حسین محمدپورزرندی

حسین محمدپورزرندی

کد ملی 5099655300
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1177546
آگهی تغییرات شرکت راه آهن شهری تهران و حومه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۸۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال انتخاب گردید. روزنامه همشهری و ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال دیگر به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سید جعفر تشکری هاشمی به کدملی ۰۹۴۰۵۴۳۱۷۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره، هابل درویشی به کدملی ۱۶۲۱۷۳۸۳۴۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان حسین محمدپورزندی به کدملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ و محمدحسین تابش فر و حبیب ا … بوربور به کدملی ۶۵۸۹۸۸۸۲۰۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره (همگی به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره) و آقایان مسعود احمدی به کدملی ۱۲۱۹۲۳۰۵۷۱ و مازیار حسینی به کدملی ۰۰۵۷۱۱۳۱۲۲ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره. پ۱۷۰۳۶۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492309
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین محمد پورزرندی به کدملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ بجای آقای غلامحسین مظفری به کدملی ۱۰۶۱۱۴۴۵۹۳ به عنوان نماینده جدید بانک شهر انتخاب وهم چنین آقای علیرضا کلهر به کدملی ۰۰۵۴۷۵۵۳۱۱ بجای آقای مهدی ناظم زاده به کدملی ۱۰۶۲۵۴۹۶۳۵ به عنوان نماینده جدید شرکت کارگزاری شهر انتخاب گردیدند و ترکیب اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: آقای حسین محمدپورزرندی به کدملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ به نمایندگی از طرف شرکت بانک شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۰۸۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا عسکری مارانی به کد ملی ۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای مرتضی خامی به کد ملی ۴۱۳۰۴۶۶۲۴۰ به نمایندگی از طرف شرکت صرافی شهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۶۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حجت اله صیدی به کد ملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۶۱۷۳ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علیرضا کلهر به کد ملی ۰۰۵۴۷۵۵۳۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۸۲۲ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سیاوش محمدی رودباری به کد ملی ۰۰۴۹۹۴۸۵۸۱ به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء) و همچنین هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۴۰۲۹۸۷۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655490
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه پترو انرژی شهر در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۱۴۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۸۳۵۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت:سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی در داخل و خارج ازکشور.انجام امور بازرگانی، واردات و صادرات در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی وانرژی.ارائه کلیه خدمات تجاری، فنی و مهندسی و تخصصی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی، اعم از انرژی خورشیدی، بادی و سایرانرژی های نو. ایجاد شرکت و مشارکت در سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری و صندوقهای مربوط به حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی، خرید سهم الشرکه واحدهای سرمایه‎‎گذاری و صندوقهای مربوط به موضوع. مشارکت و فعالیت در امور حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی واردات و صادرات ماشین الات در انرژی و پتروشیمی و پالایشگاه و ترخیص کالا.کارگزاری قراردادهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی واجرای قراردادهای مذکور.خرید و فروش مصالح و مواد صنعتی و معدنی و خرید و فروش اموال منقول از جمله خودرو و موتورسیکلت و سایر موارد. خرید و فروش اموال غیر منقول جهت توسعه و گسترش فعالیت.اخذ نمایندگی از شرکتهای حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی اخذ تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه پذیر از منابع مختلف داخلی و خارجی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی. شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و موسسات وابسته و خصوصی و انجام فعالیت های که بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط و جهت تحقق اهداف شرکت لازم و ضروری است.موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان خسرو بانک شهر کدپستی ۱۵۸۴۶۴۳۱۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳۱۹۰/۹۳ مورخ ۲۷/۵/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ بانک شهر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ به نمایندگی آقای حسین محمد پورزرندی کدملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره ۲ ـ گروه توسعه اقتصادی رستا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۴۸ به نمایندگی آقای مرتضی عزیزی کدملی ۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ به عنوان عضوهیئت مدیره ۳ ـ صرافی شهر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۶۰ به نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی دانا کد ملی ۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ۴ ـ سرمایه گذاری شهر آتیه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹ به نمایندگی آقای فریدون ثقفیان کد ملی ۱۲۸۰۸۱۹۴۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره ۵ ـ توسعه تجارت جهان اتیه شهر کیش شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۲۰۳۵۰ به نمایندگی آقای سیدمصطفی موسوی کد ملی ۲۱۶۲۴۱۳۹۶۵۷ به عنوان مدیرعامل وعضو مدیره اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ شرکت حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی. ـ علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۱۵۲۰۴۳۰۹۹۰۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660323
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران شهریار به شماره ثبت ۳۶۶۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۶۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۴۴۸۰۹ مورخه ۴/۶/۹۳ وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین محمدپورزرندی با کدملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر حصاری نژاد با کد ملی ۰۹۳۹۴۵۵۵۷۹ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای عباس قدیری با کد ملی ۵۴۲۹۸۶۰۷۶۱ به عنوان منشی هیأت مدیره و آقای ناصر امانی با کد ملی ۰۷۵۹۳۴۳۴۰۳ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای داود تاجران با کد ملی ۰۰۴۲۳۶۴۵۰۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه قراردادها وعقود اسلامی واسناد تعهدآور واوراق بهادار شرکت با دو امضاء ۱ آقای داود تاجران مدیرعامل بعنوان دارنده امضای ثابت. ۲ آقای حسین محمدپورزرندی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره آقای جعفر حصاری نژاد همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. وسایر مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۲۰۵۵۸۳۲۷۷۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708674
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه درتاریخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۹۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۶۸۵۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام عملیات بازرگانی، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز مرتبط ساختمانی و بهداشتی وارائه کلیه خدمات تجاری فنی و تخصصی و مشاوره ای مرتبط در داخل و خارج از کشور.عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های ابرسانی و مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی.احداث ساختمان و شهرک و مجتمع های مسکونی و تأسیس کارخانجات و احداث هر نوع ساختمان و احداث هر نوع کارخانه که برای انجام عملیات قید شده در بند فوق الذکر ضروری باشد.مشارکت و سرمایه گذاری در کارخانجات تولید مصالح ساختمانی و خرید و فروش اجاره ابزار و ماشین آلات ساختمانی و راهسازی و مصالح ساختمانی از داخل و خارج کشور.همچنین خرید وفروش مصالح ساختمانی صادرات و واردات تجهیزات و مصالح نوین استفاده از فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان و انتقال تکنولوژی از خارج کشور.اخذ تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی.ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ شعب و نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی.شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی.کارگزاری در واردات و صادرات و ترخیص از گمرکات کشور کلیه ماشین آلات، تجهیزات و مصالح و لوازم و سایر اقلام مرتبط با نوع فعالیت و موضوع شرکت.انجام کلیه فعالیتهای مجاز صنعتی، ساختمانی و بازرگانی.مشارکت برای انجام تمام و یا هر یک از عملیات و اقدامات بالا در شرکت های موجود، تأسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت و مبادرت به انواع معاملات و عقوداسلامی. و انجام فعالیت های که بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط و جهت تحقق اهداف شرکت لازم و ضروری است هر یک از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ضلع جنوب غربی میدان فردوسی برج شاهنامه ط۱۴ کدپستی ۱۱۳۱۹۶۵۸۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۰۳۶۰/۹۳ مورخ ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک شهر شعبه احمد قیصر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: احمد دنیامالی به شماره ملی ۲۶۴۸۶۰۳۷۹۴ به نمایندگی از شرکت ساختمان عمران شهر پایدار به شناسه ملی ۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وناصر اخوندی به شماره ملی ۵۷۵۹۱۶۰۰۴۴به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وغلامحسین تابش فر به شماره ملی ۲۰۰۰۷۴۵۲۶۱به نمایندگی از شرکت جهان تجارت شهر آتیه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۴۹۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و کاظم شاکر به شماره ملی ۰۰۵۱۴۹۳۵۴۳به نمایندگی از شرکت مسکن و ساختمان جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۷۸۱به سمت عضو هیئت مدیره و حسین محمدپورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰به نمایندگی از شرکت بانک شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۰۳۶۸۱۷۷۴۵۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717198
آگهی تغییرات شرکت توسعه و نوآوری شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: حسین محمد پورزرندی با شماره ملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ به نمایندگی شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۴۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، مسیح قائمیان به شماره ملی ۲۱۶۱۳۱۴۶۶۱ به نمایندگی شرکت لیزینگ شهر با شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۶۶۱۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل، علی اصغرقائمی به شماره ملی ۰۹۳۱۴۱۰۲۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، عبدالرضا گلزاری به شماره ملی ۰۰۴۶۷۰۴۵۶۶ به نمایندگی از شرکت صرافی شهر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره، محمدجواد صمدی راد به شماره ملی ۳۲۵۷۱۱۹۷۳۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری شهربا شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۸۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل نیز به شرح زیر می‌باشد: بندهای ۱ و ۴ (مطابق آیین نامه استخدامی، سازمان تفصیلی و آیین نامه جبران خدمت مصوب هیئت مدیره) و ۷ و ۱۰ و ۱۳ (بدون حق مصالحه و سازش) و ۱۴ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید، سایر اختیارات مدیرعامل به شرح زیر پس از تصویب هیئت مدیره میباشد:. ایجاد و حذف نمایندگی و شعب برای شرکت، افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات، تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات برای شرکت، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و ارائه به بازرس هر ۶ ماه، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و ارائه به بازرس و مجمع عمومی عادی سالانه در موعد مقررریال، تهیه و تنظیم بودجه، نمودار سازمانی، آیین نامه‌های داخلی و سایر موارد برای اداره شرکت ضمنا کلیه اسناد رسمی و بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب وی نیز با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۹۱۰۱۲۲۸۰۷۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10359512
آگهی تغییرات موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران به شماره ثبت ۲۲۷۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین محمدپور زرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ و آقای ناصر امانی به شماره ملی ۰۷۵۹۳۴۳۴۰۳ و آقای هوشمند دلفان آذری به شماره ملی ۶۲۷۹۳۸۶۳۴۱ و آقای نادر کرمی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۶۶۷۸۸ به عنوان عضو علی البدل و آقای علیرضا آذری بجستانی به شماره ملی ۰۹۴۰۵۷۱۹۶۱ و آقای سیدحسین مظلوم فرزقی به شماره ملی ۰۷۰۲۳۱۱۰۸۱ و آقای عباس محی الدین بهمن آباد به شماره ملی ۰۰۵۰۸۷۰۰۶۸ به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۲ در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10550931
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۳۹۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۱ حسین محمدپورزرندی به ک م ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ به جای محسن ترک آبادی به ک م ۰۰۳۵۸۶۹۴۱۰ به نمایندگی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر به ش م ۱۰۱۰۱۰۲۵۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید عیسی احمدی به ک م۴۵۹۱۶۳۷۲۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا توسلی به ک م ۰۰۸۵۹۲۳۴۲۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و سایر اسناد مالی و اوراق تجاری با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از ایشان با امضائ دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10981998
آگهی تصمیمات شرکت شهر سالم تهران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۶۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۸۱۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ترازنما همکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا معلم به کدملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شهرداری تهران به نمایندگی حسین محمدپورزرندی به کدملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ و شرکت پیام رسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۱۵۴۳ بنمایندگی محمدهادی موذن‎جامی به کدملی ۰۹۳۸۶۰۰۴۳۵ و سازمان سرمایه‎گذاری مشارکتهای مردمی بنمایندگی حسن‎علی غفاری به کدملی ۴۶۵۰۵۹۸۲۱۴ و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۷۰۱۷ به نمایندگی احمدرضا جمشیدی به کدملی ۰۳۸۴۰۹۶۲۹۸ و شرکت خدمات اداری شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۹۱۴۱ به نمایندگی علی کمیلی به کدملی ۲۱۲۱۳۴۷۴۴۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۰ حسین‎ محمدپور زرندی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدهادی موذن‎جامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن‎علی غفاری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره با مهر شرکت میباشد و سایر مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694990
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بانک شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱با نمایندگی آقای حسین محمدپورزرندی با کد ملی۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت لیزینگ شهر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۶۶۱۷۳ با نمایندگی آقای مرتضی خامی با کدملی ۴۱۳۰۴۶۶۲۴۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۸۲۲با نمایندگی آقای ناصر آخوندی با کد ملی۵۷۵۹۱۶۰۰۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مسکن و ساختمان جهان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۲۷۸۱ با نمایندگی آقای علی کفائی محمدنژاد با کد ملی۰۴۹۲۳۲۶۳۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت صرافی شهر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۸۷۶۰ با نمایندگی آقای رسول محمدصادقی با کد ملی۵۴۷۹۷۴۳۵۶۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، عقود اسلامی وقراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره بامهر شرکت معتبر می‌باشد. ودرغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۱۶۳۴۴۱۷۴۷۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12880025
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهره برداری نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب تهران در تاریخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۲۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۶۰۰۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: به منظور بهره برداری از مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب متعلق به شهرداری تهران و توسعه امور نمایشگاهی در داخل وخارج کشور و همچنین متمرکز نمودن امور مربوط به برگزاری نمایشگاهها، همایشها، جشنواره های ملی و بین المللی، در راستای تحقق اهداف و سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی دستاوردها و تولیدات صنعتی ـ معدنی ـ کشاورزی و خدمات بازرگانی، فنی و مهندسی کشور، شرکت نمایشگاههای بین المللی شهر آفتاب تهران (سهامی خاص) با وظایفی به شرح ذیل تشکیل می گردد و طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد. الف) همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت در برگزاری نمایشگاهها، همایشها، جشنواره های تخصصی و اختصاصی و بین المللی بازرگانی در داخل و خارج از کشور به منظور توسعه صادرات ب) به شرکت اجازه داده میشود در جهت همکاری با اتحادیه های نمایشگاه های جهانی و قبول عضویت آنها و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط، با رعایت قوانین و مقررات اقدام به تشکیل اینگونه مجامع در ایران نموده و صرفا در امور مربوط به مراودات بین المللی، مطابق ضوابط و عنوان نمایشگاه های بین المللی شرکت و اقدام نماید. ج) نمایش و معرفی دستاوردها و تولیدات صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بازرگانی فنی و مهندسی کشور از طریق برپایی و اداره مراکز و غرفه های نمایشگاهی در داخل و خارج از کشور. د) مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به وظایف شرکت اعم از وظایف جاری و یا برپایی و یا مشارکت در برپایی نمایشگاه های دایمی و موقت داخلی و خارجی از طریق سرمایه گذاری اعم از منقول و غیرمنقول یا اجاره اموال غیرمنقول با رعایت مقررات مربوط ه) برگزاری نمایشگاهها و همایشهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و جشنواره های موضوعی هر یک از موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بزرگراه خلیج فارس، مقابل مرقد مطهر حضرت امام خمینی رحمه الله علیه، جنب دانشگاه شاهدکدپستی ۳۳۱۹۱۱۸۶۵۲ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۰۹۸۸/۹۵ مورخ ۶/۴/۱۳۹۵ نزد بانک شهر شعبه میدان فردوسی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: شهرداری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۷۲۶۰ به نمایندگی قدرت گودرزی به شماره ملی۵۵۷۹۲۹۳۹۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۳۹۷ به نمایندگی حسین محمد پور زرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۱۲۸۲۰ به نمایندگی سیدمحمد سیدی به شماره ملی ۰۷۰۰۵۸۴۰۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۹۹۰۲ به نمایندگی محسن ترک آبادی به شماره ملی ۰۰۳۵۸۶۹۴۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت یادمان سازه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۲۴۰ به نمایندگی سیدمحمد پژمان به شماره ملی ۰۹۳۷۶۳۷۷۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی سمیعی به شماره ملی ۰۹۳۰۸۱۹۱۳۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت منشی سیدمحمد سیدی به شماره ملی ۰۷۰۰۵۸۴۰۲۱ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۰۸۳۱۰۱۸۲۱۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336418
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۱۱۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال می باشد مدت فعالیت مطابق اساسنامه قابل تمدید است مرکز اصلی: تهران، یوسف آباد، خیابان اسدآباد، خیابان دوم، شماره ۱۱ واحد۱۵ طبقه ششم کدپستی ۱۴۳۱۶۸۵۳۵۸ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیراست و در زمان تاسیس مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام ۱۰۰۰۰۰۰ می باشد اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: شرکت سبد گردان سرآمد بازار شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱ دارای ۵۱۰۰ واحد سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه آرمان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ دارای ۴۹۰۰ واحد سرمایه گذاری ارکان صندوق: شرکت سبدگردان سرآمد بازار به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱ به نمایندگی محمدرضا اسدالهی به کدملی ۴۲۱۸۴۵۸۴۲۱ به سمت مدیر صندوق و بانک شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱به نمایندگی حسین محمدپور زرندی به کدملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ به سمت مدیر ثبت موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به نمایندگی ولی اله کریمی به کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت متولی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به نمایندگی مهدی بیرجندی کدملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته و برات و. . . با امضای دونفر از سه نفر آقایان احسان محبی، احسان حاج علی اکبر و محمدرضا اسدالهی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای محمدرضا اسدالهی و مهر صندوق معتبر است اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار تعادل جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید. طبق مجوز شماره ۱۷۹۵۶,۱۲۲ مورخه ۲۷/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۵۱۲۱۴۲۵۹۷۸۸۹۰۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558257
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ و نامه‌های شماره ۱۴۸۳۰۹/۹۶مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ و ۱۰۹۳۶۵/۹۶ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک مالی انتخاب شدند روزنامه‌های کثیر الانتشار همشهری و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌ها شرکت انتخاب گردید. آقایان حسین محمدپورزرندی ک. م ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰، مرتضی خامی ک. م ۴۱۳۰۴۶۶۲۴۰ و سیدمحمدمهدی احمدی ک. م۰۰۶۱۹۹۵۱۹۳ توسط بانک مرکزی ج. ا. ا بر اساس مجوز شماره ۹۵/۲۶۹۱۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ و جناب آقای احمد درخشنده، ۱۲۲۹۴۵۴۱۵۲ بر اساس مجوز شماره ۹۵/۴۱۲۲۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب گردیدند پ۹۶۰۵۲۳۶۳۹۳۷۵۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111826
آگهی تغییرات صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۹۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب ۵ تا ۷ نفر عضو اصلی و۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود که برای مدت ۳ سال توسط هیات امناء انتخاب می‌شوند و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. اعضای هیئت امنا به تعداد ۶۰ نفر برای مدت ۳ سال انتخاب میگردد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید سیدمحمود طالعی به شماره ملی ۹۴۳۰۹۲۱۳۲ ۰ با پرداخت مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و علی محمد زحمت کش حسین آباد به شماره ۹۴۲۸۵۹۶۷۷ ۰ با پرداخت مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و علی نجفی به شماره ملی ۱۰۶۱۶۳۰۲۸۵ با پرداخت مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و احسان براتی به شماره ملی ۹۴۲۰۶۸۲۶۲ ۰ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و محمد رضا قهرمانپورمرکید به شماره ملی ۱۳۷۷۵۱۸۸۷۶ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و مهدی اصغری به شماره ملی ۱۵۰۲۲۸۹۶۹۵ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و احدکاری سیس به شماره ملی۱۷۲۹۸۹۴۴۶۱ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و احمدمالکی به شماره ملی ۱۲۸۷۲۲۲۸۲۱ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و سیدمهران هاشم زاده دورکی به شماره ملی ۱۱۷۱۲۵۳۳۷۰ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و حمید شریعتی کمال آبادی به شماره ملی ۵۶۴۹۵۰۴۵۴۷ با پرداخت مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و محمد مالکی به شماره ملی ۱۲۹۳۰۶۵۱۷۱ با پرداخت مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و محمد ملکشاهی به شماره ملی ۳۲۵۸۰۰۶۴۹۰ با پرداخت مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و عبدالرحیم شیخ پور جهرمی به شماره ۲۴۷۱۰۲۵۱۱۰ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و حمید خارستانی به شماره ملی ۵۴۸۹۹۰۰۱۲۱ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و مهدی کشاورز حقیقی به شماره ملی ۲۳۰۰۷۹۰۳۷۸ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و باقر نگهداری به شماره ملی ۲۳۹۱۹۴۵۴۰۱ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و صراف کرمی به شماره ملی ۴۲۸۳۱۰۸۲۱۹ با پرداخت مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و محمدرضا اکبرزاده به شماره ملی ۲۱۴۲۷۸۸۸۳۱ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و اعظم میرزا خانی به شماره ملی ۰۳۱۰۷۱۳۸۹۷ با پرداخت مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و امیر فرهاد خانی به شماره ملی ۷۳۸۶۷۶۳۲ ۰۰ با پرداخت مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و سیدمحسن مرتضوی تبریزی به شماره ۰۳۸۶۴۶۹۲۵۳ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و حمید بیات به شماره ملی ۳۹۷۹۳۰۶۲۳۲ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و احسان حقگو فتیدهی به شماره ملی ۲۷۰۹۹۲۰۲۶۳ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و حبیب اله گروسی به شماره ملی ۴۳۲۴۷۲۸۷۰۴ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و محمد رضا حاجت بیگی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۶۴۰۱۳ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و مجید فلاح به شماره ملی ۵۵۶۹۸۱۵۶۶۱ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و مهدی باقری به شماره ملی ۰۴۵۲۶۴۹۷۰۶ با پرداخت مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و خسرو معظمی به شماره ملی ۰۰۶۱۹۱۶۱۸۸ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و مهدی حمزه لو به شماره ملی ۰۰۶۹۲۲۲۵۷۶ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و سمیه دریادل به شماره ملی ۵۵۶۹۸۰۹۸۶۴ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و هاشم خاکپور به شماره ملی۰۹۳۳۳۵۷۱۸۴ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و حامد شکاری به شماره ملی ۰۰۶۴۵۸۹۲۱۸ با پرداخت مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و صادق قلی بگلو به شماره ملی ۵۵۹۹۸۷۲۴۲۴ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و حامد محمدی به شماره ملی ۰۰۶۷۲۲۰۲۳۱ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و میثم بابایی زاده کشتلی به شماره ملی ۲۰۶۴۹۰۲۵۰۳ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و عبدالرضا سرلک به شماره ملی ۰۵۵۹۰۶۳۸۲۲ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و ساناز عباسیان نیگجه به شماره ملی ۰۰۸۴۴۵۹۷۱۹ با پرداخت مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و محسن باطبی به شماره ملی ۲۲۱۹۷۹۷۵۰۳ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و علی حسینی به شماره ملی ۰۰۵۸۰۸۳۲۶۱ با پرداخت مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و ابراهیم عظیمی محمد آبادی به شماره ملی ۰۰۸۳۷۶۵۰۵۰ با پرداخت مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و علی سمیعی برسری به شماره ملی ۵۹۴۹۶۸۲۸۲۳با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و علیرضا تجلی سراوان به شماره ملی ۰۰۵۸۴۴۵۸۷۰ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و آرزو رحیمی زاده به شماره ۳۲۵۸۹۱۹۹۷۶ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و مهسا رهنما به شماره ملی ۰۰۶۲۵۸۶۲۶۲ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و محمد علی برقی فوشازده به شماره ملی ۰۴۹۱۶۲۷۹۳۹ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و محمد شاهی به شماره ملی ۰۰۷۶۷۰۹۴۱۸ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و مریم صادقی نژاد به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۴۸۹۸ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و رامین محمودیان زاده به شماره ملی ۰۴۵۳۶۶۰۹۷۵ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و محمدامین شمس ورجوی به شماره ملی ۰۰۷۶۰۹۱۶۰۰ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و مرتضی خلیل ارجمندی به شماره ملی ۶۵۹۹۹۶۷۶۰۴ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و مسعود الفتی به شماره ملی ۳۲۵۲۸۹۰۴۶۱ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و لطف اله شهیدی به شماره ملی ۴۸۹۸۳۹۱۹۰۷ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و مصطفی احمدی آذر به شماره ملی ۰۰۵۳۳۹۹۱۶۱ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و حسین اخوان به شماره ملی ۰۰۶۳۷۲۵۶۶۵ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و محمد علی صباغ زاده چنارائی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۵۰۴۷۰ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و سیدخلیل الله سجادی به شماره ملی ۰۸۳۹۵۶۰۸۷۷ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و امیر قهرمانی به شماره ملی ۲۲۹۷۸۱۳۲۳۶ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و همراز بیژنی به شماره ملی ۰۰۱۲۶۴۰۰۴۲ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و وداد طائی به شماره ملی ۱۷۵۳۷۷۶۱۷۱ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه و مسلم حسین پور به شماره ملی ۱۹۷۲۱۷۵۶۳۷ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست سهامداران موسسه بعد از افزایش سرمایه بدین شرح می‌باشد ۱ حسین محمدپور زرندی با کدملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۲ آقای مرتضی خامی با کدملی ۴۱۳۰۴۶۶۲۴۰ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۳ آقای سیدمحمد مهدی احمدی با کدملی ۰۰۶۱۹۹۵۱۹۳ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۴ آقای غلامحسین تابش فر با کدملی ۲۰۰۰۷۴۵۲۶۱ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۵ آقای احمد درخشنده با کدملی ۱۲۲۹۴۵۴۱۵۲ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۶ آقای محمد کیائی با کدملی ۵۸۰۹۷۵۹۹۲۰ مبلغ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۷ آقای حمید شیروانی با کدملی ۴۶۲۲۴۹۱۹۱۵ مبلغ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۸ آقای علیرضا آذری بجستانی با کد ۰۹۴۰۵۷۱۹۶۱ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۹ آقای سعید کیانی با کد ۱۱۴۰۳۷۱۳۴۷ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۰ آقای قاسم عبائی با کد ۳۲۵۰۲۹۴۰۶۳ مبلغ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۱ آقای محسن احمدی باصیری با کدملی ۴۶۵۰۴۰۵۰۱۷ مبلغ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۲ آقای قربان قدیری با کدملی ۴۳۹۱۷۲۳۷۷۸ مبلغ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۳ آقای سیدحسین مظلوم فرزقی با کدملی ۰۷۰۲۳۱۱۰۸۱ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۴ آقای سیدمحمود طالعی به شماره ملی ۹۴۳۰۹۲۱۳۲ ۰ مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵ آقای علی محمد زحمت کش حسین آباد به شماره ۹۴۲۸۵۹۶۷۷ ۰ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۶ آقای علی نجفی به شماره ملی ۱۰۶۱۶۳۰۲۸۵ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۷ آقای احسان براتی به شماره ملی ۹۴۲۰۶۸۲۶۲ ۰ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۸ آقای محمدرضا قهرمانپور مرکید به شماره ملی ۱۳۷۷۵۱۸۸۷۶ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۹ آقای مهدی اصغری به شماره ملی ۱۵۰۲۲۸۹۶۹۵ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰ آقای احدکاری سیس به شماره ملی۱۷۲۹۸۹۴۴۶۱ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۱ آقای احمدمالکی به شماره ملی ۱۲۸۷۲۲۲۸۲۱ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۲ آقای سیدمهران هاشم زاده دورکی به شماره ملی ۱۱۷۱۲۵۳۳۷۰ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۳ آقای حمید شریعتی کمال آبادی به شماره ملی ۵۶۴۹۵۰۴۵۴۷ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۴ آقای محمد مالکی به شماره ملی ۱۲۹۳۰۶۵۱۷۱ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۵ آقای محمد ملکشاهی به شماره ملی ۳۲۵۸۰۰۶۴۹۰ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۶ آقای عبدالرحیم شیخ پور جهرمی به شماره ۲۴۷۱۰۲۵۱۱۰ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۷ آقای حمید خارستانی به شماره ملی ۵۴۸۹۹۰۰۱۲۱ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۸ آقای مهدی کشاورز حقیقی به شماره ملی ۲۳۰۰۷۹۰۳۷۸ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۹ آقای باقر نگهداری به شماره ملی ۲۳۹۱۹۴۵۴۰۱ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۰ آقای صراف کرمی به شماره ملی ۴۲۸۳۱۰۸۲۱۹ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۱ آقای محمد رضا اکبر زاده به شماره ملی ۲۱۴۲۷۸۸۸۳۱ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۲ خانم اعظم میرزا خانی به شماره ملی ۰۳۱۰۷۱۳۸۹۷ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۳ آقای امیر فرهاد خانی به شماره ملی ۷۳۸۶۷۶۳۲ ۰۰ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۴ آقای سیدمحسن مرتضوی تبریزی به شماره ۰۳۸۶۴۶۹۲۵۳ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۵ آقای حمید بیات به شماره ملی ۳۹۷۹۳۰۶۲۳۲ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۶ آقای احسان حقگو فتیدهی به شماره ملی ۲۷۰۹۹۲۰۲۶۳ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۷ آقای حبیب اله گروسی به شماره ملی ۴۳۲۴۷۲۸۷۰۴ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۸ آقای محمد رضا حاجت بیگی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۶۴۰۱۳ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۹ آقای مجید فلاح به شماره ملی ۵۵۶۹۸۱۵۶۶۱ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۰ آقای مهدی باقری به شماره ملی ۰۴۵۲۶۴۹۷۰۶ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۱ آقای خسرو معظمی به شماره ملی ۰۰۶۱۹۱۶۱۸۸ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۲ آقای مهدی حمزه لو به شماره ملی ۰۰۶۹۲۲۲۵۷۶ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۳ خانم سمیه دریادل به شماره ملی ۵۵۶۹۸۰۹۸۶۴ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۴ آقای هاشم خاکپور به شماره ملی۰۹۳۳۵۷۱۸۴ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۵ آقای حامد شکاری به شماره ملی ۰۰۶۴۵۸۹۲۱۸ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۶ آقای صادق قلی بگلو به شماره ملی ۵۵۹۹۸۷۲۴۲۴ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۷ آقای حامد محمدی به شماره ملی ۰۰۶۷۲۲۰۲۳۱ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۸ آقای میثم بابایی زاده کشتلی به شماره ملی ۲۰۶۴۹۰۲۵۰۳ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۹ آقای عبدالرضا سرلک به شماره ملی ۰۵۵۹۰۶۳۸۲۲ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۰ خانم ساناز عباسیان نیگجه به شماره ملی ۰۰۸۴۴۵۹۷۱۹ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۱ اقای محسن باطبی به شماره ملی ۲۲۱۹۷۹۷۵۰۳ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۲ آقای علی حسینی به شماره ملی ۰۰۵۸۰۸۳۲۶۱ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۳ آقای ابراهیم عظیمی محمد آبادی به شماره ملی ۰۰۸۳۷۶۵۰۵۰ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۴ آقای علی سمیعی برسری به شماره ملی ۵۹۴۹۶۸۲۸۲۳ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۵ آقای علیرضا تجلی سراوان به شماره ملی ۰۰۵۸۴۴۵۸۷۰ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۶ خانم آرزو رحیمی زاده به شماره ۳۲۵۸۹۱۹۹۷۶ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۷ خانم مهسا رهنما به شماره ملی ۰۰۶۲۵۸۶۲۶۲ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۸ آقای محمد علی برقی فوشازده به شماره ملی ۰۴۹۱۶۲۷۹۳۹ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۹ آقای محمد شاهی به شماره ملی ۰۰۷۶۷۰۹۴۱۸ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۶۰ خانم مریم صادقی نژاد به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۴۸۹۸ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۶۱ آقای رامین محمودیان زاده به شماره ملی ۰۴۵۳۶۶۰۹۷۵ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۶۲ آقای محمد امین شمس ورجوی به شماره ملی ۰۰۷۶۰۹۱۶۰۰ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۶۳ آقای مرتضی خلیل ارجمندی به شماره ملی ۶۵۹۹۹۶۷۶۰۴ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۶۴ آقای مسعود الفتی به شماره ملی ۳۲۵۲۸۹۰۴۶۱ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۶۵ آقای لطف اله شهیدی به شماره ملی ۴۸۹۸۳۹۱۹۰۷ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۶۶ آقای مصطفی احمدی آذر به شماره ملی ۰۰۵۳۳۹۹۱۶۱ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۶۷ آقای حسین اخوان به شماره ملی ۰۰۶۳۷۲۵۶۶۵ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۶۸ آقای محمد علی صباغ زاده چنارائی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۵۰۴۷۰ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۶۹ آقای سیدخلیل الله سجادی به شماره ملی ۰۸۳۹۵۶۰۸۷۷ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۷۰ آقای امیر قهرمانی به شماره ملی ۲۲۹۷۸۱۳۲۳۶ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۷۱ خانم همراز بیژنی به شماره ملی ۰۰۱۲۶۴۰۰۴۲ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۷۲ خانم وداد طائی به شماره ملی ۱۷۵۳۷۷۶۱۷۱ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۷۳ آقای مسلم حسین پور به شماره ملی ۱۹۷۲۱۷۵۶۳۷ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۷۰۴۱۷۷۵۱۳۲۲۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217629
آگهی تغییرات انجمن علمی اقتصاد شهری ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۹۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۹۴۲۵۸ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ به تصویب رسد. حسین محمدپور زرندی به کدملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ و مجید ابراهیمی به کدملی ۰۰۵۵۹۴۲۴۵۸ و جعفر قادری به کدملی ۵۱۵۹۰۷۶۹۵۶ و اصغر زارعی به کدملی ۰۳۸۴۴۴۶۳۴۵ و سید محمود علی زاده طباطبائی به کدملی ۱۲۳۰۰۵۵۶۴۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و ناصر امینیان به کدملی ۰۰۶۸۷۳۱۵۳۱ و گشتاسب مظفری به کدملی ۱۶۳۹۵۵۱۵۰۶ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. مهدی آقابیگی به کدملی ۱۲۶۱۸۳۲۵۰۷ به عنوان بازرس اصلی و فریدون آخوندی به کدملی ۵۷۵۹۷۵۶۷۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سه سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۲۴۵۷۰۲۲۱۷۵۶ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366467
آگهی تغییرات آموزشی عالی آزاد اندیشه معین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۳۸۹۴
آگهی تغییرات موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین به شماره ثبت ۲۱۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۳۸۹۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ ومجوزشماره ۲۲۱۹۰۲ مورخ ۱۱/۹/۹۷ وزارت علوم تحقیقات وفناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب سند صلح به شماره۳۲۳۸۳ مورخ ۲۶/۰۸/۹۷ صادره از دفترخانه اسناد رسمی ۱۵۰۵ تهران آقایان فرشاد قوشچی کد ملی۰۶۸۱۷۶۶۹۹۹ میزان ۲۵۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خودرا به آقای حسین محمد پورزرندی کد ملی۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ فرزاد نیرومند کد ملی۰۰۵۰۷۱۶۴۰۹ میزان ۲۵۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خودرا به مهدی صادقی شاهدانی کد ملی۱۲۸۴۵۹۹۳۹۶ حکیم فرجی کد ملی ۰۴۲۰۹۸۵۸۸۳میزان ۲۵۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خودرا به آقای ایمان رحیمی آلوقره کد ملی۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ اصغر مهاجری کد ملی۶۱۵۹۶۳۷۸۷۸ میزان ۱۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خودرا به آقای سید عباس حسینی کد ملی۰۰۵۳۱۳۷۱۰۸ و مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خودرا به سید محسن طباطبایی مزدآبادی کد ملی ۰۰۶۷۱۰۷۶۵۶ واگذار واز موسسه خارج گردیدند اسامی شرکا و مقدار سهم الشرکه بعد از انتقال سهم الشرکه به قرار زیر می‌باشد: حسین محمد پورزرندی مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال مهدی صادقی شاهدانی مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال ایمان رحیمی آلوقره مبلغ ۱۵۰۰۰۰ریال سید عباس حسینی مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال سید محسن طباطبایی مزدآبادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک