانی حایر پلاست
تولیدی و بازرگانی حایر پلاست
1
چند منظوره تکاپو
چند منظوره تکاپو
1
توسعه مجتمعهای سیاحتی و فرهنگی و ورزشی سپاهان
توسعه مجتمعهای سیاحتی و فرهنگی و ورزشی سپاهان
1
مفید کالای سپاهان
مفید کالای سپاهان
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 565944
آگهی تصمیمات شرکت پویا فرآور پارت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۳۵۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۴۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی امجد به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین واحدی به کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جلال کورانی به کد ملی ۰۰۷۷۰۷۲۶۵۰ فرشید فاتحی به کد ملی ۰۰۳۰۸۱۰۴۳۴ ابوالفضل قاسمی سپرو به کد ملی ۱۲۴۹۷۵۴۴۸۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ جلال کورانی بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل قاسمی سپرو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرشید فاتحی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۶۸۸۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622238
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی شاخص کنترل اسپادان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۵۶۷۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱ و ۱۲/۲/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان سید صدرالدین هاشمی به کد ملی ۴۶۲۱۳۹۴۳۴۷ و کدپستی ۸۱۶۸۹۸۴۸۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و امید حیات داودی به کد ملی ۲۲۹۷۵۱۴۵۹۱ و کدپستی ۸۱۹۴۸۴۸۶۵۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد طاهری انارکی به کد ملی ۱۲۴۹۸۷۷۹۴۶ و کدپستی ۸۱۶۸۷۶۳۱۶۴ بسمت مدیرعامل و علی طالبی به کد ملی ۱۲۸۷۹۰۸۴۳۷ و کدپستی ۸۱۶۵۷۵۳۷۷۳ و شرکت بین المللی مهندسی سیستمی و اتوماسیون بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۱۷۰۱ بنمایندگی مسعود سلیمی سودرجانی به کد ملی ۱۲۸۸۸۶۸۶۳۴ و کدپستی ۸۱۶۵۷۵۳۷۷۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح مصوبه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۱۳۸۹ می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای محمد حسین واحدی به کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کدپستی ۸۱۵۸۶۷۷۹۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۴۰۵۵۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683384
آگهی تصمیمات در شرکت مصباح گستر سپاهانسهامی خاص شماره ثبت ۱۲۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۷۵۴۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای محمد حسین واحدی با کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کدپستی ۸۱۵۸۶۷۷۹۹۱ بترتیب بسمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۵/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۴۱۸۶۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687029
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه صنایع انرژی پیشگام سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۸۸۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه امجد تراز شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و محمد حسین واحدی به کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کدپستی ۸۱۵۸۶۷۷۹۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. ماده ۷ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره نقل و انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت بثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می‌نمایند. نقل و انتقال سهام بانام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهام خواهد شناخت که سهام بنام او در دفتر سهام شرکت بثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود. ماده ۸ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: صاحبان سهام در صورت تمایل می‌توانند نسبت به انتقال قسمتی یا تمام سهام خود براساس ماده ۷ اساسنامه اقدام نمایند. تبصره یک: ملاک محاسبه و تعیین ارزش روز سهام ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب هر سال و ارزش روز اموال عمده و اصلی شرکت می‌باشد تبصره دو: در صورت فوت صاحبان سهم هیئت مدیره موظف است نسبت به تسویه حساب با ورثه قانونی متوفی براساس ارزش روز سهام تبصره ۱ اقدام نماید. بدین منظور ورثه قانونی متوفی راسا یا از طریق وکالت به نماینده شرکت نسبت به انجام تشریفات قانونی انتقال سهام به سهامدار جدید اعم از وراث طبق ماده ۷ اساسنامه اقدام می‌نمایند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۵/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۶۱۱۴۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755749
آگهی تغییرات در شرکت احسان شیمی استهبان سهامی خاصشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۳۵۴۸ شماره ثبت ۷۴۶
بموجب نامه شماره ۱۳۲۹ مورخ ۲/۶/۹۱ شرکت منضم به صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اصفهان امروز درج و منتشر گردید. ۱ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ آقایان مجید جانقربان با کد ملی ۱۲۸۷۸۸۰۰۷۱ و با کدپستی ۸۱۵۸۹۴۹۱۱۱ و خانم مریم قاسمی قلعه میر زمانی با کد ملی ۱۲۹۱۰۷۷۴۶۴ و با کدپستی ۸۱۵۸۹۴۹۱۱۱ و خانم فاطمه جانقربان با کد ملی ۱۲۸۸۱۹۳۵۸۰ و با کدپستی ۸۱۵۷۷۳۵۶۸۳ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و با کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ و آقای محمد حسین واحدی با کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و با کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۵ هیئت مدیره آقای مجید جانقربان را بسمت رئیس، خانم مریم قاسمی قلعه میرزمانی را بسمت نایب رئیس، خانم فاطمه جانقربان را بسمت عضو هیئت مدیره، آقای سید مجتبی مرتضوی با کد ملی ۱۲۸۶۸۸۹۵۶۱ و با کدپستی ۸۱۵۷۷۴۳۳۸۳ را از خارج بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار بامضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا بامهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۷۳۹۱۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005648
آگهی تصمیمات شرکت جهان پلیمر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۶۷۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۶۲۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین واحدی به ش ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۲۲۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045719
آگهی تغییرات شرکت آلتون ترابر سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۷۲۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۷۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه امجد تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین واحدی به شماره ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۰۹۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087734
آگهی تغییرات شرکت آماتیس تجارت اخوان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۲۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین واحدی به شماره ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی موسی الرضا به شماره ملی ۰۴۵۲۷۲۵۸۵۲ و آقای سید محمد حسینی و آقای علی موسی الرضا به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۴۸۹۵ تا تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۳. در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۹۳۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106653
آگهی تصمیمات در شرکت انبارهای عمومی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی و فوق العاده مورخ ۲۲/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و محمد حسین واحدی به کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شده است. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. سمرایه شرکت از مبلغ یک میلیارد ریال بمبلغ ده میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده اساسنامه بدین شرح اصلاح شد سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال نقدی است منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم ۰۰۰/۱۰ ریال بانام عادی که تماما پرداخت گردیده ضمنا پیرو آگهیهای ۶۷۶۰/ث ۳/۵/۹۰ و ۱۰۳۵۷/ث ۲۳/۷/۹۱ و ۱۱۷۳۵/ث ۳۰/۷/۹۱ شناسه ملی صحیح شرکت ۱۰۲۶۰۱۸۶۹۹۵ می‌باشد که در آگهیهای مذکور اشتباه درج گردیده است مراتب بدین وسیله اعلام و اصلاح می‌گردد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۴۱۹۴۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121022
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع پایا ذوب کاوه سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۱۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۹۰۸۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴ و ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱. حمید رضا برهان به کد ملی ۱۱۹۹۳۴۱۴۸۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا یزدی به کد ملی ۱۲۸۹۵۱۲۹۶۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود خجسته فر با کد ملی ۱۲۸۴۶۸۵۵۳۵ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق، اسناد مالی، تعهدات شرکت با امضای متفق مدیر عامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲. موسسه حسابرسی امجد تراز با کد ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵، محمد حسین واحدی با کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۹۰۹۸۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122059
آگهی تصمیمات شرکت حایر تهران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۵۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۵۳۹۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به شناسه ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ به نمایندگی علیرضا شیرانی فر با کدملی ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت حایر آسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸ به نمایندگی جواد صاحبان احمدی با کدملی ۱۲۸۷۱۹۳۸۶۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی بازرگانی حایر پلاست به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵ به نمایندگی علیرضا رحیم خراسانی با کدملی ۱۲۹۰۳۸۵۳۷۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷ به نمایندگی غلامحسین کسائی کوپائی به کدملی ۱۲۸۶۹۳۰۵۲۹ و شرکت مطهر ضمیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷ به نمایندگی محسن شریف زاده طادی به کدملی ۱۱۱۰۳۸۷۴۸۲ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و محمدحسین واحدی با کدملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازمالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۶۷۸۵۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122060
آگهی تصمیمات در شرکت حایر آسا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به شناسه ۱۰۶۰۴۹۶۲۷۹ به نمایندگی علیرضا شیرانی فر با کدملی ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت حایر تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۵۳۹۴ به نمایندگی محمد جنتیان به کدملی ۱۲۸۴۸۲۱۴۵۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷ به نمایندگی محمدعلی ستاری با کدملی ۱۲۸۸۰۰۹۱۳۵ بسمت مدیرعامل و شرکت مطهر ضمیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷ به نمایندگی محسن شریف زاده به کدملی ۱۱۱۰۳۸۷۴۸۲ و شرکت تولیدی بازرگانی حایر پلاست به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵ به نمایندگی محمد کریمیان سیچانی به کدملی ۱۲۸۹۰۵۳۳۴۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و محمدحسین واحدی با کدملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازمالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۶۷۸۲۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122061
آگهی تصمیمات در شرکت مطهر ضمیر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۳۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به شناسه ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ به نمایندگی عباس دیانی به کدملی ۱۲۸۶۳۴۷۸۵۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷ به نمایندگی محمدکریمیان سیچانی به کدملی ۱۲۸۹۰۵۳۳۴۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی بازرگانی حایر پلاست به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵ به نمایندگی علیرضا شیرانی فر با کدملی ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ بسمت مدیرعامل و شرکت حایر تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۵۳۹۴ به نمایندگی محمد جنتیان به کدملی ۱۲۸۴۸۲۱۴۸۵۹ و شرکت حایر آسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸ محسن حلاج باشی به کدملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز با کد ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و محمدحسین واحدی با کدملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازمالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۶۷۸۲۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129660
آگهی تصمیمات در شرکت صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۴۲۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۲ و ۶/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ دولت جمهوری اسلامی ایران بنمایندگی قاسم مصلحی کد ملی ۲۲۹۷۳۵۴۰۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پویش تکنولوژی پولاد بنمایندگ حسین فخاری کد ملی ۱۱۴۰۹۳۸۴۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان بنمایندگی احمد دادوند با کد ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ و مجتمع صنایع قائم رضا بنمایندگی محمود بهادران د ملی ۱۸۱۸۷۷۰۰۴۰ و شرکت فرا کوش سپاهان بنمایندگی حسن اکبری کد ملی ۱۲۸۸۹۰۱۸۱۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و مراد علی صدر کد ملی ۱۱۹۹۴۶۶۳۹۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در غیاب رئیس با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و محمد حسین واحدی با کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۳۸۹۰۱۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137451
آگهی تغییرات شرکت پایا آمین مهر شرکت (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۲۷۸۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۲۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امجد تراز به ش. م ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین واحدی به کدملی۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۳۵۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155086
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه ساختمان و بتون همدانیان سهامی خاص شماره ثبت ۹۳۴۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۴۳۱۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳ و ۲۶/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: بهرام پرورش کد ملی ۱۲۸۴۵۰۸۱۱۰ بنمایندگی شرکت حمل و نقل همدانیان بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسن رضوانیان کد ملی ۶۶۰۹۳۷۹۶۴۵ بنمایندگی موسسه خیریه همدانیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر نصیری کد ملی ۱۲۱۹۸۴۵۲۹۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره و امین کاردان پور کد ملی ۱۲۸۴۸۵۳۷۹۹ بنمایندگی شرکت سیمان اصفهان بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و محمد حسین واحدی کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۷۳۴۰۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166301
آگهی تصمیمات در شرکت خدمات بیمه‌ای تکایار سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۶۶۸۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۶ و ۴/۳/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ بنمایندگی جمشید پناهی کد ملی ۱۲۸۷۶۳۳۰۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو دوم بیمه‌ای و موسسه خیریه علی و حسین همدانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵ بنمایندگی سعید شیرانی کد ملی ۰۰۴۳۶۴۵۵۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مصباح گستر سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۷۵۴۴ بنمایندگی فرهاد اعلمی فر کد ملی ۱۲۸۸۳۴۰۸۷۷ و کدپستی ۸۱۹۶۹۷۶۱۳۱ بسمت مدیرعامل و عضو اول بیمه‌ای هیئت مدیره و شرکت توسعه توکا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳ بنمایندگی حمید رضا عدمیان کد ملی ۱۲۸۳۵۹۲۲۰۷ و شرکت مجتمع قائم رضا شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۹۸۵۳ بنمایندگی امیر آذری کد ملی ۱۲۹۰۷۹۳۱۹۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و حدود اختیارات نامبرده بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس آقای محمد حسین واحدی کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۸۶۰۳۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175369
آگهی تغییرات در شرکت احسان شیمی استهبان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۳۵۴۸ سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۶
بموجب نامه شماره ۸۰۶ مورخ ۳/۶/۹۲ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۵/۹۲ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اصفهان امروز درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه عملکرد و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و با کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ و محمد حسین واحدی با کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و با کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند ۳ روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۱۳۵۲۲۰ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176253
آگهی تصمیمات در شرکت زمین نگار صفه سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۰۲۴۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ سهراب افشاری کد ملی ۲۲۹۳۷۶۶۰۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و جهاد دانشگاهی بنمایندگی محمد باقر عطایی کد ملی ۲۳۹۱۴۹۳۵۶۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی شبانکاره با کد ملی ۳۵۲۰۹۵۳۴۹۸ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و محمد حسین واحدی با کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۷/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۱۳۹۶۵۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1180967
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ارکان ساختار نوین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ جواد صاحبان احمدی کد ملی ۱۲۸۷۱۹۳۸۶۲ بنمایندگی شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی معصومی دهقی کد ملی ۱۲۸۸۹۹۴۱۲۵ بنمایندگی شرکت تولیدی بازرگانی حایر پلاست شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سید غلامحسین کسایی کد ملی ۱۲۸۶۹۳۰۵۲۹ بنمایندگی شرکت مطهر ضمیر شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷ و محمد رضا عنوانی کد ملی ۱۲۸۴۷۷۳۷۹۵ بنمایندگی شرکت حایر آسا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸ و محسن شریف زاده طادی کد ملی ۱۱۱۰۳۸۷۴۸۲ بنمایندگی شرکت حایر تهران شناسه ملی ۱۰۸۱۹۴۵۳۹۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای محمد حسین واحدی کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۱۴۸۷۵۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1193124
آگهی تصمیمات در شرکت نفت احسان نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۸۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۸۷۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: مجید زارعی به کد ملی ۱۲۸۷۰۰۷۹۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اسفندیار جانقربان به کد ملی ۵۱۲۹۴۴۶۵۵۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره رویا جانقربان به کد ملی ۱۲۸۸۳۰۶۳۱۸ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ محمد حسین واحدی به کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۷/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۱۶۳۶۴۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1226521
آگهی تصمیمات در شرکت نفت گستر آناهیتا سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۸۱۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۳۶۲۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ حسن تاجیک خاوه به کد ملی ۰۴۲۰۷۲۸۳۶۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد حسین محمدی به کد ملی ۲۶۵۹۸۱۸۸۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، فلوریا توفیقی با کد ملی ۰۰۵۷۲۵۹۵۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه امجد تراز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و محمد حسین واحدی با کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید، تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۸/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۲۰۲۰۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347500
آگهی تغییرات شرکت جهان طب پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند: آقای سید ابراهیم کتابچی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۲۰۶۲۶۳۹۴۷۳ و آقای وحید پرژام به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۰۰۶۹۲۰۲۳۶۲ و خانم سیده مائده سیدعشقیان به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی۲۰۶۳۰۴۸۶۴۹ و آقای سامان دانشمند به شماره ملی۲۱۲۱۳۲۰۷۰۹ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین واحدی به شماره ملی۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۷۵۸۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348805
آگهی تغییرات شرکت طب تصویر لقمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۳۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین واحدی به شماره ملی۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی انتخاب گردید. پ۱۷۷۵۸۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380967
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمد سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۱۳۸۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد. آقای محمد حسین واحدی کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۲۴۵۴۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448301
آگهی تغییرات شرکت مدیا تجارت پویا سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۰۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۸۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای مهدی کورنگی اصفهانی ۱۲۸۴۴۵۵۳۱۹، خانم سارا کورنگی اصفهانی ۰۴۵۲۶۹۵۴۵۷، خانم زهره مظفری ۰۰۴۱۰۷۴۴۱۶، خانم فاطمه آب برین ۰۰۶۴۲۶۲۱۵۴ موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به سمت بازرس اصلی آقای محمد حسین واحدی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۲۳۰۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470117
آگهی تغییرات شرکت ملی خدماتی تدارک سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۶۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امجد باش م ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بازرس اصلی و آقای محمد حسن واحدی با ک م ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای انتشار آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۳۰۸۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538474
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع مرغداری و گوشت اصفهان طیور سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۸۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ موسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین واحدی به شماره ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال ۱۳۹۲ تصویب گردید. ش۱۰۲۵۵۰۰۰۸۱۱۱۰۸۸۲۷۳۸۶ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1562387
آگهی تغییرات شرکت کیسان استیل صنعت سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۴۴۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۵۰۵۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شاداب قاسمی مجد کد ملی ۱۲۹۲۹۵۷۸۷۵ و آقای محمد جواد قاسمی تودشکچوئیه کد ملی ۵۶۵۸۹۳۳۶۹۲ و آقای محمدعلی فردین مهر کد ملی ۱۲۹۱۹۷۶۰۲۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۴/۹۴ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسین واحدی کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. تراز مالی سال ۱۳۹۲ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۹۷۸۴۸۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602920
آگهی تغییرات شرکت امین گستر سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۶۶۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۵۴۶۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ موسسه حسابرسی امجد تراز بشماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدحسین واحدی بشماره ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۰۹۱۲۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607832
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی همدانیان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۴۰۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدحسین واحدی با کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۱۷۴۲۳۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610665
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی فراز فولاد آتیه سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۰۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای محمدحسین واحدی با کدملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۹۰۷۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1618019
آگهی تغییرات شرکت فیروز تجارت اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۷۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین واحدی کدملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۳۸۳۴۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1618141
آگهی تغییرات شرکت آسیاسازان حقیقی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۴۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیمان خیام باشی به کدملی ۱۲۸۴۸۲۲۳۵۴، الهام فرقدانی چهارسوقی به کدملی ۱۲۸۲۸۸۸۲۰۱ و ندا شیخ سجاد به کدملی ۱۲۸۲۸۷۰۹۴۷ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال و موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و محمدحسین واحدی به کدملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۳۹۱۳۵ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621801
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بندر خشک کاروان اصفهان در تاریخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۵۲۷۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۶۲۷۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. *** موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ـ انجام کلیه امور اجرایی در خصوص احداث و بهره برداری از بندر خشک اصفهان ـ پس از کسب مجوز از مراجع ذی صلاح. *** مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. *** مرکز اصلی شرکت : اصفهان ـ فلکه فیض ـ اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ـ کدپستی۸۱۶۵۶۳۱۱۴۵ *** سرمایه شرکت : مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱۸ ریال منقسم به ۰۰۰/۸۳۰/۱ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۵/۶ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۴۱ مورخ ۲/۶/۱۳۹۳ نزد بانک ملی شعبه فلکه فیض پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. *** اولین مدیران شرکت : ـ خسروکسائیان به شماره ملی۱۲۸۴۳۹۶۹۸۳به نمایندگی از اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان به سمت رئیس هیئت مدیره ـ سید اصغر سقائیان نژاد به شماره ملی۱۲۸۶۶۹۴۰۸۶ به نمایندگی از شهرداری اصفهان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ حبیب الله بهرامی به شماره ملی ۱۱۹۹۷۴۴۹۳۱به نمایندگی از اتاق تعاون استان اصفهان به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ اسدالله کاظمی به شماره ملی۱۱۱۱۰۷۴۸۶۰ به نمایندگی شرکت بهتاش سپاهان به سمت عضو هیئت مدیره(عضو اصلی) ـ سید عبدالوهاب سهل آبادی به شماره ملی۶۶۰۹۵۳۷۵۰۱ به نمایندگی خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به سمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی) ـ عبدالرسول باقری به شماره ملی ۱۲۸۰۸۶۴۸۸۵به نمایندگی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل و نقل کالای استان اصفهان به سمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی) ـ محمد شریفی به شماره ملی۱۲۸۲۶۶۶۱۹۳به نمایندگی شرکت انبارهای عمومی اصفهان به سمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی) به مدت۲سال انتخاب گردیدند. *** دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل شرکت و رییس هیأت مدیره اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و امضای شهرداری اصفهان به سمت نایب رییس هیأت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. *** اختیارات مدیرعامل : مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد. *** بازرسان : ـ موسسه حسابرسی امجد تراز حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به عنوان بازرس اصلی. ـ محمد حسین واحدی به شماره ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. *** روزنامه : روزنامه نسل فردا برای چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۶۲۶۲۱۸۹۹۶۲۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622060
آگهی تغییرات شرکت نو آوران پترو پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۳۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجد تراز ش م ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین واحدی ک م ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۲۶۱۷۳۷۵۱۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629215
آگهی تغییرات شرکت سپید مطهر انتخاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۳ موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای محمدحسین واحدی به شماره ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۶۷۵۶۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629217
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ که در تاریخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۳ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای محمدحسین واحدی به شماره ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۶۷۳۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634993
آگهی تغییرات شرکت ثمین تجارت سپهر سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۲۷۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۲۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی سال ۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای محمد حسین واحدی به کدملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۰۲۷۳۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638047
آگهی تغییرات شرکت آسیا سازان مدرن طرح شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۵۳۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۲۹۳۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ ترازنامه سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابی امجد تراز سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین واحدی بشماره ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۱۶۳۲۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638056
آگهی تغییرات شرکت پروفیل پایا اصفهان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۹۱۱۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۲۰۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین واحدی به کدملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۱۳۲۱۵ رئیس اداره ثبت شرکتهای اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638066
آگهی تغییرات شرکت مبتکران فولاد آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۶۹۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۴۱۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس آقای محمد حسین واحدی کدملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقایان پیوند خیام باشی کدملی ۱۲۸۸۱۴۰۲۳۱ و پیمان خیام باشی کدملی ۱۲۸۴۸۲۲۳۵۴ و سید محمد توکلی اصفهانی کدملی ۱۲۸۸۱۴۷۸۶۴ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۱۵۳۲۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657143
آگهی تغییرات شرکت صعود گستر آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۹۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین واحدی به شماره ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۲۷۲۳۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703480
آگهی تغییرات شرکت فولاد سازان نوین آیریک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۷۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین واحدی کدملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۲ شرکت ارکان توسعه پایدار ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۱۷۰ و شرکت آذین فیروزه ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۰۵و شرکت آرمان تجارت میلاد سپاهان به شناسه ملی۱۰۲۶۰۶۹۱۲۵۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند ۳روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۸۲۸۱۵۱۷۲۰۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724542
آگهی تغییرات شرکت شرق تافته سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۱۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی ۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امجدتراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵به عنوان بازرس اصلی ومحمدحسین واحدی به کدملی۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. پ۹۳۰۹۱۷۷۴۸۲۷۲۹۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9544387
آگهی تصمیمات در شرکت فرآورده‌های کائولن سپاهان مهر سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۲۱۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۷۸۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد علوفه کد ملی ۱۲۸۲۲۴۹۷۰۳ و کدپستی ۸۱۴۶۹۶۳۵۸۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسن رضوانیان کد ملی ۶۶۰۹۳۷۹۶۴۵ و کدپستی ۸۱۴۳۷۶۳۲۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و صادق قاسمی فلاورجانی کد ملی ۱۱۱۰۷۸۴۱۷۱ کدپستی ۸۱۷۹۹۷۶۹۵۷ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و محمد حسین واحدی کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کدپستی ۸۱۵۸۶۷۷۹۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9559466
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسین دانشمند اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۸۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۴۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳/۵/و ۳۱/۴/۱۳۹۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: آقایان عبدالرحیم ایزدی به کد ملی ۱۰۹۰۷۷۵۸۸۱ و کدپستی ۸۱۷۳۷۸۴۴۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اکبر سپاهانی نژاد کد ملی ۱۲۸۷۶۷۳۷۹۱ و کدپستی ۸۱۷۵۸۵۳۳۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین عبدی کد ملی ۱۲۹۱۱۳۶۲۵۸ و کدپستی ۸۱۸۶۸۵۳۵۶۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسین واحدی کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است، تراز مالی سال ۱۳۹۰ تصویب شد. ضمنا هیئت مدیره اختیارات خود را در آئین نامه معاملات شرکت (بندهای ۱ ۱ ۶ و ۲ ۱ ۶) در مورد ارائه پیشنهاد قیمت و تا توافق و انعقاد قراردادهای مربوط به انجام خدمات مهندسی (موضوع فعالیت شرکت) با سازمانها و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و سایر شرکتها و سازمان‌های وابسته به دولت مطابق با بند ۱ ۱ ۶ آئین نامه معاملات شرکت و معاملات با سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی مطابق با بند ۲ ۱ ۶ آئین نامه معاملات شرکت را برای مدت مذکور به مدیرعامل تفویض می‌نماید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ تکمیل شد. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9570626
آگهی تصمیمات در شرکت نوید سیمان سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۹۶۶۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۴ و ۱۵/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان احمدرضا ملکی به کد ملی ۵۴۱۹۴۰۱۰۸۸ و کدپستی ۸۱۷۳۸۱۳۴۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا کفیلی به کد ملی ۱۲۸۴۵۴۰۶۳۴ و کدپستی ۸۱۶۸۹۴۵۱۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی کمالی به کد ملی ۱۱۴۱۴۹۹۵۱۷ و کدپستی ۸۱۷۵۸۸۴۸۳۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و حبیب اله حاجی هاشمی به کد ملی ۱۱۹۹۷۲۷۳۶۹ و کدپستی ۸۱۷۴۸۸۳۶۸۸ و رمضان احمدی به کد ملی ۱۲۸۲۷۴۸۵۲۱ و کدپستی ۸۱۷۷۷۷۸۷۴۴ و رضا طالبی به کد ملی ۲۴۱۰۹۲۳۱۸۶ و کدپستی ۸۱۷۳۶۵۴۴۴۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بسمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای محمد حسین واحدی به کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کدپستی ۸۱۵۸۶۷۷۹۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9592230
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی و بازرگانی هم کوش افرا سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۸۰۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۵۴۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن واحدی به شماره ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9647283
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی بازرگانی تیراژه نقش جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۲۳۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴ و ۱۴/۷/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقای فرهاد گمین چی به کد ملی ۱۲۸۴۶۲۰۱۳۱ و کدپستی ۸۱۷۳۷۶۶۳۳۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پتروشیمی هرمس کبیر بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۸۴۷۰ بنمایندگی خانم نیلوفر خیامیم به کد ملی ۱۲۸۵۸۱۱۷۴۱ و کدپستی ۸۱۷۳۷۶۶۳۳۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید ریاحی به کد ملی ۱۲۸۵۵۹۸۶۲۸ و کدپستی ۸۱۷۳۷۶۶۳۳۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و خانم معصومه باقر پور مبارکی به کد ملی ۰۰۷۲۸۲۲۸۸۰ و کدپستی ۸۱۷۳۷۶۶۳۳۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای محمد حسین واحدی به کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کدپستی ۸۱۵۸۶۷۷۹۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824552
آگهی تصمیمات در شرکت آذرنگ فولاد اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۲۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴ و ۱۶/۷/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان بهرام سبحانی به کد ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ و کدپستی ۸۱۷۶۷۳۴۸۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حبیب اله خدامی به کد ملی ۲۲۹۱۳۲۷۲۸۳ و کدپستی ۸۱۵۸۹۷۵۱۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اصغر لطفی به کد ملی ۱۲۹۰۰۱۳۸۴۵ و کدپستی ۸۱۹۴۹۷۷۱۳۵ بسمت مدیر عامل خارج از اعضاء و مهدی فخاری به کد ملی ۱۱۴۰۱۳۴۳۶۱ و کدپستی ۸۱۵۸۶۸۵۸۷۳ و ماشاءاله سهراب نژاد به کد ملی ۳۰۷۱۶۲۶۶۸۱ و کدپستی ۸۱۷۳۹۴۸۳۶۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد جعفر نوفلی به کد ملی ۳۲۵۱۲۷۰۶۵۶ و کدپستی ۱۸۵۳۹۴۳۸۹۷ به نمایندگی شرکت مرآت کیش بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۳۱۴۰ و محمد رضا کسایی به کد ملی ۱۲۸۷۵۹۹۱۱۷ و کدپستی ۸۱۵۳۹۶۳۹۸۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا هیئت مدیره کلیه اختیارات بندهای ۱ و ۶ تا ۱۰ و ۱۳ تا ۱۷ ماده ۴۵ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمودند. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای محمد حسین واحدی به کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۰ تصویب شد. ۳ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان ۲۲ بهمن، جنب مادی نیاصرم، مجتمع تک، طبقه یک، واحد یک، کدپستی ۸۱۵۸۶۵۰۰۰۰ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. ۴ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۷ ماده و ۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9865932
آگهی تغییرات در شرکت حمل و نقل همدانیان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۹۸۹۵ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۰۶
به موجب نامه شماره ۱۳۹۱۹/۲۱ مورخ ۱۸/۴/۹۰ سازمان حمل ونقل و پایانه‌های استان اصفهان منضم به صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۳/۹۰ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد ۱ ترازنامه و عملکرد و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت ۲ حسابرسی امجدتراز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و با کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ و محمدحسین احمدی با کدملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و با کدپستی ۸۱۵۸۶۷۷۹۹۱ را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده‌اند. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917852
آگهی تصمیمات در شرکت مترو منطقه اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۶۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شهرداری اصفهان به نمایندگی آقای سید مرتضی سقائیان نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۲۴۹۴۱ و کدپستی ۸۱۳۸۹۶۵۵۱۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سازمان قطار شهری اصفهان به نمایندگی آقای عبدالجواد زعفرانی به کد ملی ۱۲۸۶۴۵۹۷۳۷ و کدپستی ۸۱۳۸۹۶۵۵۱۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و سازمان عمران شهرداری اصفهان به نمایندگی آقای عبدالحسین سیف الهی به کد ملی ۱۲۸۸۵۹۲۷۳۶ و کدپستی ۸۱۳۸۹۶۵۵۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فولاد مبارکه اصفهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به نمایندگی آقای محمد رجایی به کد ملی ۵۶۵۹۷۹۶۷۲۹ و کدپستی ۸۱۳۸۹۶۵۵۱۶ و شرکت عمران شهر جدید بهارستان بشناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۱۴۱۲ به نمایندگی آقای جمشید نور صالحی به کد ملی ۱۲۸۵۵۵۳۵۹۴ و کدپستی ۸۱۳۸۹۶۵۵۱۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شهرداری شاهین شهر به نمایندگی آقای ناصر نفری به کد ملی ۵۴۱۹۵۰۲۰۵۴ و کدپستی ۸۱۳۸۹۶۵۵۱۶ و شهرداری نجف آباد به نمایندگی آقای محسن خندان به کد ملی ۱۲۸۱۷۳۱۴۳۹ و کدپستی ۸۱۳۸۹۶۵۵۱۶ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره و آقای علیرضا فاتحی به کد ملی ۱۲۸۶۵۲۹۷۸۶ و کدپستی ۸۱۳۸۹۶۵۵۱۶ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره یا آقای عبدالجواد زعفرانی (عضو هیئت مدیره) و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای محمد حسین واحدی به کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کدپستی ۸۱۵۸۶۷۷۹۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9934488
آگهی تغییرات شرکت آشیان دام پرور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۳۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین واحدی به شماره ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'کیهان' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۴/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10177502
آگهی تصمیمات شرکت فروزان یخچال سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۷۰۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۰۹۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بنمایندگی محمد حسین واحدی به کد ملی۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بسمت بازرس اصلی و اصغر بهنیا به کد ملی۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10320163
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی مدیا الکترونیک مهر سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۴۲۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۴۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۱۰/۵/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۷/۹۰ واصل گردید: ماده ۳۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین واحدی به ش ملی۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ به نمایندگی امین منانی به ش ملی۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ و شرکت تولیدی بازرگانی حایر پلاست به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۸۷۷۷۷ به نمایندگی امین کاچار به ش ملی۰۰۶۴۲۵۳۶۲۷ و شرکت مطهر ضمیر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷ به نمایندگی مجید عسگری رنانی به ش ملی۱۲۸۳۲۰۳۴۵۶ و شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷ به نمایندگی محسن دولتیار به ش ملی۱۲۸۱۸۱۰۵۳۳ و شرکت اصفهان زلال کوثر به شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۱۲۲۶۴ به نمایندگی رضا یاوری به ش ملی۰۳۸۱۶۵۹۴۹۶ و شرکت حایر تهران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۹۴۵۳۹۴ به نمایندگی مجید عسگری رنانی به ش ملی۱۲۸۳۲۰۳۴۵۶ و شرکت حایر آسا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸ به نمایندگی علی اصغر خاتم سازان به ش ملی۱۲۸۴۸۸۷۴۹۹. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۵/۹۰ مجید عسگری رنانی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر خاتم سازان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین منانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10348774
آگهی تغییرات در موسسه حسابرسی امجدتراز حسابداران رسمی ثبت شده به شماره ۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۱۳۸۹ تغییرات زیر در موسسه نامبرده به عمل آمده است: ۱ آقایان محمدحسین واحدی به شماره ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کدپستی ۸۱۵۸۶۷۷۹۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و اصغر بهنیا به شماره ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس اسماعیلی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت ۵ سال انتخاب شدند و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به عنوان حسابرس سال ۱۳۸۹ موسسه انتخاب گردید. ۲ آقای محمدحسن واحدی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۴۳۵۷۱ و کدپستی ۸۱۹۸۶۷۳۱۷۱ خارج از اعضای هیئت مدیره را به سمت مدیرعامل موسسه تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر است. صورتهای مالی سال ۱۳۸۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10377205
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی فرزین بهسازان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۳۷۲و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۲۷۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان محمدرضا سیف اللهی نصر آبادی به کد ملی ۱۲۸۲۶۲۷۹۸۸ و کدپستی ۸۱۷۷۸۸۳۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و غلامرضا حسن لاریجانی به کد ملی ۰۰۴۹۲۹۵۵۲۷ و کدپستی ۸۴۸۶۱۳۴۹۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد مهدی مرتضوی به کد ملی ۱۱۴۰۶۲۰۵۸۴ و کدپستی ۸۴۸۶۱۳۴۹۴۱ و اسداله عمرانی صباغی به کد ملی ۲۱۴۱۹۰۶۲۵۳ و کدپستی ۸۴۸۶۱۳۴۹۴۱ و منوچهر خسروی به کد ملی ۰۸۵۹۴۰۸۴۰۱ و کدپستی ۸۴۸۶۱۳۴۹۴۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا هیئت مدیره کلیه اختیارات قانونی خود را که در اساسنامه دارا می‌باشد به مدیرعامل تفویض نمود. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز حسابداران رسمی بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای محمد حسین واحدی به کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10529845
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی سازان تجارت نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۴۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۳۰۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین واحدی به کدملی۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10537184
آگهی تغییرات شرکت محصولات سامانه آوای پایتخت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۲۸۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین واحدی به شماره ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10559310
آگهی تغییرات شرکت پیام انتخاب سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۸۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۳۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابداری امجد تراز سپاهان به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین واحدی به شماره ملی۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ۲۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10559889
آگهی تغییرات شرکت ارتباط سیستم میثاق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۷۷۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرس امجد تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین واحدی به شماره ملی۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ۰۲/۰۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10858708
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی هرمس کبیر اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۲۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۸۴۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴ و ۱۷/۷/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان فرهاد گمین چی به کد ملی ۱۲۸۴۶۲۰۱۳۱ و کدپستی ۸۱۷۳۷۶۶۳۳۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و ابراهیم کلاته به کد ملی ۰۴۹۱۳۷۱۸۵۳ و کدپستی ۸۱۷۳۷۶۶۳۳۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شاهین خیامیم به کد ملی ۱۲۸۴۵۷۴۹۷۰ و کدپستی ۸۱۷۳۷۶۶۳۳۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و خانم نیلوفر خیامیم به کد ملی ۱۲۸۵۸۱۱۷۴۱ و کدپستی ۸۱۷۳۷۶۶۳۳۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ۲ موسس حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای محمد حسین واحدی به کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کدپستی ۸۱۵۸۶۷۷۹۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۰ تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10965522
آگهی تصمیمات در شرکت شیرین نام سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۰۷۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۰۹۴۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳ و ۷/۴/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان رضا یزدیان خوابجانی به کد ملی ۱۲۹۱۳۰۱۷۶۳ کدپستی ۸۱۵۸۹۶۸۵۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، جمشید کریمی به کد ملی ۵۴۱۹۳۵۳۱۲۱ کدپستی ۸۱۷۴۷۶۵۱۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مسیح معتمدی به کد ملی ۱۲۸۷۶۱۳۸۹۶ کدپستی ۸۱۷۳۶۳۸۹۷۳ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) و علی عدالت خواه به کد ملی ۱۲۸۷۵۷۸۸۳۷ کدپستی ۸۱۴۳۶۶۳۴۴۳ محمدرضا یزدیان خوابجانی به کد ملی ۱۲۸۶۱۳۴۱۱۰ کدپستی ۸۱۵۸۹۶۸۵۸۶ اکبر هادی زاده به کد ملی ۱۲۸۱۶۶۳۴۹۲ کدپستی ۸۱۵۴۹۹۳۷۳۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس بامضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۸ الی ۱۴ ماده ۳۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ۲ موسسه حسابرس امجد تراز (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ آقای محمد حسین واحدی به کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ کدپستی ۸۱۵۸۶۷۷۹۹۱ بسمت بازرس اصلی و قانونی شرکت و آقای محمد مشتاقی بروجنی به کد ملی ۴۶۵۰۰۸۲۱۶۱ کدپستی ۸۱۵۴۸۹۳۳۳۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10979578
آگهی تصمیمات در شرکت صبا فرآیند سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۷۶۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۷/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: عباسعلی اسفندیاری به نمایندگی شرکت امین گستر سپاهان به کد ملی ۱۲۸۸۵۶۲۲۶۸ و کدپستی ۸۱۷۶۸۷۴۴۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر حسین آزاد به نمایندگی مصباح گستر سپاهان به کد ملی ۰۳۸۰۸۰۰۳۸۱ و کدپستی ۸۱۵۸۷۹۷۵۸۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد رضا لایق به کد ملی ۱۲۸۴۴۹۹۳۰۸ کدپستی ۸۱۹۹۹۱۸۸۷۷ بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی امجد تراز با کد ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و محمد حسین واحدی با کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کدپستی ۸۰۵۸۶۷۷۹۹۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10997836
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی بازرگانی پاشا نقش جهان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۳۳۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۰۷۴۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴ و ۱۷/۷/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقای فرهاد گمین چی به کد ملی ۱۲۸۴۶۲۰۱۳۱ و کدپستی ۸۱۷۳۷۶۶۳۳۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم نیلوفر خیامیم به کد ملی ۱۲۸۵۸۱۱۷۴۱ و کدپستی ۸۱۷۳۷۶۶۳۳۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله قاسمی به کد ملی ۱۲۸۹۵۷۲۷۷۱ و کدپستی ۸۱۷۳۷۶۶۳۳۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و آقای حسین رفیعی دولت آبادی به کد ملی ۶۶۰۹۱۵۴۹۲۹ و کدپستی ۸۱۷۳۷۶۶۳۳۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای محمد حسین واحدی به کد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کد پستی ۸۱۵۸۶۷۷۹۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11044763
آگهی تصمیمات در شرکت کاروانا سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۲۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۵۵۸۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیأت مدیره مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ آقایان مرادعلی صدر به کدملی ۱۱۹۹۴۶۶۳۹۵ و کدپستی ۸۱۵۸۶۹۸۶۸۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و محمدرضا قاسمی مجد به کدملی ۵۶۵۹۴۶۴۶۵۳ و کدپستی ۸۱۶۵۸۷۵۹۳۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و عباس رحیمی حاجی آبادی به کدملی ۱۲۸۳۳۵۶۷۹۱ و کدپستی ۸۱۶۵۸۷۵۹۳۱ به سمت مدیر عامل خارج از اعضاء و شروین قاسمی مجد به کدملی ۱۲۹۰۹۳۸۵۹۸ و کدپستی ۸۱۶۵۸۷۵۹۳۱ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدحسین واحدی به کدملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077380
آگهی تصمیمات در شرکت حایر پلاست سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۳۵۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۶/۴/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ - عباس دیانی به کدملی ۱۲۸۶۳۴۷۸۵۸ و کدپستی ۸۱۴۳۹۳۸۷۱۶ به نمایندگی شرکت حایر آسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸ به سمت رئیس هیات مدیره و علیرضا شیرانی فر به کدملی ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ و کدپستی ۸۱۳۷۹۱۴۷۶۱ به نمایندگی شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و میرعمادالدین آقایی به کدملی ۳۲۵۵۲۵۱۵۶۷ و کدپستی ۴۱۹۵۷۳۴۶۵۵ به نمایندگی شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷ به سمت مدیرعامل و ایوب زمانه نجف آبادی به کدملی ۱۱۵۹۵۲۰۱۹۴ و کدپستی ۸۵۶۳۱۳۳۹۷۱ به نمایندگی شرکت حایر تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۵۳۹۴ و سیدعلیرضا حجازی به کدملی ۱۲۸۴۹۳۳۹۰۳ و کدپستی ۸۱۶۶۸۸۴۷۱۷ به نمایندگی شرکت مطهر ضمیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا و در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ۲ - موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای محمد حسین واحدی به کدملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کدپستی ۸۱۵۸۶۷۷۹۹۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۰ تکیمل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648117
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره تکاپو شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۱۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * محمود عربزاده بشماره ملی ۱۲۸۵۵۷۲۱۱۴ و مرتضی کارگر دستجردی بشماره ملی ۱۲۸۲۶۵۲۴۶۱ و ملک حسین قیدرلو بشماره ملی ۱۲۹۱۷۸۹۷۵۸ به عنوان اعضای هیأت تصفیه و موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ (بنمایندگی محمد حسین واحدی بشماره ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳) بسمت ناظر هیئت تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۱۱۹۹۳۰۱۶۳۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001716
آگهی تغییرات شرکت توسعه مجتمعهای سیاحتی و فرهنگی و ورزشی سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۲۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۱ / ۰۳ / ۱۳۹۳ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵به عنوان حسابرس و آقای محمد حسین واحدی باکد ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ را به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود منعمیان با کد ملی ۱۲۸۷۹۷۱۷۶۸را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردد. ش۹۵۰۶۱۳۲۰۴۸۵۶۵۵۰ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214218
آگهی تغییرات شرکت مفید کالای سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۱۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و جریان وجوه نقد عملکرد سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای حمیدرضا مروی اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۶۳۳۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسن فخاری به شماره ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای پیوند خیام باشی به شماره ملی ۱۲۸۸۱۴۰۲۳۱ و آقای پیمان خیام باشی به شماره ملی ۱۲۸۴۸۲۲۳۵۴ وخانم پرتو خیام باشی به شماره ملی ۱۲۸۲۸۳۶۰۴۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا، نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۰۰۵۵۵۶۴۲۰۱۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک