سیده عذرا علیزاده

سیده عذرا علیزاده

کد ملی 5279565751
31
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1360976
آگهی تاسیس شرکت آرمان تراز امیدیه (سهامی خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۱۷/۰۶/۹۲ شماره ثبت ۲۵۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۶۸۳۴ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۰۶/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل ثبت و تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار رسالت آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کارهای حسابداری از قبیل: دفترنویسی ـ تنظیم اظهارنامه ـ تنظیم حقوق و دستمزد ـ انجام امور مربوط به حسابداری مالی به استثناء خدمات حسابرسی و حسابداری رسمی (کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدودمیباشد. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: امیدیه ـ شهرک مطهری ـ بلوار شهدا ـ روبروی دادگستری ـ پلاک برق۱۸۲۷۱ کدپستی ۶۳۷۳۱۸۳۱۱۱تلفن ۰۹۳۷۸۹۳۴۹۰۰ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که صددرصد آن نقدا برابر گواهی شماره ۵۱۵ مورخ ۸/۴/۹۲ بانک ملی شعبه امیدیه واریز و سرمایه تعهدی ندارد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: خانم عاطفه رفیع زاده با کد ملی ۱۹۱۱۱۵۹۵۵۰ سمت مدیرعامل و خانم زهرا رفیع زاده با کد ملی ۱۹۱۱۸۹۳۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهره رفیع زاده با کد ملی ۱۹۰۰۱۱۷۶۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره کلا برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: مقررشد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسلامی و قراردادها اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء خانم عاطفه رفیع زاده (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل : طبق مفاد اساسنامه و قانون تجارت خواهدبود. ۸ـ بازرسان شرکت ۱ ـ خانم سیده عذرا علیزاده با کد ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ بعنوان بازرس اصلی ۲ ـ خانم سیده کبری علیزاده به کد ملی ۵۲۷۹۵۵۸۸۶۹ بعنوان بازرس علی البدل کلا برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۳۰۱۲۴۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۱۶۳۴۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420460
آگهی تغییرات شرکت خدماتی فنی کاوه بیدبلند (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۴۰ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۶۱۷۳۲
طبق صورت جلسه هیئت مدیره و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۴/۱۲/۹۲ و طی نامه وارده شماره ۳۵۰۷۴/۹۲/۶۰۷ ۲۱/۱۲/۹۲ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرارگرفت: ۱ خانم سعیده بختیاری نژاد با کد ملی ۴۰۷۳۲۷۴۸۴۸ بسمت مدیرعامل و آقای حسین چام پور با کد ملی۵۹۹۹۷۶۲۱۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه هاشمیان پور کد ملی۱۸۶۱۵۲۰۹۸۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مقرر گردید کلیه اسناد اوراق و بهادار و تعهدآور شرکت باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ عبدالزاهد احمدی راد با کد ملی ۱۹۱۰۱۲۵۵۸۱ و خانم سیده عذرا علیزاده با کد ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۳۰۱۲۴۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۵۴۹۸۷ رئیس ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665295
آگهی تاسیس شرکت اکسین ساحل خوزستان سهامی خاص
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۶/۷/۹۳ شماره ثبت ۲۶۸۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۷۱۱۸ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۶/۷/۹۳ از لحاظ امضاء ذیل ثبت و تکمیل گردیده، برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی از قبیل: سندبلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری ـ پلیت بندی ـ آرماتوربندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیر و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی ـ جوشکاری ـ برق کشی و لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی ـ قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز ـ روتین منازل و ادارات ـ بتن ریزی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ خدمات پشتیبانی ـ (با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود میباشد. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: امیدیه، شهرک مطهری بلوار شهدا روبروی دادگستری پلاک ۲، کدپستی ۶۳۷۳۱۷۱۱۴۸ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که صد در صد آن نقدا برابر گواهی شماره ۱۷۴ مورخ ۳/۶/۹۳ بانک ملی شعبه امیدیه واریز و سرمایه تعهدی ندارد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: خانم نسیم خیبری با کد ملی ۵۲۷۹۷۱۶۲۱۹ بسمت مدیرعامل و خانم سید عذرا علیزاده با کد ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس کرمی رودزرد با کد ملی ۴۸۱۹۱۳۹۷۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره کلا برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: مقرر شد کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، عقود اسلامی، قراردادها و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء خانم سیده عذرا علیزاده (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه و قانون تجارت خواهد بود. ۸ـ بازرسان شرکت: ۱ـ آقای ارشاد جمعه اولی با کد ملی ۵۲۷۹۷۰۸۹۰۹ بعنوان بازرس اصلی و ۲ـ شهناز حاتمی با کد ملی ۱۸۱۷۷۸۲۲۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۸۸۳۱۰۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700984
آگهی تاسیس شرکت پیشاهنگ عصر توسعه سهامی خاص
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۱۰/۸/۹۳ شماره ثبت ۲۶۸۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۳۸۶۰ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۸/۹۳ از لحاظ امضاء ذیل ثبت و تکمیل گردیده، برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی از قبیل سندبلاست، ایزوگام، عایق کاری، پلیت بندی، آرماتوربندی، استیج بندی، رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی، اورهال، ایجاد و نگهداری فضای سبز، تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن، تنظیفات، تعمیر و نگهداری خودروهای سبک و سنگین، جدول کشی، جوشکاری، برق کشی و لوله کشی صنعتی و ساختمانی، تعمیر، تهویه و نصب دستگاه های حرارتی و برودتی، ساخت مخزن و سوله، زنگ زدایی، کابل کشی، علف زنی، قالب بندی، لایروبی فاضلاب، ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز، روتین منازل و ادارات، بتن ریزی، راهبری خودروهای سبک و سنگین و خدمات پشتیبانی (با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: امیدیه، فاز ۶ خیابان ۴۵ متری فرمانداری، جنب مدرسه کریم زاده مجتمع امید واحد ۲ کدپستی ۹۳۶۱۷ ـ ۶۳۷۳۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که صددرصد آن نقدا برابر گواهی شماره ۱۷۷ مورخ ۲/۷/۹۳ بانک ملی شعبه امیدیه علیا واریز و سرمایه تعهدی ندارد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: آقای امیر حسین نریموسایی با کد ملی ۱۸۶۱۶۲۰۱۵۲ بسمت مدیرعامل و خانم سیده عذرا علیزاده با کد ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و هدی نریموسایی با کد ملی ۵۲۷۹۹۶۳۲۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره کلا برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، عقود اسلامی، قراردادها و اوراق عادی و مکاتبات اداری باامضا خانم سیده عذرا علیزاده مدیرعامل ومهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه و قانون تجارت خواهد بود. ۸ـ بازرسان شرکت: ۱. آقای حسین میر پور زاده با کد ملی ۵۲۷۹۸۹۵۱۷۲ بعنوان بازرس اصلی ۲. موسی بختیاری تبار با کد ملی ۵۲۷۹۷۳۴۵۶۱ بعنوان بازرس علی البدل کلا برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۸۸۸۶۲۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1701172
آگهی تغییرات شرکت گدار مستحکم امیدیه سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۴۶۷۹۱
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۸/۹۳ شرکت گدار مستحکم امیدیه سهامی خاص که کلا ضمیمه نامه مورخ ۱۱/۸/۹۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات زیر در شرکت مرقوم بعمل آمده است. ۱ آقای محمد شریفی با کد ملی ۱۸۱۸۱۵۹۸۲۱ بسمت مدیر عامل و آقای عزیز شریفی با کد ملی ۵۲۷۹۶۶۴۶۲۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر راشدی با کد ملی ۱۹۱۱۹۰۹۳۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء آقای محمد شریفی (مدیر عامل) و مهر شرکت معتبر باشد. ۳ آقای غلامرضا زیدانی با کد ملی ۱۹۱۰۸۵۶۹۳۲ بسمت بازرس اصلی و خانم سیده عذرا علیزاده با کد ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ بسمت بازرس علی البدل کلا برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت معین گردید. ۵ موضوعات خاکریزی و خاکبرداری، جاده سازی، محوطه سازی، ساختمان سازی، مخلوط کشی (کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) به موضوعات شرکت اضافه و ماده دو اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. مراتب در تاریخ ۱۱/۸/۹۳ ذیل ثبت شماره ۱۴۷۴ بثبت رسید. ش۱۸۸۸۶۲۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418964
آگهی تاسیس شرکت معین تجارت خوزستان سهامی خاص
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۳/۱۰/۹۳ شماره ثبت ۲۶۹۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۰۲۷۸ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۳/۱۰/۹۳ از لحاظ امضاء ذیل ثبت و تکمیل گردیده، برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کارهای بازرگانی و فنی خدماتی از قبیل: صادرات و واردات، خرید و فروش کالاهای مجاز و تهیه و تامین قطعات صنعتی، سندبلاست، ایزوگام، عایق کاری، پلیت بندی، آرماتوربندی، استیج بندی، رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی، اورهال، ایجاد و نگهداری فضای سبز، تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن، تنظیفات، تعمیر و نگهداری خودروهای سبک و سنگین، جدول کشی، جوشکاری، برق کشی و لوله کشی صنعتی و ساختمانی، تعمیر، تهویه و نصب دستگاه های حرارتی و برودتی، ساخت مخزن و سوله، زنگ زدایی، کابل کشی، علف زنی، قالب بندی، لایروبی فاضلاب، ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز، روتین منازل و ادارات، بتن ریزی، راهبری خودروهای سبک و سنگین و خدمات پشتیبانی (کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح). ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: امیدیه، فلکه فرمانداری، فاز ۶، جنب مدرسه شهید کریم زاده، مجتمع امید، طبقه دوم، واحد ۲ ، تلفن ۰۶۱۵۲۶۲۸۸۷۴، کدپستی ۶۳۷۳۱۹۳۶۱۹. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که صددرصد آن نقدا برابر گواهی شماره ۱۷۴ مورخ ۲۷/۹/۹۳ بانک ملت شعبه امیدیه واریز و سرمایه تعهدی ندارد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: خانم مریم بختیاری تبار با کد ملی ۵۲۷۹۹۵۸۸۳۲ بسمت مدیرعامل و آقای علی بختیاری تبار با کد ملی ۵۲۷۹۹۰۵۹۰۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیده عذرا علیزاده با کد ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره کلا برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: مقرر شد کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، عقود اسلامی، قراردادها باامضا خانم مریم بختیاری تبار (مدیرعامل) یا آقای علی بختیاری تبار (رئیس هیئت مدیره) مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات اداری باامضا آقای علی بختیاری تبار (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه و قانون تجارت خواهد بود. ۸ـ بازرسان شرکت: ۱. آقای بهروز صالحی با کد ملی ۱۹۷۱۵۰۲۶۸۵ بعنوان بازرس اصلی ۲. آقای ارشاد جمعه اولی با کد ملی ۵۲۷۹۷۰۸۹۰۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۹۰۲۸۹۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811216
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تاراز تلاش پارسیان در تاریخ ۰۳/۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۹۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۰۰۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی ساختمانی و تاسیساتی عمرانی ـ سند بلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری ـ پلیت بندی ـ آرماتور بندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی ـ جوشکاری ـ برق کشی صنعتی و ساختمانی ـ ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ـ ساخت و نصب کابینت ـ تهیه مصالح ساختمانی ـ تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی ـ قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc ـ روتین منازل و ادارت ـ بتن ریزی ـ فنس کشی ـ لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ راه سازی ـ پل سازی ـ محوطه سازی ـ اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن ـ خدمات پشتیبانی ـ ایجاد زهکشی و حفر کانال های آبی و کشاورزی ـ (کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: امیدیه ـ میانکوه نمره یک بالا روبروی مدرسه شیرالی ـ خیابان شهید موسی ترک چریک ـ کدپستی ۶۳۷۶۱۶۴۴۴۸ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام می باشد که تمام مبلغ توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲ مورخ ۱۷/۱/۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه میانکوه امیدیه پرداخت گردیده است. سعید رستمی به شماره ملی ۱۸۵۰۱۰۵۷۸۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ راضیه رستمی بشماره ملی ۵۲۷۰۰۴۸۲۹۹ بسمت مدیرعامل ـ اسماعیل رستمی بشماره ملی۵۵۰۹۷۰۵۶۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی واداری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی و یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به عنوان بازرس علی البدل که برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی ها تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۰۳۰۳۶۶۵۸۰۸۲۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897529
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران سازان نقوش اسلیمی درتاریخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۹۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۴۰۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی - سند بلاست – ایزوگام – عایق کاری- پلیت بندی – آرماتور بندی – استیج بندی – رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی – آورهال – ایجاد و نگهداری فضای سبز – تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن – تنظیفات – تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین – جدول کشی- جوشکاری – برق کشی صنعتی و ساختمانی – ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان – ساخت و نصب کابینت - تهیه مصالح ساختمانی – تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی – راهبری خودروهای سبک و سنگین – ساخت مخزن و سوله – زنگ زدایی – کابل کشی – علف زنی- جوشکاری -– قالب بندی – لایروبی فاضلاب – نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc – روتین منازل و ادارت –بتن ریزی – فنس کشی – لوله کشی صنعتی و ساختمانی – خاکریزی و خاکبرداری- راه سازی – پل سازی – محوطه سازی – اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی،تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن – صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز – ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن – خدمات پشتیبانی – ایجاد زهکشی و حفر کانال های آبی و کشاورزی –بسته بندی صنایع غذایی(کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح)مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:امیدیه شهرک مطهری خ کانال منازل بنیاد شهید پلاک۹ کد پستی ۶۳۷۳۱۸۶۳۴۷ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تماما مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۹ مورخ ۲۹/۳/۹۵ نزد بانک ملی شعبه امیدیه پرداخت گردیده است ریحانه نادری بنی با شماره ملی۵۲۷۰۰۵۰۰۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - کیامرث نادری بنی با شماره ملی۵۲۷۹۵۰۶۰۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره - حسین نادری بنی با شماره ملی۱۸۵۰۱۲۷۶۶۲ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و آوراق اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی و یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد ش۹۵۰۴۱۹۴۸۲۷۳۹۴۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12901221
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اکسین تلاش تاراز درتاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۹۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۸۲۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:انجام کارهای فنی و خدماتی ساختمانی و تاسیساتی عمرانی سند بلاست ایزوگام عایق کاری پلیت بندی آرماتور بندی استیج بندی رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی آورهال ایجاد و نگهداری فضای سبز تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن تنظیفات تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین جدول کشی جوشکاری برق کشی صنعتی و ساختمانی ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ساخت و نصب کابینت تهیه مصالح ساختمانی تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی راهبری خودروهای سبک و سنگین ساخت مخزن و سوله زنگ زدایی کابل کشی علف زنی قالب بندی لایروبی فاضلاب نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc روتین منازل و ادارت بتن ریزی فنس کشی لوله کشی صنعتی و ساختمانی خاکریزی و خاکبرداری راه سازی پل سازی محوطه سازی اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی،تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن خدمات پشتیبانی ایجاد زهکشی و حفر کانال های آبی و کشاورزی(کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح)مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:خوزستان امیدیه - بازار طلا فروشان - پلاک تجاری ۱۵ کدپستی۶۳۷۲۱۸۲۳۱۸ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی بانام میباشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹,۸۷۹ مورخ ۲۹/۱,۹۵۸ نزد بانک رفاه شعبه امیدیه پرداخت گردیده است. تورج فیاضی فرد به شماره ملی ۵۲۷۹۳۴۲۹۷۱به سمت مدیرعامل - محسن محبی نیا به شماره ملی ۱۸۶۰۳۴۰۳۸۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- لیلا محبی نیا به شماره ملی ۱۸۶۱۲۷۸۰۹۸به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآورواوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی -یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۴۲۰۲۱۷۸۶۷۴۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12939743
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص امیر صنعت ارجان درتاریخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۹۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۶۶۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی سند بلاست ایزوگام عایق کاری پلیت بندی آرماتور بندی استیج بندی رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی اورهال ایجاد و نگهداری فضای سبز تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن تنظیفات تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین جدول کشی جوشکاری برق کشی صنعتی و ساختمانی ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ساخت و نصب کابینت تهیه مصالح ساختمانی تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی راهبری خودروهای سبک و سنگین ساخت مخزن و سوله زنگ زدایی کابل کشی علف زنی جوشکاری قالب بندی لایروبی فاضلاب نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc روتین منازل و ادارت بتن ریزی فنس کشی لوله کشی صنعتی و ساختمانی خاکریزی و خاکبرداری راه سازی پل سازی محوطه سازی اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ایجاد خطوط لوله نفت، آب وگازوتلفن خدمات پشتیبانی ایجادزهکشی و حفرکانال های آبی وکشاورزی کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خوزستان امیدیه شهرک مطهری خ آبان ۱ روبروی اتحادیه اصناف منزل فاضل شریفی کدپستی۶۳۷۳۱۸۸۷۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی بانام میباشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۲ مورخ ۸/۴/۹۵ نزد بانک ملی شعبه امیدیه علیا پرداخت گردیده است. مجید کریم زاده به شماره ملی۱۸۶۱۳۸۲۳۸۳به سمت مدیرعامل ـ مجتبی طهماسب پور به شماره ملی۱۸۵۰۰۵۰۹۴۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ اعظم طهماسب پور به شماره ملی۵۲۷۹۹۲۰۶۶۵به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورواوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به عنوان بازرس اصلی ـ سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. ش۹۵۰۵۱۰۵۹۸۲۸۷۵۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949655
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گردش خطوط مارون در تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۹۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۴۱۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی سندبلاست ایزوگام عایق کاری پلیت بندی آرماتور بندی استیج بندی رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی اورهال ایجاد و نگهداری فضای سبز تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن تنظیفات تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین جدول کشی جوشکاری برق کشی صنعتی و ساختمانی ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ساخت و نصب کابینت تهیه مصالح ساختمانی تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی راهبری خودروهای سبک و سنگین ساخت مخزن و سوله زنگ زدایی کابل کشی علف زنی جوشکاری قالب بندی لایروبی فاضلاب نصب انواع پارکت کف پوش دیوار پوش mdf و pvc روتین منازل و ادارت بتن ریزی فنس کشی لوله کشی صنعتی و ساختمانی خاکریزی و خاکبرداری راه سازی پل سازی محوطه سازی اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ایجاد خطوط لوله نفت آب و گاز و تلفن خدمات پشتیبانی (کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خوزستان میانکوه خ عسکری پشت لین ۱۱۳ کدپستی۶۳۷۸۱۱۴۱۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزار ریالی بانام می باشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷۸ مورخ ۱۳/۴/۹۵ نزد بانک ملی شعبه امیدیه پرداخت گردیده است. برزو عالیوندهلایجانی به شماره ملی ۱۸۴۱۰۳۰۸۳۱به سمت مدیرعامل ـ سجاد عالی وند به شماره ملی۱۸۵۰۰۶۳۴۷۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ بیژن عالی وند به شماره ملی۱۸۴۱۶۷۶۷۳۱به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورواوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی ـ یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۵۱۶۳۹۰۹۵۲۴۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968011
آگهی تغییرات شرکت صحرا طلوع امیدیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۹۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود اسدی حاجی وند به کدملی ۶۶۳۹۶۷۲۷۹۰ سحر اسدی حاجی وند به کدملی ۱۹۷۲۳۲۱۳۳۱ علی محمد اسدی حاجی وند به کدملی ۱۹۷۰۲۴۹۷۴۹به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سیده عذرا علیزاده به کدملی۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱به عنوان بازرس اصلی یاسر چاشیانی به کدملی۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد ش۹۵۰۵۲۵۴۵۵۴۹۳۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12975339
آگهی تغییرات شرکت آریا ایمن روزبه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۱۷۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. روزبه شهروئی به شماره ملی ۵۲۷۹۷۶۲۶۶۰ و رضا شهروئی به شماره ملی ۵۲۷۹۵۸۱۲۴۰ و بهروز شهروئی به شماره ملی۱۸۶۰۵۶۴۴۷۱به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. سیده عذرا علیزاده به شماره ملی۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی و رضا امیری پور به شماره ملی ۵۲۷۰۰۷۸۷۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۳۰۸۲۰۹۱۵۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000683
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا تلاش منگشت درتاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۹۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۴۳۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی سند بلاست ایزوگام عایق کاری پلیت بندی آرماتور بندی استیج بندی رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی اورهال ایجاد و نگهداری فضای سبز تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن تنظیفات تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین جدول کشی جوشکاری برق کشی صنعتی و ساختمانی ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ساخت و نصب کابینت تهیه مصالح ساختمانی تعمیر تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی راهبری خودروهای سبک و سنگین ساخت مخزن و سوله زنگ زدایی کابل کشی علف زنی جوشکاری قالب بندی لایروبی فاضلاب نصب انواع پارکت کف پوش دیوار پوش mdf و pvc روتین منازل و ادارت بتن ریزی فنس کشی لوله کشی صنعتی و ساختمانی خاکریزی و خاکبرداری راهسازی پل سازی محوطهسازی اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راهسازی تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ایجاد خطوط لوله نفت آب و گاز و تلفن خدمات پشتیبانی کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خوزستان امیدیه میدان قدس جنب اداره پست کدپستی۶۳۷۳۱۸۳۱۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی بانام میباشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲۸ مورخ ۱۲/۳/۹۵ نزد بانک ملی شعبه امیدیه پرداخت گردیده است. صالح مرزوق پور به شماره ملی ۵۸۵۹۹۸۸۵۲۴بهسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ جمشید سلیمانی به شماره ملی۴۸۱۹۶۷۵۶۸۰به سمت مدیرعامل ـ شفیقه سلیمانی به شماره ملی۴۸۱۹۶۸۴۳۶۱به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورواوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی ـ یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. ش۹۵۰۶۱۳۸۷۰۳۷۳۹۶۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001601
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صخره تلاش پارسه درتاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۹۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۶۶۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی - سند بلاست – ایزوگام – عایق کاری- پلیت بندی – آرماتور بندی – استیج بندی – رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی – آورهال – ایجاد و نگهداری فضای سبز – تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن – تنظیفات – تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین – جدول کشی- جوشکاری – برق کشی صنعتی و ساختمانی – ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان – ساخت و نصب کابینت - تهیه مصالح ساختمانی – تعمیر ، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی – راهبری خودروهای سبک و سنگین – ساخت مخزن و سوله – زنگ زدایی – کابل کشی – علف زنی- جوشکاری -– قالب بندی – لایروبی فاضلاب – نصب انواع پارکت ، کف پوش ، دیوار پوش mdf و pvc – روتین منازل و ادارت –بتن ریزی – فنس کشی – لوله کشی صنعتی و ساختمانی – خاکریزی و خاکبرداری- راه سازی – پل سازی – محوطه سازی – اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی ،تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن – صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز – ایجاد خطوط لوله نفت ، آب و گاز و تلفن – خدمات پشتیبانی – ایجاد زهکشی و حفر کانال های آبی و کشاورزی –(کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: امیدیه - شهرک مطهری - خیابان تیر - تقاطع اول - پشت تدارکات سپاه - منزل شریفی کدپستی ۶۳۷۳۱۷۴۵۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تماما مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۷۶ مورخ ۳/۵/۹۵نزد بانک ملی شعبه امیدیه پرداخت گردیده است رسول شریفی بشماره ملی ۱۸۵۰۱۲۸۰۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - محمد شریفی بشماره ملی ۵۲۷۹۹۱۷۷۷۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - بهزاد شریفی بشماره ملی ۵۲۷۹۹۸۶۵۶۹ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضایرییس هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی و یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد ش۹۵۰۶۱۳۴۱۰۵۴۴۲۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13007971
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص میلاد بناء زاگرس درتاریخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۹۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۵۱۶۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی ساختمانی و تاسیساتی از قبیل: - سند بلاست – ایزوگام – عایق کاری- پلیت بندی – آرماتور بندی – استیج بندی – رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی – آورهال – ایجاد و نگهداری فضای سبز – تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن – تنظیفات – تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین – جدول کشی- جوشکاری – برق کشی صنعتی و ساختمانی – ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان – ساخت و نصب کابینت - تهیه مصالح ساختمانی – تعمیر ، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی – راهبری خودروهای سبک و سنگین – ساخت مخزن و سوله – زنگ زدایی – کابل کشی – علف زنی – قالب بندی – لایروبی فاضلاب – نصب انواع پارکت ، کف پوش ، دیوار پوش mdf و pvc – روتین منازل و ادارت –بتن ریزی – فنس کشی – لوله کشی صنعتی و ساختمانی – خاکریزی و خاکبرداری- راه سازی – پل سازی – محوطه سازی – اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی ،تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن – صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز – ایجاد خطوط لوله نفت ، آب و گاز و تلفن – خدمات پشتیبانی – ایجاد زهکشی و حفر کانال های آبی و کشاورزی.فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح میباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:امیدیه - شهرک مطهری - خیابان آبان یک - روبروی مسجد ولیعصر - پلاک برق ۱۱۱ - کدپستی ۶۳۷۳۱۱۸۹۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی که تعداد یکصدسهم با نام میباشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۹مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵نزد بانک ملی ایران شعبه امیدیه پرداخت گردیده است. راضیه جهاندیده به شماره ملی ۵۹۹۹۷۸۰۷۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. میلاد خردمند محکم به شماره ملی ۵۹۹۰۰۵۷۴۶۶به سمت مدیرعامل. فتح اله خردمند محکم به شماره ملی ۵۹۹۹۸۹۰۰۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی و نرگس کرامتی مقدم به شماره ملی ۵۹۹۹۹۱۲۵۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی ها تعیین شده است. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۶۱۶۷۰۶۲۲۶۶۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034806
آگهی تغییرات شرکت هامون ابزار امیدیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۱۳۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رضا شجاعی به شماره ملی ۱۸۱۵۵۵۳۰۶۵ و ابراهیم شجاعی به شماره ملی ۵۲۷۹۹۷۸۱۲۴ و حسنه بنی سعید رامهرمزی به شماره ملی۱۸۱۹۷۱۰۳۴۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. محمد پارسی به شماره ملی۵۲۷۹۹۷۸۱۲۴ به عنوان بازرس اصلی و سیده عذرا علیزاده به شماره ملی۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۷۰۳۲۴۸۵۵۱۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069539
آگهی تغییرات شرکت خرم شکوفا امیدیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۲۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمهدی علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۹۱۹۵۵ یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ سیده عذرا علیزاده به شماره ملی۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. یعقوب جاک نژاد به کدملی۱۹۱۰۱۴۴۸۰۰به سمت بازرس اصلی صادق جاک نژاد به کدملی۱۹۱۱۷۱۵۷۰۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۷۱۹۶۷۹۳۳۶۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069677
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سماء اکسین ایرانیان درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۰۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۵۱۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : انجام کارهای فنی و خدماتی ساختمانی و تاسیساتی عمرانی از قبیل : تهیه و توزیع انواع البسه صنعتی و اداری - سند بلاست – ایزوگام – عایق کاری- پلیت بندی – آرماتور بندی – استیج بندی – رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی – اورهال – ایجاد و نگهداری فضای سبز – تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن – تنظیفات – تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین – جدول کشی- جوشکاری – برق کشی صنعتی و ساختمانی – ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان – ساخت و نصب کابینت - تهیه مصالح ساختمانی – تعمیر ، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی – راهبری خودروهای سبک و سنگین – ساخت مخزن و سوله – زنگ زدایی – کابل کشی – علف زنی – قالب بندی – لایروبی فاضلاب – نصب انواع پارکت ، کف پوش ، دیوار پوش mdf و pvc – روتین منازل و ادارت –بتن ریزی – فنس کشی – لوله کشی صنعتی و ساختمانی – خاکریزی و خاکبرداری- راه سازی – پل سازی – محوطه سازی – اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی ،تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن – صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز – ایجاد خطوط لوله نفت ، آب و گاز و تلفن – خدمات پشتیبانی – ایجاد زهکشی و حفر کانال های آبی و کشاورزی. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : امیدیه –شهرک مطهری – بلوار جانبازان – کوچه خرداد ۲ – پلاک ۴۷ کدپستی۶۳۷۳۱۷۶۷۷۷ سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۸مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵نزد بانک ملی ایران شعبه امیدیه پرداخت گردیده است. عبدشا متور به شماره ملی ۶۶۱۹۶۸۰۳۰۵ به سمت نایب رئیس هئیت مدیره .مستانه محمدیان نژاد به شماره ملی ۱۸۴۰۴۲۱۶۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره . سمانه رضوانی به شماره ملی ۱۸۳۰۱۳۶۸۰۱ به سمت مدیرعامل. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی و زهره آزرم به شماره ملی ۱۸۵۰۱۳۰۸۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی ها تعیین شده است. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089965
آگهی تغییرات شرکت باران صنعت بهبهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۹۸۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیقلی شیرانی طلب باکدملی۴۶۸۹۷۶۳۸۲۸ ندا طاهری لرکی باکدملی۵۲۷۹۵۴۰۷۸۱ تینا فرهادی سرتنگی باکدملی ۰۰۷۹۲۸۹۷۲۱به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند سمیه گودرزی به کدملی۵۲۷۹۹۵۲۲۵۷به عنوان بازرس اصلی سیده عذرا علیزاده به کدملی۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۰۳۳۱۴۹۵۱۶۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198237
آگهی تغییرات شرکت خیزران کار جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۸۷۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا راشدی ۵۲۷۹۳۸۹۸۶۲ ایمان راشدی ۱۹۵۰۸۱۵۱۲۹ حمیده راشدی۶۶۱۹۷۱۰۰۰۱ و غلامحسین راشدی ۶۶۱۹۷۱۰۱۰۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سیده عذرا علیزاده به شماره ملی۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی و مهران افضلی به شماره ملی ۵۲۷۹۶۵۶۹۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۹۲۹۸۲۱۱۹۸۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13381728
آگهی تغییرات شرکت فنون اندیشه مارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۹۳۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی حسین بنیاد خوب ۱۹۱۱۶۵۰۲۲۱ عبد محمد بنیاد خوب ۱۹۰۰۰۹۷۸۲۶ و عبدالحسین بنیاد خوب ۱۹۱۱۶۶۱۱۳۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. احمد جوانی به شماره ملی ۵۹۹۹۷۶۲۷۵۸ به عنوان بازرس اصلی و سیده عذرا علیزاده به شماره ملی۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۱۲۳۹۳۶۳۱۱۳۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416137
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عدالت سهند اکسین درتاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۰۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۰۴۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی - سند بلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری- پلیت بندی ـ آرماتور بندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی- جوشکاری ـ برق کشی صنعتی و ساختمانی ـ ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ـ ساخت و نصب کابینت - تهیه مصالح ساختمانی ـ تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی- جوشکاری ـ قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc ـ روتین منازل و ادارت –بتن ریزی ـ فنس کشی ـ لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ خاکریزی و خاکبرداری- راه سازی ـ پل سازی ـ محوطه سازی –زیرسازی آسفالت - جاده سازی - سد سازی - ساخت سازه های بتنی و فلزی - آسفالت ریزی - ساخت واحد های تجاری و مسکونی و اداری روتین منازل - ساخت واحدهای ورزشی و اماکن تفریحی - اجرای پروژه های سقف کاذب تیرچه و بلوک - ساخت استخر - اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن ـ خدمات پشتیبانی ––(کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح )درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: امیدیه شهرک مطهری بلوار بسیج جنب باربری کوهستان درب دوم منزل محمد شریفات کدپستی ۶۳۷۳۱۷۶۸۸۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی ۸۵۷۰۳۴ مورخ ۳/۹/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه خیابان دانیال پرداخت شده است. آقای یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد جواد حیاتیان هندیجانی به شماره ملی ۱۹۵۰۷۳۲۹۳۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد شریفات به شماره ملی ۵۲۷۹۷۳۸۵۱۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال لیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات –قرار دادها– عقود اسلامی و اوراق اداری با امضاء منفرد آقای محمد شریفات(رئیس هیئت مدیره)و مهر شرکت معتبره می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی آقای محمد شریفی به شماره ملی ۵۲۷۹۹۱۷۷۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۲۱۶۵۲۹۲۲۵۹۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13442917
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرامیس برتر ایرانیان درتاریخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۰۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۷۶۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی ـ سند بلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری ـ پلیت بندی ـ آرماتور بندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی ـ جوشکاری ـ برق کشی صنعتی و ساختمانی ـ ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ـ ساخت و نصب کابینت ـ تهیه مصالح ساختمانی ـ تعمیر ، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی ـ جوشکاری ـ ـ قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ نصب انواع پارکت ، کف پوش ، دیوار پوش mdf و pvc ـ روتین منازل و ادارت ـ بتن ریزی ـ فنس کشی ـ لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ راه سازی ـ پل سازی ـ محوطه سازی ـ اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی ،تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ ایجاد خطوط لوله نفت ، آب و گاز و تلفن ـ خدمات پشتیبانی.کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:خوزستان ـ شهر امیدیه ـ شهرک مطهری ـ خیابان قدر ـ بلوار جانبازان ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۶۳۷۳۱۷۶۶۴۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی که تعداد یکصد سهم آن بانام می باشد که مبلغ یک میلیون ریال آن توسط موسسین توسط گواهی بانکی شماره ۲۵مورخ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد امیدیه پرداخت گردیده است. سیدعلی حسین علی زاده به شماره ملی ۴۸۱۹۲۰۷۵۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. سیدمهدی علی زاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۹۱۹۵۵ به سمت مدیرعامل. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ عقود اسلامی و اوراق اداری با امضاء منفرد سیده عذرا علیزاده به سمت رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به سمت بازرس اصلی ومحمد لرکی حسین آباد به شماره ملی ۵۲۷۰۰۰۳۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل.برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۳۰۲۴۵۶۱۹۷۸۲۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486981
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین برتر ایرانیان در تاریخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۱۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۶۴۰۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی ـ سند بلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری ـ پلیت بندی ـ آرماتور بندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیرو تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی ـ جوشکاری ـ برق کشی صنعتی و ساختمانی ـ ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ـ ساخت و نصب کابینت ـ تهیه مصالح ساختمانی ـ تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی ـ جوشکاری ـ قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc ـ روتین منازل و ادارت ـ بتن ریزی ـ فنس کشی ـ لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ راه سازی ـ پل سازی ـ محوطه سازی ـ اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن ـ خدمات پشتیبانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهر امیدیه ـ شهرک مطهری ـ خیابان قدر ـ بلوار جانبازان ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۷۳۱۷۶۶۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم آن با نام می باشد که مبلغ یک میلیون ریال آن توسط موسسین توسط گواهی بانکی شماره۲۶ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد امیدیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود اولین مدیران: آقای سیدعلی حسین علی زاده به شماره ملی ۴۸۱۹۲۰۷۵۶۳ به سمت مدیرعامل خانم سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۹۱۹۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی و اوراق اداری و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد لرکی حسین آباد به شماره ملی ۵۲۷۰۰۰۳۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل. برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۴۰۴۱۶۱۲۸۵۸۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598759
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتمین صنعت پارسه درتاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۱۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۸۵۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی - سند بلاست – ایزوگام – عایق کاری- پلیت بندی – آرماتور بندی – استیج بندی – رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی – اورهال – ایجاد و نگهداری فضای سبز – تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن – تنظیفات – تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین – جدول کشی- جوشکاری – برق کشی صنعتی و ساختمانی – ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان – ساخت و نصب کابینت - تهیه مصالح ساختمانی – تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی – راهبری خودروهای سبک و سنگین – ساخت مخزن و سوله – زنگ زدایی – کابل کشی – علف زنی- جوشکاری -– قالب بندی – لایروبی فاضلاب – نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc – روتین منازل و ادارت –بتن ریزی – فنس کشی – لوله کشی صنعتی و ساختمانی – خاکریزی و خاکبرداری- راه سازی – پل سازی – محوطه سازی – اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن – صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز – ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن – خدمات پشتیبانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: امیدیه-شهرک مطهری-خیابان قدر-بلوار جانبازان-کدپستی ۶۳۷۳۱۷۶۶۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۶۶ مورخ ۲۱/۵/۹۶ از بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد امیدیه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سید علی حسین علی زاده به شماره ملی ۴۸۱۹۲۰۷۵۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سیده زهرا علی زاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۷۳۷۴۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک- سفته- برات - قراردادها - عقود اسلامی و اوراق اداری با امضاء خانم سیده عذراعلیزاده (رئیس هیئت مدیره )و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد لرکی حسین آباد به شماره ملی ۵۲۷۰۰۰۳۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۶۱۵۶۳۵۹۸۶۶۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598786
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آذرخش صنعت ایرانیان درتاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۱۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۸۵۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی - سند بلاست – ایزوگام – عایق کاری- پلیت بندی – آرماتور بندی – استیج بندی – رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی – اورهال – ایجاد و نگهداری فضای سبز – تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن – تنظیفات – تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین – جدول کشی- جوشکاری – برق کشی صنعتی و ساختمانی – ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان – ساخت و نصب کابینت - تهیه مصالح ساختمانی – تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی – راهبری خودروهای سبک و سنگین – ساخت مخزن و سوله – زنگ زدایی – کابل کشی – علف زنی- جوشکاری- قالب بندی – لایروبی فاضلاب – نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc – روتین منازل و ادارت –بتن ریزی – فنس کشی – لوله کشی صنعتی و ساختمانی – خاکریزی و خاکبرداری- راه سازی – پل سازی – محوطه سازی – اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن – صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز – ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن – خدمات پشتیبانی – ایجاد زهکشی و حفر کانال های آبی و کشاورزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: امیدیه-شهرک مطهری-خیابان قدر-بلوار جانبازان کدپستی ۶۳۷۳۱۷۶۶۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۶۷ مورخ ۲۱/۵/۹۶ از بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد امیدیه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سید علی حسین علی زاده به شماره ملی ۴۸۱۹۲۰۷۵۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیده فاطمه علی زاده به شماره ملی ۵۲۷۹۸۶۳۷۵۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک -سفته - برات عقود اسلامی و اوراق اداری با امضاء خانم سیده عذرا علیزاده (رئیس هیئت مدیره )و مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد لرکی حسین آباد به شماره ملی ۵۲۷۰۰۰۳۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۶۱۵۶۶۴۴۶۸۱۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633048
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تاراز نشان پارسیان درتاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۱۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۷۶۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی - سند بلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری- پلیت بندی ـ آرماتور بندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی- جوشکاری ـ برق کشی صنعتی و ساختمانی ـ ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ـ ساخت و نصب کابینت - تهیه مصالح ساختمانی ـ تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی- جوشکاری -– قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc ـ روتین منازل و ادارت –بتن ریزی ـ فنس کشی ـ لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ خاکریزی و خاکبرداری- راه سازی ـ پل سازی ـ محوطه سازی ـ اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی ، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن ـ خدمات پشتیبانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: امیدیه-شهرک مطهری-خیابان قدر-بلوار جانبازان کدپستی ۶۳۷۳۱۷۶۶۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام که نقدا برابر گواهی شماره ۱۰۷۰ مورخ ۱۹/۶/۹۶ نزد بانک ملی شعبه امیدیه واریزشد. خانم نرگس کرمی رود زرد به شماره ملی ۴۸۱۹۱۳۹۷۲۱ به سمت مدیرعامل آقای سید علی حسین علی زاده به شماره ملی ۴۸۱۹۲۰۷۵۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد اداری از قبیل چک سفته برات عقوداسلامی قراردادها و سایر نامه های اداری با امضاء منفرد سیده عذرا علیزاده(رئیس هیات مدیره)و همراه با مهر شرکت میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به سمت بازرس اصلی آقای محمد لرکی حسین آباد به شماره ملی ۵۲۷۰۰۰۳۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۷۰۵۹۳۳۹۶۳۹۹۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13962739
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیهان بنای پردیس درتاریخ ۰۸/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۳۱۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۷۲۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی ـ سند بلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری ـ پلیت بندی ـ آرماتور بندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی ـ جوشکاری ـ برق کشی صنعتی و ساختمانی ـ ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ـ ساخت و نصب کابینت ـ تهیه مصالح ساختمانی ـ تعمیر، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی ـ جوشکاری ـ قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ نصب انواع پارکت، کف پوش، دیوار پوش mdf و pvc ـ روتین منازل و ادارت ـ بتن ریزی ـ فنس کشی ـ لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ راه سازی ـ پل سازی ـ محوطه سازی ـ اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی، تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ ایجاد خطوط لوله نفت، آب و گاز و تلفن ـ خدمات پشتیبانی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهرستان امیدیه ـ بخش مرکزی ـ شهر امیدیه ـ شهرک مطهری ـ خیابان قدر ـ بلوار جانبازان ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۷۳۱۷۶۶۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ یک میلیون ریال آن توسط موسسین توسط گواهی بانکی شماره۴۱۱ مورخ۰۳/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای اسمعیل خاکی رودباری به شماره ملی ۱۸۱۷۱۴۹۵۵۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سید علی حسین علی زاده به شماره ملی ۴۸۱۹۲۰۷۵۶۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ عقود اسلامی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهرشرکت معتبره میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد لرکی حسین آباد به شماره ملی ۵۲۷۰۰۰۳۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۱۸۵۱۴۹۵۰۲۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078085
آگهی تغییرات شرکت برج سازان معین جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۰۲۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۲/۱۳۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم محمودی ده نو به شماره ملی ۵۲۷۹۹۳۶۷۴۱ به عنوان بازرس علی البدل و سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سعید مهر علی به شماره ملی ۰۰۶۸۴۳۰۵۲۳، احمد شریفی به شماره ملی ۵۲۷۹۶۵۱۳۵۴ و ناصر آقاعلیخانی باکدملی ۰۳۲۳۱۶۱۳۰۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۳۲۷۲۰۵۲۹۳۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323092
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن سهند نوین پارسه درتاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۳۲۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۷۹۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی از قبیل: سند بلاست ـ ایزوگام ـ عایق کاری ـ پلیت بندی ـ آرماتور بندی ـ استیج بندی ـ رنگ آمیزی منازل مسکونی و ادارات دولتی ـ اورهال ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز ـ تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن ـ تنظیفات ـ تعمیر و تامین و نگهداری خودروهای سبک و سنگین ـ جدول کشی ـ جوشکاری ـ برق کشی صنعتی و ساختمانی ـ ایجاد و نصب دکوراسیون داخلی ساختمان ـ ساخت و نصب کابینت ـ تهیه مصالح ساختمانی ـ تعمیر ، تهویه و نصب دستگاههای حرارتی و برودتی ـ راهبری خودروهای سبک و سنگین ـ ساخت مخزن و سوله ـ زنگ زدایی ـ کابل کشی ـ علف زنی ـ جوشکاری ـ قالب بندی ـ لایروبی فاضلاب ـ نصب انواع پارکت ، کف پوش ، دیوار پوش mdf و pvc ـ روتین منازل و ادارت ـ بتن ریزی ـ فنس کشی ـ لوله کشی صنعتی و ساختمانی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ راه سازی ـ پل سازی ـ محوطه سازی ـ اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و راه سازی ،تعمیرات چاه های نفت و ایجاد جاده های دسترسی به آن ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای مجاز ـ خرید و فروش لوازم ایمنی و آتش نشانی و ابزار آلات ـ ایجاد خطوط لوله نفت ، آب و گاز و تلفن ـ خدمات پشتیبانی ـ (کلا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان امیدیه ـ بخش مرکزی ـ شهر امیدیه ـ محله شهرک مطهری ـ خیابان قدر ـ بلوار جانبازان ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۳۷۳۱۷۶۶۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک ملی ایران شعبه شرکت نفت امیدیه با کد ۷۰۵۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم نرگس کرمی رودزرد به شماره ملی ۴۸۱۹۱۳۹۷۲۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدعلی حسین علی زاده به شماره ملی ۴۸۱۹۲۰۷۵۶۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم سیده عذرا علیزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۵۶۵۷۵۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء سیده عذرا علیزاده (رئیس هیات مدیره) وهمراه با مهر شرکت معتبر باشد . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای یاسر چاشیانی به شماره ملی ۱۸۶۱۷۳۴۰۸۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد لرکی حسین آباد به شماره ملی ۵۲۷۰۰۰۳۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۸۲۹۷۴۱۲۲۷۶۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک