مجتبی الهامی

آقای مجتبی الهامی

کد ملی 0049491407
60
شرکت‌ها
60
آگهی‌ها

شرکت های مجتبی الهامی

مهارشالوده
مهارشالوده
1
مهندسین مشاور فرزان راد
مهندسین مشاور فرزان راد
1
پرشین تجهیز انرژی
پرشین تجهیز انرژی
1
کیان بتون پارسه
کیان بتون پارسه
1
نکو ساز گیتی
نکو ساز گیتی
1
بهامین استیل پاسارگاد
بهامین استیل پاسارگاد
1
شیمی نصر
شیمی نصر
1
صنعتی پیوند صنعت پیشرو
صنعتی پیوند صنعت پیشرو
1
توسعه انرژی و خدمات بیستون
توسعه انرژی و خدمات بیستون
1
فرنهاد
فرنهاد
1
بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند
بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند
1
فن آوری آبهای عمیق
فن آوری آبهای عمیق
1
مجتمع صنعتی و غذائی سالم
مجتمع صنعتی و غذائی سالم
1
صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین
صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین
1
طراحی و مهندسی و صنعتی اسپیدز
طراحی و مهندسی و صنعتی اسپیدز
1
کارگزاری مدبر آسیا
کارگزاری مدبر آسیا
1
سهلک سازه
سهلک سازه
1
عمران مکانیک سهند
عمران مکانیک سهند
1
مهندسی و خدمات مرزبان پترو انرژی
مهندسی و خدمات مرزبان پترو انرژی
1
صنایع آب معدنی پلور ایرانیان
صنایع آب معدنی پلور ایرانیان
1
صندوق حمایت از توسعه صنعت طیورکشور
صندوق حمایت از توسعه صنعت طیورکشور
1
بین المللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و تولیدی دکتر کامکار
بین المللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و تولیدی دکتر کامکار
1
صنایع آبمعدنی مازندران
صنایع آبمعدنی مازندران
1
مشترک میعاد ایرانیان
مشترک میعاد ایرانیان
1
مهندسین مشاور پویاب
مهندسین مشاور پویاب
1
مهندسی کارا سازه متین
مهندسی کارا سازه متین
1
پارس انرژی کیش
پارس انرژی کیش
1
راهبران هدف آرمان
راهبران هدف آرمان
1
بهسازان پی پارسیان
بهسازان پی پارسیان
1
صنایع سنگین اسپیدز فولادی
صنایع سنگین اسپیدز فولادی
1
گسترش تجارت برنا
گسترش تجارت برنا
1
نماد توسعه پایدار
نماد توسعه پایدار
1
فولاد زرین پاسارگاد
فولاد زرین پاسارگاد
1
پارس صنعت پرند
پارس صنعت پرند
1
مهندسی پرشین تجهیز نیرو
مهندسی پرشین تجهیز نیرو
1
تاید واتر خاورمیانه
تاید واتر خاورمیانه
1
مدیریت وتوسعه فناوری اطلاعات آرمان
مدیریت وتوسعه فناوری اطلاعات آرمان
1
مهندسین مشاور طرح و معماری
مهندسین مشاور طرح و معماری
1
تولیدی ساوه
تولیدی ساوه
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین
صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان
1
اختصاصی بازارگردان صنعت مس
اختصاصی بازارگردان صنعت مس
1
آرسام گرانیت غرب
آرسام گرانیت غرب
1
فولادمبناتهران
فولادمبناتهران
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایلام
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایلام
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول
1
زر افشان امید ایرانیان
زر افشان امید ایرانیان
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان
1
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان
1
توسعه کشاورزی توان آفرین ارغوان خراسان جنوبی
توسعه کشاورزی توان آفرین ارغوان خراسان جنوبی
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان
1
صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان مازندران
صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان مازندران
1
کاشی سمنان
کاشی سمنان
1
مشترک گنجینه الماس پایدار
مشترک گنجینه الماس پایدار
1
خاک مسلح سازان
خاک مسلح سازان
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 703645
آگهی تصمیمات شرکت مهار شالوده سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۹۶۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا اسداللهی دهقی به کدملی ۰۰۷۵۳۷۲۳۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن طهرانی به کدملی ۰۴۹۱۴۸۱۶۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حامد علی اکبری به کدملی ۰۴۹۱۴۸۱۶۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۹۳۴۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739550
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور فرزان رادسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۵۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۵۸۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۳۲۲۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858164
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پرشین تجهیز انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محل شرکت به تهران خ ولیعصر بالاتر از م ونک برج نگار ط ۱۲ واحد ۶ کدپستی ۱۹۶۹۸۳۳۱۱۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۷۵۹۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975045
آگهی تصمیمات شرکت کیان بتون پارسه سهامی خاص شماره ثبت۱۰۸۲۷۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۲۱۳۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۷۰۹۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986129
آگهی تغییرات شرکت نکو ساز گیتی سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۶۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۷۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پدرام ولی پور به شماره ملی ۲۹۹۱۶۱۷۹۹۳ و آقای آرمین اکبری به شماره ملی ۰۰۶۱۸۱۳۲۱۴ و شرکت مهندسین مشاور فرزان راد سهامی خاص با نمایندگی خانم حبیبه صمدیه تا تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پدرام ولی پور به شماره ملی ۲۹۹۱۶۱۷۹۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمین اکبری به شماره ملی ۰۰۶۱۸۱۳۲۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسین مشاور فرزان راد سهامی خاص با نمایندگی خانم حبیبه صمدیه به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرمین اکبری به شماره ملی ۰۰۶۱۸۱۳۲۱۴ به سمت مدیرعامل ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری و سایر نامه‌ها و مکاتبات با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۶۶۹۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992893
آگهی تغییرات شرکت بهامین استیل پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۲۲۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۹۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۶/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم صغری قره خانی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۲۲۰۰۳ و خانم فاطمه جابریان محمود به شماره ملی ۶۴۷۹۵۵۳۷۶۴ و آقای حیدر نجفی به شماره ملی ۵۰۲۹۸۹۵۴۳۴ تا تاریخ ۱/۶/۱۳۹۳ ۴. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم صغری قره خانی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۲۲۰۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه جابریان محمود به شماره ملی ۶۴۷۹۵۵۳۷۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حیدر نجفی به شماره ملی ۵۰۲۹۸۹۵۴۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حیدر نجفی به شماره ملی ۵۰۲۹۸۹۵۴۳۴ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۰۱۶۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007666
آگهی تصمیمات شرکت شیمی نصر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۲۸۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به ک م ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۳۶۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085434
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی پیوند صنعت پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۳۷۵۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۶۰۰۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147939
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی و خدمات بیستون سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۶۴۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۵۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ش م ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی ش م ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۰۸۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167708
آگهی تغییرات شرکت فرنهاد سهامی خاص به شماره ثبت۸۰۵۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به کدملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۶۹۸۹۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171182
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۰۱۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184233
آگهی تغییرات شرکت فن آوری آبهای عمیق سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۲۶۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۴۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان دارای شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۰۷۴۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199223
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی و موادغذائی سالم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۸۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۳۹۱ تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقایان محمد هدایتی زفرقندی ۱۱۸۹۱۳۲۵۶۷ و مصطفی هدایتی زفرقندی ۰۰۸۴۱۴۲۹۴۴ و غلامعلی تاریخی۴۴۳۱۲۲۹۰۲۷ و سعید تاریخی۰۰۴۷۷۷۸۳۴ و نصراله تاریخی۴۴۳۱۲۶۴۶۱۲ و مهدی تاریخی۰۰۵۸۱۳۱۰۹۴ و خانم فاطمه موذنی۰۰۳۷۱۱۹۶۰۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۶۱۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216793
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اندیشه نوین
در تاریخ ۲۹/۷/۹۲ بشماره ثبت ۳۲۷۱۰ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۰۷۹۰ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها، گواهی های سپرده بانکی سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرا بورس ایران است، خصوصا داراییهای موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است. ـ مدت صندوق: مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. ـ مرکز اصلی صندوق: تهران ـ خ قائم مقام فراهانی کوچه آزادگان پ ۱۷ شرکت تامین سرمایه نوین ۱۲ کدپستی ۱۵۸۶۷۴۷۹۱۱ ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است ـ سرمایه صندوق در تاریخ تاسیس برابر مبلغ ۰۰۰/۲۰ میلیون ریال می باشد. ـ اولین ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به نمایندگی خانم الهام خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۷۰۰۶۳ بسمت بازارگردان ساکن خ قائم مقام فراهانی کوچه آزادگان پ ۱۷ ۲ـ شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) به نمایندگی خانم مونا حاج علی اصغر به شماره ملی ۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸ بسمت مدیر صندوق ساکن خ قائم مقام فراهانی کوچه آزادگان پ ۱۷ ۳ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به نمایندگی آقای علیرضا شهریاری به شماره ملی ۰۴۹۲۰۵۳۳۰۸ بسمت حسابرس ساکن خ قائم مقام فراهانی کوچه آزادگان پ ۱۷ ۴ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به نمایندگی آقای مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ بسمت متولی ساکن خ قائم مقام فراهانی کوچه آزادگان پ ۱۷ برای مدت نامحدود انتخاب شدند ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک دو نفر از سه نفر آقای غلامرضا زال پور و آقای ولی نادی قمی و خانم مونا حاج علی اصغر به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای ولی نادی قمی و مهر صندوق معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار صندوق: روزنامه دنیای اقتصاد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. به موجب نامه شماره ۱۲۱۲۳۹۱۲ مورخ ۱۵/۷/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی شد. پ۱۷۲۳۸۷۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218449
آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی و صنعتی اسپیدز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مننتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۲۳۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار انتخاب گردیدند: آقای سعید انصافی با کدملی ۰۰۳۶۴۵۴۳۵۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای منصور انصافی با کدملی ۳۲۵۵۶۹۳۵۰۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید امیر ارشی با کدملی ۰۰۳۵۰۷۶۴۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت الله روحی کوشالشاه به شماره ملی ۲۷۰۸۶۳۰۱۵۶ (خارج از اعضاء) به عنوان مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق دو نفر از چهار نفر آقایان منصور انصافی، سعید انصافی، سید امیر ارشی و حجت الله روحی کوشالشاه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۴۰۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253087
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری مدبر آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۲۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه شاخص اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی بشماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و گردید. پ۱۷۳۹۱۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272413
آگهی تغییرات شرکت واردات و صادرات سهلک سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۴۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیر سرلک شماره ملی ۰۴۵۱۹۱۲۴۲۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای سعید سرلک شماره ملی ۰۴۵۱۹۲۱۹۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله سرلک شماره ملی ۰۵۵۹۵۰۷۱۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن رفتاری شماره ملی ۰۰۴۱۰۸۶۹۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد سهیل سیار شماره ملی ۰۰۴۰۵۵۸۳۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی با شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۴۷۹۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281525
آگهی تغییرات شرکت عمران مکانیک سهند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۸۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی ستاری دیباذر کدملی ۱۶۰۱۳۲۵۴۷۹ قربان ستاری دیباذر کدملی ۱۶۰۱۳۲۵۴۸۷ آقای محمد ستاری دیبازر کدملی ۱۳۷۰۸۰۴۳۷۷ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به سمت بازرس اصلی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ و آقای مجتبی الهامی کدملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۵۴۴۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287462
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و خدمات مرزبان پترو انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۱۳۹۱ تصویب شد. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشند. ۴ اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت۲ سال انتخاب گردیده. سیامک اسکندری به کدملی۴۵۵۹۸۹۲۵۷۱ مدیرعامل و عضو هیات مدیره و محمد آل کثیر به کدملی۵۲۶۸۹۳۰۲۳۰ رئیس هیئت مدیره و هادی برآبادی به کدملی۲۱۲۱۳۶۰۶۶۲ نائب رئیس هیات مدیره ۴ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس اصلی و جناب آقای مجتبی الهامی به شماره ملی۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ تعیین شدند. پ۱۷۵۵۴۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305666
آگهی تغییرات شرکت صنایع آب معدنی پلور ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ایرج عمادالدین به شماره ملی ۴۶۰۹۳۱۴۰۴۵ آقای محمدتقی دهقان به شماره ملی ۰۰۵۴۷۸۴۸۱۶ خانم مهدیه علوی به شماره ملی ۰۰۶۲۶۹۱۹۵۳ پ۱۷۶۴۴۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318275
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور کشور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: اتحادیه سراسری تعاونیهای مرغداران گوشتی ایران ثبت شده به شماره ۲۴۲۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۶۶۲ به نمایندگی آقای همایون دارابی کدملی ۳۳۰۹۴۱۰۵۳۶ و شرکت تعاونی صنایع مرغ مادر ایران به ثبت شده به شماره ۴۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۲۷۳۵ به نمایندگی آقای غلامعلی فارغی کدملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره ۸۱۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۷۱۰۰ به نمایندگی آقای رضا ترکاشوند کدملی ۵۵۷۹۲۳۷۴۸ و انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه به شماره ثبت ۱۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۱۲۰۷۰ به نمایندگی آقای ناصر بیکی کدملی ۰۵۷۹۶۸۷۶۳۵ و شرکت تعاونی کشاورزی مرغ تخمگذار استان قزوین به شماره ثبت ۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۴۳۷۵۱ به نمایندگی آقای منصور بازدار کدملی ۱۵۵۰۳۱۳۰۳۷ و اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران استان تهران به شماره ثبت ۴۶۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۱۴۱ به نمایندگی آقای محمد یوسفی کدملی ۰۶۰۲۱۷۱۵۶۳ و اتحادیه سراسری میهن به شماره ثبت ۱۷۷۰۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۳۵۳۷ در اداره ثبت تهران به نمایندگی آقای عبدالمجید فهندژسعدی کدملی ۲۲۹۹۳۹۹۱۵۱ اشخاص ذیل به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی کدملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ بعنوان بازرس اصلی و اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان سمنان به شماره ثبت ۲۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۸۹۸۰ به نمایندگی آقای حسین پیوندی کدملی ۴۵۶۹۶۷۵۷۶۱ اتحادیه تعاونی‌های مرغداران قزوین به شماره ثبت ۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۳۳۲۴۵ به نمایندگی آقای عظیم حجت شمامی کدملی ۲۶۵۹۱۰۲۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۶۸۶۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338956
آگهی تغییرات شرکت بین المللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و تولیدی دکتر کامکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی با ش ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت برای یکسال آتی انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۷۰۰۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339004
آگهی تغییرات شرکت صنایع آبمعدنی مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۸۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فریبا احدی به شماره ملی ۱۵۳۱۴۰۵۶۳۰ و خانم اعظم عمادالدین به شماره ملی ۰۰۷۳۲۱۹۷۴۶ و خانم شفیقه احدی چرکینلو به شماره ملی ۱۵۳۱۴۰۴۸۴۷ پ۱۷۷۰۲۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589370
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک میعاد ایرانیان در تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۶۳۳۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری درانواع اوراق بهادار دارای مجوز سازمان بورس واوراق بهادار اعم از سهام حق تقدم اوراق مشارکت اوراق صکوک وسایر انواع اوراق بهادار وسرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری درانواع سپرده های بانکی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که خصوصیات آن در امید نامه ذکر شده است مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان قائم مقام فراهانی کوچه آزادگان پلاک ۱۷ کد پ ۱۵۸۶۷۴۷۹۱۱۱ سرمایه صندوق متغیر بوده و در زمان تاسیس ۰۰۰/۰۰۰/۰۲۰/۱۰ ریال میباشد. ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ به نمایندگی بهرام آکسته به شماره ملی ۲۷۲۱۷۹۲۱۱۳ به سمت مدیر صندوق برای مدت ۳ سال ـ ـ بانک اقتصاد نوین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱و شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲بانمایندگی نیما محمدی تودشکی به کدملی ۰۰۷۷۷۵۷۷۲۶ به سمت ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت برای مدت سه سال ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ و شماره ثبت ۱۹۱۰با نمایندگی علیرضا شهریاری به کدملی ۰۴۹۲۰۵۳۳۰۸ به سمت متولی برای مدت سه سال ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ و شماره ثبت ۱۵۵۶۶ بانمایندگی مجتبی الهامی به کدملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به سمت حسابرسی به مدت سه سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور با امضای دونفر ازسه نفر(آقایان غلامرضازال پور،ولی نادی قمی،بهرام آکسته) همراه با مهرصندوق وسایر مکاتبات اداری وعادی با امضای ولی نادی قمی و مهرصندوق معتبر است اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار صندوق: روزنامه دنیای اقتصاد می باشد. پ۹۳۰۶۰۵۶۸۵۲۱۷۱۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597891
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور پویاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۱۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان وعملکرد مالی سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید . اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای نصرت اله مستوفی به شماره ملی: ۲۲۱۹۰۰۲۴۸۹ ۲ آقای عزت اله فرهادی هیکوئی به شماره ملی: ۵۷۸۹۶۹۷۸۹۵ ۳ آقای علی اصغر بمانی یزدی به شماره ملی: ۲۲۹۵۸۸۰۲۳۸ ۴ آقای محمد بمانی یزدی به شماره ملی: ۲۲۹۶۲۶۶۴۷۹ . موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی: ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۰۹۹۱۹۵۸۴۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762267
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کارا سازه متین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۶۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی با شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. پ۹۳۱۰۱۳۲۹۲۲۳۳۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769813
آگهی تصمیمات شرکت پارس انرژی کیش سهامی خاص شماره ثبت ۹۳۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۷۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی با کد ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۸۹۹۱۶۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770770
آگهی تغییرات شرکت راهبران هدف آرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳ شرکت گسترش تجارت برنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۵۰۵ شرکت توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات آرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۴۸۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۱۰۲۰۴۶۷۲۱۰۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412852
آگهی تغییرات بهسازان پی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۰۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقای علی ناظمی به شماره ملی:۰۰۶۸۸۱۳۳۷۶به سمت رییس هیات مدیره آقای بابک حلالی به شماره ملی: ۱۷۵۴۸۷۵۸۳۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره آقای عباس ناظمی به شماره ملی: ۰۰۶۹۹۸۲۲۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات وقرار دادها وعقود اسلامی شرکت با امضاء رئیس هیت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است موسسه شاخص اندیشان به شماره ثبت: ۱۵۵۶۶ به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی:۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندروزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد پ۹۳۱۱۰۸۲۶۷۹۶۲۵۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9569687
آگهی تغییرات شرکت صنایع سنگین اسپیدز فولادی سهامی خاص بشماره ثبت ۳۳۱۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۰۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی بشماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «رسالت» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منصور انصافی بشماره ملی ۳۲۵۵۶۹۳۵۰۰ و آقای سعید انصافی به شماره ملی ۰۰۳۶۴۵۴۳۵۴ و آقای سید امیر ارشی به شماره ملی ۰۰۳۵۰۷۶۴۸۸ و آقای علی علیرضائی بشماره ملی ۰۰۵۵۲۴۴۱۹۱ و آقای محمدرضا مراداسحاقی بشماره ملی ۲۹۹۱۲۴۶۹۳۶ تا تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ ۵ سمت اعضاء هیئت‎مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منصور انصافی بشماره ملی ۳۲۵۵۶۹۳۵۰۰ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای سعید انصافی بشماره ملی ۰۰۳۶۴۵۴۳۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای سید امیر ارشی به شماره ملی ۰۰۳۵۰۷۶۴۸۸ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای علی علیرضائی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۴۴۱۹۱ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای محمدرضا مراداسحاقی بشماره ملی ۲۹۹۱۲۴۶۹۳۶ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای علی علیرضائی بشماره ملی ۰۰۵۵۲۴۴۱۹۱ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‎ سفته‎ بروات‎ قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۸/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9865573
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه صادرات سفیران امید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۶۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۵۰۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10030057
آگهی تغییرات شرکت نماد توسعه پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۹۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ بتصویب رسید ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهران فرخ روزلاشیدانی به شماره ملی ۲۷۲۰۷۳۷۰۵۴ و خانم فروزان مسلمی عقیلی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۸۹۷۰۰ و آقای آرش فریدی به شماره ملی ۰۶۵۱۸۱۹۰۳۲ تا تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ ۴. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهران فرخ روزلاشیدانی به شماره ملی ۲۷۲۰۷۳۷۰۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فروزان مسلمی عقیلی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۸۹۷۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش فریدی به شماره ملی ۰۶۵۱۸۱۹۰۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهران فرخ روزلاشیدانی به شماره ملی ۲۷۲۰۷۳۷۰۵۴ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10115282
آگهی تغییرات شرکت فولاد زرین پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10118893
آگهی تصمیمات شرکت پارس صنعت پرند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۱۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۱۴۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی ۰۴۹۴۹۱۴۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10210172
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پرشین تجهیز نیرو سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۴۲۵۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۴۹۲۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به ک م ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10335940
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کد ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11110642
آگهی تغییرات شرکت فن آور اطلاعات ژرف اندیشان امید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۰۸/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034400
آگهی تغییرات شرکت مهندسین طرح و معماری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۲۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به کد ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. خانم گیتی اعتماد کد ملی ۲۲۹۴۹۹۴۴۵۰ و آقای فرخ حسامیان کد ملی ۰۰۳۱۷۵۷۶۲۶ و آقای مانی معمارصادقی کد ملی ۰۰۵۵۲۵۶۶۱۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۱۲۵۲۰۰۷۴۱۸۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670098
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ساوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۲۰۲۱۳۲۴۱۶۸۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778123
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری نوین سامان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۹۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۷۸۵/۱۲۲مورخ۴/۱۲/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه صندوق در ۷۱ماده و ۷۸تبصره تصویب گردید. ارکان صندوق و نمایندگان آن به شرح ذیل تعیین گردیدند: مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ به نمایندگی مرتضی احمدی به شماره ملی ۱۲۸۸۳۳۵۸۱۴ ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت: بانک سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳به نمایندگی یوسف علی شریفی به شماره ملی ۶۳۳۹۳۵۹۷۱۱ متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹ به نمایندگی مهدی طحانی به شماره ملی ۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲ حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳به نمایندگی مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ پ۹۵۰۲۱۴۶۶۹۶۸۶۱۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837703
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۷۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۱۷۷۹۵۸۲۱۸۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942946
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس درتاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۲۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: بازار گردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه،سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز از سازمان بورس،اعم از سهام،حق تقدم،اوراق ‏مشارکت،اوراق،صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری در انواع اوراق مشارکت دارای ‏مجوز از سوی دولت،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق بهادار و ‏سایر اوراق ی که خصوصیات آن ها در امیدنامه ذکر شده است.‏ مدت صندوق: از تاریخ ثبت برای مدت ۳ سال می باشد مرکز اصلی صندوق: تهران میدان آرژانتین بلوار بیهقی خ چهاردهم غربی پلاک ۶ کد پستی: ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۱ سرمایه صندوق: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال متغییر است و مشتل بر ۱۰۰۰۰۰واحد سرمایه گذاری ممتاز ۱۰۰۰۰۰۰ریالی بانام می باشد ارکان صندوق برای مدت سه سال به شرح ذیل تعیین شدند: مدیرصندوق: شرکت تامین سرمایه آرمان با شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ با نمایندگی آقای محمود رضا خواجه نصیری با ک.م ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ با نمایندگی آقای امیرل حسین ن ریمانی خمسه با ک.م ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳با نمایندگی آقای مجتبی الهامی با ک.م ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ دارندگان امضا مجاز: محمود رضا خواجه نصیری نام پدر: احمد کد ملی: ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ آرمان اسدی نام پدر: عبدالحسین کد ملی: ۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ مسعود سلیمی نام پدر: مجید کد ملی: ۰۰۱۰۴۱۰۰۷۴ اشخاص مذکور با امضا این صورتجلسه قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس و مقررات مربوطه به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمود رضا خواجه نصیری و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد این اگهی به استناد مجوز شماره ۸۱۶۲,۱۲۲ مورخ ۲۲/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد پ۹۵۰۵۱۱۴۸۰۳۲۳۸۴۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981268
آگهی تغییرات شرکت آرسام گرانیت غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱) آقای جمال الدین اشتری با کدملی ۴۲۸۴۵۸۶۳۹۴ ۲) آقای جمال حلواچی با کدملی ۴۲۸۴۲۷۵۸۴۴ ۳) آقای داریوش حاجی خانمیرزائی با کدملی ۴۲۸۴۲۹۴۶۵۲ ۳) آقای سینااشتری با کدملی ۴۲۸۵۶۰۹۱۴۲ ۲. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ با نمایندگی آقای احدشله چی به شماره ملی ۱۳۷۷۷۴۳۵۵۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۰۲۳۸۰۴۶۲۸۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032312
آگهی تغییرات شرکت فولادمبناتهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۶۳۱۲۶۴۶۴۹۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337790
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۳۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۵۹۹ , ۱۲۲ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فعالیت صندوق به مدت سه سال از تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ تا تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۸ با ارکان زیر تمدید گردید: شرکت بیمه سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰آقای احمد رضا ضرابیه به کدملی ۹۹۹۷۳۷۴۰۰۵ به نمایندگی از به سمت ضامن نقدشوندگی شرکت کارگزاری بانک سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸به نمایندگی آقای حمیدرضا مهرآور به کدملی۰۶۵۱۷۳۶۱۱۰به سمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی به کدملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به سمت حسابرس شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴به نمایندگی آقای علی خوش طینت نیک نیت به کدملی۱۰۱۸۳۰۳۰۰۷ به سمت متولی پ۹۵۱۲۱۴۲۱۵۵۴۸۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13407849
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایلام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۶۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت تعاونی کشاورزی پرواربندی به پروار ثبت شده به شماره ۴۱۸ در اداره ثبت ایوان وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۱۸۳۹۶ به نمایندگی آقای میثم روزدار باکدملی ۴۵۰۱۱۸۵۵۲۱ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره۱۵۵۶۶ در اداره ثبت تهران وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی باکدملی۴۹۴۹۱۴۰۷ بعنوان بازرس اصلی شرکت تعاونی ۱۱۵۸ تامین نیاز تولیدکنندگان دامداران ثبت شده به شماره۶۷ در اداره ثبت ایوان وشناسه ملی۱۰۸۶۲۱۳۰۳۷۰ به نمایندگی آقای حمزه دارابی با کدملی۶۱۶۹۸۴۶۵۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار زمان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ صورتهای مالی وترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۵ بتصویب مجمع عمومی رسید. ش۹۶۰۲۱۱۹۲۱۵۱۷۶۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535610
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۰۰۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه صبح کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ تصویب گردید. شرکت تعاونی تولید روستایی سبزینه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۰۷۷۱۶ به نمایندگی عبدالعظیم یلداش پور به شماره ملی ۲۰۰۲۰۶۱۰۷۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به عنوان بازرس اصلی و شرکت چتر گل افشان به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۸۹۸۶۳ به نمایندگی ابوطالب مسکرنژاد به شماره ملی ۲۰۰۰۸۲۶۷۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۰۸۷۵۱۵۷۶۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دزفول
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604522
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زر افشان امید ایرانیان در تاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۶۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۵۷۵۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر[ (سکه طلا) ] که در بورس پذیرفته شده است، می باشد. صندوق می تواند مازاد دارایی های خود را در، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مجوز صادره شماره مجوز ۲۴۸۹۴, ۱۲۲ تاریخ ۶/۶/۹۶ (رونوشت) مرجع صادرکننده سازمان بورس و اوراق بهادار مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران ـ آپادانا ـ خیابان سراب ـ کوچه شکوه ـ پلاک ۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۵۵۷۷۴۶۴۹۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری آن با نام ممتاز می باشد اسامی و میزان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موسسین صندوق: شرکت تامین سرمایه امید به شماره شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ تعداد سهام: ۹۹۹۹۹۰ واحد، نوع سهام: بانام ممتاز با نمایندگی مازیار فرخی به شماره ملی: ۰۰۷۴۶۶۱۷۴۴ آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی به شماره ملی: ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰، تعداد سهام: ۱۰ واحد، نوع سهام: بانام ممتاز ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه امید به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ با نمایندگی حبیب رضا حدادی سیاهکلی به شماره ملی ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰و به سمت مدیر صندوق و بازارگردان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ با نمایندگی حسین شیخ سفلی با شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵بعنوان متولی صندوق موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳با نمایندگی مجتبی الهامی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷بعنوان حسابرس صندوق دارندگان حق امضا: مطابق مصوبه مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر از بین آقایان حبیب رضا حدادی سیاهکلی با کدملی ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰، سیدمحمد مهدی بهشتی نژاد با کدملی ۱۲۸۵۱۵۶۳۸۲ و مازیار فرخی با کدملی ۰۰۷۴۶۶۱۷۴۴ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مازیار فرخی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۲۱۳۵۳۳۰۸۴۹۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608005
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۴۸۵۸/۱۲۲مورخ۵/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق به مدت ۳ سال تا۰۶/ ۰۶/ ۱۳۹۹تمدید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ارکان صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ش م ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳سمت حسابرس نماینده مجتبی الهامی ش م ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ش م ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ سمت مدیر نماینده مهدی اسلامی بیدگلی ش م۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین ش م۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ سمت متولی نماینده علی خوش طینت ش م ۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱ پ۹۶۰۶۲۲۳۳۶۹۲۸۲۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762055
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۵۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت ذرت سبلان ثبت شده به شماره ۹۷۱ در اداره ثبت اردبیل شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۳۸۶۴۹ به نمایندگی آقای صمد شاهی باکدملی ۱۶۲۱۲۲۳۳۰۲ بعنوان بازرس اصلی - موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره ۱۵۵۶۶ در اداره ثبت تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی باکدملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ بعنوان بازرس اصلی - شرکت شرکت آذر سوی مغان ثبت شده به شماره ۲۰ در اداره ثبت پارس آباد شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۵۳۸۰ به نمایندگی آقای رامین حیدری باکدملی ۵۰۴۸۸۹۳۹۰۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ انتخاب شدند. ش۹۶۰۹۲۵۵۵۸۶۸۳۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13770691
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا دهدارحسنی باکدملی ۱۸۶۰۲۶۵۶۴۲ و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی با کد ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷بعنوان بازرسین اصلی و محسن رضاءاله به کدملی ۱۸۶۰۳۰۹۸۰۱ عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۶۰۹۲۹۵۱۲۷۸۵۲۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13869226
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۴۴۹ , ۱۲۲ مورخ ۳/۱۰/۹۶ اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: بانک پارسیان به ش. م ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ بسمت ضامن نقد شوندگی بنمایندگی کورش پرویزیان به ک. م ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به ش. م ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ بسمت مدیر صندوق و مدیر ثبت بنمایندگی علی تیموری شندی به ک. م ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش. م ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت متولی بنمایندگی فریده شیرازی به ک. م ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی به ش. م ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت حسابرس بنمایندگی مجتبی الهامی به ک. م ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ پ۹۶۱۱۲۳۶۵۳۶۰۰۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13871989
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۱۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۸۶۷۰/ ۱۲۲ مورخ ۱۳/ ۹/ ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت مدیر شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان ش م ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ به نمایندگی علی تیموری شندی ش م ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ متولی موسسه حسابرسی بهراد مشار ش م ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بنمایندگی فریده شیرازی ش م ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ حسابرس موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ش م ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی ش م ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ پ۹۶۱۱۲۵۹۷۸۱۳۰۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999476
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشاورزی توان آفرین ارغوان خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵شرکت به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ با نمایندگی آقای غلامحسین سمیعی با کدملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ با نمایندگی آقای مجتبی الهامی با کدملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۲۰۵۷۲۰۲۰۴۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14022414
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۱۴۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اتحادیه شرکتهای تعاونی زراعی و باغی دزفول به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۴۱۲۳۱ به نمایندگی ناصر نظر زاده زارع باکدملی ۲۰۰۰۵۵۴۷۱۷ و موسسه حسابرسی و خدمات مالی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳به نمایندگی مجتبی الهامی باکدملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ بعنوان بازرسین اصلی و اتحادیه شرکتهای تعاونی زنبورداران استان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۹۰۲۰ به نمایندگی امین کریمی باکدملی ۱۷۵۵۶۰۷۶۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ تصویب گردید. ش۹۷۰۲۲۲۹۹۷۷۱۱۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14038381
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۵۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت ازسرمایه گذاری دربخش کشاورزی ثبت شده به شماره ۸۱۰۴۶ در اداره ثبت تهران به نمایندگی آقای دلاور حیدرپور کدملی ۲۰۶۱۹۴۸۶۵۰ و کدپستی ۶۶۹۷۱ ۱۴۵۷۸ ۲ شرکت تعاونی زراعتکاران نکا ثبت شده به شماره ۵۱۱ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۳۰۱۳ در اداره ثبت نکا به نمایندگی آقای نورالدین پناهی موراندینی به کدملی ۴۹۹۹۶۴۹۳۳۰ و کدپستی ۴۸۳۸۱۷۴۸۱۲ ۳ شرکت انجمن صنفی کارفرمایی سردخانه داران و سورتینگ داران مازندران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۱۱۶۷۳ به نمایندگی آقای کیا لاکدشتی به کدملی۲۰۹۱۵۸۶۹۱۹ و کدپستی ۴۸۱۸۷۶۹۵۱۹ ۴ اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی مازندران ثبت شده به شماره ۵۳۵۲ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۲۹۶۲۴ در اداره ثبت ساری به نمایندگی آقای حسین رزاقی به کدملی ۲۱۶۰۳۳۹۹۷۰ و کدپستی ۴۸۱۴۹۶۸۱۱۷ ۵ اتحادیه شرکتهای تعاونی باغداران مازندران ثبت شده به شماره ۷۵۰۹ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۵۰۰۸۳ در اداره ثبت ساری به نمایندگی آقای محمدرضا شعبانی به کدملی ۰۴۹۲۰۹۶۵۱۱ و کدپستی ۴۸۱۶۹۷۴۳۳۶ ۶ اتحادیه شرکتهای تولیدوتوزیع مرغ وتخم مرغ مازندران ثبت شده به شماره ۷۹۴ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۲۷۲۵۴ در اداره ثبت ساری به نمایندگی آقای عطالله حسن زاده به کدملی ۲۱۴۲۵۱۶۸۸۲ و کدپستی ۴۸۱۴۹۱۴۸۷۷ ۷ اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی صنعت دامپروری مازندران ثبت شده به شماره ۴۱۳۲ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۱۱۷۹ در اداره ثبت ساری به نمایندگی آقای الهیار ولیزاده به کدملی ۵۸۲۵۴۴۰۹۶۲ و کدپستی ۴۸۱۵۷۳۳۴۶۱ همگی بعنوان اعضای اصلی و تعاونی تولیدکنندگان زراعت گوهرسبز بخش میاندرود ثبت شده به شماره ۱۶۷به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۱۸۸۶۰ در اداره ثبت بهشهر به نمایندگی آقای عباس غفوری به کدملی ۲۰۹۰۴۴۲۲۴۷ و کدپستی ۴۸۱۷۸۴۸۹۱۶ ۲ شرکت تعاونی خدماتی و مشاوره‌ای مروارید دشت سبز قائمشهرثبت شده به شماره ۳۵۷۹ در اداره ثبت قائمشهر به نمایندگی آقای علی اکبر اصغری به کدملی۴۵۹۱۱۸۳۰۱۷ و کدپستی ۴۷۷۹۱۸۱۸۷۵ بعنوان اعضای علی البدل ۲ اتحادیه تعاونی روستایی استان مازندران ثبت شده به شماره ۲۸۴۵ در اداره ثبت ساری شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۶۶۲۰۵ به نمایندگی آقای صدرا علی اکبرخانی با کدملی ۰۰۶۸۴۶۶۶۸۴ بعنوان بازرس اصلی ۲ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره ۱۵۵۶۶ در اداره ثبت تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی با کدملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ بعنوان بازرس اصلی ۳ شرکت تعاونی باغداران تولیدکننده گل و گیاه وبذرونهال آمل ثبت شده به شماره ۶۳۱ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۰۷۱۷۷در اداره ثبت آمل شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۰۷۱۷۷به نمایندگی آقای حمید (ملقب به نصراله) لیتکوهی با کدملی ۲۱۲۱۳۵۲۸۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶به تصویب مجمع عمومی رسید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۲۳۰۲۲۸۷۶۹۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203100
آگهی تغییرات شرکت کاشی سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۸۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۹ تصویب شد. آقای مهدی حمزه ء به کدملی ۳۲۵۵۰۶۸۳۳۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به نمایندگی آقای مجتبی الهامی به کدملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به سمت بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۶۱۴۵۱۹۹۷۶۱۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14328641
آگهی تغییرات شرکت مشترک گنجینه الماس پایدار صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۹۵۰۱ , ۱۲۲ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آزمون پرداز ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشد: مدیرصندوق: شرکت سبدگردان الماس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ متولی صندوق: موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ ضامن نقدشوندگی صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی شاخص‎اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ نمایندگان ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشد: مدیرصندوق: شرکت سبدگردان الماس با مدیریت جواد عبادی به کدملی ۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰ متولی صندوق: موسسه آزمون پرداز ایران مشهود با مدیریت عباس وفادار به کدملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ ضامن نقدشوندگی: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با مدیریت علی تیموری شندی به کدملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص‎اندیشان با مدیریت مجتبی الهامی به کدملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ پ۹۷۰۹۰۵۱۵۹۶۸۴۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362704
آگهی تغییرات شرکت خاک مسلح سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۵۶۷۰
آگهی تغییرات شرکت خاک مسلح سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۵۶۷۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ با نمایندگی قای مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به سمت بازرس اصلی و آقای کورش کاکاسلطانی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۹۵۷۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362821
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید درتاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۶۱۱۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۱۲۲۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادر از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. شماره مجوز ۴۱۱۰۴/۱۲۲تاریخ مجوز ۲۱/۸/۹۷ مرجع صادرکننده سازمان بورس و اوراق بهادار مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران- محله عباس آباد- اندیشه- خیابان قائم مقام فراهانی- خیابان شهید علی میرزا حسنی- پلاک ۱۵-طبقه اول-واحد شمالی کدپستی ۱۵۸۶۷۶۷۳۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری آن با نام ممتاز می باشد ارکان صندوق: مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴ به نمایندگی محمد صدرائی به کد ملی ۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴ بازارگردان صندوق: شرکت تامین سرمایه امید به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ به نمایندگی حبیب رضا حدادی به کد ملی ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰ متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به نمایندگی محمد حاجی پور به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱ حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و... با امضاء آقای محمد صدرائی و یک نفر از سه نفر آقایان مهدی فریور، سید جواد جمالی و محمد اقبال نیا به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمد صدرائی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۹۲۶۸۴۸۶۰۵۷۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک