علی جهاندیده

علی جهاندیده

کد ملی 5079790172
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 752590
آگهی تصمیمات در شرکت تکلمسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۷۸۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ فرشاد ابراهیم پور به ک. م ۱۸۴۵۵۱۰۶۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به ش. م ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسینعلی کریمی فیروزجائی به ک. م ۲۰۶۲۲۹۱۳۷۱ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و مظفر سهرابی به ک. م ۳۷۸۱۸۳۲۹۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به ش. م ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محسن علی حسینی به ک. م ۰۰۷۲۸۶۵۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به ش. م ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و علی جهاندیده به ک. م ۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به ش. م ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۹۵۴۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078553
آگهی تغییرات شرکت توسعه ترابر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشه نیکان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای رحیم حجت شمامی به شماره ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل قنبرپور به شماره ملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ و آقای علی جهاندیده به شماره ملی ۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ و آقای حسین منصوری به شماره ملی ۰۶۰۲۷۷۲۶۱۳ و آقای محمدرضا گرامی به شماره ملی ۰۳۸۱۱۹۶۴۱۰ و آقای حسین ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۲۱۵۶۸۷ تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۶۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098398
آگهی تصمیمات شرکت هلیکوپتری ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۵۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت به سمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه بنیاد تعاون ناجا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۸۶۵ به نمایندگی علی جهاندیده به کدملی ۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه سرمایه گذاری مهرگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴به نمایندگی سید محمود آذین به کدملی ۲۲۹۶۴۴۷۹۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۸۴۱۴ به نمایندگی محمد زارعی به کدملی ۰۰۴۲۸۱۱۱۳۹ و شرکت ناجی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۳۳۹۷ به نمایندگی سید مجید نوری فرد به کدملی ۱۷۵۱۰۷۳۵۱۳ و شرکت گروه هتلها و مجتمع‌های تفریحی پردیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۴۵۹۲ به نمایندگی سید اسماعیل دلاویز به کدملی ۴۲۸۴۵۹۱۶۹۱ به سمت اعضای اصلی و علی اصغر پیرنظر به کدملی ۰۰۳۲۸۴۷۰۷۶ و مهران ربیعی به کدملی ۰۰۵۰۹۱۴۴۵۶ بسمت اعضای علی البدل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و افتتاح حسابهای ارزی و ریالی به نام شرکت در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور و اخذ و پرداخت وجوه با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۶۶۵۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139103
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سجاد مروجی به شماره ملی ۰۰۶۹۴۷۹۹۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس (سهامی خاص) و علی جهاندیده به شماره ملی ۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری پارسیان (سهام خاص) به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند. پ۱۶۸۴۸۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256397
آگهی تغییرات شرکت مهتاب سیر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۳۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان به ش. م ۱۰۳۲۰۳۵۶۰۴۸ با نمایندگی علی جهاندیده به ک. م ۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان به ش. م ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳ با نمایندگی آقای غلامرضا رزازی با کد ملی: ۰۰۴۱۶۸۴۱۰۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت فارسیسان آسیا به ش. م ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ با نمایندگی آقای محمد سعیدنژاد به کد ملی: ۰۰۴۳۷۴۷۵۴۱ بعنوان عضو هیئت مدیره، توسعه توسعه ترابر ایرانیان به ش. م ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ با نمایندگی آقای فرشاد ابراهیم پور به کد ملی: ۱۸۴۱۵۵۱۰۶۶ بعنوان عضو هیئت مدیره، شرکت حمل و نقل ریالی نورالرضا اصفهان به ش. م ۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴ با نمایندگی آقای احمد استادحسین با کد ملی: ۰۰۴۵۶۱۷۰۰۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید حسن موسوی نژاد به کد ملی: ۱۰۶۰۲۵۵۳۱۹ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای بقیه دوره تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا احمد استادحسین همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی نامه‌ها با امضا مدیرعامل یا قائم مقام ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۴۱۳۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313074
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه ترابر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ به نمایندگی آقای علی جهاندیده با کد ملی ۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴ به نمایندگی آقای محمدحسن اسمعیلی محسن آبادی با کد ملی ۲۷۳۹۸۴۲۶۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۰۶۰۴۸ به نمایندگی آقای غلامرضا رزازی با کد ملی ۰۰۴۱۶۸۴۱۰۹ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۱۵ به نمایندگی آقای ابراهیم غلامی با کد ملی ۰۴۳۹۷۴۲۹۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت فارسیسان آسیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ به نمایندگی آقای منصور عرب یارمحمدی با کد ملی ۴۵۹۱۹۴۸۲۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مفتق رئیس یا نائب رئیس و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه مکاتبات عادی و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اختیارات هیئت مدیره مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۶۵۴۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383228
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۵۴۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محسن سرخو شماره ملی ۰۰۴۱۱۲۰۵۷۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید احمد مقیمی شماره ملی ۰۳۸۵۸۲۷۰۰۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ابوالفضل صومعلو شماره ملی ۱۴۶۰۸۰۹۰۴۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سید احمد موسوی بجنوردی شماره ملی ۴۷۲۲۸۷۰۷۸۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۲۰۵۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و علی جهاندیده شماره ملی ۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، به امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۹۱۹۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10834366
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی معدنی تجارتی کاونده سهامی خاص به شماره ثبت۵۲۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۸۷۹
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی جهاندیده به کدملی۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ به نمایندگی جدید سازمان اقتصادی کوثر عبدالحسین رحیمی به کدملی۱۸۴۰۸۸۰۲۵۲ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ علی اکبر دلگرم به کدملی۱۲۱۹۶۵۰۱۶۱ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ محسن سیداسماعیلی به کدملی۰۰۳۰۷۵۹۵۹۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ محمدرضا فیاض بخش به کدملی۰۰۴۳۲۰۴۱۰۴ بنمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ علی جهاندیده به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن سید اسماعیلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11056083
آگهی تغییرات شرکت پیشرو سامانه‌های ترکیبی ارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۷/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۷/۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی جهاندیده شماره ملی ۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ و آقای مسعود حسین آبادی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۳۳۴۹۶ و آقای حسین آزارشی به شماره ملی ۱۵۵۱۸۶۰۲۰۱ تا تاریخ ۷/۱/۱۳۹۲ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی جهاندیده به شماره ملی۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود حسین آبادی به شماره ملی۰۰۵۰۳۳۳۴۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین آزارشی به شماره ملی۱۵۵۱۸۶۰۲۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود حسین آبادی به شماره ملی۰۰۵۰۳۳۳۴۹۶ به سمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران شهرک غرب بلوار شهید دادمان نبش خ هرمزان ساختمان طوبی ط ۵ واحد ۵ کدپستی ۱۴۶۶۷۹۳۶۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۲۶/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087248
آگهی تصمیمات شرکت هواپیمایی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۴۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۵٫۰۵٫۲۷ آقای علی جهاندیده با کد ملی ۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۸۰۱۳۹۳۲۳۱۶۲۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245552
آگهی تغییرات شرکت پویا تجارت یسنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۷۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۵۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا زرگرنژاد به شماره ملی ۰۰۷۵۳۷۷۹۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سید غلامرضا بهرام یمنی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۵۹۸۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا خوش خرام بناب به شماره ملی ۱۵۵۲۲۱۰۴۴۸ آقای علی جهاندیده به شماره ملی ۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ خانم لیلا دودل به شماره ملی ۰۰۶۷۹۲۵۵۳۷. پ۹۵۱۰۱۸۹۳۰۵۰۳۱۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13374350
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ریتون مارین درتاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۷۹۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۹۶۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کشتیرانی و حمل و نقل داخلی و بین المللی بار و مسافر ـ نمایندگی کشتیرانی ـ خدمات دریایی و فراساحل ازقبیل یدک کشی، راهنمایی، سوخت رسانی، آبرسانی، لایروبی و هیدروگرافی، تجسس و نجات، استخراج شناور های مغروق، تدارکات کشتی ها، جمع آوری ضایعات کشتی ها ـ خدمات بندری و لجستیکی ازقبیل مدیریت بندر و ترمینال، تخلیه و بارگیری، باربری، صفافی، بارشماری و نگهداری انواع کالاها ـ حمل و نقل ترکیبی و چندوجهی و فورواردی ـ خدمات مشاوره ای درخصوص موضوعات دریایی و بندری مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران پونک انتهای اشرفی اصفهانی شهرک نفت خیابان شهید زارع کوچه ۲۲ پلاک ۱۲ واحد ۳۴ کدپستی ۱۴۶۹۸۶۳۹۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی بانکی شماره ۱۴۶۹ / ص ۹۵ / ۲۹۰ مورخ ۵/۱۲/۹۵ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: شرکت پویا تجارت یسنا با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۵۹۰۴ بانمایندگی عبدالکریم رزازان به شماره ملی ۱۸۱۸۷۶۸۲۲۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ریتون تک ایرانیان با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۳۴۰۶ با نمایندگی فرزان شیروانی به شماره ملی ۴۸۷۹۷۴۴۲۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و رضا خوش خرام بناب با شماره ملی ۱۵۵۲۲۱۰۴۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و لیلا دودل با شماره ملی ۰۰۶۷۹۲۵۵۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و علی جهاندیده با شماره ملی ۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها باامضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه بامهرشرکت معتبرخواهد بودوسایرنامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه بامهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رضا زرگرنژاد به شماره ملی ۰۰۷۵۳۷۷۹۰۱ به سمت بازرس اصلی و سید غلامرضابهرام یمنی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۵۹۸۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب نامه شماره ۴۳۲۴۹ / ص / ۹۵ مورخ ۲۳/۱۲/۹۵ سازمان بنادر و دریانوردی پ۹۶۰۱۱۶۸۰۶۷۸۳۹۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392304
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی ریتون رود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۲۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۹۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران بشماره ۵۱۶۳۹/۱۱ مورخ ۲۵/۱۲/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند آقای علی جهاندیده به شماره ملی ۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا خوش خرام بناب به شماره ملی ۱۵۵۲۲۱۰۴۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم لیلا دودل به شماره ملی ۰۰۶۷۹۲۵۵۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمهدی بوستانی به شماره ملی ۲۸۵۱۳۴۵۴۰۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۱۲۹۲۵۹۵۳۰۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445311
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ریتون ریل درتاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۹۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۱۵۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: جابجایی مسافر در حوزه ریلی و حمل بار داخلی (درون شهری)، واردات و صادرات در حوزه ریلی، تامین، تعمیر و نگهداری واگن باری و مسافری و لوکوموتیو، تامین قطعات یدکی لوکوموتیو و ناوگان واگن ریلی(باری و مسافری)تخلیه و بارگیری، تعمیر و نگهداری خطوط ریلی، سیگنالینگ، تعمیر و نگهداری سیستم رادیویی(علائم، ارتباطات)، تامین جرثقیل های ریلی، چک کامل قطعات و لوازم روسازی خط، تامین ریل، تامین انواع ماشین آلات خطی سبک و سنگین ریلی، صدور بارنامه ریلی، تخلیه و بارگیری انواع مواد معدنی، ایجاد سکوهای تخلیه مواد معدنی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهرک مخابرات ـ بلوار شهید پرویز ذبیحی ـ بلوار شهید محمد حق شناس ـ پلاک ۰ ـ مجتمع آرک ـ بلوک اچ ۳ ـ طبقه ۱۵ ـ واحد ۱۵۳ ـ کدپستی ۱۹۸۱۹۸۹۱۸۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ریال طی گواهی شماره۱۴۵۳/ ص۹۵/ ۲۹۰مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۵ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک واریز گردیده والباقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران: شرکت ریتون تجارت یسنا با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۵۹۰۴ بانمایندگی رضا خوش خرام بناب با شماره ملی ۱۵۵۲۲۱۰۴۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ریتون تک ایرانیان با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۳۴۰۶با نمایندگی غظنفر فولادی با شماره ملی ۵۹۲۹۷۲۸۹۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره لیلا دودل با شماره ملی ۰۰۶۷۹۲۵۵۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره علی جهاندیده با شماره ملی ۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها باامضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه بامهرشرکت معتبرخواهد بودوسایرنامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه بامهرشرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدغلامرضا بهرام یمنی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۵۹۸۱۰ به سمت بازرس علی البدل آقای رضا زرگر نژاد به شماره ملی ۰۰۷۵۳۷۷۹۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۰۳۴۱۰۴۸۵۵۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623143
آگهی تغییرات شرکت ریتون تک ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۳۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی جهاندیده به شماره ملی ۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ به سمت رئیس هیأت مدیره - امید خمامی زاد به شماره ملی ۰۰۶۴۴۵۸۲۲۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره - سیدمهدی بوستانی به شماره ملی ۲۸۵۱۳۴۵۴۰۰ به سمت عضو هیأت مدیره - رضا خوش خرام بناب به شماره ملی ۱۵۵۲۲۱۰۴۴۸ به سمت عضو هیأت مدیره - لیلا دودل به شماره ملی ۰۰۶۷۹۲۵۵۳۷ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۰۱۹۱۶۷۸۸۸۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218355
آگهی تغییرات شرکت توسعه بندری و دریایی افق شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۴۰۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۳۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۴۱۶۷۰/ ۱۵/ ۹۶۲ مورخ ۲۳/ ۸/ ۹۶ اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسیدسرمایه شرکت به مبلغ ۱۷۵۲۲۳۱۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. محسن صادقی فر ۲۵۹۵۶۳۱۳۴۹ علی جهان دیده ۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ بهزاد محمد سیف الهی ۳۹۹۱۹۵۴۷۸۸ لطف اله متقی ۱۹۵۰۳۷۸۱۲۸ پژمان بهزاد پور ۰۰۵۷۳۲۹۳۱۱ به سمت اعضا اصلی هیات مدیره و علیرضا ساطعی ۳۲۵۵۱۷۸۵۱۷ حسین کریمی ۴۸۴۹۷۷۵۰۳۹ و ابراهیم عزیز آبادی ۰۰۳۴۸۹۸۰۱۸ بسمت اعضا علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه ۸ ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آمار گاران ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۹۷۰۶۲۵۱۹۲۷۳۴۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک