کامران خدائی

کامران خدائی

کد ملی 0049192051
58
شرکت‌ها
58
آگهی‌ها

شرکت های کامران خدائی

توسعه مولد نیروگاهی جهرم
توسعه مولد نیروگاهی جهرم
1
ابنیه مقاوم آریا
ابنیه مقاوم آریا
1
آئین محاسبان امین
آئین محاسبان امین
1
پیچک
پیچک
1
پی ریز بنیان مرصوص بهساز
پی ریز بنیان مرصوص بهساز
1
سازندگی انصار
سازندگی انصار
1
تولیدی لوازم خانگی نانیوا
تولیدی لوازم خانگی نانیوا
1
تولیدی آلیاژ جوش آریا
تولیدی آلیاژ جوش آریا
1
تجلی مهر ایرانیان
تجلی مهر ایرانیان
1
سازه پترو پویا
سازه پترو پویا
1
تدبیرگران بهساز ملت
تدبیرگران بهساز ملت
1
راما الکترونیک ارومیه
راما الکترونیک ارومیه
1
کوثر آذربایجان
کوثر آذربایجان
1
بازرگانی سام پخش
بازرگانی سام پخش
1
هورداد رایان
هورداد رایان
1
بهراد بن
بهراد بن
1
توسعه ساختمانی راشن
توسعه ساختمانی راشن
1
ساختمان لوطی صالح
ساختمان لوطی صالح
1
بازرگانی همقدم
بازرگانی همقدم
1
بازرگانی اندیان
بازرگانی اندیان
1
توسعه ساختمانی سارینا
توسعه ساختمانی سارینا
1
صنایع غذایی آفرین به گل
صنایع غذایی آفرین به گل
1
پارس لودرز
پارس لودرز
1
رای کار آفرین
رای کار آفرین
1
1
1
1
روغن نباتی پارس
روغن نباتی پارس
1
بازرگانی دلگشا
بازرگانی دلگشا
1
نوید کالای ایرانیان
نوید کالای ایرانیان
1
فرش گیلان
فرش گیلان
1
تجارت گستران منصور
تجارت گستران منصور
1
رهرو تندیس باستان
رهرو تندیس باستان
1
پرنیان مهیار
پرنیان مهیار
1
فولاد فام اسپادانا
فولاد فام اسپادانا
1
اوژن صنعت پارس
اوژن صنعت پارس
1
بازرگانی بین المللی لیفتراک سازی آریا آسان
بازرگانی بین المللی لیفتراک سازی آریا آسان
1
کامپیوتری توسعه سخت افزار
کامپیوتری توسعه سخت افزار
1
فرآورده های زیستی و ضد سرطان خوارزمی
فرآورده های زیستی و ضد سرطان خوارزمی
1
سام گروه آتی
سام گروه آتی
1
فن آوران سیمان تک آکام
فن آوران سیمان تک آکام
1
افتخار خوزستان
افتخار خوزستان
1
توسعه ساختمانی ثمر
توسعه ساختمانی ثمر
1
بازرگانی همقدمان
بازرگانی همقدمان
1
تولیدی دانا سازه گستر
تولیدی دانا سازه گستر
1
پژوهندگان قطعات خودرو
پژوهندگان قطعات خودرو
1
توسعه سبک زندگی شهری
توسعه سبک زندگی شهری
1
سام گروه
سام گروه
1
کشت و صنعت و معدن و توسعه هماسون زیار
کشت و صنعت و معدن و توسعه هماسون زیار
1
آسیابان تجهیزات سیمان
آسیابان تجهیزات سیمان
1
سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا
سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا
1
بارو پولاد پارس
بارو پولاد پارس
1
آزاد راه باغچه مشهد
آزاد راه باغچه مشهد
1
صنایع شیر ایران
صنایع شیر ایران
1
سینا مهر نیرو
سینا مهر نیرو
1
طب و ورزش آریا
طب و ورزش آریا
1
تامین صنعت نفت سامان انرژی
تامین صنعت نفت سامان انرژی
1
حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا
حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا
1
لیموندیس
لیموندیس
1
ترمه آبیک
ترمه آبیک
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 577120
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۷۴۴۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۱۰۰۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 579013
آگهی تغییرات شرکت ابنیه مقاوم آریاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۹۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۵۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مجید اشرفی سعادت به شماره ملی ۰۰۵۴۲۲۱۷۲۲ و شرکت صنایع مفتولی سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد شیرازیان و شرکت ایستابان آریا سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر جهروتی زاده تا تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲. در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۹۲۸۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603962
آگهی تغییرات موسسه آئین محاسبان امین به شماره ثبت ۲۰۸۲۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای صالح ضیایی شهمیری به شماره ملی ۰۰۳۹۶۸۰۲۴۱ به شماره شناسنامه ۳۸۵۸ تاریخ تولد ۱/۱۱/۱۳۲۶ فرزند کریم با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کریم هاتفی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ و آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ و آقای صالح ضیایی شهمیری به شماره ملی ۰۰۳۹۶۸۰۲۴۱ تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کریم هاتفی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای صالح ضیایی شهمیری به شماره ملی ۰۰۳۹۶۸۰۲۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر خواهدبود. در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۲۲۵۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 606356
آگهی تصمیمات شرکت پیچک (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۷۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و کامران خدایی به کدملی۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صباجهاد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ به نمایندگی علی اصغر میرزایی به کدملی۴۵۹۱۶۷۱۰۵۴، حمید نوتاش به کدملی۲۰۰۲۰۱۹۵۶۸، علاء گواهی به کدملی۴۷۲۰۷۰۲۵۹۷، شراره حشمتی به کدملی۳۳۲۹۷۹۴۸۲۸، سید جعفر میر به کدملی۰۰۴۸۸۸۲۴۵۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حسین معصومی به کدملی۰۷۹۳۳۲۹۵۸۲ و محمدرضا سرائیان به کدملی۰۰۴۵۸۵۵۷۶۵ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۲/۹۱ علی اصغر میرزائی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید نوتاش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات شرکت با سازمانها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۷۷۳۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618043
آگهی تغییرات شرکت پی ریز بنیان مرصوص بهسازسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۳۶۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۲۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۱۰۷۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661890
آگهی تصمیمات شرکت سازندگی انصار (سهامی خاص) بشماره ثبت۹۱۴۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۸۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و کامران خدایی به کدملی۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت تجلی مهر ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶ به نمایندگی امیر بیات ترک به کدملی۰۰۵۰۰۴۵۹۷۰، شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ به نمایندگی ابراهیم حسینی به کدملی۰۰۵۱۹۰۴۰۸۱، شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ به نمایندگی اکبر معصومی به کدملی۱۲۸۳۵۹۷۵۸۶، شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی۱۰۱۴۰۳۵۸۹۱۴۴ به نمایندگی مهدی میرزاده نافع به کدملی۱۷۲۹۵۸۴۷۷۲، شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به نمایندگی فیروز صادقی نژاد به کدملی۴۱۸۹۷۵۸۸۲۵، به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۴/۹۱ امیر بیات ترک به سمت رئیس هیئت مدیره و ابراهیم حسینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اکبر معصومی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۹۰۸۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671509
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نانیوا سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۸۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۹۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آیین محاسبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی و کامران خدائی به کدملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۸۵۰۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683909
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی آلیاژ جوش یرانسهامی خاص به شماره ثبت۱۷۶۰۷۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۸۴۳۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و کامران خدایی به کدملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: امیر داوری به کدملی ۱۷۵۴۶۰۸۲۸۰ و مهدی داوری به کدملی ۱۲۸۴۴۳۷۸۹۲ و نغمه نوایی به کدملی ۰۰۵۹۸۲۲۷۳۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ امیر داوری بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهدی داوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک وسفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با روزبه رحیمیان و یا مرتضی بهزاداول هر دو خارج از اعضاء و سهامداران همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا روزبه رحیمیان همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۵۷۰۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687409
آگهی تغییرات شرکت تجلی مهر ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۳۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۲۷۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699833
آگهی تصمیمات شرکت سازه پترو پویاسهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۶۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۱۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسان و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و کامران خدایی به کدملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۹۱۵۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703546
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران بهساز ملتسهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۷۳۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مالی ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شرکت خدماتی بهسامان ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۹۱۳ و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی خاص و شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز سهامی خاص بشماره ثبت ۳۵۵۰۷۲ و شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ تا تاریخ ۳/۲/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۶۱۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710792
آگهی تصمیمات شرکت راما الکتریک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۵۷۳۷و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۵۰۲۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی و کامران خدایی به کد ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۵۰۲۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719326
آگهی تصمیماتشرکت کوثر آذربایجان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۴۲۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و سپس شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان شماره ثبت ۱۰۳۲۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ و کدپستی ۱۵۱۴۷۵۴۷۱۳ شرکت تجلی مهر ایرانیان شماره ثبت ۳۵۰۳۴۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶ و کدپستی ۱۵۱۴۷۵۴۷۱۳ شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر شماره ثبت ۲۹۴۲۰۱ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ و کدپستی ۱۴۳۵۸۵۵۴۶۱ شرکت نگین ساحل رویال شماره ثبت ۳۲۲۴۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۴۰۳۵۸۹۱۴۴ و کدپستی ۱۵۱۴۷۵۴۷۱۳ شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان شماره ثبت ۲۴۶۰۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ و کدپستی ۱۵۱۴۷۵۴۷۱۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب و سپس موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین شماره ثبت ۲۰۸۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ و کدپستی ۱۴۱۹۹۳۴۸۶۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای کامران خدایی به کد ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ و کدپستی ۱۴۱۹۹۳۴۸۶۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و آقای ابراهیم حسینی به کد ملی ۰۰۵۱۹۰۴۰۸۱ و کدپستی ۱۵۱۴۷۵۷۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد قافله باشی به کد ملی ۰۰۴۲۶۸۹۴۹۱ و کدپستی ۱۵۱۱۷۴۵۶۸۶ به نمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن مهر آمیز به کد ملی ۲۸۷۱۸۲۹۸۵۳ و کدپستی ۱۵۱۴۷۵۴۷۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا آهن تن به کد ملی ۱۳۸۱۱۹۸۶۶۱ و کدپستی ۱۴۳۵۸۵۵۴۶۱ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره آقای یعقوب خلیل زاده به کد ملی ۱۳۸۰۷۸۶۹۲۴ و کدپستی ۱۵۱۴۷۵۴۷۱۳ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور قراردادها چکها و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۴۳۵۱۱۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726343
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی سام پخشسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۴۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۳۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و کامران خدامی به کدملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۵۸۴۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727488
آگهی تغییرات شرکت هورداد رایانسهامی خاص به شماره ثبت۳۷۶۳۳۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۲۰۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۵۸۹۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727489
آگهی تغییرات شرکت بهراد بن سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۹۱۰۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۳۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آرین رئیسیان به شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۷۳۲۵ و آقای وحید اسکندری به شماره ملی ۰۰۵۸۱۶۷۸۲۱ و آقای مهدی قنادان به شماره ملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ و آقای مصطفی رفعت نژاد به شماره ملی ۰۰۳۴۹۴۷۶۵۵ تا تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۵۷۵۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727490
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی راشنسهامی خاص به شماره ثبت۳۷۸۷۱۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۰۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا هاشم نیا به شماره ملی ۰۹۳۵۸۸۱۸۱۶ و آقای محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ و خانم مژه هاشم نیا به شماره ملی ۰۰۶۴۶۵۵۸۶۵ تا تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۵۷۸۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727492
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی لوطی صالحسهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۰۳۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۶۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ و خانم معصومه ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۱۳۵۹۱۱ و آقای علیرضا برخوردار به شماره ملی ۴۷۲۳۲۱۶۶۷۷ تا تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۵۸۷۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727493
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی همقدمسهامی خاص به شماره ثبت۲۸۰۰۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۱۵۱۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید اسکندری به شماره ملی ۱۵۳۲۴۹۰۲۱۶ و آقای سیدحسین میرمحمدصادق به شماره ملی ۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹ و آقای محمد مهدوی به شماره ملی ۰۰۶۷۲۷۳۸۳۱ تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۵۹۰۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727495
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اندیانسهامی خاص به شماره ثبت۳۶۳۱۰۷و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۴۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۵۹۲۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727497
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی ساریناسهامی خاص به شماره ثبت۳۷۸۷۱۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۰۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا هاشم نیا به شماره ملی ۰۹۳۵۸۸۱۸۱۶ و آقای محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ و آقای ناصر صنیعی فر به شماره ملی ۰۰۴۳۰۲۷۴۰۷ تا تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۵۹۴۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858142
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی آفرین به گل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۸۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید:: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و کریم اقبال بهبهانی به کدملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر شاکری فرد به کدملی ۰۰۸۲۹۲۷۷۰۸۰ احمد کنی به کدملی ۰۰۵۸۲۰۳۸۰۱ کوشان نایب زاده به کدملی ۰۰۵۶۸۸۷۱۰۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ ناصر شاکری فرد به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد کنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۹۵۲۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888192
آگهی تصمیمات شرکت پارس لودرز (سهامی خاص) بشماره ثبت۶۰۳۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۷/۱۳۹۱ واصل گردید: کریم هاتفی به کدملی۰۰۵۰۷۴۰۲۶۲۰ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین به ش. م۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و کامران خدایی به کدملی۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۷۲۲۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 935951
آگهی تغییرات شرکت رای کارآفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۷۷۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982607
آگهی تغییرات شرکت فولاد فام اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ شهید بهشتی خ احمد قصیر کوچه ششم پلاک ۱ طبقه ۳ واحد ۱۱ کدپستی ۱۵۱۴۷۱۷۵۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۷۹۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993923
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شماره ثبت ۲۰۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی و کامران خدائی به کد ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۵۹۴۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1002889
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی دلگشا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۰۹۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ائین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین برخوردار و آقای حمیدرضا پورقاضی به شماره ملی ۱۲۸۴۵۳۹۸۶۵ و آقای محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۰۴۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011228
آگهی تغییرات شرکت نوید کالای ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۲۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۱۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل علی بخشی به شماره ملی ۰۰۷۸۸۶۸۰۶۸ و آقای محمدعلی بخشی به شماره ملی ۰۰۶۸۴۷۴۴۲۳ و آقای میثم علی بخشی به شماره ملی ۰۰۶۸۳۹۷۹۹۲ تا تاریخ ۵/۱۲/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل علی بخشی به شماره ملی ۰۰۷۸۸۶۸۰۶۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی بخشی به شماره ملی ۰۰۶۸۴۷۴۴۲۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میثم علی بخشی به شماره ملی ۰۰۶۸۳۹۷۹۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای میثم علی بخشی به شماره ملی ۰۰۶۸۳۹۷۹۹۲ بسمت مدیرعامل. در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۵۰۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078800
آگهی تصمیمات شرکت فرش گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۸۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۹/۹۱ شرکت مزبور واصل گردید: موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به ش م ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی و کامران خدائی به ک م ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۶۸۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152580
آگهی تغییرات شرکت تجارت گستران منصور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۹۷۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آیین محاسبان امین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی کامران خدایی کدملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۶۹۱۶۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238480
آگهی تغییرات شرکت رهرو تندیس باستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه آئین محاسبان امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کامران خدائی بشماره ملی۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۳۲۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1289943
آگهی تغییرات شرکت پرنیان مهیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۹۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای کامران خدایی به شماره ملی۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۵۷۷۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1289953
آگهی تغییرات شرکت فولاد فام اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۳۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان صورتهای مالی منتهی به تاریخ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آیین محاسبان امین۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای کامران خدایی۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان امیر رمضانی طارمی۰۴۸۰۲۳۵۷۵۹ و محمدحسن اوغلی۰۰۶۴۷۱۳۷۴۱ و کاوه نژاد دهقان۱۳۷۸۲۱۴۲۲۶ به سمت اعضاء هیات مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۷۳۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342589
آگهی تصمیمات شرکت اوژن صنعت پارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۳۳۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۴/۴/۹۲ که در مورخه ۳/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان سال منتهی به ۱۳۹۱ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای کامران خدایی کدملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ۳ روزنامه آفرینش به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ذیل دفتر ثبت شرکا در مورخه ۸/۱۱/۹۲ تکمیل و امضاء گردید. ش۱۷۷۰۹۵۹ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397398
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی لیفتراک سازی آریا آسان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۹۴۹۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405955
آگهی تغییرات شرکت کامپیوتری توسعه سخت افزار شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۲۴۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۴۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسمعیل عرب خوئی (کد ملی۰۰۵۲۱۸۲۸۵۱) آقای مجید امیدوار طهرانی (کد ملی ۰۹۳۹۳۷۷۹۳۴) آقای محمدرضا سعید تهرانی (کد ملی ۰۰۶۲۵۰۸۵۷۱) آقای عباس جلالی (کد ملی ۲۱۸۰۸۴۱۰۲۷) بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی آقای کامران خدایی (با کد ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱) بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ مورد بتصویب رسید. پ۱۸۰۵۰۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527473
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های زیستی و ضد سرطان خوار زمی سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۷۲۸۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۱۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آ ئین محا سبان امین ش. م ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کامران خدا ئی به کدملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۵۰۱۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575574
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سام گروه آتی در تاریخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۷۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۸۹۷۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: شرکت در جهت تحقیق اهداف خود مبادرت به انجام امور ذیل می نماید:) انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری مجاز) صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی) اخذ و اعطای نمایندگیهای داخلی و خارجی) احداث کارخانجات تولیدی و صنعتی) اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی) ارائه خدمات فنی پس از فروش و راه اندازی مراکز برای آن در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان بهارستان،انتهای خیابان دیالمه، بن بست خواجه نوری، پلاک ۶، طبقه سوم کدپستی۱۱۵۷۸۷۷۶۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰ ریال منقسم به۱۰۰۰سهم۰۰۰/۱۰۰۰ ریالی که تعداد۱۰۰۰سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۳/۹۳,۱۳۱ مورخ ۳۱/۳/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه امین حضور پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. سید حسین میر محمد صادق بشماره ملی ۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. شرکت بازرگانی سام پخش شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۰۴۳۱۶ بنمایندگی فرهاد عربلو بشماره ملی ۰۰۴۶۹۹۵۲۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۳. حامد کاظمی بشماره ملی ۴۵۶۹۳۹۹۷۳۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضای متفق دونفر از اعضای هیئت مدیره یا امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی. ـ کامران خدایی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۶۵۸۹۸۴۵۷۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671348
آگهی تغییرات شرکت فن آوران سیمان تک آکام بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۵۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۵۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و کامران خدائی به شماره ملی: ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۹۳۴۹۹۵۴۲۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765211
آگهی تغییرات شرکت افتخار خوزستان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۹۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه جوان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ و شرکت تجلی مهر ایرانیان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶ و شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به شماره به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ و شرکت نگین ساحل رویال به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی و کامران خدایی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب گردید. ش۹۳۱۰۱۵۹۲۰۶۵۷۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9609361
آگهی تغییرات شرکت مشاورین سرمایه گذاری ثمر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۹۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۷۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی ترامشلو به شماره ملی ۴۶۰۹۵۸۵۰۷۳ و آقای محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲ و آقای محمدحسین برخوردار به شماره ملی ۳۲۵۵۶۶۷۰۱۱ و آقای حمیدرضا پورقاضی به شماره ملی ۱۲۸۴۵۳۹۸۶۵ و شرکت سام گروه سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا هاشم نیا تا تاریخ ۲۷/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757302
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی همقدمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۳۶۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9792296
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی دانا سازه گستر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۶۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۲۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۸/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی و کامران خدایی به کد ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نادر آتشبهار به کد ملی ۲۷۵۳۴۷۸۴۹۱ و جهان عبداله زاده رودپشتی به کد ملی ۰۰۵۶۷۶۶۸۸۲ و آیدا آتشبهار به کد ملی ۰۰۷۸۹۳۳۸۲۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۰ نادر آتشبهار بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جهان عبداله زاده رودپشتی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9882803
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پژوهندگان قطعات خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۳۵۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به ش م ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و کامران خدائی به ک م ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به ش ملی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی جبرئیلی به ک م ۱۳۷۱۷۲۵۰۷۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا به ش م ۰۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ و ارسلان کاشانی به ک م ۳۲۵۰۷۲۹۳۲۹ و حسین توسلی بنابی به ک م ۱۶۸۹۴۱۹۰۹۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ محمدعلی جبرئیلی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین توسلی بنابی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ارسلان کاشانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9883890
آگهی تغییرات شرکت توسعه سبک زندگی شهری سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۴۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۳۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آیین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10062570
آگهی تصمیمات شرکت سام گروه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به ش م ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و کامران خدایی به ک م ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10150164
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و معدن و توسعه هماسون زیار بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۸۹۶۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۰۷۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود غیاثوندقزوینی به شماره ملی ۰۰۳۲۷۸۰۷۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی شاهچراغی به شماره ملی ۱۱۹۹۰۸۹۴۹۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای ارد غیاثوندقزوینی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۰۸۵۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سعید غیاثوندقزوینی به شماره ملی ۰۰۳۰۷۳۰۸۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ارد غیاثوندقزوینی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۰۸۵۰۶ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها از هر نوع با امضای منفرد مهندس مسعود غیاثوندقزوینی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با دو امضا از سه امضای آقایان مصطفی شاهچراغی نائب رئیس هیئت مدیره و ارد غیاثوندقزوینی مدیرعامل و آقای سعید غیاثوندقزوینی عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و لازم الاجرا می‌باشد مکاتبات عادی با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10174317
آگهی تغییرات شرکت آسیابان تجهیزات سیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۴۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین ابتهاج به شماره ملی ۰۰۳۹۹۱۰۶۴۴ و آقای امیر داوری به شماره ملی ۱۷۵۴۶۰۸۲۸۰ و شرکت ریخته‌گری فولاد طبرستان سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۱ با نمایندگی آقای نوید رسولیان و شرکت تولیدی آلیاژ جوش یران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۷۱ با نمایندگی آقای امیر داوری تا تاریخ ۲۴/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10548925
آگهی تاسیس شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ تحت شماره ۴۱۲۷۷۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۵۱۷۳۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری و خدماتی و رفاهی و شرکتهای فعال در این موضوع و همچنین تاسیس شرکتهای اقماری جهت اجرای موضوعات شرکت. ۲ـ توسعه ظرفیت‌های جابجایی گردشگر ۳ـ توسعه ظرفیت‌های جذب گردشگر در داخل کشور اعم از ایرانی و خارجی ۴ـ توسعه فضای گردشگری و تفریحی و ایجاد مناطق نمونه گردشگری ۵ـ بسط زیرساخت‌های مربوط به توریسم مذهبی و توسعه ظرفیت‌های مرتبط با این بخش. ۶ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه زمینه‌ها در حوزه‌های خدماتی، رفاهی و گردشگری در داخل و خارج از کشور. ۷ـ طراحی، اجرا و تامین تورهای داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری مقتضی در این حوزه ۸ـ توسعه فضاهای اقامتی از جمله مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی، کمپ‌ها، هتل‌ها، متل‌ها، مجتمع‌های آب‌درمانی و لجن‌درمانی، دهکده‌های گردشگری مالکیت زمانی و سایر موضوعات مرتبط. ۹ـ برپایی نمایشگاههای داخلی و بین‌المللی با هدف توسعه گردشگری کشور. ۱۰ـ سرمایه‌گذاری در امر آموزش‌ نیروی انسانی در حوزه‌های هتلداری، گردشگری ۱۱ـ بازسازی، نوسازی و ترمیم ابنیه و اماکن و تاسیسات گردشگری، رفاهی و خدماتی. ۱۲ـ انجام مطالعات تحقیقی و پژوهشی در تمامی امور مرتبط با صنعت گردشگری. ۱۳ـ انجام اقدامات عمرانی و ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری برای بسط و توسعه فضاهای اقامتی و گردشگری از قبیل پارک‌های گردشگری، شهرک‌های توریستی و دهکده‌های گردشگری و بطور کلی اقدامات عمرانی و سرمایه‌گذاری مرتبط با امور خدماتی، رفاهی و گردشگری. ۱۴ـ انجام امور فنی و مهندسی، طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های رفاهی، خدماتی و گردشگری. ۱۵ـ سرمایه‌گذاری جهت مدیریت و بهره‌برداری از موزه‌ها، تالارها و خرید بناهای تاریخی. ۱۶ـ بسط بقاع متبرکه. ۱۷ـ تاسیس شرکتهای مستقل با مشترکت داخلی و خارجی تابعه با هدف ساماندهی اهداف موارد فوق‌الذکر. ۱۸ـ توسعه صنایع دستی کشور در امر تولید، بسته‌بندی و صادرات محصولات فوق. ۱۹ـ سرمایه‌گذاری جهت مدیریت و بهر‌برداری از تمامی مجموعه‌های اقامتی و پذیرایی مرتبط با حوزه‌های رفاهی، خدماتی و گردشگری. ۲۰ـ اخذ نمایندگی از شرکتها و موسسات سرمایه‌گذاری یا مالی داخلی و خارجی. ۲۱ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با اهداف مذکور در کشورهای خارجی. ۲۲ـ فعالیت در کلیه امور مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ابعاد داخلی و خارجی نظیر زیرساختها، خدمات گردشگری، نگهداری فنی و مرمت آثار تاریخی. ۲۳ـ اخذ تسهیلات و اعتبار از بانکها یا موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. ۲۴ـ فعالیت و سرمایه‌گذاری در انجام امور مربوط به بازرگانی و مرتبط با صنعت گردشگری، خدماتی، رفاهی و اخذ نمایندگی از برندهای داخلی و خارجی در این خصوص. ۲۵ـ فعالیت و سرمایه‌گذاری در ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی مرتبط با صنعت گردشگری، خدماتی و رفاهی. ۲۶ـ شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی مرتبط با هر یک از موضوعات شرکت ۲۷ـ گشایش اعتبارات اسنادی و L/C نزد بانکهای داخلی و خارجی برای شرکت و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات بانکی بصورت ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی. ۲۸ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور به منظور بسط و گسترش فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا بلوار آرش شماره ۱۲ ط دوم ـ کدپستی۱۹۱۷۷۴۴۵۳۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یکصد میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یکصد میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۱۴ مورخ۳۰/۵/۹۰ نزد بانک سپه شعبه آفریقای شمالی کد۱۰۷۴ پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید سهامی‌خاص با نمایندگی آقای میرعلی یاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سعیدرضا عاصمی‌زواره به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه سهامی‌خاص به شماره ثبت۶۷۸۴۰ با نمایندگی آقای حسن ضیا‌آذری به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ شرکت پترو امید آسیا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا عظیمی به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ شرکت توسعه تجارت بین‌الملل زرین پرشیا امید سهامی‌خاص با نمایندگی آقای شهرام تقی‌زاده‌واحد به سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ۵ـ آقای حسن ضیاآذری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه سهامی‌خاص به شماره ثبت۶۷۸۴۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره و مهر شرکت نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای کامران خدائی به شماره ملی۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10613259
آگهی تاسیس شرکت بارو پولاد پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۲/۹/۹۰ تحت شماره ۴۱۹۶۵۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۲۲۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۹/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: موضوع فعالیت شرکت عبارت است از کلیه خدمات مهندسی و مشاوره‌ای در زمینه مهندسی عمران و پیمانکاری ساختمان و تولید قطعات پیش‌ساخته ساختمانی و تولید مخازن و تولید پلهای فلزی و تولید جرثقیل‌های سقفی و بازویی و دروازه‌ای و تولید دکلهای فلزی انتقال نیرو و تولید تجهیزات صنعتی کارخانجات و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی و اخذ انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی ریالی و ارزی و اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و بین‌المللی و انجام کلیه امور مربوط به راهسازی و تاسیسات و تجهیزات ساختمانی و صنعتی و کشف و استخراج معادن و امور کشاورزی و صنایع مربوط به آب و صنایع دریایی و پالایشگاهی و نفت و گاز و انبوه‌سازی مسکن و صنایع شیمیایی و صنایع غذایی و بسته‌بندی و در آخر انجام کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ جمهوری خ ملت ک قدیم نوائی پ۲۲ واحد۷ ـ کدپستی۱۱۴۳۹۱۷۷۶۵. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۶۳۴۰۴۳۳۲ مورخ۲/۹/۹۰ نزد بانک ملت شعبه هجرت پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای سیامک ضیائی به شماره ملی۰۹۳۹۸۷۳۸۰۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ خانم سمیه حقایقی‌مقدم به شماره ملی۰۹۴۱۹۸۵۴۰۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ خانم آزاده شریعت‌فر به شماره ملی۰۹۳۰۷۸۹۶۸۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ خانم عاطفه زادسر به شماره ملی۰۹۴۳۵۵۸۷۸۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ آقای سیامک ضیائی به شماره ملی۰۹۳۹۸۷۳۸۰۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای کامران خدائی به شماره ملی۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10865519
آگهی تصمیمات شرکت آزاد راه باغچه مشهد سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۱۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۷۲۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی و کامران خدایی به کد ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10906538
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیر ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و کامران خدایی به کدملی۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی عبدالامیر باروتکوب به کدمی۱۷۵۱۲۷۱۲۶۹ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به نمایندگی عبدالحسین ثابت به کدملی۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ و شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ به نمایندگی علی اسدیان به کدملی۱۹۳۰۲۵۰۹۱۶ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به نمایندگی سید مصطفی دزفولی به کدملی۰۰۴۱۱۳۳۷۹۱ و شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی۱۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به نمایندگی محمود احمدپورداریانی به کدملی۰۰۳۴۷۹۹۵۹۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۱۰/۹۰ عبدالحسین ثابت به سمت رئیس هیئت مدیره، علی اسدیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عبدالامیر باروتکوب به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی طه خورسند و در غیاب هریک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10968475
آگهی تصمیمات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۹۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی و کامران خدائی به ش ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11120293
آگهی تصمیمات شرکت طب و ورزش آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه اثین محاسب امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و کامران خدائی به کدملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475529
آگهی تغییرات شرکت تامین صنعت نفت سامان انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۲۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترزنامه سود وزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴، مورد تصویب قرار گرفت. ۲ پژوهشگاه صنعت نفت به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۳۳۹۹۸ با نمایندگی آقای اکبر زمانیان به شماره ملی ۱۱۰۰۴۹۵۰۱ وآقای مهدی کرم پناه خویدکی به شماره ملی۳۷۱۹۶۰۵۷۹۵ وشرکت سامان صنعت طبس (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۱۰۲ وشناسه ملی۱۴۰۰۳۸۸۸۸۸۹ با نمایندگی آقای محمد مهدی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۹۱۲۳۶۹۴ وشرکت فراز تجارت کاسپین (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت ۳۹۰۴۱۵ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۵۸۶۸ با نمایندگی اقای سید رضا قاسمی زاویه سادات بشماره ملی ۰۰۸۱۶۴۱۷۴۵ وشرکت سامان فراز قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۴۳۵ وشناسه ملی۱۴۰۰۰۲۶۸۰۱۵ با نمایندگی اقای محمد رضا قاسمی به شماره ملی ۰۴۵۱۹۷۱۳۶۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ و شماره ثبت ۲۱۲۲۸ با نمایندگی آقای محمد تقی منصوری راد به شماره ملی ۰۰۴۶۰۷۹۳۴۳بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ و شماره ثبت ۲۰۸۲۷ با نمایندگی آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۲۸۸۵۶۱۵۵۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری طبس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579011
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۳۶۶۲/۹۶ مورخ ۲۸/۴/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم هاتفی شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ با پرداخت مبلغ ۲٫۵۶۵٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای کامران خدائی شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ با پرداخت مبلغ ۲٫۵۶۵٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای بلال محمد زاده شماره ملی ۶۳۶۹۱۵۴۸۳۰ با پرداخت مبلغ ۱٫۶۲۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای محمد ترامشلو شماره ملی ۰۴۹۱۲۸۰۷۸۵با پرداخت مبلغ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه: محمد حسن کریمی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ دارنده۲٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال محمد رضا عزیزی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ دارنده۲٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال کریم هاتفی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ دارنده ۲٫۵۶۵٫۰۰۰ ریال کامران خدائی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ دارنده ۲٫۵۶۵٫۰۰۰ ریال محمد ترامشلو ۰۴۹۱۲۸۰۷۸۵دارنده۲٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال بلال محمد زاده ۶۳۶۹۱۵۴۸۳۰ دارنده ۱٫۶۲۰٫۰۰۰ ریال پ۹۶۰۶۰۴۶۲۵۴۸۲۲۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652332
آگهی تغییرات شرکت لیموندیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۷۰۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بنمایندگی آقای حسین حسنی بشماره ملی ۰۴۵۳۲۳۴۶۵۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بنمایندگی آقای کامران خدائی بشماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج و نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. - افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: الف/ شرکت تحول گران فردا بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۴۵۷۰ ب/کوشان نایب زاده ج/ پیروز ملک زاده ش۹۶۰۷۱۹۸۷۵۶۳۱۹۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254460
آگهی تغییرات شرکت ترمه آبیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به نمایندگی آقای کامران خدایی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابداران اقبال به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به نمایندگی آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل تا ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۱۸۴۱۱۲۷۷۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک