مسعود گودرزی

آقای مسعود گودرزی

کد ملی 0050128231
45
شرکت‌ها
45
آگهی‌ها

شرکت های مسعود گودرزی

دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
1
هستی آرین تامین
هستی آرین تامین
1
مدیریت سرمایه آرین تدبیر
مدیریت سرمایه آرین تدبیر
1
گل نوش هستی
گل نوش هستی
1
گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش
گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش
1
صنعت غذایی کورش
صنعت غذایی کورش
1
ساختمانی گلرنگ سازه
ساختمانی گلرنگ سازه
1
پدیده شیمی قرن
پدیده شیمی قرن
1
پدیده شیمی پایدار
پدیده شیمی پایدار
1
پاکان پلاستکار
پاکان پلاستکار
1
رستورانهای زنجیره ای گل فوده
رستورانهای زنجیره ای گل فوده
1
صنایع سلولزی مارینا سان
صنایع سلولزی مارینا سان
1
ابیان دارو
ابیان دارو
1
سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ
سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ
1
آوین شیمی پلاست
آوین شیمی پلاست
1
واریان فارمد
واریان فارمد
1
هستی آریا شیمی
هستی آریا شیمی
1
آریان تجارت شرق
آریان تجارت شرق
1
ایراندار
ایراندار
1
دالین مهر
دالین مهر
1
کشت وصنعت گلبرگ بهاران
کشت وصنعت گلبرگ بهاران
1
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
1
افق توسعه معادن خاورمیانه
افق توسعه معادن خاورمیانه
1
صنایع الکترونیک گلرنگ
صنایع الکترونیک گلرنگ
1
یونا آیمان تجارت
یونا آیمان تجارت
1
توسعه صنعتی سولفور کوب پارس
توسعه صنعتی سولفور کوب پارس
1
حمل و نقل گلرنگ ترابر
حمل و نقل گلرنگ ترابر
1
آرین سلولز صنعت
آرین سلولز صنعت
1
آذر نوین انرژی ارومیه
آذر نوین انرژی ارومیه
1
صنایع آرایشی و بهداشتی ویونا سان
صنایع آرایشی و بهداشتی ویونا سان
1
فرهنگی ویدئو رسانه گلرنگ رسانه
فرهنگی ویدئو رسانه گلرنگ رسانه
1
ویرا سیستم پویا
ویرا سیستم پویا
1
واسپاری ارزش آفرین گلرنگ
واسپاری ارزش آفرین گلرنگ
1
سرمایه گذاری دارویی گلرنگ
سرمایه گذاری دارویی گلرنگ
1
گروه بین المللی دنیا به پاک
گروه بین المللی دنیا به پاک
1
آرین تجارت مانا
آرین تجارت مانا
1
پردیس سینمایی کورش
پردیس سینمایی کورش
1
تولیدی فاران شیمی تویسرکان
تولیدی فاران شیمی تویسرکان
1
بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه
بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه
1
گروه صنعتی پاکشو
گروه صنعتی پاکشو
1
خدمات تحقیقات آرین گستر
خدمات تحقیقات آرین گستر
1
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
1
بازرگانی افق کوروش
بازرگانی افق کوروش
1
گسترش گلرنگ موتور
گسترش گلرنگ موتور
1
الین فارمد
الین فارمد
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 712804
آگهی تصمیمات شرکت آریان کیمیا تک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۴۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و علیرضا کیانی آذربایجانی به کدملی ۰۴۹۲۱۳۲۷۱۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گسترش آریان تک کیمیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۶۷ به نمایندگی سید محمدباقر فاضلیان به کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ و شرکت آرین سیستم پرداز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۶۳ به نمایندگی مسعود گودرزی به کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ ماده ۴۴ اساسنامه به شرح مندرج در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمدباقر فاضلیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا کیانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از ۳ نفر آقایان علیرضا کیانی آذربایجانی و علی ابراهیمی کردلر و مسعود گودرزی همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۶۷۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185599
آگهی تغییرات شرکت هستی آرین تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۶۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابراهیمی کردلر با ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای مسعود گودرزی با کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای علی آقا گلی با ک. م ۰۰۷۲۵۸۱۹۸۰ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی آنیتاسان بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه اعضای هیات مدیره و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۰۹۷۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198128
آگهی تغییرات شرکت تجارت گستر الکترونیک آرین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره. شرکت آریان تجارت شرق به ش. م ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به کد ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول به ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی به کد ملی ۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۱۴۹۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229722
آگهی تغییرات شرکت گل نوش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۷۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی شرکت گسترش گل نوش هستی سناسه ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و کورش منتصر کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۶۸۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا جبینی کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۲۸۸۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261403
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کد ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۲۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کد ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی فتاحی به ک. م ۰۰۶۲۸۸۶۶۲۰ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۴۴۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303677
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی کوروش شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۴۰۴۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد باقر فاضلیان با ش م ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش با ش م ۱۰۳۲۰۵۱۶۶۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود گودرزی با ش م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش با ش م ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ با نمایندگی آقای کورش منتصر با ش م ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره و آقای کامبیز رحیمی با ش م ۵۱۷۹۷۰۷۹۶۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان مسعود گودرزی یا محمد شرکت بزازان با ش م ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد واوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۶۰۲۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394010
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی گلرنگ سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۵۳۳۱
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بسمت رئیس هیئت‎مدیره شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای سیدمحمدباقر فاضلیان با کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو با نمایندگی آقای محمد شرکت‎بزازان با کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بسمت عضو هیئت‎مدیره شرکت آریان تجارت شرق با نمایندگی آقای مسعود گودرزی با کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بسمت عضو هیئت‎مدیره شرکت سرمایه‎گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی آقای آرش منتصر با کدملی ۰۰۶۲۶۲۱۸۴۱ بسمت عضو هیئت‎مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیر آن، به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول شرکت، با امضای متفق یکی از آقایان مهدی فضلی یا مسعود گودرزی یا محمد شرکت‎بزازان به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال اعم از اوراق و اسناد عادی و رسمی صرفا با امضاء متفق آقایان محمدکریم فضلی و مهدی فضلی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۹۵۴۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423048
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی قرن سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۲۰۳۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پدیده شیمی پایدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان با ک. م ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی تیان گاز استیل با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۱۷۴ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر با ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پخش پدیده پایدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی با ک. م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای کورش نظری با ک. م ۰۰۶۱۲۹۵۲۹۹ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی غرب با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۰۴۴ با نمایندگی آقای حامد شیر پور ک. م ۰۰۶۲۱۳۲۲۸۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا رجب جلالوند به همراه یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۱۲۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470470
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان با کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت پخش پدیده پایدار شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پدیده شیمی نیلی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای رجب جلالوند کدملی ۲۹۴۹۳۴۰۳۲۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش پدپده شیمی نیلی کدملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۰۹۳ با نمایندگی آقای سعید گمار کدملی ۳۹۷۹۸۵۵۳۶۸ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، و غیره با امضای متفق یکی از آقایان مسعود گودرزی یا رجب جلالوند به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۳۱۵۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512072
آگهی تغییرات شرکت پاکان پلاستکار سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۸۵۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۷۵۹۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی پاکشو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان با کد ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی با کد ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای حسن بیاتی با کد ملی ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای محمد عالمی با کد ملی ۶۱۹۹۶۴۱۳۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت گروه بین المللی دنیا به پاک با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۶۰۰ با نمایندگی آقای ولی محمد مالمیر با کد ملی ۳۹۷۸۵۴۶۱۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا حسن بیاتی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۴۶۶۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614483
آگهی تغییرات شرکت رستورانهای زنجیره‌ای گل فوده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۶۵۳
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به نمایندگی آقای مسعود گودرزی با کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بسمت رئیس هیات مدیره شرکت گلرنگ پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان با کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت گلپخش اول با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی آقای فائق صالحی با کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱به عنوان عضو هیئت مدیره آقای وحید کامیاب با کدملی ۰۰۷۱۰۶۹۷۶۳ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضا هر یک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۲۳۶۸۹۸۵۸۴۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620128
آگهی تغییرات شرکت صنایع سلولزی مارینا سان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به کدملی ۰۹۳۰۷۰۳۴۸۱۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به کدملی۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پخش پدیده پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱ با نمایندگی آقای حسن بیاتی به کدملی ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای سید حمید رضاواعظ پور به کدملی ۰۰۴۳۹۲۲۹۹۶ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیر آن با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایراوراق عادی با امضای هر یک ازاعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۲۵۱۳۳۷۷۵۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620129
آگهی تغییرات شرکت هستی آرین دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی با ک. م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴با نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی با ک. م ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته با ک. م ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲بسمت عضو هیئت مدیره وشرکت گسترش هستی آرین دارو با شناسه ۱۰۳۲۰۳۶۴۶۲۵با نمایندگی آقای سیامک افاضلی با ک. م ۰۰۵۱۲۵۵۹۳۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق رئیس هیئت به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۲۵۹۴۷۷۸۷۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663843
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی فضلی ک. م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت گلرنگ پخش ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای مسعود گودرزی ک. م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به نمایندگی از شرکت گل پخش اول ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۲۳۳۷۴۱۸۸۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1701877
آگهی تغییرات شرکت آوین شیمی پلاست سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۰۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش ویوناسان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۸۶۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۷۸ به نمایندگی آقای مسعود گودرزی شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱به سمت رئیس هئیت مدیره و آقایان علیرضا کیانی آذربایجانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹به سمت نائب رئیس هئیت مدیره، هادی بابائی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۰۸۶۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، ناصر گورابی به شماره ملی ۰۰۶۵۱۷۵۵۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و بابک ربیعی به شماره ملی ۳۸۷۳۴۰۵۰۰۸ به سمت عضو هئیت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با دو امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضای یکنفر از آقایان هادی بابائی، ناصر گورابی وبابک ربیعی و مهر شرکت می‌باشد ش۹۳۰۸۲۷۵۶۳۱۰۹۷۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713985
آگهی تغییرات شرکت واریان فارمد بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۵۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ ش. م ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی ک. م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ و آقای سید مصطفی مقدسی ک. م ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ و آقای قاسمعلی آشفته ک. م ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ و آقای حمید موبدی ک. م ۴۳۲۳۳۷۲۹۲۲. پ۹۳۰۹۰۸۶۳۷۷۹۲۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767695
آگهی تغییرات شرکت هستی آریا شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی مسعود گودرزی بشماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی احمد شیبانی بشماره ملی ۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت پدیده شیمی نیلی بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی قاسمعلی آشفته بشماره ملی ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت هستی آرین دارو بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷ با نمایندگی یعقوب حقیقت نیا بشماره ملی ۱۶۸۸۸۸۳۳۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق آقایان مسعود گودرزی یا قاسمعلی آشفته به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۱۰۱۶۳۰۲۱۵۸۱۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9778446
آگهی تصمیمات شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/ ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مریم جمشیدی به کد ملی ۰۰۶۴۱۸۴۷۸۱ شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت آریان صنعت رفیع به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ مریم جمشیدی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و شرکت گروه صنعتی گلرنگ به نمایندگی مسعود گودرزی به کد ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آریا صنعت رفیع به نمایندگی محمد شرکت بزازان به به شناسه ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9953285
آگهی تصمیمات شرکت ایراندار سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۵۷۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱/۹۱ به موضوع شرکت تولید و توزیع انواع کاغذها و فیلم‌های پشت چسب دار و غیرپشت چسب دار تولید و توزیع انواع لمینت‌های پلیمری و کاغذی و سلولزی واردات و صادرات مواد اولیه و محصولات شرکت ماشین آلات قطعات یدکی و مواد مصرفی آنها اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی اخذ وام از موسسات مالی و اعتباری و بانکهای دولتی و خصوصی و خارجی و صندوق و ذخیره ارزی اخذ لیسانس از شرکتها و برندهای معتبر خارجی شرکت در مناقصات و مزایده‌های عمومی و خصوصی سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها طرح‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی تاسیس واحدهای توزیع و پخش و شرکتهای بازرگانی در داخل و خارج از کشور برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت الحاق گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و شرکت تولید و شیمیایی پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ به نمایندگی مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی جعفرزارع به کدملی ۱۴۶۵۳۰۲۸۴۰ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به کدملی ۰۰۹۳۷۳۴۸۱۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پاکان پلاستکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۷۵۹۰ به نمایندگی مسعود گودرزی به کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از چهار نفر آقایان مهدی فضلی و مسعود سزاوارذاکریان و مسعود گودرزی و مرتضی جعفری زارع همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد و اوراق عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10141153
آگهی تصمیمات شرکت دالین مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۰ مسعود گودرزی به کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بجای علی ابراهیمی کردلر به نمایندگی از شرکت آنیتا سان آرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۶۲۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد شرکت بزازان به کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهرداد والی نژاد به کدملی ۰۰۵۴۷۱۸۹۴۵ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضا متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645791
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش کشت وصنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلربه کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ آقای مسعود گودرزی به کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر به کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای محمد برهانی به کدملی۰۳۲۳۱۴۸۵۶۵ بعنوان عضوهیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ با نمایندگی آقای رجب جلالوند به کدملی ۲۹۴۹۳۴۰۳۲۶بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا رجب جلالوند به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت وسایراوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۴۱۱۱۷۸۸۸۱۸۵۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677798
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۳۷۰ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان کدملی۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل وشرکت گسترش گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴ با نمایندگی آقای هادی قانعی رضایی مقدم کدملی۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت گسترش گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۲۹ با نمایندگی آقای مهرداد والی نژاد کدملی ۰۰۵۴۷۱۸۹۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا هادی قانعی رضایی مقدم یا رجب جلالوند به همراه یکی از آقایان مسعود گودرزی یا امیرخسرو فخریان یا مهرداد والی نژاد، همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۴۱۲۰۵۴۷۶۲۲۲۱۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708492
آگهی تغییرات شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۴۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۱۹۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان ک. م ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی ک. م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت پاکان پلاستکاربا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۷۵۹۰ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی ک. م ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت توسعه افق پاینده باشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۹۳۰ با نمایندگی خانم ایران دلفانیان ک. م ۴۸۳۹۵۳۷۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاور میانه ۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵ با نمایندگی آقای علی اسلامی بید کلی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت صنایع سلولزی مارینا سان ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶ با نمایندگی آقای نعمت ا … شهبازی ک. م ۳۹۶۱۷۸۳۸۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سید مسعود حسینی ک. م ۶۱۹۹۲۳۴۸۳۹ بعنوان خارج از اعضاء و سهاداران بعنوان مدیر عامل تعیین شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآورازقبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی ازآقایان: مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعودگودرزی یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگرازاعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی با امضاء هر یک ازاعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ۹۴۱۲۲۲۵۵۲۳۴۸۳۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737253
آگهی تغییرات شرکت صنایع الکترونیک گلرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت آرین سیستم پرداز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۶۳ با نمایندگی آقای علی رضا سرتیپی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۷۸۷۷۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آریان تجارت شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵ بانمایندگی آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بعنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دونفر ازسه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از نامبردگان همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۱۲۱۴۷۶۷۶۱۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907436
آگهی تغییرات شرکت یونا آیمان تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۱۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود گودرزی ک م۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به نمایندگی ازشرکت گروه صنعتی گلرنگ ش م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای ناصر گورابی ک م۰۰۶۵۱۷۵۵۲۲ به نمایندگی از شرکت کیان الماس مهر ش م ۱۴۰۰۳۷۰۳۱۸۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای حبیب اله معدنی خوشبخت ک م ۱۰۶۰۴۱۰۶۶۴بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان علی رضا کیانی آذربایجانی یا ناصر گورابی یا حبیب اله معدنی خوشبخت به همراه یکی از آقایان مسعود گودرزی یا محمدرضا فضلی همراه با مهر شرکت معتبر است واوراق ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۴۲۲۷۴۱۶۷۷۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969617
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی سولفور کوب پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۳۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه بشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان با کدملی۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سازه تجارت هما بشناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۷۰۳۲ با نمایندگی خانم ساناز شکیبی با کدملی ۰۵۶۹۹۴۷۰۱۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی گلرنگ بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی با کدملی۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ بشناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بنمایندگی آقای محمد رضا معتدل با کدملی ۰۰۵۴۹۰۵۸۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل تعیین سمت گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۲۵۱۳۶۸۶۹۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969643
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۵۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۳۶۷/۱۱ مورخ ۳/۵/۹۵ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به ک. م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول به ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به ک. م ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گلرنگ پخش به ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای هادی قانعی رضایی مقدم به ک. م ۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گسترش گلرنگ ترابر به ش. م ۱۴۰۰۵۱۴۱۴۳۹ با نمایندگی آقای مقداد محمدیان امیری به ک. م ۰۰۶۰۷۷۴۱۷۷ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای اسماعیل صابری به ک. م ۰۵۸۹۹۵۵۲۵۱ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته وبرات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا مسعود گودرزی یا هادی قانعی رضایی مقدم همراه با مهر شرکت و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۵۲۵۳۰۳۱۵۶۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997115
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مسعود گودرزی بشماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد شرکت بزازان بشماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بنمایندگی از شرکت گل پخش اول بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی آقا گلی بشماره ملی ۰۰۷۲۵۸۱۹۸۰ بنمایندگی از شرکت صنایع سلولزی مارینا سان بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶ بسمت عضوء هیئت مدیره و محمد امین محامد پور بشماره ملی۰۰۷۴۹۵۵۶۶۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) تعیین گردیدند. - کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیات مدیره واوراق عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۶۱۰۴۱۵۲۶۸۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121257
آگهی تغییرات شرکت آذر نوین انرژی ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۴۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به کد ملی (۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵) و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۶۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی آقای مسعود گودرزی به کد ملی (۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱) و شرکت گروه نوین انرژی پایدار کاوان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۵۷ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۳۶۲۱۱ به نمایندگی آقای پژمان نایب حسینی به کد ملی (۰۰۵۳۵۵۶۳۰۵) و شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۳۴۶ وشناسه ملی (۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰) به نمایندگی سید جعفر موسوی به کد ملی (۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰) و آقای عبدالرضا فلاح به کد ملی (۲۷۵۱۸۶۱۳۹۳) بسمت اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی خبره (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۱۳۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر بشماره ثبت ۲۱۰۰ و شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند.۳ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۸۲۰۴۷۱۱۹۱۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138921
آگهی تغییرات شرکت صنایع آرایشی و بهداشتی ویونا سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۸۲۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود گودرزی (۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱) به نمایندگی از شرکت آنیتاسان آرین (۱۰۱۰۳۴۲۶۲۹۸) بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا کیانی آذربایجانی (۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹) به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی آنیتاسان (۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹) بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر گورابی (۰۰۶۵۱۷۵۵۲۲) به نمایندگی (به شرکت گسترش آریان پیشرو سلامت (۱۰۳۲۰۳۶۳۲۷۸)) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای پوریا جورقانیان (۰۴۵۲۸۷۷۱۹۹) (خارج از سهامداران وهیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است واوراق ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۹۰۱۵۵۳۹۸۱۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13361981
آگهی تغییرات فرهنگی ویدئو رسانه گلرنگ رسانه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۰۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۴۸۸۷۹ , ۱۵۴ مورخ ۲۴/۱۱/۹۵ اداره کل نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به ک. م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع الکترونیک گلرنگ به ش. م ۱۰۳۲۰۴۹۶۳۴۴ با نمایندگی آقای حمیدرضا جبینی به ک. م ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مصطفی بصیری به ک. م ۳۹۷۹۲۸۲۸۱۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۲۲۵۷۱۳۳۷۹۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546480
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ویرا سیستم پویا در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۳۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۴۹۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: فروش، نگهداری، خرده فروشی کالا نرم افزار و سخت و افزار فروشگاهی واردات و صادرات، فروش همه محصولات بصورت کامل و صندوق های فروشگاهی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان شکوفه ـ بلوار سرو غربی ـ پلاک ۷۹ ـ طبقه سوم ـ کدپستی ۱۹۹۸۷۹۹۷۵۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۱۸۰: ۴۳۹ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۶ از بانک سینا شعبه میدان سرو به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی نجفی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۴۰۸۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای حسن بیاتی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیدرضا پایمرد به شماره ملی ۲۴۳۱۷۹۰۵۷۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی یا حسن بیاتی به همراه یکی دیگر از آقایان علی نجفی یا امیدرضا پایمرد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۱۵۶۰۷۳۹۶۲۹۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678227
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۷۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۸۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۸۱۵۳ / ۹۶ مورخ ۱۶/۶/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق دو نفرازآقایان علی ابراهیمی کردلرکد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱، مسعود گودرزی کد ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱، ابراهیم ابراهیمی کد ملی ۱۱۱۰۱۰۸۰۰۱، هادی قانعی رضایی مقدم کد ملی ۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق ومکاتبات عادی با امضای هر یک ازاعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۰۳۸۲۳۸۶۶۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13691409
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای سیدمحمد باقرفاضلیان به شماره ملی۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل وشرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای مسعودگودرزی به شماره ملی۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته به شماره ملی۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره وشرکت گسترش پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۹۰۹۳ با نمایندگی آقای محمد تقی فتحی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۶۳۰۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای ثابت یکی از آقایان مهدی فضلی یا سیدمحمد باقر فاضلیان یا مسعود گودرزی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۱۳۴۳۷۳۹۲۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713707
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی دنیا به پاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی پاکشو با ش. م۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان ک. م۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بعنوان رئیس هیات مدیره. شرکت پاکان پلاستکار با ش. م ۱۰۱۰۳۱۴۷۵۹۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی ک. م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پاکان به شو با ش. م ۱۰۱۰۳۱۴۸۷۶۲ با نمایندگی آقای حسن بیاتی ک. م ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ بعنوان عضو هیات مدیره آقای علی نورزاد ک. م ۰۰۴۱۱۴۶۴۱۷خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق دو نفر از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان، مسعود گودرزی، حسن بیاتی، علی نورزاد ک. م ۰۰۴۱۱۴۶۴۱۷ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدواوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۲۴۶۰۷۱۲۷۲۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831896
آگهی تغییرات شرکت آرین تجارت مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۴۱۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه ۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵ با نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای مسعود گودرزی۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش آرین تجارت مانا ۱۴۰۰۵۴۶۹۹۲۶با نمایندگی آقای علی دارستانی فراهانی ۰۴۵۱۹۷۴۳۱۱عضو هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای حسین جلیلوند ۰۰۷۸۰۰۱۵۷۹ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به همراه یکی از آقایان مسعود گودرزی یا ابوالقاسم حبیبی خراسانی و به همراه بکی از آقایان علی دارستانی فراهانی یا حسین جلیلوند همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۱۰۲۶۴۶۹۶۷۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049691
آگهی تغییرات شرکت پردیس سینمایی کورش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۷۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۰۷۲۳۸/۹۷ مورخه ۲۷/۱/۹۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان سینمایی سمعی و بصری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا سرتیپی کدملی ۰۰۴۵۶۷۸۷۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مجید نصیری جوزانی کدملی ۳۹۳۰۵۱۷۲۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی گلرنگ سازه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۵۳۳۱ با نمایندگی آقای احسان منتصر کدملی ۱۸۱۹۸۵۷۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ با نمایندگی آقای امیر شهاب رضویان کدملی ۰۰۴۰۱۸۲۷۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود گودرزی یا حمید رضا روزبهانی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدواوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۷۰۳۰۵۹۸۴۸۲۵۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074215
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فاران شیمی تویسرکان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۱۹۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ وتاییدیه شماره۳۷۶ مورخ ۴/۲/۱۳۹۷ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان تویسرکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شماره ثبت۳۷۳۳۵۳ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ شرکت پدیده شیمی نیلی به شماره ثبت۱۶۵۵۱۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ شرکت گسترش هستی آریا شیمی به شماره ثبت۳۸۷۳۲۹ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۸۰۱۰ شرکت هستی آریا شیمی به شماره ثبت ۳۷۶۵۰۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳ شرکت گسترش هستی سلامت شیمی به شماره ثبت۴۸۹۴۹۹ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۳۲۹۷همگی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان مسعود گودرزی به شماره ملی۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ ومحمود حاجی رضا طهرانی به شماره ملی۰۰۳۹۰۰۱۸۰۶ هردو به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره ۲ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت۱۱۳۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جبینی با کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ مورد تصویب اعضا حاضر قرار گرفت. ۴ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۳۲۳۱۹۶۶۷۹۴۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202983
آگهی تغییرات شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۵۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش افق نفت و گاز خاور میانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۹۹۶۴ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی کدملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی کدملی ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی ازآقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ۹۷۰۶۱۴۸۴۷۸۲۹۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249552
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به ش م۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گلپخش اول با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ ش م بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای سید شهریاربوذرجمهری به ش م ۰۰۴۴۵۰۱۱۹۶ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گلرنگ پخش بانمایندگی آقای محمد عالمی به ش م ۶۱۹۹۶۴۱۳۶۱ بعنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی به ش م بعنوان عضو هیئت مدیره باری بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق دو نفر از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی یا سید شهریاربوذرجمهری یا محمد عالمی یا سید جعفر موسوی یا محمد رضا قلی پور همراه با مهر شرکت معتبر است. ترهین و توثیق سهام و اموال منقول و غیر منقول شرکت نزد بانکها با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره معتبر است. همچنین اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام و اموال منقول و غیر منقول شرکت و همچنین نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از صاحبان مجاز حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۷۱۶۷۸۸۴۵۸۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14273938
آگهی تغییرات شرکت خدمات تحقیقات آرین گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به شماره ملی۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای پیمان سازنده چی به شماره ملی ۳۲۵۵۲۷۳۰۰۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش خدمات آرین گستر به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۲۲۰۰با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به شماره ملی۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و خانم عزیزه تیموری به شماره ملی ۲۷۵۴۵۴۶۷۹۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۷۳۰۱۴۹۸۷۳۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321404
آگهی تغییرات شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسعود سزاوار ذاکریان با کدملی۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی با کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اوراق و اسناد رسمی مربوط ترهین و توثیق اموال غیرمنقول و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت و اوراق و اسناد رسمی و عادی مربوط به نقل و انتقال سهام و اموال منقول وغیر منقول شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین اسناد تعهدآور نزد بانک مربوط به توثیق و ترهین سهام و اموال غیر منقول و منقول شرکت که طی اوراق و اسناد رسمی در ترهین بانک قرار گرفته است و همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ه پ۹۷۰۸۲۸۷۸۰۲۳۹۷۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323548
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی افق کوروش درتاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۴۱۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۸۴۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات کلیه محصولات غذایی، کشاورزی، شوینده، ماشین آلات کشاورزی، فرآورده های دامی و نهاده های دامی و منجمد مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیر گوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیر الکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و ایجاد نمایندگی توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، یوسف آباد، کوچه پله سوم، خیابان شهید عبدالمجید اکبری، پلاک ۷۱، طبقه سوم کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۹۶۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۲۳۳۸۵۵ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه پارک ساعی با کد ۶۳۱۲۳ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ و به نمایندگی مسعود گودرزی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۳۷۰ و به نمایندگی صالح منصوری به شماره ملی ۰۰۶۹۹۹۲۱۸۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۶۳۲۰ و به نمایندگی سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملی ۰۹۴۴۹۲۰۱۹۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین صبوری به شماره ملی ۴۱۳۰۷۵۰۳۹۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۸۲۹۷۰۵۸۵۹۷۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343964
آگهی تغییرات شرکت گسترش گلرنگ موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۰۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۹۱۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بعنوان عضو هیات مدیره آقای هادی قانعی رضائی مقدم کدملی ۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیر منقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۱۳۹۲۱۹۴۲۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371866
آگهی تغییرات شرکت الین فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۹۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۵۹۲۰
آگهی تغییرات شرکت الین فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۹۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۵۹۲۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: - شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی با کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان با کدملی۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره - خانم حبیبه آناهید خارج از اعضاء و سهامداران با کدملی۰۰۸۳۷۶۴۴۸۸ بعنوان مدیر عامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک