مهدی سوادلو

آقای مهدی سوادلو

کد ملی 0053055594
102
شرکت‌ها
102
آگهی‌ها

شرکت های مهدی سوادلو

خردمندان آریا زمین
خردمندان آریا زمین
1
میرداد
میرداد
1
بازرگانی جبل دماوند صبا
بازرگانی جبل دماوند صبا
1
سیمای توسعه کار
سیمای توسعه کار
1
یکتا سازان سروش امید
یکتا سازان سروش امید
1
سرمایه یمین
سرمایه یمین
1
سرمایه گذاری گنجینه شایستگان
سرمایه گذاری گنجینه شایستگان
1
توسعه ارتباطات تابا
توسعه ارتباطات تابا
1
افق گنجینه ایرانیان
افق گنجینه ایرانیان
1
پیمانکاری عمومی پترو امید آسیا
پیمانکاری عمومی پترو امید آسیا
1
بهامین تجارت مهر
بهامین تجارت مهر
1
امین اعتماد پیشرو
امین اعتماد پیشرو
1
تامین اعتماد زاگرس
تامین اعتماد زاگرس
1
طلیعه سروش پایدار
طلیعه سروش پایدار
1
توسعه عمران رهاد
توسعه عمران رهاد
1
بنیان گستر کاوا
بنیان گستر کاوا
1
تدبیر گستر تات
تدبیر گستر تات
1
گسترش اقتصادی نفیس
گسترش اقتصادی نفیس
1
بنا گستران ایرانشهر
بنا گستران ایرانشهر
1
امین برج سازان البرز
امین برج سازان البرز
1
رسام نگار جاوید
رسام نگار جاوید
1
صنعت پردازان الماس
صنعت پردازان الماس
1
سرمایه گذاری و مدیریت ساخت تاژ
سرمایه گذاری و مدیریت ساخت تاژ
1
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
1
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
1
1
1
1
مهندسی طرح و کاوش ابنیه
مهندسی طرح و کاوش ابنیه
1
جهاد نصر استان مرکزی
جهاد نصر استان مرکزی
1
طرح و توسعه آریا عمران پارس
طرح و توسعه آریا عمران پارس
1
جهاد نصر لرستان
جهاد نصر لرستان
1
همکاران راهپویان همتا
همکاران راهپویان همتا
1
طراحی مهندسی پارس پنگان
طراحی مهندسی پارس پنگان
1
پردازش تصویر رایان
پردازش تصویر رایان
1
سایپا آذربایجان
سایپا آذربایجان
1
مبین سازه پارند
مبین سازه پارند
1
تامین اندیش کاسپین
تامین اندیش کاسپین
1
آتیه سازان میشا
آتیه سازان میشا
1
سروش گستر هیرسا
سروش گستر هیرسا
1
مهندسین مشاور پل میر
مهندسین مشاور پل میر
1
یکتا سازان ماهان جنوبشرق
یکتا سازان ماهان جنوبشرق
1
گروه تخصصی تجارت الماس مبین
گروه تخصصی تجارت الماس مبین
1
باتیس سازان الماس
باتیس سازان الماس
1
بنیاد خیریه فاطر صادق
بنیاد خیریه فاطر صادق
1
افرا موتور
افرا موتور
1
نصر عمران گستر اراک
نصر عمران گستر اراک
1
گسترش ارتباطات تالیا
گسترش ارتباطات تالیا
1
بنا توسعه ایلیا
بنا توسعه ایلیا
1
توسعه گستر وستا
توسعه گستر وستا
1
کارگزاری تدبیرگر سرمایه
کارگزاری تدبیرگر سرمایه
1
جهاد نصر استان کرمانشاه
جهاد نصر استان کرمانشاه
1
گیتی گستر لیو
گیتی گستر لیو
1
داروئی ره آورد تامین
داروئی ره آورد تامین
1
ناب ایگل آریا
ناب ایگل آریا
1
گسترش شیر سازی
گسترش شیر سازی
1
ارتباطات هدی ارقام
ارتباطات هدی ارقام
1
گسترش تجارت ثمرا
گسترش تجارت ثمرا
1
توسعه و ساختمان مهندسان مشاورایران
توسعه و ساختمان مهندسان مشاورایران
1
توسعه گردشگری استان بوشهر
توسعه گردشگری استان بوشهر
1
سامان سرمایه هما
سامان سرمایه هما
1
نگین اندیشه البرز
نگین اندیشه البرز
1
مهندسی طرح و کاوش
مهندسی طرح و کاوش
1
تولیدی پارس میل لنگ
تولیدی پارس میل لنگ
1
هومن شیمی
هومن شیمی
1
گداز قطعه کیا
گداز قطعه کیا
1
توس پیوند
توس پیوند
1
سرامیک البرز
سرامیک البرز
1
خدمات اول مبین صبا
خدمات اول مبین صبا
1
تدبیرگران فردای امید
تدبیرگران فردای امید
1
مارلیک سان
مارلیک سان
1
سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان
سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان
1
پوشاک نوپوش
پوشاک نوپوش
1
کف
کف
1
پشمبافی ایران برک
پشمبافی ایران برک
1
کارگزاری بورس بیمه ایران
کارگزاری بورس بیمه ایران
1
کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام
کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام
1
سرمایه گذاری فرهنگیان
سرمایه گذاری فرهنگیان
1
توسعه گستر یسنا
توسعه گستر یسنا
1
مدیریت انرژی داریان ماد
مدیریت انرژی داریان ماد
1
کارگزاری بانک تجارت
کارگزاری بانک تجارت
1
سرمایه گذاری فرآیند
سرمایه گذاری فرآیند
1
سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس
سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس
1
حسابرسی اریان فراز حسابداران رسمی
حسابرسی اریان فراز حسابداران رسمی
1
سرمایه گذاری سامان فرهنگیان
سرمایه گذاری سامان فرهنگیان
1
تولیدی کیمیای ایران
تولیدی کیمیای ایران
1
گروه صنعتی پلور سبز
گروه صنعتی پلور سبز
1
فناوران اطلاعات انصار
فناوران اطلاعات انصار
1
صنایع بسته بندی البرز
صنایع بسته بندی البرز
1
فن آوری تجهیزات سرچاهی
فن آوری تجهیزات سرچاهی
1
مبین تجارت فناور
مبین تجارت فناور
1
شیمیائی پارس پامچال
شیمیائی پارس پامچال
1
شتاب آذر شرق
شتاب آذر شرق
1
سرمایه گذاری دانایان پارس
سرمایه گذاری دانایان پارس
1
ارزش آفرینان سرمایه
ارزش آفرینان سرمایه
1
لیزینگ انصار
لیزینگ انصار
1
بانک سرمایه
بانک سرمایه
1
کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه
کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه
1
کارگزاری کالای خاورمیانه
کارگزاری کالای خاورمیانه
1
یکتا سازان اورامان شمال غرب
یکتا سازان اورامان شمال غرب
1
انجمن حسابداران خبره ایران
انجمن حسابداران خبره ایران
1
حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
1
مسکن کارکنان بانک سامان
مسکن کارکنان بانک سامان
1
جامعه حسابداران رسمی ایران
جامعه حسابداران رسمی ایران
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 565989
آگهی تصمیمات شرکت خردمندان آریا زمین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۹۷۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۴۸۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۵۵۰۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566040
آگهی تصمیمات شرکت میردادسهامی خاص به شماره ثبت۱۷۶۰۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۴۶۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۴۵۱۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653336
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۰۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۳/۱۳۹۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۳۰/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۰۱۱۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683828
آگهی تغییرات شرکت سیمای توسعه کارسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۹۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'کیهان' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۳۹۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694850
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان سروش امیدسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۲۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «کیهان» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۱/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۴۳۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702402
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری یمینسهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۵۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی ۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴ به نمایندگی اردشیر مردان پور به کدملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آتیه سازان میشا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷ به نمایندگی مهدی شهبازی به کدملی ۰۰۷۱۶۸۴۱۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷ به نمایندگی علیرضا نورزاده لیاسی به کدملی ۶۳۱۹۹۲۳۷۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین اندیش کاسپین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۸۱۲ به نمایندگی نفیسه دروکی به کدملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه ارتباطات تابا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶ به نمایندگی عباسعلی شریفی کله به کدملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۲۱۷۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704651
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۷۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۳۵۸۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709422
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات تاباسهامی خاص به شماره ثبت۳۷۵۶۲۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۰۲۱۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716978
آگهی تغییرات شرکت افق گنجینه ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۱۱۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «کیهان» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۰/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۸۳۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732138
آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری عمومی پترو امید آسیاسهامی خاص به شماره ثبت۴۱۶۴۹۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۹۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۱۰۹۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738209
آگهی تغییرات شرکت بهامین تجارت مهرسهامی خاص به شماره ثبت۳۵۹۳۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۰۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۰۱۳۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743362
آگهی تغییرات شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۶۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۵/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۵۸ با نمایندگی آقای حسین نویدی چافی و شرکت طلیعه سروش پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۶۰ با نمایندگی آقای حمید احمدی و شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۹۰ با نمایندگی خانم مریم محسنی تا تاریخ ۵/۴/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت طلیعه سروش پایدار سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص با نمایندگی خانم مریم محسنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین نویدی چافی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین نویدی چافی به نمایندگی از شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۵۸ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق اسناد و بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک برات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۰/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۷۶۵۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743367
آگهی تغییرات شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۶۱۵۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۵/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت طلیعه سروش پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۶۰ با نمایندگی آقای حسین نویدی چافی و شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۶۲ با نمایندگی آقای حمید احمدی و شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۹۰ با نمایندگی خانم مریم محسنی تا تاریخ ۵/۴/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت طلیعه سروش پایدار سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین نویدی چافی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص با نمایندگی خانم مریم محسنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید احمدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید احمدی به نمایندگی از شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۶۲ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۱۰/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۷۶۴۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743368
آگهی تغییرات شرکت طلیعه سروش پایدار سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۶۱۶۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۵/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر محسنی و شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید احمدی و شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص با نمایندگی خانم مریم محسنی تا تاریخ ۵/۴/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص با نمایندگی خانم مریم محسنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر محسنی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر محسنی به نمایندگی از شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۰/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۷۶۶۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744954
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران رهادسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۱۳۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۱۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «کیهان» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۲/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۶۴۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 911895
آگهی تغییرات شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۰ با نمایندگی خانم بهاره عامری و شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۷ با نمایندگی آقای حامد حسینی راد و شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۵۵۵ با نمایندگی آقای مصطفی علی پور تا تاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد حسینی راد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص با نمایندگی خانم بهاره عامری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تدبیرگستر تات سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی علی پور به سمت عضو هیئت مدیره و خانم بهاره عامری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۰ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و یگی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضا مدیرعامل و یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۱۸۷۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 913197
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۷ با نمایندگی آقای حسن سیفیان به شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۹ با نمایندگی آقای حامد حسینی راد و شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۷۰۴۰ با نمایندگی خانم بهاره عامری تا تاریخ ۱۱/۴/۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد حسینی راد بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص با نمایندگی خانم بهاره عامری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن سیفیان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن سیفیان به نمایندگی از شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص بشماره ثبت ۴۲۳۴۷۷ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۵۵۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929255
آگهی تغییرات شرکت گسترش اقتصادی نفیس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۰ با نمایندگی خانم بهاره عامری و شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۹ با نمایندگی آقای حامد حسینی راد و شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۵۵۵ با نمایندگی آقای مصطفی علی پور تا تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد حسینی راد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص با نمایندگی خانم بهاره عامری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی علی پور به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی علی پور به نمایندگی از شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۴۵۵۵ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقدقرارداد و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۸۴۸۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939366
آگهی تغییرات شرکت بنا گستران ایرانشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۷۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۱/۰۸/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملی۴۴۳۱۹۸۳۸۴۸ و خانم رباب اردکانیان به شماره ملی۴۴۳۱۳۴۲۵۴۰ و خانم سارا رسولیان به شماره ملی۰۴۵۳۵۰۴۹۰۶ تا تاریخ۰۱/۰۸/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملی۴۴۳۱۹۸۳۸۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم رباب اردکانیان به شماره ملی۴۴۳۱۳۴۲۵۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سارا رسولیان به شماره ملی۰۴۵۳۵۰۴۹۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد رسولیان به شماره ملی۴۴۳۱۹۸۳۸۴۸ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۹۷۱۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939367
آگهی تغییرات شرکت امین برج سازان البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۲۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۰۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۲/۰۹/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملی۴۴۳۱۹۸۳۸۴۸ و خانم رباب اردکانیان و خانم سارا رسولیان به شماره ملی۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ تا تاریخ۲۲/۰۹/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملی۴۴۳۱۹۸۳۸۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم رباب اردکانیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سارا رسولیان به شماره ملی۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم رباب اردکانیان به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۰۴/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۹۷۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 966464
آگهی تصمیمات شرکت رسام نگار جاوید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آریان فراز با ش م ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ک م ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۶۰۸۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969435
آگهی تغییرات شرکت رایان تصویر پردیس (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۵۷۹۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۶۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۶۰۶۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976155
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و مدیریت ساخت تاژ سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۹۱۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۴۹۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بنا توسعه ایلیا به کدمل۱۰۱۰۳۰۴۰۸۵۱ به نمایندگی سارا رسولیان به کدملی۰۴۵۹۵۰۴۹۰۶ شرکت بناگستران ایرانشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۷۵۱۷ به نمایندگی احمد پور امینی به کدملی۰۰۴۳۷۱۵۲۸۱ شرکت توسعه گستر وستا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۹۶۳۳۶ به نمایندگی مسعود هسته به کدملی۰۰۸۱۶۶۶۹۰۱ شرکت توسعه گستر یسنا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۳۰۷۹۸ به نمایندگی محمدرضا غروی به کدملی۰۰۳۳۸۴۴۷۸۱ شرکت امین برج سازان البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۲۸۲۲ به نمایندگی محمد رسولیان به کدملی۴۴۳۱۹۸۳۸۴۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۶/۹۱ محمد رسولیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا غروی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود هسته به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۶۹۱۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978358
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۸۱۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978359
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۸۱۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982045
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه۱۵/۸/۹۱ و تاییدیه شماره۰۹۱/۱۲۰/ن اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نظرآباد در شرکت تعاونی خدماتی سیمان پیما ثبت شده بشماره۵۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۷۳۸۲۸ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ صورت حساب مالی سال۹۰ به تصویب رسید. ۲ آقای مهدی سوادلو بشماره ملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سید مهدی حسینی بشماره ملی۴۸۹۸۸۷۵۴۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۶۱۶۸۴۷ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993924
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی طرح و کاوش ابنیه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۳۵۲ با شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۳۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ۲/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به ش ملی۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ک م۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تعداد اعضای هیات مدیره از۳ نفر به۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و مدیریت ساخت تاژ به ش ملی۱۰۱۰۳۰۴۴۹۳۳ و شرکت بناگستران ایرانشهر به ش ملی۱۰۱۰۳۰۶۷۵۱۷ و شرکت توسعه گستر یسنا به ش ملی۱۰۱۰۳۰۳۰۷۹۸ و شرکت توسعه گستر وستا به ش ملی۱۰۱۰۳۰۹۶۶۳۶ و شرکت امین برج سازان البرز به ش ملی۱۰۱۰۳۱۱۲۸۲۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۱۱/۹۱ محمد رسولیان به ک م۴۴۳۱۹۸۳۸۴۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و مدیریت ساخت و ساز به سمت رئیس هیئت مدیره , سارا رسولیان به ک م۱۲۶۱۴۷۹۶۸۸ به نمایندگی شرکت توسعه گستر یسنا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , و مسعود هسته به ک م۰۰۸۱۶۶۶۹۰۱ به نمایندگی شرکت توسعه گستر وستا به سمت مدیرعامل و عضو احمد پورامینی به ک م۰۰۴۳۷۱۱۵۲۸۱ به نمایندگی شرکت بناگستران ایرانشهر جعفر اردکانیان به ک م۴۴۳۱۸۴۹۴۳۱ به نمایندگی شرکت امین برج سازان البرز تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۱۵۱۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015053
آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر استان مرکزی سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۲۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۲۹۴۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آریان فراز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به کد ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۶۴۶۲۵۷ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074601
آگهی تغییرات شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۸۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو بشماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۵۵۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103783
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر لرستان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۶۵۲۹۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ در شرکت جهاد نصر لرستان سهامی خاص تصمیمات ذیل بعمل آمد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل سود تقسیم نشده شرکت و طبق گزارش بازرسان و هیئت مدیره افزایش یافت که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم از کل سهام شرکت متعلق به موسسه جهاد نصر (عمومی غیردولتی) بعنوان سهام ممتاز محسوب می‌شود ۲ صورت‌های مالی (ترازنامه صورت عملکرد سود و زیان گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۰/۹/۹۱ مورد تصویب قرارگرفت ۳ موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ و شماره ثبتی ۱۳۸۳۸ مورخ ۲۷/۱۲/۸۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و مهدی سوادلو کد ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت مذکور تعیین گردید که برای مدت یک سال انتخاب شدند ۴ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ش۷۶۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۱۸۸۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112802
آگهی تغییرات شرکت همکاران راهپویان همتا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان تراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۷۳۳۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1145598
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ۲۵/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بررسی و به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس مستقل و بازرس قانونی و اصلی و آقای مهدی سوادلو با کدملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۸۷۳۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189123
آگهی تغییرات شرکت پردازش تصویر رایان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۱۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سواد لو به کدملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۱۴۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1193057
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۲۸۷۹ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۲/۹۲ و مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۳/۶/۹۲که در تاریخ ۱۰/۷/۹۲ به این اداره واصل گردیده: پس از نقل و انتقال سهام (ترازنامه حساب سود و زیان صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و نام شرکت برابر تائیدیه ۱۳۹۲۱۱۳۰۴۰۷۵۰۰۱۷۴۰ ۳۱/۶/۹۲ به نام سایپا آذربایجان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و موسسه حسابرسی آریان فراز شماره ثبت ۱۳۸۳۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ و کدپستی ۱۴۷۶۹۱۵۶۳۱ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به کد ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ و کدپستی ۱۹۸۷۸۷۵۳۱۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای محمد علی جبرئیلی به کد ملی ۱۳۷۱۷۲۵۰۷۱ و کدپستی ۱۴۷۳۶۵۱۴۵۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۹۲۱۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ و کدپستی ۱۳۸۶۱۸۳۵۱۱ آقای وحید علی حسینی به کد ملی ۱۴۶۵۶۹۶۲۰۲ و کدپستی ۱۴۶۹۷۳۳۱۴۱ آقای علیرضا تدبیری به کد ملی ۳۲۵۶۵۸۴۸۹۶ و کدپستی ۱۹۹۱۸۱۷۵۳۱ آقای اصغر خوش فهم به کد ملی ۱۳۷۳۷۱۶۲۵۸ و کدپستی ۱۴۸۱۸۵۸۷۱۳ آقای علیرضا محمدی زاده به کد ملی ۴۸۹۷۹۸۵۸۸۹ و کدپستی ۳۱۵۵۷۱۵۶۴۵ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند سپس آقای اصغر خوش فهم بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی جبرئیلی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا تدبیری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقایان وحید علی حسینی و علیرضا محمدی زاده بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهمور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهمور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهمور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و در اجرای ماده ۵۳ اساسنامه شرکت برخی از اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه هیئت مدیره در ۱۴ بند به مدیرعامل تفویض گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۲۰۱۵۴۸۲ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203402
آگهی تغییرات شرکت مبین رایان پارند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۸۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تجارت الماس مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶ و شرکت پردازش تصویر رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۵۳۲ و شرکت افق افروز ایماء به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۹۴۰۴ و شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱ و شرکت نماد سازه جنوب به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۱۰۸۱۴. موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۱۹۴۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216914
آگهی تغییرات شرکت تامین اندیش کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۲۳۷۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219680
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان میشا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۷۱۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233930
آگهی تغییرات شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو با کدملی ۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۲۷۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249400
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پل میر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۵۹۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جعفرزاده به شماره ملی ۱۳۷۵۶۴۹۹۵۷ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدفاضل رسولی قاسملوئی به شماره ملی ۲۷۵۳۸۰۲۳۰۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عیسی ذکائی به شماره ملی ۰۰۳۹۴۴۸۷۴۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۴۱۱۱۱۳۵۹۵۶۸۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۶۰۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361686
آگهی تغییرات شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۸۲۲۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382902
آگهی تغییرات شرکت تجارت الماس مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۹۳۵۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425666
آگهی تغییرات شرکت صنایع انرژی شهیر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۱۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجارت الماس مبین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶ و شرکت نماد سازه جنوب به شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۸۱۰۸۱۴ و شرکت مبین رایان پارند به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۸۷۹۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶به عنوان بازرس اصلی و مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۱۳۴۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443882
آگهی تغییرات موسسه بنیاد خیریه فاطر صادق شماره ثبت ۲۶۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/۹۲ و مجوز ناجا بشماره ۱۴۵۳۱۳۰۲۶۴۵۹۹۵۸ مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا فرزادی به شماره ملی ۲۰۰۲۴۴۴۲۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن قادری به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند آقای مسعود مهردادی ک م ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸، آقای سید یحیی حسینی ک م ۲۱۸۱۶۰۳۴۵۶، آقای محسن سجادی نیا ک م ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲، آقای احمد وحید دستجردی ک م ۰۰۳۵۵۰۲۹۲۴، آقای عیسی شریفی ک م ۱۱۵۹۴۹۴۳۶۳ بسمت اعضای اصلی و آقای مرتضی رضائی ک م ۰۰۴۳۲۷۹۴۵۷ و آقای جمال آبرومند ۰۰۳۹۳۲۹۱۴۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره پ۱۸۲۳۱۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461936
آگهی تغییرات شرکت افرا موتور شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۲۱۹۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۲۱۷۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سواد لو بشماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۲۷۵۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1465866
آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاه خاک بتن نصر مرکزی سهامی خاص شماره ثبت ۹۴۹۸ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۳۰۲۱۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال منتهی به ۳۰/۸/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آریان فراز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای مهدی سوادلو به کد ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۳ انتخاب شدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۸۵۱۷۲ مسئول اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470183
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات تالیا سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۹۰۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۹۹۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۳۱۲۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474417
آگهی تغییرات شرکت بنا توسعه ایلیا سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۳۵۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۰۸۵۱
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریان فراز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو بشماره ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۳۴۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474555
آگهی تغییرات شرکت توسعه گستر وستا سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۳۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۶۶۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ضمنا ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۳۴۲۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474767
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۱۲۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۶۷۰۴۳/۱۲۱ مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ و مهدی سوادلو بشماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۳۴۱۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536743
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر کرمانشاه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۳۸ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۳۵۹۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو بشماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هاشم پور حسینقلی بشماره ملی ۴۳۲۱۹۵۴۸۰۰ آقای داریوش افشاریان بشماره ملی ۳۲۵۰۳۶۴۷۳۸ آقای فریدون کیانی فر شماره ملی ۳۲۵۰۷۲۴۱۰۶ آقای کیومرث محمدی نیا شماره ملی ۳۲۳۰۰۲۵۲۳۷ آقای جهانبخش یلوه شماره ملی ۳۲۵۷۸۸۴۰۰۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره آقای محمدرضا جمشیدی شماره ملی ۳۲۵۶۱۶۲۱۲۶ آقای شهریار نیری دوآبی شماره ملی ۳۲۵۱۱۴۴۵۷۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ صورتهای مالی شامل: ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان و گزارش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۱۸۵۲۷۶۶ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565202
آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر لیو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۵۲۰۵۹۲۹۵۴۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575544
آگهی تغییرات شرکت داروئی ره آورد تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو با کد ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت اوزان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵ شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۲۶۲۱۸۱۷۱۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613096
آگهی تغییرات شرکت ناب ایگل آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۳۲۹۹۳۷۳۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621938
آگهی تغییرات شرکت گسترش شیر سازی سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و مهدی سوادلو با کدملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۶۱۴۴۳۲۲۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696972
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات هدی ارقام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۴۶۹۳۹۳۷۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711366
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت ثمرا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب شدند _ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۹۰۵۹۶۴۱۱۲۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767688
آگهی تغییرات شرکت توسعه وساختمان مهندسان مشاورایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۷۵۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی آریان فراز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و خانم پروین غریب نواز باکدملی ۲۲۹۵۸۳۰۴۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سواد لو باکدملی به شماره ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۱۶۳۶۳۳۶۴۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768432
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری استان بوشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۲۷۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۰۴/۱۳۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی وآقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۵ تعیین گردیدند: شرکت توسعه گردشگری ایران به نمایندگی آقای محمد فائقی به شماره ملی۳۵۰۱۲۷۱۸۹۱ استانداری بوشهر با نمایندگی محمد حسین زارع به شماره ۵۲۹۹۶۱۷۶۲۳ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با نمایندگی لیلا گدا علی به شماره ملی۳۵۵۹۵۱۸۳۷۷ محمدعلی دشتی به شماره ملی۳۵۰۰۲۹۴۵۶۱ محمد چهارلنگی به شماره ملی۳۵۰۱۰۸۷۷۱۳ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۲ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۱۰۱۷۶۹۳۳۴۴۱۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771700
آگهی تغییرات شرکت سامان سرمایه هما سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهریار مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸ به نمایندگی آقای علیرضا شاه میرزایی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۶۶۱۷۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت افق توسعه پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵ به نمایندگی آقای سعید فرخ منش به شماره ملی ۱۸۱۹۰۳۱۴۹۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهر گستر یمین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ به نمایندگی آقای امیرحسین اسدی به شماره ملی ۱۲۶۱۹۱۰۰۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت سامان تجارت مجد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹ به نمایندگی آقای سید مهدی شاهچراغ به شماره ملی ۴۵۷۹۸۸۲۵۵۵ به عنوان عضو هیئت مدیره وشرکت توسعه اقتصادی سبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ به نمایندگی آقای سید محمد قافله باشی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۸۹۴۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای سید محسن مروجی به شماره ملی ۱۲۶۲۱۱۲۸۰۱ به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. مؤسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدامضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و … با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۰۲۱۵۷۹۷۵۵۷۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412086
آگهی تغییرات شرکت نگین اندیشه البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آریان فرازبه شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو بشماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۱۰۸۱۷۹۳۷۷۹۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412551
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طرح و کاوش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به کدملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۸۳۹۳۵۷۳۲۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9539380
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پارس میل لنگ سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۹۶۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۷۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یونس خاضعی به کد ملی ۱۶۵۱۶۸۶۷۳۴ علی اصغر روحی فردپور به کد ملی ۳۸۷۱۱۸۱۳۵۸ بهرام خاضعی به کد ملی ۱۶۵۰۲۲۵۶۰۱ داریوش سلیمی به کد ملی ۳۸۷۳۲۳۶۷۹۶ علی اوسط روحی فردپور به کد ملی ۳۸۷۱۳۹۶۲۵۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۹/۸۹ یونس خاضعی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اوسط روحی فردپور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر روحی فردپور بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و قراردادها و دیگر اسناد مالی با امضای یک نفر از میان یونس خاضعی یا بهرام خاضعی و نیز یک نفر از میان علی اوسط روحی فردپور یا علی اصغر روحی فردپور متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9601563
آگهی تغییرات در شرکت هومن شیمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۷۲۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۷ و ۴/۱۰/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ شرکت سهامی عام کف بنمایندگی بیژن اسمعیلی بشماره ملی ۰۰۵۹۸۶۳۲۶۱ و کدپستی ۱۹۶۷۸۱۳۳۱۴ و شرکت تولیدی کیمیای ایران بنمایندگی مهناز عقبایی بشماره ملی ۰۰۶۲۳۸۱۶۳۶ و کدپستی ۱۹۶۷۸۱۳۳۱۴ و شرکت صنایع بسته بندی داروگر بنمایندگی عیسی اسحاقی بشماره ملی ۴۸۹۸۲۸۱۹۹۵ و کدپستی ۱۶۶۶۹۴۹۱۷۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آریان فراز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و مهدی سوادلو بشماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ و کدپستی ۱۹۸۷۸۷۵۳۱۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای بیژن اسمعیلی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عیسی اسحاقی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد اسمعیلی خارج از هیئت مدیره بشماره ملی ۰۰۵۹۸۶۳۲۶۹ و کدپستی ۱۹۶۷۸۱۳۳۱۴ را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ ماده ۳۸ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری باامضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9664814
آگهی تصمیمات شرکت گذار قطعه کیا سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۳۱۷۹و شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۰۷۰۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی ومهدی سوادلو به ش ملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9879802
آگهی تصمیمات شرکت توس پیوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۹۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۴۸۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز حسابدار رسمی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9899247
آگهی تصمیمات شرکت سرامیک البرز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۸۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۰۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۶/۹۰ واصل گردید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مانی ظفرقندی مطلق به کدملی ۰۰۶۸۷۳۷۲۹۷ اردشیر مرادنپورپینوندی به کدملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ مریم جعفری به کدملی ۰۰۶۶۵۵۳۴۴۱ شرکت فضای بهشت برین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۰۱۱۸ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۹۰ عباس سمیعی به سمت رئیس هیئت مدیره و مانی ظفرقندی مطلق به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9959495
آگهی تغییرات شرکت خدمات اول مبین صبا سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۸۹۱۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9960026
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۰۸۱۰۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۵/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10005673
آگهی تصمیمات شرکت مارلیک سان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۹۴۷۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۵۲۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید و موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10007328
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۶۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10012840
آگهی تصمیمات شرکت پوشاک نوپوش سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۷۰۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۴۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ بتصویب رسید. موسسه آریان فراز به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۲۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ک م ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10013066
آگهی تصمیمات شرکت کف سهامی عام ثبت شده به شماره۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۶/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو کد ملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت جهان شیمی آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۳۵۰ شرکت البرز شیمی رازی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۴۲۲۲ شرکت البرز آریا رازی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۵۰۶۱ شرکت بین المللی البرز تجارت رازی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۳۱۳ شرکت کیوان تجارت دارو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۱۹۱۰. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۸۹ علی نقیب کد ملی ۰۰۴۶۲۳۴۱۴۴ به نمایندگی شرکت جهان شیمی آریا به سمت رئیس هیئت مدیره و بیژن اسمعیلی کد ملی۰۰۴۲۰۰۴۴۸۴۱ به نمایندگی شرکت البرز آریا رازی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عیسی اسحاقی کد ملی۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵ به نمایندگی شرکت البرز شیمی رازی و نیلوفر اسمعیلی کد ملی ۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷ به نمایندگی شرکت البرز تجارت رازی و مهناز عقبایی کد ملی۰۰۶۲۳۸۱۶۳۶ به نمایندگی شرکت کیوان تجارت دارو به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10038407
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی ایران برک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۷۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت‌های کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵ و کارخانجات تولیدی پلاستیران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷ و شرکت یزد باف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹ و شرکت گردباف یزد با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۴۹۴ و کارخانجات تولیدی رنگین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10149503
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۳۶۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی بیمه ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲ به نمایندگی ابراهیم حمیدی به ش ملی ۱۵۳۱۱۸۴۰۴۹ و علیرضا شباهنگ به ش ملی ۱۸۶۰۴۲۴۹۳۷ و اسماعیل داورپناه به ش ملی ۴۵۹۱۲۱۷۰۷۸ و جواد وکیلی به ش ملی ۰۰۵۶۰۸۵۳۸۹ و رامین طهماسبی ابر به ش ملی ۴۰۱۱۴۰۵۱۲۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ ابراهیم حمیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا شباهنگ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رامین طهماسبی ابر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با امضاء مدیرمالی شرکت احمد خوشدونی فراهانی به ش ملی ۰۰۴۵۳۷۳۸۲۵ و یکی از اعضاء هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10235795
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری راهبرد سرمایه گذاران ایران سهام سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۲۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۹۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل عباس کنی به کدملی ۰۰۳۳۲۰۲۵۶۳ و شاهرخ امیرصمیمی به کدملی ۱۹۱۰۹۹۹۸۳۰ و عباس خواجه پیری به کدملی ۰۰۴۳۳۷۶۴۷۹ و تاجلی فاطمه کنی به کدملی ۰۰۳۳۲۰۲۵۶۳ و مجید قاسمی به کدملی ۰۷۹۳۳۰۶۶۳۹ به سمت اعضای اصلی و محسن فرشادیکتا به سمت عضو علی البدل تعیین گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ عباس کنی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، عباس خواجه پیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10240824
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی شایسته نیا به ش ملی ۲۲۹۲۲۹۹۶۳۱ به نمایندگی شرکت ساختمانی معلم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۱۳۰ و علی بخشایش به ش ملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۳۵۳ و بهروز امیدعلی به ش ملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به نمایندگی از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵ و رسول سعدی به ش ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ و جلال قاسمی به ش ملی ۳۷۸۱۹۰۹۶۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۰ محمدعلی شایسته نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و علی بخشایش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز امیدعلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10263559
آگهی تغییرات شرکت توسعه گستر یسنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۳۰۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۰۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت موسسه حسابرسی آریان فراز سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۲/۰۹/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملی۴۴۳۱۹۸۳۸۴۸ و خانم رباب اردکانیان به شماره ملی۴۴۳۱۳۴۲۵۴۰ و خانم سارا رسولیان به شماره ملی۰۴۵۳۵۰۴۹۰۶ تا تاریخ۲۲/۰۹/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملی۴۴۳۱۹۸۳۸۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم رباب اردکانیان به شماره ملی۴۴۳۱۳۴۲۵۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سارا رسولیان به شماره ملی۰۴۵۳۵۰۴۹۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سارا رسولیان به شماره ملی۰۴۵۳۵۰۴۹۰۶ به سمت مدیرعامل. در تاریخ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10304999
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی داریان ماد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۶۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۵/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10321316
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک تجارت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۰۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10375207
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری فرآیند (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۱۸۸۱۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۱۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۸/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبوررسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵، شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۸۰۳۳، شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۰۳۳۵۳. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10397755
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۳۱۰۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۹/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10416280
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی آریان فراز ثبت شده به شماره ۱۳۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی سوادلو به کدملی۵۳۰۵۵۵۹۴ داریوش امین نژادبه کدملی۰۰۵۰۷۴۹۷۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۱/۹۰ داریوش امین نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی سوادلو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10470726
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10611425
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کیمیای ایران سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۳۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۴۶۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع بسته بندی داروگر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۰۱۹۰ با نمایندگی نیلوفر اسمعیلی به کدملی۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷ و شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۱۹۱۰ با نمایندگی مهناز عقبایی به کدملی۰۰۶۲۳۸۱۶۳۶ و شرکت البرز آریا رازی به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۵۰۶۱ با نمایندگی بیژن اسمیعلی به کدملی۰۰۴۲۴۴۸۴۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10619048
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام به شماره ثبت۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ و شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ و سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ سیدمحمدباقر سبحانی به ش ملی ۲۲۹۵۱۰۵۷۱۴ به نمایندگی از سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به سمت رئیس هیئت مدیره و پرویز عالیوند به ش ملی ۱۷۵۳۹۰۵۴۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید حیدری به ش ملی۰۰۳۹۷۱۲۸۶۹ به نمایندگی از سرمایه گذاری فرهنگیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود احمدپورداریانی به ش ملی ۰۰۳۴۷۹۹۵۹۱ و محمدرضا سروش به ش ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به عنوان نماینده شرکتهای سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند و سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مراسلات اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10722579
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مالی حفیظ سامان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۰۶۱۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۵/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز می‌شود و در آخر آذر ماه سال بعد پایان می‌یابد و ماده ۳۹ اساسنامه بشرح فوق اصلاح می‌گردد. ماده ۲۳ اساسنامه نیز بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10891535
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی البرز سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۰۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۰۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.: اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10917204
آگهی تصمیمات شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۶۸۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10941156
آگهی تغییرات شرکت مبین تجارت فناورسهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۳۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۷/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10943066
آگهی تصمیمات شرکت پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10979119
آگهی تصمیمات شرکت شتاب آذر شرق سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۸۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۶۲۲۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شتابکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۶۹۴۵ به نمایندگی علی متدین به کد ملی ۰۰۵۵۹۹۹۲۳۲۸ و ابوالفضل باباپور به کد ملی ۵۶۷۹۸۷۲۲۸۵ و علیرضا امیر ناصری به کد ملی ۲۷۰۹۲۸۶۶۳۷. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۸۹ علی متدین به سمت رئیس هیئت مدیره، ابوالفضل باباپور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا امیرناصری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اسناد تعهدآور شامل قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10996903
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10997397
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان سرمایه سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۶۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو کدملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت کف شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶ و شرکت صنایع بسته بندی داروگر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۹۰ و شرکت کیمیای ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۴۶۹۸ و شرکت البرز شیمی رازی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۴۲۲۲ و شرکت جهان شیمی آریا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۳۵۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/۸۹ بیژن اسمعیلی کدملی ۰۰۶۲۴۴۸۴۱۷ به نمایندگی شرکت البرز شیمی رازی و عیسی اسحاقی کدملی ۴۸۹۸۳۸۱۱۹۹۵ بنمایندگی شرکت کف و نیلوفر اسمعیلی کدملی ۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷ بنمایندگی شرکت تولیدی کیمیای ایران و مهناز عقبائی کدملی ۰۰۶۲۳۸۱۶۳۶ بنمایندگی شرکت جهان شیمی آریا و سید مصطفی صفاری کدملی ۰۷۹۳۴۳۹۰۹۴ بنمایندگی شرکت صنایع بسته بندی داروگر بسمت مدیرعامل تعیین و اختیارات وی بشرح صورتجلسه است. بیژن اسمعیلی بسمت رئیس هیئت مدیره و عیسی اسحاقی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله و چک و سفته و برات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11045337
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ خودرو بیستون سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۵۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۹۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به ش م۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ک م۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11067275
آگهی تصمیمات شرکت بانک سرمایه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی اسفند ماه ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11099687
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری پارسیان کالای کشاورزی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۱۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آریا فراز به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو کدملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۸۶۱۴ به نمایندگی مرتضی صدیقیان کاشی کدملی ۰۳۸۰۲۳۱۷۰۸ حسینعلی زادمهر کدملی ۰۸۷۱۷۹۶۴۶۵ و اصغر شریفیان کدملی ۰۴۹۱۰۱۴۹۹۶ انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11127771
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ۲۹/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۹/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ولی جاویدی قریچه به شماره ملی ۱۳۷۲۹۱۱۰۹۱ و آقای محمدحسن کمال آبادی به شماره ملی ۰۵۳۴۵۲۵۰۰۸ و آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و آقای وحید فرح آبادی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۶۵۳۷۳ تا تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۳/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035235
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان اورامان شمال غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۰۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت‌های مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو بشماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۱۲۶۸۳۶۵۴۸۴۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760448
آگهی تغییراتانجمن حسابداران خبره ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۸۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۹۶۶۶۶ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۴ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان هوشنگ خستویی با کدملی۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲، غلامحسین دوانی با کدملی۱۸۱۸۷۳۶۵۳۵، رحمت اله صادقیان با کدملی ۱۲۳۹۸۵۲۱۰۱، منصور شمس احمدی با کدملی۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲، عباس شجاعی با کدملی۰۴۵۰۹۶۳۵۴۳، مهدی سوادلو با کدملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴، ابوالقاسم فخاریان باکدملی۰۵۳۱۹۹۲۱۳۶، فرزام زمانی با کدملی۴۰۷۲۲۲۵۸۸۶، اسفندیار گرشاسبی با کدملی۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶، بعنوان اعضای اصلی شورای عالی برای مدت ۳ سال ومحمد منیری با کدملی ۴۱۳۱۷۹۶۸۷۲، امیر پوریانسب با کدملی۰۰۴۲۸۹۵۵۷۱، مجید شهبازی با کدملی۰۰۸۳۲۳۶۸۳۱، بعنوان اعضای علی البدل شورای عالی برای مدت یک سال انتخاب شدند خانم فریده شیرازی با کدملی۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان با کدملی۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به عنوان بازرس علی‎البدل انجمن برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه‎های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‎های کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‎های انجمن تعیین شد. پ۹۵۰۲۰۴۹۰۱۲۴۵۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781438
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۳۲۸۸۴/۹۵ مورخ۱۸/۰۱/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مصطفی جهانبانی با کدملی۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰، علی امانی با کدملی۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷، مجید صفاتی با کدملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ و غلامحسین دوانی با کدملی ۱۸۱۸۷۳۶۵۳۵ هر یک با دریافت شانزده میلیون و دویست پنجاه هزار ریال از صندوق موسسه، سرمایه و سهم الشرکه خود را از ۱۴۸۲۵۰۰۰۰ ریال به ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه بدین شرح می‌باشد - مصطفی جهانبانی با کد ملی۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰دارای ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و علی امانی با کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷دارای ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و مجید صفاتی به کدملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷دارای ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و غلامحسین دوانی به کدملی۱۸۱۸۷۳۶۵۳۵دارای۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و احمدحسنی با کدملی ۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه و کاظم محمدی با کدملی ۰۴۹۰۳۲۰۳۳۳دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و سیدجمیل خباز سرابی با کدملی ۰۹۳۱۴۹۹۰۰۳دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خسرو واشقانی فراهانی با کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه و عبدالحسین فرزان با کدملی ۰۰۴۴۸۴۹۸۱۸دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و مرتضی عسگری به کدملی ۰۷۰۰۸۴۲۱۷۹ دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و حسن منوچهری فرد به کدملی۴۵۶۹۲۰۲۰۳۹دارای ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و منصور اسد زاده به کدملی۰۰۵۰۷۸۱۹۲۸دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و سید خضرا …ولی زاده به کدملی۲۰۶۳۶۴۵۵۲۳دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و حسن حجی زاده کلاته سالاری به کدملی۰۷۹۳۴۵۹۶۴۸ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و تورج امجدیان به کدملی ۳۳۷۹۵۴۴۱۴۰ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و مهدی سوادلو به کدملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ دارای ۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و داریوش امین نژاد به کدملی ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ دارای ۶۶۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۲۱۸۸۶۵۶۲۹۱۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996700
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان بانک سامان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۳۶۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۱۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ و بموجب مجوز شماره ۱۴۴۰۵۱/۱۵ , ۹۵۲ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید حسابرسی اریان فراز حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۱۰۳۴۸۴۵۵۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204691
آگهی تغییرات جامعه حسابداران رسمی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی و علی البدل موسسه به شرح ذیل تعیین گردید: آقای رحمت ا …صادقیان کدم ۱۲۳۹۸۵۲۱۰۱ آقای کیهان مهام کدم ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ آقای شهریار دیلم صالحی کدم ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ آقای اکبر سهیلی پور کدم ۱۲۸۱۶۳۵۴۶۴ آقای عباس وفادرا کدم ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ آقای مرتضی اسدی کدم ۰۳۸۳۵۹۹۶۸۷ آقای محمد علی زاهدی کدم ۶۵۳۹۸۶۹۳۸۱ آقای سید محمدرضا بنی فاطمه کاشی کدم ۰۰۴۶۴۹۴۹۷۹ آقای مهدی سوادلو کدم ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ آقای یحیی حساس یگانه کدم ۴۲۸۴۱۱۴۳۲۸ آقای مجیدروحانی نیا کدم ۰۰۳۳۳۳۲۴۸۷ بسمت اعضاء اصلی شورای عالی و آقایان حسن حاجیان کدم ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱، حسین شیخ سفلی کدم ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵، فرشاد اسکندر بیاتی کدم ۰۴۵۰۰۴۲۱۰۳، آقای سید محمد خلیلی کدم ۱۱۸۹۲۹۸۹۶۱، آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی کدم ۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹و آقای روح ا … مقیمی فرکدم ۵۶۸۹۸۶۳۸۰۷ بسمت اعضاء علی البدل تعیین شدند. پ۹۵۱۰۰۱۴۵۴۷۱۱۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک