مهدی فضلی

آقای مهدی فضلی

کد ملی 0054017742
78
شرکت‌ها
78
آگهی‌ها

شرکت های مهدی فضلی

ایراندار
ایراندار
1
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
1
گروه صنعتی پاکشو
گروه صنعتی پاکشو
1
صنعت غذایی کورش
صنعت غذایی کورش
1
گروه صنعتی گلرنگ
گروه صنعتی گلرنگ
1
سرزمین بستنی
سرزمین بستنی
1
گل نوش هستی
گل نوش هستی
1
گسترش پدیده شیمی نیلی
گسترش پدیده شیمی نیلی
1
آرین سیستم پرداز
آرین سیستم پرداز
1
ساختمانی گلرنگ سازه
ساختمانی گلرنگ سازه
1
گسترش صنایع بسته بندی کوروش
گسترش صنایع بسته بندی کوروش
1
گلرنگ سیستم
گلرنگ سیستم
1
گسترش آرین پخش پیشرو
گسترش آرین پخش پیشرو
1
گسترش آریان تک کیمیا
گسترش آریان تک کیمیا
1
گسترش گل پخش اول
گسترش گل پخش اول
1
پاکان به شو
پاکان به شو
1
سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ
سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ
1
گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران
گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران
1
گسترش هستی آریا شیمی
گسترش هستی آریا شیمی
1
کشت وصنعت گلبرگ بهاران
کشت وصنعت گلبرگ بهاران
1
گلرنگ پخش
گلرنگ پخش
1
آرین بسپار آسیا
آرین بسپار آسیا
1
صنعتی تیان گاز استیل
صنعتی تیان گاز استیل
1
گلپخش اول
گلپخش اول
1
گسترش خدمات آرین گستر
گسترش خدمات آرین گستر
1
گسترش ماستر پخش هستی
گسترش ماستر پخش هستی
1
فامیلی موتور
فامیلی موتور
1
گلرنگ موتور
گلرنگ موتور
1
گسترش هستی سلامت شیمی
گسترش هستی سلامت شیمی
1
افق مهر کورش
افق مهر کورش
1
گسترش آریان لیان پخش
گسترش آریان لیان پخش
1
گسترش هستی آرین دارو
گسترش هستی آرین دارو
1
گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش
گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش
1
گسترش مارینا سان
گسترش مارینا سان
1
گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش
گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش
1
گسترش صنایع غذایی ماستر
گسترش صنایع غذایی ماستر
1
گسترش ابیان فارمد
گسترش ابیان فارمد
1
گسترش پخش پدیده نوین
گسترش پخش پدیده نوین
1
گسترش پدیده شیمی آرین
گسترش پدیده شیمی آرین
1
گسترش افق نفت و گاز خاورمیانه
گسترش افق نفت و گاز خاورمیانه
1
گسترش مهندسی فن آوران آوین
گسترش مهندسی فن آوران آوین
1
گسترش آنیتا سان
گسترش آنیتا سان
1
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
1
گسترش گلرنگ پخش
گسترش گلرنگ پخش
1
گسترش گروه صنعتی گلرنگ
گسترش گروه صنعتی گلرنگ
1
گسترش ستاره طلایی سینا
گسترش ستاره طلایی سینا
1
گسترش فامیلی مدرن
گسترش فامیلی مدرن
1
گسترش آرین سلولز صنعت
گسترش آرین سلولز صنعت
1
گسترش پدیده شیمی جم
گسترش پدیده شیمی جم
1
گسترش گل نوش هستی
گسترش گل نوش هستی
1
گسترش کشت و صنعت برنج کوروش
گسترش کشت و صنعت برنج کوروش
1
گسترش مارینا پخش هستی
گسترش مارینا پخش هستی
1
گسترش افق توسعه معادن خاورمیانه
گسترش افق توسعه معادن خاورمیانه
1
گسترش گلرنگ ترابر
گسترش گلرنگ ترابر
1
گسترش فرآورده های نفتی افق خاورمیانه
گسترش فرآورده های نفتی افق خاورمیانه
1
سرمایه گذاری دارویی گلرنگ
سرمایه گذاری دارویی گلرنگ
1
گسترش پخش پدیده پایدار
گسترش پخش پدیده پایدار
1
گسترش پرتو شید زمان
گسترش پرتو شید زمان
1
تعالی پویا ایرانیان
تعالی پویا ایرانیان
1
گسترش سلامت پخش هستی
گسترش سلامت پخش هستی
1
گسترش پدیده شیمی غرب
گسترش پدیده شیمی غرب
1
گسترش پدیده ماشین سازی غرب
گسترش پدیده ماشین سازی غرب
1
گسترش آریان پیشرو سلامت
گسترش آریان پیشرو سلامت
1
گسترش آرین سلامت سینا
گسترش آرین سلامت سینا
1
گسترش پاکان پلاستکار
گسترش پاکان پلاستکار
1
گسترش گلرنگ موتور
گسترش گلرنگ موتور
1
گسترش هستی آرین تامین
گسترش هستی آرین تامین
1
گسترش تجارت الکترونیک کوروش
گسترش تجارت الکترونیک کوروش
1
پدیده شیمی پایدار
پدیده شیمی پایدار
1
گسترش پدیده سلامت شیمی
گسترش پدیده سلامت شیمی
1
گسترش پدیده شیمی پایدار
گسترش پدیده شیمی پایدار
1
گسترش سپهر پلاستیک پدیده
گسترش سپهر پلاستیک پدیده
1
گسترش آرین تجارت مانا
گسترش آرین تجارت مانا
1
الین فارمد
الین فارمد
1
گسترش ویراسیستم پویا
گسترش ویراسیستم پویا
1
پدیده شیمی نیلی
پدیده شیمی نیلی
1
1
گسترش صنعت پاپیروس
گسترش صنعت پاپیروس
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 586324
آگهی تصمیمات شرکت ایراندارسهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۵۷۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱/۹۱ به موضوع شرکت تولید و توزیع انواع کاغذها و فیلم‌های پشت چسب دار و غیرپشت چسب دار تولید و توزیع انواع لمینت‌های پلیمری و کاغذی و سلولزی واردات و صادرات مواد اولیه و محصولات شرکت ماشین آلات قطعات یدکی و مواد مصرفی آنها اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی اخذ وام از موسسات مالی و اعتباری و بانکهای دولتی و خصوصی و خارجی و صندوق و ذخیره ارزی اخذ لیسانس از شرکتها و برندهای معتبر خارجی شرکت در مناقصات و مزایده‌های عمومی و خصوصی سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها طرح‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی تاسیس واحدهای توزیع و پخش و شرکتهای بازرگانی در داخل و خارج از کشور برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت الحاق گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و شرکت تولید و شیمیایی پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ به نمایندگی مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی جعفرزارع به کدملی ۱۴۶۵۳۰۲۸۴۰ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به کدملی ۰۰۹۳۷۳۴۸۱۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پاکان پلاستکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۷۵۹۰ به نمایندگی مسعود گودرزی به کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از چهار نفر آقایان مهدی فضلی و مسعود سزاوارذاکریان و مسعود گودرزی و مرتضی جعفری زارع همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد و اوراق عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۲۳۰۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712804
آگهی تصمیمات شرکت آریان کیمیا تک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۴۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و علیرضا کیانی آذربایجانی به کدملی ۰۴۹۲۱۳۲۷۱۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گسترش آریان تک کیمیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۶۷ به نمایندگی سید محمدباقر فاضلیان به کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ و شرکت آرین سیستم پرداز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۶۳ به نمایندگی مسعود گودرزی به کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ ماده ۴۴ اساسنامه به شرح مندرج در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمدباقر فاضلیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا کیانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از ۳ نفر آقایان علیرضا کیانی آذربایجانی و علی ابراهیمی کردلر و مسعود گودرزی همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۶۷۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746561
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشوسهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۷۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به نمایندگی مهدی فضلی به ک م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به ش م ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ و شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو به ش م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به نمایندگی مسعود گودرزی به ک م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ شرکت گل پخش اول به ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نماینگی علی ابراهیمی کردلر به ش. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گلرنگ پخش به شماره ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به نمایندگی حسن بیاتی به ک م ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ بنابراین مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره، مسعود سزاوارذاکریان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء یکی از سه امضای مهدی فضلی و مسعود سزاوارذاکریان و حسن بیاتی به همراه یکی از سه امضا مسعود گودرزی و علی ابراهیمی کردلر و محمد شرکت بزازان همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۱۸۸۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135955
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی کورش سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۴۲۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ با نمایندگی آقای کوروش منتصر کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کامبیز رحیمی خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۸۲۰۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176562
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی گلرنگ بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۳۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی با شماره ملی: ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل: آقای محمدکریم فضلی ک م ۳۹۷۹۳۵۶۵۰۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی فضلی ک م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم منیره فاضلیان ک م ۳۸۷۳۱۲۰۹۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی بامضاء منفرد آقای محمدکریم فضلی یا آقای مهدی فضلی هر یک به تنهایی و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری بامضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۵۷۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200375
آگهی تغییرات شرکت سرزمین بستنی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۰۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی فضلی کد ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود گودرزی کد ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ به نمایندگی از شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا فروتن کد ملی ۰۰۶۷۲۲۹۰۹۳ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۷۸۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229722
آگهی تغییرات شرکت گل نوش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۷۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی شرکت گسترش گل نوش هستی سناسه ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و کورش منتصر کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۶۸۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا جبینی کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۲۸۸۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229725
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره و آقای سیاوش سهیلی با ک م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ و بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. سپس اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با ش م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با ک م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با ک م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر با ک م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ آقای کورش منتصربا ک م ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ پ۱۷۲۸۸۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345992
آگهی تغییرات شرکت آرین سیستم پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد شرکت بزازان کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی پاکشو به ش ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کیانوش حسنی نژاد کد ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به نمایندگی از شرکت پدیده شیمی نیلی به ش ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۰۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فیروز آقازاده کد ملی ۱۷۲۹۴۰۰۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۴۶۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394010
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی گلرنگ سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۵۳۳۱
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بسمت رئیس هیئت‎مدیره شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای سیدمحمدباقر فاضلیان با کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو با نمایندگی آقای محمد شرکت‎بزازان با کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بسمت عضو هیئت‎مدیره شرکت آریان تجارت شرق با نمایندگی آقای مسعود گودرزی با کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بسمت عضو هیئت‎مدیره شرکت سرمایه‎گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی آقای آرش منتصر با کدملی ۰۰۶۲۶۲۱۸۴۱ بسمت عضو هیئت‎مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیر آن، به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول شرکت، با امضای متفق یکی از آقایان مهدی فضلی یا مسعود گودرزی یا محمد شرکت‎بزازان به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال اعم از اوراق و اسناد عادی و رسمی صرفا با امضاء متفق آقایان محمدکریم فضلی و مهدی فضلی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۹۵۴۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470441
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۰۱۱۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۶۶۰۸
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره ۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای مهدی فضلی بشناسه ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشناسه ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول به نمایندگی آقای کورش منتصر ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید وحید حسینیان خارج از اعضا به کد ملی ۳۸۷۴۷۲۲۲۴۷۳ بسمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۳۱۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613960
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه پخش گلرنگ در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۰۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۷۷۲۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری، خرید، فروش، توزیع، پخش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای و انبارداری و پخش هرگونه کالا و محصول مجاز اعم از آرایشی و بهداشتی و داروئی و غذائی و غیر آن د ر داخل و خارج از کشورتاسیس و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی در داخل و خارج از کشورعرضه مستقیم کالاو توزیع درب منازل و مکانها و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و سرمایه گذاری در شرکتها، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی و سپرده های بانکی انجام هر گونه فعالیت مجازی که بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر ضلع شمالی پارک ساعی کوچه ساعی یکم پلاک ۱۵ کدپستی ۱۵۱۱۹۳۵۸۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳۸۱,۳۹۲ مورخ ۱۱/۶/۹۳نزد بانک سپه شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. گروه صنعتی گلرنگ به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۳. گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش به نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت دوسال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت با امضای دونفر از سه نفر اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی. ـ سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارشرکت:رسالت پ۹۳۰۶۲۳۷۳۴۶۸۵۸۱۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614226
آگهی تغییرات شرکت گسترش آرین پخش پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۱۵۰
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران با نمایندگی آقای مهدی فضلی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مقداد محمدیان امیری ۰۰۶۰۷۷۴۱۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای نعیم ابراهیمیان ۰۰۶۲۸۸۷۸۱۵ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد تضمینی مربوط به شرکت آرین پخش پیشرو با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۲۳۹۲۳۹۴۲۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614482
آگهی تغییرات شرکت گسترش آریان تک کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۶۷
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۴۶۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کد ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت آرین سیستم پرداز شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۶۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پخش آریان کیمیا تک شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۳۳ با نمایندگی آقای علیرضا کیانی آذر بایجانی کد ملی ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره آقای ناصر گورابی کد ملی ۰۰۶۵۱۷۵۵۲۲ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق سه نفراز اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد تضمینی مربوط به شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک که شرکت به عنوان ضامن اقدام به تضمین آنها به نفع اشخاص ثالث می‌نماید با امضاء دونفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۲۳۸۵۱۲۹۸۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635158
آگهی تغییرات شرکت گسترش گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به ک. م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ وآقای سیاوش سهیلی به ک. م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: گروه صنعتی گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به ک. م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو به ش. م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به ک. م ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ پ۹۳۰۷۰۶۵۶۴۵۶۸۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635166
آگهی تغییرات شرکت پاکان به شو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۸۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی به کدملی۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به کدملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به کدملی۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ شرکت شرکت گل پخش اول به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای محمد عالمی به کدملی۶۱۹۹۶۴۱۳۶۱ پ۹۳۰۷۰۶۴۲۴۶۷۳۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663843
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی فضلی ک. م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت گلرنگ پخش ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای مسعود گودرزی ک. م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به نمایندگی از شرکت گل پخش اول ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۲۳۳۷۴۱۸۸۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663844
آگهی تغییرات شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به کدملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره وشرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر به کدملی۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بعنوان عضوهیئت مدیره وآقای محمد برهانی به کدملی ۰۳۲۳۱۴۸۵۶۵خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق سه نفراز اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد تضمینی مربوط به شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران که شرکت به عنوان ضامن اقدام به تضمین آنها به نفع اشخاص ثالث می‌نماید با امضاء دونفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۲۳۵۳۶۵۵۲۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720049
آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی آریا شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۸۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت پدیده شیمی نیلی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای یعقوب حقیقت نیا به شماره ملی ۱۶۸۸۸۸۳۳۶۳ موسسه حسابرسی خبره ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۲و آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۱۲۶۳۵۳۲۱۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9656746
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به ش ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۲ به نمایندگی مهدی فضلی به ش ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی مسعود گودرزی به ش ملی ۰۰۵۰۰۱۲۸۲۲۳۱ و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ به نمایندگی کورش منتصر به ش ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۰ مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود گودرزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهرام صیادی خارج از اعضاء به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک ز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9682428
آگهی تصمیمات شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کدملی ۱۳۷۹۵۶۵۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به نمایندگی مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی محمدمهدی جاودان فرد به کدملی ۳۸۷۴۳۳۵۹۴۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ و شرکت گسترش گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴ به نمایندگی امیرخسرو فخریان به کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۰ مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدمهدی جاودان خرد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، امیرخسرو فخریان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق یکی از علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان و محمدرضا عربی مزرعه شاهی به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق مکاتبات عادی با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9693880
آگهی تغییرات شرکت آرین بسپار آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۷۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا صحرائی به شماره ملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد هوبه فکر به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد هوبه فکر به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا متفق دو نفر از سه نفر عضو هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10239994
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تیان گاز استیل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۶۹۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۱۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۰/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان به شناسه ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۷۵۷ به نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شناسه ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی آقای یاسر بابایی درزی به شناسه ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۹/۹۰ آقایان سید محمدباقر فاضلیان بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد شرکت بزازان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، یاسر بابایی درزی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708613
آگهی تصمیمات شرکت گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سیاوش سهیلی به کدملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو به کدملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بنمایندگی مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و شرکت سرمایه‎گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بنمایندگی علی ابراهیمی‎کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی حسین علی ‎قارداشی به کدملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ بنمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۸۹ مهدی فضلی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی ابراهیمی‎کردلر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین علی ‎قارداشی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی‎کردلر یا شرکت بزازان و یا محمدرضا عربی‎مزرعه‎شاهی بهمراه یکی دیگر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034441
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش خدمات آرین گستر درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۸۱۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۲۲۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان گاندی،کوچه ۵، پلاک ۱۹، طبقه ۳ کدپستی ۱۵۱۷۶۴۶۱۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۶۹,۳۹۲ مورخ ۱۶/۱۰/۹۳ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی فضلی با شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - علی ابراهیمی کردلر با شماره ملی شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ مسعود سزاوار ذاکریان شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به نمایندگی از شرکت گروه مهدسرمایه گذاری خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره - پیمان سازنده چی با شماره ملی ۳۲۵۵۲۷۳۰۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره - عزیزه تیموری با شماره ملی ۲۷۵۴۵۴۶۷۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره - امین سازنده چی شماره ملی ۳۲۵۷۲۶۰۱۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره - رضا قرائی پوربه شماره ملی ۱۰۶۲۷۷۲۳۲۶ خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامدران بسمت مدیر عامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای یک از آقایان مهدی فضلی یا علی ابراهیمی کردلر به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق هرپنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی. سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ( - ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۳۱۱۲۵۶۵۰۳۱۴۵۳۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034449
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش ماستر پخش هستی درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۸۱۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۲۲۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بهشتی خیابان پاکستان کوچه دوم پلاک ۲۹ کدپستی ۱۵۳۱۶۳۸۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۱۷۱,۳۹۲ مورخ ۱۳/۱۱/۹۳ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی فضلی شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ علی ابراهیمی کردلر شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ سیدمحمدرضا الحسینی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۹۳۳۹۱ به نمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره - سیدمحمدجواد سیدپورمیاندهی به شماره ملی ۲۶۷۹۱۷۳۶۲۷ خارج از اعضاء وسهامداران بعنوان مدیر عامل ـ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل وانتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی. سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ( - ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۳۱۱۲۵۷۵۵۴۴۷۲۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705896
آگهی تغییرات شرکت فامیلی موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت گسترش گلرنگ موتور با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۹۱۱۳ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان با کدملی۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی آقا گلی با کدملی۰۰۷۲۵۸۱۹۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی با کدملی ۰۰۵۳۷۱۸۷۱۲به سمت عضو هیئت مدیره - آقای سیف اله فامیلی با کدملی ۲۱۲۲۴۱۰۰۸۶به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند - کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای یکی از آقایان مهدی فضلی یا محمد شرکت بزازان به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. پ۹۴۱۲۱۹۹۵۹۴۹۰۱۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708535
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور فامیلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش گلرنگ موتوربا شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۹۱۱۳ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ک. م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشوبا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان بک. م ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آریان تجارت شرق با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵ با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی ک. م ۰۰۵۳۷۱۸۷۱۲ به سمت عضو و مدیرعامل شرکت گل پخش اول باشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای هادی قانعی رضایی مقدم ک. م ۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ به سمت عضوهیئت مدیره آقای سیف اله فامیلی ک. م ۲۱۲۲۴۱۰۰۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء متفق یک از آقایان مهدی فضلی یا محمد شرکت بزازان به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. پ۹۴۱۲۲۲۸۱۲۱۹۶۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12728187
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش هستی سلامت شیمی درتاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۴۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۳۲۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم خیابان پروین پلاک ۱۹ واحد سوم کد پ ۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۳۷/۳۹۲مورخ ۱۵/۱۲/۹۴ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ شرکت گروه صنعتی گلرنگ (۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰) با نمایندگی آقای مهدی فضلی (۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲)به عنوان رئیس هیات مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ (۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷) با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر (۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱) به عنوان نائب رئیس هیات مدیره ـ شرکت گسترش هستی آریا شیمی (۱۰۳۲۰۳۶۸۰۱۰) با نمایندگی آقای سیدمحمدباقر فاضلیان (۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱)به عنوان عضو هیات مدیره ـ آقای ناصر کلباسی (۰۰۷۹۷۶۳۵۲۹)خارج از اعضاء وسهامداران بعنوان مدیرعامل خ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی. حسابرسی اطهر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)) پ۹۵۰۱۱۶۴۱۵۵۰۸۱۷۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770252
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق مهر کورش درتاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۸۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۴۸۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۸، پلاک ۴، طبقه دوم کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۹۷۰۰۰ سهم بانام عادی و ۳۰۰۰ سهم آن بانام ممتاز میباشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۷۴,۳۹۲ مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند به شرح ذیل: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۰۴۴۶ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر با کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره ـ شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان با کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی اطهر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۲۰۸۸۴۲۳۸۶۳۶۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973639
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش آریان لیان پخش درتاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۹۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۳۸۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه معاملات و عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.-درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان ۱۶ متری اول – کوچه سوم – پلاک ۲۹کدپستی۱۴۷۳۹۳۵۳۸۲ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۱۱ - ۳۹۲ مورخ ۲۵/۰۵/۹۵ نزد بانک سیناشعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: ناصر خداشناس به شماره ملی ۰۰۶۷۳۱۵۸۶۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) و شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ وبا نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷و با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلربه شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کیان الماس مهر به شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۰۳۱۸۰ و با نمایندگی آقای علیرضاکیانی آذربایجانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دونفر از سه نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۵۲۷۸۷۷۳۹۷۵۲۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048628
آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی آرین دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا فضلی ۳۹۷۹۳۷۰۰۷۰ خارج از اعضاء وسهامداران بعنوان مدیر عامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۱۰۷۰۰۸۲۳۶۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076875
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی مهدی فضلی به کدملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی مسعودگودرزی به کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره محمود انصاری به کدملی۴۱۳۲۲۹۸۲۶۴ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۲۶۹۹۶۵۶۷۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170401
آگهی تغییرات شرکت گسترش مارینا سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۸۳۷۰
آگهی تغییرات شرکت گسترش مارینا سان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۸۳۷۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰با نمایندگی آقای مهدی فضلی کد ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. - شرکت گل پخش اول شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی کد ملی۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره. - آقای سید جلال مونسی حصاری کد ملی۰۷۰۲۵۴۱۷۳۷ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیر عامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست و اوراق و اسناد عادی ورسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219745
آگهی تغییرات شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۹۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت پدیده شیمی پایدار شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع سلولزی ماریناسان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مهرداد والی نژاد کدملی ۰۰۵۴۷۱۸۹۴۵بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۰۶۹۴۳۸۵۱۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219751
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۵۱
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۵۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ش م۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر ش م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو ش م ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای محمد کریمی ش م ۳۸۷۱۳۵۲۳۱۴ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه ش م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی ش م ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای سید محمد جواد سید پور ش م ۲۶۷۹۱۷۳۶۲۷ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514672
آگهی تغییرات شرکت گسترش ابیان فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۶۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۸۱۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ک. م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی آقای سیدمحمد باقر فاضلیان ک. م ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای بنیامین اسلامی پناه ک. م ۰۰۵۸۷۰۸۸۰۴ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۴۲۴۹۰۱۸۱۲۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520947
آگهی تغییرات شرکت گسترش پخش پدیده نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۶۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۶۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی قرن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سپهر پلاستیک پدیده به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۲۳۰ به نمایندگی سیدمحمدباقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره رضا علی پور به شماره ملی ۰۰۷۷۶۸۵۲۷۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۶۰۴۲۷۱۳۶۲۶۶۳۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570004
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۸۴۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پدیده شیمی پایدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ به نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پدیده شیمی قرن با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ به نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سپهر پلاستیک پدیده با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۲۳۰ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا علی پور به شماره ملی ۰۰۷۷۶۸۵۲۷۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکت‌ها با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت وهمچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکت‌ها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۵۲۹۳۷۶۱۶۹۷۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618169
آگهی تغییرات شرکت گسترش افق نفت و گاز خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۹۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت با نمایندگی آقای مهدی حبیبی خراسانی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۲۷۴۸۹ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدواوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۶۲۸۶۹۵۸۲۴۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640909
آگهی تغییرات شرکت گسترش مهندسی فن آوران آوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۱۸۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای امیر استعماری به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۰۴۲۱ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای امیرهوشنگ قدسی بجندی کدملی ۰۰۵۶۹۱۸۷۲۰ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال , ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۲۲۳۵۲۹۵۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13648168
آگهی تغییرات شرکت گسترش آنیتا سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۲۵۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی فضلی بشماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۳۳۴۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره - آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص بشماره ثبت ۳۳۸۸۶۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای محمدحسین اسمائی بشماره ملی ۰۴۲۱۰۱۸۲۸۳ به نمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۸۹۰۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره - آقای حسین مقدم (خارج از اعضاء و سهامداران) به سمت مدیرعامل به ش م ۶۱۵۹۳۰۳۴۱۴ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال , ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۷۳۲۵۷۰۹۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660605
آگهی تغییرات شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثنا اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضا متفق دو نفرازچهارنفر اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۲۴۸۴۸۷۶۴۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678239
آگهی تغییرات شرکت گسترش گلرنگ پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش م۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ک م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه ش م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان ک م ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مصطفی منصوری ک م ۰۴۹۳۴۱۷۹۷۴خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۰۳۶۸۹۷۹۹۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682227
آگهی تغییرات شرکت گسترش گروه صنعتی گلرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۳۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۰۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای محمدکریم فضلی کدملی ۳۹۷۹۳۵۶۵۰۷ خانم منیره فاضلیان کدملی ۳۸۷۳۱۲۰۹۲۵ آقای مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ پ۹۶۰۸۰۷۴۹۱۹۰۹۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694356
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش ستاره طلایی سینا در تاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۰۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۶۱۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: سرمایه گذاری در شرکتها, بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای و تجهیز فروشگاهی و فروشگاههای اینترنتی و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه پنجم ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۶۱۷/۹۶/۳۹۲ مورخ ۸/۸/۹۶ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی توسط سهامداران پرداخت گردید. ه است اولین مدیران: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و به سمت رئیس وعضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت گل پخش اول با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجتبی کریمی به شماره ملی ۰۵۵۷۸۰۱۳۳۸ خارج از اعضا هیئت مدیره و سهامداران و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و به سمت نایب رئیس وعضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۱۴۶۷۵۱۷۳۸۷۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705586
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش فامیلی مدرن در تاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۴۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۹۳۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: سرمایه گذاری در شرکتها, بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه پنجم ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می باشد که به موجب گواهی بانکی شماره ۶۲۹, ۳۹۲ مورخ ۱۳/۸/۹۶ بانک سینا شعبه پارک ساعی تماما پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ دارای شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی زارع منش به شماره ملی ۰۰۷۲۷۱۶۵۴۱ خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره به سمت مدیرعامل آقای محمدحسین اسمائی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۱۸۲۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بنمایندگی از شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین صبوری به شماره ملی ۴۱۳۰۷۵۰۳۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۰۲۲۳۳۱۴۵۱۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732189
آگهی تغییرات شرکت گسترش آرین سلولز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۲۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۷۸۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت صنایع سلولزی مارینا سان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمدعلی جاوید به شماره ملی ۰۰۸۲۵۰۹۴۵۱ خارج از اعضاء وسهامداران بعنوان مدیرعامل انتخا ب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال , ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۰۵۵۳۷۴۵۰۳۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732219
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به ک. م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیات مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره، شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به ش. م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر به ک. م ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سید حسین حسینی به ک. م ۰۰۶۴۶۷۴۸۵۱ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال , ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۰۵۷۱۹۸۴۹۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742322
آگهی تغییرات شرکت گسترش گل نوش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۶۶۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت گل پخش اول ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای کورش منتصر ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای فرزاد حاجی عظیمی ۰۰۸۲۱۴۰۹۵۲ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۹۱۲۴۹۱۷۰۸۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742354
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش کشت و صنعت برنج کوروش درتاریخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۵۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۹۴۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در شرکتها, بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه پنجم ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۴۳۵,۳۹۲ مورخ ۲۱/۰۵/۹۶ از بانک سینا شعبه پارک ساعی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مقداد محمدیان امیری به شماره ملی ۰۰۶۰۷۷۴۱۷۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رامین قربانی به شماره ملی ۴۰۷۳۲۶۱۴۹۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۱۲۵۵۳۴۸۷۳۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767639
آگهی تغییرات شرکت گسترش مارینا پخش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۷۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای احسان گودرزی کدملی ۰۰۶۲۳۵۲۳۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای سعید ابراهیم آبادی کدملی ۰۰۶۲۰۹۸۵۰۰ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل. انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۶۰۹۲۷۲۶۵۴۴۵۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13797245
آگهی تغییرات شرکت گسترش افق توسعه معادن خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۷۵۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به نمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و ایران دلفانیان به شماره ملی ۴۸۳۹۵۳۷۰۷۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و نعمت اله شهبازی به شماره ملی ۳۹۶۱۷۸۳۸۷۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و سعید سیستانی زاده به شماره ملی ۳۰۹۰۷۲۸۸۳۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل وانتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۰۱۲۳۰۱۲۵۰۷۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13797247
آگهی تغییرات شرکت گسترش گلرنگ ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۰۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۱۴۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ک. م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گلپخش اول به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی ک. م۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سینا انعامی ک. م ۴۲۸۵۷۴۰۲۸۱ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال , ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۱۲۸۹۸۱۵۶۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13860121
آگهی تغییرات شرکت گسترش فرآورده‌های نفتی افق خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۷۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۷۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی مهدی فضلی به کد ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کد ملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی افق نفت وگازخاورمیانه به شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵ با نمایندگی مسعود سزاوار ذاکریان به کد ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره سید حبیب اله موسوی به کد ملی۱۰۶۳۲۵۳۵۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره مریم قدس حسن آباد به کد ملی ۰۰۷۸۲۷۰۴۰۵ خارج از اعضاء و سهامداران بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشدواوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۱۱۶۴۹۱۹۹۴۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938050
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ک م۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی با نمایندگی آقای سیدمحمد باقرفاضلیان ک م ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته ک م۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار با نمایندگی آقای مسعودگودرزی ک م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفراز چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۶۱۲۲۱۱۵۱۹۷۳۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952611
آگهی تغییرات شرکت گسترش پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۴۲۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پدیده شیمی پایداربه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت پدیده شیمی قرن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ش م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان ش م۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای ابوالفضل ابراهیمی کردلر شماره ملی ۱۵۰۰۲۴۹۷۶۹ خارج ازاعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال , ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۶۱۵۲۴۱۷۷۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170079
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش پرتو شید زمان درتاریخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۰۱۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۲۷۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه معاملات و عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله آرژانتین-ساعی-خیابان شهید احمد قصیر-کوچه هیجدهم-پلاک ۴-طبقه سوم- کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵۰.۲۴۸ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک بانک سینا شعبه گاندی با کد ۴۵۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علی سلیمی به شماره ملی ۰۰۴۶۶۷۷۵۵۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امید روستا به شماره ملی ۰۰۵۵۳۳۶۰۹۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ و به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن امینی نیک به شماره ملی ۱۲۸۵۸۵۴۱۰۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازرئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .مجمع تصویب نمود در صورت برابری رای اعضای هیئت مدیره، رای رئیس هیئت مدیره قاطع آراء خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۵۲۳۶۸۹۹۴۴۱۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14297423
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری تعالی پویا ایرانیان درتاریخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۵۸۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۲۵۴۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عبارت است از توسعه فعال سازی و بهره برداری از ظرفیت ها و توانمندی های مدیریتی، حرفه ای و تخصصی موجود در کشور، برای کمک به سازمان های ایرانی در جهت ارتقای تعالی سازمانی از طریق مطالعه،آموزش ارزیابی و ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق سازمان های ایرانی و خارجی و فراهم ساختن نظام های تشویقی برای ترغیب سازمان ها به حرکت پیوسته در مسیر تعالی به منظور دست یابی به نتایج پایدار.موسسه به صورت غیرانتفاعی و غیردولتی فعالیت می نماید و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از استقلال مالی برخوردار است و کلیه فعالیتهای آن با رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران منطبق با مفاد این اساسنامه انجام می شود.اشاعه تعالی سازمانی.توسعه دانش و پژوهش در حوزه تعالی سازمانی.مشارکت گروهی و همکاری بانهادهای مرتبط برای تصمیم سازی ها وتهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مقررات مرتبط با تعالی سازمانها.ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف موسسه،فعالیت های اعضا و اطلاع رسانی از طریق شبکه های اطلاع رسانی و نشر مجلات و بروشورهای تخصصی،.فعالیت برای مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی.انجام فعالیتهای علمی،مطالعاتی در داخل و خارج کشور در چارچوب قوانین موضوعه برای نیل به اهداف موسسه.تلاش برای توسعه مدیریت تعالی سازمانی موضوع فعالیت موسسه.کمک به تحقق هدف های کمی و کیفی تعیین شده برای مدیریت تعالی سازمانی موضوع فعالیت موسسه.حمایت از منافع مشترک اعضا در سطح ملی و بین المللی،.سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی در موضوع فعالیت موسسه.تلاش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی برای صادرات خدمات در حوزه فعالیت های موسسه و ایجاد فرصت های مناسب برای کلیه اعضا جهت ورود به این بازارها. تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز ویا مشارکت در تدوین آن ها در حوزه موضوع فعالیت موسسه.اجرای آن دسته از وظایف اجرایی مرتبط با موضوع موسسه از جانب دستگاه ها، نهادها و سازمان های اقتصادی ارجاع شده به موسسه.انجام مطالعات علمی،صنعتی و تجاری مورد نیاز اعضا و برگزاری همایش های تخصصی و میز گردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی وخارجی. تایید گواهینامه های آموزشی و حرفه ای در زمینه موضوع فعالیت موسسه.برگزاری و یا حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط. کوشش برای جذب سرمایه، فناوری،مدیریت،دانش فناوری، نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقاء زمینه های موضوع فعالیت موسسه.همکاری با نهاد های اجرایی،علمی پژوهشی در زمینه ارزیابی طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش وپژوهش در زمینه های علمی فعالیت موسسه.تلاش برای توسعه دانش و مهارت اعضا.تشکیل گردهمایی های علمی و برگزاری جشنوارهای مرتبط با موضوع فعالیت در سطح ملی،منطقه ای و بین المللی.طراحی و اجرای برنامه های تشویقی و اعطای جوایز در جهت استقرار نظام های مبتنی بر تعالی سازمانی و در ارتباط با موضوع فعالیت فعالیت موسسه در سطح کشور.انجام فعالیت های درآمدزا در ارتباط با موضوع فعالیت و مصرف در آمدهای حاصل در راستای اهداف و سرمایه گذاری مجدد،.اخذ نمایندگی از بنیادها، موسسات و شرکت های دیگر اعم از داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی به آنها در ارتباط با موضوع فعالیت.جذب موقوفات،هدایا و کمک های بلاعوض از اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادها و سازمان های دولتی،عمومی و خصوصی.اخذ وام و قرض الحسنه از اشخاص و موسسات مالی و بانک ها و توثیق اموال نزد آنها،.انجام سایر عمیلیات مجاز در چارچوب قوانین و مقررات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف موسسه مفید بوده و یا در جهت اجرای وظایف تعهیین شده برای موسسه ضرورت داشته باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله والفجر ـ خیابان دوم ـ خیابان نهم ـ پلاک ۶ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۴۳۷۸۳۴۳۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محسن خلیلی عراقی به شماره ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای رضا اشرف سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۲۰۲۷۸۹۶ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدعلی محمدی به شماره ملی ۰۰۴۲۸۰۲۱۳۱ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مجید قاسمی به شماره ملی ۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای منوچهر نجمی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۱۹۲۰۶ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای هومن نصرالهی شیراز به شماره ملی ۰۰۵۷۰۹۸۴۱۷ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بهرام سبحانی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سید محمد جعفر مرعشی شوشتری به شماره ملی ۱۷۵۵۱۹۷۶۰۸ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا ظهیرامامی به شماره ملی ۲۴۱۰۸۹۷۲۹۰ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر آزادی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۴۰۹۶۴ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عبدالمحمد رازانی به شماره ملی ۴۱۳۱۸۷۴۰۴۰ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مسعود همایونفر به شماره ملی ۴۳۲۲۶۵۶۴۰۴ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین سلاح ورزی به شماره ملی ۴۸۵۹۲۰۲۳۱۷ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علیرضا بختیاری به شماره ملی ۵۸۴۹۳۹۸۵۸۹ دارنده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای رضا اشرف سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۲۰۲۷۸۹۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای منوچهر نجمی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۱۹۲۰۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای یوسف عسکری به شماره ملی ۰۵۳۱۲۹۸۸۲۵ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۳ سال آقای علی اصغر آزادی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۴۰۹۶۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مسعود همایونفر به شماره ملی ۴۳۲۲۶۵۶۴۰۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای حسین سلاح ورزی به شماره ملی ۴۸۵۹۲۰۲۳۱۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای محمد ناظمی هرندی به شماره ملی ۵۶۵۹۷۰۴۶۴۶ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۳ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب هرکدام با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۸۱۲۸۱۳۸۸۴۵۷۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14319452
آگهی تغییرات شرکت گسترش سلامت پخش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی مهدی فضلی به کد ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت آرین سلامت سینا به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۰۲۷۵ با نمایندگی محمد شرکت بزازان به کد ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان با نمایندگی۱۰۸۲۰۰۱۹۴۸۵ سیدمحمدباقر فاضلیان به کد ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بعنوان عضو هیات مدیره و پیمان رضاپور داش آتان به کد ملی۱۵۵۲۸۲۲۷۹۶ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۸۲۷۲۲۲۴۷۵۴۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330389
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۸۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۵۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای سیدمحمدباقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد معدنی به شماره ملی ۶۴۴۹۹۷۰۲۴۳ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۰۵۵۷۸۶۲۲۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330403
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده ماشین سازی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۰۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۲۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بلال شمسی اسفنجانی ۱۷۰۹۹۱۸۲۲۵ خارج از اعضاء هیات مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۰۵۷۰۵۸۱۸۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330404
آگهی تغییرات شرکت گسترش آریان پیشرو سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت کیان الماس مهر شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۳۱۸۰ با نمایندگی آقای علیرضا کیانی آذربایجانی کدملی ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای حمیدرضا قجر کدملی ۰۳۲۲۷۴۵۰۵۵ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۰۵۵۱۰۵۵۰۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333764
آگهی تغییرات شرکت گسترش آرین سلامت سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۴۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۶۶۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب اله شهروزی به شماره ملی ۰۰۵۵۳۴۸۳۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید امیرنجات به شماره ملی ۰۰۶۳۰۰۶۳۸۳ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۰۷۵۶۴۹۱۱۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333795
آگهی تغییرات شرکت گسترش پاکان پلاستکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۷۶۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان ش م ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای ولی محمد مالمیر ش م ۳۹۷۸۵۴۶۱۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدعلی کاشف کدملی ۲۷۵۴۴۹۱۱۱۲ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۰۷۶۱۳۲۵۰۴۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343964
آگهی تغییرات شرکت گسترش گلرنگ موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۰۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۹۱۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بعنوان عضو هیات مدیره آقای هادی قانعی رضائی مقدم کدملی ۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیر منقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۱۳۹۲۱۹۴۲۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348908
آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی آرین تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۸۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۴۵۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی آقای کوروش منتصر ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت توسعه کشت وصنعت کوروش شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا حسین پور ۱۷۲۹۹۳۵۸۳۴ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین شدند/ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۱۷۳۸۷۸۵۱۵۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348909
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش تجارت الکترونیک کوروش درتاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۴۸۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۹۱۹۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:سرمایه گذاری در شرکتها, بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه پنجم ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۷,۳۹۲ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی با کد ۳۹۲ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گلرنگ سیستم به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۷۷۲۲ و به نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کاظم کلب خانی به شماره ملی ۲۸۰۲۶۸۵۲۰۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هابیل ایران فر به شماره ملی ۶۴۴۹۹۴۲۴۱۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای ثابت رئیس یا نائب رئیس هیئت به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۹۱۷۶۸۹۴۲۴۶۴۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14352009
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به عنوان رئیس هیئت مدیره و سید محمدباقر فاضلیان به کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به نمایندگی شرکت پخش پدیده پایدار به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمد شرکت بزازان به کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به عنوان عضو هیئت مدیره و کیانوش حسنی نژاد به کدملی ۱۹۷۱۴۱۴۱۲۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۱۹۴۰۸۶۸۴۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361609
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده سلامت شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۳۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۶۶۴۱
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده سلامت شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۳۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۶۶۴۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به ک. م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به ک. م ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش هستی آریا شیمی به ش. م ۱۰۳۲۰۳۶۸۰۱۰ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته به ک. م ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای نوراله کردستانی به ک. م ۲۳۹۲۲۴۱۴۸۱ خارج از اعضاء و سهامدران بعنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361682
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر عباس طالب لو به شماره ملی ۰۰۶۵۳۵۴۵۰۸ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364722
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش سپهر پلاستیک پدیده درتاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۵۲۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۱۴۷۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :سرمایه گذاری در شرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان شهید احمد قصیر-کوچه هیجدهم-پلاک ۴-طبقه پنجم- کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۴/۳۹۲ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی با کد ۳۹۲ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ و به نمایندگی سیدمحمدباقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و به نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مرضیه نوری به شماره ملی ۴۸۱۹۶۲۵۸۱۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371850
آگهی تغییرات شرکت گسترش آرین تجارت مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۰۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۹۹۲۶
آگهی تغییرات شرکت گسترش آرین تجارت مانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۰۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۹۹۲۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰با نمایندگی مهدی فضلی به کد ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی محمد شرکت بزازان به کد ملی۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیا نه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی ابوالقاسم حبیبی خراسانی به کد ملی ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و علی دارستانی فراهانی به کد ملی ۰۴۵۱۹۷۴۳۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین جلیلوند به کد ملی۰۰۷۸۰۰۱۵۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره وحید ربیعی به کد ملی۴۳۹۱۹۶۵۱۴۳ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیر عامل اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371866
آگهی تغییرات شرکت الین فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۹۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۵۹۲۰
آگهی تغییرات شرکت الین فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۹۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۵۹۲۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: - شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی با کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان با کدملی۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره - خانم حبیبه آناهید خارج از اعضاء و سهامداران با کدملی۰۰۸۳۷۶۴۴۸۸ بعنوان مدیر عامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375029
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش ویراسیستم پویا درتاریخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۵۵۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۲۸۹۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :سرمایه گذاری در شرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، آرژانتین-ساعی ، خیابان شهید احمد قصیر ، کوچه هیجدهم ، پلاک ۴ ، طبقه چهارم کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۴/۴۵۰ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ نزد بانک سینا شعبه گاندی با کد ۴۵۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علی نجفی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۴۰۸۵۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و به نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امیدرضا پایمرد به شماره ملی ۲۴۳۱۷۹۰۵۷۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378830
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی نیلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی نیلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: - مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بعنوان رئیس هیات مدیره - آقای محمد شرکت بزازان کد ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمدباقر فاضلیان ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به نمایندگی شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۰۹۳بعنوان عضو هیات مدیره - آقای محمد رضا محمدی کد ملی ۰۰۶۷۳۲۸۳۵۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران بعنوان مدیر عامل شرکت برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14393194
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار درتاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۵۷۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۴۰۹۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: سرمایه گذاری در شرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید، فروش، پخش، توزیع، تولید، واردات و صادرات هرگونه کالای مجاز بازرگانی و تجاری، ایجاد شعب فروش کالا در داخل یا خارج از ایران، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی درخصوص فعالیتهای مرتبط در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، خیابان پردیس، بن بست پریان، پلاک ۱۰، طبقه پنجم، واحد ۱۵ کدپستی ۱۹۹۱۹۴۳۷۹۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۹۲.۴۸۴ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی با کد ۳۹۲ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و به نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدمحمدباقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۱۰۰۸۱۹۷۸۷۰۹۸۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14409776
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنعت پاپیروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۴۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۷۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی فضلی به شماره ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای سیدمحمدباقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بنمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای امید مقصودی به شماره ملی ۰۰۶۸۶۲۳۷۳۹ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۱۰۱۲۷۲۵۴۷۶۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک