مهسا منصوری بیدکانی

مهسا منصوری بیدکانی

کد ملی 5269802589
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13043774
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص چینه گستر پالیزبان درتاریخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۳۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۰۳۵۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : خدمات فنی و تاسیسات اجرای کلیه امورمرتبط به تاسسیات از قبیل مکانیکال متریکال هیدرومکانیکی سیستم سرد کننده ساختمان تاسسیات و تجهیزات ساختمان تاسسیات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب وسایل انتقال آسانسورپله برقی سیستم های خبر و هشدار دهنده،نصب و راه اندازی نگهداری و تعمیرات موتورخانه هالوله کشی و برق کشی انواع عایقهای حرارتی و رطوبتی و صوتی سیستم تهویه هوا نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق و کالیبراسیون آنهاو تامین و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق ، تهیه اسناد مناقصه واسناد مهندسی واحدهای یوتیلیتی، نصب و اجرای پایپینگ ساختمان راه وباندعمرانی طراحی محاسبه اجرانظارت مشاوره پروژه های عمرانی اعم از آجری سنگی بتنی وفلزی فعالیت در زمینه ساخت و احداث شهرکهای مسکونی تجاری و اداری جاده سازی راه سازی محوطه سازی پل سازی تونل سازی خاکریزی و خاکبرداری سد سازی تسطیح اراضی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و غیره شهری، زیر سازی شن ریزی آسفالت کشی و خط کشی گاردیل بندی سرعت گیر و هرگونه پاکسازی مربوط به راه خرید ملزومات احداث سوله و اسکلت فلزی نازک کاری و نماسازی اقلام پیش ساخته مخازن بتنی مبلمان پارکی و شهرسازی انواع سازه های پروتبیل از قبیل پارکینگ و آلاچیق و اجرای طرح های صنعتی و تاسسیات شهری طراحی نظارت اجرا ،محاسبه مشاوره در امور ابنیه اعم از بتونی و فلزی ساخت سوله نقشه برداری انبوه سازی بهینه سازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری و غیر شهری انجام کلیه امور خدماتی شامل تنظیفات محوطه سازی فضای سبزکلیه خدمات کشاورزی تامین و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی و باغبانی پس ازاخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : خوزستان اهواز کوی گلستان خیابان فرهنگ ۳ مجتمع رومینا واحد۸ کدپستی۶۱۳۴۸۱۴۶۱۷ سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی بانام میباشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۹۷ مورخ۲۲/۴/۹۵ نزد بانک سپه شعبه گلستان پرداخت گردیده است. مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره - مریم منصوری بیدکانی به شماره ملی ۱۹۷۱۶۲۰۶۱۰به سمت هیئت مدیره - فرید بابادی جلوگری به شماره ملی۱۸۳۰۲۶۷۶۸۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورواوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه اسماء عزیزیان به شماره ملی ۱۸۸۱۸۴۵۴۷۸ به عنوان بازرس اصلی - همت منصوری به شماره ملی ۴۶۲۰۱۷۲۶۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200972
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پیشه گلبرگ درتاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۷۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۷۳۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع: راه و ترابری:امور مربوط به ساخت انواع راه ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آن ابنیه و ساختمان:امور مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه از جنس های مختلف، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و سنگفرش کردن آنها مشابه آن تاسیسات و تجهیزات:امور مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم های هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه های پمپاژ و مشابه. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان اهواز گلستان خیابان فرهنگ۳ مجتمع رومینا واحد۸ کدپستی ۶۱۳۶۹۵۳۵۷۷ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ چهارصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹۱ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ بانک سپه شعبه گلستان اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای فرید بابادی جلوگری به شماره ملی ۱۸۳۰۲۶۷۶۸۱ به سمت رئیس هیئت آقای اکبر بابادی به شماره ملی ۱۸۴۱۵۹۷۱۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یوسف طاهری به شماره ملی ۱۷۵۷۱۶۵۸۳۵ به سمت بازرس علی البدل و آقای رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۳۰۸۳۱۳۱۸۱۱۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214441
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گلپر صنعت اورنگ درتاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۷۱۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۸۰۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تاسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها،سیستمهای سردکننده ساختمان،تأسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز،برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، وسایل انتقال(آسانسور پله برقی و..) سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس،سیستمهای ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان،ماسه پاشی(سندبلاست)،حفاظت کاتودی، پوشش(لاینینگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک و نظایر آن.فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان اهواز ـ گلستان خیابان فرهنگ۳ مجتمع رومینا واحد۸ کدپستی ۶۱۳۶۹۵۳۵۷۷ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم آن با نام می باشدکه مبلغ چهارصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی ۵۹۰ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۵ بانک سپه شعبه گلستان اهواز پرداخت شد و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد فرید بابادی جلوگری به شماره ملی ۱۸۳۰۲۶۷۶۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.احمد سلطانی کاظمی به شماره ملی ۱۸۸۲۰۷۸۳۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره.مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ به سمت مدیرعامل. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه یوسف طاهری به شماره ملی ۱۷۵۷۱۶۵۸۳۵ به سمت بازرس اصلی و رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰ به سمت بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۱۰۰۵۹۶۴۶۱۲۳۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271177
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره گستر گلبرگ درتاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۸۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۷۲۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عمران و ابنیه: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه های راه سازی شامل اتوبان ها، بزرگراه ها، راه های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه های ریلی و فرودگاه ها و طراحی و خدمات شهری رنگ آمیزی جداول والمانهای شهری و مشابه.راه و ترابری:امور مربوط به ساخت انواع راه ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه . انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ( نفت ـ گاز ـ پتروشیمی)، تامین کلیه اقلام حفاری، یدکی و عمومی فنی خدماتی، خدمات پشتیبانی.تاسیسات و تجهیزات:امور مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه های پمپاژ و مشابه آن.فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اهواز گلستان خیابان اقبال خیابان فرهنگ ۳ مجتمع رومینا واحد۸ کد پستی ۶۱۳۶۹۵۳۵۷۷ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم آن با نام می باشد که مبلغ چهارصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۰۳/ ۶۰۲۹۰/ ۵۷ مورخ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک تجارت شعبه کوی گلستان اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود فرید بابادی جلوگری به شماره ملی ۱۸۳۰۲۶۷۶۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره . اکبر بابادی به شماره ملی ۱۸۴۱۵۹۷۱۲۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره . مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل . برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مهسا منصوری بیدکانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه همت منصوری به شماره ملی ۴۶۲۰۱۷۲۶۰۱ به سمت بازرس علی البدل. رمضان قادرمزی به شماره ملی ۵۵۸۹۸۶۱۶۲۴ به سمت بازرس اصلی .برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۰۴۳۹۸۹۰۳۳۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294329
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گلبرگ باران نیل فام در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۸۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۴۲۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: نفت و گاز: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز وکارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاههای نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاههای تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز و نظایر آن، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی، تولید نفت و گازج ـ تاسیسات و تجهیزات: امور مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه های پمپاژ و مشابه ب راه و ترابری: امور مربوط به ساخت انواع راه ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیرتجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آنالف ـ عمران و ابنیه: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه های راه سازی شامل اتوبان ها، بزرگراه ها، راه های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه های ریلی و فرودگاه ها و طراحی و خدمات شهری رنگ آمیزی جداول والمانهای شهری و مشابه. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اهواز به نشانی اهواز گلستان خیابان اقبال خیابان فرهنگ ۳ مجتمع رومینا واحد۸ کدپستی ۶۱۳۶۹۵۳۵۷۷ کدپستی ۶۱۳۶۹۵۳۵۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۲/۶۰۲۹۰/۵۷ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک تجارت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: آقای اکبر بابادی به شماره ملی ۱۸۴۱۵۹۷۱۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و آقای عسکر بابادی جلوگیری به شماره ملی ۱۸۴۱۹۹۲۵۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای همت منصوری به شماره ملی ۴۶۲۰۱۷۲۶۰۱ به سمت بازرس علی البدل و آقای رمضان قادرمزی به شماره ملی ۵۵۸۹۸۶۱۶۲۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد. ش۹۵۱۱۱۷۸۹۵۵۵۶۶۰۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331168
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران معمار پالیزدار در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۹۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۴۳۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: الف ـ عمران و ابنیه: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه های راه سازی شامل اتوبان ها، بزرگراه ها، راه های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه های ریلی و فرودگاه ها و طراحی و خدمات شهری رنگ آمیزی جداول والمانهای شهری و مشابه. ب ـ راه و ترابری: امور مربوط به ساخت انواع راه ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیرتجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آن ج ـ تاسیسات و تجهیزات: امور مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه های پمپاژ و مشابه. پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهر اهواز ـ گلستان ـ خیابان اقبال ـ خیابان فرهنگ ۳ ـ پلاک ۰ ـ مجتمع رومینا ـ طبقه سوم ـ کدپستی ۶۱۳۶۹۵۳۵۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم آن بانام می باشدو تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشدکه مبلغ چهارصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۱مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۵نزد بانک ملی ایران شعبه کوی گلستان اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود داود منصوری به شماره ملی ۱۹۲۰۳۰۰۶۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. حمیدرضا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۴۶۵۲۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل. مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مهسا منصوری بیدکانی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه معصومه بابادی جلوگیری به شماره ملی ۱۸۳۰۰۴۴۵۹۱ به سمت بازرس علی البدل واکبر بابادی به شماره ملی ۱۸۴۱۵۹۷۱۲۰ به سمت بازرس اصلی. برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۰۹۵۷۷۶۰۰۴۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13361623
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدرن سازان ارغوان درتاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۷۰۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۲۹۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: الف ـ عمران و ابنیه: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه های راه سازی شامل اتوبان ها، بزرگراه ها، راه های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه های ریلی و فرودگاه ها و طراحی و خدمات شهری رنگ آمیزی جداول والمانهای شهری و مشابه.ب ـ راه و ترابری:امور مربوط به ساخت انواع راه ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آنج ـ تاسیسات و تجهیزات: امور مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه های پمپاژ و مشابه. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهر اهواز ـ گلستان ـ خیابان اقبال ـ خیابان فرهنگ ۳ ـ پلاک ۰ ـ مجتمع رومینا ـ طبقه سوم ـ ـ کدپستی ۶۱۳۶۹۵۳۵۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۰۹۷۹/۳۳۱۰۲۱ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک ملت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای داود منصوری به شماره ملی ۱۹۲۰۳۰۰۶۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۴۶۵۲۳۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۶/۱۱/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای خانم مهسا منصوری بیدکانی (احدی از مدیران) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم معصومه بابادی جلوگیری به شماره ملی ۱۸۳۰۰۴۴۵۹۱ به سمت بازرس علی البدل و آقای رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد. ش۹۵۱۲۲۵۹۳۸۸۹۴۴۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13401494
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی حقیقت اندیشان عدل جو درتاریخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۵۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۸۸۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور مشاوره حقوقی از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبر و داوری. فعالیت شرکت در صورت ضرورت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان-شهر اهواز-گلستان-خیابان اقبال-خیابان فرهنگ ۳-پلاک ۰-مجتمع رومینا-طبقه سوم-- کدپستی ۶۱۳۶۹۵۳۵۷۷ سرمایه شرکت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران: آقای اکبر بابادی به شماره ملی ۱۸۴۱۵۹۷۱۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد. ش۹۶۰۲۰۶۷۵۲۱۷۳۸۰۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13401503
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره سازه اریکا درتاریخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۱۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۸۹۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: الف- عمران و ابنیه: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان ، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه های راه سازی شامل اتوبان ها، بزرگراه ها، راه های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه های ریلی و فرودگاه ها و طراحی و خدمات شهری رنگ آمیزی جداول والمانهای شهری و مشابه.ج- تاسیسات و تجهیزات: امور مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان ، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس ، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه های پمپاژ و مشابه پ: نفت و گاز: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز وکارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاههای نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانههای نفت و ایستگاههای تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز و نظایر آن ، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی، تولید نفت و گازب راه و ترابری:امور مربوط به ساخت انواع راه ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل(تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آن. فعالیت شرکت در صورت ضرورت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان-شهر اهواز-گلستان-خیابان اقبال-خیابان فرهنگ ۳-پلاک ۰-مجتمع رومینا-طبقه سوم-- کدپستی ۶۱۳۶۹۵۳۵۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۶ نزد بانک کشاورزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای اکبر بابادی به شماره ملی ۱۸۴۱۵۹۷۱۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی و آقای عسکر بابادی جلوگیری به شماره ملی ۱۸۴۱۹۹۲۵۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اسماعیل عباسی پور به شماره ملی ۱۸۴۱۹۳۴۲۵۹ به سمت بازرس علی البدل و آقای رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد. ش۹۶۰۲۰۶۵۹۲۵۵۰۸۳۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415780
آگهی تغییرات شرکت برج سازان آسمان نیل فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۰۷۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ رئیس هیئت مدیره و پارسا رمضانی نیا به شماره ملی ۱۸۴۲۰۱۵۱۶۸ مدیرعامل و علی طاهری معین به شماره ملی ۴۸۱۹۸۲۹۵۰۵ به نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۱۶۴۳۵۸۱۰۶۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13439982
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه سازان چیره دست درتاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۲۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۶۷۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ب: راه و ترابری:امور مربوط به ساخت انواع راه ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آنالف ـ عمران و ابنیه: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه های راه سازی شامل اتوبان ها، بزرگراه ها، راه های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه های ریلی و فرودگاه ها و طراحی و خدمات شهری رنگ آمیزی جداول والمانهای شهری و مشابه.ج ـ تاسیسات و تجهیزات: امور مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه های پمپاژ و مشابه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:خوزستان ـ شهر اهواز ـ گلستان ـ خیابان اقبال ـ خیابان فرهنگ ۳ ـ پلاک ۰ ـ مجتمع رومینا ـ طبقه سوم ـ ـ کدپستی ۶۱۳۶۹۵۳۵۷۷ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که با نام می باشند که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۶/۳۷۲۰ نزد بانکصادرات شعبه گلستان پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای اکبر بابادی به شماره ملی ۱۸۴۱۵۹۷۱۲۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای اسماعیل عباسی پور به شماره ملی ۱۸۴۱۹۳۴۲۵۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء خانم مهسا منصوری بیدکانی (احدی از مدیران) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای خانم مهسا منصوری بیدکانی (احدی از مدیران) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم پریسا سیاپوش به شماره ملی ۱۸۴۱۹۱۶۷۱۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالیآقای رمضان قادر مزی به شماره ملی ۵۵۸۹۸۶۱۶۲۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۳۰۱۷۷۰۴۵۴۳۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13447248
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایگان پیشه پویش درتاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۲۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۴۸۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:الف- عمران و ابنیه:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایر آن.ج- تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه های پمپاژ و مشابه ب - راه و ترابری: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری به ساخت انواع راه ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آندرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :خوزستان-شهر اهواز-کوی سعدی-خیابان غزالی-خیابان نرگس-پلاک ۱۷-طبقه همکف-- کدپستی ۶۱۳۶۶۶۳۳۱۱ سرمایه شرکت:سرمایه شرکت :مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که با نام می باشند که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۸ نزد بانک ملی شعبه گلستان پرداخت گردیده است اولین مدیران:خانم مینا دلفی به شماره ملی ۱۷۴۰۳۷۴۰۷۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای اکبر بابادی به شماره ملی ۱۸۴۱۵۹۷۱۲۰ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء خانم مهسا منصوری بیدکانی(احدی از مدیران) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای خانم مهسا منصوری بیدکانی(احدی از مدیران)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای علی همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۵۲۵۶۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالیخانم سودابه همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۱۸۶۹۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۳۰۶۵۰۷۱۹۸۶۲۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546548
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سارنگ سازه اریکا در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۴۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۵۰۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ج ـ تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، ایستگاه های پمپاژ و مشابه الف ـ عمران و ابنیه: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایر آن. ب ـ راه و ترابری: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری به ساخت انواع راه ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آندرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر اهواز ـ کوی سعدی ـ خیابان غزالی ـ خیابان نرگس ـ پلاک ۱۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۱۳۶۶۶۳۳۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که بانام می باشند که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۳۲۱ نزد بانک ملی پرداخت گردیده است اولین مدیران: خانم مینا دلفی به شماره ملی ۱۷۴۰۳۷۴۰۷۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای اکبر بابادی به شماره ملی ۱۸۴۱۵۹۷۱۲۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء خانم مهسا منصوری بیدکانی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای خانم مهسا منصوری بیدکانی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۵۲۵۶۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای امید همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۵۹۹۸۶۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۵۱۵۹۴۳۹۰۷۶۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629923
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا معمار سارنگ در تاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۷۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۳۸۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: الف ـ عمران و ابنیه: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایر آن. ب ـ تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، ایستگاه های پمپاژ و مشابه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر اهواز ـ گلستان ـ خیابان اقبال ـ خیابان فرهنگ ۳ ـ پلاک ۰ ـ مجتمع رومینا ـ طبقه سوم ـ کدپستی ۶۱۳۶۹۵۳۵۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که با نام می باشند که نقدا توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۳۲۲ نزد بانک پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای حمید رضا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۴۶۵۲۳۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رمضان قادرمزی به شماره ملی ۵۵۸۹۸۶۱۶۲۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء خانم مهسا منصوری بیدکانی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای خانم مهسا منصوری بیدکانی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۵۲۵۶۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای رضا همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۵۴۶۴۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۷۰۴۲۳۵۶۳۷۹۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13789259
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص معمار عمران کیمیا درتاریخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۸۱۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۱۶۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: الف: عمران و ابنیه: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت و طراحی ساختمانها و ابنیه عمومی و پلها اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه سازی، طراحی، اجرا نما و فضای داخلی، بازسازی و تخریب ساختمانهای کلنگی و اجرای ساختمانهای بلند و مجتمع های مسکونی و اداری، طراحی فضای سبز و میادین شهری، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایر آن.ب: رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان و انتقال زباله، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، ایستگاه های پمپاژ و مشابه آن. پ: راه و ترابری: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت انواع راه ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به تونل ها، پل ها و پلهای خاص، راه های زیرزمینی، راه آهن و تاسیسات (عملیات زیرسازی، روسازی، بالاست ریزی و ریل گذاری) و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آن.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ شهر اهواز ـ گلستان ـ خیابان اقبال ـ خیابان فرهنگ ۳ ـ پلاک ۰ ـ مجتمع رومینا ـ طبقه سوم ـ کدپستی ۶۱۳۶۹۵۳۵۷۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی شماره ۲۸۳ بانک ملی شعبه کوی گلستان (کد شعبه ۶۵۸۵) و شماره حساب ۰۱۱۱۵۳۸۰۸۹۰۰۳ پرداخت گردیده و مبلغ ۶۵۰۰۰۰ریال در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: خانم حدیث منصوری بیدکانی به شماره ملی ۴۶۷۰۲۰۶۴۹۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای رمضان قادرمزی به شماره ملی ۵۵۸۹۸۶۱۶۲۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء خانم مهسا منصوری بیدکانی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای خانم مهسا منصوری بیدکانی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۵۲۵۶۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای امید همولی به شماره ملی ۱۹۷۱۵۹۹۸۶۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۰۰۹۹۶۱۵۱۲۷۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839957
آگهی تغییرات شرکت نکیسا صنعت کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۹۷۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: مختار اسکندری به شماره ملی ۱۸۸۲۰۸۰۰۱۷ نائب رئیس هیئت مدیره مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ رئیس هیئت مدیره و میثم زارعی به شماره ملی ۲۲۸۰۳۱۷۲۸۱ مدیرعامل. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های اداری با رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۱۰۷۴۴۵۱۰۲۲۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13962693
آگهی تغییرات شرکت آریسان صنعت میعاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۵۴۴۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: حمیدرضا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۴۶۵۲۳۱ نائب رئیس هیئت مدیره مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ رئیس هیئت مدیره و احسان شاه حسینی به شماره ملی ۲۹۹۱۸۰۸۲۵۱ به سمت مدیرعامل. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های اداری با رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۱۱۸۷۷۵۲۶۷۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247432
آگهی تغییرات شرکت همت کار اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۸۸۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید کاظم موسوی به شماره ملی ۱۹۸۸۲۳۹۵۶۷ و سید عبدالرسول حسینی به شماره ملی ۱۹۸۹۴۰۴۸۲۰ و سید محمد موسوی به شماره ملی ۱۷۵۶۰۵۵۹۲۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۲۵۸۹ به عنوان بازرس علی البدل، بهناز محمدزاده به شماره ملی ۱۷۵۴۴۸۵۷۴۱ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۱۵۲۷۱۹۱۰۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک