عدیل سپه اجرلو

آقای عدیل سپه اجرلو

کد ملی 5049040469
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12651411
آگهی تغییرات شرکت وسیع سازه نادر تازه کند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۵۳۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقایان عدیل سپه اجرلو به کدملی ۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹ و رامین شیرپور به کدملی ۵۰۴۹۷۹۵۳۲۱ و یداله آذری اجیرلو به کدملی ۵۰۴۹۰۳۹۵۰۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان علی اللهویردی زاده به کدملی ۵۰۴۹۸۹۲۵۰۳ و ایوب عنایت گیلارلو به کدملی ۵۰۴۹۱۱۴۲۹۲به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۴۱۱۲۰۸۵۶۲۵۵۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879167
آگهی تغییرات شرکت مغان طریق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۸۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: علی خدابنده اجیرلو بشماره ملی ۵۰۴۹۱۷۷۴۱۳ وحسن حاج زاده بشماره ملی ۵۰۴۹۴۷۶۳۱۳ و جلیل حاج زاده بشماره ملی ۵۰۴۹۴۸۴۱۲۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت اقایان عدیل سپه اجرلو بشماره ملی ۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹ و بهنام محمدی انگوت بشماره ملی ۱۶۲۱۹۳۱۲۵۰ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۴۰۸۵۶۸۳۷۱۶۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13690437
آگهی تغییرات شرکت سوما راه آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۱۶۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان سیامک فرجاد باکدملی ۱۴۶۵۸۳۶۶۰۸، افشین پاک نژاد دمیرچی با کدملی ۵۰۴۹۶۵۸۶۶۷ و بابک جاهد با کدملی۱۴۶۷۴۷۹۵۰۰، و هاشم نظری تکبلاغ با کدملی ۵۰۴۸۹۵۰۵۹۳ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. - آقای عدیل سپه اجرلو با کدملی ۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای افشین رهنما گیگلو با کدملی ۵۰۴۹۴۸۸۶۵۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۸۱۱۱۴۰۷۰۸۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13729447
آگهی تغییرات شرکت کهن ساروج شاخص مغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۴۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان اکبر صیامی مشیران باکدملی ۱۶۲۱۹۲۷۱۹۹، بهنام نوری با کدملی ۵۰۴۰۰۴۹۶۵۱ و شهباز زند گیکلو با کدملی ۱۶۲۱۳۹۱۸۹۲، به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. - آقایان بهنام بهزادبیگدلو با کدملی به سمت بازرس اصلی و عدیل سپه اجرلو با کدملی۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۹۰۴۸۴۷۶۷۶۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745104
آگهی تغییرات شرکت سهند سازه هوراند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۴۰۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان نادر قهرمانی به کدملی ۶۰۴۹۶۸۰۲۷۲ و قاسم محمودی کد ملی ۴۳۹۰۹۳۹۸۸۲ و ابراهیم مصطفائی قوتانلو کدملی ۶۰۴۹۹۸۱۲۷۲به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان عدیل سپه اجرلو به کدملی ۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹ و مهدی شکاری به کد ملی ۵۰۴۹۳۷۴۵۹۶به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۹۱۴۶۶۹۱۲۴۳۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768198
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فنی و بازرگانی آسان تجهیز دشت مغان در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۲۴۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۵۴۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی نظارت محاسبه فنی واجرای امور مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری فلزی سنگی و بتنی و ابنیه فنی دیوار کشی و ساخت سدها بندها شبکه های توزیع وجمع آوری آب وفاضلاب آبیاری تحت فشاروجمع آوری وانتقال آب وفاضلاب وسیستم های سرمایشی وگرمایشی تاسیسات وتجهیزات ساخت راههای اصلی وفرعی بزرگراهها باند فرودگاه پل ها و تونل ها جدول گذاری محوطه سازی پیاده رو سازی عملیات راهداری نصب تابلوتولید توزیع و انتقال نیرو ـ نیروگاههای آبی انجام عملیات مجاز بازرگانی داخلی وخارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از بنادر و گمرکات کشورو در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذمجوز های لازم ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر پارس آباد ـ جهادسازندگی ـ خیابان توحیدی ـ بن بست حسن زاده ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی۵۶۹۱۸۵۳۸۷۳ سرمایه شرکت: مبلغ۵۰میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۱۲ مورخ ۸/۹/۹۶نزد بانک سپه شعبه پارس آباد مغان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱ـ خانم آذرواحدی شماره ملی ۵۰۴۹۶۸۵۶۴۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای هوشنگ محمودی مغاس با شماره ملی۶۰۱۹۳۵۲۷۸۱به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی امامی با شماره ملی ۵۰۴۰۰۰۴۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره خانم آذر واحدی و نیز سایر اوراق عادی و اداری به امضای خانم آذر واحدی(مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی پناهی پرایواتلو به شماره ملی ۵۰۴۹۰۲۱۹۱۱ به عنوان بازرس اصلی. آقای عدیل سپه اجرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۲۷۳۰۲۹۱۴۴۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13776140
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا سازان توران زمین درتاریخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۲۴۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۹۶۸۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی نظارت محاسبه فنی واجرای امور مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری فلزی سنگی و بتنی و ابنیه فنی دیوار کشی و ساخت سدها بندها شبکه های توزیع وجمع آوری آب وفاضلاب آبیاری تحت فشاروجمع آوری وانتقال آب وفاضلاب وسیستم های سرمایشی وگرمایشی تاسیسات وتجهیزات ساخت راههای اصلی وفرعی بزرگراهها باند فرودگاه پل ها و تونل ها جدول گذاری محوطه سازی پیاده رو سازی عملیات راهداری نصب تابلوتولید توزیع و انتقال نیرو ـ نیروگاههای آبی انجام عملیات مجاز بازرگانی داخلی وخارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از بنادر و گمرکات کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر پارس آباد ـ میرهاشم ـ خیابان ۱۶ متری ـ بن بست اول ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۵۶۹۱۹۱۸۷۵۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۲۰ مورخ ۰۷/۰۹/۹۶ نزد بانک ملی ایران شعبه پارس آباد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای هوشنگ خاکپور به شماره ملی ۱۶۲۱۳۸۹۷۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم روشنک آقائی به شماره ملی ۵۰۴۹۸۰۷۰۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای بهزاد نظیفی هومونلو به شماره ملی ۵۰۴۹۹۵۵۶۱۰ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای اقای بهزاد نظیفی هومونلو(مدیرعامل و عضو هیات مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عدیل سپه اجرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹ به عنوان بازرس اصلی وخانم ناهیده شکاری جعفرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۶۶۴۱۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۶۱۰۰۳۴۱۷۲۴۷۹۵۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13791053
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آراز صنعت تازه کند درتاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۲۴۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۳۶۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:طراحی نظارت محاسبه فنی و اجرای امور مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری فلزی سنگی و بتنی و ابنیه فنی دیوار کشی و ساخت سدها بندها شبکه های توزیع وجمع آوری آب وفاضلاب آبیاری تحت فشاروجمع آوری وانتقال آب وفاضلاب وسیستم های سرمایشی وگرمایشی تاسیسات وتجهیزات ساخت راههای اصلی وفرعی بزرگراهها باند فرودگاه پل ها و تونل ها جدول گذاری محوطه سازی پیاده رو سازی عملیات راهداری نصب تابلوتولید توزیع و انتقال نیرو- نیروگاههای آبی انجام عملیات مجاز بازرگانی داخلی وخارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از بنادر و گمرکات کشورو در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اردبیل - شهرستان پارس آباد - بخش مرکزی - شهر پارس آباد-میرهاشم-خیابان ۱۶ متری-بن بست اول-پلاک ۰-طبقه همکف--کدپستی ۵۶۹۱۹۱۸۷۵۵ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۳۳۷ مورخ ۲۶/۰۹/۹۶ نزد بانک ملی ایران شعبه پارس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:آقای بهزاد نظیفی هومونلو به شماره ملی ۵۰۴۹۹۵۵۶۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ خاکپور به شماره ملی ۱۶۲۱۳۸۹۷۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم روشنک آقائی به شماره ملی ۵۰۴۹۸۰۷۰۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای بهزاد نظیفی هومونلو به سمت رئیس هیئت مدیره و بهزاد نظیفی هومونلو به سمت سهام دار همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای عدیل سپه اجرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹ به عنوان بازرس اصلی وخانم ناهیده شکاری جعفرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۶۶۴۱۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۰۱۰۴۳۴۱۰۷۲۰۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13823295
آگهی تغییرات شرکت آران سو تازه کند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۲۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سخاوت احمدی ایواتلو با کدملی ۵۰۴۸۸۲۱۳۰۰ سجاداحمدی ایواتلو با کدملی ۵۰۴۹۸۵۲۹۶۱ و خانم صنم احمدی ایواتلو با کدملی ۵۰۴۸۹۱۶۳۴۴، به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال و آقایان عدیل سپه اجرلو با کدملی ۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و بهروز بصیرت با کدملی ۵۰۴۰۰۰۷۹۲۲به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۶۱۰۲۷۸۳۵۷۳۲۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828030
آگهی تغییرات شرکت گهر تالار مغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۲۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سخاوت احمدی ایواتلو باکدملی ۵۰۴۸۸۲۱۳۰۰ عدیل سپه اجرلو با کدملی ۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹ و مهرداد شکاری جعفرلو با کدملی۵۰۴۰۱۲۵۸۷۹ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند آقایان ایوب عنایت گیلارلو با کدملی ۵۰۴۹۱۱۴۲۹۲ به سمت بازرس اصلی و علی اللهویردی زاده با کدملی ۵۰۴۹۸۹۲۵۰۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش۹۶۱۱۰۱۷۳۵۳۰۰۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828174
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آران توان آتامان درتاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۲۴۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۵۹۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی نظارت محاسبه فنی واجرای امور مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری فلزی سنگی و بتنی و ابنیه فنی دیوار کشی و ساخت سدها بندها شبکه های توزیع وجمع آوری آب وفاضلاب آبیاری تحت فشاروجمع آوری وانتقال آب وفاضلاب وسیستم های سرمایشی وگرمایشی تاسیسات وتجهیزات ساخت راههای اصلی وفرعی بزرگراهها باند فرودگاه پل ها و تونل ها جدول گذاری محوطه سازی پیاده رو سازی عملیات راهداری نصب تابلوتولید توزیع و انتقال نیرو ـ نیروگاههای آبی انجام عملیات مجاز بازرگانی داخلی وخارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از بنادر و گمرکات کشورو در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر پارس آباد ـ شهیدکیانی ـ خیابان دانش ـ کوچه محمدزاده ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۵۶۹۱۷۴۵۳۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۵/۱۵۱۱ مورخ ۱۸/۱۰/۹۶ نزد بانک ایران زمین شعبه پارس آباد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای عدیل سپه اجرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم ناهیده شکاری جعفرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۶۶۴۱۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اباذر پسته اجیرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۶۸۸۵۰۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای آقای عدیل سپه اجرلو (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زهرا نصری پنجعلی خرابه سی به شماره ملی ۵۰۴۰۱۰۲۳۷۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم الهام فرضی به شماره ملی ۵۰۴۰۱۴۸۹۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۱۰۱۷۲۳۵۰۴۸۵۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828204
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی آبادگران تازه کند درتاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۲۴۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۶۰۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی نظارت محاسبه فنی واجرای امور مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری فلزی سنگی و بتنی و ابنیه فنی دیوار کشی و ساخت سدها بندها شبکه های توزیع وجمع آوری آب وفاضلاب آبیاری تحت فشاروجمع آوری وانتقال آب وفاضلاب وسیستم های سرمایشی وگرمایشی تاسیسات وتجهیزات ساخت راههای اصلی وفرعی بزرگراهها باند فرودگاه پل ها و تونل ها جدول گذاری محوطه سازی پیاده رو سازی عملیات راهداری نصب تابلوتولید توزیع و انتقال نیرو ـ نیروگاههای آبی انجام عملیات مجاز بازرگانی داخلی وخارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از بنادر و گمرکات کشورودر صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذمجوز های لازم ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر پارس آباد ـ شهیدکیانی ـ خیابان دانش ـ کوچه محمدزاده ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۵۶۹۱۷۴۵۳۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ رریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۶/۱۵۱۱ مورخ ۱۸/۱۰/۹۶نزد بانک ایران زمین شعبه پارس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ خانم ناهیده شکاری جعفرلو شماره ملی ۵۰۴۹۶۶۴۱۵۲به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ آقای عدیل سپه اجرلو با شماره ملی۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای اباذر پسته اجیرلو با شماره ملی ۵۰۴۹۶۸۸۵۰۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای عدیل سپه اجرلو به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای عدیل سپه اجرلو همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم الهام فرضی به شماره ملی ۵۰۴۰۱۴۸۹۳۳ به عنوان بازرس اصلی. خانم زهرا نصری پنجعلی خرابه سی به شماره ملی ۵۰۴۰۱۰۲۳۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۱۰۱۵۰۱۲۷۸۶۴۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13856174
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارس کار پل مغان درتاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۲۴۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۹۵۹۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی نظارت محاسبه فنی واجرای امور مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری فلزی سنگی و بتنی و ابنیه فنی دیوار کشی و ساخت سدها بندها شبکه های توزیع وجمع آوری آب وفاضلاب آبیاری تحت فشاروجمع آوری وانتقال آب وفاضلاب وسیستم های سرمایشی وگرمایشی تاسیسات وتجهیزات ساخت راههای اصلی وفرعی بزرگراهها باند فرودگاه پل ها و تونل ها جدول گذاری محوطه سازی پیاده رو سازی عملیات راهداری نصب تابلوتولید توزیع و انتقال نیرو ـ نیروگاههای آبی عملیات مجاز بازرگانی داخلی وخارجی و در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهر پارس آباد ـ شهیدکیانی ـ کوچه نوروزی ـ بن بست قاسمی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۵۶۹۱۷۴۳۳۸۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۰۹/۱۳۰۱ مورخ ۲۰/۱۰/۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه پارس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای حسین عزیزی به شماره ملی ۱۶۲۱۰۴۶۲۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ایرج بیگلری به شماره ملی ۵۰۴۰۱۰۰۵۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عارف بیگلری به شماره ملی ۵۱۹۹۹۱۷۴۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای عارف بیگلری به سمت رئیس هیئت مدیره وسهام دار همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای عارف بیگلری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عدیل سپه اجرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم ناهیده شکاری جعفرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۶۶۴۱۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۱۱۵۲۸۸۹۹۶۱۹۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13872965
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی ره افراز آرامان درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۲۴۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۲۱۵۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی نظارت محاسبه فنی واجرای امور مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری فلزی سنگی و بتنی و ابنیه فنی دیوار کشی و ساخت سدها بندها شبکه های توزیع وجمع آوری آب وفاضلاب آبیاری تحت فشاروجمع آوری وانتقال آب وفاضلاب وسیستم های سرمایشی وگرمایشی تاسیسات وتجهیزات ساخت راههای اصلی وفرعی بزرگراهها باند فرودگاه پل ها و تونل ها جدول گذاری محوطه سازی پیاده رو سازی عملیات راهداری نصب تابلوتولید توزیع و انتقال نیرو ـ نیروگاههای آبی انجام عملیات مجاز بازرگانی داخلی وخارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از بنادر و گمرکات کشورضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر پارس آباد ـ زیرکمربندی ـ کوچه شهیدعزیزی ـ خیابان ۲۵متری نوری ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۵۶۹۱۷۳۹۶۷۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰یال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۷/۱۵۱۱مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ نزد بانک ایران زمین شعبه پارس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ـ آقای رضا فرضی با شماره ملی۶۰۴۹۹۴۶۴۵۰ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ آقای فرزاد فرضی با شماره ملی۱۴۹۰۱۳۸۹۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ خانم الهام فرضی با شماره ملی۵۰۴۰۱۴۸۹۳۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای یک نفر از اعضای هیات مدیره آقای مهران قدرتی کله سر نائب رئیس هیات مدیره به اتفاق آقای شاپور قدرتی کله سر مدیرعامل تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم شاپور قدرتی کله سر (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عدیل سپه اجرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم زهرا نصری پنجعلی خرابه سی به شماره ملی ۵۰۴۰۱۰۲۳۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۱۲۵۹۶۶۸۷۸۲۴۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13920733
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آتامان تازه کند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۵۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عدیل سپه اجرلو باکدملی ۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹، مهدی کریمی با کدملی ۵۰۴۹۶۵۷۰۷۵ امین نجفی انگوت با کدملی۱۴۹۰۲۳۵۴۰۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال وخانم الهام فرضی با کدملی ۵۰۴۰۱۴۸۹۳۳ به سمت بازرس اصلی و علی اللهوردیزاده با کدملی۵۰۴۹۸۹۲۵۰۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش۹۶۱۲۱۵۸۰۳۹۲۱۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970489
آگهی تغییرات شرکت شیدا گستر مغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۲۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمد رضا شیرپور باکدملی ۵۰۴۸۸۵۸۵۰۶، رضا شیرپور با کدملی ۵۰۴۹۱۵۹۶۵۲ و حمیدرضا خوشبخت اجیرلو با کدملی ۵۰۴۹۰۹۳۶۰۰ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. - آقایان عدیل سپه اجرلو با کدملی ۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و سعید پسته اجرلو به کدملی ۵۰۴۹۰۴۴۸۲۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۱۱۹۹۵۴۸۷۱۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008824
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آذران پارا سو درتاریخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۲۴۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۶۱۱۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:محاسبه فنی واجرای امور مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری فلزی سنگی و بتنی و ابنیه فنی دیوار کشی و ساخت سدها بندها شبکه های توزیع وجمع آوری آب وفاضلاب آبیاری تحت فشاروجمع آوری وانتقال آب وفاضلاب وسیستم های سرمایشی وگرمایشی تاسیسات وتجهیزات ساخت راههای اصلی وفرعی بزرگراهها باند فرودگاه پل ها و تونل ها جدول گذاری محوطه سازی پیاده رو سازی عملیات راهداری نصب تابلوتولید توزیع و انتقال نیرو ـ نیروگاههای آبی انجام عملیات مجاز بازرگانی داخلی وخارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از بنادر و گمرکات کشورو در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر پارس آباد ـ شهیدکیانی ـ خیابان دانش ـ کوچه محمدزاده ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۵۶۹۱۷۴۵۳۵۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۱۱۵۰۹ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک ایران زمین شعبه پارس آباد مغان با کد ۱۵۱۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای ائل شان پسته اجیرلو به شماره ملی ۵۰۴۰۴۲۷۷۷۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عدیل سپه اجرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ناهیده شکاری جعفرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۶۶۴۱۵۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای عدیل سپه اجرلو همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای بهنام بهزاد بیگدللو به شماره ملی ۵۰۴۰۰۲۱۸۵۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای بهنام نوری به شماره ملی ۵۰۴۰۰۴۹۶۵۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۱۱۳۴۳۸۵۰۹۷۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14010560
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرا سوی آراز مغان در تاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۲۴۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۶۳۴۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: محاسبه فنی واجرای امور مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری فلزی سنگی و بتنی و ابنیه فنی دیوار کشی و ساخت سدها بندها شبکه های توزیع وجمع آوری آب وفاضلاب آبیاری تحت فشاروجمع آوری وانتقال آب وفاضلاب وسیستم های سرمایشی وگرمایشی تاسیسات وتجهیزات ساخت راههای اصلی وفرعی بزرگراهها باند فرودگاه پل ها و تونل ها جدول گذاری محوطه سازی پیاده روسازی عملیات راهداری نصب تابلوتولید توزیع و انتقال نیرو ـ نیروگاههای آبی انجام عملیات مجاز بازرگانی داخلی وخارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از بنادر و گمرکات کشورو در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر پارس آباد ـ شهیدکیانی ـ خیابان دانش ـ کوچه محمدزاده ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۵۶۹۱۷۴۵۳۵۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۱۱۵۱۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک ایران زمین شعبه پارس آباد با کد ۱۱۵۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای ائل شان پسته اجیرلو به شماره ملی ۵۰۴۰۴۲۷۷۷۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای عدیل سپه اجرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ناهیده شکاری جعفرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۶۶۴۱۵۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای عدیل سپه اجرلو همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای بهنام بهزادبیگدللو به شماره ملی ۵۰۴۰۰۲۱۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای بهنام نوری به شماره ملی ۵۰۴۰۰۴۹۶۵۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۱۳۲۱۴۵۶۱۱۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051320
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی آراز فلات آذر درتاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۲۴۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۱۷۰۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:محاسبه فنی واجرای امور مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری فلزی سنگی و بتنی و ابنیه فنی دیوار کشی و ساخت سدها بندها شبکه های توزیع وجمع آوری آب وفاضلاب آبیاری تحت فشاروجمع آوری وانتقال آب وفاضلاب وسیستم های سرمایشی وگرمایشی تاسیسات وتجهیزات ساخت راههای اصلی وفرعی بزرگراهها باند فرودگاه پلها و تونلها جدول گذاری محوطه سازی پیاده رو سازی عملیات راهداری نصب تابلوتولید توزیع و انتقال نیرو ـ نیروگاههای آبی انجام عملیات مجاز بازرگانی داخلی وخارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از بنادر و گمرکات کشورو در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر پارس آباد ـ شهیدکیانی ـ خیابان دانش ـ کوچه محمدزاده ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۵۶۹۱۷۴۵۳۵۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۱۱۷۲ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک ایران زمین شعبه پارس اباد با کد ۱۵۱۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای خلیل سپه اجیرلو به شماره ملی ۵۰۴۸۸۵۹۹۳۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عدیل سپه اجرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ناهیده شکاری جعفرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۶۶۴۱۵۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای عدیل سپه اجرلو همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم الهام فرضی به شماره ملی ۵۰۴۰۱۴۸۹۳۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم شیوا عبدلی خانمحمد به شماره ملی ۵۰۴۰۱۶۱۵۰۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۳۰۶۲۴۰۵۸۵۷۲۴  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195810
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی نقشه گستر قصر درتاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۲۴۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۳۵۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:اجرای کلیه امور عمرانی و پیمانکاری اعم از ساخت راههای اصلی و فرعی ـ بزرگراهها ـ آزادراهها ـ راههای ریلی ـ باند فرودگاه ـ سیستم های انتقال هوایی پایه دار ـ تونل ها ـ پل ها ـ راههای زیر زمینی ـ عملیات آسفالتی ـ زیر بنای شهری ـ خاکبرداری و خاکریزی ـ ساخت سدها ـ بندها ـ ساختمان نیروگاه آبی ـ سازه های هیدرولیکی و تونل های آبی ـ مخازن آب و شبکه های توزیع آب ـ تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ ـ خطوط انتقال آب ـ ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ ـ شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب ـ کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و تحت فشار ـ سازه های دریایی و ساحلی ـ عملیات ساختمانی تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ ساخت ساختمان و ابنیه عمومی و فنی اعم از چوبی ـ آجری ـ بتنی ـ فلزی ـ سنگی جدول کشی ـ رنگ آمیزی و نقاشی ـ محوطه های کوچک ـ دیوار کشی ـ اجرای پیاده روها ـ شبکه های تولید توزیع و انتقال نیرو ـ برق رسانی ـ گاز رسانی ـ سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی ساختمانها و ابنیه فنی ـ کاشت و برداشت محصولات کشاورزی ـ خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ نمایندگی شرکتها و موسسات داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر پارس آباد ـ زیرکمربندی ـ خیابان سرو ـ کوچه نصیری ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۵۶۹۱۷۳۹۸۶۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۱۱۱۱۸ مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک ایران زمین شعبه پارس آباد مغان با کد ۱۵۱۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای علی مهدوی کنده به شماره ملی ۱۶۶۰۰۳۳۴۶۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد مهدوی کنده به شماره ملی ۱۶۷۲۷۰۸۷۱۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم شهلا لطفی ارشقی به شماره ملی ۵۰۴۹۸۵۳۸۴۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء محمد مهدوی کنده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای خلیل سپه اجیرلو به شماره ملی ۵۰۴۸۸۵۹۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عدیل سپه اجرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۱۲۹۵۷۸۴۱۵۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14243088
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مغان راه آذربایجان درتاریخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۲۴۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۷۰۵۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:اجرای کلیه امور عمرانی و پیمانکاری اعم از ساخت راههای اصلی و فرعی ـ بزرگراهها ـ آزادراهها ـ راههای ریلی ـ باند فرودگاه ـ سیستم های انتقال هوایی پایه دار ـ تونل ها ـ پل ها ـ راههای زیر زمینی ـ عملیات آسفالتی ـ زیر بنای شهری ـ خاکبرداری و خاکریزی ـ ساخت سدها ـ بندها ـ ساختمان نیروگاه آبی ـ سازه های هیدرولیکی و تونل های آبی ـ مخازن آب و شبکه های توزیع آب ـ تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ ـ خطوط انتقال آب ـ ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ ـ شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب ـ کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و تحت فشار ـ سازه های دریایی و ساحلی ـ عملیات ساختمانی تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ ساخت ساختمان و ابنیه عمومی و فنی اعم از چوبی ـ آجری ـ بتنی ـ فلزی ـ سنگی جدول کشی ـ رنگ آمیزی و نقاشی ـ محوطه های کوچک ـ دیوار کشی ـ اجرای پیاده روها ـ شبکه های تولید توزیع و انتقال نیرو ـ برق رسانی ـ گاز رسانی ـ سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی ساختمانها و ابنیه فنی ـ کاشت و برداشت محصولات کشاورزی ـ خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ نمایندگی شرکتها و موسسات داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر پارس آباد ـ محله شهیدکیانی ـ خیابان دانش ـ کوچه محمدزاده ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۵۶۹۱۷۴۵۳۵۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۱۱۲۴۸ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک ایران زمین شعبه پارس ابادمغان با کد ۱۵۱۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم شکیبا مهرزاده آقباش به شماره ملی ۱۴۶۱۱۹۷۸۳۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای اشکان پسته اجیرلو به شماره ملی ۵۰۴۰۳۵۱۵۸۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عدیل سپه اجرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء عدیل سپه اجرلو همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم آرزو اللهویردی زاده شکراب به شماره ملی ۵۰۴۰۳۲۴۴۰۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ناهیده شکاری جعفرلو به شماره ملی ۵۰۴۹۶۶۴۱۵۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۱۱۹۶۱۹۱۴۶۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253673
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی قائم بتن مغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ه آقایان علی سروی تریت باکدملی ۵۰۴۹۲۲۵۵۳۱، معرفت ملکی کلاش با کدملی ۱۶۲۱۳۹۲۴۱۴، محمد مهدوی کنده با کدملی ۱۶۷۲۷۰۸۷۱۰ و هوشنگ نصراللهی اصل با کدملی ۵۰۴۹۸۹۵۰۵۷به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و - عدیل سپه اجرلو با کدملی۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ائل شان پسته اجیرلو با کدملی۵۰۴۰۴۲۷۷۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش۹۷۰۷۱۸۵۲۹۹۲۸۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274465
آگهی تغییرات شرکت عمرانی سالم آران کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *آقایان ابراهیم قربان زاده هومونلو باکدملی ۵۰۴۹۰۳۴۹۳۰، بهزاد نظیفی هومونلو با کدملی ۵۰۴۹۹۵۵۶۱۰وبهنام محمدی دومولا با کدملی ۱۶۱۰۰۲۴۴۳۵به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و آقایان عدیل سپه اجرلو کد ملی۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و ائل شان پسته اجیرلو با کدملی۵۰۴۰۴۲۷۷۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند * * روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند* ش۹۷۰۷۳۰۷۳۲۸۵۳۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368283
آگهی تغییرات شرکت پایا بنای آرتا دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۴۸۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمیه قنبری اردی باکدملی ۱۴۵۰۰۵۶۳۲۶، ائل شان پسته اجیرلو با کد ملی۵۰۴۰۴۲۷۷۷۸ و پیمان محمودی با کد ملی ۲۷۲۲۰۷۹۵۱۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ناهیده شکاری جعفرلو با کدملی ۵۰۴۹۶۶۴۱۵۲ به سمت بازرس اصلی و عدیل سپه اجرلو با کدملی۵۰۴۹۰۴۰۴۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۹۲۸۹۴۵۸۳۷۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک