حیدرعلی ملک لو

آقای حیدرعلی ملک لو

کد ملی 0495000000
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1627006
آگهی تغییرات شرکت فرافرین سازان امروز شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۰۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بابک امینی قزوین بشماره ملی ۰۰۶۱۴۴۴۶۵۰ با پرداخت مبلغ ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. علی طلائی راد ۰۰۶۴۱۰۶۰۸۱ با پرداخت مبلغ ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۳۰۶۳۰۱۳۹۶۳۵۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12799986
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تک ویژن نور درتاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۸۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۱۹۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهایی نظیر چوب، پارچه و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال/ سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران اندرزگو خیابان برادران سلیمانی کوچه خسروی شمالی پلاک ۳ واحد ۱ کدپستی ۱۹۳۸۸۵۳۷۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. مو زانگ به کد فراگیر ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ریال محمدرضا جلالیان به شماره ملی۱۲۳۹۳۵۹۳۹۱ دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال اولین مدیران شرکت: مو زانگ به سمت مدیرعامل به کد فراگیر ۱۰۰۳۶۱۲۸۶ به مدت نامحدود تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۰۲۲۷۷۲۶۹۶۸۴۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861279
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسان مشاور ایوان هور شهر در تاریخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۷۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۸۵۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور مشاوره، طراحی، مهندسی، پژوهش، نظارت، اجرا و پیمانکاری و ساختمانی، خرید و فروش و تولید و صادرات و واردات کلیه کالاها و خدمات و تجهیزات مرتبط با ساختمان و اخذ و اعطای نمایندگی، پس از اخذ مجوز های لازم و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هرمزگان، بندر عباس، چهارراه رسالت، ساختمان بنیاد، واحد ۲۳۲ ـ کدپستی: ۷۹۱۵۸۶۵۵۷۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: خانم نصرت وطنی گرگری دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آقای حمید وطنی دارنده ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: خانم نصرت وطنی گرگری به شماره ملی ۰۰۴۷۱۱۳۰۱۴ به سمت مدیرعامل آقای حمید وطنی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۰۳۱۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره همگی برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۵۰۳۲۹۹۷۹۷۷۵۸۸۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076665
آگهی تغییرات شرکت مهران گشت سبلان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۶۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۲۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حیدرعلی ملک لو با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۰۰۰۰۰۰ ۴۹۵ ریال افزایش داد. آقای مهدی ملک لو با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۰۰۰۰۰۰۰ ۴۹۵ ریال افزایش داد آقای رضا یزدانی سهامیه با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: آقای حیدرعلی ملک لو دارنده ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی ملک لو دارنده ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای رضا یزدانی سهامیه دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۷۲۶۵۶۴۹۹۳۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13191531
آگهی تغییرات شرکت دروازه ملل جهان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۲۶۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۸۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر سمیعیان با پرداخت مبلغ ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه خود را از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. آقای محسن سمیعیان با پرداخت مبلغ ۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه خود را از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش دادند. آقای مسعود حدادی با پرداخت مبلغ ۱۹۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه خود را از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش دادند. آقای محمد حدادی با پرداخت مبلغ ۱۹۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه خود را از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش دادند. آقای مسلم حدادی با پرداخت مبلغ. ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه خود را از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. بنابراین لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش به ترتیب زیر می‌باشد. علی اکبر سمیعیان شماره ملی ۰۵۳۲۰۱۸۰۳۶ دارای ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال محسن سمیعیان شماره ملی ۰۵۳۳۴۶۸۷۹۵ دارای ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال مسعود حدادی شماره ملی ۰۰۶۸۹۷۰۷۹۱ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال محمد حدادی شماره ملی ۰۰۵۹۶۸۰۳۴۲ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال مسلم حدادی شماره ملی ۰۴۳۹۶۴۴۶۰۷ دارای ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. پ۹۵۰۹۲۴۸۲۷۵۸۸۷۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199807
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تجارت بین الملل ابتکار ماندگار نوین درتاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۶۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۵۸۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، خیابان آذربایجان، خیابان کارون، خیابان بهنود، پلاک شصت و شش، واحد یک، کدپستی ۱۳۴۴۹۸۵۶۸۸ سرمایه شرکت: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:آقای امین زمانی دارنده ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال و خانم زهرا زمانی دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اولین مدیران:آقای امین زمانی به شماره ملی ۴۶۰۰۰۴۰۸۸۰ به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردید. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته و برات قراردادها و عقود و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۹۳۰۸۳۰۱۹۲۸۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213790
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشرو صنعت آریا من شید در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۹۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۷۰۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی در زمینه تهیه و تولید، خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تامین کالاهای مجاز صنعتی. ثبت سفارش کالا. ترخیص کالاهای مجاز بازرگانی از کلیه گمرکات کشور. انجام خدمات طراحی ساختمان و انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان و انجام اجرای ساختمان. طراحی، اجرا، پیمانکاری، ساخت و خدمات فنی و مهندسی کلیه طرح های عمرانی و صنعتی شامل ساختمان، کارخانجات، ابنیه، شهرسازی، راه سازی، پل سازی، تونل، راه آهن، مترو، فرودگاه، ابنیه عمومی، سدسازی، اسکله و بندرسازی، محوطه سازی، ایجاد شهرک، خاکریزی، زهکشی و آسفالت ریزی و تامین مصالح و تجهیزات و ماشین آلات مربوطه. بازاریابی مجاز غیرشبکه ای غیرهرمی. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و ارگان ها. شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. اخذ وام و اعتبار بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی. شرکت در کلیه نمایشگاه ها و همایش ها و سمینارهای داخلی و خارجی. تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور. درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ خ سهروردی شمالی ـ خ خرمشهر ـ خ مرغاب ـ کوچه ایازی ـ پلاک ۱۹ ـ واحد ۱ کدپستی ۱۵۵۳۷۱۸۷۱۵ سرمایه شرکت: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای حمید شیخ حسنی دارنده ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سعید شیخ حسنی دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای حمید شیخ حسنی به شماره ملی ۰۰۷۴۸۶۰۵۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سعید شیخ حسنی به شماره ملی ۰۴۸۰۲۰۱۰۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود تعیین شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۰۰۵۴۰۴۸۱۹۳۸۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13216420
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بازرگانی تجهیز گستر آرمان درتاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۰۰۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۹۷۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه خدمات تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش و واردات و صادرات و پخش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت در نمایشگاهها و همایشها و سمینارها و کنفرانسها در داخل و خارج از کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران بلوار مرزداران کوچه مهدی دوم خیابان شهید اطاعتی جنوبی پلاک ۲۵ طبقه ۶ واحد شمالی (۱۱) کدپستی ۱۴۶۴۷۷۳۱۴۱ سرمایه شرکت: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای آرش جهانگیر دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدمجید میری سهی دارنده ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای آرش جهانگیر به شماره ملی ۰۰۱۳۹۹۹۹۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سیدمجید میری سهی به شماره ملی ۰۰۳۵۲۴۱۳۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۰۰۵۶۹۲۴۵۶۲۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219720
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تجارت زر کاوان خاور میانه درتاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۱۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۲۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : بررسی و مطالعات آزاد امکان اکتشاف و استخراج انواع فلزات اعم از مس آلومینیوم روی و ...و سنگها به استثنائ مسکوکات طلا و نقره و استخراج و اکتشاف در تمامی معادن به استثنائ معادن نفت و گاز و استصحال و فن آوری سنگ ها ،بررسی انواع سنگ ها ،اعم از طبیعی و آزمایشگاهی ویا مشابه ظاهری وارایه نظریه در خصوص هویت و مشخصات سنگهاو همچنین روش های بهبود سنگها و ساخت سنگهای آزمایشگاهی و همچنین تراش سنگها و ساخت مصنوعات با فلز و سنگها و ساخت ابزارهای ذیربط وارایه نتیجه مطالعات و بررسی ها و تحقیقات به صورت اختصاصی ویا عمومی ، شفاهی و کتبی و سایر طرق مجاز ممکن و همچنین قبول واعطا نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور و سایر امور مرتبط یا وابسته در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم -طراحی،مشاوره واجرای کلیه پروژه های ساختمانی ،شرکتها ،واحدهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی ـ واردات وصادرات و خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز در داخل وخارج کشور،مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها وموسسات اعتباری اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت وتعیین وایجاد شعبه واعطاء نمایندگی در داخل وخارج ازکشور، اخذ موافقت اصولی برای شرکت به منظور اجرای طرح های تولیدی جدید ویا توسعه وتکمیل کارخانجات تولیدی موجودو شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و بین المللی و برپایی و مشارکت در نمایشگاههای بین المللی کالا در داخل و خارج از کشور (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : تهران بزرگراه حقانی شمال خروجی میدان کتابی خیابان کوشا پلاک ۶۵ طبقه دوم واحد۳ کدپستی ۱۵۴۷۷۱۷۴۱۱ سرمایه شرکت : ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای منصور قربانی دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای آرتم کشیشیان غرغنی دارنده ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای منصور قربانی به شماره ملی ۳۹۳۰۱۶۲۳۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای آرتم کشیشیان غرغنی به شماره ملی ۴۷۲۲۱۰۸۴۹۸ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قرار دادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255916
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بدر تجارت ایرانیان درتاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۲۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۹۹۷۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور،اخذ نمایندگی از کلیه کارخانجات و اصناف، برگزاری همایش و سمینار، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم . مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، خیابان پاسداران، انتهای بوستان ۶، کوچه پارک، بن بست طوبی، پلاک۳۴ کدپستی ۱۶۶۴۹۹۴۷۱۳ سرمایه شرکت: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای حمیدرضا منوچهری دارنده ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدمهدی توکلیان فر دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای حمیدرضا منوچهری به شماره ملی ۰۰۱۳۵۲۶۲۰۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای محمدمهدی توکلیان فر به شماره ملی ۰۹۲۰۷۴۰۱۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۰۲۵۶۳۵۸۵۴۲۴۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13257423
آگهی تغییرات شرکت آب و حباب سرزمین پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رسولی با پرداخت مبلغ ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ افزایش دادند. خانم هانیه کمیجانی با پرداخت مبلغ ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح می‌گردد. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه آقای علی رسولی به کدملی ۰۰۱۵۰۶۸۰۷۲ دارای ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم هانیه کمیجانی به کدملی ۰۰۱۹۹۱۳۷۸۸ دارای ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۱۰۲۶۳۵۶۴۴۷۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259414
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مروارید درخشان وارنا درتاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۳۵۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۷۷۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: پیمانکاری و مدیریت و ارائه خدمات اماکن آبی (استخر)، خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و لوازم ورزشی، اجاره اماکن ورزشی، ارائه خدمات مسابقات ورزشی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران،خیابان نبرد شمالی،میدان نبرد، خیابان گلاب تون،خیابان امام حسن،نبش امام حسن ۴،پلاک ۲،واحد ۸ کدپستی ۱۷۶۷۶۱۶۳۸۹ سرمایه شرکت: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای عباس طهماسبی دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای صمد قشقائی دارنده ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای صمد قشقائی به شماره ملی ۰۴۲۱۸۲۹۶۸۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردید دارندگان حق امضا: کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات قراردادها و عقود و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۰۲۷۱۸۹۹۲۳۱۴۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13261510
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود جاوید مهر رهپویان درتاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۴۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۱۶۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت ها در زمینه تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از محصولات و مواد غذایی و انواع محصولات و لوازم آرایشی و بهداشتی و انواع منسوجات و البسه و انواع ویتامین ها و پروتئین ها و انواع نوشیدنی ها و محصولات کشاورزی و باغی و مکمل های غذایی و دارویی، انجام کلیه فعالیت ها در زمینه تجارت الکترونیک، انجام هر قسم عملیات کمیسیون و حق العمل کاری طراحی و مشاوره و محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین و فلزی و بتنی شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ بلوار مرزداران ـ خیابان ناهید ـ کوچه گلستان ششم ـ پلاک ۱۹ ـ واحد ۱۵ کدپستی ۱۴۶۱۶۶۶۱۵۹ سرمایه شرکت: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای سجاد زین العابدین دارنده ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ خانم مونا آقاپور نهر دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای سجاد زین العابدین به شماره ملی ۰۰۱۰۴۵۶۴۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ خانم مونا آقاپور نهر به شماره ملی ۰۰۸۴۱۷۰۷۵۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۰۲۸۸۴۰۶۸۱۴۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270333
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نیرو انرژی اکسیر درتاریخ ۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۷۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۶۱۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شرکت ارائه خدمات مشاوره و مدیریت پروژه، تامین نیروی انسانی و مدیریت منابع انسانی مورد نیاز شرکت، خرید فروش تولید بسته بندی واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه ی کالاهای مجاز بازرگانی برگزلری سمینار و همایش ها اخذو اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه ی بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها ترخیص کالا از کلیه ی گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی عقد قرارداد با کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت درکلیه ی مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران پاسداران گلستان ششم پلاک ۵۱ واحد ۲۰۳ کدپستی ۱۶۶۸۶۱۹۵۱۲ سرمایه شرکت: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای فلیپه ژول جین پالمبا دارنده ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ خانم سوزان سلما عزیزیان دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیر: آقای فلیپه ژول جین پالمبا به شماره فراگیرملی ۱۰۰۴۷۶۱۵۹ به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود تعیین شد. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات قراردادها و عقود و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۱۱۰۳۴۱۸۹۳۷۴۰۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275594
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اطلس پی پایدار درتاریخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۹۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۳۲۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری، و تسطیح اراضی، گودبرداری، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی، سدهای خاکی و بتنی، بندهای آبی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها، اجرای انواع سازه های نگهبان، سند بلاست و جوشکاری و ساخت انواع سازه های فلزی بازسازی ابنیه، تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها، خرید و فروش و واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی کلیه موارد مذکور بنا به ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ پیروزی ـ بعد از ایستگاه متروی پیروزی به سمت شرق ـ پلاک ۵۲۸ ـ واحد ۲۰ ـ طبقه ۵ کدپستی ۱۷۶۵۶۵۷۳۶۸ سرمایه شرکت: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای پویا فرآراء دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی زارعی دارنده ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای پویا فرآراء به شماره ملی ۳۸۷۵۵۰۴۲۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی زارعی به شماره ملی ۳۸۷۵۷۱۲۳۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت نامحدود تعیین شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۱۱۰۵۴۲۵۳۳۷۲۴۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13280250
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرتا ارتباط اطلس درتاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۱۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۵۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات ای تی، تصدی به موضوعات تجارت الکترونیک مجاز، بازار یابی غیرهرمی غیرشبکه ای، طراحی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای غیرفرهنگی و غیرهنری، ارائه خدمات در زمینه اینترانت و اینترنت، تهیه، تولید، توزیع، بسته بندی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه تجهیزات و کالاهای مرتبط با موضوع شرکت و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات، مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی .(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان بهشتی خیابان سرافراز کوچه ۱۱ پلاک ۱۰ واحد ۱۷ کدپستی ۱۵۸۷۶۹۶۷۱۱ سرمایه شرکت: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای بابک اطلسی فر دارنده ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم رقیه عسگری دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای بابک اطلسی فر به شماره ملی ۰۰۷۹۵۶۵۳۹۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم رقیه عسگری به شماره ملی ۰۶۲۰۷۰۶۹۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدودانتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۱۰۹۹۳۱۳۵۳۹۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289389
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود برسام تجارت خودرو درتاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۴۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۵۶۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی انجام(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میرداماد روبروی مسجد الغدیر خیابان شنگرف پلاک ۳۷ ط ۳ واحد ۱۰ کدپستی ۱۵۴۸۹۴۳۱۱۱ سرمایه شرکت: ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای علی حیدری دارنده ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای محمد کریمی دارنده ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای مجید فرح بخش دارنده ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای علی حیدری به شماره ملی ۰۰۷۶۰۴۷۴۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد کریمی به شماره ملی ۲۵۳۰۰۱۸۳۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید فرح بخش به شماره ملی ۴۸۹۹۰۷۷۴۶۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته،برات،قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هر سه نفر اعضای هیات مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۱۱۳۱۰۳۷۷۴۳۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301617
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فن و تجارت آپامه درتاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۸۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۵۶۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از انواع پوشاک و منسوجات و مواد اولیه و نخ و ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و تجهیزات و لوازم پزشکی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، جذب سرمایه گذاری خارجی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ تهرانپارس ـ ۲۱۰ غربی ـ پلاک ۳۰ ـ واحد ۱ کدپستی ۱۶۵۳۷۷۵۷۱۳ سرمایه شرکت: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای گلارا خلیلی دارنده ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محسن خوردبین دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای گلارا خلیلی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۰۸۲۹۸ به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن خوردبین به شماره ملی ۰۵۳۳۱۰۶۶۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ((ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)) پ۹۵۱۱۲۱۹۲۴۸۴۰۴۴۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335541
آگهی تغییرات پاکان امید فردا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۱۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۷۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عرفان مریدی شماره ملی ۴۹۴۹۹۱۱۶۶۱ باپرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰. ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد. آقای محمد رحیمی نژاد جوزم شماره ملی ۰۴۸۰۱۸۸۷۳۴ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد. سرمایه مؤسسه از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت وماده. مربوطه اساسنامه مؤسسه بشرح مذکور اصلاح گردید. اسامی سایر شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای ابراهیم احمدی ش م۳۸۰۱۹۵۹۷۰ دارای مبلغ ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم صدیقه حسین زاده ش م ۲۹۰۰۱۱۲۵۷۵ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۱۲۱۱۲۲۱۸۲۶۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404377
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بازرگانی سما فرتاک آیریا درتاریخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۸۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۳۳۰۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی،برپایی همایشها و سمینارها، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی"در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم " مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران-شهر تهران-ونک-خیابان نگار-خیابان ولیعصر-پلاک ۲۴۸۵-پاساژ نگار-طبقه ۱۴-واحد ۲- کدپستی ۱۹۶۹۸۳۳۵۶۱ سرمایه شرکت: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای رومرت اونور جان دارنده ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمد عزیزی دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال اولین مدیران: آقای رومرت اونور جان به شماره فراگیر ۱۰۳۰۵۳۳۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای محمد عزیزی به شماره ملی ۳۷۶۲۴۰۰۰۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه "ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد " پ۹۶۰۲۰۹۳۷۶۳۴۴۹۱۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546488
آگهی تغییرات شرکت بین المللی منوچهر مهرداد خاورمیانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۱۰۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۶۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت از بین المللی منوچهر مهرداد خاورمیانه به بین المللی تراست خاور میانه تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکت تراست تریدینگ به کد فراگیر با پرداخت ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۵۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای مجید چگینی دارای ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد کارونی دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت تراست تریدینگ دارای ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۵۱۵۶۳۴۶۷۲۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762140
آگهی تغییرات شرکت تلاش صنعت شمالغرب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۸۴۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای قادر حصاری فر نقدا مبلغ ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت پرداخت نموده و سهم الشرکه خود را از ۵۰۰۰۰۰۰ریال به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد ۲ - آقای سعید ابراهیمی نقدا مبلغ ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت پرداخت نموده و سهم الشرکه خود را از ۵۰۰۰۰۰۰ریال به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد ۳ - اصل سرمایه از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال افزایش یافت ۴ - با قطعیت افزایش سرمایه ماده ۴ اساسنامه به شرح زیر تغییر و اصلاح شد. - ماده ۴ سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال نقدی میباشد که تماما" پرداخت شده است. ش۹۶۰۹۲۵۵۴۱۲۳۳۵۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13855185
آگهی تغییرات شرکت کاسپین تجارت پرشین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۱۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۶۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میثم قمری شهریار با پرداخت مبلغ ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خودر را به مبلغ ۴۹۹۹۹۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. خانم طیبه علیشاهی با پرداخت مبلغ ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۹۹۹۹۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. آقای میثم قمری شهریار کدملی ۴۰۱۱۸۶۱۳۵۹ مبلغ ۴۹۹۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمود شاه محمدی کدملی ۰۰۴۱۱۱۸۳۲۴ مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم طیبه علیشاهی کدملی ۲۲۶۹۶۴۵۹۲۸ مبلغ ۴۹۹۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۱۱۵۱۶۸۶۶۱۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883099
آگهی تغییرات شرکت بلند پایه پدیده شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۰۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۹۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نسترن عباسی درآباد به کد ملی ۰۰۱۶۲۱۱۸۱۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید آقای محمد حسن قلبی آهنگری به کد ملی ۲۰۶۳۳۶۰۲۰۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۵۰۱۰۰۰۰۰۰ریال به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح زیرمی باشد: آقای سید محمد رضا هاشمیان نطنزی دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کد ملی ۰۰۱۰۵۵۹۵۰۷ آقای سید مجید مشایخی دارنده مبلغ ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کد ملی ۰۰۷۱۶۷۲۵۵۹ پ۹۶۱۱۲۹۶۱۸۱۹۵۴۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225476
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اطلس طلوع سپهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۹۶۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۵۰۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱ تبصره به تصویب رسید. بهزاد مقدم مغانلو به شماره ملی ۰۴۹۲۲۷۹۶۷۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: حامد حسین به کد فراگیر ۹۸۷۲۹۸۱۷ دارای مبلغ ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال الطاف حسین به کد فراگیر ۹۸۲۸۴۷۵۵ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۷۰۶۳۱۶۰۴۶۳۹۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302426
آگهی تغییرات شرکت مانا انرژی البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۸۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۷۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله آسیانی به شماره ملی ۵۳۸۸۵۷۸۵۲۶ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت جز شرکا شرکت قرار گرفت. حسین آسیانی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۹۰۰۱۳۶ با پرداخت مبلغ ۴۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازافزایش سرمایه: حسین آسیانی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۹۰۰۱۳۶ دارای مبلغ ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه احمد سلطانی به شماره ملی ۰۰۳۷۲۹۸۷۲۰ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه عبداله آسیانی به شماره ملی ۵۳۸۸۵۷۸۵۲۶ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۸۱۵۱۰۳۲۹۷۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک