مرتضی فلاح

مرتضی فلاح

کد ملی 0534645658
34
شرکت‌ها
34
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1254943
آگهی تصمیمات در شرکت سپاهان کویر پاسارگاد سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۲۹۶۰
برابر صورت جلسات مجمع فوق العاده و عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ متین صالحی کاشانی با کد ملی ۱۲۸۵۹۸۴۸۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و افسانه میرمحمدی با کد ملی ۱۲۸۷۹۴۱۴۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید حسین یغمایی با کد ملی ۴۴۳۱۷۴۰۲۷۹ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل (سید حسین یغمایی) بهمراه رئیس هیئت مدیره (متین صالحی کاشانی) مشترکا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ مرتضی فلاح با کد ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ و بهاره عطائی با کد ملی ۳۲۴۰۳۵۳۱۲۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به رباط اول مجتمع مسکونی مهندسین ورودی ۴ بلوک B طبقه ۴ واحد ۴۷ کدپستی ۸۱۳۸۹۹۶۹۶۱ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد ۴ موارد ذیل بموضوع شرکت ماده ۲ اساسنامه اضافه گردید: ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد طراحی پیمانکاری اجرا و نظارت کلیه امور مرتبط با ساختمان‌ها و نمای آن تامین نیروی انسانی موقت جهت اجرای کلیه امور عمرانی (سیویل) نظارت و اجرا کلیه امور مرتبط به پروژه‌های صنعتی شامل پایه و پل‌های فلزی لوله کشی عایق سازی لوله و مخازن و کانال‌ها پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۹/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۸۹۲۶۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585779
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص آبادگران ستایش شرق ایرانیان در تاریخ ۳۱/۴/۹۳ شماره ثبت ۱۲۶۷۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۵۸۳۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزاد راهها، راههای ریلی و باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل (تهیه و نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات) راهداری و عملیات آسفالتی، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی و سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها، امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونلهای آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، عملیات ساختمانی (سیویل)، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی و داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقیق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت شرکت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان مشهد، خیابان سعادت، لاله ۱۶، کدپستی ۳۸۱۷۱۳۳۳۱۵. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۱۸۲/۶۰۱۰/۵۳ مورخ ۲۰۲/۴/۹۳ بانک تجارت شعبه میدان امام حسین اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: حمیدرضا حبیبی بشماره ملی ۱۷۵۶۱۵۴۸۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره محمود عبدلی بشماره ملی ۰۵۲۰۰۶۷۳۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی فروزان بشماره ملی ۴۹۳۹۹۱۶۹۱۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری باامضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۸ـ روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت: همشهری ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی فلاح بشماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ بعنوان بازرس اصلی و خانم نسرین داودی نسب بشماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ بعنوان بازرس علی البدل ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۴۳۹۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628309
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص سایبان گستر فردای ایرانیان در تاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۲۶۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۰۴۶۴ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: ۱ـ موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت و گاز)، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی تاسیسات و تجهیزات (آب و گاز و برق و فاضلاب). امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاه نفت و گاز پتروشیمی و مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز و تلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت و گاز. امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی و فرآورده های فلزی) سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابراز دقیق. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقدقرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی و داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و پروانه نمی باشد) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: اراک ـ خیابان مشهد ـ سی متری میقان ـ لاله ۱۶ کدپستی ۳۸۱۷۱۳۳۳۱۸ ۴ـ سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی می باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۸۸۱ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۳ نزد بانک رفاه شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: داریوش شریفی به شماره ملی ۱۸۴۰۰۷۱۳۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به سمت هیئت مدیره و نرگس محمدیان به شماره ملی ۱۷۵۶۹۱۱۰۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه ۸ـ روزنامه جهت درج آگهی های شرکت: همشهری ۹ـ بازرس اصلی و علی البدل: ـ خانم نسترن گهرخضری به شماره ملی ۱۲۹۲۹۳۹۱۴۱ به عنوان بازرس اصلی ـ خانم لطیفه جمشیدی قهه به شماره ملی ۱۸۱۸۰۷۶۰۲۰ به عنوان بازرس علی البدل ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۰۸۸۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721050
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص باربد ساخت گنجینه درتاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۵۳۲۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۹۴۱۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. * موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی،بزرگراهها،آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری،سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی وتونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی،احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی،خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی،.خرید وفروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. * مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود * مرکز اصلی شرکت: اصفهان رهنان خیابان شریف غربی کوچه شهیدعابدی کدپستی ۸۱۸۷۸۵۰۰۰۰ * سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی بانام و که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶۳/۷۰۶۰/۵۴ مورخ ۱۹/۸/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. * اولین مدیران شرکت: نازنین گهرخضری به شماره ملی ۱۲۹۰۷۹۱۳۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت مدیرعامل ـ پروانه نصیری شجاع به شماره ملی ۱۲۹۲۱۰۹۰۴۱به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. * دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای سمت رئیس هیئت مدیره (پروانه نصیری شجاع) و یا نایب رئیس هیئت مدیره (نازنین گهرخضری) همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره (نازنین گهرخضری) همراه با مهر شرکت معتبر است. * اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد * بازرسان: مرضیه رنجبر به شماره ملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶ به عنوان بازرس اصلی مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس علی البدل * روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین گردید ش۹۳۰۹۱۳۶۱۲۴۶۲۲۷۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670194
آگهی تغییرات شرکت اریا ققنوس اسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۵۰۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شعبه شرکت در آدرس اصفهان، دروازه دولت، خیابان سپه، کوچه کاخ، ساختمان امین الرضا، واحد۸ کدپستی به مدیریت آقای مرتضی فلاح به کدملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ و کدپستی ۸۱۴۷۷۱۳۴۴۱ افتتاح شد و یک تبصره به ماده ۴ اساسنامه اضافه شد. ش۹۴۱۲۰۲۹۶۳۶۳۳۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12728736
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیکان قلعه سپنتا درتاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۵۰۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۴۸۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی،بزرگراهها،آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری،سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی وتونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی،احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی،خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)-شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی،امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی،فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی،خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی،سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی،اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.خرید وفروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی.با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اراک،میدان راه آهن،خیابان علم الهدی،کوچه نسترن،پلاک۵۰،کدپستی۳۸۱۹۷۳۵۴۹۹ سرمایه شرکت:مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۷۹۱/۹۴/۶۰ مورخ ۵/۱۲/۹۴ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:محمود جمالی به شماره ملی۱۱۷۱۰۷۹۰۳۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بهرام خادم ملت به شماره ملی ۲۲۹۶۱۹۰۳۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ابوالقاسم زارع به شماره ملی ۲۲۹۸۷۱۴۵۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:مجری مصوبات هیئت مدیره است. بازرس اصلی و علی البدل:نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس اصلی مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۱۱۶۹۰۲۴۳۰۳۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12840092
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرین دژ ارژنگ درتاریخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۵۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۰۱۲۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی،بزرگراهها،آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری،سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی وتونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی،احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی،خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی،امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی،فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی،خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی،سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی،اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.خرید وفروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی.با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک،خیابان شهید شیرودی،کوچه کندی،نرسیده به اداره دارایی کدپستی۳۸۱۹۷۳۷۸۶۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۴,۸۸۱ مورخ ۵/۳/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ترلان بستانی به شماره ملی ۲۴۳۱۶۹۳۰۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کبری ذوالفقاری به شماره ملی ۲۴۳۱۶۱۶۳۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامحسین نجفی به شماره ملی ۱۸۱۸۰۹۰۸۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالاتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۳۱۹۷۸۳۷۶۱۴۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12851714
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کلبه سازان ماندگار پاسارگاد درتاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۵۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۸۸۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی ،بزرگراهها،آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری،سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی وتونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی،احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی،خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی،امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی،فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی،خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز .امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی،سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی،اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.خرید وفروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت ،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : اراک،میدان راه آهن،خیابان علم الهدی،کوچه نسترن،پلاک۵۰ کدپستی۳۸۱۹۷۳۵۴۹۹ سرمایه شرکت : مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۴/۸۸۱ مورخ ۱۶/۳/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : سعید بهمن پوری گله زن به شماره ملی ۲۵۱۱۷۲۲۹۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علیداد ذوالفقاری به شماره ملی ۲۴۳۱۶۹۲۸۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره فاطمه اسماعیلی به شماره ملی ۲۴۰۰۱۰۸۹۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره ، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس اصلی مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12882755
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آلونک بام سپندار درتاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۶۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۶۵۰۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و راههای ریلی و باند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب و نفت و گاز) شبکه های گازرسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت و گاز پتروشیمی و مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز و تلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی و فرآورده های فلزی) سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای (به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد.) خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی و خصوصی و داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان هپکو، کوچه شهریور ۴، ساختمان ملک، طبقه۴ کدپستی۳۸۱۸۹۹۸۸۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. نسرین داودی نسب دارای ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه. مرتضی فلاح دارای ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۴۰۹۵۶۳۲۸۰۲۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883718
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رهاب دژ سپندار درتاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۶۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۶۵۸۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، امور طراحی و پیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری و روستایی، خطوط انتقال (آب و نفت و گاز) شبکه های گازرسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع و تزریق گاز وآب پالایشگاه نفت و گاز پتروشیمی و مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز و تلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت و گاز. امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی و فرآورده های فلزی) سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق. امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای (به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد.) خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری و شرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی و داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان دکتر حسابی، کوچه مریدی، کوچه بیژن، ساختمان گلفام، کدپستی۳۸۱۴۹۵۸۹۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. نسرین داودی نسب دارای ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه. مرتضی فلاح دارای ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۴۰۹۴۴۱۷۵۴۹۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897822
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارمغان دژ کسری در تاریخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۶۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۴۶۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز و تلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز. امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق. خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان مسجد ساعت، کوچه عراقی اصلی، روبروی خیاطی امینی کدپستی۳۸۱۳۷۷۶۷۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۵, ۸۸۱ مورخ ۵/۳/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: نسترن گهرخضری به شماره ملی ۱۲۹۲۹۳۹۱۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ساسان نجیبی به شماره ملی ۲۳۷۲۰۹۰۷۳۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حامد حبیب اله جیرندهی به شماره ملی ۴۳۲۴۴۱۲۴۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضایهر یک از اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس اصلی مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۴۱۹۸۲۲۳۹۱۲۳۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12903257
آگهی تغییرات شرکت اهورا عمارت بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۵۵۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرزین خواجه به شماره ملی کدملی ۲۲۹۱۴۹۱۸۲۲ آقای سعید زارعی به شماره ملی کدملی ۲۳۰۱۳۵۱۱۷۳ آقای محمدرضا جعفری به شماره ملی کدملی ۲۲۸۰۴۲۷۷۴۵ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ خانم مرجان خسروی به کدملی: ۰۶۱۰۱۶۸۴۱۱ و اقای مرتضی فلاح کدملی: ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۴۲۱۵۶۳۱۳۵۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905375
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فردوس بنای ماهور درتاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۶۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۲۵۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلیی و فرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی و پیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب و نفت و گاز) شبکه های گازرسانی وتاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد.)خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان فتح شیاکوه، کوچه شهید اکبرزاده، مجتمع بهشت، طبقه۲ کدپستی ۳۸۱۵۹۶۴۹۷۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۱/۸۸۱/۶۰ مورخ ۳۰/۳/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره نازنین گهرخضری به شماره ملی ۱۲۹۰۷۹۱۳۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرضیه رنجبر به شماره ملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶ به عنوان بازرس اصلی مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۴۲۱۳۴۶۷۰۵۹۵۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910685
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آژند بتن گنجینه درتاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۶۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۰۱۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت و گاز) شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد.)خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقدقرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزها ی لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، شهرک الهیه، میدان مسکن، مجتمع ارکیده، طبقه۵، واحد۳۰ کدپستی۳۸۱۸۷۹۶۹۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۷,۸۸۱ مورخ ۱۰/۴/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مرضیه رنجبر به شماره ملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به عنوان بازرس اصلی نازنین گهرخضری به شماره ملی ۱۲۹۰۷۹۱۳۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۴۲۴۶۵۸۶۴۳۳۶۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933509
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارشک تجهیز چوبین درتاریخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۶۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۱۵۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی،بزرگراهها،آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری،سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی وتونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی،احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی،خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی،امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی،فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی،خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی،سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی،اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی،تصویری و داده ای،ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد)..امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق،امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق،تعمیرات شبکه به روش خط گرم،سرویس روشنایی معابر،تعمیرات شبکه به روش خط سرد،احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات،نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اراک،خیابان فتح شیاکوه،کوچه شهید اکبرزاده،مجتمع بهشت،طبقه۲ کدپستی۳۸۱۵۹۶۴۹۷۴ سرمایه شرکت:مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۸,۸۸۱ مورخ ۲۸/۴/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:علی قربانی مهر به شماره ملی ۱۹۷۱۶۶۹۲۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره منصور حاجی شریفی به شماره ملی ۱۲۹۲۴۰۹۹۵۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عبدالحمید میر به شماره ملی ۵۱۵۹۹۵۷۱۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۵۰۵۱۳۳۲۰۸۱۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935180
آگهی تغییرات شرکت کهربا تندیس شهر راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۹۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدمحمد درستان به کدملی ۱۹۱۱۶۴۹۸۴۱ و آقای داود کیانی به کدملی ۲۲۹۸۶۴۱۴۹۸ و آقای مرتضی فلاح به کدملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ آقای مصطفی صائمه به کدملی ۱۷۵۷۲۶۷۳۵۲ و آقای مصطفی کریمی آرا به کدملی ۴۰۷۳۳۱۹۸۳۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۰۶۱۸۴۴۴۹۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12938283
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارشک ساخت اندیشه در تاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۶۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۵۹۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز. امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی) سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق. امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای (به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد). امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده (به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد). خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان دکتر حسابی، کوچه مریدی، کوچه بیژن، ساختمان گلفام کدپستی ۳۸۱۴۹۵۸۹۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰.۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۶, ۸۸۸ مورخ ۲۸/۴/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محمدمهدی عابدنژاد به شماره ملی ۲۳۰۱۰۵۹۹۴۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فرشید سپهر به شماره ملی ۱۲۹۲۶۰۱۳۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بسام ساری به شماره ملی ۱۷۵۷۱۲۷۴۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۵۰۷۶۰۳۵۳۷۵۳۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941888
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آبنوس سازه ماندگار درتاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۶۶۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۱۳۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی و باند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب و نفت و گاز) شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی و فرآورده های فلزی) سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد)..امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان، خیابان پروین، خیابان شیخ طوسی، کوچه جمال زاده، پلاک۱۹ کدپستی ۸۱۹۸۷۴۹۵۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۵/۸۸۱مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵نزد بانک رفاه شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مرضیه نیک فطرت کدملی۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت مدیرعامل و نازنین گهرخضری کدملی ۱۲۹۰۷۹۱۳۵۱به سمت رئیس هیئت مدیره ومرضیه رنجبر کدملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی و نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۱۱۳۸۸۸۹۸۱۹۸ اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960111
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص باستان ساخت پارسا درتاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۶۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۹۸۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد)..امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان هپکو، خیابان شهریور۴، ساختمان ملک، طبقه۲ کدپستی۳۸۱۸۹۹۸۸۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰.۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۷,۸۸۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حسین عسکری به شماره ملی ۱۹۱۰۳۲۷۸۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علیرضا ترابی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۶۷۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره رحمان زارعی به شماره ملی ۶۴۸۰۰۱۴۰۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره (رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره) همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۵۰۵۲۰۹۲۰۲۷۴۵۸۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965604
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ثمین بنای کسری درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۶۷۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۹۷۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:امور پیمانکاری مربوط به تولید و توزیع نیرو،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی،بزرگراهها،از اد راهها و راههای ریلی و باند فرودگاه،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و فلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها و ساختمان نیروگاه آبی،ساز ه های هیدرولیکی و تونل های آب،مخاز ن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی،احداث حوضچه ها و استخر های پرورش و تکثیر آبزیان، امور طراحی و پیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری و روستایی،خطوط انتقال (آب و نفت وگاز)شبکه های گاز رسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی،امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی،فرآوری نفت و گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاه نفت و گاز پتروشیمی و مخاز ن ذخیره نفتی،خطوط انتقال نفت و گاز و تلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت و گاز .امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی و فرآورده های فلزی)ساز ه های صنعتی،ساز ه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی،اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی،تصویری و داده ای،ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد).امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق،امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق،تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر،تعمیرات شبکه به روش خط سرد،احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات،نصب و راه انداز ی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و ساز مانهای دولتی و خصوصی و داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی.ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اصفهان،خیابان پروین،خیابان ۷ تیر،کوچه پردیس،بلوک۱۰،واحد۶۱ کدپستی ۸۱۹۹۶۱۶۱۱۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۴,۸۸۱ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:مرضیه نیک فطرت شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرضیه رنجبر شماره ملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶ به سمت مدیرعامل و ناز نین گهرخضری شماره ملی ۱۲۹۰۷۹۱۳۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و اوراق عادی و اداری با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. بازرس اصلی و علی البدل:مرتضی فلاح شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی و نسرین داودی نسب شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۲۴۹۲۹۶۲۹۸۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13005553
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اندیشه پناه کویر درتاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۷۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۴۶۵۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی،بزرگراهها،آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری،سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی وتونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی،احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی،خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی و تاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی،امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی،فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی،خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)-سازه های صنعتی،سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی،اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی،تصویری و داده ای،ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد).امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق،امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق،تعمیرات شبکه به روش خط گرم،سرویس روشنایی معابر،تعمیرات شبکه به روش خط سرد،احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات،نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده (به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری و شرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی وخصوصی و داخلی و بین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک،حاجی آباد،کوچه شهید سلاخیان کدپستی۳۸۱۹۹۶۷۵۸۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۰,۸۸۱ مورخ ۲۵/۵/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سیدعباداله حسینی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۲۵۳۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سروش کائیدی به شماره ملی ۴۲۶۹۶۵۴۳۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره الهه گچکاران به شماره ملی ۲۲۹۸۳۴۱۸۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره(نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل) همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۶۱۵۲۵۸۷۵۶۲۹۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107187
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپندار طرح خانه من درتاریخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۷۲۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۲۷۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. خرید و فروش وصادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شامل لوازم و تجهیزات آشپزخانه، لوازم خانگی وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان،خیابان مشتاق دوم،خیابان مهران،مجتمع مهران،واحد۴ کد پستی ۸۱۵۸۹۶۸۹۷۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۵,۸۵۱ مورخ ۶/۸/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: جواد عسجری کد ملی ۱۸۲۹۱۴۱۷۹۱ به سمت مدیرعامل مرضیه نیک فطرت کد ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مرضیه رنجبر کد ملی۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضاء مدیرعامل (جواد عسجری) همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل (جواد عسجری) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مدیرعامل شرکت نامبرده مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی. نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ش۹۵۰۸۱۲۱۰۸۵۳۸۷۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121881
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرداد ساخت آسیا درتاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۸۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۵۸۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی،بزرگراهها،آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری،سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی وتونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی،احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی،خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی،امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی،فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی،خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)- سازه های صنعتی،سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی،اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی،تصویری و داده ای،ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد) -امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق،امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق،تعمیرات شبکه به روش خط گرم،سرویس روشنایی معابر،تعمیرات شبکه به روش خط سرد،احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات،نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک،خیابان داوران،خیابان طالقانی،کوی خیبر،پلاک۶ کدپستی ۳۸۱۶۸۶۷۴۶۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶/۸۸۱/۹۵/۶۰ مورخ ۱۶/۸/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران شرکت: ابوذر فرهادی به شماره ملی ۲۳۰۰۹۷۶۲۶۹ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره محمدامین فرامرزی به شماره ملی ۲۳۰۱۱۹۴۸۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی مرضیه رنجبر به شماره ملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۵۰۸۲۲۵۲۳۱۸۹۸۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13260230
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرشام بام فراهان درتاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۹۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۹۳۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی و مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی) ـ سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد) ـ امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده (به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اراک، خیابان ادب جو، خیابان آیت اله سعیدی، کوچه محمدی، بن بست حسینی، طبقه اول، کدپستی ۳۸۱۴۸۸۳۵۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰.۰۰۰ ریالی که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۲/۸۸۱/۹۵/۶۰ مورخ ۵/۱۰/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است. اولین مدیران: علیرضا میرغفاری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۶۱۸۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهران نظرپور به شماره ملی ۱۹۷۰۳۱۲۸۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره افسانه منصوری باصری به شماره ملی ۲۴۳۰۰۸۹۲۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به سمت بازرس اصلی مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۱۰۲۸۹۴۴۵۵۷۸۱۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268312
آگهی تغییرات شرکت هامون سرای فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۷۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد صانعی عطاآبادی به کد ملی ۵۱۲۹۹۲۸۴۰۷ و محمدعلی نوارچیان به کد ملی ۱۹۷۱۵۳۱۲۷۰۵۵۲۲۳۶۳۷۱۸ و محمد ونکی فراهانی به کد ملی ۰۵۲۰۳۰۷۹۷۶ به مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. - خانم مرضیه نیک فطرت به کد ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ و آقای مرتضی فلاح به کد ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۵۱۱۰۳۸۱۹۴۶۱۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270506
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساروج پی تیرازیس درتاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۵۷۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۶۲۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام خدمات مشاوره ای و پیمانکاری، طراحی، مطالعات و اجرای طرحهای راه سازی شامل راه های شهری، روستای، انجام کلیه امور ساختمانی مشاوره، طراحی و اجرای کلیه پروژه های مربوط به نمای ساختمان و دکوراسیون داخلی شامل پوشش های کاذب، سقف، دیوار پارتیشن و تزئینات داخلی منازل، ساختمانهای اداری، تجاری، اجراء و نظارت و نگهداری کلیه سیستمهای تاسیسات صنعتی، ساختمانی و مکانیکی راهسازی، نهر کشی، زهکشی، جدول کشی وانجام کلیه عملیات آپارتمان سازی، پل سازی، سد سازی آبیاری زهکشی، تونل سازی، محوطه سازی، نقشه کشی، نقشه برداری ایجاد و راه اندازی کلیه پروژه های صنعتی، فنی، جوشکاری، برشکاری تراشکاری، لوله کشی خطوط، رنگ آمیزی، سند پلاست، ایزوگام، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین خرید و فروش ان، ، خرید و فروش، تولید بتن و مصالح ساختمانی، ضایعات ساختمانی، اجرای اسکله، سقف اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. پس از کسب مجوز های لازم از مراکز ذیصلاح ثبت موضوع به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شیراز خیابان داریوش مجتمع تجاری شهر فاز یک طبقه ۴ پلاک ۴۰۶ کدپستی ۷۱۳۵۹۶۶۳۴۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن طی گواهی بانکی شماره ۲۹۰/۸۸۱/۹۵/۶۰ مورخ ۵/۱۰/۹۵ بانک رفاه کارگران پرداخت شد ه و مابقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: آقای مجتبی رضائی مقدم به شماره ملی ۲۲۹۸۴۹۶۰۹۹ به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۰۹/۱۳۹۷ و خانم سمیه گل خوار به شماره ملی ۲۳۰۱۰۸۳۸۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۰۹/۱۳۹۷و خانم مهسا زارع به شماره ملی ۲۵۳۹۹۶۳۶۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۰۹/۱۳۹۷ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور، عقود اسلامی، قراردادها شرکت به امضای مدیرعامل(مجتبی رضائی مقدم) یا رئیس هیئت مدیره (مهسا زارع) یا نائب رئیس هیئت مدیره (سمیه گل خوار)همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل (مجتبی رضائی مقدم)یا رئیس هیئت مدیره (مهسا زارع)یا نائب رئیس هیئت مدیره (سمیه گل خوار)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۰۴۷۴۴۴۰۴۳۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274017
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری حقوقی آرشام خدمات فلاح درتاریخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۰۵۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: قبول و انجام وکالت از اشخاص حقیقی و حقوقی در تمامی زمینه ها با اخذ وکیل دادگستری .مشاوره وانجام کلیه امور اداری ودفتری شرکتها،موسسات،اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله ثبت شرکت، تغییرات،کاهش وافزایش سرمایه، نقل وانتقال سهام،خرید و فروش سهام یا سهم الشرکه شرکتها، انحلال شرکت،افتتاح شعبه،انتقال دفتر مرکزی،ثبت کلیه صورتجلسات، اخذ کد اقتصادی،کد کارگاهی بیمه،اظهار نامه مالیاتی، مفاصا حساب دارایی وبیمه،تشکیل، اخذ صلاحیت اداره کار،ایمنی کار، صلاحیت پیمانکاری،اخذ و ارتقا رتبه، ثبت نام اینترنتی موارد فوق الذکر، ثبت نام ساجات،خرید و فروش شرکتهای پیمانکاری دارای رتبه یا فاقد رتبه پیمانکاری و دارای صلاحیت یا فاقد صلاحیت، خرید و فروش سهام یا سهم الشرکه برای خود یا دیگران،بازاریابی غیر هرمی جهت خرید و فروش انواع شرکت ها.خرید و فروش کلیه اقلام مجاز بازرگانی، صادرات و واردات کلیه اقلام بازرگانی،مدیریت وطراحی وب سایت، مراجعه به سازمان تامین اجتماعی،اداره ثبت شرکتها،سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،استانداری، اداره کار و امور اجتماعی،بانکها و موسسات، دوایر ذیربط جهت پیگیری کلیه امور اداری. مشاوره، پیگیری وانجام امور اداری، بانکی،شرکتها و موسسات.مشاوره،پیگیری و انجام امور ثبتی، تغییراتی،رتبه بندی،صلاحیت اداره کار پس از کسب مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مزبور بمنزله ثبت واخذ پروانه فعالیت نمی باشد. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: ساری،بلوار طالقانی،روبروی اداره گاز،مجتمع جم کدپستی ۱۹۹۷۹۹۸۵۱۱ سرمایه موسسه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد،خانم نسرین داودی نسب دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مرتضی فلاح دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای مرتضی فلاح به کدملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸به سمت مدیرعامل خانم نسرین داودی نسب به کدملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳به سمت رئیس هیئت مدیره که بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدودانتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهد آور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل (مرتضی فلاح) همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ش۹۵۱۱۰۵۷۱۹۲۰۵۶۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294808
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهرگان بنای آرارات درتاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۹۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۵۰۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد)..امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک ـ پل گردو ـ کوچه شهیدرضا جودکی ـ کوچه خدادادی ـ پلاک ۳۹ کدپستی ۳۸۱۳۱۱۳۹۵۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰.۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۷,۸۸۱ مورخ ۲۵/۸/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محسن شفیعی ریحانی به شماره ملی ۱۹۷۱۵۳۳۷۱۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره روح اله کریمی به شماره ملی ۱۸۸۱۷۹۴۵۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: نازنین گهرخضری به شماره ملی ۱۲۹۰۷۹۱۳۵۱ به عنوان بازرس اصلی لطیفه جمشیدی قهه به شماره ملی ۱۸۱۸۰۷۶۰۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۵۱۱۱۷۷۴۷۷۸۵۹۳۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308719
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آرمان ارمغان سپنتا درتاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۳۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۸۸۳۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه امور درزمینه خدمات اداری، پیگیری امور اداری مربوط به شهرداری ها، ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی، ادارات امور اقتصادی ودارائی، استانداری ها، فرمانداری ها، وکلیه امور مورد نیاز وتنظیم لوایح وصورت جلسات ومشاوره در امور شرکت ها واشخاص حقیقی وحقوقی. انجام کلیه امور خدمات حقوقی و وکالت با وکلای دارای پروانه وکالت معتبر است تماما با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذی صلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فارس ـ شهر شیراز ـ زند ـ خیابان توحید ـ بن بست ایروانی ـ پلاک ۰ ـ مجتمع مجتمع تجاری مسکونی شهر ـ طبقه چهارم ـ واحد ۴۰۶ ـ کدپستی ۷۱۳۵۹۶۶۳۴۱ سرمایه موسسه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران: آقای مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت نامحدودشرکت آریا ققنوس آسیا (سهامی خاص) به شماره ملی ۱۰۷۶۰۳۵۰۵۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره (به نمایندگی آقای علی فلاح) خانم مرضیه شعبان پور به شماره ملی ۲۲۸۰۳۸۸۲۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدودخانم رخساره منصوری به شماره ملی ۲۴۰۰۰۸۷۵۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت نامحدودخانم زهره روستائی به شماره ملی ۲۴۲۰۰۸۶۵۴۶ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدودخانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت نامحدودانتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادمالی وتعهدات موسسه باامضاء آقا مرتضی فلاح (عضو هیئت مدیره) همراه بامهرموسسه معتبراست. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۵۱۱۲۶۷۱۵۳۳۷۳۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13326778
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیکان عمارت بیستون در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۵۹۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۱۶۹۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تامین و ارائه خدمات مشاوره، نظارت واجرای پیمانکاری امور مربوط به انتقال نیروی برق، شبکه های توزیع برق، تحت فشار، فشار قوی وضعیف، طرحهای بهینه سازی، تعمیر، نگهداری. توسعه، نوسازی تاسیسات شبکه برق رسانی، نصب تجهیزات مختلف پروژه های توزیع نیرو، تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امور تآسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی وبرقی (بجز دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی، امنیتی ومراقبتی)، تاسیسات شهری وروستائی، صنعتی، انتقال آب، نفت و گاز، فاضلاب شبکه گازرسانی، سیستم های حرارتی وبرودتی، انجام خدمات مشاوره ای وپیمانکاری، طراحی واجرای طرحهای راهسازی، انجام کلیه امور ساختمانی وآپارتمان سازی از پی تا تحویل کلید، باسازی بافت های فرسوده، نهرکشی، زهکشی، جدول کشی، سد سازی، پل سازی، تونل سازی، محوطه سازی، خدمات ونگهداری فضای سبز، نقشه کشی ونقشه برداری، مشاوره وطراحی واجرای کلیه پروژه های مربوط به نمای ساختمان ودکوراسیون داخلی وخارجی ساختمان، امور پیمانکاری مربوط به سدها، بندها، نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب وشبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی احداث حوضچه ها، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی تماماً با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فارس ـ شهر شیراز ـ قاآنی شمالی ـ خیابان وصال شمالی ـ خیابان لطفعلی خان زند ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۱۳۹۷۴۶۸۳۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰ ریالی که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲۷/۱۴۵۳/۱۴ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه زند شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: آقای مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۱۱/۱۳۹۷ خانم مرضیه شعبان پور به شماره ملی ۲۲۸۰۳۸۸۲۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۱۱/۱۳۹۷ خانم فاطمه مختاری ایگدری به شماره ملی ۲۲۸۲۱۴۲۵۹۴ به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۱۱/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، قراردادها وعقود اسلامی شرکت به امضای مدیرعامل (فاطمه مختاری ایگدری) یا رئیس هیئت مدیره (مرتضی فلاح) یا نائب رئیس هیئت مدیره (مرضیه شعبان پور) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل (فاطمه مختاری ایگدری) یا رئیس هیئت مدیره (مرتضی فلاح) یا نائب رئیس هیئت مدیره (مرضیه شعبان پور) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به سمت بازرس اصلی و خانم رخساره منصوری به شماره ملی ۲۴۰۰۰۸۷۵۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۰۸۱۳۶۶۱۴۷۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13463363
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارژنگ عمران فراهان درتاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۱۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۲۳۷۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید و توزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی ، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال(آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای ، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد)..امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت ، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی-شهر اراک-۲۰ متری فوتبال-کوچه شهیدکریمی[۳۹]-کوچه ایمان ۱-پلاک ۲۷ کدپستی ۳۸۱۵۸۱۷۳۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴۹/۸۸۱/۹۵/۶۰ مورخ ۳/۳/۹۶ نزد بانک رفاه شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امیر شعله حقیقی به شماره ملی ۲۲۸۰۱۶۷۵۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محسن برزگری نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۵۰۴۵۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره مهراب زنگنه به شماره ملی ۲۲۹۸۵۲۰۹۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس اصلی مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۳۲۰۵۴۹۴۱۳۴۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609154
آگهی تغییرات شرکت هدیش پی آژند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۴۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ امین فلاح به شماره ملی ۰۵۲۰۲۲۱۸۲۶ به عنوان بازرس اصلی و مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ سیدمحمد احمدپور به شماره ملی ۱۲۸۹۰۶۲۳۷۴ و فرشید سپهر به شماره ملی ۱۲۹۲۶۰۱۳۵۳ و محمدرضا دهقانی به شماره ملی ۲۲۹۸۶۱۲۸۲۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۶۲۳۹۲۵۸۰۴۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13803469
آگهی تغییرات شرکت آذرخش صنعت نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۲۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ آقای جلال امیری ونکی کدملی۱۲۸۵۱۰۱۸۱۲ و آقای سیامک اصغرزاده مرغملکی کدملی ۱۱۱۰۸۵۸۶۵۵وآقای حسینعلی صالحی نجف آبادی کدملی ۱۰۹۰۹۰۲۶۵۴بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای محسن آذرخش کدملی۱۲۸۶۰۶۵۱۷۸و آقای مرتضی فلاح کدملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ بترتیب بسمت بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۶۱۰۱۷۶۴۸۸۵۴۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14346315
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود خدماتی آریا ققنوس آرشام درتاریخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۹۵۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۸۸۲۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خدمات امور اداری، تایپ وکپی، امور پاسخگوئی به تلفن، ماشین نویسی، منشی گری، تلفن چی، نامه رسانی، کار با رایانه، انجام کلیه فعالیتهای که در زمینه های تنظیفات، نظافت منزل، راه، انجام خدمات مشاوره ای و پیمانکاری، تامین و ارائه خدمات مشاوره با رعایت قوانین و مقرارت جاری کشور. پس از کسب مجوزه های لازم از مراکز ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، زند، خیابان توحید، بن بست (ایرونی)، پلاک ۰، مجتمع تجاری مسکونی شهر، طبقه چهارم، واحد ۴۰۶ کدپستی ۷۱۳۵۹۶۶۳۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فرزانه جعفری به شماره ملی ۲۳۰۰۸۷۰۲۷۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم زهرا تقی نژاد به شماره ملی ۲۵۷۰۳۱۱۵۰۲ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای داود انصاری سروک به شماره ملی ۴۲۳۱۶۵۰۸۱۰ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهرا تقی نژاد به شماره ملی ۲۵۷۰۳۱۱۵۰۲و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای داود انصاری سروک به شماره ملی ۴۲۳۱۶۵۰۸۱۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء سهامدار (آقای مرتضی فلاح) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۹۱۷۲۴۱۱۱۳۱۰۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک